Swahili Page 322

ਜੀਵਨ ਪਦੁ ਨਿਰਬਾਣੁ ਇਕੋ ਸਿਮਰੀਐ ॥
jeevan pad nirbaan iko simree-ai.
If we lovingly meditate on the immaculate God, we receive the supreme spiritual state.
Iwapo tutafakari kwa upendo kuhusu Mungu safi, tunapokea hali kuu ya kiroho.

ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਇ ਕਿਨਿ ਬਿਧਿ ਧੀਰੀਐ ॥
doojee naahee jaa-ay kin biDh Dheeree-ai.
Except for meditation on Naam, there is no other way to achieve stability of mind.
Isipokuwa kutafakari kuhusu Naam, hakuna njia nyingine ya kutimiza uthabiti wa akili.

ਡਿਠਾ ਸਭੁ ਸੰਸਾਰੁ ਸੁਖੁ ਨ ਨਾਮ ਬਿਨੁ ॥
dithaa sabh sansaar sukh na naam bin.
I have searched the entire world and have concluded that there is no peace without the meditation on Naam.
Nimetafuta duniani kote na nimehitimisha kwamba hakuna amani bila kutafakari kuhusu Naam.

ਤਨੁ ਧਨੁ ਹੋਸੀ ਛਾਰੁ ਜਾਣੈ ਕੋਇ ਜਨੁ ॥
tan Dhan hosee chhaar jaanai ko-ay jan.
Only a rare person realizes that one day this body and all the worldly wealth shall be reduced to ashes.
Mtu nadra pekee anagundua kwamba siku moja mwili huu na utajiri wote wa kidunia utakuwa majivu tu.

ਰੰਗ ਰੂਪ ਰਸ ਬਾਦਿ ਕਿ ਕਰਹਿ ਪਰਾਣੀਆ ॥
rang roop ras baad ke karahi paraanee-aa.
O’ mortal, what are you doing? all this pleasure, beauty and relishes are useless;
Ee binadamu, unafanya nini? Raha, uzuri na burudisho zote hizi ni bure;

ਜਿਸੁ ਭੁਲਾਏ ਆਪਿ ਤਿਸੁ ਕਲ ਨਹੀ ਜਾਣੀਆ ॥
jis bhulaa-ay aap tis kal nahee jaanee-aa.
The one who forgets God, does not understand His awesome power.
Yule ambaye anamsahau Mungu, haelewi nguvu yake ya kustaajabisha.

ਰੰਗਿ ਰਤੇ ਨਿਰਬਾਣੁ ਸਚਾ ਗਾਵਹੀ ॥
rang ratay nirbaan sachaa gaavhee.
Those who are imbued with the Love of the immaculate God, sing His Praises.
Wale ambao wamejawa na Upendo wa Mungu safi, wanaimba sifa Zake.

ਨਾਨਕ ਸਰਣਿ ਦੁਆਰਿ ਜੇ ਤੁਧੁ ਭਾਵਹੀ ॥੨॥
naanak saran du-aar jay tuDh bhaavhee. ||2||
O’ Nanak, only those seek Your refuge who are pleasing to You. ||2||
Ee Nanak, hao tu wanatafuta kimbilio chako ambao wanakupendeza Wewe.

ਪਉੜੀ ॥
pa-orhee.
Pauree:

ਜੰਮਣੁ ਮਰਣੁ ਨ ਤਿਨ੍ਹ੍ਹ ਕਉ ਜੋ ਹਰਿ ਲੜਿ ਲਾਗੇ ॥
jaman maran na tinH ka-o jo har larh laagay.
Those who are attuned to God, don’t go through the cycles of birth and death.
Wale ambao wamemakinikia Mungu, hawapitii mizunguko ya kuzaliwa na kufa.

ਜੀਵਤ ਸੇ ਪਰਵਾਣੁ ਹੋਏ ਹਰਿ ਕੀਰਤਨਿ ਜਾਗੇ ॥
jeevat say parvaan ho-ay har keertan jaagay.
Singing God’s praises, they remain alert and unaffected by vices and thus they are approved in God’s Court even while alive.
Kwa kuimba sifa za Mungu, wanabaki wako macho na hawaathiriwi na maovu na hivyo wanaidhinishwa katika Mahakama ya Mungu hata wakiwa bado hai.

ਸਾਧਸੰਗੁ ਜਿਨ ਪਾਇਆ ਸੇਈ ਵਡਭਾਗੇ ॥
saaDhsang jin paa-i-aa say-ee vadbhaagay.
Very fortunate are those who attain the the Company of such saints.
Wamebahatika sana wale wanaofikia Uandamano wa watakatifu kama hao.

ਨਾਇ ਵਿਸਰਿਐ ਧ੍ਰਿਗੁ ਜੀਵਣਾ ਤੂਟੇ ਕਚ ਧਾਗੇ ॥
naa-ay visri-ai Dharig jeevnaa tootay kach Dhaagay.
If God’s Name is forsaken, life is accursed and breaks down like a flimsy thread.
Iwapo Jina la Mungu liachwe, maisha yanalaaniwa na kuporomoka kama uzi hafifu.

ਨਾਨਕ ਧੂੜਿ ਪੁਨੀਤ ਸਾਧ ਲਖ ਕੋਟਿ ਪਿਰਾਗੇ ॥੧੬॥
naanak Dhoorh puneet saaDh lakh kot piraagay. ||16||
O’ Nanak, living with utmost humility is holier than bathing ritually at millions of holy places like Paraag. ||16||
Ee Nanak, kuishi kwa unyenyekevu zaidi ni takatifu kuliko kuoga kwa kimila katika mamilioni ya pahali patakatifu kama Paraag.

ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੫ ॥
salok mehlaa 5.
Salok , Fifth Guru:
Salok, Guru wa Tano:

ਧਰਣਿ ਸੁਵੰਨੀ ਖੜ ਰਤਨ ਜੜਾਵੀ ਹਰਿ ਪ੍ਰੇਮ ਪੁਰਖੁ ਮਨਿ ਵੁਠਾ ॥
Dharan suvannee kharh ratan jarhaavee har paraym purakh man vuthaa.
The heart in which the love of God dwells is like the beautiful earth studded with the gem- like dew drops on the grass.
Moyo ambao upendo wa Mungu unaishi humo ni kama ardhi nzuri iliyopambwa na matone ya umande kama johari kwenye nyasi.

ਸਭੇ ਕਾਜ ਸੁਹੇਲੜੇ ਥੀਏ ਗੁਰੁ ਨਾਨਕੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤੁਠਾ ॥੧॥
sabhay kaaj suhaylrhay thee-ay gur naanak satgur tuthaa. ||1||
O’ Nanak, every task of the one blessed by God, is easily accomplished.||1||
Ee Nanak, kila kazi ya yule ambaye amebarikiwa na Mungu, inatimizwa kwa urahisi.

ਮਃ ੫ ॥
mehlaa 5.
Salok, Fifth Guru:
Salok, Guru wa Tano:

ਫਿਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਦਹ ਦਿਸਾ ਜਲ ਪਰਬਤ ਬਨਰਾਇ ॥
firdee firdee dah disaa jal parbat banraa-ay.
After roaming in all the ten directions, flying over waters, mountains, and forests,
Baada ya kutangatanga katika mielekeo yote kumi, kupepea juu ya maji, milima na nyika,

ਜਿਥੈ ਡਿਠਾ ਮਿਰਤਕੋ ਇਲ ਬਹਿਠੀ ਆਇ ॥੨॥
jithai dithaa mirtako il bahithee aa-ay. ||2||
a vulture comes and sits where it sees a dead body. Similarly, the mind separated from God keeps wandering and lands on the vices.
Tumbusi anakuja na kukaa mahali ambapo anaona mzoga. Vivyo hivyo, akili iliyotenganishwa na Mungu inaendelea kuzurura na inatua kwenye maovu.

ਪਉੜੀ ॥
pa-orhee.
Pauree:

ਜਿਸੁ ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਫਲ ਲੋੜੀਅਹਿ ਸੋ ਸਚੁ ਕਮਾਵਉ ॥
jis sarab sukhaa fal lorhee-ah so sach kamaava-o.
I wish, I were able to meditate on the almighty God from whom everybody wants all comforts and rewards.
Natamani, ningeweza kutafakari kuhusu Mungu mwenyezi ambaye kila mtu anataka starehe na thawabu kutoka kwake.

ਨੇੜੈ ਦੇਖਉ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਇਕੁ ਨਾਮੁ ਧਿਆਵਉ ॥
nayrhai daykh-a-u paarbarahm ik naam Dhi-aava-o.
I wish to see the all-pervading God near me and meditate on His Name.
Natamani kuona Mungu anayeenea kote karibu na mimi na nitafakari kuhusu Jina lake.

ਹੋਇ ਸਗਲ ਕੀ ਰੇਣੁਕਾ ਹਰਿ ਸੰਗਿ ਸਮਾਵਉ ॥
ho-ay sagal kee raynukaa har sang samaava-o.
I pray that I become completely egoless and very humbly, I merge with the Almighty God.
Naomba kwamba niwe bila ubinafsi kabisa na mnyenyekevu kabisa, niweze kuungana na Mungu Mwenyezi.

ਦੂਖੁ ਨ ਦੇਈ ਕਿਸੈ ਜੀਅ ਪਤਿ ਸਿਉ ਘਰਿ ਜਾਵਉ ॥
dookh na day-ee kisai jee-a pat si-o ghar jaava-o.
I wish to have enough empathy for all so I don’thurt anybody, and I go to God’s court with honor.
Naomba niwe na ukarimu wa kutosha kwa wote ili nisiumize yeyote, na niende kwa mahakama ya Mungu kwa heshima.

ਪਤਿਤ ਪੁਨੀਤ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਨਾਨਕ ਸੁਣਾਵਉ ॥੧੭॥
patit puneet kartaa purakh naanak sunaava-o. ||17||
O’ Nanak, I may tell others that the Creator is the purifier of the sinner.||17||
Ee Nanak, niweze kuambia wengine kwamba Muumba ndiye mtakasa wa mtenda dhambi.

ਸਲੋਕ ਦੋਹਾ ਮਃ ੫ ॥
salok dohaa mehlaa 5.
Salok, Doha, Fifth Guru:
Salok, Doha, Guru wa Tano:

ਏਕੁ ਜਿ ਸਾਜਨੁ ਮੈ ਕੀਆ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰਥੁ ॥
ayk je saajan mai kee-aa sarab kalaa samrath.
The one (God) whom I have made my friend is all powerful.
Yule mmoja (Mungu) ambaye nimefanya awe rafiki wangu ana nguvu zote.

ਜੀਉ ਹਮਾਰਾ ਖੰਨੀਐ ਹਰਿ ਮਨ ਤਨ ਸੰਦੜੀ ਵਥੁ ॥੧॥
jee-o hamaaraa khannee-ai har man tan sand-rhee vath. ||1||
God is the true wealth for mind and body, and I dedicate my soul to Him. ||1||
Mungu ndiye utajiri wa kweli wa akili na mwili wangu, na naweka wakfu roho yangu kwake Yeye.

ਮਃ ੫ ॥
mehlaa 5.
Salok, Fifth Guru:
Salok, Guru wa Tano:

ਜੇ ਕਰੁ ਗਹਹਿ ਪਿਆਰੜੇ ਤੁਧੁ ਨ ਛੋਡਾ ਮੂਲਿ ॥
jay kar gaheh pi-aarrhay tuDh na chhodaa mool.
O’ my beloved God , if You hold me by the hand; I shall never forsake You.
Ee Mungu wangu mpendwa, iwapo unishike kwa mkono; kamwe sitawahi kukuacha Wewe.

ਹਰਿ ਛੋਡਨਿ ਸੇ ਦੁਰਜਨਾ ਪੜਹਿ ਦੋਜਕ ਕੈ ਸੂਲਿ ॥੨॥
har chhodan say durjanaa parheh dojak kai sool. ||2||
Those who forsake God are the most evil people, and they suffer terrible pains as if they are in hell. ||2||
Wale wanaomwacha Mungu ni watu waovu kabisa, na wanateseka maumivu makali kana kwamba wako jehanamu.

ਪਉੜੀ ॥
pa-orhee.
Pauree:

ਸਭਿ ਨਿਧਾਨ ਘਰਿ ਜਿਸ ਦੈ ਹਰਿ ਕਰੇ ਸੁ ਹੋਵੈ ॥
sabh niDhaan ghar jis dai har karay so hovai.
God, in whose power are all the treasures, whatever He does comes to pass.
Mungu, ambaye katika nguvu yake kuna hazina zote, chochote anachofanya Yeye kinatendeka.

ਜਪਿ ਜਪਿ ਜੀਵਹਿ ਸੰਤ ਜਨ ਪਾਪਾ ਮਲੁ ਧੋਵੈ ॥
jap jap jeeveh sant jan paapaa mal Dhovai.
His Saints live by meditating on God, and thus wash off the filth of their sins.
Watakatifu wake wanaishi kwa kutafakari kuhusu Mungu, na hivyo wanasafisha uchafu wa dhambi zao.

ਚਰਨ ਕਮਲ ਹਿਰਦੈ ਵਸਹਿ ਸੰਕਟ ਸਭਿ ਖੋਵੈ ॥
charan kamal hirdai vaseh sankat sabh khovai.
God’s lotus feet (immaculate Name) dwells in their Heart, and God dispels all their afflictions.
Miguu ya yungiyungi ya Mungu (Jina safi) inaishi moyoni mwao, na Mungu anaondoa mateso yao.

ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਜਿਸੁ ਭੇਟੀਐ ਮਰਿ ਜਨਮਿ ਨ ਰੋਵੈ ॥
gur pooraa jis bhaytee-ai mar janam na rovai.
One who meets and follows the teachings of the Perfect Guru, doesn’t suffer through the cycles of birth and death.
Yule anayekutana na kufuata mafundisho ya Guru Kamili, hateseki kupitia mizunguko ya kuzaliwa na kufa.

ਪ੍ਰਭ ਦਰਸ ਪਿਆਸ ਨਾਨਕ ਘਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿ ਦੇਵੈ ॥੧੮॥
parabh daras pi-aas naanak ghanee kirpaa kar dayvai. ||18||
Nanak also has immense craving for God’s vision, which He gives only when He shows His kindness. ||18||
Nanak pia ana hamu kuu ya mwono wa Mungu, ambao Yeye anatoa tu wakati anaonyesha fadhili yake.

ਸਲੋਕ ਡਖਣਾ ਮਃ ੫ ॥
salok dakh-naa mehlaa 5.
Salok, Dakhana (dialect of southern Punjab), Fifth Guru:
Salok, Dakhana (lahaja ya Punjab kusini), Guru wa Tano:

ਭੋਰੀ ਭਰਮੁ ਵਞਾਇ ਪਿਰੀ ਮੁਹਬਤਿ ਹਿਕੁ ਤੂ ॥
bhoree bharam vanjaa-ay piree muhabat hik too.
If just for a moment you dispel your doubt and imbue yourself only with true love for your beloved God,
Iwapo kwa muda mfupi tu uondoe shaka yako na ujijaze na upendo wa kweli wa Mungu mpendwa,

ਜਿਥਹੁ ਵੰਞੈ ਜਾਇ ਤਿਥਾਊ ਮਉਜੂਦੁ ਸੋਇ ॥੧॥
jithahu vanjai jaa-ay tithaa-oo ma-ujood so-ay. ||1||
then wherever you go, you shall find Him present there. ||1||
basi popote unapoenda, utampata Yeye yupo mahali hapo.

ਮਃ ੫ ॥
mehlaa 5.
Salok, Fifth Guru:
Salok, Guru wa Tano:

ਚੜਿ ਕੈ ਘੋੜੜੈ ਕੁੰਦੇ ਪਕੜਹਿ ਖੂੰਡੀ ਦੀ ਖੇਡਾਰੀ ॥
charh kai ghorh-rhai kunday pakrheh khoondee dee khaydaaree.
Can they mount horses and handle guns, if all they know is the game of polo?
Je, wanaweza kupanda farasi na kutumia bunduki, iwapo wanachojua tu ni mchezo wa polo?

ਹੰਸਾ ਸੇਤੀ ਚਿਤੁ ਉਲਾਸਹਿ ਕੁਕੜ ਦੀ ਓਡਾਰੀ ॥੨॥
hansaa saytee chit ulaaseh kukarh dee odaaree. ||2||
their condition is laughable like those birds who can only fly like roosters, but aspire to fly with swans. (Similar is the state of self-conceited persons, who try to imitate the Guru’s followers).||2||
hali yao ni ya kuchekesha kama ndege hao ambao wanaweza tu kupepea kama jogoo, lakini wanaazimia kupepea kama bata-maji. (Vivyo hivyo ndivyo ilivyo hali ya watu wenye majivuno binafsi, wanaojaribu kuiga wafuasi wa Guru).

ਪਉੜੀ ॥
pauree.
Pauree:

ਰਸਨਾ ਉਚਰੈ ਹਰਿ ਸ੍ਰਵਣੀ ਸੁਣੈ ਸੋ ਉਧਰੈ ਮਿਤਾ ॥
rasnaa uchrai har sarvanee sunai so uDhrai mitaa.
O’ my friend,one who utters God’s Name with the tongue and listens it with the ears swims across the world ocean of vices.
Ee rafiki wangu, yule anayetamka Jina la Mungu kwa ulimi na kulisikiliza kwa masikio anaogelea akivuka bahari dunia ya dhambi.

ਹਰਿ ਜਸੁ ਲਿਖਹਿ ਲਾਇ ਭਾਵਨੀ ਸੇ ਹਸਤ ਪਵਿਤਾ ॥
har jas likheh laa-ay bhaavnee say hasat pavitaa.
The hands of that person who writes with devotion the glory of God areimmaculate.
Mikono ya mtu huyo anayeandika kwa ujitoaji utukufu wa Mungu ni safi kabisa.

ਅਠਸਠਿ ਤੀਰਥ ਮਜਨਾ ਸਭਿ ਪੁੰਨ ਤਿਨਿ ਕਿਤਾ ॥
athsath tirath majnaa sabh punn tin kitaa.
That person is deemed to have done all sorts of virtuous deeds and have bathed at the sixty-eight holy places.
Mtu huyo anafikiriwa kuwa ametenda aina zote za vitendo vyema na kuwa ameoga katika pahali patakatifu sitini na nane.

ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੇ ਉਧਰੇ ਬਿਖਿਆ ਗੜੁ ਜਿਤਾ ॥
sansaar saagar tay uDhray bikhi-aa garh jitaa.
He crosses over the world-ocean of vices, and conquers the castle of Maya.
Yeye anavuka bahari-dunia ya dhambi, na kutawala kasri ya Maya.