Urdu-Raw-Page-612

ਸੁਣਿਮੀਤਾਧੂਰੀਕਉਬਲਿਜਾਈ॥
sun meetaa Dhooree ka-o bal jaa-ee.
Listen O’ my friend, I dedicate myself to your humble service.
ਹੇਮਿੱਤਰ! (ਮੇਰੀਬੇਨਤੀ) ਸੁਣ।ਮੈਂ (ਤੇਰੇਚਰਨਾਂਦੀ) ਧੂੜਤੋਂਕੁਰਬਾਨਜਾਂਦਾਹਾਂ।
سُنھِ میِتا دھوُریِ کءُ بلِ جائیِ ॥
دہواری ۔ دہول ۔ خاک ۔
اے دوست سنیئے میں تیرے پاؤں کی دہول پر قربان ہوں
ਇਹੁਮਨੁਤੇਰਾਭਾਈ॥ਰਹਾਉ॥
ih man tayraa bhaa-ee. rahaa-o.
O’ my brother, even I surrender this mind to you. ||Pause||
ਹੇਭਰਾ! (ਮੈਂਆਪਣਾ) ਇਹਮਨਤੇਰਾ (ਆਗਿਆਕਾਰਬਣਾਣਨੂੰਤਿਆਰਹਾਂ) ॥ਰਹਾਉ॥

اِہُ منُ تیرا بھائیِ ॥ رہاءُ ॥
رہاو۔ پاو۔ پاوں
میں نے اپنا من تیری بھینٹ چڑھا دیا ہے ۔ رہاؤ
ਪਾਵਮਲੋਵਾਮਲਿਮਲਿਧੋਵਾਇਹੁਮਨੁਤੈਕੂਦੇਸਾ॥
paav malovaa mal mal Dhovaa ih man tai koo daysaa.
I will wash and massage your feet; I will surrender this mind to you.
ਮੈਂਤੇਰੇਪੈਰਮਲਾਂਗਾ, ਇਹਨਾਂਨੂੰਮਲਮਲਕੇਧੋਵਾਂਗਾ, ਮੈਂਆਪਣਾਇਹਮਨਤੇਰੇਹਵਾਲੇਕਰਦਿਆਂਗਾ।
پاۄ ملوۄا ملِ ملِ دھوۄا اِہُ منُ تےَ کوُ دیسا ॥
پاو۔ پاوں۔ تیکو ۔ تجھے ۔
میں تیرے پاوں کی خدمت مل مل دھوکر کر ونگا اور اپنا دل تجھے بھینٹ کر دونگا۔
ਸੁਣਿਮੀਤਾਹਉਤੇਰੀਸਰਣਾਈਆਇਆਪ੍ਰਭਮਿਲਉਦੇਹੁਉਪਦੇਸਾ॥੨॥
sun meetaa ha-o tayree sarnaa-ee aa-i-aa parabh mila-o dayh updaysaa. ||2||
O’ friend, listen, I have come to your refuge; give me such teachings that I may realize God. ||2||
ਹੇਮਿੱਤਰ! ਸੁਣ।ਮੈਂਤੇਰੀਸ਼ਰਨਆਇਆਹਾਂ।ਮੈਨੂੰਅਜੇਹਾਉਪਦੇਸ਼ਦੇਹਕਿਮੈਂਪ੍ਰਭੂਨੂੰਮਿਲਸਕਾਂ॥੨॥
سُنھِ میِتا ہءُ تیریِ سرنھائیِ آئِیا پ٘ربھ مِلءُ دیہُ اُپدیسا ॥੨॥
۔ پربھ ملو دیہو اپدیسا۔ الہٰی ملاپ کی نصیحت کیجئے ۔ (2)
اے دوست میری عرض ہے کہ میں تیرے زیر سایہ آئیا ہوں مجھے ایسا درست دیجیئے جس سے الہٰی ملاپ حاصل ہو سکے (2)
ਮਾਨੁਨਕੀਜੈਸਰਣਿਪਰੀਜੈਕਰੈਸੁਭਲਾਮਨਾਈਐ॥
maan na keejai saran pareejai karai so bhalaa manaa-ee-ai.
Do not be egoistic, stay in God’s refuge and whatever He does, accept that as the best for you.
ਹੰਕਾਰਨਹੀਂਕਰਨਾਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰਭੂਦੀਸ਼ਰਨਪਏਰਹਿਣਾਚਾਹੀਦਾਹੈ।ਜੋਕੁਝਪ੍ਰਭੂਕਰਰਿਹਾਹੈ, ਉਸਨੂੰਭਲਾਕਰਕੇਮੰਨਣਾਚਾਹੀਦਾਹੈ।
مانُ ن کیِجےَ سرنھِ پریِجےَ کرےَ سُ بھلا منائیِئےَ ॥
مان ۔ غرور۔
اے دوست سن غرور نہ کر الہٰی پناہ گزریں ہ
ਸੁਣਿਮੀਤਾਜੀਉਪਿੰਡੁਸਭੁਤਨੁਅਰਪੀਜੈਇਉਦਰਸਨੁਹਰਿਜੀਉਪਾਈਐ॥੩॥
sun meetaa jee-o pind sabhtan arpeejai i-o darsan har jee-o paa-ee-ai. ||3||
Listen O’ friend! we should surrender this mind, body, and everything to God, this is how we are able to experience His blessed vision. ||3||
ਹੇਮਿੱਤਰ! ਸੁਣਇਹਜਿੰਦਤੇਇਹਸਰੀਰਸਭਕੁਝਉਸਦੀਭੇਟਕਰਦੇਣਾਚਾਹੀਦਾਹੈ।ਇਸਤਰ੍ਹਾਂਪ੍ਰਭੂਨੂੰਲੱਭਲਈਦਾਹੈ॥੩॥
سُنھِ میِتا جیِءُ پِنّڈُ سبھُ تنُ ارپیِجےَ اِءُ درسنُ ہرِ جیِءُ پائیِئےَ ॥੩॥
جیؤ۔ زندگی ۔ پنڈ۔ جسم۔ ار پپیجے ۔ بھینٹ کریں (3)
الہٰی رضا میں راضی رہ اوریہ دل وجان اس کے حوالے کر دے اس طرح سے الہٰی ملاپ حاصل ہو سکتا ہے (3)
ਭਇਓਅਨੁਗ੍ਰਹੁਪ੍ਰਸਾਦਿਸੰਤਨਕੈਹਰਿਨਾਮਾਹੈਮੀਠਾ॥
bha-i-o anoograhu parsaad santan kai har naamaa hai meethaa.
God’s Name becomes very pleasing to the one, on whom He bestows mercy through the Guru’s grace.
ਸੰਤਜਨਾਂਦੀਕਿਰਪਾਨਾਲ (ਜਿਸਮਨੁੱਖਉਤੇਪ੍ਰਭੂਦੀ) ਮੇਹਰਹੋਵੇਉਸਨੂੰਪ੍ਰਭੂਦਾਨਾਮਪਿਆਰਾਲੱਗਣਲੱਗਪੈਂਦਾਹੈ।
بھئِئو انُگ٘رہُ پ٘رسادِ سنّتن کےَ ہرِ ناما ہےَ میِٹھا ॥
بھیو انگریہہ ۔ مہربانی ہوئی ۔ پر ساد۔ رحمت ۔ سنتن ۔ خدا رسیدہ رہنمائے ملت ۔ ہر نام ۔ الہٰی نام۔ سچ و حقیقت۔ میٹا ۔ پیار۔
جس انسا ن پر رحمت ہو خدا رسیدہ پاکدامن روحانی پیشوا کی اسے الہٰی نام سچ و حقیقت پیار اور دلدادہ ہو جاتا ہے ۔
ਜਨਨਾਨਕਕਉਗੁਰਿਕਿਰਪਾਧਾਰੀਸਭੁਅਕੁਲਨਿਰੰਜਨੁਡੀਠਾ॥੪॥੧॥੧੨॥
jan naanak ka-o gur kirpaa Dhaaree sabh akul niranjan deethaa. ||4||1||12||
The Guru bestowed mercy on the devotee Nanak and he started experiencing everywhere that immaculate God who has no lineage. ||4||1||12|
ਦਾਸਨਾਨਕਉੱਤੇਗੁਰੂਨੇਕਿਰਪਾਕੀਤੀਤਾਂ (ਨਾਨਕਨੂੰ) ਹਰਥਾਂਉਹਪ੍ਰਭੂਦਿੱਸਣਲੱਗਪਿਆ, ਜਿਸਦੀਕੋਈਖ਼ਾਸਕੁਲਨਹੀਂ, ਤੇ, ਜੋਮਾਇਆਦੇਪ੍ਰਭਾਵਤੋਂਪਰੇਹੈ॥੪॥੧॥੧੨॥
جن نانک کءُ گُرِ کِرپا دھاریِ سبھُ اکُل نِرنّجنُ ڈیِٹھا ॥੪॥੧॥੧੨॥
اکل۔ جس کا کوئی خاندان نہیں۔ نرانجن۔ بیداگ۔ ڈیٹھا۔ دیدار کیا ۔
خادم نانک پر مرشد نے کرم فرمائی کی تو ہر جگہ خدا بستا دیکھائی دینے لگا اور ہر جگہ بسے کا احساس ہوا جس کی نہ کوئی ذات نہ خاندان نہ قبیلہ ہے اور دنیاوی دولت کی ز د سے باہر ہے ۔
ਸੋਰਠਿਮਹਲਾ੫॥
sorath mehlaa 5.
Raag Sorath, Fifth Guru:
سورٹھِ مہلا ੫॥
ਕੋਟਿਬ੍ਰਹਮੰਡਕੋਠਾਕੁਰੁਸੁਆਮੀਸਰਬਜੀਆਕਾਦਾਤਾਰੇ॥
kot barahmand ko thaakur su-aamee sarab jee-aa kaa daataa ray.
God is the Master of millions of continents and He is also the benefactor of all beings.
ਹੇਭਾਈ! ਜੇਹੜਾਕ੍ਰੋੜਾਂਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂਦਾਪਾਲਣਹਾਰਮਾਲਕਹੈ, ਜੇਹੜਾਸਾਰੇਜੀਵਾਂਨੂੰ (ਰਿਜ਼ਕਆਦਿਕ) ਦਾਤਾਂਦੇਣਵਾਲਾਹੈ,
کوٹِ ب٘رہمنّڈ کو ٹھاکُرُ سُیامیِ سرب جیِیا کا داتا رے ॥
کوٹ ۔ کروڑوں ۔ برہمنڈ ۔ عالموں ۔ دنیاؤں ۔ ٹھاکر ۔ مالک ۔ سوامی ۔ آقا۔ سرب جیئہ کا داتارے ۔ سب کو روز دینے والا۔
ایسا خدا کروڑوں عالموں دنیاؤں کا مالک ہے ۔ اور سب کو رزق دیتا ہے
ਪ੍ਰਤਿਪਾਲੈਨਿਤਸਾਰਿਸਮਾਲੈਇਕੁਗੁਨੁਨਹੀਮੂਰਖਿਜਾਤਾਰੇ॥੧॥
paratipaalai nit saar samaalai ik gun nahee moorakh jaataa ray. ||1||
He ever cherishes and cares for all beings, being a fool I having not appreciated any of His virtues. ||1||
ਜੇਹੜਾਸਭਜੀਵਾਂਨੂੰਪਾਲਦਾਹੈ, ਸਦਾਸਭਦੀਸਾਰਲੈਕੇਸੰਭਾਲਕਰਦਾਹੈ, ਮੈਂਮੂਰਖਨੇਉਸਪ੍ਰਭੂਦਾਇੱਕਭੀਉਪਕਾਰਨਹੀਂਸਮਝਿਆ॥੧॥
پ٘رتِپالےَ نِت سارِ سمالےَ اِکُ گُنُ نہیِ موُرکھِ جاتا رے ॥੧॥
۔ پرتپالے ۔ پرورش کرتا ہ ۔ سار سماے ۔ خبر گیری اور نگرانی و نگہبانی رکھتا ہے ۔ گن ۔ وصف۔ سمجھیا (1)
پرورش کرتا ہر روز نگہبانی اور خبر گیری کرتا ہے میں نادان جاہل اسکا ایک وصف بھی نہیں سمجھ سکا (1)
ਹਰਿਆਰਾਧਿਨਜਾਨਾਰੇ॥
har aaraaDh na jaanaa ray.
O’ brother, I don’t know how to meditate on God.
ਹੇਭਾਈ! ਮੈਨੂੰਪਰਮਾਤਮਾਦਾਸਿਮਰਨਕਰਨਦੀਜਾਚਨਹੀਂ।
ہرِ آرادھِ ن جانا رے ॥
ارادھ ۔ پر ستش۔ ا س کا دلی پیار و عزت و حشمت کرنا
اے بھائی ، میں نہیں جانتا کہ خدا پر غور کیسے کریں
ਹਰਿਹਰਿਗੁਰੁਗੁਰੁਕਰਤਾਰੇ॥
har har gur gur kartaa ray.
I just keep repeating God’s Name over and over without adoration.
ਮੈਂਤਾਂਜ਼ਬਾਨੀਜ਼ਬਾਨੀਹੀ) ‘ਹਰੀਹਰੀ’, ਗੁਰੂਗੁਰੂ’ ਕਰਦਾਰਹਿੰਦਾਹਾਂ।
ہرِ ہرِ گُرُ گُرُ کرتا رے ॥
میں بغیر کسی عبادت کے خدا کے نام کو بار بار دہراتا رہتا ہوں۔
ਹਰਿਜੀਉਨਾਮੁਪਰਿਓਰਾਮਦਾਸੁ॥ਰਹਾਉ॥
har jee-o naam pari-o raamdaas. rahaa-o.
O’ reverend God, I do go by the name of Ram Dass, servant of God. ||Pause||
ਹੇਪ੍ਰਭੂਜੀ! ਮੇਰਾਨਾਮ “ਰਾਮਦਾਦਾਸ” ਪੈਗਿਆਹੈ॥ਰਹਾਉ॥
ہرِ جیِءُ نامُ پرِئو رامداسُ ॥ رہاءُ ॥
۔ پریؤ ۔ پڑ گیا۔ رامداس ۔ خادم خدا۔ رہاؤ۔
تا صرف زبان سے خدا خدا مرشد مرشد کہتا رہتا ہوں مگر میرا نام خادم خدا ہوگیا ہے ۔ رہاؤ۔
ਦੀਨਦਇਆਲਕ੍ਰਿਪਾਲਸੁਖਸਾਗਰਸਰਬਘਟਾਭਰਪੂਰੀਰੇ॥
deen da-i-aal kirpaal sukh saagar sarab ghataa bharpooree ray.

The Compassionate God, the ocean of peace is Merciful to the meek, resides in every heart.
ਜੇਹੜਾਪ੍ਰਭੂਗ਼ਰੀਬਾਂਉਤੇਦਇਆਕਰਦਾਹੈ,ਦਇਆਦਾਘਰਹੈ, ਸੁਖਾਂਦਾਸਮੁੰਦਰਹੈ, ਸਾਰੇਸਰੀਰਾਂਵਿਚਮੌਜੂਦਹੈ,
دیِن دئِیال ک٘رِپال سُکھ ساگر سرب گھٹا بھرپوُریِ رے ॥
دین دیال ۔ غریبوں ناتوانوں پر مہربانیاں کرنے والا۔ سکھ ۔ ساگر۔ آرام آسائش کا سمندر۔ سرب گھٹا۔ سب کے دل مین ۔
رحم کرنے والا خدا ، امن کا ساگر مسکینوں پر رحم کرنے والا ہے ، ہر دل میں آباد ہے۔
ਪੇਖਤਸੁਨਤਸਦਾਹੈਸੰਗੇਮੈਮੂਰਖਜਾਨਿਆਦੂਰੀਰੇ॥੨॥
paykhat sunat sadaa hai sangay mai moorakh jaani-aa dooree ray. ||2||
He sees, listens, and is always with me but I have been a fool to think that He is far away. ||2||
ਸਦਾਅੰਗ-ਸੰਗਰਹਿਕੇਸਭਨਾਂਦੇਕਰਮਵੇਖਦਾਹੈਤੇਅਰਜ਼ੋਈਆਂਸੁਣਦਾਹੈ, ਮੈਂਮੂਰਖਉਸਨੂੰਦੂਰ-ਵੱਸਦਾਸਮਝਰਿਹਾਹਾਂ॥੨॥
پیکھت سُنت سدا ہےَ سنّگے مےَ موُرکھ جانِیا دوُریِ رے ॥੨॥
۔ پیکھت ۔ دیکھتا (2)
جو سب کا ساتھی ہے سب کے اعمال کی نگرانی کرتا ہے سنتا اور دیکھتا ہے میں نے اسے دور سمجھا (2)
ਹਰਿਬਿਅੰਤੁਹਉਮਿਤਿਕਰਿਵਰਨਉਕਿਆਜਾਨਾਹੋਇਕੈਸੋਰੇ॥
har bi-ant ha-o mit kar varna-o ki-aa jaanaa ho-ay kaiso ray.
God is limitless, but I can only describe Him within my limitations; what do I know what He is like?
ਪ੍ਰਭੂਬੇਅੰਤਹੈ, ਪਰਮੈਂਉਸਨੂੰਹੱਦ-ਬੰਦੀਵਿਚਲਿਆਕੇਬਿਆਨਕਰਦਾਹਾਂ।ਮੈਂਕੀਹਜਾਣਸਕਦਾਹਾਂਕਿਉਹਕਿਹੋਜਿਹਾਹੈ?
ہرِ بِئنّتُ ہءُ مِتِ کرِ ۄرنءُ کِیا جانا ہوءِ کیَسو رے ॥
بے انت ۔ بیشمار۔ مت کر ۔ کچھ حد تک ۔ جانیو ۔ سمجھا ۔
خدا کے اوصاف اعدا د و شمار سے باہر ہیں مگر میں محدود کہتا رہا کیا سمجھوں کہ وہ کیسا ہے ۔
ਕਰਉਬੇਨਤੀਸਤਿਗੁਰਅਪੁਨੇਮੈਮੂਰਖਦੇਹੁਉਪਦੇਸੋਰੇ॥੩॥
kara-o bayntee satgur apunay mai moorakhdayh updayso ray. ||3||
I pray to my Guru to grant me wisdom. ||3||
ਮੈਂਆਪਣੇਗੁਰੂਦੇਪਾਸਬੇਨਤੀਕਰਦਾਹਾਂਕਿਮੈਨੂੰਮੂਰਖਨੂੰਸਿੱਖਿਆਦੇਵੇ॥੩॥
کرءُ بینتیِ ستِگُر اپُنے مےَ موُرکھ دیہُ اُپدیسو رے ॥੩॥
ورنؤ۔ بیان کرتا ہوں۔ کیسو۔ کتنا ۔ کیسا ۔ اپدیس ۔ نصیحت ۔ سق ۔ درس ۔ واعظ (3)
میں اپنے سچے مرشد کے پاس عرض گذارتا ہوکہ مجھے اپنے درس واعظ سبق و نصیحت سے مجھ نادان کو سمجھائے (3)
ਮੈਮੂਰਖਕੀਕੇਤਕਬਾਤਹੈਕੋਟਿਪਰਾਧੀਤਰਿਆਰੇ॥
mai moorakh kee kaytak baat hai kot paraaDhee tari-aa ray.
What to talk of a foolish person like me, in Guru’s refuge even a person with millions of sins has been ferried across the worldly ocean of vices.
ਮੈਨੂੰਮੂਰਖਨੂੰਪਾਰਲੰਘਾਣਾਕੋਈਵੱਡੀਗੱਲਨਹੀਂ ,ਗੁਰੂਦੇਦਰਤੇਆਕੇਤਾਂ, ਕ੍ਰੋੜਾਂਪਾਪੀਸੰਸਾਰ-ਸਮੁੰਦਰਤੋਂਪਾਰਲੰਘਰਹੇਹਨ।
مےَ موُرکھ کیِ کیتک بات ہےَ کوٹِ پرادھیِ ترِیا رے ॥
میرے جاہل انسان کی بات ہی کیا ہے کروروں گناہگار نے اس زندگی کے خوفناک سمندر کو عبور کر لیا ہے
ਗੁਰੁਨਾਨਕੁਜਿਨਸੁਣਿਆਪੇਖਿਆਸੇਫਿਰਿਗਰਭਾਸਿਨਪਰਿਆਰੇ॥੪॥੨॥੧੩॥
gur naanak jin suni-aa paykhi-aa say fir garbhaas na pari-aa ray. ||4||2||13||
Those people who have listened and followed the teachings of Guru Nanak did not fall in the womb again.
ਜਿਨ੍ਹਾਂਮਨੁੱਖਾਂਨੇਗੁਰੂਨਾਨਕਦੇਉਪਦੇਸ਼ਨੂੰਸੁਣਿਆਹੈਅਤੇਵੇਖਿਆਹੈ, ਉਹਮੁੜਕੇਗਰਭਵਿੱਚਨਹੀਂਪਏ॥੪॥੨॥੧੩॥
گُرُ نانکُ جِن سُنھِیا پیکھِیا سے پھِرِ گربھاسِ ن پرِیا رے ॥੪॥੨॥੧੩॥
گر بھاس۔ دلی شک و شہبات ۔ تناسخ۔
جنہوں نے گرونانک صاحب کی واعظ کو سنا ہے اور دیار کیا ہے وہ دوبار وہم وگمان شک و شبہات اور تناسخ میں نہیں پڑتے ۔
ਸੋਰਠਿਮਹਲਾ੫॥
sorath mehlaa 5.
Raag Sorath, Fifth Guru:
سورٹھِ مہلا ੫॥
ਜਿਨਾਬਾਤਕੋਬਹੁਤੁਅੰਦੇਸਰੋਤੇਮਿਟੇਸਭਿਗਇਆ॥
jinaa baat ko bahut andaysro tay mitay sabh ga-i-aa.
All those things that used to cause me much anxiety, have vanished.
ਜਿਨ੍ਹਾਂਗੱਲਾਂਦਾਮੈਨੂੰਬਹੁਤਚਿੰਤਾ-ਫ਼ਿਕਰਲੱਗਾਰਹਿੰਦਾਸੀ, ਉਹਸਾਰੇਚਿੰਤਾ-ਫ਼ਿਕਰਮਿਟਗਏਹਨ।
جِنا بات کو بہُتُ انّدیسرو تے مِٹے سبھِ گئِیا ॥
اندیسرو ۔ خوف۔ فکر سہج ۔ روحانی یا ذہنی سکون ۔
جن باتوں کا دلمیں فکر رہتا تھا وہ سب ختم ہو گیا میرا الٹ سوچ سمجھ والا ذہن کھل گیا رو شن ہو گیا میرا الٹ سوچ سمجھ والا ذہن کھل گیا روشن ہو گیا اور اب روحانی سکون حاصل ہے
ਸਹਜਸੈਨਅਰੁਸੁਖਮਨਨਾਰੀਊਧਕਮਲਬਿਗਸਇਆ॥੧॥
sahj sain ar sukhman naaree ooDh kamal bigsa-i-aa. ||1||
Now, I am absorbed in a state of equipoise, all my sense faculties are in peace, and I feel so delighted as if the inverted lotus of my heart has blossomed. ||1||
ਮੇਰਾਪੁੱਠਾਪਿਆਹੋਇਆਹਿਰਦਾ-ਕੌਲਫੁੱਲਖਿੜਪਿਆਹੈ, ਆਤਮਕਅਡੋਲਤਾਵਿਚਮੇਰੀਲੀਨਤਾਹੋਈਰਹਿੰਦੀਹੈ, ਅਤੇ, ਮੇਰੀਆਂਸਾਰੀਆਂਇੰਦ੍ਰੀਆਂਹੁਣਮੇਰੇਮਨਨੂੰਆਤਮਕਸੁਖਦੇਣਵਾਲੀਆਂਹੋਗਈਆਂਹਨ॥੧॥
سہج سیَن ارُ سُکھمن ناریِ اوُدھ کمل بِگسئِیا ॥੧॥
سہج ۔ روحانی یا ذہنی سکون ۔ سین ۔ محویت ۔ سکھن ناری ۔ سکھ آرام پہنچانے والی شریان ۔ اودھ کمل و گسئیا ۔ الٹآ ہوا ذہن ۔ دماغ کھل گیا ۔ (1)
اور اس میں محو ہو گیا ہوں ۔ اور تمام جسمانی اعضے مجھے روحانی سکون دیتے ہیں (1)
ਦੇਖਹੁਅਚਰਜੁਭਇਆ॥
daykhhu achraj bha-i-aa.
Behold! a wondrous miracle has happened!
ਵੇਖੋ (ਮੇਰੇਅੰਦਰ) ਇਕਅਨੋਖਾਕੌਤਕਵਰਤਿਆਹੈ।
دیکھہُ اچرجُ بھئِیا ॥
دیکھو ایک حیران کرنے والا انوکھا واقع ہوا ہے ۔
ਜਿਹਠਾਕੁਰਕਉਸੁਨਤਅਗਾਧਿਬੋਧਿਸੋਰਿਦੈਗੁਰਿਦਇਆ॥ਰਹਾਉ॥
jih thaakur ka-o sunat agaaDh boDh so ridai gur da-i-aa. rahaa-o.
The Guru has made me realize that God about whom we used to hear that He is beyond comprehension. ||Pause||
ਗੁਰੂਨੇਮੈਨੂੰਮੇਰੇਹਿਰਦੇਵਿਚਉਹਪ੍ਰਭੂਵਿਖਾਦਿੱਤਾਹੈਜਿਸਦੀਬਾਬਤਸੁਣਦੇਸਾਂਕਿਉਹਮਨੁੱਖਾਸਮਝਤੋਂਬਹੁਤਪਰੇਹੈ॥ਰਹਾਉ॥
جِہ ٹھاکُر کءُ سُنت اگادھِ بودھِ سو رِدےَ گُرِ دئِیا ॥ رہاءُ ॥
اگاودھ بودھ ۔ بیشمار عاقل ۔ ردے ۔ دلمیں۔ رہاو۔
۔ مرشد نے وہ جسے انسانی عقل و ہوش سے بلند سمجھتے تھے وہی خدا کا احساس مریے ذہن و دل میں دیدار کر اددیا ۔ رہاؤ۔
ਜੋਇਦੂਤਮੋਹਿਬਹੁਤੁਸੰਤਾਵਤਤੇਭਇਆਨਕਭਇਆ॥
jo-ay doot mohi bahut santaavattay bha-i-aanak bha-i-aa.
The demons (such as lust, anger, greed) which used to torment me in the past, have themselves become too terrified to come near me,
ਹੇਭਾਈ! ਜੇਹੜੇ (ਕਾਮਾਦਿਕ) ਵੈਰੀਮੈਨੂੰਬਹੁਤਸਤਾਇਆਕਰਦੇਸਨ, ਉਹਹੁਣ (ਮੇਰੇਨੇੜੇਢੁਕਣੋਂ) ਡਰਦੇਹਨ,
جوءِ دوُت موہِ بہُتُ سنّتاۄت تے بھئِیانک بھئِیا ॥
میرے احساسات بد میرے دشمن جو مجھے اندر رسانی کرتے تھے اب خوف زدہ ہوگئے ہیں اور عرض گذارتے ہیں
ਕਰਹਿਬੇਨਤੀਰਾਖੁਠਾਕੁਰਤੇਹਮਤੇਰੀਸਰਨਇਆ॥੨॥
karahi bayntee raakhthaakur tay ham tayree sarna-i-aa. ||2||
and now they pray, we have come to your shelter, save us from God. ||2||
ਉਹਸਗੋਂਤਰਲੇਕਰਦੇਹਨਕਿਅਸੀਂਹੁਣਤੇਰੇਅਧੀਨਹੋਕੇਰਹਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰਮਾਲਕ-ਪ੍ਰਭੂਤੋਂਬਚਾਲੈ॥੨॥
کرہِ بینتیِ راکھُ ٹھاکُر تے ہم تیریِ سرنئِیا ॥੨॥
رکاھ ٹھاکرتے ۔ وہ عرض گذارے ہیں کہ مالک سے بچایئے (2)
اور عرض گذارتے ہیں کہ ہمیں الہٰی عذاب سے بچاؤ ہم تمہارے ماتتی میں رہینگے (2)
ਜਹਭੰਡਾਰੁਗੋਬਿੰਦਕਾਖੁਲਿਆਜਿਹਪ੍ਰਾਪਤਿਤਿਹਲਇਆ॥
jah bhandaar gobind kaa khuli-aa jih paraapattih la-i-aa.
The treasure of God’s devotional worship has opened within me; but he who is predestined, receives it.
ਮੇਰੇਅੰਦਰਪ੍ਰਭੂਦੀਭਗਤੀਦਾਖ਼ਜ਼ਾਨਾਖੁਲ੍ਹਪਿਆਹੈ।,ਪਰਇਹਖ਼ਜ਼ਾਨਾਉਸਨੂੰਹੀਮਿਲਦਾਹੈਜਿਸਦੇਭਾਗਾਂਵਿਚਇਸਦੀਪ੍ਰਾਪਤੀਲਿਖੀਹੋਈਹੈ।
جہ بھنّڈارُ گوبِنّد کا کھُلِیا جِہ پ٘راپتِ تِہ لئِیا ॥
بھنڈار۔ ذخیر ہ ۔ خزانہ ۔
میرے اند الہٰی عشق و محبت کا خزناہ کھل گیا ہے جن کی تقدیر میں تحریر ہے وہی لیتے ہیں
ਏਕੁਰਤਨੁਮੋਕਉਗੁਰਿਦੀਨਾਮੇਰਾਮਨੁਤਨੁਸੀਤਲੁਥਿਆ॥੩॥
ayk ratan mo ka-o gur deenaa mayraa man tan seetal thi-aa. ||3||
The Guru has given me one such jewel, the Name of God, with it my mind and body have become peaceful and tranquil. ||3||
ਗੁਰੂਨੇਮੈਨੂੰਨਾਮਦਾਇਕਐਸਾਰਤਨਦੇਦਿੱਤਾਹੈਕਿਉਸਨਾਲਮੇਰਾਮਨਠੰਢਾ-ਠਾਰਤੇਮੇਰਾਸਰੀਰਸ਼ਾਂਤਹੋਗਿਆਹੈ॥੩॥
ایکُ رتنُ مو کءُ گُرِ دیِنا میرا منُ تنُ سیِتلُ تھِیا ॥੩॥
ٹھنڈا۔ شانت (3)
ہیں مرشد نے ایک ایسا قیمتی ہیرا عنایت کیا ہے جس کی برکت سے دل پر سکون اور شانت ہو گیا ہے (3)
ਏਕਬੂੰਦਗੁਰਿਅੰਮ੍ਰਿਤੁਦੀਨੋਤਾਅਟਲੁਅਮਰੁਨਮੁਆ॥
ayk boond gur amritdeeno taa atal amar na mu-aa.
The Guru blessed me with a drop of ambrosial nectar of Naam, now I am firm against vices, and have become stable and would not die a spiritual death.
ਗੁਰੂਨੇਮੈਨੂੰਆਤਮਕਜੀਵਨਦੇਣਵਾਲੇਨਾਮ-ਜਲਦੀਇਕਬੂੰਦਦਿੱਤੀਹੈ, ਹੁਣਮੈਂਵਿਕਾਰਾਂਵਲੋਂਅਡੋਲਹੋਗਿਆਹਾਂ, ਆਤਮਕਮੌਤਤੋਂਮੈਂਬਚਗਿਆਹਾਂ l
ایک بوُنّد گُرِ انّم٘رِتُ دیِنو تا اٹلُ امرُ ن مُیا ॥
بوند ۔ قطر۔ انمرت ۔ آب حیات ۔ روحانی واخلاقی زندگی عنایت کرنے والا پانی ۔ اٹل۔ مستقل ۔ امر۔ صدیوی ۔ روھانی زندگی
مجھے نادان کا تو ذکر ہی کیا ہے کروڑوں گناہگاروں نے اپنی زندگی کا سفر کامیابی سے طے کر لیا ۔
ਭਗਤਿਭੰਡਾਰਗੁਰਿਨਾਨਕਕਉਸਉਪੇਫਿਰਿਲੇਖਾਮੂਲਿਨਲਇਆ॥੪॥੩॥੧੪॥
bhagatbhandaar gur naanak ka-o sa-upay fir laykhaa mool na la-i-aa. ||4||3||14||
The Guru blessed Nanak with the treasure of God’s devotional worship, and after that never asked to account for any of the deeds. ||4||3||14||
ਗੁਰੂਨੇਪ੍ਰਭੂ-ਭਗਤੀਦੇਖ਼ਜ਼ਾਨੇਨਾਨਕਨੂੰਬਖ਼ਸ਼ਦਿੱਤੇ, ਅਤੇਮੁੜਕੀਤੇਕਰਮਾਂਦਾਹਿਸਾਬਉੱਕਾਹੀਨਹੀਂਮੰਗਿਆ॥੪॥੩॥੧੪॥
بھگتِ بھنّڈار گُرِ نانک کءُ سئُپے پھِرِ لیکھا موُلِ ن لئِیا ॥੪॥੩॥੧੪॥
بھگت بھنڈار ۔ الہٰی عشق و محبت کا خزانہ ۔
جنہوں نے مرشد نانک کی واعظ سنی ہے اور دیدار کیا انہیں تناسخ میں نہیں جانا پڑا۔
ਸੋਰਠਿਮਹਲਾ੫॥
sorath mehlaa 5.
Raag Sorath, Fifth Guru:
سورٹھِ مہلا ੫॥
ਚਰਨਕਮਲਸਿਉਜਾਕਾਮਨੁਲੀਨਾਸੇਜਨਤ੍ਰਿਪਤਿਅਘਾਈ॥
charan kamal si-o jaa kaa man leenaa say jan taripat aghaa-ee.
Those whose minds are imbued with the love of God, remain content and satiated from worldly desires.
ਜਿਨ੍ਹਾਂਮਨੁੱਖਾਂਦਾਮਨਪ੍ਰਭੂਦੇਕੌਲਫੁੱਲਾਂਵਰਗੇਕੋਮਲਚਰਨਾਂਨਾਲਪਰਚਜਾਂਦਾਹੈ, ਉਹਮਨੁੱਖਸੰਤੋਖੀਤੇਮਾਇਆਵਲੋਂਰੱਜੇਰਹਿੰਦੇਹਨ
چرن کمل سِءُ جا کا منُ لیِنا سے جن ت٘رِپتِ اگھائیِ ॥
جنہیں الہٰی پاوں سے پیار ہوجاتا ہے وہ صابر ہوجاتے ہیں
ਗੁਣਅਮੋਲਜਿਸੁਰਿਦੈਨਵਸਿਆਤੇਨਰਤ੍ਰਿਸਨਤ੍ਰਿਖਾਈ॥੧॥
gun amol jis ridai na vasi-aa tay nar tarisan tarikhaa-ee. ||1||
Those, within whose hearts the priceless divine virtues have not been enshrined, remain yearning for the worldly desires. ||1||
ਜਿਸਜਿਸਮਨੁੱਖਦੇਹਿਰਦੇਵਿਚਪ੍ਰਭੂਦੇਅਮੋਲਕਗੁਣਨਹੀਂਆਵੱਸਦੇ, ਉਹਮਨੁੱਖਮਾਇਆਦੀਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਿਚਫਸੇਰਹਿੰਦੇਹਨ॥੧॥
گُنھ امول جِسُ رِدےَ ن ۄسِیا تے نر ت٘رِسن ت٘رِکھائیِ ॥੧॥
من لینا۔ دلی محبت۔ ترپت اگھائی ۔ دلی تسلی ہوئی کوئی خواہش باق ی نہیں رہی ۔ گن امو ۔ بیش قیمت اوصاف۔ ترسن ۔ رکھائی ۔ خواہشات کی پیاس نہ بجھی پیا سے رہے (1) ہر
جن کے دلمیں الہٰی اوصاف نہیں بستے وہ دنیاوی دولت کی بھوک پیاس میں گرفتار رہتے ہیں (1)

ਹਰਿਆਰਾਧੇਅਰੋਗਅਨਦਾਈ॥
har aaraaDhay arog andaa-ee.
By remembering God with adoration, we become spiritually healthy and blissful.
ਪਰਮਾਤਮਾਦਾਆਰਾਧਨਕਰਨਨਾਲਨਰੋਏਹੋਜਾਈਦਾਹੈ, ਆਤਮਕਅਨੰਦਬਣਿਆਰਹਿੰਦਾਹੈ
ہرِ آرادھے اروگ اندائیِ ॥
ہر ارادے ۔ خدا کو یاد کرکے ۔ اروگ ۔ تندرست۔ اندائی ۔ انندائی ۔ خوشباشی ۔
الہٰی پرستش عبادت وریاضت سے تندرستی صحت یابی اور روحانی سکون ملتا ہے
ਜਿਸਨੋਵਿਸਰੈਮੇਰਾਰਾਮਸਨੇਹੀਤਿਸੁਲਾਖਬੇਦਨਜਣੁਆਈ॥ਰਹਾਉ॥
jis no visrai mayraa raam sanayhee tis laakh baydan jan aa-ee. rahaa-o.
But one who forgets my dear God, deem him to be afflicted with millions of sufferings. ||Pause||
ਪਰਜਿਸਮਨੁੱਖਨੂੰਮੇਰਾਪਿਆਰਾਪ੍ਰਭੂਭੁੱਲਜਾਂਦਾਹੈ, ਉਸਉਤੇ (ਇਉਂ) ਜਾਣੋ (ਜਿਵੇਂ) ਲੱਖਾਂਤਕਲੀਫ਼ਾਂਆਪੈਂਦੀਆਂਹਨ॥ਰਹਾਉ॥
جِس نو ۄِسرےَ میرا رام سنیہیِ تِسُ لاکھ بیدن جنھُ آئیِ ॥ رہاءُ ॥
۔ رام سنیہی ۔ ساتھی خدا۔ بیدن۔ بیماری ۔ رہاو۔
اور جو ساتھی خدا کو بھلا دیتا اسے لاکھوں مصیبتیں گھیرتی ہیں۔ رہا ؤ۔