Urdu-Raw-Page-1400

ਤਾਰਣ ਤਰਣ ਸਮ੍ਰਥੁ ਕਲਿਜੁਗਿ ਸੁਨਤ ਸਮਾਧਿ ਸਬਦ ਜਿਸੁ ਕੇਰੇ ॥
taaran taran samrath kalijug sunat samaaDh sabad jis kayray.
The All-powerful Guru is the Boat to carry us across in this Dark Age of Kali Yuga. Hearing the Word of His Shabad, we are transported into Samaadhi.
(That Guru) is like a ship in this Kal Yug (the present age), which can ferry us across (the dreadful worldly ocean). Listening to whose word, we become absorbed in meditation.
ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਮਾਧੀ (ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ), ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਲਜੁਗ ਵਿਚ (ਸੰਸਾਰ-ਸਾਗਰ ਤੋਂ) ਤਾਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ।
تارنھترنھسم٘رتھُکلِجُگِسُنتسمادھِسبدجِسُکیرے॥
تارن ترن۔ تیر نے کے لئے جہاز۔ مراد کامیابی کے لئے زندگی کو کامیاب بنانے کے لئے ایک صئیفہ ۔ سمرتھ ۔ باتوفیق ۔ سنتسمادھ ۔ سماعت سے دھیان لگتا ہے ۔ سبد ۔ کلام سبق واعظ ۔
اے دل گرو گرو جپ جس کے کلام کو سنکر خدا میں دھیان لگتا ہے ۔جو اس زمانے کے دور میں زندگی کامیاب کے لئے ایک جہاز ہے اور کامیاب بنانے کی توفیق رکھتا ہے ۔ ۔

ਫੁਨਿ ਦੁਖਨਿ ਨਾਸੁ ਸੁਖਦਾਯਕੁ ਸੂਰਉ ਜੋ ਧਰਤ ਧਿਆਨੁ ਬਸਤ ਤਿਹ ਨੇਰੇ ॥
fun dukhan naas sukh-daa-yak soora-o jo Dharat Dhi-aan basat tih nayray.
He is the Spiritual Hero who destroys pain and brings peace. Whoever meditates on Him, dwells near Him.
Moreover, (the Guru) is like a brave warrior who can destroy our pain and give us comfort. The Guru abides near (that person) who meditates upon him.
ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੂਰਮਾ ਹੈ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਵੱਸਦਾ ਹੈ।
پھُنِدُکھنِناسُسُکھدازکُسوُرءُجودھرتدھِیانُبستتِہنیرے॥
فن دکھن ناس۔ عذآب مٹانیوالا۔ سکھد اٹیک سوریؤ ۔ آرام و آسائش پہنچا نے والا بہادر۔ جو دھرت دھیان ۔ جو دھیان لگات اہے ۔ بست تیہہنیرے ۔ اسکے نزدیک بستا ہے
عذآب مٹانے والے آرام و آسائش پہنچا نے والا ہے ۔ جو اسمیں دھیان دیتا ہے وہ اسکا نزدیکی ساتھی ہے

ਪੂਰਉ ਪੁਰਖੁ ਰਿਦੈ ਹਰਿ ਸਿਮਰਤ ਮੁਖੁ ਦੇਖਤ ਅਘ ਜਾਹਿ ਪਰੇਰੇ ॥
poora-o purakh ridai har simrat mukh daykhat agh jaahi parayray.
He is the Perfect Primal Being, who meditates in remembrance on the Lord within his heart; seeing His Face, sins run away.
(The Guru) is the perfect person who meditates on God in his heart. Seeing his face, all sins retreat (because after listening to his advice, one doesn’t allow any sinful thought to enter one’s mind.
ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਹਰੀ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦਾ ਹੈ, (ਉਸ ਦਾ) ਮੁਖ ਵੇਖਿਆਂ ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
پوُرءُپُرکھُرِدےَہرِسِمرتمُکھُدیکھتاگھجاہِپریرے॥
۔ پوریو پرکھ کامل انسان ۔ روے ہر سمرت۔ دل میں ہے یاد خدا ۔ مکھ دیکھت ۔ چہرے کے دیدار سے ۔ اگھ جاہے ۔ پریرے ۔ گناہ بھاگ جاتے ہیں۔ دور
۔ سچا مرشد کامل انسان ہے۔ دلمیں خدا بساتا ہے ۔ دیدار سے گناہ دور بھاگتے ہیں۔

ਜਉ ਹਰਿ ਬੁਧਿ ਰਿਧਿ ਸਿਧਿ ਚਾਹਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰੁ ਕਰੁ ਮਨ ਮੇਰੇ ॥੫॥੯॥
ja-o har buDh riDh siDh chaahat guroo guroo gur kar man mayray. ||5||9||
If you long for wisdom, wealth, spiritual perfection and properity, O my mind, dwell upon the Guru, the Guru, the Guru. ||5||9||
Therefore) O’ my mind, if you want to attain divine wisdom, wealth, and prosperity, then continuously meditate on the Guru’s (Name). ||5||9||
ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬੀ ਅਕਲ, ਰਿੱਧੀ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਂ, ਤਾਂ ‘ਗੁਰੂ’ ‘ਗੁਰੂ’ ਜਪ ॥੫॥੯॥
جءُہرِبُدھِرِدھِسِدھِچاہتگُروُگُروُگُرُکرُمنمیرے
۔ جؤ ۔ جب۔ ہر بدھ ۔ الہٰی سمجھ۔ ردھ سدھ چاہت۔ کرامات اور کامیابی چاہتا ہے ۔ گر کر سچ بیچار۔ تو مرشد اپنا ہی ٹھیک سمجھا ور خیال ہ ۔
ا ے دل اگر تو الہٰی یاروحانی سمجھ چاہتا ہے تو مرشد سے پیا رکر

ਗੁਰੂ ਮੁਖੁ ਦੇਖਿ ਗਰੂ ਸੁਖੁ ਪਾਯਉ ॥
guroo mukh daykh garoo sukh paa-ya-o.
Gazing upon the Face of the Guru, I find peace.
Upon seeing the face of the Guru, I have obtained sublime peace.
ਸਤਿਗੁਰੂ (ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ) ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ (ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ) ਵੱਡਾ ਆਨੰਦ ਪਾਇਆ ਹੈ।
گُروُمُکھُدیکھِگروُسُکھُپازءُ॥
مکھ دیکھ۔ دیدار ککرے ۔ گرؤسکھ ۔ بھاری ۔ آرام و آسائش ۔
گرو امرداس کے چہرے کے آب و تاب کے دیدار سے بھاری تسکین حاصل ہوا

ਹੁਤੀ ਜੁ ਪਿਆਸ ਪਿਊਸ ਪਿਵੰਨ ਕੀ ਬੰਛਤ ਸਿਧਿ ਕਉ ਬਿਧਿ ਮਿਲਾਯਉ ॥
hutee jo pi-aas pi-oos pivann kee banchhat siDh ka-o biDh milaa-ya-o.
I was thirsty, yearning to drink in the Nectar; to fulfill that wish, the Guru laid out the way.
(Now I feel that God) has Himself arranged a way to quench) my worldly thirst: through drinking the nectar (of His Name).
(ਆਪ ਨੂੰ) ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂਘ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਮਨ-ਇੱਛਤ (ਤਾਂਘ ਦੀ) ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਢੰਗ (ਹਰੀ ਨੇ) ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ہُتیِجُپِیاسپِئوُسپِۄنّنکیِبنّچھتسِدھِکءُبِدھِمِلازءُ॥
ہتیجو پیاس۔ جو پیاس لگتی ہوتئی تھی۔ پیؤس۔ آبحیات ۔ پؤنکی پینے کیکی ۔ بنچھت سدھ کو پدھ ملائیو۔ کامیابی کی خواہش کا طریقہ بنائیا۔
آپ کی جو آب حیات نوش کرنے کی جو دلی خواہش تھی اسکی کامیابی کا طور طیرقہ خدا نے بنادیا جو دل خواہشات کے پیچھے تگ و دؤ میں مصروف تھا

ਪੂਰਨ ਭੋ ਮਨ ਠਉਰ ਬਸੋ ਰਸ ਬਾਸਨ ਸਿਉ ਜੁ ਦਹੰ ਦਿਸਿ ਧਾਯਉ ॥
pooran bho man tha-ur baso ras baasan si-o jo dahaN dis Dhaa-ya-o.
My mind has become perfect; it dwells in the Lord’s Place; it had been wandering in all directions, in its desire for tastes and pleasures.
The mind which used to wander in all ten directions for tasting the delight of (false worldly) pleasures is now satiated, and has become steady (and still).
(ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਦਾ) ਜੋ ਮਨ ਰਸਾਂ ਵਾਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਸੀਂ ਪਾਸੀਂ ਦੌੜਦਾ ਹੈ ਆਪ ਦਾ ਉਹ ਮਨ ਰੱਜ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਟਿਕ ਗਿਆ ਹੈ।
پوُرنبھومنٹھئُربسورسباسنسِءُجُدہنّدِسِدھازءُ॥
پورن بھومن تھور بسے ۔ مکمل طور پر ٹھکانے ہوا۔
جو لطفوں لذتوں خواہشات کے لئے دس طرفوں کی طرف تگ و ؤ میں تھا۔اسے تسکین و تشفی حاصل کی ۔ اور سکون پائیا۔

ਬਿੰਦ ਵਾਲੁ ਗੋਬਿੰਦ ਪੁਰੀ ਸਮ ਜਲ੍ਯ੍ਯਨ ਤੀਰਿ ਬਿਪਾਸ ਬਨਾਯਉ ॥
gobind vaal gobind puree sam jal-yan teer bipaas banaa-ya-o.
Goindwal is the City of God, built on the bank of the Beas River.
The city of Gobindwal (which the Guru has) built on the bank of the river Beas is like (heaven) the city of God.
(ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ) ਬੈਕੁੰਠ ਵਰਗਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਬਿਆਸਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,
گوبِنّدۄالُگوبِنّدپُریِسمجل٘ز٘زنتیِرِبِپاسبنازءُ॥
گوبندوال۔ گوبند پری سم ۔ گوہنڈوا۔ الہٰی گھر کی طرح۔ خانہ کعبہ کی مانند ہے ۔ جلہن تیر پیاس بناہیؤ۔ جو پیاس کے کنارے نائیا ہے ۔ اے شاعر جلہن ۔
جس سچے مرشد نے گوبند وال کو خانہ خدا (کعبہ) یا جنت و بہشت کے برابر پیاس اوریا کے کنارے بنائیا آباد کیا

ਗਯਉ ਦੁਖੁ ਦੂਰਿ ਬਰਖਨ ਕੋ ਸੁ ਗੁਰੂ ਮੁਖੁ ਦੇਖਿ ਗਰੂ ਸੁਖੁ ਪਾਯਉ ॥੬॥੧੦॥
ga-ya-o dukh door barkhan ko so guroo mukh daykh garoo sukh paa-ya-o. ||6||10||
The pains of so many years have been taken away; gazing upon the Face of the Guru, I find peace. ||6||10||
Seeing the face of that Guru, I have obtained sublime bliss, and the pain of many years has gone away. ||6||10||
ਉਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਕੇ (ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ) ਵੱਡਾ ਆਨੰਦ ਪਾਇਆ ਹੈ, (ਆਪ ਦਾ, ਮਾਨੋ) ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ॥੬॥੧੦॥
گزءُدُکھُدوُرِبرکھنکوسُگُروُمُکھُدیکھِگروُسُکھُپازءُ
گیؤدکھ دور ہرکھن کؤ۔ برسوں کا عذآب مٹا۔ سو گرومکھ دیکھ گروسکھ پائیو۔ مرشدکے چہرے کے آگ و تاب کے دیدار سے بھاری تسکین حاصل وئی ۔
اس مرشد کے چہرے کے آب و تاب دیکھ کر دل نے بھاری تسکین حاصل کی تشفی ہوئی اور دیرنہ برسوں کا عذآب مٹا ۔

ਸਮਰਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰਿ ਹਥੁ ਧਰ੍ਯ੍ਯਉ ॥
samrath guroo sir hath Dhar-ya-o.
The All-powerful Guru placed His hand upon my head.
(O’ Guru Ram Das Ji), the all-powerful Guru (Amar Das Ji blessed you) by placing his hand (of support) on your head.
ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ (ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ) ਨੇ (ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ) ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
سمرتھگُروُسِرِہتھُدھر٘ز٘زءُ॥
سمرتھ گرو۔ با توفیق مرشد ۔
اے سری گرؤ رامداس صاحب جی آپ کے سر پر مہربانی و مشفقانہ امداد ہاتھ سری گروامرداس جی نے رکھا ہوا ہے ۔

ਗੁਰਿ ਕੀਨੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਦੀਅਉ ਜਿਸੁ ਦੇਖਿ ਚਰੰਨ ਅਘੰਨ ਹਰ੍ਯ੍ਯਉ ॥
gur keenee kirpaa har naam dee-a-o jis daykh charann aghann har-ya-o.
The Guru was kind, and blessed me with the Lord’s Name. Gazing upon His Feet, my sins were dispelled.
Seeing his feet (and listening to his words), one’s sins are washed off, that Guru (Amar Das Ji) showed mercy and blessed you with God’s Name.
ਜਿਸ (ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ) ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, (ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ) ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਹੈ;
گُرِکیِنیِک٘رِپاہرِنامُدیِئءُجِسُدیکھِچرنّناگھنّنہر٘ز٘زءُ॥
کرپا ۔ مہربانی۔ اگھن۔ گناہ۔ ہر یؤ ۔ دور ہوگئے ۔ ہر نام دیؤ ۔ الہٰی نام کی بکشش کی ۔ جس دیکھ ۔جس کے دیدار سے ۔ اگھن پریؤ ۔ گناہ دور ہوئے
جس گرو امرداس کے پاؤں کے دیدار سے گناہ دور ہوجاتے ہیں۔ اس نے نام ست سچ حق وحقیقت کی بخشش کی جس کے دیدار یا سے گناہ مٹ جاتے ہیں

ਨਿਸਿ ਬਾਸੁਰ ਏਕ ਸਮਾਨ ਧਿਆਨ ਸੁ ਨਾਮ ਸੁਨੇ ਸੁਤੁ ਭਾਨ ਡਰ੍ਯ੍ਯਉ ॥
nis baasur ayk samaan Dhi-aan so naam sunay sut bhaan dar-ya-o.
Night and day, the Guru meditates on the One Lord; hearing His Name, the Messenger of Death is scared away.
(Now) day and night, your mind consistently remains merged (in His Name), listening to which even (the judge of righteousness), the son of the Sun becomes afraid.
(ਉਸ ਨਾਮ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ) ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ-ਰਸ ਧਿਆਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਜਮ-ਰਾਜ (ਭੀ) ਡਰਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ)।
نِسِباسُرایکسماندھِیانسُنامسُنےسُتُبھانڈر٘ز٘زءُ॥
۔نس باسد ۔ روز و شب ۔ ایک سمان دھیان ۔ برابر توجہ ۔ سونام سنے ست بھان ڈرؤ۔ سورج کا بیٹا ۔ جوراج بھی ڈرتا ہے
۔ روز وشب گرور رامداس جی دھیان لگاتے ہیں ۔ جس کے سننے سے جم رجا خوف کھاتا ہے

ਭਨਿ ਦਾਸ ਸੁ ਆਸ ਜਗਤ੍ਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਾਰਸੁ ਭੇਟਿ ਪਰਸੁ ਕਰ੍ਯ੍ਯਉ ॥
bhan daas so aas jagtar guroo kee paaras bhayt paras kar-ya-o.
So speaks the Lord’s slave: Guru Raam Daas placed His Faith in Guru Amar Daas, the Guru of the World; touching the Philosopher’s Stone, He was transformed into the Philosopher’s Stone.
Servant Nallh says that you have the support of the world Guru (Amar Das Ji). By bringing you into contact with the philosopher’s stone (Guru Amar Das Ji, God) has made you (also) a philosopher’s stone.
ਹੇ ਦਾਸ (ਨਲ੍ਯ੍ਯ ਕਵੀ!) ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਜਗਤ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੀ ਆਸ ਹੈ, ਪਾਰਸ (ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ) ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪ ਭੀ ਪਰਸਨ-ਜੋਗ (ਪਾਰਸ ਹੀ) ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
بھنِداسسُآسجگت٘رگُروُکیِپارسُبھیٹِپرسُکر٘ز٘زءُ॥
۔ بھن ۔ کہہ۔ داس۔ خادم۔ جگت گرؤ۔ مرشد عالم۔ پارس بھیٹ۔ پارس کے ملاپ سے ۔ پرس کر یؤ۔ پارس کیا۔
اے داس نل کوی یا شاعریگرورامداس جی کو مرشد عالم ہی سے امید وابسطہ ہے

ਰਾਮਦਾਸੁ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਤਿ ਕੀਯਉ ਸਮਰਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰਿ ਹਥੁ ਧਰ੍ਯ੍ਯਉ ॥੭॥੧੧॥
raamdaas guroo har sat kee-ya-o samrath guroo sir hath Dhar-ya-o. ||7||11||
Guru Raam Daas recognized the Lord as True; the All-powerful Guru placed His hand upon His head. ||7||11||
Yes, God made Guru Ram Das Ji eternal (because) Guru (Amar Das Ji) placed his capable hand of on (Ram Das’s) head. ||7||11||
ਹਰੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਅਟੱਲ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, (ਕਿਉਂਕਿ) ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ (ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ) ਨੇ (ਉਹਨਾਂ ਦੇ) ਸਿਰ ਉਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ” ॥੭॥੧੧॥
رامداسُگُروُہرِستِکیِزءُسمرتھگُروُسِرِہتھُدھر٘ز٘زءُ
ہر ستکیؤ۔ خدانے جاویداں کیا۔ سمرتھ گرو سرہتھ دیو ۔ با توفیق مرشد۔ امرداس۔ نے شیر گرو رامداس کے سر پر امداد ہاتھ رکھا۔
ان کا مہربانہ و مشفقانہ امدادی ہاتھ ان کے سر پر ہے ۔

ਅਬ ਰਾਖਹੁ ਦਾਸ ਭਾਟ ਕੀ ਲਾਜ ॥
ab raakho daas bhaat kee laaj.
Now, please preserve the honor of Your humble slave.
(O’ Guru Ji), now please save the honor of (your) slave, bard (Nallh),
(ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ!) ਹੁਣ ਇਸ ਦਾਸ (ਨਲ੍ਯ੍ਯ) ਭੱਟ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਵੋ,
ابراکھہُداسبھاٹکیِلاج॥
لاج ۔ شرم وحیا ۔ عزت۔ ۔
اب اپنے پیارے بھاٹکی عزت رکھو

ਜੈਸੀ ਰਾਖੀ ਲਾਜ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕੀ ਹਰਨਾਖਸ ਫਾਰੇ ਕਰ ਆਜ ॥
jaisee raakhee laaj bhagat par-hilaad kee harnaakhas faaray kar aaj.
God saved the honor of the devotee Prahlaad, when Harnaakhash tore him apart with his claws.
-just as (God) saved the honor of devotee Prehlaad by tearing apart (the demon king) Harnakash with His nails.
ਜਿਵੇਂ (ਆਪ ਨੇ) ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਭਗਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖੀ ਸੀ ਤੇ ਹਰਣਾਖਸ਼ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਹੁੰਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
جیَسیِراکھیِلاجبھگتپ٘رہِلادکیِہرناکھسپھارےکرآج॥
ہرناکھس کو مارڈالا۔
جسے پرہلاد بھگت کی رکھی تھی ۔ اور ہر ناکھش کا ناخنوں سے پھاڑ ڈالا تھا

ਫੁਨਿ ਦ੍ਰੋਪਤੀ ਲਾਜ ਰਖੀ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਛੀਨਤ ਬਸਤ੍ਰ ਦੀਨ ਬਹੁ ਸਾਜ ॥
fun daropatee laaj rakhee har parabh jee chheenat bastar deen baho saaj.
And the Dear Lord God saved the honor of Dropadi; when her clothes were stripped from her, she was blessed with even more.
Then God saved the honor of Daropti by covering her with many robes when her clothes were being forcibly removed (by villains).
ਅਤੇ, ਹੇ ਹਰਿ-ਪ੍ਰਭ ਜੀ! ਦ੍ਰੋਪਤੀ ਦੀ (ਭੀ) ਆਪ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਬਸਤਰ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, (ਆਪ ਨੇ) ਉਸ ਨੂੰ ਤਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਮਾਨ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਸੀ।
پھُنِد٘روپتیِلاجرکھیِہرِپ٘ربھجیِچھیِنتبست٘ردیِنبہُساج॥
فن ۔ علاہ اسکے ۔ چھنت ۔ چھینے ہوئے ۔ بستر۔ کپڑے ۔ دین ۔ دیئے ۔ ساج ۔ سامان۔
اور درؤپد کی کی بھی آپ نے عزت بچائی تھی جب اسکے کپڑے اتارے جار ہے تے ۔ تب اسے بہت سامان بخشش کیا تھا

ਸੋਦਾਮਾ ਅਪਦਾ ਤੇ ਰਾਖਿਆ ਗਨਿਕਾ ਪੜ੍ਹਤ ਪੂਰੇ ਤਿਹ ਕਾਜ ॥
sodaamaa apdaa tay raakhi-aa ganikaa parhHat pooray tih kaaj.
Sudaamaa was saved from misfortune; and Ganikaa the prostitute – when she chanted Your Name, her affairs were perfectly resolved.
Similarly, God saved Sudaama from calamity. He also fulfilled the (task) of Ganika, who used to read (God’s Name to the parrot).
ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ! ਸੁਦਾਮੇ ਨੂੰ (ਆਪ ਨੇ) ਬਿਪਤਾ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ, (ਰਾਮ ਨਾਮ) ਪੜ੍ਹਦੀ ਗਨਿਕਾ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹੇ।
سودامااپداتےراکھِیاگنِکاپڑ٘ہتپوُرےتِہکاج॥
اپدا۔ مصیبت۔ عذآب ۔ کاج ۔ کام۔
اس طرح سے سدا ماں کو مصیبت سے بچائیا تھا اور خدا کو یاد کنگا کے کام پورے کئے

ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ ਕਲਜੁਗ ਹੋਇ ਰਾਖਹੁ ਦਾਸ ਭਾਟ ਕੀ ਲਾਜ ॥੮॥੧੨॥
saree satgur suparsan kaljug ho-ay raakho daas bhaat kee laaj. ||8||12||
O Great True Guru, if it pleases You, please save the honor of Your slave in this Dark Age of kali Yuga. ||8||12||
O’ true Guru, now in Kal Yug (the present age) show your pleasure and save the honor of Your slave-bard. ||18||12||
ਹੁਣ ਕਲਜੁਗ ਦੇ ਸਮੇ ਇਸ ਸੇਵਕ (ਨਲ੍ਯ੍ਯ) ਭੱਟ ਤੇ (ਭੀ) ਤੁੱਠ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਪੈਜ ਰੱਖੋ ॥੮॥੧੨॥
س٘ریِستِگُرسُپ٘رسنّنکلجُگہوءِراکھہُداسبھاٹکیِلاج
سوپرسن۔ خوشہوئے
۔ اب اس کل کے زمانے میں آپکے خستگا رنل بھٹ پر خوش ہوکر عزت بچاؤ۔

ਝੋਲਨਾ ॥
jholnaa.
Jholnaa:
جھولنا

ਗੁਰੂ ਗੁਰੁ ਗੁਰੂ ਗੁਰੁ ਗੁਰੂ ਜਪੁ ਪ੍ਰਾਨੀਅਹੁ ॥
guroo gur guroo gur guroo jap paraanee-ahu.
Chant Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, O mortal beings.
O’ human beings, repeat again and again the Guru’s Name.
ਹੇ ਪ੍ਰਾਣੀਓ! ਨਿਤ ‘ਗੁਰੂ’ ‘ਗੁਰੂ’ ਜਪੋ।
گُروُگُرُگُروُگُرُگُروُجپُپ٘رانیِئہُ॥
پرانیہو۔ انسانوں
اے انسانوں مرشد کو یاد کرؤ ۔

ਸਬਦੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਪੈ ਨਾਮੁ ਨਵ ਨਿਧਿ ਅਪੈ ਰਸਨਿ ਅਹਿਨਿਸਿ ਰਸੈ ਸਤਿ ਕਰਿ ਜਾਨੀਅਹੁ ॥
sabad har har japai naam nav niDh apai rasan ahinis rasai sat kar jaanee-ahu.
Chant the Shabad, the Word of the Lord, Har, Har; the Naam, the Name of the Lord, brings the nine treasures. With your tongue, taste it, day and night, and know it as true.
Take it as truth that the (Guru himself) repeats God’s Name, (because one who does this is blessed by God) with His Name, and with the storehouse of (all the) nine treasures (of wealth). Day and night he enjoys the delight (of God’s Name) with his tongue.
(ਇਹ ਗੱਲ) ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਕਿ (ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ) ਹਰੀ-ਸ਼ਬਦ ਜਪਦਾ ਹੈ, (ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ) ਨਾਮ-ਰੂਪੀ ਨੌ ਨਿਧੀਆਂ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜੀਭ ਨਾਲ (ਨਾਮ ਦਾ) ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
سبدُہرِہرِجپےَنامُنۄنِدھِاپےَرسنِاہِنِسِرسےَستِکرِجانیِئہُ॥
۔ سبد ۔ کلام۔ ہر ہر جپے ۔ خدا خڈا کہے ۔ نام نوندھ اپے۔ نام کے نو خزانے بخشش کرتا ہے ۔ رسن ۔ زبان۔ اہنس رسے ۔ روز و شب اسکا مزہ چھکتا ہے ۔ ست کرجانیہو۔ ٹحیک ۔ سچہ سمجہو۔
۔ جو کلام خدا خدا کہتا ہے ۔ سچ سمجھو وہ الہٰی نام کے نو خزانے پاتا ے ۔ جو زبان سےروز و شب اسکا لطف لیتا ہے مزہ چکھتا ہے تب وہ الہٰی پیار کا پیار پاتا ہے

ਫੁਨਿ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਪਾਈਐ ਗੁਰਮੁਖਹਿ ਧਿਆਈਐ ਅੰਨ ਮਾਰਗ ਤਜਹੁ ਭਜਹੁ ਹਰਿ ਗ੍ਯ੍ਯਾਨੀਅਹੁ ॥
fun paraym rang paa-ee-ai gurmukheh Dhi-aa-ee-ai ann maarag tajahu bhajahu har gayaanee-ahu.
Then, you shall obtain His Love and Affection; become Gurmukh, and meditate on Him. Give up all other ways; vibrate and meditate on Him, O spiritual people.
If through the Guru’s instruction we meditate on God, then we are blessed with the bliss of God’s love. Therefore, O’ wise ones, forsake all other ways (of worship) and meditate only on the one true God.
(ਜੇ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ (ਹਰੀ) ਨੂੰ ਸਿਮਰੀਏ, ਤਾਂ ਹਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, (ਤਾਂ ਤੇ) ਹੇ ਗਿਆਨਵਾਨੋਂ! ਹੋਰ ਰਸਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੇ ਹਰੀ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ।
پھُنِپ٘ریمرنّگپائیِئےَگُرمُکھہِدھِیائیِئےَانّنمارگتجہُبھجہُہرِگ٘ز٘زانیِئہُ॥
۔ فن پریم رنگ پاییئے ۔ اس پیار پیدا کریں۔ گورمکھ ۔مرید مرشد۔ دھیاییئے ۔ دھیان لگائیں۔ ان مارگ تجہو۔ دوسرے راستو کو ترک کرؤ۔ بھجہو ہر۔ خدا کو یاد کرؤ۔ گیانیہو۔ اے عالمون فاضلوعلم والوں
اگر مرید مرشد ہوکر اس میں دھیان لگائیں اے انسان کلام مرشد دل میں بساؤ۔ دوسری رہایں ترک کرؤ اے عالموں و فاضلوخدا کو یاد کرؤ۔

ਬਚਨ ਗੁਰ ਰਿਦਿ ਧਰਹੁ ਪੰਚ ਭੂ ਬਸਿ ਕਰਹੁ ਜਨਮੁ ਕੁਲ ਉਧਰਹੁ ਦ੍ਵਾਰਿ ਹਰਿ ਮਾਨੀਅਹੁ ॥
bachan gur rid Dharahu panch bhoo bas karahu janam kul uDhrahu davaar har maanee-ahu.
Enshrine the Word of the Guru’s Teachings within your heart, and overpower the five passions. Your life, and your generations, shall be saved, and you shall be honored at the Lord’s Door.
Enshrine God’s feet (His Name) in your heart, and thus control your mind and sanctify your birth and lineage. Then will you obtain honor in God’s court.
(ਹੇ ਪ੍ਰਾਣੀਓ!) ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਟਿਕਾਓ (ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ) ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਤੇ ਕੁਲ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰੋ, ਹਰੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਦਰ ਪਾਓਗੇ।
بچنگُررِدِدھرہُپنّچبھوُبسِکرہُجنمُکُلاُدھرہُد٘ۄارِہرِمانیِئہُ॥
۔ بچن گر رد دھیرہو۔ کلاممرشد دل میں بساؤ۔ پنچ بھو ویس گرؤ۔ پانچوں احساسات بد کر زیر کرؤ۔ جنم کل ادھرہو۔ اس سے زندگی اور خاندان کی بہتری ہوگی۔ دوآرہر مانیہو ۔ الہیی در پر عزت افزائی ہوگی۔
سبق و واعظ و کلام مرشد دلمیں بساو۔ پانچوں احساسات بد پر قابو پاؤ۔ اس سے زندگی ہی نہیں خاندان کو کامیابی حاصل ہوگی ۔

ਜਉ ਤ ਸਭ ਸੁਖ ਇਤ ਉਤ ਤੁਮ ਬੰਛਵਹੁ ਗੁਰੂ ਗੁਰੁ ਗੁਰੂ ਗੁਰੁ ਗੁਰੂ ਜਪੁ ਪ੍ਰਾਨੀਅਹੁ ॥੧॥੧੩॥
ja-o ta sabh sukh it ut tum banchhvahu guroo gur guroo gur guroo jap paraanee-ahu. ||1||13||
If you desire all the peace and comforts of this world and the next, then chant Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, O mortal beings. ||1||13||
(In short), if you wish to enjoy all the comforts of this world and the next, then O’ mortals, utter again and again the Guru’s Name. ||1||13||
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੇ ਪ੍ਰਾਣੀਓ! ਸਦਾ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪੋ ॥੧॥੧੩॥
جءُتسبھسُکھاِتاُتتُمبنّچھۄہُگُروُگُرُگُروُگُرُگُروُجپُپ٘رانیِئہُ
جؤت۔ جب تم سبھ سکھ ۔ ہر طرح کا آرام و آسائش ۔ ات ات۔ ہر دو عالموںمیں ۔ بنچھو ہو ۔جاہو۔
خداکے در پر عزت افزائی ہوگی اے انسان اگر تو ہر دو عالموں میں آرام و آسائش چاہتے ہو تو مرشد کو یاد کرؤ

ਗੁਰੂ ਗੁਰੁ ਗੁਰੂ ਗੁਰੁ ਗੁਰੂ ਜਪਿ ਸਤਿ ਕਰਿ ॥
guroo gur guroo gur guroo jap sat kar.
Chant Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, and know Him as true.
(O’ my friends), repeat the Guru’s Name with full faith.
ਹੇ ਸੰਤ ਜਨੋ! ਹੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ! ਸਰਧਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪੋ।
گُروُگُرُگُروُگُرُگُروُجپِستِکرِ॥
ست کر ۔ سچ سمجھ کر
اے عاشقان و عابدان الہٰی مریدان مرشد بالقینو اسمان مرشد کو یاد کرؤ

ਅਗਮ ਗੁਨ ਜਾਨੁ ਨਿਧਾਨੁ ਹਰਿ ਮਨਿ ਧਰਹੁ ਧ੍ਯ੍ਯਾਨੁ ਅਹਿਨਿਸਿ ਕਰਹੁ ਬਚਨ ਗੁਰ ਰਿਦੈ ਧਰਿ ॥
agam gun jaan niDhaan har man Dharahu Dhayaan ahinis karahu bachan gur ridai Dhar.
Know that the Lord is the Treasure of Excellence. Enshrine Him in your mind, and meditate on Him. Enshrine the Word of the Guru’s Teachings within your heart.
Enshrining the Guru’s feet (his words) in your heart, realize that God is a treasure of limitless merits; enshrine Him in your heart, and day and night contemplate on Him.
ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਟਿਕਾ ਕੇ (ਘਟ ਘਟ ਦੀ) ਜਾਣਨਹਾਰ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਹਰੀ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿਚ ਵਸਾਓ, ਅਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰੋ।
اگمگُنجانُنِدھانُہرِمنِدھرہُدھ٘ز٘زانُاہِنِسِکرہُبچنگُررِدےَدھرِ॥
۔ اگم گن جان ندھان ۔ انسانی رسائی سے بلند اوصاف کا خزانہ خدا سمجھ ۔ من دھرہو ۔ دلمیں بساو۔ دھیان اہنس کرہو۔ دن رات دھیان لگاو۔ بچن گر روئے دھر ۔ کلام مرشد دل میں بساؤ۔
اسکے اوصاف سوچ سمجھ کر اوصاف کے خزانے خدا کو دلمیں بساؤ ار دن رات اس میں دل لگاو توجہ دو اور کلام مرشد دل میں بساؤ

ਫੁਨਿ ਗੁਰੂ ਜਲ ਬਿਮਲ ਅਥਾਹ ਮਜਨੁ ਕਰਹੁ ਸੰਤ ਗੁਰਸਿਖ ਤਰਹੁ ਨਾਮ ਸਚ ਰੰਗ ਸਰਿ ॥
fun guroo jal bimal athaah majan karahu sant gursikh tarahu naam sach rang sar.
Then, cleanse yourself in the Immaculate and Unfathomable Water of the Guru; O Gursikhs and Saints, cross over the Ocean of Love of the True Name.
Then, O’ saintly Guru’s disciples, (attentively contemplate on his immaculate Gurbani, and enjoy the bliss of God’s Name as if you) were bathing in the immaculate and profound water of the true Guru, and swimming in the loving ocean of His true Name.
ਹੇ ਸੰਤ ਜਨੋ! ਹੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ! ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ-ਰੂਪੀ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਜਲ ਵਿਚ ਚੁੱਭੀ ਲਾਓ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿਚ ਤਾਰੀਆਂ ਲਾਓ।
پھُنِگُروُجلبِملاتھاہمجنُکرہُسنّتگُرسِکھترہُنامسچرنّگسرِ॥
بمل۔ پاک ۔ اھاہ۔ اندازے و شمار سے بعید۔ بجن کر ہو۔ غسل کرہو۔ گر سکھ ۔ مرید مرشد۔ ترہو۔کامیاب ہوجاؤ۔ انم سچ رنگسر۔ پریم پیارکے سمندرمیں
مرشد با روحانی استاد جو ایک پاک پانیکے سمندر کی طرح ہے ۔ عاشقان و عابدان و مریدان مرشد اس پاک و شفاف پانی غسل کرؤ اور حقیقت اپناؤ

ਸਦਾ ਨਿਰਵੈਰੁ ਨਿਰੰਕਾਰੁ ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ ਪ੍ਰੇਮ ਗੁਰ ਸਬਦ ਰਸਿ ਕਰਤ ਦ੍ਰਿੜੁ ਭਗਤਿ ਹਰਿ ॥
sadaa nirvair nirankaar nirbha-o japai paraym gur sabad ras karat darirh bhagat har.
Meditate lovingly forever on the Lord, free of hate and vengeance, Formless and Fearless; lovingly savor the Word of the Guru’s Shabad, and implant devotional worship of the Lord deep within.
(Guru Ram Das Ji) always contemplates on the formless and fearless (God) who is free from enmity, and with loving devotion for the Guru’s word he firmly meditates on God.
(ਜੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ) ਸਦਾ ਨਿਰਵੈਰ ਤੇ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਆਨੰਦ ਵਿਚ ਹਰੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰਦਾ ਹੈ
سدانِرۄیَرُنِرنّکارُنِربھءُجپےَپ٘ریمگُرسبدرسِکرتد٘رِڑُبھگتِہرِ॥
۔ سدا۔ہمیشہ ۔ نروہر ۔ بلا دشمن۔نرنکار۔ بلا وجود۔ نربھؤ۔ بیخوف۔ جیسے ۔ یاد کرتا ہے ۔ پریم گر سبد رس۔ کلام مرشد کے پیار و لطف ۔ کرت درڈ بھگت ہر۔ الہٰی یادوریاض کو پختہ بناتے ہیں۔ عاشقان الہٰی ۔
۔ گرورامداس جو ہمیشہ بغیر دشمن بیخوف بلا آکار خدا کی ریاضت کرتا ہے اور سچے مرشد کے کلام کے پیار کا لطف لیتاہے الہٰی محبت کو پختہ بناتا ہے۔

ਮੁਗਧ ਮਨ ਭ੍ਰਮੁ ਤਜਹੁ ਨਾਮੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਭਜਹੁ ਗੁਰੂ ਗੁਰੁ ਗੁਰੂ ਗੁਰੁ ਗੁਰੂ ਜਪੁ ਸਤਿ ਕਰਿ ॥੨॥੧੪॥
mugaDh man bharam tajahu naam gurmukh bhajahu guroo gur guroo gur guroo jap sat kar. ||2||14||
O foolish mind, give up your doubts; as Gurmukh, vibrate and meditate on the Naam. Chant Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, and know Him as true. ||2||14||
O’ my foolish mind, shed your doubt through the Guru’s grace, meditate on God’s Name, and with full faith repeat the Guru’s Name again and again. ||2||14||
ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਹੇ ਮੂਰਖ ਮਨ! (ਹਰੀ ਦਾ) ਨਾਮ ਜਪ, ਤੇ ਭਰਮ ਛੱਡ ਦੇਹ, ਸਰਧਾ ਨਾਲ ‘ਗੁਰੂ’ ‘ਗੁਰੂ’ ਕਰ ॥੨॥੧੪॥
مُگدھمنبھ٘رمُتجہُنامُگُرمُکھِبھجہُگُروُگُرُگُروُگُرُگُروُجپُستِکرِ
مگدھ من۔ اے بیوقوف دل ۔ بھرم تجھو ۔ وہم و گمان چھوڑو۔ نام گورمکھ بھجہو۔ مرید مرشد ہو کر الہٰی نام ست سچ حق و حقیقت یاد کرؤ۔
اے بیوقوف من وہم گمان ترک رکؤ الہیی نام مرشد کے وسیلے سے یاد رکھو ۔ اور بالیتین و ایمان کرو کو یاد رکھو۔