Swahili Page 432

ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਸੋ ਭਲਾ ਪਿਆਰੇ ਤੇਰੀ ਅਮਰੁ ਰਜਾਇ ॥੭॥
jo tuDh bhaavai so bhalaa pi-aaray tayree amar rajaa-ay. ||7||
O’ dear God, whatever pleases You is good for all, Your will is Eternal. ||7||
Ee Mungu mpendwa, chochote kinachokupendeza ni kizuri kwa wote, dhamira yako ni ya Milele.

ਨਾਨਕ ਰੰਗਿ ਰਤੇ ਨਾਰਾਇਣੈ ਪਿਆਰੇ ਮਾਤੇ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ ॥੮॥੨॥੪॥
naanak rang ratay naaraa-inai pi-aaray maatay sahj subhaa-ay. ||8||2||4||
O’ Nanak, those, who are imbued with the love of beloved God, remain fully absorbed in His love in a state of peace and poise. ||8||2||4||
Ee Nanak, wale, ambao wana upendo wa Mungu mpendwa, wanabaki wamevama kikamilifu katika upendo wake katika hali ya amani na utulivu.

ਸਭ ਬਿਧਿ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਨਤੇ ਪਿਆਰੇ ਕਿਸੁ ਪਹਿ ਕਹਉ ਸੁਨਾਇ ॥੧॥
sabh biDh tum hee jaantay pi-aaray kis peh kaha-o sunaa-ay. ||1||
O, Beloved, You know all about my condition; who can I talk to about it? ||1||
Ee Mpendwa, unajua kila kitu kuhusu hali yangu; ninaweza kuzungumza na nani kuihusu?

ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਜੀਆ ਸਭਨਾ ਕਾ ਤੇਰਾ ਦਿਤਾ ਪਹਿਰਹਿ ਖਾਇ ॥੨॥
tooN daataa jee-aa sabhnaa kaa tayraa ditaa pahirahi khaa-ay. ||2||
You are the benefactor of all beings; they consume what You give them. ||2||
Wewe ndiwe mfadhili wa viumbe vyote; wanakula kile ambacho Wewe unawapa.

ਸੁਖੁ ਦੁਖੁ ਤੇਰੀ ਆਗਿਆ ਪਿਆਰੇ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਇ ॥੩॥
sukh dukh tayree aagi-aa pi-aaray doojee naahee jaa-ay. ||3||
O’ God, pleasure and pain come by Your command; except You, there is no other place of support for the beings. ||3||
Ee Mungu, raha na uchungu unakuja kwa amri yako; isipokuwa Wewe, hakuna mahali pengine pa tegemezo kwa viumbe.

ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਾਵਹਿ ਸੋ ਕਰੀ ਪਿਆਰੇ ਅਵਰੁ ਕਿਛੁ ਕਰਣੁ ਨ ਜਾਇ ॥੪॥
jo tooN karaaveh so karee pi-aaray avar kichh karan na jaa-ay. ||4||
O’ God, whatever You cause me to do, that I do; I cannot do anything else. ||4||
Ee Mungu, chochote unachonifanya nitende, hicho ndicho natenda; mimi siwezi kufanya kitu kingine.

ਦਿਨੁ ਰੈਣਿ ਸਭ ਸੁਹਾਵਣੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਤੁ ਜਪੀਐ ਹਰਿ ਨਾਉ ॥੫॥
din rain sabh suhaavanay pi-aaray jit japee-ai har naa-o. ||5||
O’ dear God, beautiful and blessed are all those days and nights, in which we meditate on Your Name. ||5||
Ee Mungu mpendwa, mchana na usiku hizo ni nzuri na zimebarikiwa, ambazo tunatafakari kuhusu Jina lako.

ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ ਪਿਆਰੇ ਧੁਰਿ ਮਸਤਕਿ ਲੇਖੁ ਲਿਖਾਇ ॥੬॥
saa-ee kaar kamaavnee pi-aaray Dhur mastak laykh likhaa-ay. ||6||
O’ dear God, we can do only the preordained deeds. ||6||
Ee Mungu mpendwa, tunaweza tu kufanya vitendo vilivyoagiziwa mapema.

ਏਕੋ ਆਪਿ ਵਰਤਦਾ ਪਿਆਰੇ ਘਟਿ ਘਟਿ ਰਹਿਆ ਸਮਾਇ ॥੭॥
ayko aap varatdaa pi-aaray ghat ghat rahi-aa samaa-ay. ||7||
O’ dear God, You alone are pervading everywhere and You are enshrined in each and every heart. ||7||
Ee Mungu mpendwa, Wewe peke yako unaenea kote na Wewe umethaminiwa katika kila moyo.

ਸੰਸਾਰ ਕੂਪ ਤੇ ਉਧਰਿ ਲੈ ਪਿਆਰੇ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਸਰਣਾਇ ॥੮॥੩॥੨੨॥੧੫॥੨॥੪੨॥
sansaar koop tay uDhar lai pi-aaray naanak har sarnaa-ay. ||8||3||22||15||2||42||
Nanak says, O’ God, I have sought Your refuge, pull me out of the worldly well ofvices and Maya. ||8||3||22||15||2||42||
Nanak anasema, Ee Mungu, nimetafuta kimbilio chako, nivute nje ya kisima cha kidunia cha maovu na Maya.

ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ਪਟੀ ਲਿਖੀ
raag aasaa mehlaa 1 patee likhee
Raag Aasaa, First Guru, Patee Likhee ~ The hymn of the alphabet:
Raag Aasaa, Guru wa Kwanza, Patee Likhee ~ wimbo wa alfabeti:

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ik-oNkaar satgur parsaad.
One eternal God, realized by the grace of the true Guru:
Mungu Mmoja wa milele, anayegunduliwa kwa neema ya Guru wa kweli:

ਸਸੈ ਸੋਇ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਜਿਨਿ ਸਾਜੀ ਸਭਨਾ ਸਾਹਿਬੁ ਏਕੁ ਭਇਆ ॥
sasai so-ay sarisat jin saajee sabhnaa saahib ayk bha-i-aa.
Sassa: He who created the universe, is the One Master-God of all.
Sassa: Yeye aliyeumba ulimwengu, ndiye Bwana-Mungu Mmoja wa wote.

ਸੇਵਤ ਰਹੇ ਚਿਤੁ ਜਿਨ੍ਹ੍ ਕਾ ਲਾਗਾ ਆਇਆ ਤਿਨ੍ਹ੍ ਕਾ ਸਫਲੁ ਭਇਆ ॥੧॥
sayvat rahay chit jinH kaa laagaa aa-i-aa tinH kaa safal bha-i-aa. ||1||
Successful became the advent of those into this world, whose conscience merged with God while remembering Him. ||1||
Ujio wa wale ulikuwa wenye mafanikio duniani humu, ambao dhamiri yao iliungana na Mungu wakati wanamkumbuka Yeye.

ਮਨ ਕਾਹੇ ਭੂਲੇ ਮੂੜ ਮਨਾ ॥
man kaahay bhoolay moorh manaa.
O’ my foolish mind, why are you forgetting Him?
Ee akili yangu mpumbavu, kwa nini unamsahau Yeye?

ਜਬ ਲੇਖਾ ਦੇਵਹਿ ਬੀਰਾ ਤਉ ਪੜਿਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
jab laykhaa dayveh beeraa ta-o parhi-aa. ||1|| rahaa-o.
O’ brother, you will be judged as educated only when your rendered account is cleared in God’s presence. ||1||Pause||
Ee ndugu, utahukumiwa kama msomi wakati tu akaunti yako iliyofasiriwa iondolewe hatia katika uwepo wa Mungu. ||1||Sitisha||

ਈਵੜੀ ਆਦਿ ਪੁਰਖੁ ਹੈ ਦਾਤਾ ਆਪੇ ਸਚਾ ਸੋਈ ॥
eevrhee aad purakh hai daataa aapay sachaa so-ee.
Eevree: The all pervading, benefactor God is the primal source of all life; He Himself is the eternal God.
Eevree: Mungu mfadhili, anayeenea kote ni chanzo cha kiasili cha uhai wote; Yeye Mwenyewe ndiye Mungu wa milele.

ਏਨਾ ਅਖਰਾ ਮਹਿ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖਿ ਬੂਝੈ ਤਿਸੁ ਸਿਰਿ ਲੇਖੁ ਨ ਹੋਈ ॥੨॥
aynaa akhraa meh jo gurmukh boojhai tis sir laykh na ho-ee. ||2||
There is no debt (of vices) in the account of that Guru’s follower who understands God through these letters. ||2||
Hakuna deni (ya maovu) katika akaunti ya mfuasi huyo wa Guru anayeelewa Mungu kupitia herufi hizi.

ਊੜੈ ਉਪਮਾ ਤਾ ਕੀ ਕੀਜੈ ਜਾ ਕਾ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥
oorhai upmaa taa kee keejai jaa kaa ant na paa-i-aa.
Ooraa: Sing praises of that God, the limit of whose virtues cannot be found.
Ooraa: Imba sifa za Mungu huyo, ambaye kikomo cha fadhila zake hakiwezi kupatwa.

ਸੇਵਾ ਕਰਹਿ ਸੇਈ ਫਲੁ ਪਾਵਹਿ ਜਿਨ੍ਹ੍ਹੀ ਸਚੁ ਕਮਾਇਆ ॥੩॥
sayvaa karahi say-ee fal paavahi jinHee sach kamaa-i-aa. ||3||
They alone succeed in achieving the purpose of human life, who meditate on God’s Name and practice truth. ||3||
Wao pekee wanafaulu katika kutimiza kusudi la maisha ya kibinadamu, ambao wanatafakari kuhusu Jina la Mungu na kutenda ukweli.

ਙੰਙੈ ਙਿਆਨੁ ਬੂਝੈ ਜੇ ਕੋਈ ਪੜਿਆ ਪੰਡਿਤੁ ਸੋਈ ॥
nyanyai nyi-aan boojhai jay ko-ee parhi-aa pandit so-ee.
Nganga: If anyone understands divine knowledge, he becomes a relgious scholar and a Pundit
Nganga: Iwapo yeyote anaelewa maarifa takatifu, anakuwa msomi wa kidini na Mbukuzi.

ਸਰਬ ਜੀਆ ਮਹਿ ਏਕੋ ਜਾਣੈ ਤਾ ਹਉਮੈ ਕਹੈ ਨ ਕੋਈ ॥੪॥
sarab jee-aa meh ayko jaanai taa ha-umai kahai na ko-ee. ||4||
One who recognizes the one God among all beings, he does not talk of ego. ||4||
Yule anayetambua Mungu Mmoja kati ya viumbe vyote, yeye hazungumzii ubinafsi.

ਕਕੈ ਕੇਸ ਪੁੰਡਰ ਜਬ ਹੂਏ ਵਿਣੁ ਸਾਬੂਣੈ ਉਜਲਿਆ ॥
kakai kays pundar jab hoo-ay vin saaboonai ujli-aa.
Kakka: When the hair become grey even without bleeching,
Kakka: Wakati nywele zinakuwa rangi ya kijivu hata bila kubadili rangi,

ਜਮ ਰਾਜੇ ਕੇ ਹੇਰੂ ਆਏ ਮਾਇਆ ਕੈ ਸੰਗਲਿ ਬੰਧਿ ਲਇਆ ॥੫॥
jam raajay kay hayroo aa-ay maa-i-aa kai sangal banDh la-i-aa. ||5||
then understand that the agents of the demon of death have come and he is still entangled in the chains of love for the worldly wealth. ||5||
basi elewa kwamba wakala wa pepo wa kifo wamekuja naye bado amenaswa katika nyororo za upendo wa utajiri wa kidunia.

ਖਖੈ ਖੁੰਦਕਾਰੁ ਸਾਹ ਆਲਮੁ ਕਰਿ ਖਰੀਦਿ ਜਿਨਿ ਖਰਚੁ ਦੀਆ ॥
khakhai khundkaar saah aalam kar khareed jin kharach dee-aa.
Khakha: Engage in praising that God who is the King of the entire universe and provide sustenance to all.
Khakha: Jihusishe katika kusifu Mungu huyo ambaye ndiye Mfalme wa ulimwengu mzima na anatoa riziki kwa wote.

ਬੰਧਨਿ ਜਾ ਕੈ ਸਭੁ ਜਗੁ ਬਾਧਿਆ ਅਵਰੀ ਕਾ ਨਹੀ ਹੁਕਮੁ ਪਇਆ ॥੬॥
banDhan jaa kai sabh jag baaDhi-aa avree kaa nahee hukam pa-i-aa. ||6||
And in whose command the entire universe is bound; no one else’s command has any validity. ||6||
Na mbaye ulimwengu mzima umefungwa katika amri yake; amri ya yeyote mwengine haina uhalali wowote.

ਗਗੈ ਗੋਇ ਗਾਇ ਜਿਨਿ ਛੋਡੀ ਗਲੀ ਗੋਬਿਦੁ ਗਰਬਿ ਭਇਆ ॥
gagai go-ay gaa-ay jin chhodee galee gobid garab bha-i-aa.
Gagga: One who does not meditate on God becomes arrogant just by wise talks about God.
Gagga: Yule ambaye hatafakari kuhusu Mungu anakuwa mwenye kiburi kwa matamshi yenye busara kuhusu Mungu.

ਘੜਿ ਭਾਂਡੇ ਜਿਨਿ ਆਵੀ ਸਾਜੀ ਚਾੜਣ ਵਾਹੈ ਤਈ ਕੀਆ ॥੭॥
gharh bhaaNday jin aavee saajee chaarhan vaahai ta-ee kee-aa. ||7||
God who has created the human beings and created the world like a kiln; He has also createdthe cycles of birth and death. ||7||
Mungu ambaye ameumba binadamu na kuumba dunia kama tanuri; Yeye ameumba pia mizunguko ya kuzaliwa na kufa.

ਘਘੈ ਘਾਲ ਸੇਵਕੁ ਜੇ ਘਾਲੈ ਸਬਦਿ ਗੁਰੂ ਕੈ ਲਾਗਿ ਰਹੈ ॥
ghaghai ghaal sayvak jay ghaalai sabad guroo kai laag rahai.
Ghagha: If a person humbly performs the devotional service and remains attuned to the Guru’s word,
Ghagha: Iwapo mtu afanye huduma ya ujitoaji kwa unyenyekevu na kubaki amemakinikia neno la Guru,

ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਜੇ ਸਮ ਕਰਿ ਜਾਣੈ ਇਨ ਬਿਧਿ ਸਾਹਿਬੁ ਰਮਤੁ ਰਹੈ ॥੮॥
buraa bhalaa jay sam kar jaanai in biDh saahib ramat rahai. ||8||
and deems both good and bad circumstance as equal; this is the only way he can continue to remember God. ||8||
na kufikiria hali nzuri na mbaya kuwa sawa; hii ndiyo njia ya pekee ambayo anaweza kuendelea kumkumbuka Mungu.

ਚਚੈ ਚਾਰਿ ਵੇਦ ਜਿਨਿ ਸਾਜੇ ਚਾਰੇ ਖਾਣੀ ਚਾਰਿ ਜੁਗਾ ॥
chachai chaar vayd jin saajay chaaray khaanee chaar jugaa.
Chacha: That God, who created the four Vedas, the four sources (eggs, placenta, perspiration, and earth) of creation and the four ages;
Chacha: Kwamba Mungu, ambaye aliumba Vedas nne, vyanzo vinne (mayai, plasenta, jasho, na ardhi) vya uumbaji na enzi nne;

ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਜੋਗੀ ਖਾਣੀ ਭੋਗੀ ਪੜਿਆ ਪੰਡਿਤੁ ਆਪਿ ਥੀਆ ॥੯॥
jug jug jogee khaanee bhogee parhi-aa pandit aap thee-aa. ||9||
through each and every age, He Himself has been the Yogi, the enjoyer through the creations, the Pandit and the scholar. ||9||
kupitia kila enzi, Yeye Mwenyewe amekuwa Yogi, mfurahia kupitia uumbaji wake, mwalimu wa busara na msomi.