Swahili Page 50

ਸਤਿਗੁਰੁ ਗਹਿਰ ਗਭੀਰੁ ਹੈ ਸੁਖ ਸਾਗਰੁ ਅਘਖੰਡੁ ॥
satgur gahir gabheer hai sukh saagar agh-khand.
The true Guru is like a deep and profound ocean of peace and destroyer of sins.
Guru wa kweli ni kama bahari kubwa na yenye kina ya amani na mwangamizi wa dhambi.

ਜਿਨਿ ਗੁਰੁ ਸੇਵਿਆ ਆਪਣਾ ਜਮਦੂਤ ਨ ਲਾਗੈ ਡੰਡੁ ॥
jin gur sayvi-aa aapnaa jamdoot na laagai dand.
To the true devotees, even the messenger of death does not punish.
Kwa wafuasi wa kweli, hata mjumbe wa kifo hawaadhibu.

ਗੁਰ ਨਾਲਿ ਤੁਲਿ ਨ ਲਗਈ ਖੋਜਿ ਡਿਠਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡੁ ॥
gur naal tul na lag-ee khoj dithaa barahmand.
There is none to compare with the Guru; I have searched and looked throughout the universe.
Hakuna wa kulinganishwa na Guru; nimetafura na kuangalia ulimwenguni kote.

ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਸਤਿਗੁਰਿ ਦੀਆ ਸੁਖੁ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮਹਿ ਮੰਡੁ ॥੪॥੨੦॥੯੦॥
naam niDhaan satgur dee-aa sukh naanak man meh mand. ||4||20||90||
O’ Nanak, whom the true Guru has blessed with the treasure of God’s Name that person is in spiritual bliss.
Ee Nanak, mtu ambaye Guru amebariki na hazina ya jina la Mungu yumo katika furaha tele ya kiroho.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥
sireeraag mehlaa 5.
Siree Raag, by the Fifth Guru:
Siree Raag, na Guru wa tano:

ਮਿਠਾ ਕਰਿ ਕੈ ਖਾਇਆ ਕਉੜਾ ਉਪਜਿਆ ਸਾਦੁ ॥
mithaa kar kai khaa-i-aa ka-urhaa upji-aa saad.
Considering worldly pleasures as sweet, one indulges in them but later finds them to be bitter and painful.
Kufikiria raha za kidunia kama tamu, mtu hujishughulisha nazo lakini baadaye anazipata kuwa machungu na yenye uchungu.

ਭਾਈ ਮੀਤ ਸੁਰਿਦ ਕੀਏ ਬਿਖਿਆ ਰਚਿਆ ਬਾਦੁ ॥
bhaa-ee meet surid kee-ay bikhi-aa rachi-aa baad.
One might develop love for one’s brothers and friends, but in the end finds out that he has built nothing but a network of pain and suffering.
Mtu anaweza kuendeleza upendo kwa ndugu na rafiki wake, lakini mwishowe anapata hajajenga kitu ila mtandao wa uchungu na kuteseka.

ਜਾਂਦੇ ਬਿਲਮ ਨ ਹੋਵਈ ਵਿਣੁ ਨਾਵੈ ਬਿਸਮਾਦੁ ॥੧॥
jaaNday bilam na hova-ee vin naavai bismaad. ||1||
It does not take any time for this network to disappear. Without God’s Name one is left bewildered.
Hauchukui wakati wowote kwa mtandao huu kutoweka. Bila jina la Mungu mtu anaachwa amefadhaika.

ਮੇਰੇ ਮਨ ਸਤਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਗੁ ॥
mayray man satgur kee sayvaa laag.
O’ my Mind, engage in the service (follow the teachings) of the true Guru.
Ee akili yangu, jishughulishe katika huduma (kufuata mafundisho) ya Guru wa kweli.

ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਵਿਣਸਣਾ ਮਨ ਕੀ ਮਤਿ ਤਿਆਗੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
jo deesai so vinsanaa man kee mat ti-aag. ||1|| rahaa-o.
Give up the habit of following your mind, because whatever you see (worldly illusion) is perishable.
Achana na tabia ya kufuata akili yako, kwa sababu chochote unachoona (ndoto ya kidunia) kinaweza kuangamia.

ਜਿਉ ਕੂਕਰੁ ਹਰਕਾਇਆ ਧਾਵੈ ਦਹ ਦਿਸ ਜਾਇ ॥
ji-o kookar harkaa-i-aa Dhaavai dah dis jaa-ay.
Like the mad dog running around in all directions,
Kama mbwa mwenye kichaa anayekimbia bila mwelekeo pande zote,

ਲੋਭੀ ਜੰਤੁ ਨ ਜਾਣਈ ਭਖੁ ਅਭਖੁ ਸਭ ਖਾਇ ॥
lobhee jant na jaan-ee bhakh abhakh sabh khaa-ay.
the greedy person, unaware of the evil consequences, consumes everything. (eats everything, be it edible or inedible)
mtu mwenye tamaa, bila kufahamu matokeo maovu, anamaliza kila kitu. (anakula kila kitu, kiwe chakula au kisichokulwa)

ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਦਿ ਬਿਆਪਿਆ ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ ਜੋਨੀ ਪਾਇ ॥੨॥
kaam kroDh mad bi-aapi-aa fir fir jonee paa-ay. ||2||
Engrossed in the intoxication of lust and anger, people wander through cycle of birth and death.
Wakijihusisha katika kulevya kwa usherati na hasira, watu wanazurura kupitia mzunguko wa kuzaliwa na kufa.

ਮਾਇਆ ਜਾਲੁ ਪਸਾਰਿਆ ਭੀਤਰਿ ਚੋਗ ਬਣਾਇ ॥
maa-i-aa jaal pasaari-aa bheetar chog banaa-ay.
(Like a hunter) God has spread the net of Maya, and in it He has placed the bait (of worldly riches and power)
(Kama mwindaji) Mungu ameeneza wavu wa Maya, na ndani mwake ameweka chambo (cha utajiri na mamlaka za kidunia)

ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਪੰਖੀ ਫਾਸਿਆ ਨਿਕਸੁ ਨ ਪਾਏ ਮਾਇ ॥
tarisnaa pankhee faasi-aa nikas na paa-ay maa-ay.
O’ my mother, the soul-birds (human beings) driven by the love for Maya, get caught in the trap and cannot find any escape.
Ee mama yangu, roho kama ndege (binadamu) wakisukumwa na upendo kwa Maya, wananaswa katika mtego wala hawawezi kupata kutoroka kwokwote.

ਜਿਨਿ ਕੀਤਾ ਤਿਸਹਿ ਨ ਜਾਣਈ ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥੩॥
jin keetaa tiseh na jaan-ee fir fir aavai jaa-ay. ||3||
One who does not realize the Creator, keeps going in the cycle of birth and death.
Yule ambaye hagundui Muumba, anaendelea kuenda ndani ya mzunguko wa kuzaliwa na kufa.

ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰੀ ਮੋਹਿਆ ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਇਹੁ ਸੰਸਾਰੁ ॥
anik parkaaree mohi-aa baho biDh ih sansaar.
This world has been enticed (by maya) in so many different ways and forms.
Dunia hii imevutiwa (na Maya) katika njia na miundo nyingi tofauti.

ਜਿਸ ਨੋ ਰਖੈ ਸੋ ਰਹੈ ਸੰਮ੍ਰਿਥੁ ਪੁਰਖੁ ਅਪਾਰੁ ॥
jis no rakhai so rahai samrith purakh apaar.
They alone are saved, whom the infinite and Almighty God protects.
Wao pekee wamekombolewa, ambao Mungu Mwenyezi asiye na mwisho anawalinda.

ਹਰਿ ਜਨ ਹਰਿ ਲਿਵ ਉਧਰੇ ਨਾਨਕ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੁ ॥੪॥੨੧॥੯੧॥
har jan har liv uDhray naanak sad balihaar. ||4||21||91||
O’ Nanak, I dedicate myself forever to the devotees of God, who are saved by their attachment to Him.
Ee Nanak, najiweka wakfu milele kwa wafuasi wa Mungu, ambao wamekombolewa kwa kiambatanisho kwao kwa Mungu.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨ ॥
sireeraag mehlaa 5 ghar 2.
Siree Raag, by the Fifth Guru, Second Beat
Siree Raag, na Guru wa Tano: mpigo wa pili

ਗੋਇਲਿ ਆਇਆ ਗੋਇਲੀ ਕਿਆ ਤਿਸੁ ਡੰਫੁ ਪਸਾਰੁ ॥
go-il aa-i-aa go-ilee ki-aa tis damf pasaar.
The herdsman (human being) has come into the green pasture (this world) for a very short period. Why should one make a show of one’s false (short lived) possessions?
Mfugaji (binadamu) amekuja kwenye malisho ya kijani kibichi (dunia hii) kwa muda mfupi sana. Kwa nini mtu afanye maonyesho ya mali yake ya uongo (yanadumu kwa muda mfupi)?

ਮੁਹਲਤਿ ਪੁੰਨੀ ਚਲਣਾ ਤੂੰ ਸੰਮਲੁ ਘਰ ਬਾਰੁ ॥੧॥
muhlat punnee chalnaa tooN sammal ghar baar. ||1||
O’ mortal, When your allotted time is up, you will have to leave this world. You should take care of your real abode.
Ee binadamu, wakati muda wako uliotengwa kwako utakwisha, itabidi uondoke duniani humu. Unafaa kuwa mwangalifu kuhusu makao yako ya kweli.

ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਉ ਮਨਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਿ ਪਿਆਰਿ ॥
har gun gaa-o manaa satgur sayv pi-aar.
O’ my mind, sing the Praises of the God, and serve (follow the teachings of) the true Guru with love.
Ee akili yangu, imba sifa za Mungu huyo, na utumikie (fuata mafundisho ya) Guru wa kweli kwa upendo.

ਕਿਆ ਥੋੜੜੀ ਬਾਤ ਗੁਮਾਨੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ki-aa thorh-rhee baat gumaan. ||1|| rahaa-o.
For this short period of life, why have pride and ego?
Kwa kipindi hiki kifupi cha maisha, kwa nini uwe na kiburi na ubinafsi?

ਜੈਸੇ ਰੈਣਿ ਪਰਾਹੁਣੇ ਉਠਿ ਚਲਸਹਿ ਪਰਭਾਤਿ ॥
jaisay rain paraahunay uth chalsahi parbhaat.
just as a guest, who comes to stays for the night, departs in the morning (similarly you would depart from here when your life comes to an end).
Kama vile mgeni, anayekuja kukaa usiku tu, anaondoka asubuhi (sawia wewe utaondoka kutoka humu wakati maisha yako yamefika mwisho).

ਕਿਆ ਤੂੰ ਰਤਾ ਗਿਰਸਤ ਸਿਉ ਸਭ ਫੁਲਾ ਕੀ ਬਾਗਾਤਿ ॥੨॥
ki-aa tooN rataa girsat si-o sabh fulaa kee baagaat. ||2||
Why are you so attached to the household? It is all like flowers in the garden (that wither away after a short while).
Kwa nini unapenda sana nyumba hii? Yote ni kama maua kwenye bustani(yanayonyauka baada ya muda mfupi).

ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਿਆ ਕਰਹਿ ਜਿਨਿ ਦੀਆ ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਲੋੜਿ ॥
mayree mayree ki-aa karahi jin dee-aa so parabh lorh.
Why do you say, “Mine, mine”? Look to God, who has given it to you.
Kwa nini unasema, “Yangu, yangu”? Tazama kwa Mungu, ambaye amekupa hayo.

ਸਰਪਰ ਉਠੀ ਚਲਣਾ ਛਡਿ ਜਾਸੀ ਲਖ ਕਰੋੜਿ ॥੩॥
sarpar uthee chalnaa chhad jaasee lakh karorh. ||3||
It is certain that one day you must depart from this world, and leave behind your thousands and millions (all worldly wealth).
Ni dhahiri kwamba siku moja lazima uondoke kutoka dunia hii, na uache nyuma maelfu na mamilioni yako (utajiri wote wa kidunia).

ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਭ੍ਰਮਤਿਆ ਦੁਲਭ ਜਨਮੁ ਪਾਇਓਇ ॥
lakh cha-oraaseeh bharmati-aa dulabh janam paa-i-o-ay.
After wandering through millions of incarnations, you have obtained this invaluable human life.
Baada ya kuzurura kupitia mamilioni ya kuzaliwa upya, umepata maisha haya wa kibinadamu yasiyoweza kukadirika.

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਸਮਾਲਿ ਤੂੰ ਸੋ ਦਿਨੁ ਨੇੜਾ ਆਇਓਇ ॥੪॥੨੨॥੯੨॥
naanak naam samaal tooN so din nayrhaa aa-i-o-ay. ||4||22||92||
O’ Nanak, enshrine the Name of the God in your heart; the day of departure is drawing near.
Ee Nanak, weka vizuri jina la Mungu moyoni mwako; siku ya kuondoka inakaribia.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥
sireeraag mehlaa 5.
Siree Raag, by the Fifth Guru:
Siree Raag, na Guru wa tano:

ਤਿਚਰੁ ਵਸਹਿ ਸੁਹੇਲੜੀ ਜਿਚਰੁ ਸਾਥੀ ਨਾਲਿ ॥
tichar vaseh suhaylrhee jichar saathee naal.
Like a bride is happy as long as her groom is with her, the body is happy (alive) when the her companion (soul) is residing in the body.
Kama bi harusi alivyo na furaha ili mradi bwana harusi wake yu naye, mwili unafurahia (hai) wakati mwendani wake (roho) anaishi mwilini.

ਜਾ ਸਾਥੀ ਉਠੀ ਚਲਿਆ ਤਾ ਧਨ ਖਾਕੂ ਰਾਲਿ ॥੧॥
jaa saathee uthee chali-aa taa Dhan khaakoo raal. ||1||
But when the companion (soul) departs from this world, then the body will mingle with dust.
Lakini wakati mwendani (roho) anaondoka kutoka dunia hii, basi mwili utachanganyika na vumbi.

ਮਨਿ ਬੈਰਾਗੁ ਭਇਆ ਦਰਸਨੁ ਦੇਖਣੈ ਕਾ ਚਾਉ ॥
man bairaag bha-i-aa darsan daykh-nai kaa chaa-o.
My mind has become detached from the world; it longs to see the Vision of God.
Akili yangu imejitenga kutoka dunia; inatamani kuona Maono ya Mungu.

ਧੰਨੁ ਸੁ ਤੇਰਾ ਥਾਨੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
Dhan so tayraa thaan. ||1|| rahaa-o.
O’ God, blessed is Your Place (God’s court).
Ee Mungu, pamebarikiwa pahala pako (mahakama ya Mungu).

ਜਿਚਰੁ ਵਸਿਆ ਕੰਤੁ ਘਰਿ ਜੀਉ ਜੀਉ ਸਭਿ ਕਹਾਤਿ ॥
jichar vasi-aa kant ghar jee-o jee-o sabh kahaat.
As long as the groom (soul) is in the house (body), everyone respects the bride-body.
Ili mradi bwana harusi (roho) yupo kwenye nyumba (mwili), kila mtu anaheshimu bi harusi – mwili.

ਜਾ ਉਠੀ ਚਲਸੀ ਕੰਤੜਾ ਤਾ ਕੋਇ ਨ ਪੁਛੈ ਤੇਰੀ ਬਾਤ ॥੨॥
jaa uthee chalsee kant-rhaa taa ko-ay na puchhai tayree baat. ||2||
But as soon as the groom (soul) departs, no one cares for the body.
Lakini punde tu bwana harusi (roho) anapoondoka, hakuna mtu anajali kuhusu mwili.

ਪੇਈਅੜੈ ਸਹੁ ਸੇਵਿ ਤੂੰ ਸਾਹੁਰੜੈ ਸੁਖਿ ਵਸੁ ॥
pay-ee-arhai saho sayv tooN saahurrhai sukh vas.
O’ bride (soul), as long as you are in your parent’s house (in this world), keep meditating on your husband-God, so that you may live peacefully in your in- law’s house (God’s court)
Ee bi harusi (mwili) ili mradi upo nyumbani mwa wazazi wako (duniani humu), endelea kutafakari kuhusu mume-Mungu wako, ndiposa uweze kuishi kwa amani katika nyumba ya shemeji zako (mahakama ya Mungu)

ਗੁਰ ਮਿਲਿ ਚਜੁ ਅਚਾਰੁ ਸਿਖੁ ਤੁਧੁ ਕਦੇ ਨ ਲਗੈ ਦੁਖੁ ॥੩॥
gur mil chaj achaar sikh tuDh kaday na lagai dukh. ||3||
Meeting with the Guru, learn proper etiquette and manners, so that you may never suffer.
Kwa kukutana na Guru, jifunza adabu na nidhamu inayofaa, ndiposa usiwahi kuteseka.

ਸਭਨਾ ਸਾਹੁਰੈ ਵੰਞਣਾ ਸਭਿ ਮੁਕਲਾਵਣਹਾਰ ॥
sabhnaa saahurai vanj-naa sabh muklaavanhaar.
All have to depart from this world, everyone is subject to be called by Him.
Wote lazima waondoke kutoka duniani humu, kila mtu ametiishwa kuitwa na Mungu.