Urdu-Raw-Page-9

ਗਾਵਨਿ ਤੁਧਨੋ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਗਾਵਨਿ ਤੁਧਨੋ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ ॥
gaavan tuDhno jatee satee santokhee gaavan tuDhno veer karaaray.
The self-disciplined, philanthropists, contented and fearless warriors, all are singing Your praises.
(ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ!) ਸਿੱਧ ਲੋਕ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਜਨ (ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ) ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਤੀ, ਦਾਨੀ ਅਤੇ ਸੰਤੋਖੀ ਬੰਦੇ ਭੀ ਤੇਰੇ ਹੀ ਗੁਣ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਅੰਤ ਤਕੜੇ ਸੂਰਮੇ ਤੇਰੀਆਂ ਹੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
گاۄنِتُدھنوجتیِستیِسنّتوکھیِگاۄنِتُدھنوۄیِرکرارے
جتی ۔جنکی شہوت پر ضبط ہے۔ ستی ۔جنہوں نے سچ اَپنا رکھا ہے۔سنتوکہی۔ صابر۔ویرکرارے ۔ زبر دست ۔جنگجو ہادر
جنگجو اَور بہادر بھی صفت تیری ہی کرتے ہیں

ਗਾਵਨਿ ਤੁਧਨੋ ਪੰਡਿਤ ਪੜਨਿ ਰਖੀਸੁਰ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਵੇਦਾ ਨਾਲੇ ॥
gaavan tuDhno pandit parhan rakheesur jug jug vaydaa naalay.
The pandits and the spiritually knowledgeable who for ages have been reading vedas, are singing Your praises.
(ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ!) ਪੰਡਿਤ ਅਤੇ ਮਹਾ ਰਿਖੀ ਜੋ (ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਵੇਦਾਂ ਸਣੇ ਤੇਰਾ ਹੀ ਜਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
گاۄنِتُدھنوپنّڈِتپڑنِرکھیِسُرجُگُجُگُۄیدانالے
پھنڈت۔ عالم۔ رکھیسر۔رکھ ۔ ایسر ۔ عاشقان الہّٰی
گاتے ہیں پنڈت اَور رِشی بھی دیدوں کا پاٹھ جو کرتے ہیں

ਗਾਵਨਿ ਤੁਧਨੋ ਮੋਹਣੀਆ ਮਨੁ ਮੋਹਨਿ ਸੁਰਗੁ ਮਛੁ ਪਇਆਲੇ ॥
gaavan tuDhno mohnee-aa man mohan surag machh pa-i-aalay.
The beautiful fascinating maids of heavens, earth, and nether regions are singing of You.
ਸੁੰਦਰ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਜੋ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ,ਸੁਰਗ-ਲੋਕ, ਮਾਤ-ਲੋਕ ਅਤੇ ਪਤਾਲ-ਲੋਕਅਤੇ ਪਤਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਆ ਜੰਤ ਤੇਰੀ ਹੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
گاۄنِتُدھنوموہنھیِیامنُموہنِسُرگُمچھُپئِیالے
موہنھیا ۔ دلربر دوشیزایں ۔ سرگ ۔جنت ۔ مچھ۔ یہ عالم ۔ پیالے ۔ پاتال
گاتی ہیں حوریں جو دل کو خوب لبھاتی ہیں۔ چرخ۔ زمین پاتوں میں سَب گاتے ہیں

ਗਾਵਨਿ ਤੁਧਨੋ ਰਤਨ ਉਪਾਏ ਤੇਰੇ ਅਠਸਠਿ ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ ॥
gaavan tuDhno ratan upaa-ay tayray athsath tirath naalay.
Countless jewels and all the holy places are singing Your praises (are created by You).
(ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ!) ਤੇਰੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਰਤਨ ਅਠਾਹਠ ਤੀਰਥਾਂ ਸਮੇਤ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।
گاۄنِتُدھنورتناُپاۓتیرےاٹھسٹھِتیِرتھنالے
اُپائے ۔ پیدا کیے
اے خدا تمام رتن اُٹھ سٹھ تیرھتوں کے تیری صفت صلاح کر رہے ہیں

ਗਾਵਨਿ ਤੁਧਨੋ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰਾ ਗਾਵਨਿ ਤੁਧਨੋ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ ॥
gaavan tuDhno joDh mahaabal sooraa gaavan tuDhno khaanee chaaray.
Themighty warriors, the saint with great spiritual powers and the creatures from all the four sources of life are singing Your praises.
ਵੱਡੇ ਬਲ ਵਾਲੇ ਜੋਧੇ ਅਤੇ ਸੂਰਮੇਤੇਰੀ ਹੀ (ਤਾਕਤ ਦੀ) ਸਿਫ਼ਤਿ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੌਹਾਂ ਹੀ ਖਾਣੀਆਂ ਦੇ ਜੀਅ ਜੰਤ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।
گاۄنِتُدھنوجودھمہابلسوُراگاۄنِتُدھنوکھانھیِچارے
۔ جودھ ۔ مہابل ۔ بھاری طاقتو ر بہادر ۔ سورا۔ جنگجو ۔ لڑائے ۔
بڑے بلوان ۔ طاقتور۔ جنگجو بہادر لڑاکےبھی اَور چاروں کانیں تیری صفت کر رہی ہیں

ਗਾਵਨਿ ਤੁਧਨੋ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ ਕਰਿ ਕਰਿ ਰਖੇ ਤੇਰੇ ਧਾਰੇ ॥
gaavan tuDhno khand mandal barahmandaa kar kar rakhay tayray Dhaaray.
Countless continents, solar systems and galaxies created and supported by You, are singing of You (functioning flawlessly under Your command).
ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੰਡ ਤੇ ਮੰਡਲ, ਜੋ ਤੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਟਿਕਾ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ।
گاۄنِتُدھنوکھنّڈمنّڈلب٘رہمنّڈاکرِکرِرکھےتیرےدھارے
کھنڈ ۔جز ۔منڈل ۔ سارئے طبق ۔ زمین آسمان سورج چاند وغیرہ ۔ برہمنڈ ۔ سارا عالم ۔
تمام عالم زمین و آسمان ۔ چاند ۔ستارے سورج جو تو نے بنا ئے کار کہے نہیں تیری ستائش کرتے ہیں ۔

ਸੇਈ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵਨਿ ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਵਨਿ ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ ॥
say-ee tuDhno gaavan jo tuDh bhaavan ratay tayray bhagat rasaalay.
Only those can sing Your praises, who are pleasing to You, and are imbued with Your love and devotion.
ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ! ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਤੇਰੀ ਸਿਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨਜੋ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਰਸੀਏ ਭਗਤ ਹਨ, ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।
سیئیِتُدھنوگاۄنِجوتُدھُبھاۄنِرتےتیرےبھگترسالے
سوئی ۔ وہی ۔ تدہنو گاون ۔ گاتے ہیں تجھے ۔ دہی جنہیں تو چاہتا ہے۔ رتے تیرے بھگت رسالے ۔ جو تیرے پریم پیار میں لطف ۔ محسوس کر رہے ہیں۔لطف اندوز ہو رہے ہیں۔
وہی انسان تیری صٖفت صلاح کرتے ہیں ۔جو تیرے پیار کے دلدادہ اور تیرے پریم سے لطف اندوز ہوتے ہیں وہی تجھے پیارے لگتے ہیں

ਹੋਰਿ ਕੇਤੇ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵਨਿ ਸੇ ਮੈ ਚਿਤਿ ਨ ਆਵਨਿ ਨਾਨਕੁ ਕਿਆ ਬੀਚਾਰੇ ॥
hor kaytay tuDhno gaavan say mai chit na aavan naanak ki-aa beechaaray.
O’ Nanak, so many others sing of You, they do not even come to mind, how can I describe them all?
ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਜੀਵ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਮੈਥੋਂ ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। (ਭਲਾ, ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ) ਨਾਨਕ ਕੀਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ہورِکیتےتُدھنوگاۄنِسےمےَچِتِنآۄنِنانکُکِیابیِچارے
مے چت نہ آون ۔ جو میری یاداشت میں نہیں۔ کیاوچارے ۔ کیا خیال کر سکتا ہوں۔
اِسکے علاوہ بیشمار اے خدا تیری حمد و ثنا کرتے ہیں۔ نانک اُن کی کیا وچارکر سکتا ہے ۔

ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸਚੁ ਸਾਹਿਬੁ ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ ॥
so-ee so-ee sadaa sach saahib saachaa saachee naa-ee.
He and only He (God) exists forever. That Master is True and His greatness is everlasting.
ਜਿਸ (ਪ੍ਰਭੂ) ਨੇ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੇ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
سوئیِسوئیِسداسچُساہِبُساچاساچیِنائیِ
سداسچ ۔ ایسا سچ جو ہمیشہ سچ ہے صدیو یو سچ۔صاحب ساچا ۔ سچا مالک ۔ آقا ۔ساچی نائی ۔جسکی نامور شہرت ۔ عظمت سچی ہے۔
سچا ہے وہ مالک سچا اور صدیوں سچا ہے ۔نامور ی اَور عظمت اُسکی سچی ہے

ਹੈ ਭੀ ਹੋਸੀ ਜਾਇ ਨ ਜਾਸੀ ਰਚਨਾ ਜਿਨਿ ਰਚਾਈ ॥
hai bhee hosee jaa-ay na jaasee rachnaa jin rachaa-ee.
He, who has created this universe, exists now, will also exist in the future. Neither He was born nor He shall die.
ਜਿਸ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ, ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਭੀ। ਜਦ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ (ਅਲੋਪ ਹੋਏਗੀ) ਜਾਂ (ਜਾਏਗੀ) ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ہےَبھیِہوسیِجاءِنجاسیِرچناجِنِرچائیِ
ہوسی ۔ہوگا ۔ مستقل نہیں۔ہے بھی ۔ آج بھی ۔زمانہ حال میں ۔جائے نہ جاسی ۔ لافناہ ۔رچنا۔سازی گاری ۔رچائی ۔ پیدا کی ۔
۔ آج بھی ہے ۔کل بھی ہوگی ۔ لافناہ ہے وہ جس نے یہ عالم کیا ہے پیدا ۔

ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਤੀ ਕਰਿ ਕਰਿ ਜਿਨਸੀ ਮਾਇਆ ਜਿਨਿ ਉਪਾਈ ॥
rangee rangee bhaatee kar kar jinsee maa-i-aa jin upaa-ee.
He has created Maya (worldly illusions) of various colors, species and varieties.
ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਈ ਰੰਗਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਤੇ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਰਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
رنّگیِرنّگیِبھاتیِکرِکرِجِنسیِمائِیاجِنِاُپائیِ
رنگی رنگی ۔ کئی رنگوں میں ۔ بھاتی ۔ کئی قسموں میں ۔ جنسی ۔ کئی تحفوں سے پیدا ہوئی ۔ مائیا ۔ دنیاوی دولت۔ جن اُپائی ۔ ۔جس نے پیدا کی
جس خدا نے اللہ تعالیٰ نے کئی رنگوں قسموں اور جنسوں میں یہ مائیا پیدا کی ہے

ਕਰਿ ਕਰਿ ਦੇਖੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਜਿਉ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ॥
kar kar daykhai keetaa aapnaa ji-o tis dee vadi-aa-ee.
Having created the creation, He watches over it Himself, that is His Greatness.
ਉਹ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਗਤ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
کرِکرِدیکھےَکیِتاآپنھاجِءُتِسدیِۄڈِیائیِ
کر کر۔دیکیے ۔کیتا آپنا ۔ خود ہی پیدا کرکے خو د ہی نگہبانی کرتا ہے جیسے یہ اُسکی عظمت ہے ۔
وہ جیسے اُسکی رضا ہے ویسے ہی اُسکی سنبھال کر رہا ہے ۔

ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ ਫਿਰਿ ਹੁਕਮੁ ਨ ਕਰਣਾ ਜਾਈ ॥
jo tis bhaavai so-ee karsee fir hukam na karnaa jaa-ee.
He does whatever He pleases. No orders can be issued to Him.
ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ (ਪ੍ਰਭੂ) ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਜੀਵ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੈਂਕੜ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ
جوتِسُبھاۄےَسوئیِکرسیِپھِرِہُکمُنکرنھاجائیِ
تس بھاوئے۔ جیسی اُسکی مرضی و رَضا ہے۔جیسا اُسے اچھا لگتا ہے ۔کرسی ۔ کرتا ہے۔ حکم نہ کرنا جائی ۔ کوئی حکم نہیں کر سکتا
جیسی اُسکی مرضی ہے جیسا وہ چاہتا ہے وہی کرتا ہے اُسے کوئی حکم کرنے والا نہیں

ਸੋ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ਸਾਹਾ ਪਤਿਸਾਹਿਬੁ ਨਾਨਕ ਰਹਣੁ ਰਜਾਈ ॥੧॥
so paatisaahu saahaa patisaahib naanak rahan rajaa-ee. ||1||
O’ Nanak, He is the Emperor of Emperors, it is imperative to abide by His will.
ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਪਾਤਿਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਭੀ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਫਬਦਾ ਹੈ ॥੧॥ (9)
سوپاتِساہُساہاپتِساہِبُنانکرہنھُرجائیِ
۔ رہن رجائی ۔رضا میں رہتا ہے ۔
وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے نانک اُسکی رضا کار ہے۔

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥
aasaa mehlaa 1.
Raag Aasaa, by the First Guru:
آسامہلا

ਸੁਣਿ ਵਡਾ ਆਖੈ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥
sun vadaa aakhai sabh ko-ay.
O’ God, upon hearing from others everyone says You are great.
ਹਰੇਕ ਜੀਵ (ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਿਰਫ਼) ਸੁਣ ਕੇ (ਹੀ) ਆਖ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਕਿ (ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ!) ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੈਂ।
سُنھِۄڈاآکھےَسبھُکوءِ
سُن ۔ سنکے۔اکھے ۔ کہتے ہیں۔ سب کوئے ۔ سارے
ہر ایک سن کے کہہ دیتا ہے کہ تو بڑا ہے

ਕੇਵਡੁ ਵਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਇ ॥
kayvad vadaa deethaa ho-ay.
But how great really You are, one can only say after seeing You.
ਪਰ ਤੂੰ ਕਿਤਨਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇਰਾ ਦਰਸਨ ਕੀਤਿਆਂ ਹੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ l
کیۄڈُۄڈاڈیِٹھاہوءِ
کہوڈ ۔وڈء بیٹھا ہوئے ۔ مگر تبھی کہہ سکتے ہیں۔کر کتنا بڑا ہے اگر دیکھا ہو
۔ مگریہ تبھی بتائی جا سکتی ہے اگر تیرا دیدار کیا ہو۔ کہ تو کتنا بڑا ہے

ਕੀਮਤਿ ਪਾਇ ਨ ਕਹਿਆ ਜਾਇ ॥
keemat paa-ay na kahi-aa jaa-ay.
Your creation cannot be estimated or fully described.
ਤੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
کیِمتِپاءِنکہِیاجاءِ
قیمت پائے ۔ مول ۔ نہیں پایا جا سکتا
نہ قیمت بتائی جا سکتی ہے ۔ نہ بتایا جا سکتا ہے

ਕਹਣੈ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹੇ ਸਮਾਇ ॥੧॥
kahnai vaalay tayray rahay samaa-ay. ||1||
Those who try to describe lost their own identity, and merged in You.
ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਆਖਣ ਵਾਲੇ (ਆਪਾ ਭੁੱਲ ਕੇ) ਤੇਰੇ ਵਿਚ (ਹੀ) ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥
کہنھےَۄالےتیرےرہےسماءِ
رہے سمائے مدغم ہو گئے ۔ یکو ہو گیئے
سہنے والے تجھ میں ہی مل جاتے ہیں

ਵਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ ॥
vaday mayray saahibaa gahir gambheeraa gunee gaheeraa.
O’ my great Master, You are immensely generous and ocean of virtues.
ਹੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਮਾਲਕ! ਤੂੰ (ਮਾਨੋ, ਇਕ) ਡੂੰਘਾ (ਸਮੁੰਦਰ) ਹੈਂ। ਤੂੰ ਬੜੇ ਜਿਗਰੇ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈਂ।
ۄڈےمیرےساہِباگہِرگنّبھیِراگُنھیِگہیِرا
گہر ۔ گہرے۔گنبھیر ۔ سنجیدہ ۔ مستقل مزاج ۔ گنی گہیرا ۔ بہت وصفوں والا
اےبڑے آقا ۔ تو ایک گہرے سمندر کی مانند ہے تو ایک سنجیدہ مستقل مزاج بھاری اوصاف کا مالک ہے

ਕੋਇ ਨ ਜਾਣੈ ਤੇਰਾ ਕੇਤਾ ਕੇਵਡੁ ਚੀਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ko-ay na jaanai tayraa kaytaa kayvad cheeraa. ||1|| rahaa-o.
No one knows the extent or the vastness of Your Expanse. ||1||Pause||
ਕੋਈ ਭੀ ਜੀਵ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
کوءِنجانھےَتیراکیتاکیۄڈُچیِرا رہاءُ
چیرا۔ پاٹ ۔پھیلاؤ
کوئی نہیں جانتا ۔ کہ تیرا کتنا پھیلاؤ ہے ۔رہاؤ

ਸਭਿ ਸੁਰਤੀ ਮਿਲਿ ਸੁਰਤਿ ਕਮਾਈ ॥
sabh surtee mil surat kamaa-ee.
In order to estimate your greatness, many contemplated upon You in unison with many others,
ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਜੋੜਨ ਦੇ ਜਤਨ ਕੀਤੇ , ਮੁੜ ਮੁੜ ਜਤਨ ਕੀਤੇ।
سبھِسُرتیِمِلِسُرتِکمائیِ
۔ سب مل سب نے ویلے ۔ مرت کمائی ۔ ہوشو دھیان لگائیا
۔ سب ہوشمندوں نے مل کر خیال دوڑائے ۔ اور بہت سی کوششیں کیں۔

ਸਭ ਕੀਮਤਿ ਮਿਲਿ ਕੀਮਤਿ ਪਾਈ ॥
sabh keemat mil keemat paa-ee.
and many (philosophers) tried to estimate Your worth with help of many others.
ਸਮੂਹ ਮੁੱਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਇਕੱਤ੍ਰ ਹੋ ਕੇ (ਤੇਰਾ) ਮੁੱਲ ਪਾਇਆ ਹੈ।
سبھکیِمتِمِلِکیِمتِپائیِ
۔ اور بہت سی کوششیں کیں۔ کہ کوئی ہستی تیرے برابر کی ڈھونڈیں مگر کوئی بتایا نہیں جا سکتا۔

ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਗੁਰ ਗੁਰਹਾਈ ॥
gi-aanee Dhi-aanee gur gurhaa-ee.
the learned ones, the experts in meditation, the wise ones and their elders, all tried to describe Your greatness,
ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਵਿਚ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਹੈਤਾ ਲੈ ਕੇ, ਤੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਕੋਈ ਹਸਤੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ,
گِیانیِدھِیانیِگُرگُرہائیِ
گیانی۔ عالم۔دھیانی۔ دھیان لگانیوالا
۔ خواہ۔ دانشور ہو یا جوگی تیری عظمت کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکا

ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਤਿਲੁ ਵਡਿਆਈ ॥੨॥
kahan na jaa-ee tayree til vadi-aa-ee. ||2||
but could not describe even an iota of Your Greatness.
ਪਰ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਇਕ ਤਿਲ ਜਿਤਨਾ ਭੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ ॥੨॥
کہنھُنجائیِتیریِتِلُۄڈِیائیِ
۔ تلذرہ برتہوڑی۔معمولی ۔
مگر تیری عظمت کا ذرہ بھر بھی نہیں بتا سکے

ਸਭਿ ਸਤ ਸਭਿ ਤਪ ਸਭਿ ਚੰਗਿਆਈਆ ॥
sabh sat sabh tap sabh chang-aa-ee-aa.
All Truth, all austere discipline, all goodness,
ਸਾਰੀਆਂ ਸਚਾਈਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਰੜੀਆਂ ਘਾਲਣਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ,
سبھِستسبھِتپسبھِچنّگِیائیِیا
۔ سب نیکیاں اور ساری بھلائیاں ۔خدارسدوں کی عظمتیں تیرے بغیر کس کو نہیں ملیں

ਸਿਧਾ ਪੁਰਖਾ ਕੀਆ ਵਡਿਆਈਆ ॥
siDhaa purkhaa kee-aa vadi-aa-ee-aa.
all the great miraculous spiritual powers of the Siddhas (holy men),
ਅਤੇ ਕਰਾਮਾਤੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨਤਾਈਆਂ,
سِدھاپُرکھاکیِیاۄڈِیائیِیا
کوئی بتائیا نہیں جا سکتا۔مگر تیری عظمت کا ذرہ بھر بھی نہیں بتا سکتے

ਤੁਧੁ ਵਿਣੁ ਸਿਧੀ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਈਆ ॥
tuDh vin siDhee kinai na paa-ee-aa.
-without Your Grace, no one could achieve any of these virtues.
ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਸੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ।
تُدھُۄِنھُسِدھیِکِنےَنپائیِیا
خدارسدوں کی عظمتیں تیرے بغیر کس کو نہیں ملیں

ਕਰਮਿ ਮਿਲੈ ਨਾਹੀ ਠਾਕਿ ਰਹਾਈਆ ॥੩॥
karam milai naahee thaak rahaa-ee-aa. ||3||
When by Your Grace they obtain these virtues, no one can stop them from receiving these virtues.
ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ ॥੩॥
کرمِمِلےَناہیِٹھاکِرہائیِیا
کرم۔ بخشش ۔رحمت عنایت۔ٹھاک ۔ روک
۔ جب میسر ہوئی ہیں تو تیری رحمت و کرم و عنایت سے ہوئی ہیں ۔اوردیگر کوئی اس راستے میں حائل نہیں ہو سکا

ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਆ ਵੇਚਾਰਾ ॥
aakhan vaalaa ki-aa vaychaaraa.
How can a helpless mortal describe Your Virtues?
ਜੀਵ ਦੀ ਕੀਹ ਪਾਂਇਆਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕੇ?
آکھنھۄالاکِیاۄیچارا
اےخدا کوئی کیا بیان کر سکتا ہے

ਸਿਫਤੀ ਭਰੇ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ॥
siftee bharay tayray bhandaaraa.
Your creation is full of Your virtues.
(ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ!) ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ (ਮਾਨੋ) ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ।
سِپھتیِبھرےتیرےبھنّڈارا
صفتی۔ وصف ۔گن چائے ۔ زور ۔دل۔ علاج
تیرے خزانے اوصاف سے بھرے ہوئے ہیں

ਜਿਸੁ ਤੂ ਦੇਹਿ ਤਿਸੈ ਕਿਆ ਚਾਰਾ ॥
jis too deh tisai ki-aa chaaraa.
Whom you bless with these virtues, nobody has the power to obstruct his path.
ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਿਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈਂ; ਉਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ,
جِسُتوُدیہِتِسےَکِیاچارا
گن چائے ۔ زور ۔دل۔ علاج
جسے تو صفت صلاح بخشش کرتا ہے اُسکے راستے میں کوئی حائل نہیں ہو سکتا

ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਸਵਾਰਣਹਾਰਾ ॥੪॥੨॥
naanak sach savaaranhaaraa. ||4||2||
O’ Nanak, God Himself is the embellisher of that fortunate one.
ਹੇ ਨਾਨਕ!ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ (ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ) ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਨ ਵਾਲਾ (ਆਪ) ਹੈਂ ॥੪॥੨॥
نانکسچُسۄارنھہارا
اور اے نانک سچ جو صدیوں اور دوامی ہے اُسے راہ راست پر آپ ہی ہے ۔

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥
aasaa mehlaa 1.
Raag Aasaa, by the First Guru:
آسامہلا

ਆਖਾ ਜੀਵਾ ਵਿਸਰੈ ਮਰਿ ਜਾਉ ॥
aakhaa jeevaa visrai mar jaa-o.
When I utter His Name, I feel spiritually alive, but if I don’t, I feel spiritually dead.
ਨਾਮ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
آکھاجیِۄاۄِسرےَمرِجاءُ
آکھا ۔ صفت صلاح کرو ۔جیوا ۔ زندگی ملتی ہے۔ میرے ذہن میں روحانیت پیدا ہوئی ہے۔ڈر خدا کو بھلانے سے روحانیت مٹنی ہے
اِلہّٰی حمد و ثَناّہ سے ملتی ہے روحانی زندگی خدا کو بھلانا رُوحانی موت ہے

ਆਖਣਿ ਅਉਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਉ ॥
aakhan a-ukhaa saachaa naa-o.
(In spite of knowing that), to utter His Name seems so difficult.
(ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਭੀ) ਸਦਾ ਕਾਇਮ-ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨਾ ਔਖਾ (ਕੰਮ ਜਾਪਦਾ ਹੈ)।
آکھنھِائُکھاساچاناءُ
آکھن اوکھا ۔ الہّٰی ریاض مشکل ہے ۔ساچا ناؤں سچے خدا کا نام
سچا نام کی ریاض مشکل ہے

ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੈ ਭੂਖ ॥
saachay naam kee laagai bhookh.
When one feels a strong urge to remember Him with love and devotion,
(ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ) ਸਦਾ-ਥਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,
ساچےنامکیِلاگےَبھوُکھ
اُت بہو تحقیق و تحقیقتاُس بہوک سے ۔کھائے
سچے نام کی دل میںبھوک لگی ہوئی ہے

ਉਤੁ ਭੂਖੈ ਖਾਇ ਚਲੀਅਹਿ ਦੂਖ ॥੧॥
ut bhookhai khaa-ay chalee-ahi dookh. ||1||
then by satisfying that urge, all one’s sufferings end.
ਉਸ ਤਾਂਘ ਦੀ ਬਰਕਤਿ ਨਾਲ (ਹਰਿ-ਨਾਮ-ਭੋਜਨ) ਖਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥
اُتُبھوُکھےَکھاءِچلیِئہِدوُکھ
کھانیے ۔چلیئے۔ وکہہ ۔عذاب مٹتے ہیں
اُس بھوک جو الہّٰی نام کی ہے کھانےسے سارے عذاب مٹ جاتے ہیں

ਸੋ ਕਿਉ ਵਿਸਰੈ ਮੇਰੀ ਮਾਇ ॥
so ki-o visrai mayree maa-ay.
O’ my mother, why should one forsake that God,
ਹੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ! (ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਕਿ) ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਭੀ ਨਾਹ ਭੁੱਲੇ,
سوکِءُۄِسرےَمیریِماءِ
اے ماں اُسے کیوں بھولوں

ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬੁ ਸਾਚੈ ਨਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
saachaa saahib saachai naa-ay. ||1|| rahaa-o.
who is the true Master and whose greatness is everlasting.
ਸੱਚਾ ਹੈ ਸੁਆਮੀ ਅਤੇ ਸੱਚਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਨਾਮ।
ساچاساہِبُساچےَناءِرہاءُ
ساچا صاحب۔ سچا مالک۔ ساچےنائے۔ سچا نام ۔رہاؤ
جو سچا مالک ہے اور اُسکا نام سچا ہے ۔رہاؤ

ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤਿਲੁ ਵਡਿਆਈ ॥
saachay naam kee til vadi-aa-ee.
Tryingto describe even an iota of the Greatness of the True Master,
ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਰਤਾ ਜਿਤਨੀ ਭੀ ਮਹਿਮਾ
ساچےنامکیِتِلُۄڈِیائیِ
۔ تل ۔ذر اسی
اُس سچے نام کی ذرا بھر صفت صلاح

ਆਖਿ ਥਕੇ ਕੀਮਤਿ ਨਹੀ ਪਾਈ ॥
aakh thakay keemat nahee paa-ee.
people have grown weary, but they have not been able to evaluate it.
ਬਿਆਨ ਕਰ ਕੇ (ਸਾਰੇ ਜੀਵ) ਥੱਕ ਗਏ ਹਨ। ਕੋਈ ਭੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਿਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹਸਤੀ ਹੈ।
آکھِتھکےکیِمتِنہیِپائیِ
۔ کرکے تھک گئے مگر کوئی اُسکی قیمت نہیں پاسکتا

ਜੇ ਸਭਿ ਮਿਲਿ ਕੈ ਆਖਣ ਪਾਹਿ ॥
jay sabh mil kai aakhan paahi.
Even if everyone were to gather together and speak of His greatness.
ਜੇ (ਜਗਤ ਦੇ) ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੀਵ ਰਲ ਕੇ (ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ) ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਨ,
جےسبھِمِلِکےَآکھنھپاہِ
آکھن پاہے ۔ کہنے کی کوشش کرتا ہے
اگر سارے اِکھٹے ہوکر بیان کرنیکی سعی کریں

ਵਡਾ ਨ ਹੋਵੈ ਘਾਟਿ ਨ ਜਾਇ ॥੨॥
vadaa na hovai ghaat na jaa-ay. ||2||
He would not become any greater or any lesser. ||2||
ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ (ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਨਾਲੋਂ) ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਭੀ ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ
ۄڈانہوۄےَگھاٹِنجاءِ
۔تو اُسکی عظمت کو بڑا نہیں کر سکتے ۔اور نہ عظمت گھٹتی ہے

ਨਾ ਓਹੁ ਮਰੈ ਨ ਹੋਵੈ ਸੋਗੁ ॥
naa oh marai na hovai sog.
That God does not die; there is no reason to mourn.
ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਕਦੇ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾਹ ਹੀ (ਉਸ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ) ਸੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
نااوہُمرےَنہوۄےَسوگُ
سوگ افسو س
نہ وہ ختم ہوتا ہے نہ اُسے افسوس ہے ۔

ਦੇਦਾ ਰਹੈ ਨ ਚੂਕੈ ਭੋਗੁ ॥
daydaa rahai na chookai bhog.
He continues to give, and His Provisions never run short.
ਉਹ ਸਦਾ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂਵਰਤਣ ਨਾਲ ਕਦੇ ਮੁਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ।
دیدارہےَنچوُکےَبھوگُ
چوکے ۔ بھو لتا نہیں۔ رکتا نہیں
رزق دیتا رہتا ہے رُکتا نہیں

ਗੁਣੁ ਏਹੋ ਹੋਰੁ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥
gun ayho hor naahee ko-ay.
This Virtue is His alone; there is no other like Him.
ਉਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖ਼ੂਬੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਸ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
گُنھُایہوہورُناہیِکوءِ
۔ گن ایہو۔ یہی خوبی ہے
یہیوصف ہے اُسکا کہ اُسکا کوئی ثانی نہیں

ਨਾ ਕੋ ਹੋਆ ਨਾ ਕੋ ਹੋਇ ॥੩॥
naa ko ho-aa naa ko ho-ay. ||3||
There never has been, and there never will be (anyone like Him). ||3||
(ਉਸ ਵਰਗਾ ਅਜੇ ਤਕ) ਨਾਹ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾਹ ਕਦੇ ਹੋਵੇਗਾ ॥੩॥
ناکوہویاناکوہوءِ
نہیں نہ اَب تک ہوا ہے نہ ہوگا

ਜੇਵਡੁ ਆਪਿ ਤੇਵਡ ਤੇਰੀ ਦਾਤਿ ॥
jayvad aap tayvad tayree daat.
(O’ God), Your gifts are as great as you are.
(ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ!) ਜਿਤਨਾ ਬੇਅੰਤ ਤੂੰ ਆਪ ਹੈਂ ਉਤਨੀ ਬੇਅੰਤ ਤੇਰੀ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼।
جیۄڈُآپِتیۄڈتیریِداتِ
۔ جیوڈ آپ ۔ جتنا خود بڑا ہے ۔ ۔یتوڈ ڈیتری دات ۔ اُتنی ہی ۔ تیری بخشش بڑی ہے۔
جتنا خود بڑا ہے اُتنی ہی بڑی بخشش ہے

error: Content is protected !!