Urdu-Raw-Page-426

ਆਸਾਮਹਲਾ੩॥
aasaa mehlaa 3.
Raag Aasaa, Third Guru:
آسامہلا੩॥
ਆਪੈਆਪੁਪਛਾਣਿਆਸਾਦੁਮੀਠਾਭਾਈ॥
aapai aap pachhaani-aa saad meethaa bhaa-ee.
O’ brother, when one starts examining his own spiritual life, then he starts enjoyingthe sweet taste of the nectar of Naam.
ਹੇਭਾਈਜਦਮਨੁੱਖਆਪਣੇਆਪਹੀਆਤਮਕਜੀਵਨਨੂੰਪੜਤਾਲਣਲੱਗਪੈਂਦਾਹੈਤੇਇਸਤਰ੍ਹਾਂਉਸਨੂੰਨਾਮ-ਰਸਦਾਸੁਆਦਮਿੱਠਾਲਗਣਾਸ਼ੁਰੂਹੋਜਾਂਦਾਹੈ।
آپےَآپُپچھانھِیاسادُمیِٹھابھائیِ॥
آپے آپ خویش ۔ساد ۔لطف ۔ لذت۔ مزہ
الہٰی لطف اُٹھانے پر انسان اپنے اخلاقی و روحانی زندگی کی پڑتال کرنے لگتا ہے اور اس طرح سے سچ و حقیقت اور الہٰی نام کا لطف میٹھا لگنے لگتا ہے ۔

ਹਰਿਰਸਿਚਾਖਿਐਮੁਕਤੁਭਏਜਿਨ੍ਹ੍ਹਾਸਾਚੋਭਾਈ॥੧॥
har ras chaakhi-ai mukatbha-ay jinHaa saacho bhaa-ee. ||1||
Those to whom God seems pleasing, become free of the worldly attachments by parkaking the elixir of God’s Name.||1||
ਜਿਨ੍ਹਾਂਨੂੰਸਦਾ-ਥਿਰਰਹਿਣਵਾਲਾਪਰਮਾਤਮਾਪਿਆਰਾਲੱਗਣਲੱਗਪੈਂਦਾਹੈਉਹਮਾਇਆਦੇਮੋਹਤੋਂਆਜ਼ਾਦਹੋਜਾਂਦੇਹਨ॥੧॥
ہرِرسِچاکھِئےَمُکتُبھۓجِن٘ہ٘ہاساچوبھائیِ॥੧॥
ہر رس الہٰی لطف ۔ مکت ۔ نجات۔ آزادی ۔ ساچو۔ سچ ۔ حقیقت ۔ اصلیت ۔ بھائی ۔ اچھی لگی ۔ پیاری
۔ جنہیں خدا سے محبت ہو جاتی ہے وہ دنیاوی مادیاتی محبت کی غلامی سے نجات پا لیتے ہیں ۔

ਹਰਿਜੀਉਨਿਰਮਲਨਿਰਮਲਾਨਿਰਮਲਮਨਿਵਾਸਾ॥
har jee-o nirmal nirmalaa nirmal man vaasaa.
God is absolutely immaculate and He dwells only in an immaculate mind.
ਵਾਹਿਗੁਰੂਨਿਰੋਲਪਵਿਤ੍ਰਹੈ, ਉਸਦਾਨਿਵਾਸਪਵਿਤ੍ਰਮਨਵਿਚਹੀਹੋਸਕਦਾਹੈ।
ہرِجیِءُنِرملنِرملانِرملمنِۄاسا॥
نرمل۔ صاف ۔ پاک۔ ہرجیؤ۔ خدا پاک۔ نرملمن۔ پاک دل ۔
خدا پاک و پائیس ہے اور پاک دل میں بستا ہے

ਗੁਰਮਤੀਸਾਲਾਹੀਐਬਿਖਿਆਮਾਹਿਉਦਾਸਾ॥੧॥ਰਹਾਉ॥
gurmatee salaahee-ai bikhi-aa maahi udaasaa. ||1|| rahaa-o.
If we PraiseGod through the Guru’s teachings, then even while living in theworld, we can remain unaffected by Maya (worldly riches). ||1||Pause||
ਜੇਗੁਰੂਦੀਸਿੱਖਿਆਅਨੁਸਾਰਹਰੀਨੂੰਸਲਾਹੀਏ, ਤਾਂਮਾਇਆਵਿਚਰਹਿੰਦਿਆਂਹੀਮਾਇਆਤੋਂਨਿਰਲੇਪਰਹਿਸਕੀਦਾਹੈ॥੧॥ਰਹਾਉ॥
گُرمتیِسالاہیِئےَبِکھِیاماہِاُداسا॥੧॥رہاءُ॥
گرمتی ۔ سبق واعظ مرشد کے مطابق ۔ بکھیا۔ دنیاوی مایئیا ۔ اداسا۔ تیاگی ۔ رہاؤ
۔ اگر سبق مرشد الہٰی صفت صلاح کی جائے تو اس مادیاتی علام میں رہتے ہوئے اس سے بیباق اور بیلاگ رہا جا سکتا ہے ۔ رہاؤ

ਬਿਨੁਸਬਦੈਆਪੁਨਜਾਪਈਸਭਅੰਧੀਭਾਈ॥
bin sabdai aap na jaap-ee sabh anDhee bhaa-ee.
O’ brother, without the Guru’s word we cannot understand our own self; without it the entire world remains blind (ignorant) in the love for Maya.
ਹੇਭਾਈ! ਗੁਰੂਦੇਸ਼ਬਦਤੋਂਬਿਨਾਆਪੇਦੀਸੋਝੀਨਹੀਂਪੈਂਦੀ।ਸ਼ਬਦਤੋਂਬਿਨਾਸਾਰੀਲੁਕਾਈਮਾਇਆਦੇਮੋਹਵਿਚਅੰਨ੍ਹੀਹੋਈਰਹਿੰਦੀਹੈ।
بِنُسبدےَآپُنجاپئیِسبھانّدھیِبھائیِ॥
بن سبدے ۔ بغیر سبق و کلام ۔ آپ نہ جاپیئی ۔ اپنی پہچان نہیں ہوتی
بغیر سبق و کلام مرشد کے انسان اپنی روحانی و اخلاقی زندگی کی پڑتال با معائینہ نہیں کر سکتا ۔سارا عالم مادیاتی محبت میں مبتلا ہے ۔

ਗੁਰਮਤੀਘਟਿਚਾਨਣਾਨਾਮੁਅੰਤਿਸਖਾਈ॥੨॥
gurmatee ghat chaannaa naam ant sakhaa-ee. ||2||
Through the Guru’s teachings, the heart is spiritually illuminated; God’s Name becomes our helper in the end. ||2||
ਗੁਰੂਦੀਮਤਿਦੀਰਾਹੀਂਹਿਰਦੇਵਿਚਆਤਮਕਪ੍ਰਕਾਸ਼ਹੁੰਦਾਹੈ।ਅੰਤਵੇਲੇਰੱਬਦਾਨਾਮਹੀਸਹਾਈਬਣਦਾਹੈ॥੨॥
گُرمتیِگھٹِچاننھانامُانّتِسکھائیِ॥੨॥
۔ گرمتی ۔ سبق مرشد۔ گھٹ۔ چاننا ۔ ذہن روشن ۔ نام ۔ سچ حقیقت ۔ انت بوقت۔ آخرت ۔ سکھائی ساتھی ۔
سبق مرشد سے دل میں بسائیا ہوا سچ اور حقیقت اور الہٰی نام ذہن کو روشنی دیتا ہے اور بوقت اخرت ساتھی بنتااور ساتھی دیتا ہے ۔

ਨਾਮੇਹੀਨਾਮਿਵਰਤਦੇਨਾਮੇਵਰਤਾਰਾ॥
naamay hee naam varatday naamay vartaaraa.
The Guru’s followers always keep meditating on Naam; even while doing their worldly business they remain attuned to God’s Name.
ਗੁਰਮੁਖਨਾਮਵਿਚਲੀਨਰਹਿੰਦੇਹਨ, ਦੁਨੀਆਦੀਕਿਰਤਕਾਰਕਾਰਦਿਆਂਉਹਨਾਂਦੇਹਿਰਦੇਵਿਚਨਾਮਟਿਕਿਆਰਹਿੰਦਾਹੈ।
نامےہیِنامِۄرتدےنامےۄرتارا॥
نامے ہی نام۔ ہر وقت نام سے واسطہ رکھتے ہیں۔ رورتدے ۔ نام ۔ و الاکام کرتے ہین۔ نامے برتار ۔ سچ اور حقیقت پر مبنی کاروبار۔
نام وسچ اور حقیقت سے سچ اور حقیقت پر منحصر حقیقتاًنہ کاروبار سر انجام دیئے جاتے ہین۔

ਅੰਤਰਿਨਾਮੁਮੁਖਿਨਾਮੁਹੈਨਾਮੇਸਬਦਿਵੀਚਾਰਾ॥੩॥
antar naam mukh naam hai naamay sabad veechaaraa. ||3||
Naam is always there in their heart and they always recite Naam; they always deliberate on Naam through the Guru’s word. ||3||
ਉਹਨਾਂਦੇਦਿਲਵਿੱਚਤੇਮੂੰਹਵਿਚਨਾਮਵੱਸਦਾਹੈ, ਉਹਗੁਰ-ਸ਼ਬਦਦੀਰਾਹੀਂਹਰਿ-ਨਾਮਦਾਵਿਚਾਰਕਰਦੇਰਹਿੰਦੇਹਨ॥੩॥
انّترِنامُمُکھِنامُہےَنامےسبدِۄیِچارا॥੩॥
انتر نام۔ دل میں قلب میں سچ اور حقیقت مکھ نام۔ زبان پر سچ۔ نامے سبدوچارا۔ سچ اور سچ پر مبنی کلام اور خیالات ۔
جب دل میں نام بستا ہو اور زبان پر نام ہوا اور نام یعنی سچ اور حقیقت سے کلام سے متعلق خیال اور سمجھ پیدا ہو تی ہے ۔ (3)

ਨਾਮੁਸੁਣੀਐਨਾਮੁਮੰਨੀਐਨਾਮੇਵਡਿਆਈ॥
naam sunee-ai naam mannee-ai naamay vadi-aa-ee.
We should also listen Naam and believe Naam because it is through Naam that we obtain honor here and hereafter.
ਹਰਵੇਲੇਹਰਿ-ਨਾਮਸੁਣਨਾਚਾਹੀਦਾਹੈ, ਹਰਿ-ਨਾਮਮੰਨਣਾਚਾਹੀਦਾਹੈ,ਨਾਮਦੀਬਰਕਤਿਨਾਲਲੋਕਪਰਲੋਕਵਿਚਆਦਰਮਿਲਦਾਹੈ।
نامُسُنھیِئےَنامُمنّنیِئےَنامےۄڈِیائیِ॥
نام سنیئے ۔ نام یعنی سچ اور حقیقت سنیئے ۔ نام منیئے ۔ سچ اور حقیقت دل میں بساؤ۔ مراد یقین و اعتماد لاؤنامے۔وڈیائی۔ نام میں عظمت اور شہرت ہے ۔ سچ اور حقیقت کی حمد کیجئےہمیشہ۔
نام سننے اور نام میںیقین لانے سے اس سے عظمت و شہرت ملتی ہے

ਨਾਮੁਸਲਾਹੇਸਦਾਸਦਾਨਾਮੇਮਹਲੁਪਾਈ॥੪॥
naam salaahay sadaa sadaa naamay mahal paa-ee. ||4||
The person who always praises Naam, through Naam he realizes God’s presence in his heart. ||4||
ਜੇਹੜਾਮਨੁੱਖਸਦਾਹਰਵੇਲੇਹਰੀਦੀਸਿਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹਕਰਦਾਹੈਉਹਹਰਿ-ਨਾਮਦੀਰਾਹੀਂਹਰਿ-ਚਰਨਾਂਵਿਚਟਿਕਾਣਾਲੱਭਲੈਂਦਾਹੈ॥੪॥
نامُسلاہےسداسدانامےمہلُپائیِ॥੪॥
نام سلاے ۔ سدا سدا۔ نامے مہل پائی ۔ نام سے ہی حقیقی ٹھکانہ ملتا ہے ۔
اور سچائی اور حقیقت کی صفت صلاح کرنے سے ہمیشہ ٹھکانہ ملتا ہے

ਨਾਮੇਹੀਘਟਿਚਾਨਣਾਨਾਮੇਸੋਭਾਪਾਈ॥
naamay hee ghat chaannaa naamay sobhaa paa-ee.
It is through God’s Name that one’s heart is illuminated with divine knowledge and through Naam one receives honor everywhere.
ਹਰਿ-ਨਾਮਦੀਰਾਹੀਂਹੀਹਿਰਦੇਵਿਚ (ਆਤਮਕਜੀਵਨਲਈ) ਚਾਨਣਪੈਦਾਹੁੰਦਾਹੈ,ਅਤੇਨਾਮਦੁਆਰਾਹੀਹਰਥਾਂਸੋਭਾਮਿਲਦੀਹੈ।
نامےہیِگھٹِچاننھانامےسوبھاپائیِ॥
نامے ہی گھٹ جاننا ۔ نام سے ہی دل علمی نور سے پر نور ہوتا ہے ۔ نامے سو بھاپائی۔ نام سے شہرت یافتہ ہوتا ہے انسان ۔ نام یعنی سچ اور حقیقت سے سکھ پید اہوتا ہے
۔ سچ ۔ حقیقت و نام سے دل پر نور ہو جاتا ہے اسی سے شہرت ملتی ہے سکھ پیدا ہوتا ہے

ਨਾਮੇਹੀਸੁਖੁਊਪਜੈਨਾਮੇਸਰਣਾਈ॥੫॥
naamay hee sukh oopjai naamay sarnaa-ee. ||5||
Spiritual bliss is experienced through Naam, therefore we should always remain in God’s refuge. ||5||
ਹਰਿ-ਨਾਮਦੀਰਾਹੀਂਹੀਆਤਮਕਆਨੰਦਪ੍ਰਾਪਤਹੁੰਦਾਹੈਤੇਹਰੀਦੀਹੀਸਰਨਪਏਰਹੀਦਾਹੈ॥੫॥
نامےہیِسُکھُاوُپجےَنامےسرنھائیِ॥੫॥
۔ نامے سرنائی ۔ نام یعنی سچ اور حقیقت سے ہی پناہ ملتی ہے ۔
نام آرام و آسائش ملتی ہے اور الہٰی پناہ ملتی ہے ۔

ਬਿਨੁਨਾਵੈਕੋਇਨਮੰਨੀਐਮਨਮੁਖਿਪਤਿਗਵਾਈ॥
bin naavai ko-ay na mannee-ai manmukh pat gavaa-ee.
Without meditating on Naam, no one is accepted in God’s presence; the self-willed persons lose their honor in God’s presence .
ਨਾਮਸਿਮਰਨਤੋਂਬਿਨਾਕਿਸੇਭੀਮਨੁੱਖਨੂੰਦਰਗਾਹਵਿਚਆਦਰਨਹੀਂਮਿਲਦਾ, ਆਪਣੇਮਨਦੇਪਿਛੇਤੁਰਨਵਾਲਾਮਨੁੱਖਦਰਗਾਹਵਿਚਇੱਜ਼ਤਗਵਾਬੈਠਦਾਹੈ।
بِنُناۄےَکوءِنمنّنیِئےَمنمُکھِپتِگۄائیِ॥
بن نامے ۔ نام کے بغیر ۔ منیئے ۔ مانتا۔ قدروقیمت۔پت۔ عزت۔
بغیر نام سچ و حقیقت کے کسی کو اداب وآداب حاصل نہیں ہوتا۔ بلکہ مرید من اپنی عزت و آبرو گنوا لیتا ہے ۔

ਜਮਪੁਰਿਬਾਧੇਮਾਰੀਅਹਿਬਿਰਥਾਜਨਮੁਗਵਾਈ॥੬॥
jam pur baaDhay maaree-ah birthaa janam gavaa-ee. ||6||
These self-willed people waste their human life in vain and are severely punished in the city of death (the world hereafter). ||6||
ਇਹੋਜਿਹੇਮਨੁੱਖਜਮਦੀਪੁਰੀ (ਅਗਲੇਜਹਾਨ)ਵਿਚਬੱਝੇਮਾਰਖਾਂਦੇਹਨ, ਉਹਆਪਣਾਮਨੁੱਖਾਜਨਮਵਿਅਰਥਗਵਾਜਾਂਦੇਹਨ॥੬॥
جمپُرِبادھےماریِئہِبِرتھاجنمُگۄائیِ॥੬॥
جسم پر بدھے ماریئے ۔ سزا پاتا ہے ۔ برتھا۔ جنم گوائی ۔ زندگی بیکار بیفائدہ گذرجاتی ہے ۔
ایسی انسان پولیس کی سپرد گی میں باندھے جاتے ہیں اور سزا پاتے ہیں اور انسانی زندگی بے فائدہ چلی جاتی ہے ۔

ਨਾਮੈਕੀਸਭਸੇਵਾਕਰੈਗੁਰਮੁਖਿਨਾਮੁਬੁਝਾਈ॥
naamai kee sabh sayvaa karai gurmukh naam bujhaa-ee.
All serve that person who meditates on God’s Name. But only the Guru blesses us the intellect to meditate on Naam.
ਸਾਰੀਲੁਕਾਈਹਰਿ-ਨਾਮਜਪਣਵਾਲੇਦੀਸੇਵਾਕਰਦੀਹੈਤੇਨਾਮਜਪਣਦੀਸੂਝਗੁਰੂਬਖ਼ਸ਼ਦਾਹੈ।
نامےَکیِسبھسیۄاکرےَگُرمُکھِنامُبُجھائیِ॥
گورمکھنام بجھائی ۔ مرید مرشد سچ اور حقیقت سمجھا تے ہیں
ساراعالم الہٰی نام سچ اور حقیقت کی قدرومنزلت کرتا ہے ۔ مگر اس کی سمجھ مرید مرشد سے آتی ہے ۔

ਨਾਮਹੁਹੀਨਾਮੁਮੰਨੀਐਨਾਮੇਵਡਿਆਈ॥੭॥
naamhu hee naam mannee-ai naamay vadi-aa-ee. ||7||
It is because of meditation on Naam that one becomes known and only through Naam one gets glory here and hereafter. ||7||
ਹਰਥਾਂਨਾਮਜਪਣਵਾਲੇਨੂੰਹੀਆਦਰਮਿਲਦਾਹੈ, ਨਾਮਦੀਬਰਕਤਿਨਾਲਹੀਲੋਕਪਰਲੋਕਵਿਚਇੱਜ਼ਤਮਿਲਦੀਹੈ॥੭॥
نامہُہیِنامُمنّنیِئےَنامےۄڈِیائیِ॥੭॥
۔ نامہ ہی نام منیئے ۔ نام سے ہی سچ اور حقیقت تسلیم کیا جاتا ہے ۔ نامے وڈیائی ۔ نام میں عظمت ہے ۔
نام یعنی سچ اور حقیقت سے ہی سچ اور حقیقت کی قدرو منزلت اور یقین بنتا ہے ۔ اور نام سے ہی عطمت بنتی ہے ۔ (7)

ਜਿਸਨੋਦੇਵੈਤਿਸੁਮਿਲੈਗੁਰਮਤੀਨਾਮੁਬੁਝਾਈ॥
jis no dayvai tis milai gurmatee naam bujhaa-ee.
Only that person receives the gift of Naam to whom God Himself blesses it. Through the Guru’s teachings God makes that person understand Naam.
ਨਾਮਸਿਰਫ਼ਉਸੇਨੂੰਮਿਲਦਾਹੈਜਿਸਨੂੰਹਰੀਆਪਦੇਂਦਾਹੈ, ਜਿਸਨੂੰਗੁਰੂਦੀਮਤਿਉਤੇਤੋਰਕੇਨਾਮਸਿਮਰਨਦੀਸੂਝਬਖ਼ਸ਼ਦਾਹੈ।
جِسنودیۄےَتِسُمِلےَگُرمتیِنامُبُجھائیِ॥
نام بجھائی ۔ نام کی سمجھ ۔ گرمتی سبق مرشد۔
مگر جسے خدا دیتا ہے اسے نام ملتا ہے اور سبق مرشد سے اسکی سمجھ آتی ہے

ਨਾਨਕਸਭਕਿਛੁਨਾਵੈਕੈਵਸਿਹੈਪੂਰੈਭਾਗਿਕੋਪਾਈ॥੮॥੭॥੨੯॥
naanak sabh kichh naavai kai vas hai poorai bhaag ko paa-ee. ||8||7||29||
O’ Nanak, everything is under the influence of Naam; by perfect destiny, only a rare one is blessed with Naam. ||8||7||29||
ਹੇਨਾਨਕ! ਹਰੇਕ (ਆਦਰ-ਮਾਣ) ਹਰਿ-ਨਾਮਦੇਵੱਸਵਿਚਹੈ।ਕੋਈਵਿਰਲਾਮਨੁੱਖਵੱਡੀਕਿਸਮਤਨਾਲਹਰਿ-ਨਾਮਪ੍ਰਾਪਤਕਰਦਾਹੈ॥੮॥੭॥੨੯॥
نانکسبھکِچھُناۄےَکےَۄسِہےَپوُرےَبھاگِکوپائیِ
ناوے کے وس۔ سچ اور حقیقت کے اختیار پور بھاگ ۔ بلند قسمت سے ۔
اے نانک ۔ ہر شے حقیقت اور سچ کے زیر ہے مگر ملتی بلند قسمت سے ہے نام۔

ਆਸਾਮਹਲਾ੩॥
aasaa mehlaa 3.
Raag Aasaa, Third Guru:
آسامہلا੩॥

ਦੋਹਾਗਣੀਮਹਲੁਨਪਾਇਨ੍ਹ੍ਹੀਨਜਾਣਨਿਪਿਰਕਾਸੁਆਉ॥
duhaaganee mahal na paa-inHee na jaanan pir kaa su-aa-o.
The unfortunate soul-brides can’t realize God’s presence in their heart, therefore they do not know the joy of union with their Husband-God.
ਮੰਦੇਭਾਗਾਂਵਾਲੀਆਂਜੀਵ-ਇਸਤ੍ਰੀਆਂਪ੍ਰਭੂ-ਪਤੀਦਾਟਿਕਾਣਾਨਹੀਂਲੱਭਸਕਦੀਆਂ, ਉਹਉਸਦੇਮਿਲਾਪਦਾਆਨੰਦਨਹੀਂਜਾਣਸਕਦੀਆਂ।
دوہاگنھیِمہلُنپائِن٘ہ٘ہیِنجانھنِپِرکاسُیاءُ॥
دوہاگئی ۔ دوخاوندوں والی خاوند سے اختلاف رکھنے والی عورتمحل ٹھکانہنہ جانن نہیں جانتی ۔ پر کا سواؤ۔ ملاپ کا لطف
دوخاوندوں والی بد قسمت کو کہیں ٹھکانہ نہیں ملتاوہ اسے خاوند کے ملاپ کا لطف نہیں پا سکتی

ਫਿਕਾਬੋਲਹਿਨਾਨਿਵਹਿਦੂਜਾਭਾਉਸੁਆਉ॥੧॥
fikaa boleh naa niveh doojaa bhaa-o su-aa-o. ||1||
They speak harsh words and do not bow to Him;they enjoy the love of worldly pleasures, instead of God. ||1||
ਉਹਖਰ੍ਹਵਾਬੋਲਦੀਆਂਹਨ, ਲਿਫਣਾਨਹੀਂਜਾਣਦੀਆਂ, ਮਾਇਆਦਾਪਿਆਰਹੀਉਹਨਾਂਦੀਜ਼ਿੰਦਗੀਦਾਪਿਆਰਬਣਿਆਰਹਿੰਦਾਹੈ॥੧॥
پھِکابولہِنانِۄہِدوُجابھاءُسُیاءُ॥੧॥
پھکا بولہہ۔ بد مزہ۔دوجا بھاؤ ۔خانود کے علاوہدوسرے سے پیار سوآؤ
وہ بد کلامی سے پیش آتی ہیں جھکنا نہیں جانتیں مادیاتی محبت انکی زندگی کا معیار بنا رہتا ہے

ਇਹੁਮਨੂਆਕਿਉਕਰਿਵਸਿਆਵੈ॥
ih manoo-aa ki-o kar vas aavai.
How can this mind come under control?
ਇਹਮਨਕਿਸਤਰ੍ਹਾਂਕਾਬੂਵਿਚਆਉਂਦਾਹੈ?
اِہُمنوُیاکِءُکرِۄسِآۄےَ॥
سوآرتھ ۔مطلبغرض (1) منوآ من۔
یہ دل کس طرح قابو میں آتا ہے۔؟

ਗੁਰਪਰਸਾਦੀਠਾਕੀਐਗਿਆਨਮਤੀਘਰਿਆਵੈ॥੧॥ਰਹਾਉ॥
gur parsaadee thaakee-ai gi-aan matee ghar aavai. ||1|| rahaa-o.
By the Guru’s Grace, it can be stopped from going astray; instructed in spiritual wisdom of the Guru, it returns within itself. ||1||Pause||
ਗੁਰੂ- ਕਿਰਪਾਨਾਲਹੀਮਨਰੋਕਿਆਜਾਸਕਦਾਹੈਤੇਗੁਰੂ- ਗਿਆਨਦੀਮਤਿਦੇਆਸਰੇਹੀਇਹਅੰਤਰਆਤਮੇਆਟਿਕਦਾਹੈ॥੧॥ਰਹਾਉ॥
گُرپرسادیِٹھاکیِئےَگِیانمتیِگھرِآۄےَ॥੧॥رہاءُ॥
گر پرسادی۔رحمت مرشد سے ۔ ٹھاکیئے ۔ رکتا ہے ۔گیان متی۔ عقل و دانش سےگھر آوے ۔ راہ راست پر (1) رہاؤ
رحمت مرشد سے روکاجاسکتا ہے۔ علم و ہنر کے سہارے یا سمجھ باشعور ہوتا ہے (1) رہاؤ

ਸੋਹਾਗਣੀਆਪਿਸਵਾਰੀਓਨੁਲਾਇਪ੍ਰੇਮਪਿਆਰੁ॥
sohaaganee aap savaaree-on laa-ay paraym pi-aar.
By imbuing them with His love and affection God has Himself embellished the fortunate soul-brides.
ਚੰਗੇਭਾਗਾਂਵਾਲੀਆਂਨੂੰਆਪਣੇਪ੍ਰੇਮਪਿਆਰਦੀਦਾਤਦੇਕੇਪਰਮਾਤਮਾਨੇਆਪਸੋਹਣੇਜੀਵਨਵਾਲੀਆਂਬਣਾਦਿੱਤਾਹੈ।
سوہاگنھیِآپِسۄاریِئونُلاءِپ٘ریمپِیارُ॥
۔ سوہاگئی۔ خاندو کی پیاریخاوند سے پیار کرنے والی سواریؤن۔ درست راہ پر لانا
(1) خدا پرستوں یا خاوند پرستوں کو اپنے پریم پیار کی نعمتوں سے سر فراز کرکے باشعوریا سلیقہ زندگی بناتا ہے

ਸਤਿਗੁਰਕੈਭਾਣੈਚਲਦੀਆਨਾਮੇਸਹਜਿਸੀਗਾਰੁ॥੨॥
satgur kai bhaanai chaldee-aa naamay sahj seegaar. ||2||
They always conduct their lives according to the true Guru’s will; intuitively meditating on Naam is the adornment of their spiritual life. ||2||
ਉਹਸਦਾਗੁਰੂਦੀਰਜ਼ਾਵਿਚਜੀਵਨਬਿਤਾਂਦੀਆਂਹਨਤੇਨਾਮਵਿਚਆਤਮਕਅਡੋਲਤਾਵਿਚਟਿਕੇਰਹਿਣਾਹੀਉਹਨਾਂਦੇਆਤਮਕਜੀਵਨਦਾਸ਼ਿੰਗਾਰਹੈ॥੨॥
ستِگُرکےَبھانھےَچلدیِیانامےسہجِسیِگارُ॥੨॥
نامے سہج سیگار۔ سچ اورحقیقت و سکون سے سجی ہوئی۔
اور سچے مرشد کی رضا میں زندگی بسر کرتے ہیں سچ اور حقیقت اور الہٰی نام پر سکون حالات میں رہنا ان کی روحانی زندگی کی سجاوٹ ہے

ਸਦਾਰਾਵਹਿਪਿਰੁਆਪਣਾਸਚੀਸੇਜਸੁਭਾਇ॥
sadaa raaveh pir aapnaa sachee sayj subhaa-ay.
They always enjoy the presence of their Husband-God in their heart which is always imbued with His love.
ਉਹਜੀਵ-ਇਸਤ੍ਰੀਆਂਸਦਾਆਪਣੇਪ੍ਰਭੂ-ਪਤੀਨੂੰਹਿਰਦੇਵਿਚਮਾਣਦੀਆਂਹਨ, ਪ੍ਰੇਮਦੀਬਰਕਤਿਨਾਲ (ਉਹਨਾਂਦਾਹਿਰਦਾਪ੍ਰਭੂ-ਪਤੀਵਾਸਤੇ) ਸਦਾਟਿਕੀਰਹਿਣਵਾਲੀਸੇਜਬਣਿਆਰਹਿੰਦਾਹੈ,
سداراۄہِپِرُآپنھاسچیِسیجسُبھاءِ॥
سبھائے ۔ پریم سے
وہ ہمیشہ خدا کو اپنے دل میں بسائے رکھتے ہیں اور پریم پیار کے صدقے ہمیشہ خدا بسا رہتا ہے

ਪਿਰਕੈਪ੍ਰੇਮਿਮੋਹੀਆਮਿਲਿਪ੍ਰੀਤਮਸੁਖੁਪਾਇ॥੩॥
pir kai paraym mohee-aa mil pareetam sukh paa-ay. ||3||
They are fascinated with the Love of their Husband-God; meeting their Beloved, they enjoy spiritual peace. ||3||
(ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ) ਆਤਮਕਆਨੰਦਪ੍ਰਾਪਤਕਰਕੇਪ੍ਰੀਤਮ-ਪ੍ਰਭੂਨੂੰਮਿਲਕੇਉਹਪ੍ਰਭੂ-ਪਤੀਦੇਪ੍ਰੇਮਵਿਚਮਸਤਰਹਿੰਦੀਆਂਹਨ॥੩॥
پِرکےَپ٘ریمِموہیِیامِلِپ٘ریِتمسُکھُپاءِ॥੩॥
ہے پریم۔ پیار
۔ روحانی سکون حاصل کرکے خداوند کریم کی محبت میں سر شار ہوکر محو ومجذوب ہو جاتے ہیں۔(3)

ਗਿਆਨਅਪਾਰੁਸੀਗਾਰੁਹੈਸੋਭਾਵੰਤੀਨਾਰਿ॥
gi-aan apaar seegaar hai sobhaavantee naar.
The soul-bride whose adornment is divine wisdom has infinite treasure of Naam;such a soul-bride is honorable.
ਜਿਸਜੀਵ-ਇਸਤ੍ਰੀਦਾਸ਼ਿੰਗਾਰਆਤਮਕਗਿਆਨਹੈਉਸਕੋਲਬੇਅੰਤਖ਼ਜਾਨਾਹੈਤੇਐਸੀਜੀਵ-ਇਸਤ੍ਰੀਸ਼ੋਭਾਖੱਟਦੀਹੈ।
گِیاناپارُسیِگارُہےَسوبھاۄنّتیِنارِ॥
گیان۔علم وہنر ۔ سوبھاونتی نار۔ نیک نام الکھ۔ حساب سے باہر
علم وہنر انسان کے لئے صدیوی سجاوت کا سامان ہے۔ اس سے شہرت ملتی ہے

ਸਾਸਭਰਾਈਸੁੰਦਰੀਪਿਰਕੈਹੇਤਿਪਿਆਰਿ॥੪॥
saa sabhraa-ee sundree pir kai hayt pi-aar. ||4||
Because of the love and affection of her Husband-God, she looks so beautiful as if she is the favorite queen of the Husband-God . ||4||
ਪ੍ਰਭੂ-ਪਤੀਦੇਪ੍ਰੇਮ-ਪਿਆਰਦੀਬਰਕਤਿਨਾਲਉਹਸੋਹਣੀਤੇਪ੍ਰਭੂ-ਪਾਤਿਸ਼ਾਹਦੀਪਟਰਾਣੀਹੈ॥੪॥
ساسبھرائیِسُنّدریِپِرکےَہیتِپِیارِ॥੪॥
ساسبھرائی ۔ سب سے بلند رتبہ والی ۔ پرکے ہیت پیار جس کا خاوند سے پیار
جس کے پاس علم وہنر ہے وہ الہٰی پیار اعلیٰ معیاری زندگی بسر کرتا ہے اور خاکا چابیتا اور پیار بن جاتاہے

ਸੋਹਾਗਣੀਵਿਚਿਰੰਗੁਰਖਿਓਨੁਸਚੈਅਲਖਿਅਪਾਰਿ॥
sohaaganee vich rang rakhi-on sachai alakh apaar.
The incomprehensible and infinite God Himself has imbued the hearts of the fortunate soul-brides with His love.
ਸਦਾ-ਥਿਰਅਲੱਖਤੇਅਪਾਰਪ੍ਰਭੂਨੇਸੋਹਾਗਣ (ਜੀਵ-ਇਸਤ੍ਰੀਆਂਦੇਹਿਰਦੇ) ਵਿਚਆਪਣਾਪਿਆਰਆਪਟਿਕਾਰੱਖਿਆਹੈ,
سوہاگنھیِۄِچِرنّگُرکھِئونُسچےَالکھِاپارِ॥
اپار لامحدود سچے ۔ سچے خدا سے بھائےپریم میں
سچے لا محدود ولا حساب خدا پرست انسان کو اپنا پیار از خود عنایت کرتا ہے

ਸਤਿਗੁਰੁਸੇਵਨਿਆਪਣਾਸਚੈਭਾਇਪਿਆਰਿ॥੫॥
satgur sayvan aapnaa sachai bhaa-ay pi-aar. ||5||
Imbued with the love and affection of God, they keep serving their true Guru by following his teachings. ||5||
ਉਹਗੁਰੂਦੀਦੱਸੀਸੇਵਾਕਰਦੀਆਂਰਹਿੰਦੀਆਂਹਨਤੇਪਰਮਾਤਮਾਦੇਪ੍ਰੇਮਵਿਚਪਿਆਰਵਿਚ (ਮਸਤਰਹਿੰਦੀਆਂਹਨ) ॥੫॥
ستِگُرُسیۄنِآپنھاسچےَبھاءِپِیارِ॥੫॥
وہ مرشد کے بنائے راستے پر گامزن رہ کر الہٰی پریم پیار میں سر شار محو ومجذوب ہو جاتاہے(5)

ਸੋਹਾਗਣੀਸੀਗਾਰੁਬਣਾਇਆਗੁਣਕਾਗਲਿਹਾਰੁ॥
sohaaganee seegaar banaa-i-aa gun kaa gal haar.
The fortunate soul-brides have decked themselves with the necklace of virtues.
ਸੋਹਾਗਣਜੀਵ-ਇਸਤ੍ਰੀਆਂਨੇਨੇਕੀਆਂਦੀਮਾਲਾਆਪਣੀਗਰਦਨਦੁਆਲੇਪਾਕੇਆਪਣੇਆਪਨੂੰਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆਹੋਇਆਹੈ।
سوہاگنھیِسیِگارُبنھائِیاگُنھکاگلِہارُ॥
خدا پرست انسان الہٰی اوصاف اپنی روزمرہ کی زندگی کے لئے زیور بناتے ہیں

ਪ੍ਰੇਮਪਿਰਮਲੁਤਨਿਲਾਵਣਾਅੰਤਰਿਰਤਨੁਵੀਚਾਰੁ॥੬॥
paraym pirmal tan lavana antar ratan veechaar. ||6||
They apply the scent of God’s love on their bodies and enshrine within them the invaluable divine wisdom. ||6||
ਉਹਪ੍ਰਭੂ-ਪਤੀਦੇਪਿਆਰਦੀਸੁਗੰਧੀਨੂੰਸਰੀਰਉਤੇਲਾਂਦੀਆਂਹਨ,ਤੇਆਪਣੇਅੰਦਰਬ੍ਰਹਿਮਗਿਆਨਦਾਰਤਨਸਾਂਭਰੱਖਦੀਆਂਹਨ॥੬॥
پ٘ریمپِرملُتنِلاۄنھاانّترِرتنُۄیِچارُ॥੬॥
اور الہٰی اوصاف کو مالا بنا کر گلے میں ڈالتے ہیں اور الہٰی پیار کی خوشبو سے اپنا تن بدن معطر کرتے ہیں اپنے دل میں الہٰی اوصاف کے بیش قیمت خیالات کی سنبھال کرتے ہیں۔ (6)

ਭਗਤਿਰਤੇਸੇਊਤਮਾਜਤਿਪਤਿਸਬਦੇਹੋਇ॥
bhagat ratay say ootmaa jat pat sabday ho-ay.
Those who are imbued with devotional worship are the most exalted; higher spiritual status and honor is attained by reflecting on the Guru’s word.
ਜੇਹੜੇਮਨੁੱਖਪ੍ਰਭੂਦੀਭਗਤੀਵਿਚਰੰਗੇਹਨਉਹੀਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟਹਨ, ਗੁਰੂਦੇਸ਼ਬਦਵਿਚਜੁੜਿਆਂਹੀਉੱਚੀਜਾਤਅਤੇਇੱਜ਼ਤਬਣਦੀਹੈ।
بھگتِرتےسےاوُتماجتِپتِسبدےہوءِ॥
۔ اُتما۔ بلند رتبہجت پت ۔ذات وگوت نیچ کمینے
الہٰی محبت میں مدغم انسان بلند ذات و عزت والے ہو جاتے ہیں جبکہ کلام مرشد کواپنا کر اس پر عمل کرکے اونچی ذات اور خاندان بن جاتا ہے

ਬਿਨੁਨਾਵੈਸਭਨੀਚਜਾਤਿਹੈਬਿਸਟਾਕਾਕੀੜਾਹੋਇ॥੭॥
bin naavai sabh neech jaat hai bistaa kaa keerhaa ho-ay. ||7||
All those, who are without God’s Name are of low spiritual status. In fact without Naam they are like worms living in filth. ||7||
ਪ੍ਰਭੂਦੇਨਾਮਤੋਂਸੱਖਣੀਸਾਰੀਲੁਕਾਈਹੀਨੀਵੀਂਜਾਤਿਵਾਲੀਹੈ। (ਨਾਮਤੋਂਖੁੰਝਕੇਉਹਜਿਵੇਂਗੰਦਗੀਦੇਕਿਰਮਹਨ॥੭॥
بِنُناۄےَسبھنیِچجاتِہےَبِسٹاکاکیِڑاہوءِ॥੭॥
وسٹا۔گندگی
الہٰی نام یعنی سچ اور حقیقت کے بغیر ساری انسان زاد ہی بدذات اور کمینی ہے (7) تمام انسان زاد غرور اورتکبر سے مخمورہے

ਹਉਹਉਕਰਦੀਸਭਫਿਰੈਬਿਨੁਸਬਦੈਹਉਨਜਾਇ॥
ha-o ha-o kardee sabh firai bin sabdai ha-o na jaa-ay.
The entire humanity is wandering in self-conceit; the ego does not depart without reflecting on the Guru’s word.
ਸਾਰੀਲੁਕਾਈਹਉਮੈਅਹੰਕਾਰਵਿਚਆਫਰੀਫਿਰਦੀਹੈ, ਗੁਰੂਦੇਸ਼ਬਦਤੋਂਬਿਨਾਇਹਹਉਮੈਦੂਰਨਹੀਂਹੋਸਕਦੀ।
ہءُہءُکردیِسبھپھِرےَبِنُسبدےَہءُنجاءِ॥
ہؤ ہؤ ۔میں میں سبدے ۔ کلام
بغیر سبق وکلام سے خودی میں اور میری نہیں مٹتی

ਨਾਨਕਨਾਮਿਰਤੇਤਿਨਹਉਮੈਗਈਸਚੈਰਹੇਸਮਾਇ॥੮॥੮॥੩੦॥
naanak naam ratay tin ha-umai ga-ee sachai rahay samaa-ay. ||8||8||30||
O’ Nanak, those who are imbued with Naam, their ego departs and they remain absorbed in remembering the eternal God. ||8||8||30||
ਹੇਨਾਨਕ! ਜੇਹੜੇਬੰਦੇਪਰਮਾਤਮਾਦੇਨਾਮ-ਰੰਗਵਿਚਰੰਗੇਜਾਂਦੇਹਨਉਹਨਾਂਦੀਹਉਮੈਦੂਰਹੋਜਾਂਦੀਹੈਉਹਸਦਾ-ਥਿਰਪ੍ਰਭੂਦੀਯਾਦ) ਵਿਚਲੀਨਰਹਿੰਦੇਹਨ॥੮॥੮॥੩੦॥
نانکنامِرتےتِنہئُمےَگئیِسچےَرہےسماءِ
اے نانک سچ حقیقت اور الہٰی نام کے تاثرات سے سبق و کلام سے انسان الہٰی پریم پیار میں محو ومجذوب رہتا ہے

ਆਸਾਮਹਲਾ੩॥
aasaa mehlaa 3.
Raag Aasaa, Third Guru:
آسامہلا੩॥

ਸਚੇਰਤੇਸੇਨਿਰਮਲੇਸਦਾਸਚੀਸੋਇ॥
sachay ratay say nirmalay sadaa sachee so-ay.
Those who are imbued with the love of the eternal God are immaculate, and everlasting is their reputation.
ਜੇਹੜੇਮਨੁੱਖਪ੍ਰਭੂਦੇਨਾਮ-ਰੰਗਵਿਚਰੰਗੇਜਾਂਦੇਹਨਉਹਪਵਿਤ੍ਰਜੀਵਨਵਾਲੇਹਨਉਹਨਾਂਦੀਸੋਭਾਸਦਾਕਾਇਮਰਹਿਣਵਾਲੀਹੈ,
سچےرتےسےنِرملےسداسچیِسوءِ॥
سچ رتےحقیقت پرستی۔ نرملے۔ پاک و پائیس سچی سوئےسچی شہرت۔
اے میرے خوبصورت پریمی دل اپنے آپ کو سچا اور حقیقت پرست بنا ۔ اگر تو آپ کو خوبصورت کلام میں محو اور مجذوب ہو جائے تو اس کا تاثر کبھی نہیں مٹے گا

ਐਥੈਘਰਿਘਰਿਜਾਪਦੇਆਗੈਜੁਗਿਜੁਗਿਪਰਗਟੁਹੋਇ॥੧॥
aithai ghar ghar jaapday aagai jug jug pargat ho-ay. ||1||
They are known in every house-holdwhile in this life and hereafter, they remain famous throughout the ages. ||1||
ਇਸਦੁਨੀਆਵਿਚਉਹਹਰੇਕਘਰਵਿਚਉੱਘੇਹੋਜਾਂਦੇਹਨ, ਅਗਾਂਹਪਰਲੋਕਵਿਚਭੀਉਹਨਾਂਦੀਸੋਭਾਸਦਾਲਈਉਜਾਗਰਹੋਜਾਂਦੀਹੈ॥੧॥
ایَتھےَگھرِگھرِجاپدےآگےَجُگِجُگِپرگٹُہوءِ॥੧॥
ایتھے ۔ اس عالم میں ۔ گھر گھر جاپدے ۔ شہرت پاتے ہیں۔ ہر ایک کی زبان پر رہتے ہیں۔ اگے جگ جگ پر گٹ ہوئے ۔ آئندہ ہر زمانے میں شہرت پاتے ہیں
جو انسان سچ اور حقیقت سے متاثر ہو جاتے ہیں ان کی زندگی پاک اور متبرک ہو جاتی ہے اورسچی شہرت ہو جاتی ہے

error: Content is protected !!