Urdu-Raw-Page-273

ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਬਰਸੀ ॥
barahm gi-aanee kee darisat amrit barsee.
Ambrosial nectar rains down from the glance of the God-conscious person.
ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ (ਸਭ ਉਤੇ) ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ب٘رہمگِیانیکید٘رِسٹِانّم٘رِتُبرسی
برہم گیانی کی درسٹ انمرت برسی۔ خدا کو جاننے والے کا نظریہ آب حیات کی بارش کرتا ہے
جس کے دل میں علم خدا ہے نظروں سے آب حیات کی بارش کرتا ہے

ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬੰਧਨ ਤੇ ਮੁਕਤਾ ॥
barahm gi-aanee banDhan tay muktaa.
The God-conscious person is free from the worldly entanglements.
ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ (ਮਾਇਆ ਦੇ) ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
برہمگِیانیبنّدھنتےمُکتا
۔ بندھن۔ بندش ۔ غلامی ۔ مکتا۔ نجات یافتہ ۔ آزاد۔
۔ جس کے دل میں علم خدا ہے سب غلاموں سے نجات وہ پاتا ہے

ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਜੁਗਤਾ ॥
barahm gi-aanee kee nirmal jugtaa.
The lifestyle of the divinely wise is spotlessly pure and free from the vices.
ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜੀਵਨ-ਜੁਗਤੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ।।
برہمگِیانیکینِرملجُگتا
جگتا ۔ طریقہ ۔
جس کے دل میں علم خدا ہے اس کی طرز زندگی پاک اپناتا ہے

ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਭੋਜਨੁ ਗਿਆਨ ॥
barahm gi-aanee kaa bhojan gi-aan.
Spiritual wisdom is the nourishment of the God-conscious person.
ਰੱਬੀ- ਗਿਆਨ ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ ਦੀ ਆਤਮਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ (ਆਸਰਾ) ਹੈl
برہمگِیانیکابھۄجنُگِیان
بھوجن۔ کھانا۔ دھیان۔ توجہ ۔
جس کے دل میں علم خدا ہے کھانا اسکا علم ہوجاتا ہے

ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਬ੍ਰਹਮ ਧਿਆਨੁ ॥੩॥
naanak barahm gi-aanee kaa barahm Dhi-aan. ||3||
O’ Nanak, the God-conscious person is absorbed in God’s meditation. ||3||
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ ਦੀ ਸੁਰਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ
نانکب٘رہمگِیانیکاب٘رہمدھِیانُ
اے نانک جس کے دل میں علم خدا ہے وہ خدا میں دھیان جماتا ہے ۔

ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਏਕ ਊਪਰਿ ਆਸ ॥
barahm gi-aanee ayk oopar aas.
The God-conscious person centers his hopes on the One alone.
ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ ਇਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਉਤੇ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ;
ب٘رہمگِیانیایکاۄُپرِآس
(آسن ) آس ۔ امید
جس کے دل میں علم خدا کا وہ صرف ایک خدا پر بھروسہ رکھتا ہے

ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਨਹੀ ਬਿਨਾਸ ॥
barahm gi-aanee kaa nahee binaas.
High spiritual state of the God-conscious person never perishes.
ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ (ਦੀ ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ) ਦਾ ਕਦੇ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
برہمگِیانیکانہیبِناس
۔ وناس۔ خاتمہ ۔
جسکے دل میں علم خدا کا روحانی موت نہ مرتا ہے

ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਗਰੀਬੀ ਸਮਾਹਾ ॥
barahm gi-aanee kai gareebee samaahaa.
The God-conscious person is steeped in humility.
ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਅੰਦਰ ਭਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ب٘رہمگِیانیکےَغریِبیسماہا
سماہا۔ بستی ہے ۔
جس کے دل میں علم خدا کا وہ عاجز اور مسکین ہوجاتا ہے

ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਉਮਾਹਾ ॥
barahm gi-aanee par-upkaar omaahaa.
The God-conscious person always delightes in doing good to others.
ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ (ਸਦਾ) ਚਾਉ (ਚੜ੍ਹਿਆ ਰਹਿੰਦਾ) ਹੈ।
ب٘رہمگِیانیپرئُپکاراُماہا
اماہا ۔ جوش و خروش ۔
۔ جس کے دل میں علم خدا کا دوسروں کی مدد کا دل میں جوش ہوجاتا ہے

ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਨਾਹੀ ਧੰਧਾ ॥
barahm gi-aanee kai naahee DhanDhaa.
The God-conscious person has no worldly entanglements.
ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ (ਮਾਇਆ ਦਾ) ਜੰਜਾਲ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦਾ,
ب٘رہمگِیانیکےَناہیدھنّدھا
۔ دھندا۔ وہ جنجال وہ کام جو دلی پیاریو جوش سے نہ کیا جائے
۔ جس کے دل میں علم خدا ہے وہ دنیاوی فضول جھنجھٹوں سے بالا ہو جاتا ہے

ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਲੇ ਧਾਵਤੁ ਬੰਧਾ ॥
barahm gi-aanee lay Dhaavat banDhaa.
The God-conscious person holds his wandering mind under control.
ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ ਭਟਕਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਕੇ (ਮਾਇਆ ਵਲੋਂ) ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ب٘رہمگِیانیلےدھاوتُبنّدھا
۔ دھاوت ۔ بھٹکتے ۔ بندھا ۔ ۔ روکتا ہے
جس کے دل میں علم خدا ہے اس کی بھٹکن دور ہوجاتی ہے

ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਹੋਇ ਸੁ ਭਲਾ ॥
barahm gi-aanee kai ho-ay so bhalaa.
For the God-conscious person whatever happens is all for good.
ਜੋ ਕੁਝ (ਪ੍ਰਭੂ ਵਲੋਂ) ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿਚ ਭਲਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
برہمگِیانیکےَہۄءِسُبھلا
۔ بھلا۔ نیک کام نیکی ۔
جس کے دل میں علم خدا ہے وہ ہمیشہ نیکی اور بھلائی کرتا ہے

ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੁਫਲ ਫਲਾ ॥
barahm gi-aanee sufal falaa.
This way, the God-conscious person succeeds and prospers in all aspect of life.
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ب٘رہمگِیانیسُپھلپھلا
سھپل ۔ کامیاب۔
جس کے دل میں ہے علم خدا زندگی برآور ہوجاتی ہے

ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੰਗਿ ਸਗਲ ਉਧਾਰੁ ॥
barahm gi-aanee sang sagal uDhaar.
In the Company of the God-conscious person, all are saved from vices.
ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ ਦੀ ਸੰਗਤਿ ਵਿਚ ਸਭ ਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ب٘رہمگِیانیسنّگِسگلاُدھارُ
سگل ۔ سارے ۔ ادھار۔ بچاؤ۔
۔ جس کے دل میں ہے علم خدا سب ساتھیوں کو پار لگاتا ہے

ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਪੈ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰੁ ॥੪॥
naanak barahm gi-aanee japai sagal sansaar. ||4||
O’ Nanak, through the God-conscious person, the entire world meditates on God. ||4||
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਾ ਜਗਤ (ਹੀ) (ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ) ਜਪਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ
نانکب٘رہمگِیانیجپےَسگلسنّسارُ
جچے ۔ گل سنسار۔سنارجہاں توصیفکرتا ہے
۔ جس کے دل میں علم خدا ہے سارا عالم ستائش کرتا ہے ۔

ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਏਕੈ ਰੰਗ ॥
barahm gi-aanee kai aikai rang.
The God-conscious person is always imbued with the love for God.
ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ (ਸਦਾ) ਇਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਪਿਆਰ (ਵੱਸਦਾ ਹੈ) l
ب٘رہمگِیانیکےَایکےَرنّگ
رنگ ۔ پیار۔ یکے ۔ واحد۔ وحدت
برہم گیانی واحد خدا کا پیارا ہوتا ہے

ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਬਸੈ ਪ੍ਰਭੁ ਸੰਗ ॥
barahm gi-aanee kai basai parabh sang.
God always dwells in the company of the God-conscious person.
ਪ੍ਰਭੂ ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ ਦੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
برہمگِیانیکےَبسےَپ٘ربھُسنّگ
۔ سنگ۔ ساتھ
خدا بھی برہم گیانی کا ساتھی ہوجاتا ہے

ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਨਾਮੁ ਆਧਾਰੁ ॥
barahm gi-aanee kai naam aaDhaar.
God’s Name is the sustenance of the God-conscious person.
ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ (ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ) ਨਾਮ (ਹੀ) ਟੇਕ ਹੈ,
ب٘رہمگِیانیکےَنامُآدھارُ
۔ نام آدھار۔ نام کے سہارے
۔ برہم گیانی الہٰی نام ہی سہارا ہے

ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਨਾਮੁ ਪਰਵਾਰੁ ॥
barahm gi-aanee kai naam parvaar.
For the God-conscious person Naam is his family.
ਨਾਮ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ ਦਾ ਪਰਵਾਰ ਹੈ।
ب٘رہمگِیانیکےَنامُپروارُ
۔ پروار۔ قبیلہ ۔
برہم گیانی کا نام الہٰی ہی کٹنب قیبلہ ہے

ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਸਦ ਜਾਗਤ ॥
barahm gi-aanee sadaa sad jaagat.
The God-conscious person always remains vigilant from the effects of vices.
ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ ਸਦਾ (ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵਲੋਂ) ਸੁਚੇਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ,
برہمگِیانیسداسدجاگت
سدا سد جاگت ۔ ہمیشہ بیدار۔ با ہوش و حواس
۔ برہم گیانی ہمیشہ با ہوش اور بیدار رہتا ہے

ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਅਹੰਬੁਧਿ ਤਿਆਗਤ ॥
barahm gi-aanee ahaN-buDh ti-aagat.
The God-conscious person renounces his egoistic thinking.
ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ ਅਹੰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਮੱਤਿ ਛੱਡ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
ب٘رہمگِیانیاہنّبُدھِتِیاگت
۔ اہنبدھ ۔ تکبر۔ تیاگت۔ چھوڑ دیتا ہے
۔ برہم گیانی کا غرور و تکبر دور ہوجاتا ہے

ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਮਨਿ ਪਰਮਾਨੰਦ ॥
barahm gi-aanee kai man parmaanand.
God, the source of supreme bliss, dwells in the mind of the God-conscious person.
ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਉੱਚੇ ਸੁਖ ਦਾ ਮਾਲਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੱਸਦਾ ਹੈ,
ب٘رہمگِیانیکےَمنِپرماننّد
۔ پرم آنند۔ بھاری سکون۔
برہم گیانی کے دل میں سکون روحانی رہتا ہے

ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਘਰਿ ਸਦਾ ਅਨੰਦ ॥
barahm gi-aanee kai ghar sadaa anand.
There is everlasting bliss in the heart of the God-conscious person.
ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ-ਰੂਪ ਘਰ ਵਿਚ ਸਦਾ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਖਿੜਾਓ ਹੈ।
ب٘رہمگِیانیکےَگھرِسدااننّد
آنند۔ سکون ۔ خوشیاں۔
۔ برہم گیانی کے گھر میں سکون روحانی رہتا ہے

ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੁਖ ਸਹਜ ਨਿਵਾਸ ॥
barahm gi-aanee sukh sahj nivaas.
The God-conscious person dwells in intuitive peace and poise.
ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ (ਅਡੋਲਤਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ) ਸੁਖ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿਚ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ;
برہمگِیانیسُکھسہجنِواس
سکھ ۔ آرام و آسائش ۔ سکون۔ سہج ۔ قدرتی تسکین ۔ مکمل تسلی
پرہیزگار فرد بدیہی سکون اور تسکین میں رہتا ہے

ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਨਹੀ ਬਿਨਾਸ ॥੫॥
naanak barahm gi-aanee kaa nahee binaas. ||5||
O’ Nanak, the supreme spiritual state of the God-conscious person never perishes.||5||
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ (ਦੀ ਇਸ ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ) ਦਾ ਕਦੇ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ l
نانکب٘رہمگِیانیکانہیبِناس
۔ وناس۔ مٹاؤ۔ فناہ ۔
جس کے دل میں علم الہٰی اے نانک و ہ کب مٹ جاتا ہے

ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਬੇਤਾ ॥
barahm gi-aanee barahm kaa baytaa.
The God-conscious person knows God.
ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ (ਮਨੁੱਖ) ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਮਹਰਮ (ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ),ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ب٘رہمگِیانیب٘رہمکابیتا
۔ بیتا۔ راز دان۔ واقف ۔ شناخت کرنے والا
برہم گیانی راز دان الہٰی ہو جاتا ہے

ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਏਕ ਸੰਗਿ ਹੇਤਾ ॥
barahm gi-aanee ayk sang haytaa.
The God-conscious person is in love with the One alone.
ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ ਇਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
برہمگِیانیایکسنّگِہیتا
۔ ایک سنگ ہیتا۔ واحدا خدا سے پیار
۔ برہم گیانی کا پیار واحد خدا سے ہوتا ہے

ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਹੋਇ ਅਚਿੰਤ ॥
barahm gi-aanee kai ho-ay achint.
The God-conscious person is free from any worries.
ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ (ਸਦਾ) ਬੇਫ਼ਿਕਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ,
ب٘رہمگِیانیکےَہۄءِاچِنّت
۔ اچنت ۔ بیفکر ۔
۔ برہم گیانی کے دل میں بے فکری رہتی ہے ۔

ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਮੰਤ ॥
barahm gi-aanee kaa nirmal mant.
Pure are the teachings of the God-conscious person.
ਪਵਿੱਤ੍ਰ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।
ب٘رہمگِیانیکانِرملمنّت
نرمل۔ پاک۔ منت۔ نصیحت ۔
برہم گیانی کی واعظ انسان کو پاک بناتی ہے

ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਸੁ ਕਰੈ ਪ੍ਰਭੁ ਆਪਿ ॥
barahm gi-aanee jis karai parabh aap.
The God-conscious person is made so by God Himself.
(ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ ਬਣਦਾ ਹੈ) ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ,
ب٘رہمگِیانیجِسُکرےَپ٘ربھُآپِ
۔ برہم گیانی کو برہم گیانی خدا آپ بناتا ہے

ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਬਡ ਪਰਤਾਪ ॥
barahm gi-aanee kaa bad partaap.
Great is the glory of the God-conscious person.
ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ ਦਾ ਬੜਾ ਨਾਮਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
برہمگِیانیکابڈپرتاپ
۔ پر تاپ۔ وقار۔ شان
برہم گیانی با وقار بلند عظمت ہوجاتا ہے

ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਦਰਸੁ ਬਡਭਾਗੀ ਪਾਈਐ ॥
barahm gi-aanee kaa daras badbhaagee paa-ee-ai.
With great fortune one is blessed with the sight of the God-conscious person.
ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਪਾਈਦਾ ਹੈ l
ب٘رہمگِیانیکادرسُبڈبھاگیپائیِۓَ
واعظ۔ د کلام ۔ درس۔ دیدار۔ بل بل ۔ قربان۔ مہیسر ۔ خدا۔
خدا کو جاننے والے کا دیدار خوش قسمتی سے ہوتا ہے

ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਉ ਬਲਿ ਬਲਿ ਜਾਈਐ ॥
barahm gi-aanee ka-o bal bal jaa-ee-ai.
Let us dedicate ourself to the God-conscious person.
ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ ਤੋਂ ਸਦਾ ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ।
ب٘رہمگِیانیکءُبلِبلِجائیِۓَ
جسے ہے علم الہٰی بار بار صدقے اس کے جائیں

ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਉ ਖੋਜਹਿ ਮਹੇਸੁਰ ॥
barahm gi-aanee ka-o khojeh mahaysur.
Even gods like Lord Shiva search for the God-conscious person.
ਸ਼ਿਵ (ਆਦਿਕ ਦੇਵਤੇ ਭੀ) ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਭਾਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ;
ب٘رہمگِیانیکءُکھۄجہِمہیسُر
۔ علم الہٰی جاننے والے کو فرشتے بھی ڈہونڈتے رہتے ہیں

ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪਿ ਪਰਮੇਸੁਰ ॥੬॥
naanak barahm gi-aanee aap parmaysur. ||6||
O’ Nanak, the God-conscious person is the manifestation of God Himself. ||6||
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪ ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ (ਦਾ ਰੂਪ) ਹੈ
نانکب٘رہمگِیانیآپِپرمیسُر
اےنانک جسے ہے علم الہٰی وہ آپ خدائی ہے

ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਕੀਮਤਿ ਨਾਹਿ ॥
barahm gi-aanee kee keemat naahi.
The virtues of the God-conscious person are priceless.
ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ (ਦੇ ਗੁਣਾਂ) ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ,
ب٘رہمگِیانیکیقیِمتِناہِ
جس کے دل میں علم الہٰی اس کے وصفوں کا کچھ موُلِ نہیں

ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਸਗਲ ਮਨ ਮਾਹਿ ॥
barahm gi-aanee kai sagal man maahi.
All possible virtues, exist in the God-conscious person.
ਸਾਰੇ ਹੀ (ਗੁਣ) ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ।
ب٘رہمگِیانیکےَسگلمنماہِ
علم الہٰی جاننے والے کے دل میں سارے وصف انسانی ہوتے ہیں۔

ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਕਉਨ ਜਾਨੈ ਭੇਦੁ ॥
barahm gi-aanee kaa ka-un jaanai bhayd.
Who can know the mystery of virtuous life of the God-conscious person?
ਕੇਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ (ਦੀ ਉੱਚੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ) ਦਾ ਭੇਤ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
برہمگِیانیکاکئُنجانےَبھیدُ
بھید۔ راز۔
علم الہٰی جاننے والے کے راز کسے معلوم ہوتے ہیں

ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਉ ਸਦਾ ਅਦੇਸੁ ॥
barahm gi-aanee ka-o sadaa adays.
Always bow with respect to the God-conscious person.
ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਦਾ ਨਿਊਣਾ ਹੀ (ਫੱਬਦਾ) ਹੈ।
ب٘رہمگِیانیکءُسداادیسُ
آدیس۔ آداب۔ سلام دعا ۔
علم الہٰی جاننے والے کو سلام آداب و سلام بار بار

ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਕਥਿਆ ਨ ਜਾਇ ਅਧਾਖ੍ਯ੍ਯਰੁ ॥
barahm gi-aanee kaa kathi-aa na jaa-ay aDhaakh-yar.
Not even a bit of the glory of the God-conscious person can be described.
ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ (ਦੀ ਮਹਿਮਾ) ਦਾ ਅੱਧਾ ਅੱਖਰ ਭੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ;
ب٘رہمگِیانیکاکتھِیانجاءِادھاکھ٘ېرُ
کھتیا ۔ بیان نہیں ہو سکتا۔ ادھا کھر۔ آدھا لفظ ۔
علم الہٰی جاننے والے کی تعریف میں ایک لفظ بیان سے قاصر ہیں

ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਰਬ ਕਾ ਠਾਕੁਰੁ ॥
barahm gi-aanee sarab kaa thaakur.
The God-conscious person is worshipedby all.
ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ ਸਾਰੇ (ਜੀਵਾਂ) ਦਾ ਪੂਜ੍ਯ ਹੈ।
برہمگِیانیسربکاٹھاکُرُ
ٹھاکر۔ آقامالک ۔
علم الہٰی جاننے والا سب عالم کا مالک ہوجاتا ہے

ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਮਿਤਿ ਕਉਨੁ ਬਖਾਨੈ ॥
barahm gi-aanee kee mit ka-un bakhaanai.
Who can describe the extent of the God-conscious person’s virtues?
ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ (ਦੀ ਉੱਚੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ) ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕੌਣ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ب٘رہمگِیانیکیمِتِکئُنُبکھانےَ
مت۔ اندازہ۔ شمار ۔ دکھانے ۔ تشریح۔
علم الہٰی جاننے والے کی عظمت کا کون اندازہ لا سکتا ہے

ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਗਤਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਾਨੈ ॥
barahm gi-aanee kee gat barahm gi-aanee jaanai.
Only a God-conscious person knows the high state of mind of a God-conscious.
ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ (ਉਸ ਵਰਗਾ) ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।
ب٘رہمگِیانیکیگتِب٘رہمگِیانیجانےَ
گت ۔ حالت۔
علم الہٰی جاننے والے کی عظمت کوخدا کو جاننے والا ہی سمجھ سکتا ہے

ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰੁ ॥
barahm gi-aanee kaa ant na paar.
Limitless are the virtues of the God-conscious person.
ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਦ ਬੰਨਾ ਨਹੀਂ l
ب٘رہمگِیانیکاانّتُنپارُ
انت۔ آخر ۔ پار ۔ کنارہ ۔
علم الہٰی جاننے والا لا محدود وصفوں کا مالک ہے

ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਉ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰੁ ॥੭॥
naanak barahm gi-aanee ka-o sadaa namaskaar. ||7||
O’ Nanak, always bow in reverence to the God-conscious person. ||7||
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸਦਾ ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਪਿਆ ਰਹੁ
نانکب٘رہمگِیانیکءُسدانمسکارُ
سدنمسکار۔ سدا سلام۔
اے نانک علم الہٰی جاننے والے کو سدا سلام سدا آداب ۔

ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਕਾ ਕਰਤਾ ॥
barahm gi-aanee sabh sarisat kaa kartaa.
The God-conscious person is the Creator of all the entire creation.
ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ,
ب٘رہمگِیانیسبھس٘رِسٹِکاکرتا
سر شٹ ۔ عالم ۔ جہاں۔ دنیا۔
علم الہٰی کا راز دان روحانیت عالم کا کار ساز ہے

ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦ ਜੀਵੈ ਨਹੀ ਮਰਤਾ ॥
barahm gi-aanee sad jeevai nahee martaa.
The God-conscious person lives forever, and does not die.
ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਹੀ ਜਿਊਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ (ਜਨਮ) ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ب٘رہمگِیانیسدجیِوےَنہیمرتا
سد۔ ہمیشہ ۔
علم الہٰی کا راز دان روحانی طورجاویداں ہے اخلاقی موت نہیں اُسے

ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮੁਕਤਿ ਜੁਗਤਿ ਜੀਅ ਕਾ ਦਾਤਾ ॥
barahm gi-aanee mukat jugat jee-a kaa daataa.
The God-conscious person is the bestower of the way to achieve supreme spiritual state and liberation of the soul.
ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ (ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ) ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ,
ب٘رہمگِیانیمُکتِجُگتِجیءکاداتا
مکت۔ نجات۔ آزادی۔ جگت۔ طریقہ ۔ جیئہ ۔ زندگی ۔
اُسے کا راز دان خدا کا نجات دہندہ طرز زندگی کا داتا ہے

ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖੁ ਬਿਧਾਤਾ ॥
barahm gi-aanee pooran purakh biDhaataa.
The God-conscious person is the Perfect Supreme Being, who orchestrates all.
ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਤੇ ਕਾਦਰ ਹੈ।
برہمگِیانیپۄُرنپُرکھُبِدھاتا
پورن ۔ کامل ۔ پرکہہ۔ انسان۔ بدھاتا۔ تجویز یں بنانے والا۔ منصوبہ ساز۔ منصوبے بنانے والا
۔ علم الہٰی کا راز دان کامل انسان اور منصوبہ ساز ہے

ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਅਨਾਥ ਕਾ ਨਾਥੁ ॥
barahm gi-aanee anaath kaa naath.
The God-conscious person is the protector of the unprotected.
ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ ਨਿਖ਼ਸਮਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਸਮ ਹੈ,
ب٘رہمگِیانیاناتھکاناتھُ
۔ اناتھ۔ جسکا کوئی مالک نہ ہو۔ ناتھ۔ مالک۔
۔ علم الہٰی کا راز دان بے مالکوں کا مالک ہوتا ہے ۔

ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਸਭ ਊਪਰਿ ਹਾਥੁ ॥
barahm gi-aanee kaa sabh oopar haath.
The God-conscious person extends his helping hand to all.
ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ ਸਭ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ب٘رہمگِیانیکاسبھاۄُپرِہاتھُ
سب اوپر ہاتھ بالا دستی ۔ امدادی ۔
علم الہٰی کے رازدان کی سب اوپر بالا دستی ہے ۔

ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਸਗਲ ਅਕਾਰੁ ॥
barahm gi-aanee kaa sagal akaar.
The entire universe belongs to the God-conscious person.
ਸਾਰਾ ਦਿੱਸਦਾ ਜਗਤ ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ ਦਾ (ਆਪਣਾ) ਹੈ,
برہمگِیانیکاسگلاکارُ
سگل آکار۔ سارا عالم ۔
سارے عالم کا پھیلاؤ ہےاسکا برتارا ہے

error: Content is protected !!