GUJARATI PAGE 467

ਪਉੜੀ ॥
pa-orhee.
Pauree:
પગથિયું ૭

ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖੀਈ ਜਿਨ੍ਹ੍ਹੀ ਸਚੋ ਸਚੁ ਧਿਆਇਆ ॥
sayv keetee santokhee-eeN jinHee sacho sach Dhi-aa-i-aa.
Only those contented persons truly serve the Eternal God who meditate on Him with love and devotion.
જે સંતોષી મનુષ્ય સદા એ એક અવિનાશી પ્રભુનું સ્મરણ કરે છે પ્રભુની સેવા તે જ કરે છે

ਓਨ੍ਹ੍ਹੀ ਮੰਦੈ ਪੈਰੁ ਨ ਰਖਿਓ ਕਰਿ ਸੁਕ੍ਰਿਤੁ ਧਰਮੁ ਕਮਾਇਆ ॥
onHee mandai pair na rakhi-o kar sukarit Dharam kamaa-i-aa.
They do not go near evil deeds, do good deeds and live righteously.
તે ક્યારેય બુરા કામની નજીક નથી જતા ભલા કામ કરે છે અને ધર્મને અનુસાર પોતાનું જીવન વિતાવે છે

ਓਨ੍ਹ੍ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬੰਧਨਾ ਅੰਨੁ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ॥
onHee dunee-aa torhay banDhnaa ann paanee thorhaa khaa-i-aa.
They break away from unnecessary worldly bonds and consume food and drink in moderation.
દુનિયાના ધંધા માં જે માયા નો ખર્ચ થાય છે તે મોહરૂપી જંજીર તેમણે તોડી દીધી છે થોડું જ ખાય છે થોડું જ પીવે છે ખાવાપીવાના ચસ્કા નથી શારીરિક નિર્વાહ માટે જ ખાય છે

ਤੂੰ ਬਖਸੀਸੀ ਅਗਲਾ ਨਿਤ ਦੇਵਹਿ ਚੜਹਿ ਸਵਾਇਆ ॥
tooN bakhseesee aglaa nit dayveh charheh savaa-i-aa.
O’ God, You are the greatest benefactor, You always bestow more and more gifts upon us.
હે પ્રભુ! તું બક્ષિશ કરવાવાળો છે બધાં જ જીવોને દાન-દક્ષિણા આપે છે

ਵਡਿਆਈ ਵਡਾ ਪਾਇਆ ॥੭॥
vadi-aa-ee vadaa paa-i-aa. ||7||
By singing His Greatness, one realizes the Great (God).
તેવી જ રીતે પ્રભુની મહિમા કરીને તે સંતોષી મનુષ્ય પ્રભુને પ્રાપ્ત કરી લે છે ।।૭।।

ਸਲੋਕ ਮਃ ੧ ॥
salok mehlaa 1.
Shalok, by the First Guru :
શ્લોક મહેલ ૧।।

ਪੁਰਖਾਂ ਬਿਰਖਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤਟਾਂ ਮੇਘਾਂ ਖੇਤਾਂਹ ॥
purkhaaN birkhaaN teerthaaN tataaN mayghaaN khaytaaNh.
(It is God alone who knows the count and condition of all the) human beings, trees, sacred shrines of pilgrimage, banks of sacred rivers, clouds and fields.
મનુષ્ય વૃક્ષ તીર્થ વાદળ ખેતર દ્વીપ લોક મંડળ

ਦੀਪਾਂ ਲੋਆਂ ਮੰਡਲਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਰਭੰਡਾਂਹ ॥
deepaaN lo-aaN mandlaaN khandaaN varbhandaaNh.
Only He knows how many islands, continents, worlds and solar systems are there in the universes.
ખંડ બ્રહ્માંડ સરોવર મેરુ પર્વત બધીએ ખાણ અને જીવ જંતુ

ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਉਤਭੁਜਾਂ ਖਾਣੀ ਸੇਤਜਾਂਹ ॥
andaj jayraj ut-bhujaaN khaanee saytjaaNh.
Only He knows about the creatures born through the four sources of creation such as eggs, the womb, the earth and sweat.
આ બધાંની ગણતરી નો અંદાજ તે પ્રભુ જાણે છે જેણે આ બધાંને પેદા કર્યા છે

ਸੋ ਮਿਤਿ ਜਾਣੈ ਨਾਨਕਾ ਸਰਾਂ ਮੇਰਾਂ ਜੰਤਾਹ ॥
so mit jaanai naankaa saraaN mayraaN jantaah.
O’ Nanak, only God knows about the count of all the seas, mountains andcondition of the creatures living in them.
હે નાનક! બધાં જીવ જંતુ પેદા કરીને

ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਉਪਾਇ ਕੈ ਸੰਮਾਲੇ ਸਭਨਾਹ ॥
naanak jant upaa-ay kai sammaalay sabhnaah.
O’ Nanak, having created these beings, He cherishes them all.
હે નાનક! પ્રભુ તે બધાનું પાલન-પોષણ કરે છે

ਜਿਨਿ ਕਰਤੈ ਕਰਣਾ ਕੀਆ ਚਿੰਤਾ ਭਿ ਕਰਣੀ ਤਾਹ ॥
jin kartai karnaa kee-aa chintaa bhe karnee taah.
The Creator who has created the creation takes care of it as well.
જે કરતારે આ સૃષ્ટિની રચના કરી તેના પાલન પોષણની ફિકર પણ તેને જ છે

ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਨਿ ਉਪਾਇਆ ਜਗੁ ॥
so kartaa chintaa karay jin upaa-i-aa jag.
Yes, that Creator who has created the world, cares for it as well.
જે કરતારે આ જગતને પેદા કર્યું તેનો તે જ તેનો ખ્યાલ રાખે છે

ਤਿਸੁ ਜੋਹਾਰੀ ਸੁਅਸਤਿ ਤਿਸੁ ਤਿਸੁ ਦੀਬਾਣੁ ਅਭਗੁ ॥
tis johaaree su-asat tis tis deebaan abhag.
Unto Him I bow and offer my reverence, whose support for His creation is eternal.
હું તેને કુરબાન જાઉં છું તેની જયજયકાર કરું છું તે પ્રભુના આશરો સદાય અટલ છે

ਨਾਨਕ ਸਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨੁ ਕਿਆ ਟਿਕਾ ਕਿਆ ਤਗੁ ॥੧॥
naanak sachay naam bin ki-aa tikaa ki-aa tag. ||1||
O’ Nanak, without meditating on His Name, all outer religious symbols such as Janeu (sacred thread) and Tikka (dot on the forehead) mean nothing.
હે નાનક! તે હરિ નું સાચું નામ સ્મરણ કર્યા વગર તિલક જનોઈ બધા ધાર્મિક વેશ નો કોઈ જ અર્થ નથી ।।૧।।

ਮਃ ੧ ॥
mehlaa 1.
Shalok, by the First Guru:
મહેલ ૧।।

ਲਖ ਨੇਕੀਆ ਚੰਗਿਆਈਆ ਲਖ ਪੁੰਨਾ ਪਰਵਾਣੁ ॥
lakh naykee-aa chang-aa-ee-aa lakh punnaa parvaan.
One may perform millions of good and virtuous deeds and myriad of acts of charities which are acceptable to the society.
લાખો સારા કાર્યો કરવામાં આવે લાખો ધર્મના કાર્યો કરવામાં આવે અને તે બધાં લોકોની નજરમાં એકદમ સરસ હોય

ਲਖ ਤਪ ਉਪਰਿ ਤੀਰਥਾਂ ਸਹਜ ਜੋਗ ਬੇਬਾਣ ॥
lakh tap upar teerthaaN sahj jog baybaan.
One may perform millions of penances at sacred shrines, and goes in the wilderness to practice yoga in a state of poise.
તીર્થ ઉપર જઈને લાખો તપ સાધના કરવામાં આવે જંગલોમાં જઇને સમાધિમાં સ્થિર થઈને યોગ સાધના કરવામાં આવે રણભૂમિ ઉપર જઈને શૂરવીરો અનંત બહાદુરી વાળા કારનામાં દેખાડે

ਲਖ ਸੂਰਤਣ ਸੰਗਰਾਮ ਰਣ ਮਹਿ ਛੁਟਹਿ ਪਰਾਣ ॥
lakh soortan sangraam ran meh chhuteh paraan.
One may exhibit millions of acts of bravery and even lose his life in the battlefield.
યુદ્ધમાં દુશ્મનની સન્મુખ થઈને જાન પણ કુરબાન કરી દેવામાં આવે લાખો રીતે કંઈ પણ કરવામાં આવે

ਲਖ ਸੁਰਤੀ ਲਖ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਪੜੀਅਹਿ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ ॥
lakh surtee lakh gi-aan Dhi-aan parhee-ah paath puraan.
One may acquire lots of divine knowledge and wisdom by performing many types of meditations and readings of the Vedas and the Puranas,
જ્ઞાનની ચર્ચા કરવામાં આવે મનને એકાગ્ર કરવાના પ્રયત્ન કરવામાં આવે અનંત વાર પુરાણ અને ધર્મ પુસ્તકોના પાઠ કરવામાં આવે

ਜਿਨਿ ਕਰਤੈ ਕਰਣਾ ਕੀਆ ਲਿਖਿਆ ਆਵਣ ਜਾਣੁ ॥
jin kartai karnaa kee-aa likhi-aa aavan jaan.
but the Creator, Who has created this world, has preordained the time of one’s birth and death.
જેણે આ સૃષ્ટિની રચના કરી છે અને જેણે જીવોનું જન્મ-મરણ નક્કી કરી રાખ્યું છે એટલે તેની બક્ષિશ ને પાત્ર બનવા માટે તેના નામનું સ્મરણ જ ઉત્તમ છે

ਨਾਨਕ ਮਤੀ ਮਿਥਿਆ ਕਰਮੁ ਸਚਾ ਨੀਸਾਣੁ ॥੨॥
naanak matee mithi-aa karam sachaa neesaan. ||2||
O’ Nanak, all the above efforts are useless, only His Grace is the true stamp of approval in His Court.
હે નાનક! આ બધી સમજદારી વ્યર્થ છે દરબારમાં સ્વીકાર થવા માટે તે પ્રભુની બક્ષિશ જ સાચો પરવાનો છે ।।૨।।

ਪਉੜੀ ॥
pa-orhee.
Pauree: 8
પગથિયું ૮

ਸਚਾ ਸਾਹਿਬੁ ਏਕੁ ਤੂੰ ਜਿਨਿ ਸਚੋ ਸਚੁ ਵਰਤਾਇਆ ॥
sachaa saahib ayk tooN jin sacho sach vartaa-i-aa.
O’ God, You are the only True Master, who has spread Truth (righteousness) everywhere
હે પ્રભુ! કેવળ તું જ પૂર્ણ રીતે સ્થિર રહેવા વાળો માલિક છે અને તે પોતે જ પોતાના સ્થિરતાનો ગુણ આ જગતમાં આપ્યો છે

ਜਿਸੁ ਤੂੰ ਦੇਹਿ ਤਿਸੁ ਮਿਲੈ ਸਚੁ ਤਾ ਤਿਨ੍ਹ੍ਹੀ ਸਚੁ ਕਮਾਇਆ ॥
jis tooN deh tis milai sach taa tinHee sach kamaa-i-aa.
He alone receives the Truth unto whom You give it; then he practices the Truth in life.
પણ આ ગુણ માત્ર તે જીવને જ મળી શકે જેને તું સ્વયં આપે, તારી કૃપાથી તે માણસ તારી રચના પ્રમાણે પોતાનું જીવન બનાવે છે

ਸਤਿਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਸਚੁ ਪਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹ੍ਹ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਸਚੁ ਵਸਾਇਆ ॥
satgur mili-ai sach paa-i-aa jinH kai hirdai sach vasaa-i-aa.
It is onlyupon meeting and following the teachings of the True Guru that people have realized the Truth. The Guru enshrines the Truth in their hearts.
જેને સદગુરુ મળી જાય છે તેમને આ પૂર્ણ સ્થિરતા વાળા વાળું દાન મળી જાય છે સદગુરુ તેમના હૃદયમાં સ્થિર થઈ જાય છે

ਮੂਰਖ ਸਚੁ ਨ ਜਾਣਨ੍ਹ੍ਹੀ ਮਨਮੁਖੀ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥
moorakh sach na jaananHee manmukhee janam gavaa-i-aa.
The foolish do not know the value of Truth, those self-willed people waste away their lives in vain.
મૂર્ખ ને સ્થિરતાની કોઈ સમજ નથી આવતી તે તેનાથી વંચિત રહીને પોતાનો જન્મ વ્યર્થ ગુમાવે છે

ਵਿਚਿ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ॥੮॥
vich dunee-aa kaahay aa-i-aa. ||8||
Why have they even come into this world?
જગતમાં તેમના જન્મનો કોઈ જ લાભ નથી હોતો ||૮||

ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥
salok mehlaa 1.
Shalok, by the First Guru:
શ્લોક મહેલ ૧।।

ਪੜਿ ਪੜਿ ਗਡੀ ਲਦੀਅਹਿ ਪੜਿ ਪੜਿ ਭਰੀਅਹਿ ਸਾਥ ॥
parh parh gadee ladee-ah parh parh bharee-ah saath.
Even if we read and study cartloads of books and after studying make heaps upon heaps of books.
જો કોઈ મનુષ્ય આટલી બધી પોથી વાંચી લે જેનાથી ઘણી બધી મેડીઓ ભરાઈ જાય,

ਪੜਿ ਪੜਿ ਬੇੜੀ ਪਾਈਐ ਪੜਿ ਪੜਿ ਗਡੀਅਹਿ ਖਾਤ ॥
parh parh bayrhee paa-ee-ai parh parh gadee-ah khaat.
If we read so many books that a boat or many pits can be filled with them.
જેનાથી રૂપિયાના ઢગલે ઢગલા થઈ જાય અને કેટલાય ખાડા પુરાઈ જાય

ਪੜੀਅਹਿ ਜੇਤੇ ਬਰਸ ਬਰਸ ਪੜੀਅਹਿ ਜੇਤੇ ਮਾਸ ॥
parhee-ah jaytay baras baras parhee-ah jaytay maas.
We may read them year after year; we may read them as many months that there are in a year.
જો વાંચી વાંચીને વર્ષોના વર્ષ વિતાવી દે અને વાંચી વાંચીને ઘણા બધા મહિનાઓ પણ વીતી જાય

ਪੜੀਐ ਜੇਤੀ ਆਰਜਾ ਪੜੀਅਹਿ ਜੇਤੇ ਸਾਸ ॥
parhee-ai jaytee aarjaa parhee-ah jaytay saas.
We may read them all our life; we may read them with every breath.
પુસ્તકો વાંચી વાંચીને આખી ઉંમર પણ કાઢી નાખે અને વાંચીને બધાંએ શ્વાસ પણ કાઢી નાખે

ਨਾਨਕ ਲੇਖੈ ਇਕ ਗਲ ਹੋਰੁ ਹਉਮੈ ਝਖਣਾ ਝਾਖ ॥੧॥
naanak laykhai ik gal hor ha-umai jhakh-naa jhaakh. ||1||
Still all these efforts are useless. O’ Nanak, the only one thing that counts in His court is meditating on His Name. All other efforts are like wasting time in one’s ego.
તો પણ ઈશ્વરના દરબારમાં આમાંથી કશું જ સ્વીકાર નથી હે નાનક! પ્રભુની દરગાહમાં તો ફક્ત પ્રભુ ની મહિમા જ સ્વીકાર થાય છે કોઈ ઉદ્યમ કરવો પોતાના અહંકાર માં જ અટકવાનું છે ।।૧।।

ਮਃ ੧ ॥
mehlaa 1.
Shalok, by the First Guru:
મહેલ ૧।।

ਲਿਖਿ ਲਿਖਿ ਪੜਿਆ ॥ਤੇਤਾ ਕੜਿਆ ॥
likh likh parhi-aa. taytaa karhi-aa.
More one writes and reads books, more he becomes egoistic and arrogant.
જેટલું કોઈ મનુષ્ય લખવા-વાંચવાનું જાણે છે તેટલું જ તેને પોતાની વિદ્યા ઉપર ઘમંડ થઈ જાય છે

ਬਹੁ ਤੀਰਥ ਭਵਿਆ ॥ਤੇਤੋ ਲਵਿਆ ॥
baho tirath bhavi-aa. tayto lavi-aa.
More one wanders on sacred shrines of pilgrimage, more one talks uselessly like a crow.
જેટલો કોઈ ઘણી બધી તીર્થ યાત્રા કરે છે અને ઘણી જગ્યાએ કહેતો ફરે છે કે હું તો ફલાણા તીર્થ ઉપર સ્નાન કરીને આવ્યો છું તીર્થ યાત્રા પણ અહંકાર નું કારણ બની જાય છે

ਬਹੁ ਭੇਖ ਕੀਆ ਦੇਹੀ ਦੁਖੁ ਦੀਆ ॥
baho bhaykh kee-aa dayhee dukh dee-aa.
More one adorns religious garbs, more stress he causes to himself.
કોઈ ને રીઝવવા માટે કોઈ ચિન્હ ધારણ કરેલું હોય અને કોઈ પોતાના શરીરને કષ્ટ આપતો હોય

ਸਹੁ ਵੇ ਜੀਆ ਅਪਣਾ ਕੀਆ ॥
saho vay jee-aa apnaa kee-aa.
Therefore we have to say to such a person, “O’ my friend, now bear the consequence of your own actions”.
તેના માટે પણ આ કહેવું જ યોગ્ય છે કે હે ભાઈ! પોતાના કરેલા કાર્યોનું દુઃખ આ વેશ ધારણ કરીને શરીરને દુઃખ આપીને પણ ઈશ્વરના દરવાજા ઉપર તું સ્વીકાર નહીં થઈ શકે

ਅੰਨੁ ਨ ਖਾਇਆ ਸਾਦੁ ਗਵਾਇਆ ॥
ann na khaa-i-aa saad gavaa-i-aa.
By not eating food to please God, a person does not gain any spiritual merits, he simply loses the opportunity of enjoying its relish.
અને જેણે પણ છોડી દીધું છે પ્રભુનું સ્મરણ નથી કરતા તેને આ જ કામ સારા લાગે છે

ਬਹੁ ਦੁਖੁ ਪਾਇਆ ਦੂਜਾ ਭਾਇਆ ॥
baho dukh paa-i-aa doojaa bhaa-i-aa.
Because of his love of duality (practices that take him away from lovingly remembering God), he suffers much Pain.
તેને પોતાની જિંદગી દુઃખદાયી બનાવી દીધી છે અને દુઃખ સહી રહ્યો છે

ਬਸਤ੍ਰ ਨ ਪਹਿਰੈ ॥ ਅਹਿਨਿਸਿ ਕਹਰੈ ॥
bastar na pahirai. ahinis kahrai.
One who practices self torture of not wearing any clothes, suffers night and day by subjecting his body to extremes of weather.
કપડાં નથી પહેરતો દિવસ-રાત દુઃખી રહે છે એકાંતમાં ચૂપ રહીને અસલી રાહથી તૂટેલો છે

ਮੋਨਿ ਵਿਗੂਤਾ ॥ ਕਿਉ ਜਾਗੈ ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਸੂਤਾ ॥
mon vigootaa. ki-o jaagai gur bin sootaa.
Remaining silent to please God, one is gone astray (from the righteous path). How can he be awakened from the slumber of ignorance without the Guru’s teachings?
તો બતાવો માયાની ઊંઘ માં સૂતેલો મનુષ્ય ગુરુ વગર કેવી રીતે જાગી શકે?

ਪਗ ਉਪੇਤਾਣਾ ॥ ਅਪਣਾ ਕੀਆ ਕਮਾਣਾ ॥
pag upaytaanaa. apnaa kee-aa kamaanaa.
One who goes barefoot, suffers from his own actions by hurting his feet.
પગ માં ચપ્પલ નથી પહેરતો ઉઘાડા પગે ફરે છે પોતાની કરેલી આ જે ભૂલ છે તેનું દુઃખ સહન કરી રહ્યો છે

ਅਲੁ ਮਲੁ ਖਾਈ ਸਿਰਿ ਛਾਈ ਪਾਈ ॥
al mal khaa-ee sir chhaa-ee paa-ee.
One who eats filthy leftovers and throws ashes on his head,
ખૂબ જ સારાં સારાં ભોજન છોડીને જૂઠું ભોજન ખાય છે અને માથે રાખ ચોળી ને રાખેલી છે

ਮੂਰਖਿ ਅੰਧੈ ਪਤਿ ਗਵਾਈ ॥
moorakh anDhai pat gavaa-ee.
that foolish ignorant person has lost his honor.
અજ્ઞાની મૂરખે પોતાની ઈજ્જત પણ ગુમાવી દીધી છે

ਵਿਣੁ ਨਾਵੈ ਕਿਛੁ ਥਾਇ ਨ ਪਾਈ ॥
vin naavai kichh thaa-ay na paa-ee.
Without meditation on God’s Name, nothing is approved in His court.
પ્રભુ ના નામ વગર કોઈપણ ઉદ્યમ સ્વીકાર નથી

ਰਹੈ ਬੇਬਾਣੀ ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ ॥
rahai baybaanee marhee masaanee.
One may live in the wilderness, in the cemeteries or in the cremation grounds,
કોઈ રણમાં, કબ્રસ્તાનમાં અથવા સ્મશાનમાં રહે છે,

ਅੰਧੁ ਨ ਜਾਣੈ ਫਿਰਿ ਪਛੁਤਾਣੀ ॥
anDh na jaanai fir pachhutaanee.
such a spiritually blind person does not know the right way to realize God, he regrets and repents in the end.
એ આંધળો મૂર્ખ ને ઈશ્વર નો રસ્તો નથી સમજતો સમય વીતી જાય પછી પસ્તાય છે