Urdu-Raw-Page-941

ਸੋਬੂਝੈਜਿਸੁਆਪਿਬੁਝਾਏਗੁਰਕੈਸਬਦਿਸੁਮੁਕਤੁਭਇਆ॥
so boojhaijisaapbujhaa-ay gur kai sabad so mukatbha-i-aa.
That person alone understands this mystery, whom God Himself inspires to understand, and he is liberated from ego through the Guru’s word.
ਇਹਭੇਤਉਹਮਨੁੱਖਸਮਝਦਾਹੈਜਿਸਨੂੰਪ੍ਰਭੂਆਪਸਮਝਬਖ਼ਸ਼ਦਾਹੈ, ਗੁਰੂਦੇਸ਼ਬਦਵਿਚਜੁੜਨਦੇਕਾਰਨਉਹਮਨੁੱਖਹਉਮੈਤੋਂਆਜ਼ਾਦਹੋਜਾਂਦਾਹੈ।
سوبوُجھےَجِسُآپِبُجھاۓگُرکےَسبدِسُمُکتُبھئِیا॥
مکت۔ نجات۔ آزاد۔ تار نہارا۔ کامیابی کی توفیق رکھنے والا۔
اسکا راز وہی جانتا ہے جسے خدا خود سمجھاتا ہے وہ کلام مرشد اپنا کرنجات پاتا ہے ۔

ਨਾਨਕਤਾਰੇਤਾਰਣਹਾਰਾਹਉਮੈਦੂਜਾਪਰਹਰਿਆ॥੨੫॥
naanaktaaraytaaranhaaraa ha-umaidoojaaparhari-aa. ||25||O’
Nanak! one who has renounced ego and the love for duality, the savior-God ferries him across the world ocean of vices. ||25||
ਹੇਨਾਨਕ! ਜਿਸਨੇਹਉਮੈਤੇਦੂਜਾ-ਭਾਵਤਿਆਗਦਿੱਤਾਹੈਉਸਨੂੰਤਾਰਣਹਾਰਪ੍ਰਭੂਤਾਰਲੈਂਦਾਹੈ॥੨੫॥
نانکتارےتارنھہاراہئُمےَدوُجاپرہرِیا॥੨੫॥
پر ہریا ۔ مٹائیا۔
اے نانک۔ کامیابیاں عنایت کرنے والا کامیابی دیتا ہے جو خودی اور دوئت مٹا دیتا ہے ۔

ਮਨਮੁਖਿਭੂਲੈਜਮਕੀਕਾਣਿ॥
manmukhbhoolai jam keekaan.
A self-willed person goes astray from the righteous path of life and remains under the shadow of death.
ਜੋਮਨੁੱਖਆਪਣੇਮਨਦੇਪਿੱਛੇਤੁਰਦਾਹੈਉਹ (ਜੀਵਨਦਾਸਹੀਰਸਤਾ) ਖੁੰਝਜਾਂਦਾਹੈਤੇਜਮਦੀਮੁਥਾਜੀਵਿਚਹੋਜਾਂਦਾਹੈ,
منمُکھِبھوُلےَجمکیِکانھِ॥
کان ۔ محتاجی ۔
مرید من خودی پسند گمراہ ہوکر موت کے فرشتے کا محتاج رہتا ہے ۔

ਪਰਘਰੁਜੋਹੈਹਾਣੇਹਾਣਿ॥
par gharjohaihaanayhaan.
Such a person looks at others’ property with evil intent which brings him loss after loss in his spiritual life.
ਪਰਾਇਆਘਰਤੱਕਦਾਹੈ, ਉਸਨੂੰ (ਇਸਕੁਕਰਮਵਿਚ) ਘਾਟਾਹੀਘਾਟਾਰਹਿੰਦਾਹੈ।
پرگھرُجوہےَہانھےہانھِ॥
پر گھرجوہے ۔ جو دوسروں کی دولت یا عورت پر نظررکھتا ہے ۔ ہانےہان۔ نقصان ہی نقصان ۔
دوسروں کی عورتوں اور دولت پر بری نظر رکھاجس میں برے اعمال کا نقصان ہی نقصان ہے ۔

ਮਨਮੁਖਿਭਰਮਿਭਵੈਬੇਬਾਣਿ॥
manmukhbharambhavaibaybaan.
Strayed by doubt, a self-conceited person spends life as if he is wandering in the wilderness, ਭੁਲੇਖੇਵਿਚਪਿਆਹੋਇਆਮਨਮੁਖ (ਮਾਨੋ) ਜੰਗਲਵਿਚਭਟਕਰਿਹਾਹੈ,
منمُکھِبھرمِبھۄےَبیبانھِ॥
بیبان۔ اجاڑ۔ جنگل۔
گمرہای میں جنگل یا اجاڑ میں بھٹکن کی مانند ہے ۔

ਵੇਮਾਰਗਿਮੂਸੈਮੰਤ੍ਰਿਮਸਾਣਿ॥
vaymaaragmoosaimantarmasaan.
being on the wrong path in life, he is getting deceived like the one chanting mantras in cremation grounds.
ਕੁਰਾਹੇਪੈਕੇ (ਇਉਂ) ਠੱਗਿਆਜਾਰਿਹਾਹੈਜਿਵੇਂਮਸਾਣਵਿਚਮੰਤ੍ਰਪੜ੍ਹਨਵਾਲਾਮਨੁੱਖ।
ۄیمارگِموُسےَمنّت٘رِمسانھِ॥
وبیمارگ ۔ گمراہ ۔ موسے ۔ لٹتا ہے ۔ منتر ۔ مسان ۔ جو قبروں یا شمشانوں میں منتر پڑھتا ہے ۔
گمراہی اس طرح دہوکا کھاتا ہےجیسے شمشانوں یا قبرستانوں میں منتر یا کلام پڑھنے والا۔

ਸਬਦੁਨਚੀਨੈਲਵੈਕੁਬਾਣਿ॥
sabadnacheenailavaikubaan.
He does not reflect on the Guru’s word and utters evil words
ਉਹਗੁਰੂਦੇਸ਼ਬਦਨੂੰਨਹੀਂਪਛਾਣਦਾ (ਭਾਵ, ਗੁਰੂਦੇਸ਼ਬਦਦੀਉਸਨੂੰਕਦਰਨਹੀਂਪੈਂਦੀ), ਤੇਦੁਰਬਚਨਹੀਬੋਲਦਾਹੈ।
سبدُنچیِنےَلۄےَکُبانھِ॥
سبد نہ چینے ۔ کلام نہیں سمجھتا۔ لوےکبان۔ دشنام طرازی ۔ یا بد کلامی ۔
کلام کی اصلیت نہیں سمجھتا دشنام طرازی یا بدکلامی کرتا ہے ۔

ਨਾਨਕਸਾਚਿਰਤੇਸੁਖੁਜਾਣਿ॥੨੬॥
naanaksaachrataysukhjaan. ||26||
O’ Nanak, deem only those enjoying the celestial peace, who is imbued with the love of the eternal God. ||26||
ਹੇਨਾਨਕ!ਸੁਖਉਸਨੂੰ (ਮਿਲਿਆ) ਜਾਣੋਜੋਸੱਚੇਪ੍ਰਭੂਵਿਚਰੰਗਿਆਹੋਇਆਹੈ॥੨੬॥
نانکساچِرتےسُکھُجانھِ॥੨੬॥
سچ رتے ۔ خدا یا حقیقت سے محبت سے ۔
اے نانک۔ خد اور حقیقت اپنانے سے آرام وآسائش یا سکون حاصل ہوتا ہے ۔

ਗੁਰਮੁਖਿਸਾਚੇਕਾਭਉਪਾਵੈ॥
gurmukhsaachaykaabha-o paavai.
A Guru’s follower enshrines the revered fear of God in his heart, ਜੋਮਨੁੱਖਸਤਿਗੁਰੂਦੇਅਨੁਸਾਰਹੋਕੇਤੁਰਦਾਹੈਉਹਸੱਚੇਪ੍ਰਭੂਦਾਡਰਆਪਣੇਹਿਰਦੇਵਿਚਟਿਕਾਂਦਾਹੈ,
گُرمُکھِساچےکابھءُپاۄےَ॥
گورمکھ ۔ مرید مرشد ۔ استاد کے بتائے راہ کا رہگیذر ۔ ساپے ۔ صدیوی سچے خدا کا ۔ بھو۔ خوف۔
مرید مرشد سچے صدیوی خدا کا خوف دل میں رکھتا ہے ۔

ਗੁਰਮੁਖਿਬਾਣੀਅਘੜੁਘੜਾਵੈ॥
gurmukhbaneeagharhgharhaavai.
and refines his unrefined mind by reflecting on the Guru’s teachings.
ਤੇਗੁਰੂਦੀਬਾਣੀਦੀਰਾਹੀਂਅਮੋੜ-ਮਨਨੂੰਸੁਚੱਜਾਬਣਾਂਦਾਹੈ l
گُرمُکھِبانھیِاگھڑُگھڑاۄےَ॥
اگھڑ ۔ گمراہ ۔ گھڑا وے ۔ راہ راست پر لاتا ہے ۔
کلام مرشد کے مطابق باغی دل کو راہ راست پر لاتا ہے ۔

ਗੁਰਮੁਖਿਨਿਰਮਲਹਰਿਗੁਣਗਾਵੈ॥
gurmukhnirmal har gungaavai.
The Guru’s follower always sings praises of the immaculate God,
ਨਿਰਮਲਪਰਮਾਤਮਾਦੀਸਿਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹਕਰਦਾਹੈ,
گُرمُکھِنِرملہرِگُنھگاۄےَ॥
نرمل۔ پاک ۔ بیلاگ۔ ہرگنگاوئے ۔ الہٰی حمدوثناہ کرتا ہے ۔ صفت صلاح کرتا ہے۔
پاک خدا کی صفت صلاح کرتا ہے ۔

ਗੁਰਮੁਖਿਪਵਿਤ੍ਰੁਪਰਮਪਦੁਪਾਵੈ॥
gurmukhpavitar param padpaavai.
and attains the immaculate supreme spiritual status.
ਅਤੇਪਵਿਤ੍ਰਤੇਉੱਚੀਆਤਮਕਅਵਸਥਾਹਾਸਲਕਰਦਾਹੈ।
گُرمُکھِپۄِت٘رُپرمپدُپاۄےَ॥
پوتر پرم پد۔ سب سے پاک بلند رتبہ پاتا ہے ۔
اس طرح سے بلند روحانی واخلاقی رتبے حاصل کرتا ہے ۔

ਗੁਰਮੁਖਿਰੋਮਿਰੋਮਿਹਰਿਧਿਆਵੈ॥
gurmukh rom rom har Dhi-aavai.
A Guru’s follower remembers God with total concentration of body and mind.
ਗੁਰਮੁਖਮਨੁੱਖਤਨੋਂਮਨੋਂਪਰਮਾਤਮਾਨੂੰਯਾਦਕਰਦਾਹੈ,
گُرمُکھِرومِرومِہرِدھِیاۄےَ॥
روم روم ۔ مکمل دل و ذہن سے ۔ دھیاوئے۔ دھیان لگاتا ہے ۔
مرید مرشد دل وجان سے یاد خدا کو کرتا ہے ۔

ਨਾਨਕਗੁਰਮੁਖਿਸਾਚਿਸਮਾਵੈ॥੨੭॥
naanakgurmukhsaachsamaavai. ||27||
O’ Nanak! (this is how) a Guru’s follower merges in the eternal God||27||
ਹੇਨਾਨਕ! (ਬੰਦਗੀਦੀਰਾਹੀਂ) ਗੁਰਮੁਖਸਦਾਕਾਇਮਰਹਿਣਵਾਲੇਪ੍ਰਭੂਵਿਚਲੀਨਹੋਜਾਂਦਾਹੈ॥੨੭॥
نانکگُرمُکھِساچِسماۄےَ॥੨੭॥
ساچ سماوے ۔ خدا اور حقیقت میں محو ومجذوب رہتا ہے ۔
اے نانک۔ مرید مرشد یاد خدا میں محو ومجذوب رہتا ہے ۔

ਗੁਰਮੁਖਿਪਰਚੈਬੇਦਬੀਚਾਰੀ॥
gurmukhparchaibaydbeechaaree.
The Guru’s follower who believes in Guru’s teachings, becomes knowledgeable like the one who reflects on the Vedas
ਜੋਮਨੁੱਖਗੁਰੂਨਾਲਡੂੰਘੀਸਾਂਝਬਣਾਲੈਂਦਾਹੈ (ਭਾਵ, ਜਿਸਮਨੁੱਖਨੂੰਸਤਿਗੁਰੂਵਿਚਪੂਰਨਵਿਸ਼ਵਾਸਹੋਜਾਂਦਾਹੈ) ਉਹ (ਮਾਨੋ) ਵੇਦਾਂਦਾਗਿਆਤਾਹੋਗਿਆਹੈ।
گُرمُکھِپرچےَبیدبیِچاریِ॥
پرپے ۔ دلی محبت۔ وید وچاری ۔ اسے ویدوں کی سمجھ آجاتی ہے ۔
جسے مرید مرشد میں یقین واثق اور مکمل ایمان و پیار ہوجاتا ہے اسے سمجھو ویدوں کا گیان یا علم حاصل کر لیا ۔

ਗੁਰਮੁਖਿਪਰਚੈਤਰੀਐਤਾਰੀ॥
gurmukhparchaitaree-ai taaree.
By having faith in the Guru’s words, we swim across the world-ocean of vices. ਗੁਰੂਨਾਲਡੂੰਘੀਸਾਂਝਬਣਾਇਆਂਸੰਸਾਰ-ਸਮੁੰਦਰਤੋਂਤਰਜਾਈਦਾਹੈ,
گُرمُکھِپرچےَتریِئےَتاریِ॥
ترییئے تاری ۔ کامیابی حاصل ہوتی ہے ۔
مرید مرشد میں ایمان اور یقین واظق لانے سے دنیازندگی میں کامیابی حاسل ہوتی ہے ۔

ਗੁਰਮੁਖਿਪਰਚੈਸੁਸਬਦਿਗਿਆਨੀ॥
gurmukhparchai so sabadgi-aanee.
By having faith in the Guru, we become divinely wise,
ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦਦੀਰਾਹੀਂਪਰਮਾਤਮਾਨਾਲਜਾਣ-ਪਛਾਣਵਾਲਾਹੋਜਾਈਦਾਹੈ,
گُرمُکھِپرچےَسُسبدِگِیانیِ॥
سبد گیانی ۔ کلام مرشد کو سمجھتا ہے ۔
مرید مرشد میں کامل یقین سے انسان گر بانی یا کلام کا عالم ہوجاتاہے ۔

ਗੁਰਮੁਖਿਪਰਚੈਅੰਤਰਬਿਧਿਜਾਨੀ॥
gurmukhparchaiantarbiDhjaanee.
and by having faith in the Guru, we come to know about our inner self.
ਤੇਗੁਰ-ਸ਼ਬਦਦੀਰਾਹੀਂਅੰਦਰਲੇਦੀਸੂਝਪੈਜਾਂਦੀਹੈ।
گُرمُکھِپرچےَانّتربِدھِجانیِ॥
انتر بدھ جانی ۔ اندرونی ۔ یا ذہنی طریقے سمجھتا ہے ۔
مرشد میںیقین واثق سےد لی رازوں اور ذہنی بھیدوں کا پتہ چلتا ہے ۔

ਗੁਰਮੁਖਿਪਾਈਐਅਲਖਅਪਾਰੁ॥
gurmukhpaa-ee-ai alakhapaar.
By following Guru’s teachings we realize the incomprehensible and limitless God. ਗੁਰੂਦੇਸਨਮੁਖਹੋਇਆਂਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟਤੇਬੇ-ਅੰਤਪ੍ਰਭੂਮਿਲਪੈਂਦਾਹੈ;
گُرمُکھِپائیِئےَالکھاپارُ॥
الکھ اپار۔ جو علمحساب سے اوپر اور اتنا وسیع ہے کہ کنار ا نہیں۔
مرید مرشد میں ایمان لانے سے اس لا محدود اور قیاس سے بروں خدا کا وصل و دیدار حاصل ہوتا ہے ۔

ਨਾਨਕਗੁਰਮੁਖਿਮੁਕਤਿਦੁਆਰੁ॥੨੮॥
naanakgurmukhmukatdu-aar. ||28||
O’ Nanak, we find the way to liberation from vices through the Guru. ||28||
ਹੇਨਾਨਕ! ਗੁਰੂਦੀਰਾਹੀਂਹੀ (ਹਉਮੈਤੋਂ) ਖ਼ਲਾਸੀਦਾਰਸਤਾਲੱਭਦਾਹੈ॥੨੮॥
نانکگُرمُکھِمُکتِدُیارُ॥੨੮॥
مکت دوآر۔ در نجات۔
اے نانک مرید مرشد راہ نجات و درنجاتہے ۔

ਗੁਰਮੁਖਿਅਕਥੁਕਥੈਬੀਚਾਰਿ॥
gurmukhakathkathaibeechaar.
The Guru’s follower describes the virtues of the indescribable God by reflecting on the Guru’s teachings.
ਗੁਰਮੁਖਗੁਰੂਦੀਦੱਸੀਵੀਚਾਰਨਾਲਉਸਪ੍ਰਭੂਦੇਗੁਣਗਾਉਂਦਾਹੈਜਿਸਦਾਸਹੀਸਰੂਪਬਿਆਨਨਹੀਂਹੋਸਕਦਾ,
گُرمُکھِاکتھُکتھےَبیِچارِ॥
ویچار۔ سمجھ سوچ کر۔ اکتھ ۔ جس نے کہنا دشوار یانا ممکن ہے ۔ کتھے ۔ کہتا ہے ۔
گرو کے پیروکار گرو کی تعلیمات پر غور کرتے ہوئے ناقابل بیان خدا کی خوبیاں بیان کرتے ہیں

ਗੁਰਮੁਖਿਨਿਬਹੈਸਪਰਵਾਰਿ॥
gurmukhnibhaisaparvaar.
A Guru’s follower lives righteously and achieves the life’s objective while living as a family man.
(ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ) ਗੁਰਮੁਖਘਰਬਾਰੀਹੁੰਦਾਹੋਇਆਹੀ (ਜ਼ਿੰਦਗੀਦੀਬਾਜ਼ੀਵਿਚ) ਪੁੱਗਜਾਂਦਾਹੈ।
گُرمُکھِنِبہےَسپرۄارِ॥
تیہے ۔ ساتھ دیتا ہے ۔ فرض ادا کرتا ہے ۔
مرید مرشد گھریلو یا خدانی زندگی گذارنے یا بسر اوقات کرنے پر بھی فرائض انسانی ادا کرتا ہے ۔

ਗੁਰਮੁਖਿਜਪੀਐਅੰਤਰਿਪਿਆਰਿ॥
gurmukhjapee-ai antar pi-aar.
A Guru’s follower knows that God should be remembered with love in the heart. ਗੁਰੂਦੇਸਨਮੁਖਹੋਇਆਂਹੀਹਿਰਦੇਵਿਚਪਿਆਰਨਾਲਪ੍ਰਭੂਨੂੰਜਪਸਕੀਦਾਹੈ,
گُرمُکھِجپیِئےَانّترِپِیارِ॥
انتر پیار۔ دلی پیار سے ۔
مرید مرشد دلوجان اور اندرونی محبت و پیار سے یاد خدا کو کرتا ہے ۔

ਗੁਰਮੁਖਿਪਾਈਐਸਬਦਿਅਚਾਰਿ॥
gurmukhpaa-ee-ai sabad achaar.
A Guru’s follower is blessed with pious conduct by acting on the Guru’s word.
ਤੇਗੁਰਸ਼ਬਦਦੀਰਾਹੀਂਉੱਚਾਆਚਰਣਬਣਕੇਪ੍ਰਭੂਮਿਲਦਾਹੈ।
گُرمُکھِپائیِئےَسبدِاچارِ॥
سبد اچار۔ کلام کا چال چلن ۔
مرید مرشد سے کلام اور نیک چال چلن کا سبق حاصل ہوتا ہے ۔

ਸਬਦਿਭੇਦਿਜਾਣੈਜਾਣਾਈ॥
sabadbhaydjaanaijaanaa-ee.
By being convinced about the truth in the Guru’s teachings, a Guru’s follower realizes God and inspires others to know Him.
(ਗੁਰੂਦੇਦੱਸੇਰਾਹਤੇਤੁਰਨਵਾਲਾਮਨੁੱਖ) ਗੁਰੂਦੇਸ਼ਬਦਨਾਲ (ਆਪਣੇਮਨਨੂੰ) ਪ੍ਰੋਕੇ (ਪ੍ਰਭੂਨੂੰ) ਪਛਾਣਦਾਹੈਤੇਹੋਰਨਾਂਨੂੰਪਛਾਣਕਰਾਂਦਾਹੈ।
سبدِبھیدِجانھےَجانھائیِ॥
سبد بھید۔ راز کلام ۔ جانے ۔ سمجھے ۔ جانائی ۔ دوسروں کو سمجھتا ہے ۔
اس سے راز کلام کی سمجھ آتی ہے جو دوسروں کو سمجھاتا ہے

ਨਾਨਕਹਉਮੈਜਾਲਿਸਮਾਈ॥੨੯॥
naanak ha-umaijaalsamaa-ee. ||29||
O Nanak, one merges in God by burning away his ego. ||29||
ਹੇਨਾਨਕ! ਗੁਰਮੁਖ (ਆਪਣੀ) ਹਉਮੈਸਾੜਕੇ (ਪ੍ਰਭੂਵਿਚ) ਲੀਨਰਹਿੰਦਾਹੈ॥੨੯॥
نانکہئُمےَجالِسمائیِ॥੨੯॥
ہونمے جال۔ خودی مٹآ کر ۔
اے نانک۔ خودی مٹانے سے بیخودی حاصل ہوتی ہے ۔

ਗੁਰਮੁਖਿਧਰਤੀਸਾਚੈਸਾਜੀ॥
gurmukhDharteesaachaisaajee.
A Guru’s follower knows that God has created this earth;
ਗੁਰਮੁਖਜਾਨਦਾਹੈਕਿਇਹਧਰਤੀਸਚੇਪਰਮੇਸਰਨੇਬਣਾਈਹੈ;
گُرمُکھِدھرتیِساچےَساجیِ॥
دھرتی ۔ زمین ۔ ساپے ۔ سجای ۔ سچے خدا نے بنائی ہے ۔
سچےخدا نےیہ دھرتی اس لئے تخلیق کی ہے

ਤਿਸਮਹਿਓਪਤਿਖਪਤਿਸੁਬਾਜੀ॥
tis meh opatkhapat so baajee.
on which He sets in motion the game of creation and destruction.
ਇਸਧਰਤੀਵਿਚਉਤਪੱਤੀਤੇਨਾਸ (ਗੁਰਮੁਖਤਾਦੇਵਿਕਾਸਲਈ) ਇਕਖੇਡਹੈ;
تِسمہِاوپتِکھپتِسُباجیِ॥
اوپت۔ پیدائش۔ کھپت ۔ موت ۔ باجی ۔ بازی ۔ کھیل۔
حیات و فنا کے اس کھیل میں گرمکھ پیدا ہوں

ਗੁਰਕੈਸਬਦਿਰਪੈਰੰਗੁਲਾਇ॥
gur kai sabadrapai rang laa-ay.
Through the Guru’s word, when one is imbued with the love of the eternal God,
ਮਨੁੱਖਗੁਰੂਦੇਸ਼ਬਦਦੀਰਾਹੀਂਜਦੋਂਪ੍ਰਭੂਨਾਲਪਿਆਰਜੋੜਕੇ (ਪ੍ਰਭੂਦੇਰੰਗਵਿਚ) ਰੰਗਿਆਜਾਂਦਾਹੈ,
گُرکےَسبدِرپےَرنّگُلاءِ॥
رپے رنگ لائے ۔ پریم پیار سے متاثر ہوتا ہے ۔س اچ رتو ۔ حقیقت اور خدا سے متاثر ہوکر ۔
گرمکھ اسکی محبت کے رنگ میں مست ہے

ਸਾਚਿਰਤਉਪਤਿਸਿਉਘਰਿਜਾਇ॥
saach rata-o patsi-o gharjaa-ay.
then being attuned to God, he goes to his eternal home with honor.
ਤਾਂਸੱਚੇਵਿਚਰੱਤਾਹੋਇਆ (ਗੁਰਮੁਖ) ਇੱਜ਼ਤਲੈਕੇਆਪਣੇਘਰਵਿਚਅੱਪੜਦਾਹੈ।
ساچِرتءُپتِسِءُگھرِجاءِ॥
پت ۔ با عزت ۔ گھر جائے ۔ منزل مقسود حاصل کرتا ہے۔
اور عزت کے ساتھ اپنے لافانی گھر لوٹتا ہے

ਸਾਚਸਬਦਬਿਨੁਪਤਿਨਹੀਪਾਵੈ॥
saachsabad bin patnaheepaavai.
But without reflecting on the Guru’s divine word, one does not get honored in God’s presence.
ਸੱਚੇਸ਼ਬਦਤੋਂਬਿਨਾਕੋਈਮਨੁੱਖਇਜ਼ਤਹਾਸਲਨਹੀਂਕਰਸਕਦਾ।
ساچسبدبِنُپتِنہیِپاۄےَ॥
ساچ سبد ۔ سچے کلام۔
خدا ( کے ) سے پریم پیار کرنے سے با عزت منزل مقصود حاصل ہوتی ہے ۔ سچے کلام کے بغیر حاصلنہیں ہوتی عزت۔

ਨਾਨਕਬਿਨੁਨਾਵੈਕਿਉਸਾਚਿਸਮਾਵੈ॥੩੦॥
naanak bin naavaiki-o saachsamaavai. ||30||
O’ Nanak, how can one merge in God without meditating on God’s Name? ||30||
ਹੇਨਾਨਕ !ਪ੍ਰਭੂਦੇਨਾਮਤੋਂਬਿਨਾਪ੍ਰਭੂਵਿਚਮਨੁੱਖਕਿਵੇਂਸਮਾਸਕਦਾਹੈ? ॥੩੦॥
نانکبِنُناۄےَکِءُساچِسماۄےَ॥੩੦॥
بن ناوے ۔ بغیر الہٰی نام (ست) سچ و حقیقت کے بغیر ۔ کہو ۔ کیسے ۔ ساچ سماوے ۔ سچ حق و حقیقت ۔ صدیوی خدا میں محو ومجذوب ہو ۔
اے نانک۔ الہٰی نام سچ و حق و حقیقت کے بغیر الہٰی وصل و محویت کسے اکیوں حاصل ہوتی ہے ۔

ਗੁਰਮੁਖਿਅਸਟਸਿਧੀਸਭਿਬੁਧੀ॥
gurmukhasatsiDheesabhbuDhee.
Following the Guru’s teachings is same as achieving the eight miraculous powers and all kinds of wisdom.
ਗੁਰੂਦੇਦੱਸੇਹੋਏਰਾਹਤੇਤੁਰਨਾਹੀਸਾਰੀਆਂਅੱਠੇਕਰਾਮਾਤੀਤਾਕਤਾਂਤੇਅਕਲਾਂਦੀਪ੍ਰਾਪਤੀਹੈ,
گُرمُکھِاسٹسِدھیِسبھِبُدھیِ॥
اسٹ سدھی ۔ اٹھ کراماتی یا معجزوں ۔ سبھ بدھی ۔ ہر طرح کی سمجھ ۔
گورو کی تعلیمات پر عمل کرنا آٹھ معجزاتی قوتوں اور ہر طرح کی دانشمندی کے حصول کے برابر ہے

ਗੁਰਮੁਖਿਭਵਜਲੁਤਰੀਐਸਚਸੁਧੀ॥
gurmukhbhavjaltaree-ai sachsuDhee.
By becoming a Guru’s follower, we gain true understanding and swim across the dreadful worldly ocean of vices.
ਗੁਰੂਦੇਸਨਮੁਖਹੋਇਆਂਸੰਸਾਰ-ਸਮੁੰਦਰਤਰਜਾਈਦਾਹੈਅਤੇਸੱਚੇਦੀਸੋਹਣੀਮੱਤਆਜਾਂਦੀਹੈ।
گُرمُکھِبھۄجلُتریِئےَسچسُدھیِ॥
بھوجل۔ خوفناک سمندر۔ سچ سدھی ۔ حقیقت کا علم ۔
مرید مرشد ہو نے سے دنیاوی زندگی کے سمندر کو کامیابی سے عبور حاصل ہوجاتا ہے اور سچ و حقیقت درست اور صحیح کیسمجھ آتی ہے ۔

ਗੁਰਮੁਖਿਸਰਅਪਸਰਬਿਧਿਜਾਣੈ॥
gurmukhsarapsarbiDhjaanai.
A Guru’s follower knows the way to act both in good and bad circumstances, ਗੁਰੂਦੇਦੱਸੇਰਾਹਤੇਤੁਰਨਵਾਲਾਮਨੁੱਖਚੰਗੇਮੰਦੇਸਮੇਦਾਹਾਲਤਜਾਣਦਾਹੈ,
گُرمُکھِسراپسربِدھِجانھےَ॥
سر ۔ اپسر۔ جائز ۔ ناجائز۔ نیک و بد۔ بدھ ۔ طریقہ ۔
مرید مرشد کی نیک و بد کی تمیز اور فرق پتہ ہوجاتا ہے جائز نا جائز کی سمجھ آجاتی ہے ۔

ਗੁਰਮੁਖਿਪਰਵਿਰਤਿਨਰਵਿਰਤਿਪਛਾਣੈ॥
gurmukhparviratnarviratpachhaanai.
and Guru’s follower recognizes what to grasp and what to let go.
ਤੇਗੁਰੂਦੇਦੱਸੇਰਾਹਤੇਤੁਰਨਵਾਲਾਮਨੁੱਖਪਛਾਣਲੈਂਦਾਹੈਕਿਕੀਹਛੱਡਣਾਹੈਤੇਕੀਹਗ੍ਰਹਣਕਰਨਾਹੈ।
گُرمُکھِپرۄِرتِنرۄِرتِپچھانھےَ॥
پرورت ۔ اپنانا۔ نرورت۔ چھوڑنا۔
مرید مرشد ہونے سےاپنانے اور ترک کرنے کی سمجھ آتی ہے ۔

ਗੁਰਮੁਖਿਤਾਰੇਪਾਰਿਉਤਾਰੇ॥
gurmukhtaaraypaarutaaray.
The Guru’s follower ferries others across the world ocean of vices.
ਗੁਰਮੁਖਮਨੁੱਖ (ਹੋਰਨਾਂਨੂੰਭੀਸੰਸਾਰ-ਸਮੁੰਦਰਤੋਂ) ਤਾਰਕੇਪਾਰਲੇਕੰਢੇਲਾਦੇਂਦਾਹੈ।
گُرمُکھِتارےپارِاُتارے॥
تارے پار اتار ے ۔ کامیاب بناتا ہے ۔
مرید مرشد دوسروں کو کامیاب بناتاہے ۔

ਨਾਨਕਗੁਰਮੁਖਿਸਬਦਿਨਿਸਤਾਰੇ॥੩੧॥
naanakgurmukhsabadnistaaray. ||31||
O’ Nanak, a Guru’s follower ferries many others across the world ocean of vices through the Guru’s word. ||31||
ਹੇਨਾਨਕ! ਗੁਰੂਦੀਸਿੱਖਿਆਤੇਤੁਰਨਵਾਲਾਬੰਦਾ (ਗੁਰੂਦੇ) ਸ਼ਬਦਦੀਰਾਹੀਂ (ਦੂਜਿਆਂਨੂੰਭੀ) ਤਾਰਦੇਂਦਾਹੈ॥੩੧॥
نانکگُرمُکھِسبدِنِستارے॥੩੧॥
سبد نستارے ۔ کلام سے ۔
اے نانک ۔ مرید مرشد کلام مرشد سے دوسروں کو بھی کامیاب بناتا ہے ۔

ਨਾਮੇਰਾਤੇਹਉਮੈਜਾਇ॥
naamayraatay ha-umaijaa-ay.
One who is attuned to God’s Name, his ego vanishes.
(ਪ੍ਰਭੂਦੇ) ਨਾਮਵਿਚਹੀਰੱਤੇਹੋਏਦੀਹਉਮੈਨਾਸਹੁੰਦੀਹੈ।
نامےراتےہئُمےَجاءِ॥
حق و حقیقت پر عمل کرنے اپنانے میں یا الہٰی نام محو ہونے سے خودی مٹتی ہے ۔

ਨਾਮਿਰਤੇਸਚਿਰਹੇਸਮਾਇ॥
naam rataysachrahaysamaa-ay.
Those who are imbued with the love of God’s Name, remain absorbed in Him
ਜੋਮਨੁੱਖਪ੍ਰਭੂਦੇਨਾਮਵਿਚਰੰਗੇਹੋਏਹਨਉਹਪ੍ਰਭੂਵਿਚਸਮਾਏਰਹਿੰਦੇਹਨ।
نامِرتےسچِرہےسماءِ॥
نام کے پریم پیار سے سچے صدیوی سچ ( خدا) میں محویت ہوتی ہے ۔

ਨਾਮਿਰਤੇਜੋਗਜੁਗਤਿਬੀਚਾਰੁ॥
naam ratay jog jugatbeechaar.
Those who are imbued with Naam, know the way of yoga (union with God) and the right understanding about it.
ਜੋਪ੍ਰਾਣੀਪ੍ਰਭੂਦੇਨਾਮਵਿਚਰੰਗੇਹੋਏਹਨਉਹਨਾਂਨੂੰਹੀਜੋਗਦੀਜੁਗਤਿਤੇਸਹੀਵੀਚਾਰਪ੍ਰਾਪਤਹੋਈਹੈ।
نامِرتےجوگجُگتِبیِچارُ॥
نام اپنا کر انسان کو انسانیت اور انسانی زندگی کی صحیح منزل اور نشانے کا پتہ اور سمجھ آتی ہے ۔

ਨਾਮਿਰਤੇਪਾਵਹਿਮੋਖਦੁਆਰੁ॥
naam rataypaavahimokhdu-aar.
Those who are imbued with Naam, find the way to liberation from vices.
ਪ੍ਰਭੂਦੇਨਾਮਵਿਚਰੰਗੇਹੋਏਬੰਦੇਹੀਹਉਮੈਤੋਂਛੁਟਕਾਰਾਪਾਣਦਾਰਾਹਲੱਭਦੇਹਨ,
نامِرتےپاۄہِموکھدُیارُ॥
نام سے نجات حاصل ہوتی ہے ۔

ਨਾਮਿਰਤੇਤ੍ਰਿਭਵਣਸੋਝੀਹੋਇ॥
naam rataytaribhavansojhee ho-ay.
Those who are imbued with Naam, gain understanding about the three worlds.
ਨਾਮਵਿਚਰੱਤੇਬੰਦਿਆਂਨੂੰਤਿੰਨਾਂਭਵਨਾਂਦੀਸੂਝਪੈਜਾਂਦੀਹੈ
نامِرتےت٘رِبھۄنھسوجھیِہوءِ॥
نام اپنانے اور اس پر عمل کرنے سے تینوں عالموں سے رشتوں کا پتہ چلتا ہے ۔

ਨਾਨਕਨਾਮਿਰਤੇਸਦਾਸੁਖੁਹੋਇ॥੩੨॥
naanak naam rataysadaasukh ho-ay. ||32||
O’ Nanak, those who are imbued with God’s Name, always find peace. ||32||
ਹੇਨਾਨਕ!ਪ੍ਰਭੂਦੇਨਾਮਵਿਚਰੱਤੇਹੋਏਨੂੰਸਦਾਟਿਕੇਰਹਿਣਵਾਲਾਸੁਖਮਿਲਦਾਹੈ॥੩੨॥
نانکنامِرتےسداسُکھُہوءِ॥੩੨॥
اے نانک۔ نام ( اور) الہٰیسچ حق و حقیقت اپنانے سے ہمیشہ آرام و آسائش حاصل ہوتا ہے ۔

ਨਾਮਿਰਤੇਸਿਧਗੋਸਟਿਹੋਇ॥
naam rataysiDhgosat ho-ay.
The true SidhGoashti (conversation with the adepts) takes place when the participants are imbued with Naam.
ਨਾਮਨਾਲਰੰਗੀਜਣਦੁਆਰਾਕਰਾਮਾਤੀਬੰਦਿਆਂਨਾਲਗਿਆਨਚਰਚਾਸਫ਼ਲਹੋਜਾਂਦੀਹੈ।
نامِرتےسِدھگوسٹِہوءِ॥
نام رتے ۔ سچ و حقیقت سے پیار پریم کرنے سے ۔ سدھ ۔ کامیاب ۔گوشٹ ۔ تبادلہ خیالات۔ تپ ۔
نام الہٰی مراد سچحق و حقیقت اپنانے اور اس سے پریم پیار کرنے سے تبادلہ خیالات کا میابہوتا ہے ۔

ਨਾਮਿਰਤੇਸਦਾਤਪੁਹੋਇ॥
naam rataysadaatap ho-ay.
Being imbued with God’s Name is the true penance.
ਜੋਨਾਮਨਾਲਰੰਗੀਜੇਹਨ, ਉਹਸਦੀਵਹੀਤਪੱਸਿਆਕਰਦੇਹਨ।
نامِرتےسداتپُہوءِ॥
تسپیا۔ ریاضت ۔ بندگی ۔
نام سے پریم پیار ہی بندگی و ریاضت و عبادت ہے ۔

ਨਾਮਿਰਤੇਸਚੁਕਰਣੀਸਾਰੁ॥
naam rataysachkarneesaar.
Being imbued with Naam in itself is a truthful and sublime deed.
ਨਾਮਵਿਚਲੱਗਣਾਹੀਸੱਚੀਤੇਉੱਤਮਕਰਣੀਹੈ।
نامِرتےسچُکرنھیِسارُ॥
سچ کرنی سار۔ سچے اعمال ہی اعمال کی بلندی و عظمت ہے ۔
نام سے پریم پیار ہی سچے پاک اعمال کی بنیاد ہے ۔

ਨਾਮਿਰਤੇਗੁਣਗਿਆਨਬੀਚਾਰੁ॥
naam ratay gungi-aanbeechaar.
While being imbued with Naam, one comes to know God’s virtues and wisdom. ਨਾਮਵਿਚਰੱਤੇਰਿਹਾਂਹੀਪ੍ਰਭੂਦੇਗੁਣਾਂਨਾਲਜਾਣ-ਪਛਾਣਹੁੰਦੀਹੈਤੇਸਾਂਝਬਣਦੀਹੈ।
نامِرتےگُنھگِیانبیِچارُ॥
گن گیان وچار۔ اوصاف کے علم کو سمجھ ۔
نام کا پریم پیار ہی اوصاف و علم الہٰی کی سمجھ آتی ہے ۔

ਬਿਨੁਨਾਵੈਬੋਲੈਸਭੁਵੇਕਾਰੁ॥
bin naavaibolaisabhvaykaar.
Except for Naam, whatever one speaks is all useless.
(ਪ੍ਰਭੂਦੇ) ਨਾਮਤੋਂਬਿਨਾਮਨੁੱਖਜੋਬੋਲਦਾਹੈਵਿਅਰਥਹੈ।
بِنُناۄےَبولےَسبھُۄیکارُ॥
ویکار ۔ فضول۔
بغیر الہٰی نام سچ حق و حقیقت کے بیفائدہکچھ کہنا ہے ۔

ਨਾਨਕਨਾਮਿਰਤੇਤਿਨਕਉਜੈਕਾਰੁ॥੩੩॥
naanak naam rataytin ka-o jaikaar. ||33||
O’ Nanak! I applaud those who are imbued with the love for God’s Name. ||33||
ਹੇਨਾਨਕ! ਜੋਮਨੁੱਖਨਾਮਵਿਚਰੱਤੇਹੋਏਹਨ, ਉਹਨਾਂਨੂੰ (ਸਾਡੀ) ਨਮਸਕਾਰਹੈ॥੩੩॥
نانکنامِرتےتِنکءُجیَکارُ॥੩੩॥
جیکار۔ نمسکار ۔ اداب و تعظیم ۔
اے نانک جو الہٰی نام سچ حق و حقیقت سے پیار کرتے ہیں ان کو اداب و تعظیم کے طور پر سر جھکاتے ہیں۔ ۔

ਪੂਰੇਗੁਰਤੇਨਾਮੁਪਾਇਆਜਾਇ॥
pooraygurtay naam paa-i-aa jaa-ay.
God’s Name is received only from the perfect Guru.
(ਪ੍ਰਭੂਦਾ) ਨਾਮਗੁਰੂਤੋਂਮਿਲਦਾਹੈ;
پوُرےگُرتےنامُپائِیاجاءِ॥
پورے گرتے نام پائیا جائے ۔ الہٰی نام سچحق و حقیقت کا پتہ کامل مرشد سے ملتا ہے ۔
الہٰی نام سچ حق و حقیقت کامل مرشد سے ہی ملتا ہے اور سمجھ آتی ہے ۔

ਜੋਗਜੁਗਤਿਸਚਿਰਹੈਸਮਾਇ॥
jog jugatsachrahaisamaa-ay.
To remain merged in the eternal God is the true way to unite with God (yoga).
ਸੱਚੇਪ੍ਰਭੂਵਿਚਲੀਨਰਹਿਣਾ-ਇਹੀਹੈ (ਅਸਲ) ਜੋਗਦੀਜੁਗਤੀ।
جوگجُگتِسچِرہےَسماءِ॥
جوگ جگت ۔ جوگ کا طریقہ ۔ حقکی منزل ۔ نشانہ ۔ سچرہے سمائے ۔ حقیقت و حقسے پیار ہے ۔
حقیقت اور سچ ہی اصل جوگ کا طریقہ ہے

ਬਾਰਹਮਹਿਜੋਗੀਭਰਮਾਏਸੰਨਿਆਸੀਛਿਅਚਾਰਿ॥
baarah meh jogeebharmaa-ay sani-aaseechhi-a chaar.
But the yogis are lost in their twelve branches, and the ascetics in their ten sects. ਪਰਜੋਗੀਲੋਕਆਪਣੇਬਾਰਾਂਫ਼ਿਰਕਿਆਂਵਿਚਅਸਲਨਿਸ਼ਾਨੇਤੋਂਭੁੱਲਰਹੇਹਨਤੇਸੰਨਿਆਸੀਲੋਕਆਪਣੇਦਸਫ਼ਿਰਕਿਆਂਦੇਸਾਧਨਾਂਵਿਚ।
بارہمہجوگیِبھرماۓسنّنِیاسیِچھِءچارِ॥
باریہہ۔ میہہ جوگی بھرمائے ۔ براں فرقوں میں جوگی بھٹکتے پھرتے ہیںا ور سنیاسی چھ اور چار دس فرقوں میں۔
جوگی اپنے بارہ پنتھوں میں اور سنیاسی اپنے دس فرقوں میں بھٹک رہے ہیں

ਗੁਰਕੈਸਬਦਿਜੋਮਰਿਜੀਵੈਸੋਪਾਏਮੋਖਦੁਆਰੁ॥
gur kai sabad jo mar jeevai so paa-ay mokhdu-aar.
One who, through the Guru’s word, subdues his worldly desires while still alive, finds the way to liberation from vices.
ਜੋਮਨੁੱਖਸਤਿਗੁਰੂਦੇਸ਼ਬਦਦੀਰਾਹੀਂ (ਮਾਇਆਵਲੋਂ) ਮਰਕੇਜਿਊਂਦਾਹੈਉਹ (ਹਉਮੈਤੋਂ) ਖ਼ਲਾਸੀਦਾਰਾਹਲੱਭਲੈਂਦਾਹੈ।
گُرکےَسبدِجومرِجیِۄےَسوپاۓموکھدُیارُ॥
گر کے سبد جو مر جیو ے ۔ کلام یا سبق مرشد پر عمل کرنے تاثرات اپنا کر جو زندگی کا طرز عمل بد سے نیک بنا لیتا ہے ۔ پائے موکھدوآر۔ دنیاوی غلامیوں سے نجات پالیتا ہے ۔
کلام مرشد سے جو انسان اپنے طرز زندگی اور اعمال میں انقلاب اور تبدیلی لے آتا ہے ۔ بدیچھوڑ کر نے کطرف راغ اور رجع لے آتا ہے وہ دنیاوی غلامیوں سے نجات پا لیتا ہے ۔