Urdu-Raw-Page-478

ਤੇਲਜਲੇਬਾਤੀਠਹਰਾਨੀਸੂੰਨਾਮੰਦਰੁਹੋਈ॥੧॥
tayl jalay baatee thehraanee soonnaa mandar ho-ee. ||1||
In a lamp, when the oil is all burnt (used up) and the wick is extinguished, the house becomes dark. Similarly, when one stops breathing, the body becomes lifeless, one cannot see or do anything.||1||
ਤੇਲਸੜਜਾਏ, ਵੱਟੀਬੁੱਝਜਾਏ, ਤਾਂਘਰਸੁੰਞਾਹੋਜਾਂਦਾਹੈ (ਤਿਵੇਂ, ਸਰੀਰਵਿਚਜਦਤਕਸੁਆਸਹਨਤੇਜ਼ਿੰਦਗੀਕਾਇਮਹੈ, ਤਦਤਕਹਰੇਕਚੀਜ਼ ‘ਆਪਣੀ’ ਜਾਪਦੀਹੈ, ਪਰਸੁਆਸਮੁੱਕਜਾਣਅਤੇਜ਼ਿੰਦਗੀਦੀਜੋਤਬੁੱਝਜਾਣਤੇਇਹਸਰੀਰਇਕੱਲਾਰਹਿਜਾਂਦਾਹੈ) ॥੧॥
تیلجلےباتیِٹھہرانیِسوُنّنامنّدرُہوئیِ॥੧॥
اور جب تیل جل کر ختم ہوجاتا ہے اور بتی بجھ جاتی ہے تو اندھیرا چھا جات اہے اسطرح جب تک سانس قائ م ہیں زندگی کی زؤچل رہی ہے جب سانس ختم ہوجاتے ہیں زندگی کا نور ختم ہوجات اہے او ر جسم بیکار ہو کر رہ جاتا ہے (1)

ਰੇਬਉਰੇਤੁਹਿਘਰੀਨਰਾਖੈਕੋਈ॥
ray ba-uray tuhi gharee na raakhai ko-ee.
O’ ignorant mortal, after death, nobody wants to keep you even for a moment.
(ਉਸਵੇਲੇ) ਹੇਕਮਲੇ! ਤੈਨੂੰਕਿਸੇਨੇਇਕਘੜੀਭੀਘਰਵਿਚਰਹਿਣਨਹੀਂਦੇਣਾ।
رےبئُرےتُہِگھریِنراکھےَکوئیِ॥
بورے ۔دیوانے
اے جاہل تجھے ایک گھڑی کیے لئے بھی گھر میں نہیں رکھنے اور نکالو نکالو ہوجاتی ہے

ਤੂੰਰਾਮਨਾਮੁਜਪਿਸੋਈ॥੧॥ਰਹਾਉ॥
tooN raam naam jap so-ee. ||1|| rahaa-o.
Therefore, meditate on Naam, which alone would go along with you.||1||Pause||
ਸੋ, ਰੱਬਦਾਨਾਮਜਪ, ਉਹੀਸਾਥਨਿਭਾਉਣਵਾਲਾਹੈ॥੧॥ਰਹਾਉ॥
توُنّرامنامُجپِسوئیِ॥੧॥ رہاءُ
۔ اے انسان خدا کو یاد کر (1) رہاؤ

ਕਾਕੀਮਾਤਪਿਤਾਕਹੁਕਾਕੋਕਵਨਪੁਰਖਕੀਜੋਈ॥
kaa kee maat pitaa kaho kaa ko kavan purakh kee jo-ee.
Tell me, who at that time thinks as to whose mother, father, or spouse is this dead body?
ਇੱਥੇਦੱਸੋ, ਕਿਸਦੀਮਾਂ? ਕਿਸਦਾਪਿਉ? ਤੇਕਿਸਦੀਵਹੁਟੀ?
کاکیِماتپِتاکہُکاکوکۄنپُرکھکیِجوئیِ॥
کاکی ۔کس کی ۔جوئی ۔ دلیز
نہ ماں نہ باپ نہ بیوی

ਘਟਫੂਟੇਕੋਊਬਾਤਨਪੂਛੈਕਾਢਹੁਕਾਢਹੁਹੋਈ॥੨॥
ghat footay ko-oo baat na poochhai kaadhahu kaadhahu ho-ee. ||2||
When the pitcher breaks (the person dies), immediately there is a concern on everybody’s mind to dispose off the body.
ਜਦੋਂਸਰੀਰ-ਰੂਪਭਾਂਡਾਭੱਜਦਾਹੈ, ਕੋਈ (ਇਸਦੀ) ਵਾਤਨਹੀਂਪੁੱਛਦਾ, (ਤਦੋਂ) ਇਹੀਪਿਆਹੁੰਦਾਹੈ (ਭਾਵ, ਹਰਪਾਸਿਓਂਇਹੀਆਵਾਜ਼ਆਉਂਦੀਹੈ) ਕਿਇਸਨੂੰਛੇਤੀਬਾਹਰਕੱਢੋ॥੨॥
گھٹپھوُٹےکوئوُباتنپوُچھےَکاڈھہُکاڈھہُہوئیِ॥੨॥
جب یہ جسمانی گھڑا پھوٹ جاتا ہے تو کوئی بات نہیں پوچھتا ہر طرف سے آواز آتی ہے نکالو نکالو (2)

ਦੇਹੁਰੀਬੈਠੀਮਾਤਾਰੋਵੈਖਟੀਆਲੇਗਏਭਾਈ॥
dayhuree baithee maataa rovai khatee-aa lay ga-ay bhaa-ee.
Sitting in the porch the mother wails, while the brothers (and other relatives
and friends) take away the coffin for cremation;
ਘਰਦੀਦਲੀਜ਼ਤੇਬੈਠੀਮਾਂਰੋਂਦੀਹੈ, (ਤੇ) ਭਰਾਮੰਜਾਚੁੱਕਕੇ (ਮਸਾਣਾਂਨੂੰ) ਲੈਜਾਂਦੇਹਨ।
دیہُریِبیَٹھیِماتاروۄےَکھٹیِیالےگۓبھائیِ॥
کھٹیا۔ چارپائی
گھر کی دہلیز پر بیٹھی ماں روتی ہے اور بھائی چارپائی اُٹھا کر شمشان گھاٹ کی طرف لیجاتے ہیں

ਲਟਛਿਟਕਾਏਤਿਰੀਆਰੋਵੈਹੰਸੁਇਕੇਲਾਜਾਈ॥੩॥
lat chhitkaa-ay tiree-aa rovai hans ikaylaa jaa-ee. ||3||
the wife weeps with her disheveled hair, while the (poor) soul is going alone (into the next world). ||3||
ਕੇਸਖਿਲਾਰਕੇਵਹੁਟੀਪਈਰੋਂਦੀਹੈ, (ਪਰ) ਜੀਵਾਤਮਾਇਕੱਲਾ (ਹੀ) ਜਾਂਦਾਹੈ॥੩॥
لٹچھِٹکاۓتِریِیاروۄےَہنّسُاِکیلاجائیِ॥੩॥
لٹ۔ ظلف۔ تریہ۔ عورت ۔ بیوی ۔ ہنس ۔ روح (3) بھے
ظلمیں (کھلا) پھیلا کر بیوی روتی ہے آخر روح اکلی جاتی ہے (3)

ਕਹਤਕਬੀਰਸੁਨਹੁਰੇਸੰਤਹੁਭੈਸਾਗਰਕੈਤਾਈ॥
kahat kabeer sunhu ray santahu bhai saagar kai taa-ee.
Says Kabeer, listen, O’ Saints, about the terrifying world-ocean.
ਕਬੀਰਕਹਿੰਦਾਹੈ-ਹੇਸੰਤਜਨੋ! ਇਸਡਰਾਉਣੇਸਮੁੰਦਰਦੀਬਾਬਤਸੁਣੋ (ਭਾਵ, ਆਖ਼ਰਸਿੱਟਾਇਹਨਿਕਲਦਾਹੈ)
کہتکبیِرسُنہُرےسنّتہُبھےَساگرکےَتائیِ॥
ساگر۔ خوفناک زندگی کا سمندر
کبیر جی فرماتے ہیں کہ اس خوفناک زندگی کے سمندر کی وجہ سے اے خدارسیدہ پاکدامن انسانوں

ਇਸੁਬੰਦੇਸਿਰਿਜੁਲਮੁਹੋਤਹੈਜਮੁਨਹੀਹਟੈਗੁਸਾਈ॥੪॥੯॥
is banday sir julam hot hai jam nahee hatai gusaa-ee. ||4||9||
This human suffers torture from the demon of death (as a result of the misdeeds done during life). ||4||9||
(ਕਿਜਿਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ‘ਆਪਣਾ’ ਸਮਝਦਾਰਿਹਾਸੀ, ਉਹਨਾਂਨਾਲੋਂਸਾਥਟੁੱਟਜਾਣਤੇ, ਇਕੱਲੇ) ਇਸਜੀਵਉੱਤੇ (ਇਸਦੇਕੀਤੇਵਿਕਰਮਾਂਅਨੁਸਾਰ) ਮੁਸੀਬਤਆਉਂਦੀਹੈ, ਜਮ (ਦਾਡਰ) ਸਿਰੋਂਟਲਦਾਨਹੀਂਹੈ॥੪॥੯॥
اِسُبنّدےسِرِجُلمُہوتہےَجمُنہیِہٹےَگُسائیِ॥੪॥੯॥
گوسائیں۔ آقا۔ خدا
سنہو اس انسان سے زیادتیاں اور مصیبیتں آتی ہیں اور موت کا فرشتہ سریر گھڑ اہے ۔

ਦੁਤੁਕੇ
dutukay
Du-Tukas (two phrase stanzas)
دُتُکے

ੴਸਤਿਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ॥
ik-oNkaar satgur parsaad.
One eternal God, realized by the grace of the true Guru:
ਅਕਾਲਪੁਰਖਇੱਕਹੈਅਤੇਸਤਿਗੁਰੂਦੀਕਿਰਪਾਨਾਲਮਿਲਦਾਹੈ।
ੴستِگُرپ٘رسادِ॥
ایک ابدی خدا جو گرو کے فضل سے محسوس ہوا

ਆਸਾਸ੍ਰੀਕਬੀਰਜੀਉਕੇਚਉਪਦੇਇਕਤੁਕੇ॥
aasaa saree kabeer jee-o kay cha-upday iktukay.
Raag Aasaa Of Kabeer Jee, Chau-Padas, Ik-Tukas:
آساس٘ریِکبیِرجیِءُکےچئُپدےاِکتُکے॥

ਸਨਕਸਨੰਦਅੰਤੁਨਹੀਪਾਇਆ॥
sanak sanand ant nahee paa-i-aa.
(What to speak of others), Sanak and Sanand (the sons of god Brahma) could not find His end;
ਸਨਕਸਨੰਦ (ਆਦਿਕਬ੍ਰਹਮਾਦੇਪੁੱਤਰਾਂ) ਨੇਭੀ (ਪਰਮਾਤਮਾਦੇਗੁਣਾਂਦਾ) ਅੰਤਨਹੀਂਲੱਭਾ,
سنکسننّدانّتُنہیِپائِیا॥
سنک سنند۔ دونوں برہما کے بیٹےہیںانت ۔ آخر۔ ۔
برہما کے بیٹے سنک اور سنندبھی الہٰی اوصاف کی آخر نہیں پا سکے

ਬੇਦਪੜੇਪੜਿਬ੍ਰਹਮੇਜਨਮੁਗਵਾਇਆ॥੧॥
bayd parhay parh barahmay janam gavaa-i-aa. ||1||
Even Brahma wasted his entire life, reading the “Vedas”, again and again (in search of God’s limits, but he failed). ||1||
ਉਹਨਾਂਨੇਬ੍ਰਹਮਾਦੇਰਚੇਵੇਦਪੜ੍ਹਪੜ੍ਹਕੇਹੀਉਮਰ (ਵਿਅਰਥ) ਗਵਾਲਈ॥੧॥
بیدپڑےپڑِب٘رہمےجنمُگۄائِیا॥੧॥
۔ برہما نے وید پڑھنے میں اپنی زندگی ضائع کر دی (1)
ਹਰਿਕਾਬਿਲੋਵਨਾਬਿਲੋਵਹੁਮੇਰੇਭਾਈ॥
har kaa bilovanaa bilovahu mayray bhaa-ee.
O’ my dear brother, meditate on the Name of God over and over.
ਹੇਮੇਰੇਵੀਰ! ਮੁੜਮੁੜਪਰਮਾਤਮਾਦਾਸਿਮਰਨਕਰੋ,
ہرِکابِلوۄنابِلوۄہُمیرےبھائیِ॥
) بلوونا۔ رڑکنا۔ متھنا۔ بلووہو ۔ رر کو
اے بھائی خدا کو اس طرح یاد کرؤ بار بار یاد کرو

ਸਹਜਿਬਿਲੋਵਹੁਜੈਸੇਤਤੁਨਜਾਈ॥੧॥ਰਹਾਉ॥
sahj bilovahu jaisay tat na jaa-ee. ||1|| rahaa-o.
Just as you churn yogurt with ease so that the essence, the butter is not lost, meditate on Naam with such an ease so that you may obtain the essence (union with God). ||1||Pause||
ਸਹਿਜਅਵਸਥਾਵਿਚਟਿਕਕੇਸਿਮਰਨਕਰੋਤਾਂਜੁ (ਇਸਉੱਦਮਦਾ) ਤੱਤਹੱਥੋਂਜਾਂਦਾਨਾਹਰਹੇ (ਭਾਵ, ਪ੍ਰਭੂਨਾਲਮਿਲਾਪਬਣਸਕੇ) ॥੧॥ਰਹਾਉ॥
سہجِبِلوۄہُجیَسےتتُنجائیِ॥੧॥رہاءُ॥
سہج تکاؤ کے ساتھ۔ تت۔ اصلیت ۔ حقیقت (1) رہاؤ۔
جیسے دودھ بلوئیا جاتا ہے اور ایسے پر سکون ہو کر یاد کرکر وکہ اس کی اصلیت و حقیقت زائل نہ ہوجائے (1) رہاؤ

ਤਨੁਕਰਿਮਟੁਕੀਮਨਮਾਹਿਬਿਲੋਈ॥
tan kar matukee man maahi bilo-ee.
(O’ my friends), assume your body as the clay churning pot, your mind as the churning spindle,
ਆਪਣੇਸਰੀਰਨੂੰਚਾਟੀਬਣਾਓ (ਭਾਵ, ਸਰੀਰਦੇਅੰਦਰੋਂਹੀਜੋਤਲੱਭਣੀਹੈ); ਮਨਨੂੰਭਟਕਣਤੋਂਬਚਾਈਰੱਖੋ-ਇਹਮਧਾਣੀਬਣਾਓ;
تنُکرِمٹُکیِمنماہِبِلوئیِ
بلوئی ۔ مدھانی
اپنے جسم کو مٹکی یا چائی بناو

ਇਸੁਮਟੁਕੀਮਹਿਸਬਦੁਸੰਜੋਈ॥੨॥
is matukee meh sabad sanjo-ee. ||2||
and put together the yogurt of (Guru’s) word in this pot (the body), so that you may obtain the essence or God’s union).||2||
ਇਸ (ਸਰੀਰ-ਰੂਪ) ਚਾਟੀਵਿਚ (ਸਤਿਗੁਰੂਦਾ) ਸ਼ਬਦ-ਰੂਪਜਾਗਲਾਓ (ਜੋਸਿਮਰਨ-ਰੂਪਦੁੱਧਵਿਚੋਂਪ੍ਰਭੂ-ਮਿਲਾਪਦਾਤੱਤਕੱਢਣਵਿਚਸਹਾਇਤਾਕਰੇ) ॥੨॥
اِسُمٹُکیِمہِسبدُسنّجوئیِ
سبد۔کلام۔ سنجوئی ۔ ملاؤ
اور اسے اپنے دل میں بار بار یاد کرؤ اور اس میں کلام مرشد ملاؤ (2)

ਹਰਿਕਾਬਿਲੋਵਨਾਮਨਕਾਬੀਚਾਰਾ॥
har kaa bilovanaa man kaa beechaaraa.
Like the churning of butter, reflect on Naam within your mind.
ਜੋਮਨੁੱਖਆਪਣੇਮਨਵਿਚਪ੍ਰਭੂਦੀਯਾਦ-ਰੂਪਰਿੜਕਣਦਾਆਹਰਕਰਦਾਹੈ,
ہرِکابِلوۄنامنکابیِچارا॥
جو انسان خدا کو بار بار یاد کرتا ہے دلی خیالاتہیں

ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿਪਾਵੈਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰਾ॥੩॥
gur parsaad paavai amritDhaaraa. ||3||
This way, one obtains the stream of nectar of Naam through Guru’s grace.||3||
ਉਸਨੂੰਸਤਿਗੁਰੂਦੀਕਿਰਪਾਨਾਲ (ਹਰਿ-ਨਾਮਰੂਪ) ਅੰਮ੍ਰਿਤਦਾਸੋਮਾਪ੍ਰਾਪਤਹੋਜਾਂਦਾਹੈ॥੩॥
گُرپ٘رسادِپاۄےَانّم٘رِتدھارا॥੩॥
انمرت دھار۔ آبحیات کی دھار۔ گر پرسادرحمت مرشد سے (3) ندر
۔ رحمت مرشد سے اس طرح آبحیات کا چشمہ حاصل ہوتا ہے

ਕਹੁਕਬੀਰਨਦਰਿਕਰੇਜੇਮੀਰਾ॥
kaho kabeer nadar karay jay meeNraa.
Kabeer Ji says, “The reality is that if God, showers His Grace,
ਕਬੀਰਆਖਦਾਹੈ- ਅਸਲਗੱਲਇਹਹੈਕਿਜਿਸਮਨੁੱਖਉੱਤੇਪਾਤਸ਼ਾਹਮਿਹਰਕਰਦਾਹੈ,
کہُکبیِرندرِکرےجےمیِرا॥
اے کبیر بتادے کہ اگر خدا وند کریم اگر کرم وعنایت فرمائے الہٰی رحمت سے

ਰਾਮਨਾਮਲਗਿਉਤਰੇਤੀਰਾ॥੪॥੧॥੧੦॥
raam naam lag utray teeraa. ||4||1||10||
by getting attuned to Naam, one is carried across the worldly ocean”. ||4||1||10||
ਉਹਪਰਮਾਤਮਾਦਾਨਾਮਸਿਮਰਕੇ (ਸੰਸਾਰ-ਸਮੁੰਦਰਦੇ) ਪਾਰਲੇਕੰਢੇਜਾਲੱਗਦਾਹੈ॥੪॥੧॥੧੦॥
رامناملگِاُترےتیِرا॥੪॥੧॥੧੦॥
الہٰی نام یعنی سچ اور حقیقت اپنانے سے کنارایعنی منزل مقصود انسانی زندگی حاصل ہوتی ہے ۔

ਆਸਾ॥
aasaa.
Raag Aasaa:
آسا॥

ਬਾਤੀਸੂਕੀਤੇਲੁਨਿਖੂਟਾ॥
baatee sookee tayl nikhootaa.
When the oil (of worldly attachments) is finished, the wick of desires dries up;
ਜਦੋਂਮਾਇਆਦੇਮੋਹਦਾਤੇਲ (ਜੀਵਦੇਅੰਦਰੋਂ) ਮੁੱਕਜਾਂਦਾਹੈ, ਉਸਦੀਸੁਰਤ (ਮਾਇਆਵਾਲੇਪਾਸੇਤੋਂ) ਹਟਜਾਂਦੀਹੈ,
باتیِسوُکیِتیلُنِکھوُٹا
نکھوٹا۔ ختم ہوگیا
اس شبدمیں اس حالت کا زکر ہے جب انسان کو ہر جگہ خدا بستا نظر اتا ہے اس حالت میں آپہنچے ہوئے انسان کو پانچو بد احساسات سے نجات ملجاتی ہے اور ان کی زیر زبردستی ختم ہوجاتی ہے خواہشات اور دنیاوی دولت کے تاثرات سے آزاد ہوجاتاہے پہلے جب ان کے اشاروں پر انسان ناچتا تھا اب سب تاثرات دیاوی دولت ختم ہوگئی ۔

ਮੰਦਲੁਨਬਾਜੈਨਟੁਪੈਸੂਤਾ॥੧॥
mandal na baajai nat pai sootaa. ||1||
The drum of worldly desires plays no more and the juggler, (Mind) no longer dances (to the beat of the drum), and enjoys a sound sleep (of peace and contentment).||1||
ਉਹਜੀਵ-ਨਟ (ਜੋਪਹਿਲਾਂਮਾਇਆਦਾਨਚਾਇਆਨੱਚਰਿਹਾਸੀ) ਹੁਣ (ਮਾਇਆਵਲੋਂ) ਬੇ-ਪਰਵਾਹਹੋਕੇਭਟਕਣੋਂਰਹਿਜਾਂਦਾਹੈ, ਉਸਦੇਅੰਦਰਮਾਇਆਦਾਸ਼ੋਰ-ਰੂਪਢੋਲਨਹੀਂਵੱਜਦਾ॥੧॥
منّدلُنباجےَنٹُپےَسوُتا॥੧॥
مندل۔ ڈھدلک ۔ نٹ۔ راس پانے والا
وہ انسان جو خواہشات کے زیر اثرات نٹ کی مانند ناتا تھا اب اسکی تمام بھٹکیں ختم ہوگئیں ہیں۔ دنیاوی دولت کا شور و غل ختم ہوگیا ہے اور محبت کا تیل یعنی خواہش مت گئی (1)

ਬੁਝਿਗਈਅਗਨਿਨਨਿਕਸਿਓਧੂੰਆ॥
bujh ga-ee agan na niksi-o DhooN-aa.
The fire (of desires) extinguishes completely and there is not even the smoke (of worldly thoughts).
ਜਿਸਮਨੁੱਖਦੇਅੰਦਰੋਂਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਦੀਅੱਗਬੁੱਝਜਾਂਦੀਹੈਤੇਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਿਚੋਂਉੱਠਣਵਾਲੀਆਂਵਾਸ਼ਨਾਮੁੱਕਜਾਂਦੀਆਹਨ,
بُجھِگئیِاگنِننِکسِئودھوُنّیا॥
نہ یکسو۔ نہیں نکلتا۔ ایک ۔
آگ (خواہشات کی) پوری طرح بجھ جاتی ہے اور یہاں تک کہ دھوئیں (دنیاوی افکار کا) بھی نہیں۔

ਰਵਿਰਹਿਆਏਕੁਅਵਰੁਨਹੀਦੂਆ॥੧॥ਰਹਾਉ॥
rav rahi-aa ayk avar nahee doo-aa. ||1|| rahaa-o.
Such a person sees one God pervading everywhere and none else. ||1||Pause||
ਉਸਨੂੰਹਰਥਾਂਇੱਕਪ੍ਰਭੂਹੀਵਿਆਪਕਦਿੱਸਦਾਹੈ, ਪ੍ਰਭੂਤੋਂਬਿਨਾਕੋਈਹੋਰਨਹੀਂਜਾਪਦਾ॥੧॥ਰਹਾਉ॥
رۄِرہِیاایکُاۄرُنہیِدوُیا॥੧॥رہاءُ॥
جس انسان کے دل سے خواہشات کی جلتی ہوئی آگ ختم ہوجاتی ہے اسے ہر جگہ خدا بستا نظر آنے لگتا ہے ۔ خدا کے بغیر کسی سے واسطہ نہیں رہتا (1) رہاؤ۔

ਟੂਟੀਤੰਤੁਨਬਜੈਰਬਾਬੁ॥
tootee tant na bajai rabaab.
When the string (of desires) breaks, the rebeck (ego) cannot emit any sound.
(ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੁੱਕਣਤੇ) ਮੋਹਦੀਤਾਰਟੁੱਟਜਾਂਦੀਹੈ।
ٹوُٹیِتنّتُنبجےَربابُ॥
جب (خواہشات کی) تار ٹوٹ جاتی ہے تو ، ریبیک (انا) کوئی آواز خارج نہیں کرسکتی ہے

ਭੂਲਿਬਿਗਾਰਿਓਅਪਨਾਕਾਜੁ॥੨॥
bhool bigaari-o apnaa kaaj. ||2||
(now desires are gone, and no such thought comes to mind). There is realization that mistakenly, the real purpose (for which life was given) got wasted. ||2||
(ਜਿਸਸਰੀਰਕਮੋਹਵਿਚ) ਫਸਕੇਪਹਿਲਾਂਮਨੁੱਖਆਪਣਾ (ਅਸਲਕਰਨਵਾਲਾ) ਕੰਮਖ਼ਰਾਬਕਰੀਜਾਰਿਹਾਸੀ, ਹੁਣਉਹਸਰੀਰਕਮੋਹ-ਰੂਪਰਬਾਬਵੱਜਦਾਹੀਨਹੀਂ॥੨॥
بھوُلِبِگارِئواپناکاجُ॥੨॥
لوبھ ۔ موہ ۔ اہنکار۔
جس جسمانی محبت میں انسان اپنا کام خراب کر رہاتھا اب وہ محبت ختم ہوگئی ہے (2)

ਕਥਨੀਬਦਨੀਕਹਨੁਕਹਾਵਨੁ॥ਸਮਝਿਪਰੀਤਉਬਿਸਰਿਓਗਾਵਨੁ॥੩॥
kathnee badnee kahan kahaavan. samajh paree ta-o bisri-o gaavan. ||3||
When one comes to understand the real purpose of life, he forsakes every kind of useless talk, gossip and arguments. ||3||
ਹੁਣਜਦੋਂ (ਜੀਵਨਦੀ) ਸਹੀਸਮਝਆਗਈਤਾਂ (ਸਰੀਰਦੀਖ਼ਾਤਰਹੀ) ਉਹਪਹਿਲੀਆਂਗੱਲਾਂ, ਉਹਤਰਲੇ-ਕੀਰਨੇਸਭਭੁੱਲਗਏ॥੩॥
کتھنیِبدنیِکہنُکہاۄنُ॥
احساسات بد۔ کام ۔ کرودھ
ابجب انسانی زندگی کی سمجھ آگئی ہےتو تمام فضول منتیں ترتے وغیرہ ختم ہوگئے (3)

ਕਹਤਕਬੀਰਪੰਚਜੋਚੂਰੇ॥ਤਿਨਤੇਨਾਹਿਪਰਮਪਦੁਦੂਰੇ॥੪॥੨॥੧੧॥
kahat kabeer panch jo chooray. tin tay naahi param paddooray. ||4||2||11||
He who smashes the five (passions of lust, anger, greed, attachment, and ego), Kabeer says, is not far from achieving the supreme status of liberation.||4||2||11||
ਕਬੀਰਆਖਦਾਹੈ-ਜੋਮਨੁੱਖਪੰਜੇਕਾਮਾਦਿਕਾਂਨੂੰਮਾਰਲੈਂਦੇਹਨ,ਉਹਨਾਂਮਨੁੱਖਾਂਤੋਂਉੱਚੀਆਤਮਕਅਵਸਥਾਦੂਰਨਹੀਂਰਹਿਜਾਂਦੀ॥੪॥੨॥੧੧॥
کہتکبیِرپنّچجوچوُرے॥تِنتےناہِپرمپدُدوُرے॥੪॥੨॥੧੧॥
۔ چورے ۔ روندے ۔ پرم پد۔ بلند رتبہ
اے کبیر بتادے اگر شہنشاہ خدا وند کریم رحمت فرمائےاور نگاہ شفقت و عنایت ہو توالہٰی نام یعنی سچ اور حقیقت میں محو ومجذوب ہوکر زندگی کی منزل مقصود اور دنیاوی زندگی کے سمندر کا کنارہپار کیا جا سکتا ہے ۔

ਆਸਾ॥
aasaa.
Raag Aasaa:
آسا॥

ਸੁਤੁਅਪਰਾਧਕਰਤਹੈਜੇਤੇ॥
sut apraaDh karat hai jaytay.
As many mistakes as the son commits,
ਪੁੱਤਰਭਾਵੇਂਕਿਤਨੀਆਂਹੀਗ਼ਲਤੀਆਂਕਰੇ,
سُتُاپرادھکرتہےَجیتے
ست۔ فرزند ۔ بیٹا۔ اپرادھ ۔ جرم۔ غلطیاں۔ گناہ۔ جیتے ۔ جتنے
اے خدا۔ میرا تیرا بچہ ہوں تو میرے بد اوصاف اور غلطیاں دور نہیں کرتا

ਜਨਨੀਚੀਤਿਨਰਾਖਸਿਤੇਤੇ॥੧॥
jannee cheet na raakhas taytay. ||1||
his mother does not hold them against him in her mind. ||1||
ਉਸਦੀਮਾਂਉਹਸਾਰੀਆਂਦੀਆਂਸਾਰੀਆਂਭੁਲਾਦੇਂਦੀਹੈ॥੧॥
جننیِچیِتِنراکھسِتیتے॥੧॥
جنتی ۔ ماتا۔ چیت۔ دلمیں۔ تتے ۔ اتنے () رامئی
۔ مٹا خواہ کتنی غلظیاں کیوں نہ کرے ماں انہین نظر انداز کر دیتی ہے (1)

ਰਾਮਈਆਹਉਬਾਰਿਕੁਤੇਰਾ॥
raam-ee-aa ha-o baarik tayraa.
“O’ my beautiful all-pervading God, I am Your (little) child,
ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਸੁਹਣੇਰਾਮ! ਮੈਂਤੇਰਾਅੰਞਾਣਬੱਚਾਹਾਂ,
رامئیِیاہءُبارِکُتیرا॥
رامئیا۔ اے خدا۔ بارک۔ بچہ۔ کاہے’
اے خدا۔ میرا تیرا بچہ

ਕਾਹੇਨਖੰਡਸਿਅਵਗਨੁਮੇਰਾ॥੧॥ਰਹਾਉ॥
kaahay na khandas avgan mayraa. ||1|| rahaa-o.
why don’t you remove my faults?” ||1||Pause||
ਤੂੰ (ਮੇਰੇਅੰਦਰੋਂ) ਮੇਰੀਆਂਭੁੱਲਾਂਕਿਉਂਦੂਰਨਹੀਂਕਰਦਾ? ॥੧॥ਰਹਾਉ॥
کاہےنکھنّڈسِاۄگنُمیرا॥੧॥رہاءُ॥
کاہے ۔ کیون۔ کھنڈس۔ مٹانا۔ اوگن ۔ گنااہ (1) رہاؤ
تو میرے بد اوصاف اور غلطیاں دور نہیں کرتا (1) رہاؤ

ਜੇਅਤਿਕ੍ਰੋਪਕਰੇਕਰਿਧਾਇਆ॥
jay at karop karay kar Dhaa-i-aa.
If the son, in anger, runs to beat his mother,
ਜੇ (ਮੂਰਖਬੱਚਾ) ਬੜਾਕ੍ਰੋਧਕਰਕਰਕੇਮਾਂਨੂੰਮਾਰਨਭੀਪਏ,
جےاتِک٘روپکرےکرِدھائِیا
ات ۔ نہایت ۔ کروپ ۔ کرودھ ۔ غصے ۔ کرکے کر ۔ کرکے ۔ دھائیا۔ دوڑے ۔
اگر بیٹاغصے سے حملہ بھی کرتاہے

ਤਾਭੀਚੀਤਿਨਰਾਖਸਿਮਾਇਆ॥੨॥
taa bhee cheet na raakhas maa-i-aa. ||2||
even then, the mother does not hold it against him in her mind. ||2||
ਤਾਂਭੀਮਾਂ (ਉਸਦੇਮੂਰਖ-ਪੁਣੇ) ਚੇਤੇਨਹੀਂਰੱਖਦੀ॥੨॥
تابھیِچیِتِنراکھسِمائِیا॥੨॥
چیتہ ۔ دلمیں۔ راکھس ۔ رکھتی ۔ مائیا ۔ ماں (2)
تببھی ماں اسے دل سے بھلا دیتی ہے (2)

ਚਿੰਤਭਵਨਿਮਨੁਪਰਿਓਹਮਾਰਾ॥
chintbhavan man pari-o hamaaraa.
My mind has fallen into the whirlpool of anxiety (due to my past mistakes).
ਹੇਮੇਰੇਰਾਮ! ਮੇਰਾਮਨਚਿੰਤਾਦੇਖੂਹਵਿਚਪਿਆਹੋਇਆਹੈ (ਮੈਂਸਦਾਭੁੱਲਾਂਹੀਕਰਦਾਰਿਹਾਹਾਂ।)
چِنّتبھۄنِمنُپرِئوہمارا॥
جنت۔ فکر ۔ تشویش۔ بھون۔ گردش
) اے میرے خدا میں فکر و تشویش میں مدغم ہوں

ਨਾਮਬਿਨਾਕੈਸੇਉਤਰਸਿਪਾਰਾ॥੩॥
naam binaa kaisay utras paaraa. ||3||
Without (meditating on) Naam, how can I cross the worldly ocean? ||3||
ਤੇਰਾਨਾਮਸਿਮਰਨਤੋਂਬਿਨਾਕਿਵੇਂਇਸਚਿੰਤਾਵਿਚੋਂਪਾਰਲੰਘੇ? ॥੩॥
نامبِناکیَسےاُترسِپارا॥੩॥
نام۔ سچ وحقیقت۔ فکر ۔ تشویش۔ بھون ۔ گردش۔ نام ۔ سچ وحقیقت ۔ ۔ اتس پار ۔ کامیابی (3)
ہوں تیرےنام سچ حقیقت کے بغیر کسے کامیاب ہونگا (3)

ਦੇਹਿਬਿਮਲਮਤਿਸਦਾਸਰੀਰਾ॥
deh bimal mat sadaa sareeraa.
O’ God, give me such immaculate intellect that with this body of mine.
ਹੇਪ੍ਰਭੂ! ਮੇਰੇਇਸਸਰੀਰਨੂੰ (ਭਾਵ, ਮੈਨੂੰ) ਸਦਾਕੋਈਸੁਹਣੀਮੱਤਦੇਹ,
دیہِبِملمتِسداسریِرا॥
بمل مت ۔ پاک ۔ سوچ۔ اچھی سمجھ ۔ سداہمیشہ
) اے خدا مجھے پاک ہوش و سمجھ عقل عنایت فرما

ਸਹਜਿਸਹਜਿਗੁਨਰਵੈਕਬੀਰਾ॥੪॥੩॥੧੨॥
sahj sahj gun ravai kabeeraa. ||4||3||12||
I may slowly and steadily keep singing Your praises forever. ||4||3||12||
ਜਿਸਕਰਕੇ (ਤੇਰਾਬੱਚਾ) ਕਬੀਰਅਡੋਲਅਵਸਥਾਵਿਚਰਹਿਕੇਤੇਰੇਗੁਣਗਾਂਦਾਰਹੇ॥੪॥੩॥੧੨॥
سہجِسہجِگُنرۄےَکبیِرا॥੪॥੩॥੧੨॥
سہج سہج ۔ پر سکون ۔ گن ۔ اوصاف۔ روے ۔ محو ہوئے ۔
تکاہ کبیر پر سکون تیرے اوصاف کی سائش کرتارہے ۔

ਆਸਾ॥
aasaa.
Raag Aasaa:

آسا
اس سے پہلے کہ اسکا ترجمہ کیا جائے اس کے مقصد اور مطلب کو سمجھنا ضروری ہے شبد رہاؤ یا ٹھہراؤ ۔ والا کلام اس شبد کی بنیاد ہوتا ہے
سارا کلام اسی کے متعلق اور اسی کے بارے ہوتا ہے ۔ اس کے علاوہ کلما کے آخری فقرے کی طرف بھی دھیان لگانا ضروری ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ کبیر جی یہ صرف حج کا زکر ہی نہیں کر رہے بلکہ ہندوؤں کے تیرتھ استھانوں ( کا ) کی طرف بھی اشاہر کر رہے ہیں۔ کیونکہ حج زکر کر نے سے دونون کو نصٰحت یا واعظ نہیں ہو سکتی ۔ گومتی ندی ہندؤں کا تیرتھ ہے ۔ بھگت نامد یو جی رام کلی راگ میں صفحہ نمبر 973 ۔ پر فرماتے ہیں ۔ گنگا جوؤ گوداوری جاپیئے وکنبھ جو ؤ کی دار نہایئے ۔ گومتی سہس گہو دان کیجے ۔ کوٹ جوؤ تیرتھ کرے ۔ تن جوو ہواے گار و رام رام سر توونہ پوجے ۔ اس لئے کبیر جی اس شبد میں حج کے مقابلے مین گومتی دیرا کے کنارے کو ترجیں نہیں دے رہے نہ ہی اسے قبولیت دے رہے ہیں گرو گرنتھ صاھب کا ہر لفظ خواہ کسی بھگت کا ہے خواہ مرشد کا اپنا ایک ہی سمت میں ہے او ر واحد مدعا و مقسد ہے ۔ شبد کا مطلب کرنے سے پہلے ایک اور شبد غور کرنے کے لئے جو مندر جہ بال اخیالات کے سمجھنے میں مددگار ہوگا۔ گرو گرنتھ صاحب کے صفحہ نمبر 1132 راگ بھیروں شبد نمبر 3-میں اس طرح تحریر ہے ورت وہو نہ میہہ رمدانا ۔ تس سیوی جو رکھتے ندانا (1) ایک گو سائیں اللہ میرا ۔ ہندو ترک دوہا نبیرا (1) رہاؤ۔ حج کعبے جاو نہ تیرتھ پوجا۔ ایکو سیوی اور نہ دوجا (2)
پوجا کرؤ نہ نما زگذارؤ۔ ایک نرنکار ے روے نمسکارو (3) نہ ہم ہندو نہ مسلمان۔ اللہ رام کے پنڈ پران ۔ کہہ کیبر ایہہ کیا وکھانا۔ گر پیر مل خود خصم پچھانا ۔
جیسے جیسے اس کلام کابغور مطالعہ کرو گے اور پڑ ہوگے شبد کا ملطب صاف ظاہر ہو رہا ہے ۔ لہذا حج اورتیرتھ کا زکر مسلمانوں اور ہندوں دونوں کو نصیحت ہے ۔

ਹਜਹਮਾਰੀਗੋਮਤੀਤੀਰ॥
haj hamaaree gomtee teer.
The place of “Hajj” or the “Teerath” on the bank of river “Gomati” is in this mind,
ਸਾਡਾਹੱਜਤੇਸਾਡਾਗੋਮਤੀਦਾਕੰਢਾ (ਇਹਮਨਹੀਹੈ),
ہجہماریِگومتیِتیِر॥
حج ۔ زیارتمکہ ۔ گومتی تیر۔ گومتی ندی کا کندار ۔
حج اور گومتی کا کنارہ ہمار اپنا من ہے

ਜਹਾਬਸਹਿਪੀਤੰਬਰਪੀਰ॥੧॥
jahaa baseh peetambar peer. ||1||
where resides God. ||1||
ਜਿਥੇਸ੍ਰੀਪ੍ਰਭੂਜੀਵੱਸਰਹੇਹਨ॥੧॥
جہابسہِپیِتنّبرپیِر॥੧॥
پتنبر۔ پیلے کپڑے پہننے والا۔ پیر ۔ ولی اللہ ۔ بزرگ ۔ بلند عظمت (1)
حج اور گومتی کا کنارہ ہمار اپنا من ہے جہاں جو میرے دلمیں بس رہا ہے (1

ਵਾਹੁਵਾਹੁਕਿਆਖੂਬੁਗਾਵਤਾਹੈ॥
vaahu vaahu ki-aa khoob gaavtaa hai.
How wondrously my mind sings.
(ਮੇਰਾਮਨ) ਕਿਆਸੁਹਣੀਸਿਫ਼ਤਿ-ਸਾਲਾਹਕਰਰਿਹਾਹੈ,
ۄاہُۄاہُکِیاکھوُبُگاۄتاہےَ॥
کیا خوب میرا دل الہٰی حمدوثناہ کر رہا ہے

ਹਰਿਕਾਨਾਮੁਮੇਰੈਮਨਿਭਾਵਤਾਹੈ॥੧॥ਰਹਾਉ॥
har kaa naam mayrai man bhaavtaa hai. ||1|| rahaa-o.
The Naam is pleasing to my mind. ||1||Pause||
(ਅਤੇ) ਹਰੀਦਾਨਾਮਮੇਰੇਮਨਵਿਚਪਿਆਰਾਲੱਗਰਿਹਾਹੈ (ਤਾਂਤੇਇਹੀਮਨਮੇਰਾਤੀਰਥਤੇਇਹੀਮੇਰਾਹੱਜਹੈ) ॥੧॥ਰਹਾਉ॥
ہرِکانامُمیرےَمنِبھاۄتاہےَ॥੧॥رہاءُ॥
من بھاوتا۔ دلپسند (1) رہاؤ
الہٰی نام یعنی سچ و حقیقت دل کو پیاری لگتی ہے ۔رہاو (1) ۔

error: Content is protected !!