Urdu-Raw-Page-427

ਏਮਨਰੂੜ੍ਹ੍ਹੇਰੰਗੁਲੇਤੂੰਸਚਾਰੰਗੁਚੜਾਇ॥
ay man roorhHai rangulay tooN sachaa rang charhaa-ay.
O’ beauteous and joyful mind, imbue yourself with the true color of God’s love.
ਹੇਸੋਹਣੇਮਨ! ਹੇਰੰਗੀਲੇਮਨ! (ਤੂੰਆਪਣੇਉੱਤੇ) ਸਦਾਕਾਇਮਰਹਿਣਵਾਲਾਨਾਮ-ਰੰਗਚਾੜ੍ਹ।
اےمنروُڑ٘ہ٘ہےرنّگُلےتوُنّسچارنّگُچڑاءِ॥
اے من روڑے رنگے ۔ اے میرے خوبصورت پریمی دل (سح) سچا رنگ چڑھائے.اپنے آپ کو حقیقی سچا پریمی بنا۔
اے میرے خوبصورت پریمی دل اپنے آپ کو سچا اور حقیقت پرست بنا ۔

ਰੂੜੀਬਾਣੀਜੇਰਪੈਨਾਇਹੁਰੰਗੁਲਹੈਨਜਾਇ॥੧॥ਰਹਾਉ॥
roorhee banee jay rapai naa ih rang lahai na jaa-ay. ||1|| rahaa-o.
If the mind is imbued with the love of divine words of God’s praises, then the color of this love never fades. ||1||Pause||
ਜੇਮਨਸੋਹਣੀਸਿਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹਦੀਬਾਣੀਨਾਲਰੰਗਿਆਜਾਏ, ਤਾਂਇਸਦਾਇਹਰੰਗਕਦੇਨਹੀਂਉਤਰਦਾ॥੧॥ਰਹਾਉ॥
روُڑیِبانھیِجےرپےَنااِہُرنّگُلہےَنجاءِ॥੧॥رہاءُ॥
روڑی بانی۔ خوبصورت بول۔ کلام ۔ جے رپے ۔ اگر پریمی ہو جائے ۔ نہ کہے نہ جائے ۔ تو کبھی نہیں اُترتا (1) رہاؤ نیچ ۔ کمینے
اگر تو آپ کو خوبصورت کلام میں محو اور مجذوب ہو جائے تو اس کا تاثر کبھی نہیں مٹے گا رہاؤ

ਹਮਨੀਚਮੈਲੇਅਤਿਅਭਿਮਾਨੀਦੂਜੈਭਾਇਵਿਕਾਰ॥
ham neech mailay at abhimaanee doojai bhaa-ay vikaar.
Engrossed in vices and the love of worldly riches, we are evil minded and extremely egotistical persons of low character.
ਮਾਇਆਦੇਪਿਆਰਵਿਚਵਿਕਾਰਾਂਵਿਚਫਸਕੇਅਸੀਂਜੀਵਨੀਵੇਂਗੰਦੇਆਚਰਨਵਾਲੇਤੇਅਹੰਕਾਰੀਹੋਏਹੋਏਹਾਂ।
ہمنیِچمیَلےاتِابھِمانیِدوُجےَبھاءِۄِکار॥
ابھیمانیمغروردوجے بھائےسچ اور حقیقت چھوڑ کردوسرے مطلب سے محبت
یہاں ہر دل عزیز ہوجاتے ہں اور آئندہ ہر زمانے میں شہرت پاتے ہیں۔ہم کمینے ۔ ناپاک اور مغرور بدیوں میں ملوث ہیں۔

ਗੁਰਿਪਾਰਸਿਮਿਲਿਐਕੰਚਨੁਹੋਏਨਿਰਮਲਜੋਤਿਅਪਾਰ॥੨॥
gur paaras mili-ai kanchan ho-ay nirmal jot apaar. ||2||
But upon meeting and following the Guru’s teachings, we become pure like gold, and the immaculate light of the infinite God illuminates our mind. ||2||
ਪਾਰਸ-ਗੁਰੂਦੇਮਿਲਿਆਂਅਸੀਂਸੋਨਾਬਣਜਾਂਦੇਹਾਂ, ਸਾਡੇਅੰਦਰਬੇਅੰਤਪ੍ਰਭੂਦੀਪਵਿਤ੍ਰਜੋਤਿਜਗਪੈਂਦੀਹੈ॥੨॥
گُرِپارسِمِلِئےَکنّچنُہوۓنِرملجوتِاپار॥੨॥
گرپارس .ایک ایسا پتھر جس کے چھونے سے لوہا سونا بن جاتا ہے اسی طرح سے مرشد کے ملاپ سے نیچ اور کمینے آدمی نیک اور با عزت اور شہرت یافتہ ہو جاتے ہیں۔ نرمل ۔جوت اپار پاک نور الہٰی منور ہو جاتا ہے
پارس مرشد کے ملاپ سے سونے کی مانند بیش قیمت ہو جاتے ہیں۔ اور اس لا محدود خدا کے نور سے ذہن روشن ہوجاتا ہے (2)

ਬਿਨੁਗੁਰਕੋਇਨਰੰਗੀਐਗੁਰਿਮਿਲਿਐਰੰਗੁਚੜਾਉ॥
bin gur ko-ay na rangee-ai gur mili-ai rang charhaa-o.
Without following the Guru’s teachings no onecan be imbued with Naam; yesone gets imbued with the Naam only upon meeting the Guru.
ਗੁਰੂਦੀਸਰਨਪੈਣਤੋਂਬਿਨਾਕੋਈਮਨੁੱਖ (ਨਾਮ-ਰੰਗਨਾਲ) ਰੰਗਿਆਨਹੀਂਜਾਸਕਦਾ, ਜੇਗੁਰੂਮਿਲਪਏਤਾਂਹੀਨਾਮ-ਰੰਗਚੜ੍ਹਦਾਹੈ।
بِنُگُرکوءِنرنّگیِئےَگُرِمِلِئےَرنّگُچڑاءُ॥
رنگیئے۔ متاثر ہونا۔ پریمی بننا
بغیر مرشد انسان سچ اور حقیقت سے شناسائی نہیں پا سکتا اور نہ اس کا پریمی بن سکتا ہے ۔

ਗੁਰਕੈਭੈਭਾਇਜੋਰਤੇਸਿਫਤੀਸਚਿਸਮਾਉ॥੩॥
gur kai bhai bhaa-ay jo ratay siftee sach samaa-o. ||3||
Those who are imbued with the love of the Guru through his revered fear, they merge into God by singing His praises. ||3||
ਜੋਗੁਰੂਦੇਡਰ-ਅਦਬਦੀਰਾਹੀਂਗੁਰੂਦੇਪ੍ਰੇਮਰੰਗੇਜਾਂਦੇਹਨ, ਸਿਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹਦੀਬਰਕਤਿਨਾਲਉਹਪ੍ਰਭੂਵਿਚਲੀਨਹੋਜਾਂਦੇਹਨ॥੩॥
گُرکےَبھےَبھاءِجورتےسِپھتیِسچِسماءُ॥੩॥
گرکے بھے بھاء۔مرشد کے خوف اور پیار جورتےمتاثر ہوئے ۔ صفتی اس صفت سے سچ اور حقیقت میں مجذوب ہوجاتے ہیں
اگر مرشد سے ملاپ ہو جائے تو مرشد کے خوف اور اداب اور پریم کے ذریعے اس صفت سے خدا کے نام میں محو ومجذوب ہو جاتے ہیں۔

ਭੈਬਿਨੁਲਾਗਿਨਲਗਈਨਾਮਨੁਨਿਰਮਲੁਹੋਇ॥
bhai bin laag na lag-ee naa man nirmal ho-ay.
Without the revered fear of God, the mind is not imbued with God’s love and without it the mind does not become immaculate.
ਡਰ-ਅਦਬਤੋਂਬਿਨਾਮਨ-ਕੱਪੜੇਨੂੰਪਾਹਨਹੀਂਲੱਗਸਕਦੀ (ਪਾਹਤੋਂਬਿਨਾਪੱਕਾਰੰਗਨਹੀਂਚੜ੍ਹਦਾ) ਮਨਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾਨਹੀਂਹੋਸਕਦਾ।
بھےَبِنُلاگِنلگئیِنامنُنِرملُہوءِ॥
لاگ ۔اثر
انسان خوف کے بغیر متاثر نہیں ہوتا اور نہ دل پاک ہوتا ہے ۔

ਬਿਨੁਭੈਕਰਮਕਮਾਵਣੇਝੂਠੇਠਾਉਨਕੋਇ॥੪॥
bin bhai karam kamaavnay jhoothay thaa-o na ko-ay. ||4||
By performing ritualistic acts without fear of God, one still remains false (sinful), and finds no place in God’s presence. ||4||
ਡਰਤੋਂਬਿਨਾਕਰਮਕਾਂਡਕੀਤੇਭੀਜਾਣਤਾਂਮਨੁੱਖਝੂਠਦਾਪ੍ਰੇਮੀਹੀਰਹਿੰਦਾਹੈਤੇਝੂਠੇਨੂੰਪ੍ਰਭੂਦੀਹਜ਼ੂਰੀਵਿਚਥਾਂਨਹੀਂਮਿਲਦੀ॥੪॥ਦਾਹੈਉਹੀਰੰਗਿਆਜਾਇਗਾ।
بِنُبھےَکرمکماۄنھےجھوُٹھےٹھاءُنکوءِ॥੪॥
کرم۔اعمال کار۔ ٹھاؤ ۔ٹھکانہ (4)
اس لئے بغیر خوفکے کئے گئے اعمال اور کام جھوٹے ہوتے ہیں اور ان کی کوئی وقعت نہیں ہوتی ۔

ਪੂਰੇਗੁਰਤੇਸਤਸੰਗਤਿਊਪਜੈਸਹਜੇਸਚਿਸੁਭਾਇ॥੫॥
pooray gur tay satsangat oopjai sehjay sach subhaa-ay. ||5||
Holy congregation is blessed by theperfect Guru, through which one intuitively merges into the love of the eternal God. ||5||
ਪੂਰੇਗੁਰੂਤੋਂਸਾਧਸੰਗਤਿਪ੍ਰਾਪਤਹੁੰਦੀਹੈ, ਜਿਸਦੁਆਰਾਮਨੁੱਖਸਹਜ-ਸੁਭਾਹੀਪ੍ਰਭੂ-ਪ੍ਰੇਮਵਿਚਵਿੱਚਲੀਨਹੋਜਾਂਦਾਹੈ॥੫॥
پوُرےگُرتےستسنّگتِاوُپجےَسہجےسچِسُبھاءِ॥੫॥
مگر یہ پاکدامنوں کی صحبت و قربت مرشد کے ذریعے ہی حاصل ہوتی ہےتو پھر انسان قدرتی طور پر ہی سچے صدیوی خدا میں محو ومجذوب ہوجاتا ہے۔(5)

ਜਿਸ ਨੋ ਆਪੇ ਰੰਗੇ ਸੁ ਰਪਸੀ ਸਤਸੰਗਤਿ ਮਿਲਾਇ ॥
jis no aapay rangay so rapsee satsangat milaa-ay.
That person alone would be imbued in God’s love whom God Himself imbues by uniting him with the holy congregation.
ਸਾਧ ਸੰਧਤਿ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ (ਦੇ ਮਨ) ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਨਾਮ-ਰੰਗ ਚਾੜ੍ਹ
جِسنوآپےرنّگےسُرپسیِستسنّگتِمِلاءِ॥
رپسی ۔ متاثر ہوگا
جس انسان کو خدا خود پاکدامنوں کی صحبت و قربت میں ملا کر سچ اور حقیقت سے متاثر کرتا ہے وہی متاثر ہوتا ہے

ਬਿਨੁਸੰਗਤੀਸਭਿਐਸੇਰਹਹਿਜੈਸੇਪਸੁਢੋਰ॥
bin sangtee sabh aisay raheh jaisay pas dhor.
Without the holy congregation, people remain like beasts and animals.
ਸਾਧਸੰਗਤਿਤੋਂਬਿਨਾਸਾਰੇਮਨੁੱਖਪਸ਼ੂਆਂਵਾਂਗਤੁਰੇਫਿਰਦੇਹਨ,
بِنُسنّگتیِسبھِایَسےرہہِجیَسےپسُڈھور॥
ڈہور ۔مویشی
بغیر صحبت و قربت انسان ایک مویشی کی مانند ہوتا ہے

ਜਿਨ੍ਹ੍ਹਿਕੀਤੇਤਿਸੈਨਜਾਣਨ੍ਹ੍ਹੀਬਿਨੁਨਾਵੈਸਭਿਚੋਰ॥੬॥
jiniH keetay tisai na jaananHee bin naavai sabh chor. ||6||
They do not realize the One who created them; so without Naam they all are like thieves. ||6||ਜਿਸਪਰਮਾਤਮਾਨੇਉਹਨਾਂਨੂੰਪੈਦਾਕੀਤਾਹੈਉਸਨਾਲਸਾਂਝਨਹੀਂਪਾਂਦੇ, ਉਸਦੇਨਾਮਤੋਂਬਿਨਾਸਾਰੇਉਸਦੇਚੋਰਹਨ॥੬॥
جِن٘ہ٘ہِکیِتےتِسےَنجانھن٘ہ٘ہیِبِنُناۄےَسبھِچور॥੬॥
جس نے پیدا کیا ہےاس سے شراکت اور اس کے متعلق سمجھ نہیں اس کے بغیر سارے اس کے چور ہیں

ਇਕਿਗੁਣਵਿਹਾਝਹਿਅਉਗਣਵਿਕਣਹਿਗੁਰਕੈਸਹਜਿਸੁਭਾਇ॥
ik gun vihaajheh a-ugan viknahi gur kai sahj subhaa-ay.
There are some, who acquire virtues and renounce their sins through the equipoise and good disposition blessed by the Guru.
ਕਈਮਨੁੱਖਐਸੇਭੀਹਨਜੋਗੁਰੁਵਾਲੇਸਹਜਸੁਭਾਦੁਆਰਾਗੁਣਗ੍ਰਹਿਣਕਰੀਜਾਂਦੇਹਨ ’ਤੇਔਗੁਣਛੱਡੀਜਾਂਦੇਹਨ
اِکِگُنھۄِہاجھہِائُگنھۄِکنھہِگُرکےَسہجِسُبھاءِ
گن وہاجھ۔ اوصاف خریدتے ہیں (7)
بہت سے انسان ایسے بھی ہیں جو مرشد کے وسیلے سے نیکی اور اوصاف خریدتے ہیں اپنے بداوصاف ختم کرتے ہیں
ਗੁਰਸੇਵਾਤੇਨਾਉਪਾਇਆਵੁਠਾਅੰਦਰਿਆਇ॥੭॥
gur sayvaa tay naa-o paa-i-aa vuthaa andar aa-ay. ||7||
Through the Guru’s teachings they attain the Wealth of Naam and realize God dwelling in their hearts. ||7||
ਗੁਰੂਦੀਦੱਸੀਸੇਵਾਦੀਬਰਕਤਿਨਾਲਉਹਪ੍ਰਭੂਦਾਨਾਮ-ਸੌਦਾਪ੍ਰਾਪਤਕਰਲੈਂਦੇਹਨ, ਪਰਮਾਤਮਾਉਹਨਾਂਦੇਅੰਦਰਆਵੱਸਦਾਹੈ॥੭॥
گُرسیۄاتےناءُپائِیاۄُٹھاانّدرِآءِ॥੭॥
وہ خدمت مرشد سے اُس کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر سچ اور حقیقت خریدتے ہیں نور سچ اور حقیقت ان کے دل میں بس جاتی ہے

ਸਭਨਾਕਾਦਾਤਾਏਕੁਹੈਸਿਰਿਧੰਧੈਲਾਇ॥
sabhnaa kaa daataa ayk hai sir DhanDhai laa-ay.
God alone is the benefactor of all; He assigns tasks to each and every person.
ਪਰਮਾਤਮਾਆਪਹੀਸਭਜੀਵਾਂਨੂੰਸਭਕੁਝਦੇਣਵਾਲਾਹੈ, ਉਹਆਪਹੀਹਰੇਕਜੀਵਨੂੰਧੰਧੇਵਿਚਲਾਂਦਾਹੈ।
سبھناکاداتاایکُہےَسِرِدھنّدھےَلاءِ
دھندے ۔کام
خداسب کو دینے والا سخی واحد ہے جو سب کو کام پر لگاتا ہے

ਨਾਨਕਨਾਮੇਲਾਇਸਵਾਰਿਅਨੁਸਬਦੇਲਏਮਿਲਾਇ॥੮॥੯॥੩੧॥
naanak naamay laa-ay savaari-an sabday la-ay milaa-ay. ||8||9||31||
O’ Nanak, God has embellishedsomeby attaching them to meditation onNaam;and He has united them with Himself through the Guru’s word. ||8||9||31||
ਹੇਨਾਨਕ! ਉਸਨੇਆਪਹੀਆਪਣੇਨਾਮਵਿਚਜੋੜਕੇਜੀਵਾਂਦੇਜੀਵਨਸੋਹਣੇਬਣਾਏਹਨਉਸਨੇਆਪਹੀਗੁਰੂਦੇਸ਼ਬਦਦੀਰਾਹੀਂਜੀਵਾਂਨੂੰਆਪਣੇਚਰਨਾਂਵਿਚਜੋੜਿਆਹੈ॥੮॥੯॥੩੧॥
نانکنامےلاءِسۄارِئنُسبدےلۓمِلاءِ
سوارین۔ درست کرتے ہیں ۔
۔ اے نانک سچ و حقیقت اور نام سے اُس کی درستی کرکے اُسے اپنے ساتھ ملا لیتاہے۔

ਆਸਾਮਹਲਾ੩॥
aasaa mehlaa 3.
Raag Aasaa, Third Guru:
آسامہلا੩॥

ਸਭਨਾਵੈਨੋਲੋਚਦੀਜਿਸੁਕ੍ਰਿਪਾਕਰੇਸੋਪਾਏ॥
sabh naavai no lochdee jis kirpaa karay so paa-ay.
The entire humanity longs for the wealth of Naam, but he alone receives it unto whom God bestows His Mercy.
ਸਾਰੀਲੁਕਾਈਹਰਿ-ਨਾਮਵਾਸਤੇਤਾਂਘਕਰਦੀਹੈ, ਪਰਉਹੀਮਨੁੱਖਹਰਿ-ਨਾਮਪ੍ਰਾਪਤਕਰਦਾਹੈਜਿਸਉਤੇਪ੍ਰਭੂਆਪਮੇਹਰਕਰਦਾਹੈ।
سبھناۄےَنولوچدیِجِسُک٘رِپاکرےسوپاۓ॥
پوری انسانیت نام کی دولت کی آرزو رکھتی ہے ، لیکن وہ اکیلا ہی اسے قبول کرتا ہے جس کو خدا اپنی رحمت عطا کرتا ہے

ਬਿਨੁਨਾਵੈਸਭੁਦੁਖੁਹੈਸੁਖੁਤਿਸੁਜਿਸੁਮੰਨਿਵਸਾਏ॥੧॥
bin naavai sabhdukh hai sukhtis jis man vasaa-ay. ||1||
Without Naameveryone is in misery; he alone enjoys celestial peace in whose mind God enshrines Naam. ||1||
ਹਰਿ-ਨਾਮਤੋਂਖੁੰਝਿਆਂਨਿਰਾਦੁੱਖਹੀਦੁੱਖਹੈ, ਸੁਖਸਿਰਫ਼ਉਸਨੂੰਹੈਜਿਸਦੇਮਨਵਿਚਪ੍ਰਭੂਆਪਣਾਨਾਮਵਸਾਂਦਾਹੈ॥੧॥
بِنُناۄےَسبھُدُکھُہےَسُکھُتِسُجِسُمنّنِۄساۓ॥੧॥
ناموریون کے بغیر تکلیف میں ہے۔ وہ تنہا آسمانی سکون حاصل کرتا ہے جس کے ذہن میں خدا نام گھرا دیتا ہے

ਤੂੰਬੇਅੰਤੁਦਇਆਲੁਹੈਤੇਰੀਸਰਣਾਈ॥
tooN bay-antda-i-aal hai tayree sarnaa-ee.
O’ God, You are infinite and merciful; I have come to Your refuge.
ਹੇਪ੍ਰਭੂ! ਤੂੰਬੇਅੰਤਹੈਂ, ਤੂੰਦਇਆਦਾਸੋਮਾਹੈਂ, ਮੈਂਤੇਰੀਸਰਨਆਇਆਹਾਂ।
توُنّبیئنّتُدئِیالُہےَتیریِسرنھائیِ
اے خدا تو اعداد وشمار سے باہر لا محدود ہے تو رحمن الرحیم ہے ۔ تیری پناہ سے تو کامل مرشد سے ملتا ہے ۔

ਗੁਰਪੂਰੇਤੇਪਾਈਐਨਾਮੇਵਡਿਆਈ॥੧॥ਰਹਾਉ॥
gur pooray tay paa-ee-ai naamay vadi-aa-ee. ||1|| rahaa-o.
The wealth of Naam is received through the perfect Guru; both here and hereafter, honor is received through Naam. ||1||Pause||
ਤੇਰਾਨਾਮਪੂਰੇਗੁਰੂਪਾਸੋਂਮਿਲਦਾਹੈਤੇਤੇਰੇਨਾਮਦੀਬਰਕਤਿਨਾਲ (ਲੋਕਪਰਲੋਕਵਿਚ) ਆਦਰਮਿਲਦਾਹੈ॥੧॥ਰਹਾਉ॥
گُرپوُرےتےپائیِئےَنامےۄڈِیائیِ॥੧॥رہاءُ॥
نام ۄڈِیائیِ ۔ سچ وحقیقت اور عظمت (1) رہاؤ۔
سارا عالم الہٰی نام (سچ حقیقت) چاہتی ہے مگر جس پر الہٰی کرم و عنایت ہے اُسے ہی ملتا ہے نام کے بغیر عذاب ہی عذاب ہےآرام و آسائش وہی پاتا ہے جو سچ اورحقیقت دل میں بساتا ہے (1)

ਅੰਤਰਿਬਾਹਰਿਏਕੁਹੈਬਹੁਬਿਧਿਸ੍ਰਿਸਟਿਉਪਾਈ॥
antar baahar ayk hai baho biDh sarisat upaa-ee.
God has created this universe in many different ways; it is the same God who dwells within all and outside everywhere.
ਪਰਮਾਤਮਾਨੇਇਹਕਈਰੰਗਾਂਦੀਦੁਨੀਆਪੈਦਾਕੀਤੀਹੋਈਹੈ, ਹਰੇਕਦੇਅੰਦਰਤੇਸਾਰੀਦੁਨੀਆਵਿਚਉਹਆਪਹੀਵੱਸਦਾਹੈ।
انّترِباہرِایکُہےَبہُبِدھِس٘رِسٹِاُپائیِ॥
خدا نے بہت سی جنسوں رنگوں اور نسلوں کی مخلوقات پیدا کی ہے اور وہ ہر ایک دل میں اور سارے عالم میں بستا ہے ۔

ਹੁਕਮੇਕਾਰਕਰਾਇਦਾਦੂਜਾਕਿਸੁਕਹੀਐਭਾਈ॥੨॥
hukmay kaar karaa-idaa doojaa kis kahee-ai bhaa-ee. ||2||
O’ brother, it is according to His command that He makes people do their tasks; who else could we say as capable of doing this? ||2||
ਹੇਭਾਈ! ਪ੍ਰਭੂਆਪਣੇਹੁਕਮਅਨੁਸਾਰਹੀਸਭਜੀਵਾਂਪਾਸੋਂਕੰਮਕਰਾਂਦਾਹੈ, ਕੋਈਹੋਰਅਜੇਹੀਸਮਰਥਾਵਾਲਾਨਹੀਂਹੈ॥੨॥
ہُکمےکارکرائِدادوُجاکِسُکہیِئےَبھائیِ॥੨॥
خدا اپنے فرمان کے مطابق ہی سب سے کام کرواتا ہے ۔ غرض یہ کہ کوئی دوسرا اُس کا ثانی نہیں۔ (2)

ਬੁਝਣਾਅਬੁਝਣਾਤੁਧੁਕੀਆਇਹਤੇਰੀਸਿਰਿਕਾਰ॥
bujh-naa abujh-naa tuDh kee-aa ih tayree sir kaar.
Knowledge and ignorance is Your making; You have control over these.
ਕਿਸੇਨੂੰਸਮਝਹੈ, ਕਿਸੇਨੂੰਨਹੀਂਸਮਝ, ਇਹਦੋਵੇਂਹਾਲਾਤਾਂਨੂੰਆਪਹੀਪੈਦਾਕਰਦਾਹੈਂ, ਇਹਦੋਵੇਂਗੱਲਾਂਤੇਰੇਹੀਅਖ਼ਤਿਆਰਵਿੱਚਹਨ।
بُجھنھاابُجھنھاتُدھُکیِیااِہتیریِسِرِکار॥
عقل و سمجھ ۔ بے عقلی اور ناسمجھی سب اے خدا تیری ہی پیدا کی ہوئی ہے

ਇਕਨ੍ਹ੍ਹਾਬਖਸਿਹਿਮੇਲਿਲੈਹਿਇਕਿਦਰਗਹਮਾਰਿਕਢੇਕੂੜਿਆਰ॥੩॥
iknHaa bakhsihi mayl laihi ik dargeh maar kadhay koorhi-aar. ||3||
Becoming gracious upon some, You unite them with Yourself; You deny Your presence to others who are false . ||3||
ਕਈਜੀਵਾਂਨੂੰਤੂੰਬਖ਼ਸ਼ਕੇਆਪਣੇਨਾਲਮਿਲਾਲੈਦਾਹੈਂਕਈਝੂਠਿਆਂਨੂੰਆਪਣੀਹਜ਼ੂਰੀਵਿਚੋਂਧੱਕੇਮਾਰਕੇਬਾਹਰਕੱਢਦੇਂਦਾਹੈਂ॥੩॥
اِکن٘ہ٘ہابکھسِہِمیلِلیَہِاِکِدرگہمارِکڈھےکوُڑِیار॥੩॥
ہر ایک زمے تیرے ہی فرمان سے کام کرنے کی ذمہ داری لگی ہوئی ہے۔

ਇਕਿਧੁਰਿਪਵਿਤਪਾਵਨਹਹਿਤੁਧੁਨਾਮੇਲਾਏ॥
ik Dhur pavit paavan heh tuDh naamay laa-ay.
O’ God, there are some who are immaculate from the very beginning, whom You have attached to meditation on Your Name.
ਹੇਪ੍ਰਭੂ! ਕਈਐਸੇਹਨਜਿਨ੍ਹਾਂਨੂੰਤੂੰਧੁਰੋਂਹੀਪਵਿਤ੍ਰਜੀਵਨਵਾਲੇਬਣਾਦਿੱਤਾਹੈ, ਤੂੰਉਹਨਾਂਨੂੰਆਪਣੇਨਾਮਵਿਚਜੋੜਿਆਹੋਇਆਹੈ।
اِکِدھُرِپۄِتپاۄنہہِتُدھُنامےلاۓ॥
ایک پہلے سے ہی پاک اور پوتر زندگی بسر کرتے ہیں ایک کو اپنی کرم وعنایت سے اپنے ساتھ ملا لیتا ہے ۔اور ایک جو دنیاوی مادیات کے دلداہ ہیں دوسروں کو کفار ہونے کی وجہ سے بارگاہ الہٰی سے نکال دیئے جاتے ہیں۔

ਗੁਰਸੇਵਾਤੇਸੁਖੁਊਪਜੈਸਚੈਸਬਦਿਬੁਝਾਏ॥੪॥
gur sayvaa tay sukh oopjai sachai sabad bujhaa-ay. ||4||
They enjoy spiritual peace by following the Guru’s teachings; through his word of God’s praises the Guru makes them understand the righteous way of living. ||4||
ਗੁਰੂਦੀਸੇਵਾਤੋਂਉਹਨਾਂਨੂੰਆਤਮਕਸੁਖਮਿਲਦਾਹੈ।ਗੁਰੂਉਹਨਾਂਨੂੰਸੱਚੇਸਬਦਰਾਹੀਂਸਹੀਜੀਵਨਦੀਸਮਝਬਖ਼ਸ਼ਦਾਹੈ॥੪॥
گُرسیۄاتےسُکھُاوُپجےَسچےَسبدِبُجھاۓ॥੪॥
انہیں سچ اور حقیقت سے ملاتے ہیں انہیں مرشد کے بتائے ہوئے سبق پر عمل کرنے سے سکون پاتے ہیں انہیں پاک روحانی زندگی گذارنے کا درس ملتا ہے

ਇਕਿਕੁਚਲਕੁਚੀਲਵਿਖਲੀਪਤੇਨਾਵਹੁਆਪਿਖੁਆਏ॥
ik kuchal kucheel vikhlee patay naavhu aap khu-aa-ay.
There are some who are crooked, vicious and immoral; God has Himself kept them away from Him.
ਕਈਐਸੇਮਨੁੱਖਹਨਜੋਕੁਚੱਲਣੇਹਨਗੰਦੇਹਨਦੁਰਾਚਾਰੀਹਨ, ਜਿਹਨਾਂਨੂੰਪਰਮਾਤਮਾਨੇਆਪਣੇਨਾਮਵਲੋਂਖੁੰਝਾਰੱਖਿਆਹੈ,
اِکِکُچلکُچیِلۄِکھلیِپتےناۄہُآپِکھُیاۓ॥
ایک بداخلاق ۔ گندے بد چلن کو حقیقت اور سچ سے گمراہ کیا ہوا ہے نہ زندگی میں کامیابی حاصل کی ہے

ਨਾਓਨਸਿਧਿਨਬੁਧਿਹੈਨਸੰਜਮੀਫਿਰਹਿਉਤਵਤਾਏ॥੫॥
naa on siDh na buDh hai na sanjmee fireh utvataa-ay. ||5||
They have not succeeded in life, they neither have intellect nor any discipline; they keep wandering around delirious. ||5||
ਉਹਨਾਂਜ਼ਿੰਦਗੀਵਿਚਕਾਮਯਾਬੀਨਹੀਂਖੱਟੀ, ਚੰਗੀਅਕਲਨਹੀਂਸਿੱਖੀ,ਉਹਚੰਗੀਰਹਿਣੀਵਾਲੇਨਹੀਂਬਣੇ,ਉਹਤਾਂਭੋਂਦਲੇਫਿਰਦੇਹਨ॥੫॥
نااونسِدھِنبُدھِہےَنسنّجمیِپھِرہِاُتۄتاۓ॥੫॥
نہ عقل و شعور سیکھانہ اچھی بودوباش بنائی غرض یہ کہ بھٹکن میں زندگی گذاری ۔

ਨਦਰਿਕਰੇਜਿਸੁਆਪਣੀਤਿਸਨੋਭਾਵਨੀਲਾਏ॥
nadar karay jis aapnee tis no bhaavnee laa-ay.
The person upon whom God casts His glance of grace, in that person He creates faith for Him.
ਜਿਸਮਨੁੱਖਉਤੇਪ੍ਰਭੂਮੇਹਰਦੀਨਿਗਾਹਕਰਦਾਹੈਉਸਦੇਅੰਦਰਆਪਣੇਨਾਮਦੀਸਰਧਾਪੈਦਾਕਰਦਾਹੈ,
ندرِکرےجِسُآپنھیِتِسنوبھاۄنیِلاۓ॥
جس پر خدا اپنی نگاہ شفقت ڈالتا ہے ۔ اسے اپنا پریم پیار اور یقین عنایت کرتا ہے

ਸਤੁਸੰਤੋਖੁਇਹਸੰਜਮੀਮਨੁਨਿਰਮਲੁਸਬਦੁਸੁਣਾਏ॥੬॥
sat santokh ih sanjmee man nirmal sabad sunaa-ay. ||6||
He recites to him the divine word through the Guru, which makes his mind immaculate and he becomes a person of truth, contentment, and self-discipline. ||6||
ਉਸਨੂੰ (ਗੁਰੂਦੀਰਾਹੀਂਆਪਣੀਸਿਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹਦਾ) ਪਵਿਤ੍ਰਸ਼ਬਦਸੁਣਾਂਦਾਹੈਜਿਸਨਾਲਉਹਸੇਵਾਕਰਨਤੇਸੰਤੋਖਧਾਰਨਵਾਲੀਰਹਿਣੀਵਾਲਾਬਣਜਾਂਦਾਹੈ॥੬॥
ستُسنّتوکھُاِہسنّجمیِمنُنِرملُسبدُسُنھاۓ॥੬॥
اسے اپنی کلام سناتا ہے اس کا دل پاک اور پوتر ہوجاتا ہے ۔ خدمت کرنا صبر کرنا اس طرح کی اس کی طرز زندگی ہو جاتی ہے

ਲੇਖਾਪੜਿਨਪਹੂਚੀਐਕਥਿਕਹਣੈਅੰਤੁਨਪਾਇ॥
laykhaa parh na pahoochee-ai kath kahnai ant na paa-ay.
By accounting God’s virtues, one cannot reach Him; by speaking and talking, His limits cannot be found.
ਪ੍ਰਭੂਦੇਗੁਣਾਂਦਾਹਿਸਾਬਕਰਕੇਬੰਦਾਉਸਕੋਲਨਹੀਂਪੁਜਸਕਦਾ।ਆਖਣਤੇਕਥਨਦੁਆਰਾਉਸਦਾਓੜਕਨਹੀਂਲੱਭਸਕਦਾ।
لیکھاپڑِنپہوُچیِئےَکتھِکہنھےَانّتُنپاءِ॥
حساب اور پڑھنے سے اس کے وصفوں کا شمار اور بیان ختم نہیں ہو سکتا ۔ نہ اس تک رسائی ہو سکتی ہے

ਗੁਰਤੇਕੀਮਤਿਪਾਈਐਸਚਿਸਬਦਿਸੋਝੀਪਾਇ॥੭॥
gur tay keemat paa-ee-ai sach sabad sojhee paa-ay. ||7||
God’s worth is understood through the Guru and understanding about God is also understood through the Guru’s teachings. ||7||
ਪ੍ਰਭੂਦੀਕਦਰ-ਕੀਮਤਿਗੁਰੂਪਾਸੋਂਮਿਲਦੀਹੈ,ਅਤੇਗੁਰਾਂਦੇਸ਼ਬਦਰਾਹੀਂਪ੍ਰਭੂਦੀਗਿਆਤਪ੍ਰਾਪਤਹੁੰਦੀਹੈ।॥੭॥
گُرتےکیِمتِپائیِئےَسچِسبدِسوجھیِپاءِ॥੭॥
اس کی قدروقیمت کا اندازہ صرف مرشد ہی لگا سکتا ہے اور کلام سے سمجھ آتی ہے ورنہ اس تک انسانی رسائی نہیں ہوسکتی ۔

ਇਹੁਮਨੁਦੇਹੀਸੋਧਿਤੂੰਗੁਰਸਬਦਿਵੀਚਾਰਿ॥
ih man dayhee soDhtooN gur sabad veechaar.
Reform this mind and body of yours by contemplating the Guru’s word.
ਤੂੰਆਪਣੇਇਸਮਨਨੂੰਖੋਜ, ਆਪਣੇਸਰੀਰਨੂੰਖੋਜ, ਗੁਰੂਦੇਸ਼ਬਦਵਿਚਜੁੜਕੇਵਿਚਾਰਕਰ!
اِہُمنُدیہیِسودھِتوُنّگُرسبدِۄیِچارِ॥
اے انسان اپنے دل تو اپنی جسمانی صفائی کر کلام مرشد کو سمجھ کر اس جسم میں الہٰی نام کا خزانہ ہے ۔

ਨਾਨਕਇਸੁਦੇਹੀਵਿਚਿਨਾਮੁਨਿਧਾਨੁਹੈਪਾਈਐਗੁਰਕੈਹੇਤਿਅਪਾਰਿ॥੮॥੧੦॥੩੨॥
naanak is dayhee vich naam niDhaan hai paa-ee-ai gur kai hayt apaar. ||8||10||32||
O Nanak, within this body is the treasure of Naam, which can be realized only through the unbounded love for the Guru. ||8||10||32||
ਹੇਨਾਨਕ! ਸਾਰੇਸੁਖਾਂਦਾਖ਼ਜ਼ਾਨਾਨਾਮਸਰੀਰਦੇਵਿਚਹੀਹੈ।ਜੋਗੁਰੂਦੇਬਿਅੰਤਪਿਆਰਦੁਆਰਾਹੀਮਿਲਦਾਹੈ॥੮॥੧੦॥੩੨॥
نانکاِسُدیہیِۄِچِنامُنِدھانُہےَپائیِئےَگُرکےَہیتِاپارِ
اے نانک ۔ یہ الہٰی نام کا خزانہ مرشد کی کرم و عنایت سے ملتا ہے

ਆਸਾਮਹਲਾ੩॥
aasaa mehlaa 3.
Raag Aasaa, Third Guru:

ਸਚਿਰਤੀਆਸੋਹਾਗਣੀਜਿਨਾਗੁਰਕੈਸਬਦਿਸੀਗਾਰਿ॥
sach ratee-aa sohaaganee jinaa gur kai sabad seegaar.
The fortunate soul-brides, who have embellished their lives with the Guru’s word,are imbued with love of the eternal God.
ਜਿਨ੍ਹਾਂਸੁਹਾਗਣਜੀਵ-ਇਸਤ੍ਰੀਆਂਨੇਗੁਰੂਦੇਸ਼ਬਦਦੀਰਾਹੀਂਆਪਣਾਜੀਵਨਸੋਹਣਾਬਣਾਲਿਆ, ਉਹਸਦਾ-ਥਿਰਪ੍ਰਭੂਦੇਨਾਮ-ਰੰਗਵਿਚਰੰਗੀਆਂਗਈਆਂ
سچِرتیِیاسوہاگنھیِجِناگُرکےَسبدِسیِگارِ॥
سچ۔ حقیقت ۔ رتیا۔ مضمر۔ سچ رتیا۔ حقیقت پرست
الہٰی پریم پیار سے اؤصاف پاکر بداوصاف بخشے جاتے ہیں ۔ مرشد کے الہٰی ملاپ کرانے سے انسان کا خدا سے ملا پ ہوجاتا ہے

error: Content is protected !!