Swahili Page 466

ਦਰਸਨ ਕੀ ਮਨਿ ਆਸ ਘਨੇਰੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੰਤੁ ਮੋ ਕਉ ਪਿਰਹਿ ਮਿਲਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
darsan kee man aas ghanayree ko-ee aisaa sant mo ka-o pireh milaavai. ||1|| rahaa-o.
In my heart is an intense longing for God. Is there a saint who can unite me with my Husband-God? ||1||Pause||
Moyoni mwangu kuna hamu kali ya Mungu. Je, kuna mtakatifu ambaye anaweza kuniunganisha na Mume-Mungu wangu?||1||Sitisha||

ਚਾਰਿ ਪਹਰ ਚਹੁ ਜੁਗਹ ਸਮਾਨੇ ॥
chaar pahar chahu jugah samaanay.
The four watches (twenty four hours) of the day in His separation seem like the four ages.
Mitazamo minne (saa ishirini na nne) ya siku katika utengano wake inaonekana kama enzi zote nne.

ਰੈਣਿ ਭਈ ਤਬ ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਨੇ ॥੨॥
rain bha-ee tab ant na jaanay. ||2||
When the night falls, then it seems never ending. ||2||
Wakati usiku unafika, basi unaonekana nikama kamwe hauishi.

ਪੰਚ ਦੂਤ ਮਿਲਿ ਪਿਰਹੁ ਵਿਛੋੜੀ ॥
panch doot mil pirahu vichhorhee.
The soul-bride separated from the Husband-God by the five vicious demons (lust, anger, greed, attachment and ego),
Roho-bi harusi aliyetenganishwa kutoka Mume-Mungu kwa mapepo watano wakali (ukware, hasira, tamaa, kiambatisho na ubinafsi),

ਭ੍ਰਮਿ ਭ੍ਰਮਿ ਰੋਵੈ ਹਾਥ ਪਛੋੜੀ ॥੩॥
bharam bharam rovai haath pachhorhee. ||3||
wanders around wailing in regret. ||3||
anazurura kote akilia katika majuto.

ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਹਰਿ ਦਰਸੁ ਦਿਖਾਇਆ ॥
jan naanak ka-o har daras dikhaa-i-aa.
O’ Nanak, to whom God has revealed His Blessed Vision,
Ee Nanak, kwa yule ambaye Mungu amedhihirisha mwono wake uliobarikiwa,

ਆਤਮੁ ਚੀਨ੍ਹ੍ਹਿ ਪਰਮ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥੪॥੧੫॥
aatam cheeneh param sukh paa-i-aa. ||4||15||
analizing his own spiritual life, he has obtained supreme peace. ||4||15||
akichunguza maisha yake mwenyewe ya kiroho, anapata amani kuu.

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥
aasaa mehlaa 5.
Raag Aasaa, Fifth Guru:
Raag Aasaa, Guru wa Tano:

ਹਰਿ ਸੇਵਾ ਮਹਿ ਪਰਮ ਨਿਧਾਨੁ ॥
har sayvaa meh param niDhaan.
The treasure of supreme spiritual state lies in the meditation on God.
Hazina ya hali kuu ya kiroho ipo katika kutafakari kuhusu Mungu.

ਹਰਿ ਸੇਵਾ ਮੁਖਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ॥੧॥
har sayvaa mukh amrit naam. ||1||
Reciting the ambrosial Name of God is His true service. ||1||
Kukariri Jina la Mungu lenye ambrosia ni huduma yake ya kweli.

ਹਰਿ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਸੰਗਿ ਸਖਾਈ ॥
har mayraa saathee sang sakhaa-ee.
God is my Companion and He is always with me.
Mungu ndiye Mwendani wangu na Yeye daima yupo nami.

ਦੁਖਿ ਸੁਖਿ ਸਿਮਰੀ ਤਹ ਮਉਜੂਦੁ ਜਮੁ ਬਪੁਰਾ ਮੋ ਕਉ ਕਹਾ ਡਰਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
dukh sukh simree tah maujood jam bapura mo kao kaha daraa-ee. ||1|| rahaa-o.
Whenever I remember Him, during sorrow or pleasure, I find Him present. Therefore, how can the poor demon of death scare me? ||1||Pause||
Wakati wowote ninaomkumbuka, uwe wakati wa huzuni au raha, nampata Yeye yupo. Hivyo basi, pepo mnyonge wa kifo anawezaje kunishtua? ||1||Sitisha||

ਹਰਿ ਮੇਰੀ ਓਟ ਮੈ ਹਰਿ ਕਾ ਤਾਣੁ ॥
har mayree ot mai har kaa taan.
God is my refuge; God is my Power.
Mungu ndiye kimbilio changu; Mungu ndiye Nguvu yangu.

ਹਰਿ ਮੇਰਾ ਸਖਾ ਮਨ ਮਾਹਿ ਦੀਬਾਣੁ ॥੨॥
har mayraa sakhaa man maahi deebaan. ||2||
God is my Friend and the support of my mind. ||2||
Mungu ndiye Rafiki yangu na tegemezo ya akili yangu.

ਹਰਿ ਮੇਰੀ ਪੂੰਜੀ ਮੇਰਾ ਹਰਿ ਵੇਸਾਹੁ ॥
har mayree poonjee mayraa har vaysaahu.
God’s Name is my wealth and God’s Name is my trust.
Jina la Mungu ni utajiri wangu na Jina la Mungu ni itibari yangu.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਧਨੁ ਖਟੀ ਹਰਿ ਮੇਰਾ ਸਾਹੁ ॥੩॥
gurmukh Dhan khatee har mayraa saahu. ||3||
By following the Guru’s teaching I am earning the wealth of Naam from God, who is my banker. ||3||
Kwa kufuata funzo la Guru ninachuma utajiri wa Naam kutoka kwa Mungu, ambaye ni mkurugenzi wangu wa benki.

ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਇਹ ਮਤਿ ਆਵੈ ॥
gur kirpaa tay ih mat aavai.
By the Guru’s grace, one who understands this concept,
Kwa neema ya Guru, yule anayeelewa dhana hii,

ਜਨ ਨਾਨਕੁ ਹਰਿ ਕੈ ਅੰਕਿ ਸਮਾਵੈ ॥੪॥੧੬॥
jan naanak har kai ank samaavai. ||4||16||
merges in God’s union, says Nanak. ||4||16||
anaungana katika muungano wa Mungu, asema Nanak.

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥
aasaa mehlaa 5.
Raag Aasaa, Fifth Guru:
Raag Aasaa, Guru wa Tano:

ਪ੍ਰਭੁ ਹੋਇ ਕ੍ਰਿਪਾਲੁ ਤ ਇਹੁ ਮਨੁ ਲਾਈ ॥
parabh ho-ay kirpaal ta ih man laa-ee.
If God shows mercy, only then I can focus my mind on the Guru’s teachings.
Iwapo Mungu anonyeshe huruma, wakati huo tu ndio naweza kukaza fikra kwa mafundisho ya Guru.

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਿ ਸਭੈ ਫਲ ਪਾਈ ॥੧॥
satgur sayv sabhai fal paa-ee. ||1||
Then by following the true Guru’s teaching I can fulfill all my desires. ||1||
Kisha kwa kufuata mafundisho ya Guru naweza kutimiza hamu zangu zote.

ਮਨ ਕਿਉ ਬੈਰਾਗੁ ਕਰਹਿਗਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ॥
man ki-o bairaag karhigaa satgur mayraa pooraa.
O’ my mind, why are you so worried? Remember that my True Guru is Perfect.
Ee akili yangu, kwa nini una wasiwasi mno? Kumbuka kwamba Guru wangu wa Kweli ni Kamili.

ਮਨਸਾ ਕਾ ਦਾਤਾ ਸਭ ਸੁਖ ਨਿਧਾਨੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰਿ ਸਦ ਹੀ ਭਰਪੂਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
mansaa kaa daataa sabh sukh niDhaan amrit sar sad hee bharpooraa. ||1|| rahaa-o.
God fulfills all the wishes and he is the treasure of all comforts. The Guru is like a pool always full to the brim with the ambrosial nectar of Naam. ||1||Pause||
Mungu anatimiza matakwa yote naye ndiye hazina ya starehe zote. Guru ni kama kidimbwi ambacho daima kimejaa pomoni na nekta ya ambrosia ya Naam. ||1||Sitisha||

ਚਰਣ ਕਮਲ ਰਿਦ ਅੰਤਰਿ ਧਾਰੇ ॥
charan kamal rid antar Dhaaray.
One who enshrines the Guru’s immaculate words within the heart,
Yule anayethamini maneno safi ya Guru ndani mwa moyo wake,

ਪ੍ਰਗਟੀ ਜੋਤਿ ਮਿਲੇ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ ॥੨॥
pargatee jot milay raam pi-aaray. ||2||
the divine Light enlightens him and he realizes dear God. ||2||
mwanga mtakatifu unamwangaza na anagundua Mungu mpendwa.

ਪੰਚ ਸਖੀ ਮਿਲਿ ਮੰਗਲੁ ਗਾਇਆ ॥
panch sakhee mil mangal gaa-i-aa.
His five sensory organs joined together in singing God’s praises,
Viungo vyake vitano vya hisi vinaungana pamoja katika kuimba sifa za Mungu,

ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਨਾਦੁ ਵਜਾਇਆ ॥੩॥
anhad banee naad vajaa-i-aa. ||3||
and played the continuous melody of divine music. ||3||
na vinacheza melodia isiyo na mwisho ya muziki takatifu.

ਗੁਰੁ ਨਾਨਕੁ ਤੁਠਾ ਮਿਲਿਆ ਹਰਿ ਰਾਇ ॥
gur naanak tuthaa mili-aa har raa-ay.
On whom Guru Nanak became merciful, he met the sovereign God.
Kwa yule ambaye Guru anakuwa mwenye huruma, yeye alikutana na Mungu mwenyezi.

ਸੁਖਿ ਰੈਣਿ ਵਿਹਾਣੀ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ ॥੪॥੧੭॥
sukh rain vihaanee sahj subhaa-ay. ||4||17||
Then effortlessly his night of life passed in peace and comfort. ||4||17||
Kisha kwa urahisi usiku wake wa maisha ulipita kwa amani na starehe.

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥
aasaa mehlaa 5.
Raag Aasaa, Fifth Guru:
Raag Aasaa, Guru wa Tano:

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਹਰਿ ਪਰਗਟੀ ਆਇਆ ॥
kar kirpaa har pargatee aa-i-aa.
Showing Mercy, God Himself manifests in that person’s heart,
Akionyesha huruma, Mungu Mwenyewe anajidhihirisha katika moyo wa mtu huyo,

ਮਿਲਿ ਸਤਿਗੁਰ ਧਨੁ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ॥੧॥
mil satgur Dhan pooraa paa-i-aa. ||1||
who meets the true Guru and attains the perfect wealth of God’s Name. ||1||
Anayekutana na Guru wa kweli na kupata utajiri kamili wa Jina la Mungu.

ਐਸਾ ਹਰਿ ਧਨੁ ਸੰਚੀਐ ਭਾਈ ॥
aisaa har Dhan sanchee-ai bhaa-ee.
O my brother, we should amass only the wealth of Naam,
Ee ndugu yangu, tunapaswa kukusanya tu utajiri wa Naam,

ਭਾਹਿ ਨ ਜਾਲੈ ਜਲਿ ਨਹੀ ਡੂਬੈ ਸੰਗੁ ਛੋਡਿ ਕਰਿ ਕਤਹੁ ਨ ਜਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
bhaahi na jaalai jal nahee doobai sang chhod kar katahu na jaa-ee. |1| rahaa-o.
Which is neither burnt by fire nor drowned in water and does not depart and go anywhere. ||1||Pause||
Ambao haichomwi na moto wala kuzamishwa kwa maji na hauondoki na kuenda popote. ||1||Sitisha||

ਤੋਟਿ ਨ ਆਵੈ ਨਿਖੁਟਿ ਨ ਜਾਇ ॥
tot na aavai nikhut na jaa-ay.
The wealth of God’s Name never falls short and never runs out.
Utajiri wa Jina la Mungu kamwe haupungui na kamwe haukwishi.

ਖਾਇ ਖਰਚਿ ਮਨੁ ਰਹਿਆ ਅਘਾਇ ॥੨॥
khaa-ay kharach man rahi-aa aghaa-ay. ||2||
Even after enjoying and sharing it with others, the mind remains satisfied. ||2||
Hata baada ya kuufurahia na kugawia wengine, akili inabaki imeridhika.

ਸੋ ਸਚੁ ਸਾਹੁ ਜਿਸੁ ਘਰਿ ਹਰਿ ਧਨੁ ਸੰਚਾਣਾ ॥
so sach saahu jis ghar har Dhan sanchaanaa.
Only that person is truly rich whose heart is amasses the wealth of Naam.
Mtu huyo pekee ni tajiri wa kweli ambaye moyo wake unakusanya utajiri wa Naam.

ਇਸੁ ਧਨ ਤੇ ਸਭੁ ਜਗੁ ਵਰਸਾਣਾ ॥੩॥
is Dhan tay sabh jag varsaanaa. ||3||
The entire world benefits from the wealth of Naam. ||3||
Dunia nzima itanufaika kutoka kwa utajiri wa Naam.

ਤਿਨਿ ਹਰਿ ਧਨੁ ਪਾਇਆ ਜਿਸੁ ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲਹਣਾ ॥
tin har Dhan paa-i-aa jis purab likhay kaa lahnaa.
He alone receives the wealth of God’s Name, who is preordained to receive it.
Yeye pekee anapokea utajiri wa Jina la Mungu, ambaye ameagiziwa mapema kuupokea.

ਜਨ ਨਾਨਕ ਅੰਤਿ ਵਾਰ ਨਾਮੁ ਗਹਣਾ ॥੪॥੧੮॥
jan naanak ant vaar naam gahnaa. ||4||18||
O’ Nanak, at the very last moment, only Naam is one’s true ornament. ||4||18||
Ee Nanak, wakati wa mwisho kabisa, Naam tu ndiyo pambo la mtu la kweli.

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥
aasaa mehlaa 5.
Raag Aasaa, Fifth Guru:
Raag Aasaa, Guru wa Tano:

ਜੈਸੇ ਕਿਰਸਾਣੁ ਬੋਵੈ ਕਿਰਸਾਨੀ ॥
jaisay kirsaan bovai kirsaanee.
Just as a farmer plants His crop,
Kama vile mkulima anapanda mmea wake,

ਕਾਚੀ ਪਾਕੀ ਬਾਢਿ ਪਰਾਨੀ ॥੧॥
kaachee paakee baadh paraanee. ||1||
and at his will he cuts it down, whether it is ripe or unripe. (Similarly God who gives life, may call us back anytime, whether we are young or old). ||1||
na kwa mapenzi yake anaukata, iwapo ni mbivu au mbichi. (Vivyo hivyo Mungu ambaye anatoa uhai, anaweza kutuita wakati wowote, iwapo sisi ni vijana au wazee).

ਜੋ ਜਨਮੈ ਸੋ ਜਾਨਹੁ ਮੂਆ ॥
jo janmai so jaanhu moo-aa.
Take it for granted, that he who is born shall die.
Usipuuze, kwamba yeye ambaye amezaliwa atakufa.

ਗੋਵਿੰਦ ਭਗਤੁ ਅਸਥਿਰੁ ਹੈ ਥੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
govind bhagat asthir hai thee-aa. ||1|| rahaa-o.
Only God’s devotee understands this fact and remains free from the fear of death. ||1||Pause||
Mtawa wa Mungu pekee anaelewa ukweli huu na anabaki huru kutoka hofu ya kifo. ||1||Sitisha||

ਦਿਨ ਤੇ ਸਰਪਰ ਪਉਸੀ ਰਾਤਿ ॥
din tay sarpar pa-usee raat.
Just as the day shall certainly be followed by the night,
Kama vile kwa uhakika mchana utafuatwa na usiku,

ਰੈਣਿ ਗਈ ਫਿਰਿ ਹੋਇ ਪਰਭਾਤਿ ॥੨॥
rain ga-ee fir ho-ay parbhaat. ||2||
and the night is followed by the morning. (Similarly, after birth there is death and after death there is birth).||2||.
na usiku unafuatwa na asubuhi. (Vivyo hivyo, baada ya kuzaliwa kuna kifo na baada ya kifo kuna kuzaliwa).

ਮਾਇਆ ਮੋਹਿ ਸੋਇ ਰਹੇ ਅਭਾਗੇ ॥
maa-i-aa mohi so-ay rahay abhaagay.
The unfortunate people remain entangled in the love of maya and forget the real purpose of human life.
Watu wasio na bahati wanabaki wamenaswa katika upendo wa Maya na kusahau kusudi halisi la maisha ya kibinadamu.

ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਜਾਗੇ ॥੩॥
gur parsaad ko virlaa jaagay. ||3||
By the Guru’s grace, only a rare one remains awake and aware of Maya. ||3||
Kwa neema ya Guru, mtu nadra pekee anabaki ameamka na ametahadhari dhidi ya Maya.