Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib Telugu Page 1116

Page 1116

ਬਿਨੁ ਭੈ ਕਿਨੈ ਨ ਪ੍ਰੇਮੁ ਪਾਇਆ ਬਿਨੁ ਭੈ ਪਾਰਿ ਨ ਉਤਰਿਆ ਕੋਈ ॥ ఆయన గౌరవప్రదమైన భయాన్ని హృదయ౦లో ఉ౦చకు౦డా, అది లేకు౦డా ఎవ్వరూ దేవుని ప్రేమను ఎన్నడూ పొ౦దలేదు, అ౦తేకాక, లోకమహాసముద్ర౦లో ఎవరూ దాటలేదు.
ਭਉ ਭਾਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨਾਨਕ ਤਿਸਹਿ ਲਾਗੈ ਜਿਸੁ ਤੂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਹਿ ॥ ఓ నానక్, (చెప్పండి): ఓ దేవుడా, మీ పట్ల గౌరవనీయమైన భయం మరియు ప్రేమ మీరు మీ దయను అందించే వ్యక్తిలోనే బాగుంటారు.
ਤੇਰੀ ਭਗਤਿ ਭੰਡਾਰ ਅਸੰਖ ਜਿਸੁ ਤੂ ਦੇਵਹਿ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਤਿਸੁ ਮਿਲਹਿ ॥੪॥੩॥ ఓ' నా గురు-దేవుడా, మీ భక్తి ఆరాధన యొక్క సంపదలు లెక్కలేనన్ని; కానీ ఆ వ్యక్తి మాత్రమే దానిని అందుకుంటాడు, మీరు ఎవరితో ఆశీర్వదిస్కుంటారు.
ਤੁਖਾਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ రాగ్ తుకారీ, నాలుగవ గురువు:
ਨਾਵਣੁ ਪੁਰਬੁ ਅਭੀਚੁ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦਰਸੁ ਭਇਆ ॥ ఓ’ నా స్నేహితుడా, సత్య గురువు యొక్క ఆశీర్వాద దర్శనాన్ని అనుభవించే నా స్నేహితుడు, ఎందుకంటే ఇది అబీచ్ అని పిలువబడే అత్యంత పవిత్రమైన సందర్భంలో పవిత్ర ప్రదేశంలో ఒక అబ్లేషన్ వంటిది,
ਦੁਰਮਤਿ ਮੈਲੁ ਹਰੀ ਅਗਿਆਨੁ ਅੰਧੇਰੁ ਗਇਆ ॥ అతని దుష్ట బుద్ధి యొక్క మురికి కొట్టుకుపోయి ఆధ్యాత్మిక అజ్ఞానం యొక్క చీకటి తొలగిపోయింది.
ਗੁਰ ਦਰਸੁ ਪਾਇਆ ਅਗਿਆਨੁ ਗਵਾਇਆ ਅੰਤਰਿ ਜੋਤਿ ਪ੍ਰਗਾਸੀ ॥ గురువు యొక్క ఆశీర్వాద దర్శనాన్ని పొందిన వ్యక్తి, తన ఆధ్యాత్మిక అజ్ఞానాన్ని తొలగించాడు మరియు దైవిక కాంతి అతనికి జ్ఞానోదయం చేసింది.
ਜਨਮ ਮਰਣ ਦੁਖ ਖਿਨ ਮਹਿ ਬਿਨਸੇ ਹਰਿ ਪਾਇਆ ਪ੍ਰਭੁ ਅਬਿਨਾਸੀ ॥ ఆయన నిత్య దేవుణ్ణి గ్రహి౦చాడు, ఆయన జీవితదుఃఖాలు (పుట్టుక ను౦డి మరణ౦ వరకు) వె౦టనే అదృశ్యమయ్యాయి.
ਹਰਿ ਆਪਿ ਕਰਤੈ ਪੁਰਬੁ ਕੀਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੁਲਖੇਤਿ ਨਾਵਣਿ ਗਇਆ ॥ సత్య గురువు (అమర్దాస్) స్నానపు జాతర సమయంలో కురుక్షేత్రానికి వెళ్ళాడు, సృష్టికర్త-దేవుడు స్వయంగా అక్కడి ప్రజలకు ఈ పవిత్ర సందర్భాన్ని ఏర్పాటు చేశాడు.
ਨਾਵਣੁ ਪੁਰਬੁ ਅਭੀਚੁ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦਰਸੁ ਭਇਆ ॥੧॥ ఓ' నా స్నేహితుడా, సత్య గురువు యొక్క ఆశీర్వాద దర్శనాన్ని అనుభవించే వ్యక్తి, అతనికి ఇది అత్యంత పవిత్రమైన సందర్భంలో పవిత్ర ప్రదేశంలో ఒక అబ్లేషన్ వంటిది. || 1||
ਮਾਰਗਿ ਪੰਥਿ ਚਲੇ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਿ ਸਿਖਾ ॥ ఓ’ నా మిత్రులారా, ఈ ప్రయాణంలో చాలా మంది శిష్యులు సత్య గురువుతో కలిసి వచ్చారు.
ਅਨਦਿਨੁ ਭਗਤਿ ਬਣੀ ਖਿਨੁ ਖਿਨੁ ਨਿਮਖ ਵਿਖਾ ॥ ప్రతి క్షణ౦ పగలు, రాత్రి పూట, ప్రతి అడుగులోనూ దేవుని భక్తి ఆరాధన వాతావరణ౦ ప్రబల౦గా ఉ౦డేది.
ਹਰਿ ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਬਣੀ ਪ੍ਰਭ ਕੇਰੀ ਸਭੁ ਲੋਕੁ ਵੇਖਣਿ ਆਇਆ ॥ ఆ మొత్తం ప్రయాణంలో దేవుని భక్తి ఆరాధన వాతావరణం నెలకొనగా, చాలా మంది గురుభగవానుడి ఆశీర్వాద దర్శనాన్ని కలిగి ఉండేవారు.
ਜਿਨ ਦਰਸੁ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰੂ ਕੀਆ ਤਿਨ ਆਪਿ ਹਰਿ ਮੇਲਾਇਆ ॥ సత్య గురువు యొక్క ఆశీర్వాద దర్శనాన్ని కలిగి ఉన్నవారు, దేవుడు స్వయంగా వారిని తనతో ఏకం చేశాడు.
ਤੀਰਥ ਉਦਮੁ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀਆ ਸਭ ਲੋਕ ਉਧਰਣ ਅਰਥਾ ॥ ప్రజలు కర్మకాండలో పడకుండా కాపాడటానికి సత్య గురువు పవిత్ర స్థలాలను సందర్శించే ప్రయత్నం చేశారు.
ਮਾਰਗਿ ਪੰਥਿ ਚਲੇ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਿ ਸਿਖਾ ॥੨॥ ఈ ప్రయాణంలో చాలా మంది శిష్యులు సత్య గురువుతో కలిసి వచ్చారు. || 2||
ਪ੍ਰਥਮ ਆਏ ਕੁਲਖੇਤਿ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਬੁ ਹੋਆ ॥ మొదట సత్య గురువు కురుక్షేత్రానికి చేరుకున్నాడు, మరియు అతని రాక అక్కడి ప్రజలకు శుభసందర్భంగా మారింది.
ਖਬਰਿ ਭਈ ਸੰਸਾਰਿ ਆਏ ਤ੍ਰੈ ਲੋਆ ॥ ఈ వార్త చాలా విస్తృతంగా వ్యాపించి౦ది, అ౦తటి ను౦డి ప్రజలు ఆయనను చూడడానికి వచ్చారు.
ਦੇਖਣਿ ਆਏ ਤੀਨਿ ਲੋਕ ਸੁਰਿ ਨਰ ਮੁਨਿ ਜਨ ਸਭਿ ਆਇਆ ॥ సామాన్య ప్రజలు, భక్తిపరులు, దూర ప్రాంతాల నుండి వచ్చిన ఋషులు సత్య గురువు యొక్క ఆశీర్వాద దర్శనాన్ని కలిగి ఉన్నారు.
ਜਿਨ ਪਰਸਿਆ ਗੁਰੁ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਤਿਨ ਕੇ ਕਿਲਵਿਖ ਨਾਸ ਗਵਾਇਆ ॥ సత్య గురువు యొక్క ఆశీర్వాద దర్శనాన్ని చూసిన వారు, వారి గత జన్మలన్నీ అదృశ్యమయ్యాయి.
ਜੋਗੀ ਦਿਗੰਬਰ ਸੰਨਿਆਸੀ ਖਟੁ ਦਰਸਨ ਕਰਿ ਗਏ ਗੋਸਟਿ ਢੋਆ ॥ ఆరు తత్వ శాస్త్ర పాఠశాలల యోగులు, ఋషులు, సాధువులు గురువుతో దైవప్రసంగాలు నిర్వహించి ఆయనకు నమస్కరించి బయలుదేరారు.
ਪ੍ਰਥਮ ਆਏ ਕੁਲਖੇਤਿ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਬੁ ਹੋਆ ॥੩॥ మొదట సత్య గురువు కురుక్షేత్రానికి చేరుకున్నాడు, మరియు అతని రాక అక్కడి ప్రజలకు శుభసందర్భంగా మారింది.|| 3||
ਦੁਤੀਆ ਜਮੁਨ ਗਏ ਗੁਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਪਨੁ ਕੀਆ ॥ అప్పుడు గురువు జమున నదికి వెళ్ళాడు మరియు అక్కడ కూడా అతను దేవుని పేరును ధ్యానించాడు.
ਜਾਗਾਤੀ ਮਿਲੇ ਦੇ ਭੇਟ ਗੁਰ ਪਿਛੈ ਲੰਘਾਇ ਦੀਆ ॥ ముస్లిమేతరుల నుండి మతపరమైన పన్ను వసూలు చేసేవారు గురువును కలవడానికి వచ్చి నైవేద్యాలు చేసేవారు, మరియు గురువు అనుచరుల నుండి పన్ను వసూలు చేయలేదు.
ਸਭ ਛੁਟੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਛੈ ਜਿਨਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ॥ సత్య గురువును అనుసరించి దేవుని నామాన్ని ధ్యానించిన వారందరినీ మత పన్ను నుండి క్షమించారు.
ਗੁਰ ਬਚਨਿ ਮਾਰਗਿ ਜੋ ਪੰਥਿ ਚਾਲੇ ਤਿਨ ਜਮੁ ਜਾਗਾਤੀ ਨੇੜਿ ਨ ਆਇਆ ॥ గురువు మాటను అనుసరించి, గురువు చూపిన మార్గాన్ని త్రొక్కే వారు, మరణం యొక్క రాక్షసుడు (భయం) కూడా వారి దగ్గరకు రారు.
ਸਭ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਗਤੁ ਬੋਲੈ ਗੁਰ ਕੈ ਨਾਇ ਲਇਐ ਸਭਿ ਛੁਟਕਿ ਗਇਆ ॥ అక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ "గురు, గురు" అని ఉచ్చరించబడ్డారు, మరియు గురు నామాన్ని ఉచ్చరించడం ద్వారా, అందరూ దుర్గుణాల నుండి రక్షించబడ్డారు.
ਦੁਤੀਆ ਜਮੁਨ ਗਏ ਗੁਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਪਨੁ ਕੀਆ ॥੪॥ ప్రయాణం యొక్క రెండవ దశలో, గురువు జమునా నదికి వెళ్ళాడు మరియు అక్కడ కూడా, అతను దేవుని పేరును ధ్యానించాడు. || 4||
ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਆਏ ਸੁਰਸਰੀ ਤਹ ਕਉਤਕੁ ਚਲਤੁ ਭਇਆ ॥ ప్రయాణం యొక్క మూడవ దశలో, గురువు (అమర్దాస్) గంగా నది వద్దకు వచ్చారు మరియు అక్కడ ఒక అద్భుతం జరిగింది.
ਸਭ ਮੋਹੀ ਦੇਖਿ ਦਰਸਨੁ ਗੁਰ ਸੰਤ ਕਿਨੈ ਆਢੁ ਨ ਦਾਮੁ ਲਇਆ ॥ గురువు గారిని చూసి అందరూ ఆకర్షితులయ్యారు. పన్ను వసూలు చేసే వ్యక్తి ఎవరి నుంచి అర పైసా కూడా పన్ను తీసుకోలేదు.
ਆਢੁ ਦਾਮੁ ਕਿਛੁ ਪਇਆ ਨ ਬੋਲਕ ਜਾਗਾਤੀਆ ਮੋਹਣ ਮੁੰਦਣਿ ਪਈ ॥ పన్ను వసూలుదారులు తమ ఛాతీలో అర పైసా కూడా పెట్టలేదని గుర్తించినప్పుడు, వారి పెదవులు మూసివేయబడ్డాయి.
ਭਾਈ ਹਮ ਕਰਹ ਕਿਆ ਕਿਸੁ ਪਾਸਿ ਮਾਂਗਹ ਸਭ ਭਾਗਿ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਛੈ ਪਈ ॥ ఓ సోదరులారా, మనం ఏమి చేయగలం, ఎవరి నుంచి పన్ను అడగవచ్చు, ప్రతి ఒక్కరూ పరిగెత్తి సత్య గురువు ఆశ్రయం కోరినప్పుడు.
Scroll to Top
slot gacor https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/
slot gacor https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/