Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib Telugu Page 1155

Page 1155

ਪ੍ਰਹਲਾਦੁ ਜਨੁ ਚਰਣੀ ਲਾਗਾ ਆਇ ॥੧੧॥ చివరికి, భక్తుడు ప్రహ్లాద్ స్వయంగా వెళ్లి దేవుని పాదాలపై పడిపోయాడు (మరియు ఈ విధమైన మనిషి-సింహం నుండి తీసివేయమని ప్రార్థించాడు, మరియు దేవుడు అతని అభ్యర్థనను అంగీకరించాడు). || 11||
ਸਤਿਗੁਰਿ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ॥ సత్య గురువు నామ నిధిని తన హృదయంలో అమర్చాడు.
ਰਾਜੁ ਮਾਲੁ ਝੂਠੀ ਸਭ ਮਾਇਆ ॥ శక్తి, సంపద మరియు మాయ అంతా అసత్యమని (నశించేది) అని అతను ఊహిస్తాడు.
ਲੋਭੀ ਨਰ ਰਹੇ ਲਪਟਾਇ ॥ కానీ అత్యాశగల ప్రజలు ఈ విషయాలకు అతుక్కుపోతారు,
ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨੁ ਦਰਗਹ ਮਿਲੈ ਸਜਾਇ ॥੧੨॥ మరియు దేవుని నామమును జ్ఞాపకము చేసుకోకుండా, వారు దేవుని సమక్షంలో శిక్షను పొందుతారు (మరియు జననమరణాల ద్వారా కొనసాగును). || 12||
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸਭੁ ਕੋ ਕਰੇ ਕਰਾਇਆ ॥ దేవుడు చేసే పనులు ప్రతి ఒక్కరూ చేస్తారని నానక్ చెప్పారు.
ਸੇ ਪਰਵਾਣੁ ਜਿਨੀ ਹਰਿ ਸਿਉ ਚਿਤੁ ਲਾਇਆ ॥ దేవునిపై తమ మనస్సును కేంద్రీకరించిన వారు మాత్రమే ఆయన సమక్షంలో అంగీకరించబడ్డారు.
ਭਗਤਾ ਕਾ ਅੰਗੀਕਾਰੁ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ॥ దేవుడు మొదటి నుండి తన భక్తుల పక్షాన ఉన్నాడు,
ਕਰਤੈ ਅਪਣਾ ਰੂਪੁ ਦਿਖਾਇਆ ॥੧੩॥੧॥੨॥ సృష్టికర్త తనకు తానుగా వారికి వెల్లడి చేశాడు. || 13|| 1|| 2||
ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੩ ॥ రాగ్ భయిరవ్, మూడవ గురువు:
ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲੁ ਪਾਇਆ ਹਉਮੈ ਤ੍ਰਿਸਨ ਬੁਝਾਈ ॥ గురుబోధలను అనుసరించి దేవుని నామం యొక్క అద్భుతమైన పండును అందుకున్న వ్యక్తి, అతను తన అహం మరియు ప్రపంచ కోరికల అగ్నిని ఆర్పాడు.
ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਹ੍ਰਿਦੈ ਮਨਿ ਵਸਿਆ ਮਨਸਾ ਮਨਹਿ ਸਮਾਈ ॥੧॥ దేవుని నామము ఆయన మనస్సులో ని౦డివు౦ది, లౌకిక విషయాల పట్ల ఆయనకున్న కోరిక మనస్సులోనే నిలిచిపోయి౦ది. || 1||
ਹਰਿ ਜੀਉ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਹੁ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ॥ ఓ' నా ప్రియమైన ఆధ్యాత్మిక దేవుడా, దయను ప్రసాదించు,
ਅਨਦਿਨੁ ਹਰਿ ਗੁਣ ਦੀਨ ਜਨੁ ਮਾਂਗੈ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਉਧਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ వినయస్థుడైన మీ భక్తుడా, నేను అన్ని వేళలా మీ పాటలని పాడటం యొక్క బహుమతి కోసం వేడుతున్నాను; ఓ దేవుడా, గురువు మాట ద్వారా నన్ను దుర్గుణాల నుండి రక్షించండి. || 1|| విరామం||
ਸੰਤ ਜਨਾ ਕਉ ਜਮੁ ਜੋਹਿ ਨ ਸਾਕੈ ਰਤੀ ਅੰਚ ਦੂਖ ਨ ਲਾਈ ॥ మరణభూతం కూడా సాధువులను చెడు ఉద్దేశ్యంతో చూడదు మరియు వారిపై చిన్న బాధను లేదా బాధను కలిగించదు.
ਆਪਿ ਤਰਹਿ ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਤਾਰਹਿ ਜੋ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ॥੨॥ ఓ' దేవుడా, మీ ఆశ్రయం కోరుకునే వారు, ప్రాపంచిక దుర్గుణాల సముద్రం గుండా ఈదండి మరియు వారి వంశాలన్నింటినీ ఈదడానికి కూడా సహాయం చేస్తారు. || 2||
ਭਗਤਾ ਕੀ ਪੈਜ ਰਖਹਿ ਤੂ ਆਪੇ ਏਹ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ॥ ఓ దేవుడా, భక్తుల గౌరవాన్ని మీరే కాపాడటం మీ గొప్పతనం.
ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲਵਿਖ ਦੁਖ ਕਾਟਹਿ ਦੁਬਿਧਾ ਰਤੀ ਨ ਰਾਈ ॥੩॥ మీరు అనేక గత జన్మల వారి చేసిన అపరాధాలను మరియు దుఃఖాలను కడిగివేసి, వాటిలో ద్వంద్వత్వం కూడా మిగిలి లేదు. || 3||
ਹਮ ਮੂੜ ਮੁਗਧ ਕਿਛੁ ਬੂਝਹਿ ਨਾਹੀ ਤੂ ਆਪੇ ਦੇਹਿ ਬੁਝਾਈ ॥ ఓ' దేవుడా! మూర్ఖులమైన, అజ్ఞానులమైన మేము నీతిమ౦తుల మైన జీవి౦చడ౦ గురి౦చి ఏమీ అర్థ౦ చేసుకోము, మీరే దాన్ని మనకు అర్థ౦ చేసుకునేలా చేస్తారు.
ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ ਅਵਰੁ ਨ ਕਰਣਾ ਜਾਈ ॥੪॥ మీకు ఏది సంతోషం కలిగినా, ప్రతి ఒక్కరూ అలా చేస్తారు మరియు మరేమీ చేయలేరు. || 4||
ਜਗਤੁ ਉਪਾਇ ਤੁਧੁ ਧੰਧੈ ਲਾਇਆ ਭੂੰਡੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈ ॥ ఓ దేవుడా, ఈ ప్రపంచాన్ని సృష్టించిన తరువాత, మీరు ప్రజలను ప్రపంచ పనులకు జతచేశారు మరియు వారు భౌతికవాదం పట్ల ప్రేమలో చెడు పనులు చేస్తున్నారు.
ਜਨਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਜੂਐ ਹਾਰਿਆ ਸਬਦੈ ਸੁਰਤਿ ਨ ਪਾਈ ॥੫॥ వీరు గురువాక్యం ద్వారా ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని పొందలేదు మరియు జీవిత ఆటలో అమూల్యమైన మానవ జననాన్ని కోల్పోయారు. || 5||
ਮਨਮੁਖਿ ਮਰਹਿ ਤਿਨ ਕਿਛੂ ਨ ਸੂਝੈ ਦੁਰਮਤਿ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧਾਰਾ ॥ దుష్టబుద్ధి వలన ఆత్మచిత్తులు ఆధ్యాత్మిక అజ్ఞానపు చీకటిలో ఉండిపోతారు, నీతివంతమైన జీవితం గురించి వారికి ఏమీ తెలియదు మరియు ఆధ్యాత్మికంగా క్షీణిస్తుంది;
ਭਵਜਲੁ ਪਾਰਿ ਨ ਪਾਵਹਿ ਕਬ ਹੀ ਡੂਬਿ ਮੁਏ ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਸਿਰਿ ਭਾਰਾ ॥੬॥ గురువు బోధనలను పాటించకుండా, వారు దుర్గుణాలలో మునిగి ఆధ్యాత్మికంగా చనిపోతారు మరియు దుర్గుణాల ప్రపంచ సముద్రాన్ని దాటలేరు. || 6||
ਸਾਚੈ ਸਬਦਿ ਰਤੇ ਜਨ ਸਾਚੇ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭਿ ਆਪਿ ਮਿਲਾਏ ॥ దేవుని స్తుతి యొక్క దివ్యవాక్య౦తో ని౦డిపోయిన వారు ఆయన నిజమైన భక్తులు, దేవుడు స్వయ౦గా వారిని ఆయనతో ఐక్య౦ చేస్తాడు,
ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਬਦਿ ਪਛਾਤੀ ਸਾਚਿ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਏ ॥੭॥ ఎందుకంటే వారు గురువు బోధనలను ఆయన మాట ద్వారా అర్థం చేసుకున్నారు, మరియు వారు తమ మనస్సును శాశ్వత దేవునిపై కేంద్రీకరించారు. || 7||
ਤੂੰ ਆਪਿ ਨਿਰਮਲੁ ਤੇਰੇ ਜਨ ਹੈ ਨਿਰਮਲ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਵੀਚਾਰੇ ॥ ఓ' దేవుడా! మీరు నిష్కల్మషంగా ఉంటారు మరియు గురువు యొక్క దైవిక పదాన్ని ప్రతిబింబించడం ద్వారా మీ భక్తుల జీవితం కూడా నిష్కల్మషంగా మారుతుంది.
ਨਾਨਕੁ ਤਿਨ ਕੈ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੈ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਉਰਿ ਧਾਰੇ ॥੮॥੨॥੩॥ దేవుని నామాన్ని తమ హృదయాల్లో పొందుపరచుకునే వారికి నానక్ ఎల్లప్పుడూ అంకితం చేయబడుతుంది. ||8|| 2|| 3||
ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ਅਸਟਪਦੀਆ ਘਰੁ ੨ రాగ్ భయిరవ్, ఐదవ గురువు, అష్టపదులు, రెండవ లయ:
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ఒకే నిత్య దేవుడు, సత్య గురువు కృపచేత గ్రహించబడ్డాడు:
ਜਿਸੁ ਨਾਮੁ ਰਿਦੈ ਸੋਈ ਵਡ ਰਾਜਾ ॥ దేవుని నామమును ప్రతిష్ఠి౦చిన ఆ వ్యక్తి రాజులా గొప్పవాడు.
ਜਿਸੁ ਨਾਮੁ ਰਿਦੈ ਤਿਸੁ ਪੂਰੇ ਕਾਜਾ ॥ దేవుని నామమును ప్రతిష్ఠించిన హృదయములో ఆయన పనులన్నీ పూర్తి చేయబడ్డాయి.
ਜਿਸੁ ਨਾਮੁ ਰਿਦੈ ਤਿਨਿ ਕੋਟਿ ਧਨ ਪਾਏ ॥ దేవుని నామానికి ఎవరి హృదయ౦ కట్టుబడి ఉ౦టు౦దో, ఆయనకు లక్షలాది స౦పదలు లభి౦చినట్లు అనిపిస్తు౦ది.
ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਜਨਮੁ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ ॥੧॥ దేవుని నామాన్ని ధ్యాని౦చకు౦డా, ఒకరి జీవిత౦ పూర్తిగా వ్యర్థ౦గా పరిగణి౦చబడుతుంది. || 1||
ਤਿਸੁ ਸਾਲਾਹੀ ਜਿਸੁ ਹਰਿ ਧਨੁ ਰਾਸਿ ॥ దేవుని నామ సంపదను కూడబెట్టిన వ్యక్తిని నేను ప్రశంసి౦చడ౦.
ਸੋ ਵਡਭਾਗੀ ਜਿਸੁ ਗੁਰ ਮਸਤਕਿ ਹਾਥੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ఆయన నిజంగా చాలా అదృష్టవంతుడు, వారికి గురువు దైవిక జ్ఞానస్థానాన్ని ప్రసాదించాడు. || 1|| విరామం||
ਜਿਸੁ ਨਾਮੁ ਰਿਦੈ ਤਿਸੁ ਕੋਟ ਕਈ ਸੈਨਾ ॥ దేవుని నామము ను౦డి ఆయన తన హృదయ౦లో ఎ౦త శక్తివ౦త౦గా ఉ౦టు౦ద౦టే, ఆయన అనేక కోటలను, సైన్యాలను ఆజ్ఞాపి౦చినట్లు (ఆధ్యాత్మిక౦గా దుర్గుణాలతో పోరాడడానికి శక్తివ౦త౦గా ఉ౦టాడు).
ਜਿਸੁ ਨਾਮੁ ਰਿਦੈ ਤਿਸੁ ਸਹਜ ਸੁਖੈਨਾ ॥ దేవుని నామమును వ్యక్త౦ చేసే హృదయ౦లో శా౦తి, ఆధ్యాత్మిక సమతుల్యత ను౦డి స౦తోస్తు౦ది.
Scroll to Top
http://ppid.bnpp.go.id/upload/game-gratis/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/blocks/code/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/css/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://survey.radenintan.ac.id/data/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/dashboard/nbmaxwin/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/
http://ppid.bnpp.go.id/upload/game-gratis/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/blocks/code/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/css/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://survey.radenintan.ac.id/data/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/dashboard/nbmaxwin/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/