Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib Telugu Page 1131

Page 1131

ਨਾਮੇ ਨਾਮਿ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ ਜਿਸ ਨੋ ਮੰਨਿ ਵਸਾਏ ॥੨॥ దేవుడు నామును ప్రతిష్ఠించిన మనస్సు గలవాడు, దేవుని నామముపై ఎల్లప్పుడూ దృష్టి సారించి ఇక్కడ మరియు దాని తరువాత కూడా మహిమను పొందుతాడు. || 2||
ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੇਟੈ ਤਾ ਫਲੁ ਪਾਏ ਸਚੁ ਕਰਣੀ ਸੁਖ ਸਾਰੁ ॥ సత్య గురువును కలుసుకోవడం ద్వారా, ఆయన బోధలను అనుసరించడం ద్వారా మాత్రమే అత్యంత ఉన్నతమైన పని అయిన దేవుణ్ణి ప్రేమతో స్మరించుకోవడం యొక్క ఫలంగా శాశ్వత ఆనందాన్ని పొందుతారు.
ਸੇ ਜਨ ਨਿਰਮਲ ਜੋ ਹਰਿ ਲਾਗੇ ਹਰਿ ਨਾਮੇ ਧਰਹਿ ਪਿਆਰੁ ॥੩॥ భగవంతుడిపై దృష్టి కేంద్రీకరించి, ఆయన పేరుతో ప్రేమను పెంపొందించుకునే భక్తులు నిష్కల్మషంగా ఉంటారు. || 3||
ਤਿਨ ਕੀ ਰੇਣੁ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਮਸਤਕਿ ਲਾਈ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਧਿਆਇਆ ॥ పరిపూర్ణ సత్య గురువు బోధనను తమ హృదయంలో పొందుపరిచిన వారిని నేను కలవగలిగితే, నేను వారికి వినయంగా సేవ చేస్తాను.
ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੀ ਰੇਣੁ ਪੂਰੈ ਭਾਗਿ ਪਾਈਐ ਜਿਨੀ ਰਾਮ ਨਾਮਿ ਚਿਤੁ ਲਾਇਆ ॥੪॥੩॥੧੩॥ ఓ నానక్, పరిపూర్ణ అదృష్టం ద్వారా మాత్రమే, దేవుని పేరుపై తమ మనస్సును కేంద్రీకరించిన వారి బోధనలను అనుసరించే అవకాశం లభిస్తుంది. || 4|| 3|| 13||
ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੩ ॥ రాగ్ భయిరవ్, మూడవ గురువు:
ਸਬਦੁ ਬੀਚਾਰੇ ਸੋ ਜਨੁ ਸਾਚਾ ਜਿਨ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਸਾਚਾ ਸੋਈ ॥ గురువు యొక్క దివ్యవాక్యాన్ని ప్రతిబింబించేవాడు నిజమైన భక్తుడు; ఎవరి హృదయములలో నిత్యుడైన దేవుని ప్రతిష్ఠితమై నిండి ఉన్నారు?
ਸਾਚੀ ਭਗਤਿ ਕਰਹਿ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ਤਾਂ ਤਨਿ ਦੂਖੁ ਨ ਹੋਈ ॥੧॥ వీరు ఎల్లప్పుడూ దేవుని యొక్క నిజమైన భక్తి ఆరాధనను చేస్తారు, వారి మనస్సు మరియు శరీరం ఎటువంటి దుఃఖానికి గురికావు. || 1||
ਭਗਤੁ ਭਗਤੁ ਕਹੈ ਸਭੁ ਕੋਈ ॥ ప్రతి ఒక్కరూ ఒకరినొకరు దేవుని భక్తుడిగా పిలుచుకునేవారు,
ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਭਗਤਿ ਨ ਪਾਈਐ ਪੂਰੈ ਭਾਗਿ ਮਿਲੈ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ కానీ సత్య గురువు బోధలను పాటించకుండా భక్తి ఆరాధన యొక్క బహుమతి అందుకోబడదు; పరిపూర్ణమైన విధితో భగవంతుణ్ణి గ్రహిస్తాడు. || 1|| విరామం||
ਮਨਮੁਖ ਮੂਲੁ ਗਵਾਵਹਿ ਲਾਭੁ ਮਾਗਹਿ ਲਾਹਾ ਲਾਭੁ ਕਿਦੂ ਹੋਈ ॥ ఆత్మసంకల్పితులైన వ్యక్తులు ప్రాపంచిక కార్యకలాపాల్లో తమ శ్వాసపెట్టుబడిని కోల్పోతారు, కాని ఆధ్యాత్మిక లాభాన్ని కోరతారు; వారు ఈ ఆధ్యాత్మిక లాభాన్ని ఎలా సమకూర్చగలరు?
ਜਮਕਾਲੁ ਸਦਾ ਹੈ ਸਿਰ ਊਪਰਿ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਪਤਿ ਖੋਈ ॥੨॥ మరణభయం ఎల్లప్పుడూ వారి తలలపై తిరుగుతూ ఉంటుంది, మరియు ద్వంద్వత్వం పట్ల వారి ప్రేమ కారణంగా వారు తమ గౌరవాన్ని కోల్పోతారు. || 2||
ਬਹਲੇ ਭੇਖ ਭਵਹਿ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ਹਉਮੈ ਰੋਗੁ ਨ ਜਾਈ ॥ వివిధ పవిత్ర దుస్తులను దత్తత తీసుకోవడం ద్వారా, వారు ఎల్లప్పుడూ చుట్టూ తిరుగుతారు, కాని వారి అహం యొక్క మగతనము పోదు.
ਪੜਿ ਪੜਿ ਲੂਝਹਿ ਬਾਦੁ ਵਖਾਣਹਿ ਮਿਲਿ ਮਾਇਆ ਸੁਰਤਿ ਗਵਾਈ ॥੩॥ వీరు అనేక లేఖనాలను అధ్యయనం చేస్తారు, తమలో తాము వాదనలు మరియు వివాదాలకు ప్రవేశిస్తారు మరియు భౌతికవాదం యొక్క ప్రేమ కోసం తమ మనస్సును కోల్పోయారు. || 3||
ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਹਿ ਪਰਮ ਗਤਿ ਪਾਵਹਿ ਨਾਮਿ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ ॥ సత్య గురువు బోధనలను అనుసరించే వారు, అత్యున్నత ఆధ్యాత్మిక స్థితితో ఆశీర్వదించబడతారు; దేవుణ్ణి స్మరించుకోవడం ద్వారా, వారు ఇక్కడ మరియు తరువాత మహిమను పొందుతారు.
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਜਿਨਾ ਮਨਿ ਵਸਿਆ ਦਰਿ ਸਾਚੈ ਪਤਿ ਪਾਈ ॥੪॥੪॥੧੪॥ ఓ నానక్, ఎవరి మనస్సులో దేవుని పేరు పొందుపరచబడి ఉందో వారు దేవుని సమక్షంలో గౌరవాన్ని పొందుతారు. || 4|| 4|| 14||
ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੩ ॥ రాగ్ భయిరవ్, మూడవ గురువు:
ਮਨਮੁਖ ਆਸਾ ਨਹੀ ਉਤਰੈ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਖੁਆਏ ॥ ఆత్మసంకల్పితుల యొక్క లోకకోరికలు ఎన్నడూ సంతృప్తి చెందవు, మరియు ద్వంద్వత్వం పట్ల వారి ప్రేమ కారణంగా వారు నీతిమంతుల నుండి తప్పుదారి పడతారు.
ਉਦਰੁ ਨੈ ਸਾਣੁ ਨ ਭਰੀਐ ਕਬਹੂ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਅਗਨਿ ਪਚਾਏ ॥੧॥ నదిలా, వారి మనస్సు ఎన్నడూ ప్రపంచ సంపదతో సంతృప్తి కాదు మరియు ప్రపంచ కోరికల అగ్ని వాటిని తింటుంది. || 1||
ਸਦਾ ਅਨੰਦੁ ਰਾਮ ਰਸਿ ਰਾਤੇ ॥ నిత్య ఆనందము గలవారు దేవుని నామము యొక్క సారముతో నిండి ఉండినవారు,
ਹਿਰਦੈ ਨਾਮੁ ਦੁਬਿਧਾ ਮਨਿ ਭਾਗੀ ਹਰਿ ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀ ਤ੍ਰਿਪਤਾਤੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ దేవుని నామము వారి హృదయ౦లో ని౦డి వు౦ది, వారి మనస్సులోని ద్వంద్వత్వ౦ తొలగిపోయి, నామంలోని అద్భుతమైన మకరందాన్ని త్రాగడ౦ ద్వారా వారు స౦తోషి౦చబడతారు, || 1|| విరామం||
ਆਪੇ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਜਿਨਿ ਸਾਜੀ ਸਿਰਿ ਸਿਰਿ ਧੰਧੈ ਲਾਏ ॥ విశ్వాన్ని సృష్టించిన సర్వోన్నత దేవుడు, వారి మునుపటి క్రియలకు అనుగుణంగా పనులను ప్రజలకు జతచేశాడు.
ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਕੀਆ ਜਿਨਿ ਆਪੇ ਆਪੇ ਦੂਜੈ ਲਾਏ ॥੨॥ మాయపై ప్రేమను సృష్టించిన దేవుడు, మానవులను వారి మునుపటి క్రియల ప్రకారం ద్వంద్వత్వానికి జతచేశాడు. || 2||
ਤਿਸ ਨੋ ਕਿਹੁ ਕਹੀਐ ਜੇ ਦੂਜਾ ਹੋਵੈ ਸਭਿ ਤੁਧੈ ਮਾਹਿ ਸਮਾਏ ॥ మీరు కాకుండా మరొకరు ఉంటే, అప్పుడు మాత్రమే మేము అతనికి ఫిర్యాదు చేస్తాము; ఓ' దేవుడా, చివరికి అన్ని జీవులన్నీ మీలో కలిసిపోతాయి.
ਗੁਰਮੁਖਿ ਗਿਆਨੁ ਤਤੁ ਬੀਚਾਰਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਮਿਲਾਏ ॥੩॥ గురువు బోధనలను అనుసరించి, నీతిమంతుడైన జీవన వాస్తవికతను ప్రతిబింబించే వాడు, అతని వెలుగు (ఆత్మ) దివ్యకాంతిలో కలిసిపోతుంది.|| 3||
ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਸਾਚਾ ਸਦ ਹੀ ਸਾਚਾ ਸਾਚਾ ਸਭੁ ਆਕਾਰਾ ॥ దేవుడు శాశ్వతుడు, ఎప్పటికీ సత్యం, మరియు అతని సృష్టి అంతా కూడా.
ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰਿ ਸੋਝੀ ਪਾਈ ਸਚਿ ਨਾਮਿ ਨਿਸਤਾਰਾ ॥੪॥੫॥੧੫॥ ఈ అవగాహనను సత్య గురువు ఆశీర్వదించిన ఓ నానక్, దేవుని నామాన్ని ప్రేమతో గుర్తుంచుకోవడం ద్వారా దుర్గుణాల ప్రపంచ సముద్రాన్ని దాటవచ్చని తెలుసు. || 4|| 5|| 15||
ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੩ ॥ రాగ్ భాయిరావ్, మూడవ గురువు:
ਕਲਿ ਮਹਿ ਪ੍ਰੇਤ ਜਿਨ੍ਹ੍ਹੀ ਰਾਮੁ ਨ ਪਛਾਤਾ ਸਤਜੁਗਿ ਪਰਮ ਹੰਸ ਬੀਚਾਰੀ ॥ కలియుగంలో కూడా ఆ ప్రజలు మాత్రమే దేవుణ్ణి గ్రహించని దెయ్యాల్లా ఉంటారు, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని ప్రతిబింబించేవారు మరియు నీతివంతంగా జీవించేవారు సత్య యుగం యొక్క గొప్ప వ్యక్తులు.
ਦੁਆਪੁਰਿ ਤ੍ਰੇਤੈ ਮਾਣਸ ਵਰਤਹਿ ਵਿਰਲੈ ਹਉਮੈ ਮਾਰੀ ॥੧॥ కలియుగం మరియు సత్య యుగం వంటి స్వభావం ఉన్న వ్యక్తులు కూడా ద్వాపర యుగంలో మరియు త్రేతా యుగంలో నివసిస్తున్నారు, కానీ అరుదైనది మాత్రమే అతని అహాన్ని నిర్మూలించింది. || 1||
ਕਲਿ ਮਹਿ ਰਾਮ ਨਾਮਿ ਵਡਿਆਈ ॥ కలియుగంలో, దేవుని నామాన్ని ప్రేమతో మరియు భక్తితో స్మరించుకోవడం ద్వారా మాత్రమే గొప్పతనం సాధించబడుతుంది.
ਜੁਗਿ ਜੁਗਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਏਕੋ ਜਾਤਾ ਵਿਣੁ ਨਾਵੈ ਮੁਕਤਿ ਨ ਪਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ అన్ని యుగాలలో గురువు అనుచరులు భగవంతుణ్ణి గ్రహించారు, మరియు దేవుణ్ణి స్మరించకుండా ఎవరూ దుర్గుణాల నుండి స్వేచ్ఛను సాధించలేదు. || 1|| విరామం||
ਹਿਰਦੈ ਨਾਮੁ ਲਖੈ ਜਨੁ ਸਾਚਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਮੰਨਿ ਵਸਾਈ ॥ ఆ వ్యక్తి తన హృదయంలో నివసిస్తున్న దేవుని పేరును అర్థం చేసుకున్నాడు, అతను గురువు బోధనలను అనుసరించడం ద్వారా తన మనస్సులో శాశ్వత దేవుణ్ణి ప్రతిష్టించాడు.
ਆਪਿ ਤਰੇ ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਤਾਰੇ ਜਿਨੀ ਰਾਮ ਨਾਮਿ ਲਿਵ ਲਾਈ ॥੨॥ దేవుని నామముపై మనస్సు ను౦డి దృష్టి పెట్టినవారు, వారు స్వయ౦గా ఈదుతూ, తమ వంశాలన్నిటిని దుర్గుణాల ప్రప౦చ సముద్ర౦లో ఈదడానికి సహాయ౦ చేశారు. || 2||
ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੁ ਹੈ ਗੁਣ ਕਾ ਦਾਤਾ ਅਵਗਣ ਸਬਦਿ ਜਲਾਏ ॥ నా దేవుడు సద్గుణాల యొక్క ప్రయోజకుడు మరియు అతను ఒక వ్యక్తి యొక్క అన్ని అపరాధాలను గురువు యొక్క దైవిక పదానికి ఏకం చేయడం ద్వారా కాల్చివేయుతాడు.
Scroll to Top
slot gacor https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/
slot gacor https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/