Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib Korean Page 650

Page 650

ਨਾਨਕ ਜਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਕਰਹਿ ਸੋ ਪਰਵਾਣੁ ਹੈ ਜੋ ਨਾਮਿ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥੨॥ 오 나낙이여! 구루무크가 하는 일은 무엇이든 받아들일 수 있는데, 그의 본질은 신의 이름으로 남아 있기 때문입니다. 2
ਪਉੜੀ ॥ 파우리
ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿੰਨ ਕੰਉ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਿਖਾ ॥ 나는 구루무크 제자인 사람들에게 내 마음과 영혼을 바칩니다
ਜੋ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਦੇ ਤਿਨ ਦਰਸਨੁ ਪਿਖਾ ॥ 나는 하리의 이름을 기억하는 사람들 만 본다
ਸੁਣਿ ਕੀਰਤਨੁ ਹਰਿ ਗੁਣ ਰਵਾ ਹਰਿ ਜਸੁ ਮਨਿ ਲਿਖਾ ॥ 나는 하리의 키르탄을 듣고 그를 칭찬하고, 하리의 칭찬을 내 마음에 씁니다
ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਸਲਾਹੀ ਰੰਗ ਸਿਉ ਸਭਿ ਕਿਲਵਿਖ ਕ੍ਰਿਖਾ ॥ 나는 사랑스럽게 하리의 이름을 찬양하고 기본적으로 나의 모든 죄를 파괴합니다
ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਸੁਹਾਵਾ ਸੋ ਸਰੀਰੁ ਥਾਨੁ ਹੈ ਜਿਥੈ ਮੇਰਾ ਗੁਰੁ ਧਰੇ ਵਿਖਾ ॥੧੯॥ 그 몸과 장소는 축복 받고 매우 즐겁습니다. 16
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੩ ॥ 슐로카 마할라 3
ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਗਿਆਨੁ ਨ ਹੋਵਈ ਨਾ ਸੁਖੁ ਵਸੈ ਮਨਿ ਆਇ ॥ 구루가 없으면 지식을 얻을 수 없고 마음에도 행복이 없습니다
ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਿਹੂਣੇ ਮਨਮੁਖੀ ਜਾਸਨਿ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇ ॥੧॥ 오 나낙이여! 이름없는 어리석은 생물은 소중한 생명을 헛되이 잃고 세상을 떠날 것입니다. 1
ਮਃ ੩ ॥ 궁전 3
ਸਿਧ ਸਾਧਿਕ ਨਾਵੈ ਨੋ ਸਭਿ ਖੋਜਦੇ ਥਕਿ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥ 모든 시다와 구도자들은 푸루샤라는 이름을 찾는 데 지쳤습니다
ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਇਓ ਗੁਰਮੁਖਿ ਮਿਲੈ ਮਿਲਾਇ ॥ 구루 없이는 아무도 이름을 얻을 수 없으며 구루의 면전에 머물러야만 최고의 진리를 만날 수 있습니다
ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਪੈਨਣੁ ਖਾਣੁ ਸਭੁ ਬਾਦਿ ਹੈ ਧਿਗੁ ਸਿਧੀ ਧਿਗੁ ਕਰਮਾਤਿ ॥ 이름 없이 먹고 입는 것은 모두 쓸모가 없고, 이름 없는 모든 업적과 기적도 정죄받을 만하다
ਸਾ ਸਿਧਿ ਸਾ ਕਰਮਾਤਿ ਹੈ ਅਚਿੰਤੁ ਕਰੇ ਜਿਸੁ ਦਾਤਿ ॥ 그것은 하나님께서 사랑의 형태로 주시는 것과 같은 성취이자 기적입니다
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਮਨਿ ਵਸੈ ਏਹਾ ਸਿਧਿ ਏਹਾ ਕਰਮਾਤਿ ॥੨॥ 오 나낙이여! 하리남이 마음 속에 있다면, 이것이 성취이고 이것이 진정한 기적입니다. 2
ਪਉੜੀ ॥ 파우리
ਹਮ ਢਾਢੀ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਖਸਮ ਕੇ ਨਿਤ ਗਾਵਹ ਹਰਿ ਗੁਣ ਛੰਤਾ ॥ 우리는 그 스승 하리 프라부(Hari-Prabhu)의 신봉자이며 끊임없이 그를 찬양합니다
ਹਰਿ ਕੀਰਤਨੁ ਕਰਹ ਹਰਿ ਜਸੁ ਸੁਣਹ ਤਿਸੁ ਕਵਲਾ ਕੰਤਾ ॥ 우리는 Hari의 kirtan만 하고 Kamlapati Hari의 찬사를 계속 듣습니다
ਹਰਿ ਦਾਤਾ ਸਭੁ ਜਗਤੁ ਭਿਖਾਰੀਆ ਮੰਗਤ ਜਨ ਜੰਤਾ ॥ 한 하리는 모든 것을 주는 사람이고, 이 온 세상은 거지일 뿐이며 모든 생명체와 사람들은 그의 추종자입니다
ਹਰਿ ਦੇਵਹੁ ਦਾਨੁ ਦਇਆਲ ਹੋਇ ਵਿਚਿ ਪਾਥਰ ਕ੍ਰਿਮ ਜੰਤਾ ॥ 안녕 Deendayal SriHari! 돌 속의 곤충과 동물에게 계속 기부하기 때문에 친절하고 우리에게도 기부하십시오
ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ਗੁਰਮੁਖਿ ਧਨਵੰਤਾ ॥੨੦॥ 오 나낙이여! 구루 앞에서 그 이름을 묵상하는 사람들은 실제로 부자입니다. 20
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੩ ॥ 슐로카 마할라 3
ਪੜਣਾ ਗੁੜਣਾ ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਕਾਰ ਹੈ ਅੰਦਰਿ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਵਿਕਾਰੁ ॥ 마음에 갈증과 무질서가 있다면, 독서와 사고는 세상에서 사업이됩니다
ਹਉਮੈ ਵਿਚਿ ਸਭਿ ਪੜਿ ਥਕੇ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਖੁਆਰੁ ॥ 모든 사람은 자아에서 독서에 지쳤고 이중성으로 인해 파괴됩니다
ਸੋ ਪੜਿਆ ਸੋ ਪੰਡਿਤੁ ਬੀਨਾ ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਕਰੇ ਵੀਚਾਰੁ ॥ 구루의 말을 생각하는 사람은 실제로 학식 있고 영리한 학자입니다
ਅੰਦਰੁ ਖੋਜੈ ਤਤੁ ਲਹੈ ਪਾਏ ਮੋਖ ਦੁਆਰੁ ॥ 그는 내면을 살피면서 지고한 존재를 발견하고 구원의 문을 얻는다
ਗੁਣ ਨਿਧਾਨੁ ਹਰਿ ਪਾਇਆ ਸਹਜਿ ਕਰੇ ਵੀਚਾਰੁ ॥ 그는 자질의 보고이신 신을 얻고, 그를 쉽게 응시한다
ਧੰਨੁ ਵਾਪਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਜਿਸੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ॥੧॥ 오 나낙이여! 구루 (Guru)의 면전에서 이름의 기초를 찾는 상인은 복이 있습니다. 1
ਮਃ ੩ ॥ 궁전 3
ਵਿਣੁ ਮਨੁ ਮਾਰੇ ਕੋਇ ਨ ਸਿਝਈ ਵੇਖਹੁ ਕੋ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥ 어떤 인간도 본능을 시도하더라도 마음을 통제하지 않고는 성공할 수 없습니다
ਭੇਖਧਾਰੀ ਤੀਰਥੀ ਭਵਿ ਥਕੇ ਨਾ ਏਹੁ ਮਨੁ ਮਾਰਿਆ ਜਾਇ ॥ 차려입은 많은 사람들이 순례 여행에 지쳤지만 여전히 그들의 마음은 통제되지 않습니다
ਗੁਰਮੁਖਿ ਏਹੁ ਮਨੁ ਜੀਵਤੁ ਮਰੈ ਸਚਿ ਰਹੈ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥ 구루무크 사람의 이 마음은 살아있는 존재에게 가고 그는 자신의 아름다움을 진리 안에 간직합니다
ਨਾਨਕ ਇਸੁ ਮਨ ਕੀ ਮਲੁ ਇਉ ਉਤਰੈ ਹਉਮੈ ਸਬਦਿ ਜਲਾਇ ॥੨॥ 오 나낙이여! 이 마음의 먼지가 제거되는 것은 전문가의 말로 자아를 태우는 것뿐입니다. 2
ਪਉੜੀ ॥ 파우리
ਹਰਿ ਹਰਿ ਸੰਤ ਮਿਲਹੁ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਦ੍ਰਿੜਾਵਹੁ ਇਕ ਕਿਨਕਾ ॥ 이봐, 내 동생! 오 하리의 성도들이여! 와서 나를 만나고 내 안에 하리의 이름을 조금 강화하십시오
ਹਰਿ ਹਰਿ ਸੀਗਾਰੁ ਬਨਾਵਹੁ ਹਰਿ ਜਨ ਹਰਿ ਕਾਪੜੁ ਪਹਿਰਹੁ ਖਿਮ ਕਾ ॥ 오 헌애자들이여! 나에게 하리남을 입히고 용서의 녹색 옷을 입게 하소서
ਐਸਾ ਸੀਗਾਰੁ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਹਰਿ ਲਾਗੈ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰਿਮ ਕਾ ॥ 그러한 장식은 나의 주님 께 매우 좋으며, 그러한 사랑의 장식은 나의 주님 께 매우 소중합니다
ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਬੋਲਹੁ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ਸਭਿ ਕਿਲਬਿਖ ਕਾਟੈ ਇਕ ਪਲਕਾ ॥ 밤낮으로 하나님을 찬송하라, 왜냐하면 하나님은 모든 죄를 순식간에 제거하시기 때문이다
ਹਰਿ ਹਰਿ ਦਇਆਲੁ ਹੋਵੈ ਜਿਸੁ ਉਪਰਿ ਸੋ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਰਿ ਜਪਿ ਜਿਣਕਾ ॥੨੧॥ 하리-파르메쉬와르가 친절해지는 사람은 구루무크가 되어 하리남을 외치며 일생일대의 전투에서 승리한다. 21
Scroll to Top
slot gacor https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.net/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://e-learning.akperakbid-bhaktihusada.ac.id/storages/gacor/
https://siakba.kpu-mamuju.go.id/summer/gcr/
slot gacor https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.net/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://e-learning.akperakbid-bhaktihusada.ac.id/storages/gacor/
https://siakba.kpu-mamuju.go.id/summer/gcr/