Urdu-Raw-Page-448

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪ ਛੰਤ ॥
aasaamehlaa 4 chhant.
RaagAasaa, Fourth Guru. Chhant:
راگ آسا گرو 4

ਵਡਾ ਮੇਰਾ ਗੋਵਿੰਦੁ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਆਦਿ ਨਿਰੰਜਨੁ ਨਿਰੰਕਾਰੁ ਜੀਉ ॥
vadaamayraagovindagamagocharaadniranjannirankaarjee-o
My God is the greatest, He is incomprehensible, unfathomable, primal, immaculate and formless.
ਮੇਰਾਗੋਵਿੰਦ (ਸਭਤੋਂ) ਵੱਡਾਹੈ, ਉਹਗਿਆਨ-ਇੰਦ੍ਰਿਆਂਦੀਪਹੁੰਚਤੋਂਪਰੇਹੈ, ਸਾਰੇਜਗਤਦਾਮੂਲਹੈ, ਉਸਨੂੰਮਾਇਆਦੀਕਾਲਖਨਹੀਂਲੱਗਸਕਦੀ, ਉਸਦੀਕੋਈਖ਼ਾਸਸ਼ਕਲਨਹੀਂਦੱਸੀਜਾਸਕਦੀ।
ۄڈامیراگوۄِنّدُاگماگوچرُآدِنِرنّجنُنِرنّکارُجیِءُ॥
گوبند ۔ خدا۔اگم ۔ انسانی رسائی سے اوپر ۔ اگوچر۔ جو بیان نہ ہو سکے ۔ آد۔ عالم کے ظہور پذیر ہونے سے پہلے کا ۔ نرنجن۔ بیداگ پاک۔ نرنکار۔ جسکا کوئی آکار یا حجم یا جسم نہ ہو ۔
میرا کائنات کا رب عظیم ، ناقابلِ رسا ، بے محل ، بے حد ، بے پایاں ہےاور اسکی کوئی مخصوص شکل نہیں ہے

ਤਾ ਕੀ ਗਤਿ ਕਹੀ ਨ ਜਾਈ ਅਮਿਤਿ ਵਡਿਆਈ ਮੇਰਾ ਗੋਵਿੰਦੁ ਅਲਖ ਅਪਾਰ ਜੀਉ ॥
taakee gatkaheenajaa-eeamitvadi-aa-eemayraagovindalakhapaarjee-o.
His state cannot be described; His Glorious Greatness is immeasurable. My God of the Universe is incomprehensible and infinite.
ਇਹਨਹੀਂਦੱਸਿਆਜਾਸਕਦਾਕਿਪਰਮਾਤਮਾਕਿਹੋਜਿਹਾਹੈ, ਉਸਦਾਵਡੱਪਣਭੀਮਿਣਿਆਨਹੀਂਜਾਸਕਦਾ, ਮੇਰਾਉਹਗੋਵਿੰਦਬਿਆਨਤੋਂਬਾਹਰਹੈਬੇਅੰਤਹੈ।
تاکیِگتِکہیِنجائیِامِتِۄڈِیائیِمیراگوۄِنّدُالکھاپارجیِءُ॥
گت ۔ حالت۔ امت ۔ جسکا تول یا پیمائش نہ ہو سکے ۔ وڈیائی ۔ عظمت ۔ الکھ ۔ جو تحر نہ ہو سکے ۔ اپار ۔ لا محدود۔ جسکا کوئی کنارا نہ ہو ۔
اس کی حالت(صفت) بیان نہیں کی جاسکتی۔ اس کی شان و شوکت عظیم ہے۔ میرے رب کائنات(کی صفات ) پوشیدہ اور لامحدود ہیں۔

ਗੋਵਿੰਦੁ ਅਲਖ ਅਪਾਰੁ ਅਪਰੰਪਰੁ ਆਪੁ ਆਪਣਾ ਜਾਣੈ ॥
govindalakhapaarapramparaapaapnaajaanai.
God of the Universe is incomprehensible infinite. He Himself knows Himself.
ਮੇਰਾਉਹਗੋਵਿੰਦਬਿਆਨਤੋਂਬਾਹਰਹੈਬੇਅੰਤਹੈ, ਪਰੇਤੋਂਪਰੇਹੈ, ਆਪਣੇਆਪਨੂੰਉਹਹੀਜਾਣਦਾਹੈ।
گوۄِنّدُالکھاپارُاپرنّپرُآپُآپنھاجانھےَ॥
اپرنپر ۔ پرے سےپرے ۔ لا محدود۔ جتن۔
رب کائنات پوشیدہ ، بے انتہا اور لامحدود ہے۔(صرف ) وہ خود(ہی) اپنے آپ کو جانتا ہے۔

ਕਿਆ ਇਹ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰੇ ਕਹੀਅਹਿ ਜੋ ਤੁਧੁ ਆਖਿ ਵਖਾਣੈ ॥
ki-aaihjantvichaaraykahee-ahijotuDhaakhvakhaanai.
O’ God, what can be said about these poor creatures who try to describe You ?.
ਇਹਨਾਂਜੀਵਾਂਵਿਚਾਰਿਆਂਦੀਕੀਹਪਾਂਇਆਂਹੈ (ਕਿਉਸਦਾਸਰੂਪਦੱਸਸੱਕਣ)? (ਹੇਪ੍ਰਭੂ! ਕੋਈਭੀਐਸਾਜੀਵਨਹੀਂਹੈ) ਜੋਤੇਰੀਹਸਤੀਨੂੰਬਿਆਨਕਰਕੇਸਮਝਾਸਕੇ।
کِیااِہجنّتۄِچارےکہیِئہِجوتُدھُآکھِۄکھانھےَ॥
جیو۔ جاندار ۔ انساان ۔ وچارے ۔ بچارے ۔ عاجز ۔ لاچار۔ مجبور ۔
اس (بے چاری) غریب مخلوق کو(کیا معلوم کہ) کیا کہنا چاہئے؟ وہ آپ کے بارے میں بات اور بیان کیسے کرسکتے ہیں؟

ਜਿਸ ਨੋ ਨਦਰਿ ਕਰਹਿ ਤੂੰ ਅਪਣੀ ਸੋ ਗੁਰਮੁਖਿ ਕਰੇ ਵੀਚਾਰੁ ਜੀਉ ॥
jis no nadarkarahitooNapnee so gurmukhkarayveechaarjee-o.
Only that Guru’s follower, who is blessed by Your glance of grace, contemplates You.
ਹੇਪ੍ਰਭੂ! ਜਿਸਮਨੁੱਖਉਤੇਤੂੰਆਪਣੀਮੇਹਰਦੀਨਿਗਾਹਕਰਦਾਹੈਂ, ਉਹਗੁਰੂਦੀਸਰਨਪੈਕੇ (ਤੇਰੇਗੁਣਾਂਦੀ) ਵਿਚਾਰਕਰਦਾਹੈ।
جِسنوندرِکرہِتوُنّاپنھیِسوگُرمُکھِکرےۄیِچارُجیِءُ॥
گرو جی کا صرف وہی پیرو کار تیری طرف راغب ہو تا ہے جس پر تیری شفقت و رحمت ہوتی ہے

ਵਡਾ ਮੇਰਾ ਗੋਵਿੰਦੁ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਆਦਿ ਨਿਰੰਜਨੁ ਨਿਰੰਕਾਰੁ ਜੀਉ ॥੧॥ vadaamayraagovindagamagocharaadniranjannirankaarjee-o. ||1||
My God is the greatest, He is inaccessible (beyond the grasp of our senses), unfathomable, primal, immaculate and formless.
ਮੇਰਾਗੋਵਿੰਦ (ਸਭਤੋਂ) ਵੱਡਾਹੈ, (ਕਿਸੇਸਿਆਣਪਨਾਲਉਸਤਕਮਨੁੱਖਦੀ) ਪਹੁੰਚਨਹੀਂਹੋਸਕਦੀ, ਉਹਗਿਆਨ-ਇੰਦ੍ਰਿਆਂਦੀਪਹੁੰਚਤੋਂਪਰੇਹੈ, (ਸਾਰੇਜਗਤਦਾ) ਮੂਲਹੈਉਸਨੂੰਮਾਇਆਦੀਕਾਲਖਨਹੀਂਲੱਗਸਕਦੀਉਸਦੀਕੋਈਖ਼ਾਸਸ਼ਕਲਨਹੀਂਦੱਸੀਜਾਸਕਦੀ l
ۄڈامیراگوۄِنّدُاگماگوچرُآدِنِرنّجنُنِرنّکارُجیِءُ
میرا کائنات کا رب عظیم ہے ، ناقابلِ پہنچ ہے ، بے عیب ہے ، بنیادی ہے ، بے داغ ہے اور بے شکل ہے۔

ਤੂੰ ਆਦਿ ਪੁਰਖੁ ਅਪਰੰਪਰੁ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਪਾਰੁ ਨ ਪਾਇਆ ਜਾਇ ਜੀਉ ॥
tooNaadpurakhapramparkartaatayraapaarnapaa-i-aajaa-ay jee-o.
O’ God, You are the primal Being, the infinite Creator; Your limits cannot be found.
ਹੇਪ੍ਰਭੂ! ਤੂੰਸਾਰੇਜਗਤਦਾਮੂਲਹੈਂਤੇਸਰਬ-ਵਿਆਪਕਹੈਂ, ਤੂੰਪਰੇਤੋਂਪਰੇਹੈਂਤੇਸਾਰੀਰਚਨਾਦਾਰਚਨਹਾਰਹੈਂ।ਤੇਰੀਹਸਤੀਦਾਪਾਰਲਾਬੰਨਾ (ਕਿਸੇਨੂੰ) ਲੱਭਨਹੀਂਸਕਦਾ।
توُنّآدِپُرکھُاپرنّپرُکرتاتیراپارُنپائِیاجاءِجیِءُ॥
آو پرکھ ۔ روز اول سے پہلے کا۔ اپرنپر۔ پر ے سےپرے ۔ لا محدود۔ کرتا ۔کارساز۔ کرنے والا۔ پار۔ کنارہ ۔
اے رب ، اے بنیادی وجودوالے،اے بے انتہا تخلیق فرمانےوالے۔ تیری حدود کو پاناناممکن ہے۔

ਤੂੰ ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰਿ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰਿ ਸਭ ਮਹਿ ਰਹਿਆ ਸਮਾਇ ਜੀਉ ॥
tooNghatghatantarsarabnirantarsabh meh rahi-aasamaa-ay jee-o.
You are pervading each and every heart and You are permeating in all.
ਤੂੰਹਰੇਕਸਰੀਰਵਿਚਮੌਜੂਦਹੈਂ, ਤੂੰਇਕ-ਰਸਸਭਨਾਂਵਿਚਸਮਾਰਿਹਾਹੈਂ।
توُنّگھٹگھٹانّترِسربنِرنّترِسبھمہِرہِیاسماءِجیِءُ॥
گھٹ انتر۔ دل میں۔ پار برہم۔ پار لگا نے والا۔ سرب نرنتر۔ سب کے اندر۔ سمائے ۔ بستا ہے ۔
آپ ہر دل اور جگہ میں سرائیت کررہے ہو اور ہر دل اور جگہ میں گھوم رہے ہیں ، آپ ہر ایک میں بسے ہوئےہیں(آپ ہر جگہ موجود ہو)

ਘਟ ਅੰਤਰਿ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਤਾ ਕਾ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥
ghatantarpaarbarahmparmaysartaakaa antnapaa-i-aa.
Within every heart is the Supreme God, whose limits cannot be found.
ਪਾਰਬ੍ਰਹਮਪਰਮੇਸਰਹਰੇਕਸਰੀਰਦੇਅੰਦਰਮੌਜੂਦਹੈਉਸਦੇਗੁਣਾਂਦਾਅੰਤ (ਕੋਈਜੀਵ) ਨਹੀਂਪਾਸਕਦਾ।
گھٹانّترِپارب٘رہمُپرمیسرُتاکاانّتُنپائِیا॥
پرمیشور ۔ خدا ۔ انت ۔ آخر
وہ دل کے اندر بسا ہوابے نیاز خدا عظیم پروردگار ہے جس کی انتہا کو پانا نا ممکن ہے

ਤਿਸੁ ਰੂਪੁ ਨ ਰੇਖ ਅਦਿਸਟੁ ਅਗੋਚਰੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਅਲਖੁ ਲਖਾਇਆ ॥
tisroopnaraykhadisatagochargurmukhalakhlakhaa-i-aa.
He has no particular form or shape; He is invisible and incomprehensible. However, to the Guru’s follower, the unknowable God becomes known.
ਉਸਪ੍ਰਭੂਦਾਕੋਈਖ਼ਾਸਰੂਪਕੋਈਖ਼ਾਸਚਿਹਨਚੱਕਰਨਹੀਂ।ਉਹਪ੍ਰਭੂ (ਇਹਨਾਂਅੱਖਾਂਨਾਲ) ਦਿੱਸਦਾਨਹੀਂਉਹਗਿਆਨ-ਇੰਦ੍ਰਿਆਂਦੀਪਹੁੰਚਤੋਂਪਰੇਹੈ, ਗੁਰੂਦੀਰਾਹੀਂਹੀਇਹਸਮਝਪੈਂਦੀਹੈਕਿਉਸਪਰਮਾਤਮਾਦਾਸਰੂਪਬਿਆਨਨਹੀਂਕੀਤਾਜਾਸਕਦਾ।
تِسُروُپُنریکھادِسٹُاگوچرُگُرمُکھِالکھُلکھائِیا॥
۔ روپ نہ ریکھ ۔ شکل وصورت۔ ادست ۔ نظروں سے اوجھل۔ انند ۔ مکمل سکون ۔ گورمکھ ۔ مرشد کے ذریعے ۔ الکھ ۔ خیال اور حساب سے باہر۔ جسکا اندازہ نہ ہو سکے ۔ لکھائیا ۔ سمجھائیا۔
اس کی کوئی مخصوص شکل و شباہتنہیں ہے۔ وہ ان دیکھا اور نامعلوم ہے۔صرف گرمکھ ہی اس ان دیکھےپروردگار کو دیکھ سکتا ہے۔

ਸਦਾ ਅਨੰਦਿ ਰਹੈ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ਸਹਜੇ ਨਾਮਿ ਸਮਾਇ ਜੀਉ ॥
sadaaanandrahaidin raateesehjaynaamsamaa-ay jee-o.
Such a Guru’s follower, always remains in a state of bliss and imperceptibly merges in His Name.
ਜੇਹੜਾਮਨੁੱਖਗੁਰੂਦੀਸਰਨਪੈਂਦਾਹੈਉਹਹਰਵੇਲੇਆਤਮਕਆਨੰਦਵਿਚਮਗਨਰਹਿੰਦਾਹੈ,ਪ੍ਰਭੂਦੇਨਾਮਵਿਚਲੀਨ
سدااننّدِرہےَدِنُراتیِسہجےنامِسماءِجیِءُ॥
انند۔ پر سکون ۔ جب کسی قسم کی ضرورت محسوس نہ ہو۔
گرو جی کا ایسا پیرو کار دن رات مستقل خوشیمیں رہتا ہے ، اور بے ساختہ نام(یاد ذات) میں جذب ہوجاتا ہے۔

ਤੂੰ ਆਦਿ ਪੁਰਖੁ ਅਪਰੰਪਰੁ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਪਾਰੁ ਨ ਪਾਇਆ ਜਾਇ ਜੀਉ ॥੨॥
tooNaadpurakhapramparkartaatayraapaarnapaa-i-aajaa-ay jee-o. ||2||
O’ God, You are the Primal Being, the Limitless Creator; Your limits cannot be found.
ਹੇਪ੍ਰਭੂ! ਤੂੰਸਾਰੇਜਗਤਦਾਮੂਲਹੈਂਤੇਸਰਬ-ਵਿਆਪਕਹੈਂ, ਤੂੰਪਰੇਤੋਂਪਰੇਹੈਂਤੇਸਾਰੀਰਚਨਾਦਾਰਚਨਹਾਰਹੈਂ।ਤੇਰੀਹਸਤੀਦਾਪਾਰਲਾਬੰਨਾ (ਕਿਸੇਨੂੰ) ਲੱਭਨਹੀਂਸਕਦਾ l
توُنّآدِپُرکھُاپرنّپرُکرتاتیراپارُنپائِیاجاءِجیِءُ
اے رب ، اے بنیادی وجودوالے،اے بے انتہا تخلیق فرمانےوالے۔ تیری حدود کو پاناناممکن ہے۔

ਤੂੰ ਸਤਿ ਪਰਮੇਸਰੁ ਸਦਾ ਅਬਿਨਾਸੀ ਹਰਿ ਹਰਿ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨੁ ਜੀਉ ॥
tooN satparmaysarsadaaabhinaaseeharharguneeniDhaanjee-o.
You are the eternal supreme Master, forever imperishable and the treasure of all the virtues.
ਹੇਪ੍ਰਭੂ! ਤੂੰਸਦਾਕਾਇਮਰਹਿਣਵਾਲਾਹੈਂਤੂੰਸਭਤੋਂਵੱਡਾਹੈਂ, ਤੂੰਕਦੇਭੀਨਾਸਹੋਣਵਾਲਾਨਹੀਂਹੈਂ, ਤੂੰਸਾਰੇਗੁਣਾਂਦਾਖ਼ਜ਼ਾਨਾਹੈਂ।
توُنّستِپرمیسرُسداابِناسیِہرِہرِگُنھیِنِدھانُجیِءُ॥
ست ۔ سچا۔ صدیوی ۔ اوناسی ۔لافناہ ۔ گنی ندھان ۔ اوصاف کا خزانہ
آپ سچے ، اور ہمیشہ کے لئے معافی تلافیسے بے نیاز ہو ۔اے رب ، حار ، حار ، اس خوبی کا خزانہ ہے۔

ਹਰਿ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਏਕੋ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ਤੂੰ ਆਪੇ ਪੁਰਖੁ ਸੁਜਾਨੁ ਜੀਉ ॥
harharparabhaykoavarnako-eetooNaapaypurakhsujaanjee-o.
O’ God, You are the One and only One, there is no other at all. You Yourself are the all-knowing supreme being.
ਹੇਹਰੀ! ਤੂੰਹੀਇਕੋਇਕਮਾਲਕਹੈਂ, ਤੇਰੇਬਰਾਬਰਦਾਹੋਰਕੋਈਨਹੀਂਹੈਤੂੰਆਪਹੀਸਭਦੇਅੰਦਰਮੌਜੂਦਹੈਂ, ਤੂੰਆਪਹੀਸਭਦੇਦਿਲਦੀਜਾਣਨਵਾਲਾਹੈਂ।
ہرِہرِپ٘ربھُایکواۄرُنکوئیِتوُنّآپےپُرکھُسُجانُجیِءُ॥
پروردگار مالک ، حار ، حار ایک ہی ایک واحد ذاتہے۔اس کے علاوہکوئی دوسرا نہیں ہے۔ آپ پذات خود ہی سارا علم رکھنے والے رب ہیں۔

ਪੁਰਖੁ ਸੁਜਾਨੁ ਤੂੰ ਪਰਧਾਨੁ ਤੁਧੁ ਜੇਵਡੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥
purakhsujaantooNparDhaantuDhjayvadavarnako-ee
O’ God, You are the all-knowing, the most exalted and supreme; there is no other as great as You.
ਹੇਹਰੀ! ਤੂੰਸਭਵਿਚਵਿਆਪਕਹੈਂ, ਤੂੰਘਟਘਟਦੀਜਾਣਨਵਾਲਾਹੈਂ, ਤੂੰਸਭਤੋਂਸ਼ਿਰੋਮਣੀਹੈਂ, ਤੇਰੇਜੇਡਾਹੋਰਕੋਈਨਹੀਂਹੈ।
پُرکھُسُجانُتوُنّپردھانُتُدھُجیۄڈُاۄرُنکوئیِ॥
۔ پردھان۔ مقبول عام۔ سجان ۔ دانشمند ۔ بیداری
اے پروردگار آپ سب کو جاننے والے رب ہو ، بہت عظیم مرتبہ اور آسودہ حال ذات ہو۔ آپ جتنا کوئی دوسرا عظیم نہیں ہے۔

ਤੇਰਾ ਸਬਦੁ ਸਭੁ ਤੂੰਹੈ ਵਰਤਹਿ ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਹਿ ਸੁ ਹੋਈ ॥
tayraasabadsabhtooNhaivartehtooNaapaykarahi so ho-ee.
Your word is pervading in all; whatever You do, comes to pass.
ਹਰਥਾਂਤੇਰਾਹੀਹੁਕਮਚੱਲਰਿਹਾਹੈ, ਹਰਥਾਂਤੂੰਹੀਤੂੰਮੌਜੂਦਹੈਂ, ਜਗਤਵਿਚਉਹੀਹੁੰਦਾਹੈਜੋਤੂੰਆਪਹੀਕਰਦਾਹੈਂ।
تیراسبدُسبھُتوُنّہےَۄرتہِتوُنّآپےکرہِسُہوئیِ॥
سبد۔ کلام۔
آپ کا کلام سب میں سرائیت کر رہا ہے۔ آپ جو بھی کرتے ہو(کرنا چاہتے ہو) ، وہ ہو جاتاہے۔

ਹਰਿ ਸਭ ਮਹਿ ਰਵਿਆ ਏਕੋ ਸੋਈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਲਖਿਆ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜੀਉ ॥
harsabh meh ravi-aaayko so-eegurmukhlakhi-aaharnaamjee-o.
Only a Guru’s follower comes to understand that one God is permeating all.
ਸਾਰੀਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਵਿਚਇਕਉਹਪਰਮਾਤਮਾਹੀਰਮਰਿਹਾਹੈ, ਗੁਰੂਦੀਸਰਨਪਿਆਂਉਸਪਰਮਾਤਮਾਦੇਨਾਮਦੀਸੂਝਪੈਂਦੀਹੈ।
ہرِسبھمہِرۄِیاایکوسوئیِگُرمُکھِلکھِیاہرِنامُجیِءُ॥
۔ لکھیا۔ رویا۔ مجذوب ۔
ایک ہی خدا سب میں سرائیتکر رہا ہے۔ رب کا نام (کلام) صرف گرمکھ کی ہی سمجھ میں آتا ہے۔

ਤੂੰ ਸਤਿ ਪਰਮੇਸਰੁ ਸਦਾ ਅਬਿਨਾਸੀ ਹਰਿ ਹਰਿ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨੁ ਜੀਉ ॥੩॥
tooN satparmaysarsadaaabhinaaseeharharguneeniDhaanjee-o. ||3||
O’ God, You are the eternal supreme Master, forever imperishable and the treasure of all the virtues.
ਹੇਪ੍ਰਭੂ! ਤੂੰਸਦਾਕਾਇਮਰਹਿਣਵਾਲਾਹੈਂ, ਤੂੰਸਭਤੋਂਵੱਡਾਹਾਕਮਹੈਂ, ਤੂੰਕਦੇਭੀਨਾਸਹੋਣਵਾਲਾਨਹੀਂਹੈਂ, ਤੂੰਸਾਰੇਗੁਣਾਂਦਾਖ਼ਜ਼ਾਨਾਹੈਂ
توُنّستِپرمیسرُسداابِناسیِہرِہرِگُنھیِنِدھانُجیِءُ
آپ سچے ، اور ہمیشہ کے لئے معافی تلافیسے بے نیاز ہو ۔اے رب ، حار ، حار ، اس خوبی کا خزانہ ہے۔

ਸਭੁ ਤੂੰਹੈ ਕਰਤਾ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਇ ਜੀਉ ॥
sabhtooNhaikartaasabhtayreevadi-aa-eeji-o bhaavaitivaichalaa-ay jee-o.
O’ God, You are the Creator of all, and all glory is Yours. As it pleases Your Will, You so direct the universe (Your creation).
ਹੇਕਰਤਾਰ! ਹਰਥਾਂਤੂੰਹੀਤੂੰਹੈਂ, ਸਾਰੀਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਤੇਰੇਹੀਤੇਜ-ਪ੍ਰਤਾਪਦਾਪ੍ਰਕਾਸ਼ਹੈ।ਹੇਕਰਤਾਰ! ਜਿਵੇਂਤੈਨੂੰਚੰਗਾਲੱਗੇ, ਤਿਵੇਂ, ਆਪਣੀਇਸਰਚਨਾਨੂੰਆਪਣੇਹੁਕਮਵਿਚਤੋਰ।
سبھُتوُنّہےَکرتاسبھتیریِۄڈِیائیِجِءُبھاۄےَتِۄےَچلاءِجیِءُ॥
کرتا ۔ کرنے والا۔ وڈیائی ۔ عظمت ۔ بھاوے ۔ رضا۔ فرمان۔ خواہش۔
آپ سب کے تخلیق کارہیں ، اور ساری بڑائی آپ کی ہی ہے۔ ہم صرف وہیعمل کرتے ہیں جو تیری ذات کو پسند ہوتا ہے۔

ਤੁਧੁ ਆਪੇ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਵਹਿ ਸਭ ਤੇਰੈ ਸਬਦਿ ਸਮਾਇ ਜੀਉ ॥
tuDhaapaybhaavaitivaichalaavehsabhtayraisabadsamaa-ay jee-o.
O’ God, You direct the universe as it pleases You and all follow Your command.
ਹੇਕਰਤਾਰ! ਜਿਵੇਂਤੈਨੂੰਆਪਨੂੰਚੰਗਾਲੱਗਦਾਹੈਤਿਵੇਂਤੂੰਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਨੂੰਕਾਰੇਲਾਰਿਹਾਹੈਂ, ਸਾਰੀਲੁਕਾਈਤੇਰੇਹੀਹੁਕਮਦੇਅਨੁਸਾਰਹੋਕੇਤੁਰਦੀਹੈ।
تُدھُآپےبھاۄےَتِۄےَچلاۄہِسبھتیرےَسبدِسماءِجیِءُ॥
سبد۔ فرمان۔
ہم صرف وہیعمل کرتے ہیں جو تیری ذات کو پسند ہوتا ہےہر ایک تیرے شبد میں محوہوچکا ہے (گھل ملچکا ہے)۔

ਸਭ ਸਬਦਿ ਸਮਾਵੈ ਜਾਂ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਤੇਰੈ ਸਬਦਿ ਵਡਿਆਈ ॥
sabhsabadsamaavaijaaNtuDhbhaavaitayraisabadvadi-aa-ee.
The entire universe is attuned to your command. Only when it pleases You that we obtain honor through Your word.
ਸਾਰੀਲੁਕਾਈਤੇਰੇਹੁਕਮਵਿਚਹੀਟਿਕੀਰਹਿੰਦੀਹੈ, ਜਦੋਂਤੈਨੂੰਚੰਗਾਲੱਗਦਾਹੈ, ਤਾਂਤੇਰੇਹੁਕਮਅਨੁਸਾਰਹੀ (ਜੀਵਾਂਨੂੰ) ਆਦਰ-ਮਾਣਮਿਲਦਾਹੈ
سبھسبدِسماۄےَجاںتُدھُبھاۄےَتیرےَسبدِۄڈِیائیِ॥
جب یہ تیری ذات کو پسند ہوتا ہے(تیری ذات چاہتی ہے)تب ہی ہم تیرے شبد کے ذریعہ بڑائی حاصل کرتے ہیں۔

ਗੁਰਮੁਖਿ ਬੁਧਿ ਪਾਈਐ ਆਪੁ ਗਵਾਈਐ ਸਬਦੇ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ ॥
gurmukhbuDhpaa-ee-aiaapgavaa-ee-aisabdayrahi-aasamaa-ee.
When, through the Guru we obtain virtuous intellect and shed our self-conceit, only then through the Guru’s word, God seems to be pervading everywhere.
ਜੇਗੁਰੂਦੀਸਰਨਪੈਕੇਚੰਗੀਅਕਲਹਾਸਲਕਰਲਈਏ, ਜੇ (ਆਪਣੇਅੰਦਰੋਂ) ਹਉਮੈ-ਅਹੰਕਾਰਦੂਰਕਰਲਈਏ, ਤਾਂਗੁਰ-ਸ਼ਬਦਦੀਬਰਕਤਿਨਾਲਉਹਕਰਤਾਰਹਰਥਾਂਵਿਆਪਕਦਿੱਸਦਾਹੈ।
گُرمُکھِبُدھِپائیِئےَآپُگۄائیِئےَسبدےرہِیاسمائیِ॥
گومکھ ۔ مرشد کے ذریعے ۔ آپ ۔ خودی ۔ خوئش پن
گرمکھ کو دانائی حاصل ہو جاتیہے ، اور اپنی خود غرضی کو ختم کردیتا ہےاور اس کے شبد میں گھل مل جاتا ہے(محو ہو جاتا ہے)۔

ਤੇਰਾ ਸਬਦੁ ਅਗੋਚਰੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਾਈਐ ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਸਮਾਇ ਜੀਉ ॥
tayraasabadagochargurmukhpaa-ee-ainaanaknaamsamaa-ay jee-o.
O’ Nanak, only a Guru’s follower can understand Your incomprehensible Word, and when he understands it, he remains absorbed in Your Name.
ਹੇਨਾਨਕ! ਤੇਰਾਹੁਕਮਜੀਵਾਂਦੇਗਿਆਨ-ਇੰਦ੍ਰਿਆਂਦੀਪਹੁੰਚਤੋਂਪਰੇਹੈ (ਤੇਰੇਹੁਕਮਦੀਸਮਝ) ਗੁਰੂਦੀਸਰਨਪਿਆਂਪ੍ਰਾਪਤਹੁੰਦੀਹੈ, (ਜਿਸਮਨੁੱਖਨੂੰਪ੍ਰਾਪਤਹੁੰਦੀਹੈਉਹਤੇਰੇ) ਨਾਮਵਿਚਲੀਨਹੋਜਾਂਦਾਹੈ।
تیراسبدُاگوچرُگُرمُکھِپائیِئےَنانکنامِسماءِجیِءُ॥
۔ اگوچر۔ ناقابل بیان ۔
گرمکھ کو تیراناقابل فہم شبد حاصلہو جاتا ہے۔اور اے نانک وہ نام(ذات خدا) میں گھل مل جاتا ہے۔

ਸਭੁ ਤੂੰਹੈ ਕਰਤਾ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਇ ਜੀਉ ॥੪॥੭॥੧੪॥
sabhtooNhaikartaasabhtayreevadi-aa-eeji-o bhaavaitivaichalaa-ay jee-o. ||4||7||14||
O’ God, You are the Creator of all, and all glory is Yours. As it pleases Your Will,so You direct the universe (Your creation).
ਹੇਕਰਤਾਰ! ਹਰਥਾਂਤੂੰਹੀਤੂੰਹੈਂ, ਸਾਰੀਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਤੇਰੇਹੀਤੇਜ-ਪ੍ਰਤਾਪਦਾਪ੍ਰਕਾਸ਼ਹੈ।ਹੇਕਰਤਾਰ! ਜਿਵੇਂਤੈਨੂੰਚੰਗਾਲੱਗੇਤਿਵੇਂ (ਆਪਣੀਇਸਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਨੂੰਆਪਣੇਹੁਕਮਵਿਚ) ਤੋਰ l
سبھُتوُنّہےَکرتاسبھتیریِۄڈِیائیِجِءُبھاۄےَتِۄےَچلاءِجیِءُ॥੪॥੭॥੧੪॥
وڈیائی ۔ عظمت
آپ سب کے تخلیق کارہیں ، اور ساری بڑائی آپ کی ہی ہے۔ ہم صرف وہیعمل کرتے ہیں جو تیری ذات کو پسند ہوتا ہے۔

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ik-oNkaarsatgurparsaad.
One eternal God, realized by the grace of the true Guru:
ਅਕਾਲਪੁਰਖਇੱਕਹੈਅਤੇਸਤਿਗੁਰੂਦੀਕਿਰਪਾਨਾਲਮਿਲਦਾਹੈ
ੴستِگُرپ٘رسادِ॥
ہمیشہ قائم رہنے والا خدا صرف ایک ہے ۔ صرف سچے مرشد کی رحمت سے ہی اس کی پہچان ہو سکتی ہے

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪ ਛੰਤ ਘਰੁ ੪ ॥
aasaamehlaa 4 chhantghar 4.
RaagAasaa, the Fourth Guru, Chhant, Fourth Beat:
ਰਾਗਆਸਾ, ਘਰ੪ਵਿੱਚਗੁਰੂਰਾਮਦਾਸਜੀਦੀਬਾਣੀ ‘ਛੰਤ
آسامہلا੪چھنّتگھرُ੪॥

ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਿੰਨੇ ਲੋਇਣਾ ਮਨੁ ਪ੍ਰੇਮਿ ਰਤੰਨਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥
haramritbhinnay lo-inaa man paraymratannaaraamraajay.
O’ God, my mind is imbued with Your love and my eyes are moist with the nectar of Your Name (spiritually overwhelmed).
ਮੇਰੀਆਂਅੱਖਾਂਆਤਮਕਜੀਵਨਦੇਣਵਾਲੇਹਰਿ-ਨਾਮ-ਜਲਨਾਲਸਰੂਰਵਿਚਆਗਈਆਂਹਨ, ਮੇਰਾਮਨਪ੍ਰਭੂਦੇਪ੍ਰੇਮ-ਰੰਗਵਿਚਰੰਗਿਆਗਿਆਹੈ।
ہرِانّم٘رِتبھِنّنےلوئِنھامنُپ٘ریمِرتنّنارامراجے॥
ہر انمرت بھنے لوئنا۔ ہر ۔ خدا۔ انمرت۔ آب حیات ۔ وہ پانی جس سے اخلاقی و روحانی زندگی حاصل ہوتی ہے ۔ بھنے ۔ تم ۔ تر۔ لوئنا ۔ آنکھیں۔ من ۔ دل ۔ قلب۔ ذہن۔ پریم ۔پیار۔ محبت۔ رتننا۔ محو ومجذوب۔ من ۔ دل ۔
اے میرے رب میری آنکھیں تیرےامرت سے گیلی ہیں ، اور اے میرے رب ، میرا دماغ تیری محبت سے مرجع(بھرا پڑا) ہے۔

ਮਨੁ ਰਾਮਿ ਕਸਵਟੀ ਲਾਇਆ ਕੰਚਨੁ ਸੋਵਿੰਨਾ ॥
manraamkasvateelaa-i-aakanchansovinnaa.
(I feel that) my mind has become immaculate like pure gold by the touchstone of God’s Name.
ਪਰਮਾਤਮਾਨੇਮੇਰੇਮਨਨੂੰ (ਆਪਣੇਨਾਮਦੀ) ਕਸਵੱਟੀਉਤੇਘਸਾਇਆਹੈ, ਤੇਇਹਸੁੱਧਸੋਨਾਬਣਗਿਆਹੈ।
منُرامِکسۄٹیِلائِیاکنّچنُسوۄِنّنا॥
کسوتی ۔ آزمائش ۔ امتحان۔ پرکھنے والی وٹی ۔ کنچن ۔ سونا۔ سووننا۔ کتنی دنی کا ہے
خداوند نے اپنے لمسکی کسوٹیپر میرے دل و دماغ کو پرکھا اور اسے سو فیصد سونا ملا(مجھے سو فیصد خالص پایا)۔

ਗੁਰਮੁਖਿ ਰੰਗਿ ਚਲੂਲਿਆ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਤਨੋ ਭਿੰਨਾ ॥
gurmukh rang chalooli-aamayraa man tanobhinnaa.
By following the Guru’s teachings, my mind is imbued with love for God; my mind and body are drenched with His love
ਗੁਰੂਦੀਸਰਨਪਿਆਂਮੇਰਾਮਨਪ੍ਰਭੂਦੇਪ੍ਰੇਮ-ਰੰਗਵਿਚਗੂੜ੍ਹਾਲਾਲਹੋਗਿਆਹੈ, ਮੇਰਾਮਨਤਰੋ-ਤਰਹੋਗਿਆਹੈ, ਮੇਰਾਹਿਰਦਾਤਰੋ-ਤਰਹੋਗਿਆਹੈ।
گُرمُکھِرنّگِچلوُلِیامیرامنُتنوبھِنّنا॥
۔ رن چلو لیا۔ چوں لالہ ۔ لالہ کےپھول جیسا رنگ ۔ من تنو۔ دل وجان ۔ بھنا۔ تم
گرمکھ کی طرح میں پوست(خدا کی محبت) کے گہرے سرخ رنگ میں رنگین ہو چکا ہوں ، اور میرا دماغ اور جسم اس کی محبت سے تر ہو چکے ہیں۔

error: Content is protected !!