Swahili Page 508

ਥਾਨ ਮੁਕਾਮ ਜਲੇ ਬਿਜ ਮੰਦਰ ਮੁਛਿ ਮੁਛਿ ਕੁਇਰ ਰੁਲਾਇਆ ॥
thaan mukaam jalay bij mandar muchh muchh ku-ir rulaa-i-aa.
Still the invasion took place; the strongly built places and temples were burnt down and the princes were brutally murdered and tossed in dust.
Bado uvamizi ulitendeka; kasri na mahekalu yaliyojengwa kwa uthabiti yaliteketezwa na wana-mfalme waliuawa kikatili na kurushwa mchangani.

ਕੋਈ ਮੁਗਲੁ ਨ ਹੋਆ ਅੰਧਾ ਕਿਨੈ ਨ ਪਰਚਾ ਲਾਇਆ ॥੪॥
ko-ee mugal na ho-aa anDhaa kinai na parchaa laa-i-aa. ||4||
No one was able to show any miracle and none of the Mugals went blind. ||4||
Hakuna mtu aliweza kuonyesha muujiza wowote na hakuna kati ya Mugal aliyepofuka.

ਮੁਗਲ ਪਠਾਣਾ ਭਈ ਲੜਾਈ ਰਣ ਮਹਿ ਤੇਗ ਵਗਾਈ ॥
mugal pathaanaa bha-ee larhaa-ee ran meh tayg vagaa-ee.
When the battle raged between the Mugals and the Pathans, both sides wielded their swords in the battlefield.
Wakati vita vilichacha kati ya Mugali na Pashtuni, pande zote zilishika panga zao katika uwanja wa vita.

ਓਨ੍ਹ੍ਹੀ ਤੁਪਕ ਤਾਣਿ ਚਲਾਈ ਓਨ੍ਹ੍ਹੀ ਹਸਤਿ ਚਿੜਾਈ ॥
onHee tupak taan chalaa-ee onHee hasat chirhaa-ee.
The Moguls aimed and fired guns and the Pathans attacked with elephants.
Wamugali walilenga na kufyatua bunduki na Pashtuni walishambulia kwa ndovu.

ਜਿਨ੍ਹ੍ਹ ਕੀ ਚੀਰੀ ਦਰਗਹ ਪਾਟੀ ਤਿਨ੍ਹ੍ਹਾ ਮਰਣਾ ਭਾਈ ॥੫॥
jinH kee cheeree dargeh paatee tinHaa marnaa bhaa-ee. ||5||
O’ brother, whosepredestined account of breaths were over, they were destined to die. ||5||
Ee ndugu, wale ambao idadi yao ya pumzi iliyoagiziwa mapema ilikuwa imekwisha, walikuwa wamehatimiwa kufa.

ਇਕ ਹਿੰਦਵਾਣੀ ਅਵਰ ਤੁਰਕਾਣੀ ਭਟਿਆਣੀ ਠਕੁਰਾਣੀ ॥
ik hindvaanee avar turkaanee bhati-aanee thakuraanee.
Among the victims were Hindu ladies, some Muslim queens, the wives of Rajputs, Bhatts, and Thakurs.
Kati ya waathiriwa walikuwa mabibi ya Kihindu, malkia wengine wa Kiislamu, wake wa Rajput, Bhatt na Thakur.

ਇਕਨ੍ਹ੍ਹਾ ਪੇਰਣ ਸਿਰ ਖੁਰ ਪਾਟੇ ਇਕਨ੍ਹ੍ਹਾ ਵਾਸੁ ਮਸਾਣੀ ॥
iknHaa payran sir khur paatay iknHaa vaas masaanee.
Some had their veils torn off from head to toes, while some were murdered and taken to cemeteries.
Shela za wengine ziliraruliwa kutoka kichwani hadi miguuni, wengine waliuawa na wakapelekwa kwa makaburi.

ਜਿਨ੍ਹ੍ਹ ਕੇ ਬੰਕੇ ਘਰੀ ਨ ਆਇਆ ਤਿਨ੍ਹ੍ਹ ਕਿਉ ਰੈਣਿ ਵਿਹਾਣੀ ॥੬॥
jinH kay bankay gharee na aa-i-aa tinH ki-o rain vihaanee. ||6||
How did they pass their night whose husbands did not return home? ||6||
Walitumia vipi usiku wao ambao mume wao hawakurudi nyumbani?

ਆਪੇ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਕਰਤਾ ਕਿਸ ਨੋ ਆਖਿ ਸੁਣਾਈਐ ॥
aapay karay karaa-ay kartaa kis no aakh sunaa-ee-ai.
The Creator Himself does and causes others to do what He wishes; to whom may we describe this heart wrenching tale?
Muumba Mwenyewe anatenda na kufanya wengine watende chochote anachotaka; tunaweza kueleza nani hadithi hii ye kuhuzunisha?

ਦੁਖੁ ਸੁਖੁ ਤੇਰੈ ਭਾਣੈ ਹੋਵੈ ਕਿਸ ਥੈ ਜਾਇ ਰੂਆਈਐ ॥
dukh sukh tayrai bhaanai hovai kis thai jaa-ay roo-aa-ee-ai.
O’ God, all pain and pleasure happens according to Your will; to whom else may we go and cry or complain?
Ee Mungu, uchungu na raha yote inatendeka kulingana na mapenzi yako; tunaweza kuenda kulia au kulalamikia nani mwengine?

ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮਿ ਚਲਾਏ ਵਿਗਸੈ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਪਾਈਐ ॥੭॥੧੨॥
hukmee hukam chalaa-ay vigsai naanak likhi-aa paa-ee-ai. ||7||12||
O’ Nanak, God is pleased by running the world according to His command; we receive what is preordained for us. ||7||12||
Ee Nanak, Mungu anapendezwa kwa kuendesha dunia kulingana na amri yake; tunapokea kila ambacho kimeagiziwa mapema kwetu.

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ik-oNkaar satgur parsaad.
One eternal God, realized by the grace of the true Guru:
Mungu Mmoja wa milele, anayegunduliwa kwa neema ya Guru wa kweli:

ਆਸਾ ਕਾਫੀ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੮ ਅਸਟਪਦੀਆ ॥
aasaa kaafee mehlaa 1 ghar 8 asatpadee-aa.
Raag Aasaa, Kaafee, eighth beat, ashtapadees, First Guru:
Raag Aasaa, Kaafee, mpigo wa nane, ashtapadees, Guru wa Kwanza:

ਜੈਸੇ ਗੋਇਲਿ ਗੋਇਲੀ ਤੈਸੇ ਸੰਸਾਰਾ ॥
jaisay go-il go-ilee taisay sansaaraa.
just as a herdsman comes to pasture for a short time, so is one in this world.
Kama vile mchungaji wa ng’ombe anakuja malishoni kwa muda mfupi, ndivyo anavyokuja mtu duniani humu.

ਕੂੜੁ ਕਮਾਵਹਿ ਆਦਮੀ ਬਾਂਧਹਿ ਘਰ ਬਾਰਾ ॥੧॥
koorh kamaaveh aadmee baaNDheh ghar baaraa. ||1||
Those who build firm houses and homes in this world are living in falsehood. |1|
Wale wanaojenga nyumba thabiti duniani humu wanaishi katika udanganyifu.

ਜਾਗਹੁ ਜਾਗਹੁ ਸੂਤਿਹੋ ਚਲਿਆ ਵਣਜਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
jaagahu jaagahu sootiho chali-aa vanjaaraa. ||1|| rahaa-o.
O’ sleeping people, wake up from the slumber of Maya; like a street vendor your soul is about to depart from your body. ||1||Pause||
Ee watu mnaolala, amkeni kutoka usingizi wa Maya; kama mchuuzi wa mtaa roho yako iko karibu kuondoka kutoka mwili wako. ||1|Sitisha||

ਨੀਤ ਨੀਤ ਘਰ ਬਾਂਧੀਅਹਿ ਜੇ ਰਹਣਾ ਹੋਈ ॥
neet neet ghar baaNDhee-ah jay rahnaa ho-ee.
We may build everlasting houses if we could live in this world for ever.
Tunaweza kujenga nyumba zinazodumu milele iwapo tungeweza kuishi duniani humu milele.

ਪਿੰਡੁ ਪਵੈ ਜੀਉ ਚਲਸੀ ਜੇ ਜਾਣੈ ਕੋਈ ॥੨॥
pind pavai jee-o chalsee jay jaanai ko-ee. ||2||
If one reflects, the reality is that the body collapses when the soul departs. ||2||
Iwapo mtu awaze kwa amakini, uhalisia ni kwamba mwili unaangamia wakati roho inaondoka.

ਓਹੀ ਓਹੀ ਕਿਆ ਕਰਹੁ ਹੈ ਹੋਸੀ ਸੋਈ ॥
ohee ohee ki-aa karahu hai hosee so-ee.
Why do you cry and mourn for the dead? It is God alone who is eternal.
Kwa nini unalia na kuomboleza kwa sababu ya wafu? Ni Mungu peke yake ambaye ni wa milele.

ਤੁਮ ਰੋਵਹੁਗੇ ਓਸ ਨੋ ਤੁਮ੍ਹ੍ ਕਉ ਕਉਣੁ ਰੋਈ ॥੩॥
tum rovhugay os no tumH ka-o ka-un ro-ee. ||3||
You mourn for that person, but who will mourn for you? ||3||
Unaomboleza kwa sababu ya mtu huyo, lakini nani ataomboleza juu yako?

ਧੰਧਾ ਪਿਟਿਹੁ ਭਾਈਹੋ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹ ਕੂੜੁ ਕਮਾਵਹੁ ॥
DhanDhaa pitihu bhaa-eeho tumH koorh kamaavahu.
O’ brothers, you are mourning for your losses because of the dead; therefore you are practicing falsehood
Ee ndugu, unaomboleza juu ya hasara zako kwa sababu ya wafu; hivyo basi unatenda udanganyifu

ਓਹੁ ਨ ਸੁਣਈ ਕਤ ਹੀ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹ ਲੋਕ ਸੁਣਾਵਹੁ ॥੪॥
oh na sun-ee kat hee tumH lok sunavhu. ||4||
One who has died does not listen to your cries at all; your cries are heard by other people. ||4||
Yule ambaye amekufa hasikilizi vilio vyako; vilio vyako vinasikilizwa na watu wengine.

ਜਿਸ ਤੇ ਸੁਤਾ ਨਾਨਕਾ ਜਾਗਾਏ ਸੋਈ ॥
jis tay sutaa naankaa jaagaa-ay so-ee.
O’ Nanak, by whose will one is asleep in the love of Maya, the same God wouldawaken him.
Ee Nanak, kwa mapenzi yake mtu amelala katika upendo na Maya, Mungu huyo huyo atamuamsha.

ਜੇ ਘਰੁ ਬੂਝੈ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਨੀਦ ਨ ਹੋਈ ॥੫॥
jay ghar boojhai aapnaa taaN needN na ho-ee. ||5||
If a person realizes his true home (where he ultimately would go), then he does not fall asleep in the love of Maya. ||5||
Iwapo mtu agundue nyumbani mwake mwa kweli (ambapo ataenda mwishowe), basi yeye halali katika upendo wa Maya.

ਜੇ ਚਲਦਾ ਲੈ ਚਲਿਆ ਕਿਛੁ ਸੰਪੈ ਨਾਲੇ ॥
jay chaldaa lai chali-aa kichh sampai naalay.
If you see a departing soul taking his wealth with him,
Iwapo uone roho inayoondoka ikibeba utajiri wake na yeye,

ਤਾ ਧਨੁ ਸੰਚਹੁ ਦੇਖਿ ਕੈ ਬੂਝਹੁ ਬੀਚਾਰੇ ॥੬॥
taa Dhan sanchahu daykh kai boojhhu beechaaray. ||6||
then go ahead and gather wealth, but reflect on it and you will understand that it is not true. ||6||
basi nenda ukusanye utajiri, lakini waza kwa makini na utaelewa kwamba siyo kweli.

ਵਣਜੁ ਕਰਹੁ ਮਖਸੂਦੁ ਲੈਹੁ ਮਤ ਪਛੋਤਾਵਹੁ ॥
vanaj karahu makhsood laihu mat pachhotaavahu.
Do the trade of meditating on Naam and earn the real profit of achieving life’s purpose, lest you may have to regret later.
Fanya biashara ya kutafakari kuhusu Naam na upate faida halisi ya kutimiza kusudi la maisha, usije ukajuta baadaye.

ਅਉਗਣ ਛੋਡਹੁ ਗੁਣ ਕਰਹੁ ਐਸੇ ਤਤੁ ਪਰਾਵਹੁ ॥੭॥
a-ugan chhodahu gun karahu aisay tat paraavahu. ||7||
Abandon your vices, acquire virtues and achieve the real purpose of life. ||7||
Achana na maovu, pata fadhila na utimize kusudi halisi la maisha.

ਧਰਮੁ ਭੂਮਿ ਸਤੁ ਬੀਜੁ ਕਰਿ ਐਸੀ ਕਿਰਸ ਕਮਾਵਹੁ ॥
Dharam bhoom sat beej kar aisee kiras kamaavahu.
Grow the crop of righteousness by sowing the seed of truth in the soil of faith.
Panda mmea wa uadilifu kwa kupanda mbegu ya ukweli katika ardhi ya imani.

ਤਾਂ ਵਾਪਾਰੀ ਜਾਣੀਅਹੁ ਲਾਹਾ ਲੈ ਜਾਵਹੁ ॥੮॥
taaN vaapaaree jaanee-ahu laahaa lai jaavhu. ||8||
You would be known as a successful trader only if you were to take the profit of Naam (supreme spiritual status) with you to your real home. ||8||
Utajulikana kama mfanya biashara aliyefaulu iwapo tu uchukue faida ya Naam (hadhi kuu ya kiroho) nawe nyumbani mwako mwa kweli.

ਕਰਮੁ ਹੋਵੈ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲੈ ਬੂਝੈ ਬੀਚਾਰਾ ॥
karam hovai satgur milai boojhai beechaaraa.
If God shows mercy, one meets the true Guru; then he reflects on his teachings and understands this reality.
Iwapo Mungu aonyeshe huruma, mtu anakutana na Guru wa kweli; kisha anatafakari kuhusu mafundisho yake na kuelewa uhalisia huu.

ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੈ ਸੁਣੇ ਨਾਮੁ ਨਾਮੇ ਬਿਉਹਾਰਾ ॥੯॥
naam vakhaanai sunay naam naamay bi-uhaaraa. ||9||
Then, he chants Naam, listens Naam and deals only in Naam. ||9||
Kisha, anaimba Naam, kusikiliza Naam na kufanya biashara tu katika Naam.

ਜਿਉ ਲਾਹਾ ਤੋਟਾ ਤਿਵੈ ਵਾਟ ਚਲਦੀ ਆਈ ॥
ji-o laahaa totaa tivai vaat chaldee aa-ee.
This has been the way of the world forever, that some people spiritually gain by attuning to Naam and others spiritually lose in the love of Maya.
Hii imekuwa njia ya dunia milele, kwamba watu wengine wanapata faida ya kiroho kwa kumakinikia Naam na wengine wanapoteza kiroho katika upendo wa Maya.

ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਨਾਨਕਾ ਸਾਈ ਵਡਿਆਈ ॥੧੦॥੧੩॥
jo tis bhaavai naankaa saa-ee vadi-aa-ee. ||10||13||
O’ Nanak, whatever pleases Him, that alone happens and in that very thing lies His greatness. ||10||13||
Ee Nanak, chochote kinachompendeza Yeye, hicho pekee kinatendeka na katika kitu hicho kipo ukuu wake.

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥
aasaa mehlaa 1.
Raag Aasaa, First Guru:
Raag Aasaa, Guru wa Kwanza:

ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾ ਢੂਢੀਆ ਕੋ ਨੀਮ੍ਹ੍ਹੀ ਮੈਡਾ ॥
chaaray kundaa dhoodhee-aa ko neemHee maidaa.
I have searched in all the four directions and have found none who is truly mine.
Nimetafuta katika mielekeo yote nne na sijapata yeyote ambaye kwa kweli ni wangu.

ਜੇ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਸਾਹਿਬਾ ਤੂ ਮੈ ਹਉ ਤੈਡਾ ॥੧॥
jay tuDh bhaavai saahibaa too mai ha-o taidaa. ||1||
O’ God, If it pleases You, then You be my Master and let me be Your servant. |1|
Ee Mungu, iwapo inakupendeza Wewe, basi unakuwa Bwana wangu na unaniacha niwe mtumishi wako.

ਦਰੁ ਬੀਭਾ ਮੈ ਨੀਮ੍ਹ੍ ਕੋ ਕੈ ਕਰੀ ਸਲਾਮੁ ॥
dar beebhaa mai neemiH ko kai karee salaam.
O’ God, without You I cannot think of any other; whom I may salute?
Ee Mungu, bila Wewe niwezi kufikiria mwengine yeyote; naweza kuenzi nani?

ਹਿਕੋ ਮੈਡਾ ਤੂ ਧਣੀ ਸਾਚਾ ਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
hiko maidaa too Dhanee saachaa mukh naam. ||1|| rahaa-o.
O’ God, You alone are my Master; I may always keep reciting Your eternal Name. ||1||Pause||
Ee Mungu, Wewe peke yako ndiye Bwana wangu; naomba niweze kuendelea kukariri Jina lako la milele. ||1|Sitisha||

ਸਿਧਾ ਸੇਵਨਿ ਸਿਧ ਪੀਰ ਮਾਗਹਿ ਰਿਧਿ ਸਿਧਿ ॥
siDhaa sayvan siDh peer maageh riDh siDh.
Some serve the adepts and Muslim fakirs, ask them for wealth and supernatural powers and the ability to perform miracles.
Wengine wanatumikia kama stadi na wapweke wa Kiislamu, waulizie utajiri na nguvu zisizo za kawaida na uwezo wa kutenda miujiza.

ਮੈ ਇਕੁ ਨਾਮੁ ਨ ਵੀਸਰੈ ਸਾਚੇ ਗੁਰ ਬੁਧਿ ॥੨॥
mai ik naam na veesrai saachay gur buDh. ||2||
According to the intellect blessed by my true Guru, This is my only prayer that I may never forget Your Name. ||2||
Kulingana na uwekevu uliobarikiwa na Guru wangu wa kweli, Hili ndilo ombi langu la pekee kwamba kamwe nisiwahi sahau Jina lako.