Swahili Page 738

ਖਿਨੁ ਰਹਨੁ ਨ ਪਾਵਉ ਬਿਨੁ ਪਗ ਪਾਗੇ ॥
khin rahan na paava-o bin pag paagay.
I cannot spiritually survive even for an instant without beholding my husband-God.
Siwezi kuishi kiroho hata kwa muda mfupi bila kutazama Mume-Mungu wangu.

ਹੋਇ ਕ੍ਰਿਪਾਲੁ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਹ ਸਭਾਗੇ ॥੩॥
ho-ay kirpaal parabh milah sabhaagay. ||3||
(Yes, O’ my friend), if He Himself bestows mercy, then the virtuous soul-brides with good fortune can unite with God. ||3||
(Ndio, Ee rafiki wangu), iwapo Yeye Mwenyewe atawaze huruma, basi roho-bi harusi wema wenye bahati nzuri wanaweza kuungana na Mungu.

ਭਇਓ ਕ੍ਰਿਪਾਲੁ ਸਤਸੰਗਿ ਮਿਲਾਇਆ ॥
bha-i-o kirpaal satsang milaa-i-aa.
God has become merciful and has united me with the holy congregation.
Mungu amekuwa mwenye huruma na ameniunganisha na ushirika mtakatifu.

ਬੂਝੀ ਤਪਤਿ ਘਰਹਿ ਪਿਰੁ ਪਾਇਆ ॥
boojhee tapat ghareh pir paa-i-aa.
All the craving of my worldly riches has vanished and I have realized my husband-God within my heart.
Tamaa yote ya utajiri wangu wa kidunia imepotea na nimegundua Mume-Mungu wangu ndani mwa moyo wangu.

ਸਗਲ ਸੀਗਾਰ ਹੁਣਿ ਮੁਝਹਿ ਸੁਹਾਇਆ ॥
sagal seegaar hun mujheh suhaa-i-aa.
All the virtues are like my ornaments and they look beautiful on me.
Fadhila zote ni kama mapambo yangu na zinakaa vizuri kwangu.

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰਿ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਇਆ ॥੪॥
kaho naanak gur bharam chukaa-i-aa. ||4||
O’ Nanak, say, the Guru has dispelled my spiritual ignorance. ||4||
Ee Nanak, sema, Guru ameondoa ujinga wangu wa kiroho.

ਜਹ ਦੇਖਾ ਤਹ ਪਿਰੁ ਹੈ ਭਾਈ ॥
jah daykhaa tah pir hai bhaa-ee.
O’ brother, now wherever I look, I behold my Husband-God there.
Ee ndugu, sasa popote niangaliapo, natazama Mume-Mungu wangu hapo.

ਖੋਲਿ੍ਹ੍ਹਓ ਕਪਾਟੁ ਤਾ ਮਨੁ ਠਹਰਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ ॥੫॥
kholHi-o kapaat taa man thahraa-ee. ||1|| rahaa-o doojaa. ||5||
The Guru has removed the curtain of doubt and now my mind is in a state of poise. ||1|| Second Pause ||5||
Guru ameondoa pazia la shaka na sasa akili yangu ipo katika hali ya utulivu. ||1||Kituo cha Pili||5||

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
soohee mehlaa 5.
Raag Soohee, Fifth Guru:
Raag Soohee, Guru wa Tano:

ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਸਾਰਿ ਸਮ੍ਹ੍ਹਾਲੀ ਮੋਹਿ ਨਿਰਗੁਨ ਕੇ ਦਾਤਾਰੇ ॥
ki-aa gun tayray saar samHaalee mohi nirgun kay dattaray.
O’ my beneficent God, I am the unvirtuous one, how many virtues of Yours can I cherish and contemplate?
Ee Mungu wangu mfadhili, mimi ndiye yule asiye na fadhila, ninaweza kuthamini na kutafakari fadhila zako ngapi?

ਬੈ ਖਰੀਦੁ ਕਿਆ ਕਰੇ ਚਤੁਰਾਈ ਇਹੁ ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਸਭੁ ਥਾਰੇ ॥੧॥
bai khareed ki-aa karay chaturaa-ee ih jee-o pind sabh thaaray. ||1||
What cleverness a purchased servant can exercise; O’ God! this body and soul and everything else belongs to You? ||1||
Mtumishi aliyenunuliwa anaweza kufanya ujanja upi? Ee Mungu! Mwili na roho hii na kila kitu kingine ni chako;

ਲਾਲ ਰੰਗੀਲੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਨਮੋਹਨ ਤੇਰੇ ਦਰਸਨ ਕਉ ਹਮ ਬਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
laal rangeelay pareetam manmohan tayray darsan ka-o ham baaray. ||1|| rahaa-o.
O’ dear, blissful and fascinating beloved God, we are dedicated to Your blessed vision. ||1||Pause||
Ee Mungu mpendwa, wa dhati, mwenye raha tele na unayevutia, sisi tumewekwa wakfu kwa mwono wako uliobarikiwa. ||1||Sitisha||

ਪ੍ਰਭੁ ਦਾਤਾ ਮੋਹਿ ਦੀਨੁ ਭੇਖਾਰੀ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹ ਸਦਾ ਸਦਾ ਉਪਕਾਰੇ ॥
parabh daataa mohi deen bhaykhaaree tumH sadaa sadaa upkaaray.
O’ God, You are the great Giver, and I am a poor beggar; You are forever and ever benevolent.
Ee Mungu, Wewe ndiwe Mpaji mkuu, nami ni mwombaji maskini; Wewe ni mkarimu daima na milele.

ਸੋ ਕਿਛੁ ਨਾਹੀ ਜਿ ਮੈ ਤੇ ਹੋਵੈ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਅਗਮ ਅਪਾਰੇ ॥੨॥
so kichh naahee je mai tay hovai mayray thaakur agam apaaray. ||2||
O’ my incomprehensible and infinite God! there is nothing which could be done by me (without Your help). ||2||
Ee Mungu wangu usiyeeleweka na usiye na mwisho! Hakuna kitu ambacho kinaweza kufanywa nami (bila usaidizi wako).

ਕਿਆ ਸੇਵ ਕਮਾਵਉ ਕਿਆ ਕਹਿ ਰੀਝਾਵਉ ਬਿਧਿ ਕਿਤੁ ਪਾਵਉ ਦਰਸਾਰੇ ॥
ki-aa sayv kamaava-o ki-aa kahi reejhaava-o biDh kit paava-o darsaaray.
O’ God! what devotional worship may I perform? What words may I utter to please You? In what way may I have your blessed vision?
Ee Mungu! Ninaweza kufanya ibada ipi ya ujitoaji? Ninaweza kutamka maneno yapi ili kukupendeza Wewe? Ninaweza kuwa na mwono wako uliobarikiwa kwa njia ipi?

ਮਿਤਿ ਨਹੀ ਪਾਈਐ ਅੰਤੁ ਨ ਲਹੀਐ ਮਨੁ ਤਰਸੈ ਚਰਨਾਰੇ ॥੩॥
mit nahee paa-ee-ai ant na lahee-ai man tarsai charnaaray. ||3||
Your expanse can not be estimated and the limits of Your virtues cannot be found; my mind longs to remain attuned to Your immaculate Name. ||3||
Upanuzi wako hauwezi kukadiriwa na vikomo vya fadhila zako haviwezi kupatwa; akili yangu inatamani kubaki imemakinikia Jina lako safi.

ਪਾਵਉ ਦਾਨੁ ਢੀਠੁ ਹੋਇ ਮਾਗਉ ਮੁਖਿ ਲਾਗੈ ਸੰਤ ਰੇਨਾਰੇ ॥
paava-o daan dheeth ho-ay maaga-o mukh laagai sant raynaaray.
I persistently beg from You to bless me with the gift of serving Your saints with utmost humility as if I am applying the dust of their feet to my forehead.
Kwa udumifu naimba kutoka kwako unibariki na thawabu ya kutumikia watakatifu wako kwa unyenyekevu kamili kana kwamba ninapaka mchanga wa miguu yao kwenye paji langu.

ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁਰਿ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਪ੍ਰਭਿ ਹਾਥ ਦੇਇ ਨਿਸਤਾਰੇ ॥੪॥੬॥
jan naanak ka-o gur kirpaa Dhaaree parabh haath day-ay nistaaray. ||4||6||
O’ Nanak, the devotee on whom the Guru bestowed mercy, God extended His support and ferried him across the worldly ocean of vices. ||4||6||
Ee Nanak, mtawa ambaye Guru ametawazia huruma, Mungu amenyoosha tegemezo yake na kumvukisha bahari dunia ya dhambi.

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੩
soohee mehlaa 5 ghar 3
Raag Soohee, Fifth Guru, Third Beat:
Raag Soohee, Guru wa Tano, Mpigo wa Tatu:

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ik-oNkaar satgur parsaad.
One eternal God, realized by the grace of the True Guru.
Mungu Mmoja wa milele, anayegunduliwa kwa neema ya Guru wa Kweli.

ਸੇਵਾ ਥੋਰੀ ਮਾਗਨੁ ਬਹੁਤਾ ॥
sayvaa thoree maagan bahutaa.
(O’ my friends, there are many hypocrites whose) service is very meager, but their demand is very excessive.
(Ee marafiki wangu, kuna wanafiki wengi ambao) huduma yao ni hafifu sana, lakini madai yao ni mengi sana.

ਮਹਲੁ ਨ ਪਾਵੈ ਕਹਤੋ ਪਹੁਤਾ ॥੧॥
mahal na paavai kahto pahutaa. ||1||
They can’t even comprehend God but say that they are united with Him.||1||
Hawawezi hata kumfahamu Mungu lakini wanasema kwamba wameungana na Yeye.

ਜੋ ਪ੍ਰਿਅ ਮਾਨੇ ਤਿਨ ਕੀ ਰੀਸਾ ॥
jo pari-a maanay tin kee reesaa.
One compares himself with those who have been accepted by the beloved God.
Mtu anajilinganisha na wale ambao wamekubalika na Mungu mpendwa.

ਕੂੜੇ ਮੂਰਖ ਕੀ ਹਾਠੀਸਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
koorhay moorakh kee haatheesaa. ||1|| rahaa-o.
This is the story of stubbornness of a false fool. ||1||Pause||
Hii ndiyo hadithi ya ukaidi wa mpumbavu wa uongo. ||1||Sitisha||

ਭੇਖ ਦਿਖਾਵੈ ਸਚੁ ਨ ਕਮਾਵੈ ॥
bhaykh dikhaavai sach na kamaavai.
A hypocrite wears religious garb as a show off but does not remember God.
Mnafiki anavaa vazi la kidini kama majigamba lakini hamkumbuki Mungu.

ਕਹਤੋ ਮਹਲੀ ਨਿਕਟਿ ਨ ਆਵੈ ॥੨॥
kahto mahlee nikat na aavai. ||2||
He claims that he lives in God’s presence, but in reality has not even gotten near Him. ||2||
Yeye anadai kwamba anaishi katika uwepo wa Mungu, lakini kwa uhalisia hata hajamkaribia Yeye.

ਅਤੀਤੁ ਸਦਾਏ ਮਾਇਆ ਕਾ ਮਾਤਾ ॥
ateet sadaa-ay maa-i-aa kaa maataa.
He claims to be detached, but remains completely engrossed in Maya.
Yeye anadai kuwa amejitenga, lakini anabaki amevama kabisa katika Maya.

ਮਨਿ ਨਹੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਕਹੈ ਮੁਖਿ ਰਾਤਾ ॥੩॥
man nahee pareet kahai mukh raataa. ||3||
There is no love in his heart, but says that he is imbued with God’s love. ||3||
Hakuna upendo moyoni mwake, lakini anasema kwamba amepenyezwa na upendo wa Mungu.

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਬਿਨਉ ਸੁਨੀਜੈ ॥
kaho naanak parabh bin-o suneejai.
O’ Nanak! say, O’ God! listen to my submission;
Ee Nanak! Sema, Ee Mungu! Sikiliza uwasilishaji wangu;

ਕੁਚਲੁ ਕਠੋਰੁ ਕਾਮੀ ਮੁਕਤੁ ਕੀਜੈ ॥੪॥
kuchal kathor kaamee mukat keejai. ||4||
even though the helpless mortal is evil doer, stone hearted and full of desires;please liberate him from all such vices. ||4||
ijapokuwa binadamu mnyonge ni mtenda uovu, mwenye moyo mgumu na amejawa na hamu; tafadhali mkomboe kutoka maovu yote kama hayo.

ਦਰਸਨ ਦੇਖੇ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ॥
darsan daykhay kee vadi-aa-ee.
O’ God! bless us the glory of experiencing Your blessed vision.
Ee Mungu! Tubariki na utukufu wa kuhisi mwono wako uliobarikiwa.

ਤੁਮ੍ਹ੍ਹ ਸੁਖਦਾਤੇ ਪੁਰਖ ਸੁਭਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ ॥੧॥੭॥
tumH sukh-daatay purakh subhaa-ee. ||1|| rahaa-o doojaa. ||1||7||
O’ all pervading God! You are the giver of peace and full of love. ||1||Second Pause||1||7||
Ee Mungu unayeenea kote! Wewe ndiwe mpaji wa amani na umejawa na upendo. ||1||Kituo cha Pili||||1||7||

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
soohee mehlaa 5.
Raag Soohee, Fifth Guru:
Raag Soohee, Guru wa Tano:

ਬੁਰੇ ਕਾਮ ਕਉ ਊਠਿ ਖਲੋਇਆ ॥
buray kaam ka-o ooth khalo-i-aa.
An unwise person readily gets going to do the evil deeds,
Mtu asiye na busara anaanza kutenda vitendo viovu bila kusita.

ਨਾਮ ਕੀ ਬੇਲਾ ਪੈ ਪੈ ਸੋਇਆ ॥੧॥
naam kee baylaa pai pai so-i-aa. ||1||
but when it is time to meditate on Naam, he becomes lazy and remains sleeping. ||1||
lakini ikifika wakati wa kutafakari kuhusu Naam, anakuwa mvivu na anasalia akilala.

ਅਉਸਰੁ ਅਪਨਾ ਬੂਝੈ ਨ ਇਆਨਾ ॥
a-osar apnaa boojhai na i-aanaa.
The ignorant man doesn’t realize that this human life is the opportunity to remember God.
Mwanaume mjinga hagundui kwamba maisha haya ya kibinadamu ni fursa ya kumkumbuka Mungu.

ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਰੰਗਿ ਲਪਟਾਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
maa-i-aa moh rang laptaanaa. ||1|| rahaa-o.
He is attached to Maya, and engrossed in worldly delights. ||1||Pause||
Yeye ameambatishwa kwa Maya, na kuvama katika anasa za kidunia. ||1||Sitisha||

ਲੋਭ ਲਹਰਿ ਕਉ ਬਿਗਸਿ ਫੂਲਿ ਬੈਠਾ ॥
lobh lahar ka-o bigas fool baithaa.
He rides the waves of greed, puffed up with joy.
Yeye anaendesha mawimbi ya tamaa, wakipata fahari kwa furaha.

ਸਾਧ ਜਨਾ ਕਾ ਦਰਸੁ ਨ ਡੀਠਾ ॥੨॥
saaDh janaa kaa daras na deethaa. ||2||
He has never seen the sight of saintly persons. ||2||
Yeye kamwe hajawahi kuona mwono wa watu watakatifu.

ਕਬਹੂ ਨ ਸਮਝੈ ਅਗਿਆਨੁ ਗਵਾਰਾ ॥
kabhoo na samjhai agi-aan gavaaraa.
Such unwise and ignorant human being never captures the divine wisdom,
Binadamu asiye na busara na mjinga kama huyo kamwe hapati hekima takatifu,

ਬਹੁਰਿ ਬਹੁਰਿ ਲਪਟਿਓ ਜੰਜਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
bahur bahur lapti-o janjaaraa. ||1|| rahaa-o.
and always remains engrossed in entanglements of Maya. ||1||Pause||
na daima anabaki amevama katika misongamano ya Maya. ||1||Sitisha||

ਬਿਖੈ ਨਾਦ ਕਰਨ ਸੁਣਿ ਭੀਨਾ ॥
bikhai naad karan sun bheenaa.
Engrossed in Maya, one feels delighted hearing polluted worldly music,
Akivama katika Maya, mtu anahisi furaha akisikiliza muziki chafu ya kidunia,

ਹਰਿ ਜਸੁ ਸੁਨਤ ਆਲਸੁ ਮਨਿ ਕੀਨਾ ॥੩॥
har jas sunat aalas man keenaa. ||3||
but shows tardiness in listening to God’s praises. ||3||
lakini anachelea kwa kusikiliza sifa za Mungu.

ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਨਾਹੀ ਰੇ ਪੇਖਤ ਅੰਧੇ ॥
darisat naahee ray paykhat anDhay.
O’ spiritually ignorant, why don’t you see with your eyes,
Ee mjinga wa kiroho, kwa nini hauoni kwa macho yako,

ਛੋਡਿ ਜਾਹਿ ਝੂਠੇ ਸਭਿ ਧੰਧੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
chhod jaahi jhoothay sabh DhanDhay. ||1|| rahaa-o.
that soon you would depart from this world, leaving behind all the worldly affairs?||1||Pause||
kwamba hivi karibuni utaondoka kutoka dunia hii, ukiacha nyuma shughuli zote za kidunia? ||1||Sitisha||

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਬਖਸ ਕਰੀਜੈ ॥
kaho naanak parabh bakhas kareejai.
O’ Nanak! say, O’ God! bestow mercy on me,
Ee Nanak! Sema, Ee Mungu! Tawaza huruma kwangu mimi,