Urdu-Raw-Page-1364

ਸਾਗਰ ਮੇਰ ਉਦਿਆਨ ਬਨ ਨਵ ਖੰਡ ਬਸੁਧਾ ਭਰਮ ॥ ਮੂਸਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਰੰਮ ਕੈ ਗਨਉ ਏਕ ਕਰਿ ਕਰਮ ॥੩॥
saagar mayr udi-aan ban nav khand basuDhaa bharam. moosan paraym piramm kai gan-o ayk kar karam. ||3||
I would cross the oceans, mountains, wilderness, forests and the nine regions of the earth in a single step, O Musan, for the Love of my Beloved. ||3||
O’ Moosan, I consider (troubles like) roaming around sea (shores), mountains, forests, jungles, and all the nine regions of the earth as insignificant as only one step in the journey of God’s love. ||3||
ਸਮੁੰਦਰ, ਪਰਬਤ, ਜੰਗਲ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ-(ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਤ੍ਰਾ ਆਦਿਕ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ) ਭ੍ਰਮਣ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੀ- ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਵਲੋਂ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੇ ਮਨੁੱਖ! ਪ੍ਰੀਤਮ-ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਮੈਂ ਤਾਂ (ਇਸ ਸਾਰੇ ਰਟਨ ਨੂੰ) ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਕਦਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ॥੩॥
ساگرمیراُدِیانبننۄکھنّڈبسُدھابھرم॥موُسنپ٘ریمپِرنّمکےَگنءُایککرِکرم॥੩॥
ساگر۔ سمندر۔ میر۔ پہاڑ۔ اویان۔ ویرناہ ۔ بن۔ جنگل۔ بسدا۔ زمین۔ بھرم۔ بھٹکن۔ وہم وگمان نوکھنڈ۔ نو براعظم ۔ موسن۔ روحانی واخلاقی دولت لٹا رہے انسان ان پر آسمان انسانی قلب ۔ سکر۔ چاندی گنٹو ۔ گنتا ہوں۔ ایک کرم کرم ۔ ایک قدم کے برابر (3)
سمندر پہاڑ ویرانہ جنگل نو براعظموں کا اور ساری زمین پر پھرتا رہوں۔ اے موسن پیارے کے پیار میں ان سب کو ایک قدمیا کرم سمجھتا ہوں (3)

ਮੂਸਨ ਮਸਕਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਰਹੀ ਜੁ ਅੰਬਰੁ ਛਾਇ ॥
moosan maskar paraym kee rahee jo ambar chhaa-ay.
O Musan, the Light of the Lord’s Love has spread across the sky;
O’ Moosan, when the loving light of moon is spread over all the sky,
ਹੇ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਲੁਟਾ ਰਹੇ ਮਨੁੱਖ! (ਚੰਦ ਦੀ) ਚਾਨਣੀ ਸਾਰੇ ਆਕਾਸ਼ ਉਤੇ ਖਿਲਰੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
موُسنمسکرپ٘ریمکیِرہیِجُانّبرُچھاءِ॥
چاند کی چاندنی سارے اور پیار کی روشنی آسمان میں پھیلی ہوئی ہے

ਬੀਧੇ ਬਾਂਧੇ ਕਮਲ ਮਹਿ ਭਵਰ ਰਹੇ ਲਪਟਾਇ ॥੪॥
beeDhay baaNDhay kamal meh bhavar rahay laptaa-ay. ||4||
I cling to my Lord, like the bumble bee caught in the lotus flower. ||4||
-(and the world is enjoying the bliss of this cool comfort), the black bees pierced and bound by (the fragrance of) the lotus remain clinging to it (unmindful of the moon light. Similarly the lovers of God remain attuned to Him unmindful of any other worldly pleasures). ||4||
(ਉਸ ਵੇਲੇ) ਭੌਰੇ ਕੌਲ-ਫੁੱਲ ਵਿਚ ਵਿੱਝੇ ਹੋਏ ਬੱਝੇ ਹੋਏ (ਕੌਲ-ਫੁੱਲ ਵਿਚ ਹੀ) ਲਪਟ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ (ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ-) ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ-ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਚਾਨਣੀ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ (ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ-ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ) ਵਿੱਝੇ ਹੋਏ (ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ) ਸੋਹਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ॥੪॥
بیِدھےباںدھےکملمہِبھۄررہےلپٹاءِ॥੪॥
بیدھے ۔ بندھے ہوئے ۔ لپٹائے ۔ لپٹ رہے ہیں (4)
اسطرح سے کنول کے پھول کی خوشبو کے پریم پیار عشق نے اپنی پنکھڑیوں کی لپٹ میں لے ۔ آسمان کو الہٰی پیار کی روشی روشن کرتی ہے (4)

ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਹਰਖ ਸੁਖ ਮਾਨ ਮਹਤ ਅਰੁ ਗਰਬ ॥
jap tap sanjam harakh sukh maan mahat ar garab.
Chanting and intense meditation, austere self-discipline, pleasure and peace, honor, greatness and pride
The happiness, comfort, honor, and pride of any worships, penances, or austerities,
(ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਮੰਤ੍ਰਾਂ ਦੇ) ਜਾਪ, ਧੂਣੀਆਂ ਤਪਾਣੀਆਂ, ਇੰਦ੍ਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਸ ਕਰਨ ਲਈ (ਪੁੱਠੇ ਲਟਕਣ ਆਦਿਕ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ) ਜਤਨ-ਇਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ, ਇੱਜ਼ਤ, ਵਡਿਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਅਤੇ ਅਹੰਕਾਰ-
جپتپسنّجمہرکھسُکھمانمہتارُگرب॥
جپ تپ۔ عبادت وریاجت ۔ سنجم۔ پرہیز گاری ۔ ضبط۔ ہرکھ ۔ خوشی ۔ مان۔ وقار۔ محت۔ عظمت۔ گربھ ۔ غرور۔
عبادت وریاضت پرہیزگاری ضبط خوشی ووقار و عظمت اور غرور کو

ਮੂਸਨ ਨਿਮਖਕ ਪ੍ਰੇਮ ਪਰਿ ਵਾਰਿ ਵਾਰਿ ਦੇਂਉ ਸਰਬ ॥੫॥
moosan nimkhak paraym par vaar vaar dayN-u sarab. ||5||
– O Musan, I would dedicate and sacrifice all these for a moment of my Lord’s Love. ||5||
O’ Moosan, I am ready to sacrifice all, in exchange for an instant of love (for my beloved God). ||5||
ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਲੁਟਾ ਰਹੇ ਹੇ ਮਨੁੱਖ! ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਜਿਤਨੇ ਸਮੇ ਲਈ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਭੂ-ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ॥੫॥
موُسننِمکھکپ٘ریمپرِۄارِۄارِدیݩءُسرب॥੫॥
نمکھک۔ آنکھ جھپکنے کے عرصے میں۔ متھ بیوہار۔ واردینؤ۔ قربان کردوں ۔
صرف آنکھ جھپکنے کے عرصے میں۔الہٰی وصل و محبت پر ان سب کو قربان کرتا ہوں۔

ਮੂਸਨ ਮਰਮੁ ਨ ਜਾਨਈ ਮਰਤ ਹਿਰਤ ਸੰਸਾਰ ॥
moosan maram na jaan-ee marat hirat sansaar.
O Musan, the world does not understand the Mystery of the Lord; it is dying and being plundered.
O’ Moosan, this world is dying and getting deceived, but it doesn’t understand this mystery.
ਹੇ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਲੁਟਾ ਰਹੇ ਮਨੁੱਖ! (ਵੇਖ, ਤੇਰੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇਹ) ਜਗਤ (ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ) ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, (ਤੇ) ਆਤਮਕ ਮੌਤੇ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰਾਸ-ਪੂੰਜੀ ਲੁਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,
موُسنمرمُنجانئیِمرتہِرتسنّسار॥
مرم۔ راز ۔
اے موسن راز نہیں جانتا تو روحانی واخلاقی موت مر رہا ہے اور سارا عالم تیری طرح روحانی واخلاقی موت مررہا ہے

ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਰੰਮ ਨ ਬੇਧਿਓ ਉਰਝਿਓ ਮਿਥ ਬਿਉਹਾਰ ॥੬॥
paraym piramm na bayDhi-o urjhi-o mith bi-uhaar. ||6||
It is not pierced through by the Love of the Beloved Lord; it is entangled in false pursuits. ||6||
Therefore, it has not been pierced (by the love for God), and is entangled in false (worldly) affairs. ||6||
ਪ੍ਰੀਤਮ-ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਵਿੱਝਦਾ, ਨਾਸਵੰਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ-ਕਾਰ ਵਿਚ ਹੀ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ॥੬॥
پ٘ریمپِرنّمنبیدھِئواُرجھِئومِتھبِئُہار॥੬॥
بھید۔ جانئی۔ نہیں سمجھتا۔ مرت۔ روحانی موت۔ ہرت۔ روحانی واخلاقی لوٹ۔ پریم پرنم۔ پیارے کی محبت مین۔ بیدھیؤ۔ گرفتار۔ متھ۔ جھوٹا۔ بیوہار۔ چال چلن۔ کاروبار 6()
اور روحانی زندگی کا سرمایہ لٹارہا ہے پیارےخدا سے لپار نہیں جھوٹی روایات اور کاروبارمین مصروف ہے (6)

ਘਬੁ ਦਬੁ ਜਬ ਜਾਰੀਐ ਬਿਛੁਰਤ ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਹਾਲ ॥
ghab dab jab jaaree-ai bichhurat paraym bihaal.
When someone’s home and property are burnt, because of his attachment to them, he suffers in the sorrow of separation.
O’ Moosan, when we happen to burn (or some how lose) our house or riches, we feel utterly sad and depressed on being separated from these.
(ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ) ਘਰ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਧਨ-ਪਦਾਰਥ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਉਸ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ) ਵਿਛੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਤੇ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ ‘ਮੈਂ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ’)।
گھبُدبُجبجاریِئےَبِچھُرتپ٘ریمبِہال॥
گھب ۔ گھر ۔ دب۔ سرمایہ۔ دولت ۔ جارییئے ۔ جلادیں۔ بچھرت۔ جدائی۔ بیحال۔ بری حالت۔
گھر اور مال و اسباب جل جاتا ہے اُس سےجدائی پائیا ہوا انسان بھاری عذاب محسوس کرتا ہے

ਮੂਸਨ ਤਬ ਹੀ ਮੂਸੀਐ ਬਿਸਰਤ ਪੁਰਖ ਦਇਆਲ ॥੭॥
moosan tab hee moosee-ai bisrat purakhda-i-aal. ||7||
O Musan, when mortals forget the Merciful Lord God, then they are truly plundered. ||7||
But) we are truly deceived only when we forsake the merciful Being. ||7||
ਪਰ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਲੁਟਾ ਰਹੇ ਹੇ ਮਨੁੱਖ! (ਅਸਲ ਵਿਚ) ਤਦੋਂ ਹੀ ਲੁੱਟੇ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਇਆ ਦਾ ਸੋਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ (ਮਨੋਂ) ਭੁੱਲਦਾ ਹੈ ॥੭॥
موُسنتبہیِموُسیِئےَبِسرتپُرکھدئِیال॥੭॥
موسیئے ۔ لٹ جاتے ہیں۔ پرکھ دیال۔ رحمان الرحیم (7)
اے موسن تب ہی لٹتا ہےجب رحمان الرحم خدا کو بھلا دیتا ہے (7)

ਜਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਮ ਸੁਆਉ ਹੈ ਚਰਨ ਚਿਤਵ ਮਨ ਮਾਹਿ ॥
jaa ko paraym su-aa-o hai charan chitav man maahi.
Whoever enjoys the taste of the Lord’s Love, remembers His Lotus Feet in his mind.
O’ Moosan, they whose object of life is the love of God, always cherish God’s feet (His Name) in their minds.
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ-ਨਿਸ਼ਾਨਾ (ਪ੍ਰਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਦਾ) ਪਿਆਰ ਹੈ, (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ) ਮਨ ਵਿਚ (ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ) ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ (ਟਿਕੀ ਰਹਿੰਦੀ) ਹੈ,
جاکوپ٘ریمسُیاءُہےَچرنچِتۄمنماہِ॥
ستوآن ۔ منورتھ ۔ نشانہ ۔ جتو۔ یاد۔
جنکا زندگی کا مقصد ہی محبت ہے جو دلمیں خدا بساتے ہیں

ਨਾਨਕ ਬਿਰਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਆਨ ਨ ਕਤਹੂ ਜਾਹਿ ॥੮॥
naanak birhee barahm kay aan na kathoo jaahi. ||8||
O Nanak, the lovers of God do not go anywhere else. ||8||
O’ Nanak, lovers of God go nowhere else (except the congregation of saints, where God is being remembered). ||8||
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹਨ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ (‘ਨਵਖੰਡ ਬਸੁਧਾ ਭਰਮ’ ਅਤੇ ‘ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ’ ਆਦਿਕ) ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਭੀ ਪਾਸੇ ਵਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ॥੮॥
نانکبِرہیِب٘رہمکےآننکتہوُجاہِ॥੮॥
برہی پریم کے ۔ خدا کے پریمی آن نہ کتہو۔ اور کسی جگہ (8)
وہ عاشقان الہٰی ہیں وہ کسی دوسرے سے پیار کرتے (8)

ਲਖ ਘਾਟੀਂ ਊਂਚੌ ਘਨੋ ਚੰਚਲ ਚੀਤ ਬਿਹਾਲ ॥
lakhghaateeN ooNchou ghano chanchal cheet bihaal.
Climbing thousands of steep hillsides, the fickle mind becomes miserable.
O’ Jamaal, (man’s) mercurial mind wants to (accomplish many difficult tasks, as if it wants to) scale myriad of extremely high mountains (and feel proud. But ultimately) one feels very miserable in one’s heart.
(ਮਨੁੱਖ ਦਾ) ਚੰਚਲ ਮਨ (ਦੁਨੀਆਵੀ ਵਡੱਪਣ ਦੀਆਂ) ਅਨੇਕਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ (ਉੱਤੇ ਅਪੜਨ) ਨੂੰ (ਆਪਣਾ) ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤੇ, ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
لکھگھاٹیِںاوُݩچوَگھنوچنّچلچیِتبِہال॥
لکھگائیں ۔ جسکا نشانہبلند ہے خواہشات اونچی ہیں۔ چنچل چت۔ بھٹکتا من ۔ چیت سجال ۔ عذاب پاتا ہے ۔
یہ بھٹکتا من دنیاوی ترقی کی بلند مزنولوں کو اپنا زندگی نشانہ بنائے رکھتا ہے ۔

ਨੀਚ ਕੀਚ ਨਿਮ੍ਰਿਤ ਘਨੀ ਕਰਨੀ ਕਮਲ ਜਮਾਲ ॥੯॥
neech keech nimritghanee karnee kamal jamaal. ||9||
Look at the humble, lowly mud, O Jamaal: the beautiful lotus grows in it. ||9||
(But out of) the effort of lowly mud, which has immense humility, springs forth a beautiful lotus. ||9||
ਪਰ ਚਿੱਕੜ ਨੀਵਾਂ ਹੈ (ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਉਸ ਵਿਚ) ਬੜੀ ਨਿਮ੍ਰਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਜੀਵਨ-ਕਰਤੱਬ ਦੀ ਬਰਕਤਿ ਨਾਲ (ਉਸ ਵਿਚ) ਕੋਮਲ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਾਲਾ ਕੌਲ-ਫੁੱਲ ਉੱਗਦਾ ਹੈ ॥੯॥
نیِچکیِچنِم٘رِتگھنیِکرنیِکملجمال॥੯॥
نیچ کیچ ۔ جیسے کیچر زیر ہوتا ہے ۔ کرتی ۔ اعمال کمل جمال۔ کنول کا خوبصورت پھول (9)
غرور کرتا ہے اور عذابپاتا ہے مگر کیچڑ نیچے ہوتا ہے مراد اس مین عاجزی و انکساریہے جسکی برکت سے اسمیں پاک خوبصورت کنول کے پھول اگتےہیں (9)

ਕਮਲ ਨੈਨ ਅੰਜਨ ਸਿਆਮ ਚੰਦ੍ਰ ਬਦਨ ਚਿਤ ਚਾਰ ॥
kamal nain anjan si-aam chandar badan chit chaar.
My Lord has lotus-eyes; His Face is so beautifully adorned.
O’ Moosan, (my Beloved) has lotus like eyes bedecked with black eye powder, a moon like (beauteous) face, and captivating mind;
(ਪਰਮਾਤਮਾ) ਜੋ ਚੰਦ ਵਰਗੇ ਸੋਹਣੇ ਮੁਖ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੋਹਣੇ ਚਿੱਤ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕੌਲ-ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇਤ੍ਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਾਲਾ ਸੁਰਮਾ ਪਿਆ ਹੈ (ਭਾਵ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਹੈ),
کملنیَنانّجنسِیامچنّد٘ربدنچِتچار॥
نین۔ آنکھیں۔ انجن۔ سرمہ ۔سیام ۔ کالا۔ چندربدن۔ چاند سا ۔جسم۔ چت چار۔ جو دلکو اچھا لگاتا ہے
کنول کے پھول جیسی آنکھیں سرمہ سیاہ بدن چاند سا مکھڑا بلندخیال کا ملاپ چاتا ہے

ਮੂਸਨ ਮਗਨ ਮਰੰਮ ਸਿਉ ਖੰਡ ਖੰਡ ਕਰਿ ਹਾਰ ॥੧੦॥
moosan magan maramm si-o khand khand kar haar. ||10||
O Musan, I am intoxicated with His Mystery. I break the necklace of pride into bits. ||10||
-when I am absorbed in enjoying the love of my darling, I want to break into pieces even the (costliest) necklace, (which comes in between me and my Beloved). ||10||
ਹੇ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਲੁਟਾ ਰਹੇ ਮਨੁੱਖ! ਜੇ ਤੂੰ (ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੇ) ਭੇਤ ਵਿਚ ਮਸਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਂ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਰਾਂ ਨੂੰ (‘ਨਵਖੰਡ ਬਸੁਧਾ ਭਰਮ’ ਅਤੇ ‘ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ’ ਆਦਿਕ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਨੂੰ) ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦੇਹ ॥੧੦॥
موُسنمگنمرنّمسِءُکھنّڈکھنّڈکرِہار॥੧੦॥
تو یہ راز سمجھ لے تو دنیاوی عالم کیسیر عبادت وریاضت و پرہیز گاریکے دکھاوےچھور کرخدا میں محوومجذوبہوا (10)

ਮਗਨੁ ਭਇਓ ਪ੍ਰਿਅ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿਉ ਸੂਧ ਨ ਸਿਮਰਤ ਅੰਗ ॥
magan bha-i-o pari-a paraym si-o sooDh na simrat ang.
I am intoxicated with the Love of my Husband Lord; remembering Him in meditation, I am not conscious of my own body.
(O’ my friends, the devotee) who gets so absorbed in the loving devotion of his or her beloved (God) that he or she loses even the consciousness of the body,
(ਵਿਚਾਰਾ) ਨੀਚ (ਜਿਹਾ) ਪਤੰਗਾ (ਆਪਣੇ) ਪਿਆਰੇ (ਜਗਦੇ-ਦੀਵੇ) ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿਚ (ਇਤਨਾ) ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਕਿ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ) ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁਧ-ਬੁਧ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ।
مگنُبھئِئوپ٘رِءپ٘ریمسِءُسوُدھنسِمرتانّگ॥
مگن ۔ محو۔ مست ۔ بھیؤ۔ ہوگیا۔ پریہ پریمسیؤ۔ پیارے کے پیار میں۔ سددھ ۔ سدھ ۔ ہوش۔ سمرت۔ یادوریاض میں۔ انگ ۔ جسم۔
جو اپنے پیارے کے پیار مین اتنا محوومجذوب ہوجاتااسے اپنے جسم کی ہوش اور خیال نہیں رہتا

ਪ੍ਰਗਟਿ ਭਇਓ ਸਭ ਲੋਅ ਮਹਿ ਨਾਨਕ ਅਧਮ ਪਤੰਗ ॥੧੧॥
pargat bha-i-o sabh lo-a meh naanak aDham patang. ||11||
He is revealed in all His Glory, all throughout the world. Nanak is a lowly moth at His Flame. ||11||
-O’ Nanak, such a person becomes famous in the world like the moth (who burns itself to death allured by the light of a lamp). ||11||
(ਉਹ ਪਤੰਗਾ ਜਗਦੇ ਦੀਵੇ ਦੀ ਲਾਟ ਉੱਤੇ ਸੜ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਸਦਕਾ) ਹੇ ਨਾਨਕ! ਨੀਚ ਜਿਹਾ ਪਤੰਗਾ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿਚ ਉੱਘਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ॥੧੧॥
پ٘رگٹِبھئِئوسبھلوءمہِنانکادھمپتنّگ॥੧੧॥
پرگٹ۔ ظاہر۔ مشہور۔لؤ۔لوگوں۔ ادھم۔ نیچ ۔ پتنگ ۔ پتنگا۔
اے نانک۔ ایک ننھا ساپتنگا سارےعالم میں شہرت پاتا ہے ۔

ਸਲੋਕ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਕੇ
salok bhagat kabeer jee-o kay
Shaloks Of Devotee Kabeer Jee:
ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਸਲੋਕ।
سلوکبھگتکبیِرجیِءُکے

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ik-oNkaar satgur parsaad.
One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:
ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ایک اونکارستِگُرپ٘رسادِ॥
ایک آفاقی خالق خدا۔ سچے گرو کی فضل سے معلوم ہوا

ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਸਿਮਰਨੀ ਰਸਨਾ ਊਪਰਿ ਰਾਮੁ ॥
kabeer mayree simrnee rasnaa oopar raam.
Kabeer, my rosary is my tongue, upon which the Lord’s Name is strung.
O’ Kabir, the word of God on my tongue is my rosary.
ਹੇ ਕਬੀਰ! ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਉਤੇ ਰਾਮ (ਦਾ ਨਾਮ) ਵੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ-ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਮਾਲਾ ਹੈ।
کبیِرمیریِسِمرنیِرسنااوُپرِرامُ॥
سمرنی ۔ تسبیح۔ مالا۔ رسنا۔ زبان۔ رام۔ خدا ۔ اللہ ۔ واہگورو۔ آو۔ آغاز۔
اے کبیر میری زبان پر ہے نام خدا کا یہی تسبیح میری ہے ۔

ਆਦਿ ਜੁਗਾਦੀ ਸਗਲ ਭਗਤ ਤਾ ਕੋ ਸੁਖੁ ਬਿਸ੍ਰਾਮੁ ॥੧॥
aad jugaadee sagal bhagattaa ko sukh bisraam. ||1||
From the very beginning, and throughout the ages, all the devotees abide in tranquil peace. ||1||
(This kind of rosary has been giving) peace and comfort to all the devotees from the beginning and before the start of all ages. ||1||
ਜਦ ਤੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਭਗਤ (ਇਹੀ ਨਾਮ ਸਿਮਰਦੇ ਆਏ ਹਨ)। ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ (ਹੀ ਭਗਤਾਂ ਲਈ) ਸੁਖ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ (ਦਾ ਕਾਰਨ) ਹੈ ॥੧॥
آدِجُگادیِسگلبھگتتاکوسُکھُبِس٘رامُ॥੧॥
سگل۔ سارے ۔ بھگت۔ عاشقان الہٰی ۔ بسرام۔ سکون۔ آد۔ آغاز عالم۔ جگاد۔ مابعد کے دور زمان۔
جب سے یہ عالم آئیا ہے ظہور میں اور مابعد کے دؤر زماں ہما عاشقان خدا سکون وہ پاتےہیں۔

ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਜਾਤਿ ਕਉ ਸਭੁ ਕੋ ਹਸਨੇਹਾਰੁ ॥
kabeer mayree jaat ka-o sabh ko hasnayhaar.
Kabeer, everyone laughs at my social class.
O’ Kabir, every body laughs at my caste.
ਹੇ ਕਬੀਰ! ਮੇਰੀ ਜਾਤਿ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਹੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ (ਭਾਵ, ਜੁਲਾਹਿਆਂ ਦੀ ਜਾਤਿ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਮਖ਼ੌਲ ਕਰਦਾ ਹੈ)।
کبیِرمیریِجاتِکءُسبھُکوہسنیہارُ॥
اے کبیر میری ذات پر ہنستا ہے ہر کوئی۔

ਬਲਿਹਾਰੀ ਇਸ ਜਾਤਿ ਕਉ ਜਿਹ ਜਪਿਓ ਸਿਰਜਨਹਾਰੁ ॥੨॥
balihaaree is jaat ka-o jih japi-o sirjanhaar. ||2||
I am a sacrifice to this social class, in which I chant and meditate on the Creator. ||2||
But I am a sacrifice to this caste, because of which I have meditated on my Creator. (Had I been born in a high caste, I might have probably remained arrogant about my high caste, and would not have cared to worship God). ||2||
ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਜਾਤਿ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਜੰਮ ਕੇ ਮੈਂ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ (ਤੇ ਆਤਮਕ ਸੁਖ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਹਾਂ) ॥੨॥
بلِہاریِاِسجاتِکءُجِہجپِئوسِرجنہارُ॥੨॥
مگر جب اسمیں پیدا ہوکر خداوندکریم عبادت وریاضت اور بندگی کرتاہے تو قربان ہوں اُسپر ۔

ਕਬੀਰ ਡਗਮਗ ਕਿਆ ਕਰਹਿ ਕਹਾ ਡੁਲਾਵਹਿ ਜੀਉ ॥
kabeer dagmag ki-aa karahi kahaa dulaaveh jee-o.
Kabeer, why do you stumble? Why does your soul waver?
O’ Kabir, why do you waver and why do you let your mind vacillate?
ਹੇ ਕਬੀਰ! (ਸੁਖ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬਿਸਾਰ ਕੇ) ਹੋਰ ਕੇਹੜੇ ਪਾਸੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਟਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈਂ? (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਲੋਂ) ਕਿਉਂ ਜਕੋ-ਤਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈਂ?
کبیِرڈگمگکِیاکرہِکہاڈُلاۄہِجیِءُ॥
اے کبیر کیوں شکستہ دل ہو رہا ہے خدا جو تمام آرام و آسائش کا مالک ہے

ਸਰਬ ਸੂਖ ਕੋ ਨਾਇਕੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਸੁ ਪੀਉ ॥੩॥
sarab sookh ko naa-iko raam naam ras pee-o. ||3||
He is the Lord of all comforts and peace; drink in the Sublime Essence of the Lord’s Name. ||3||
God is the Master of all comforts, so drink the essence of His Name. ||4||
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ, ਇਹ ਨਾਮ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਰਕ ਹੈ (ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਦੇਣ-ਜੋਗਾ ਹੈ) ॥੩॥
سربسوُکھکونائِکورامنامرسُپیِئو॥੩॥
اسکے نام کا جو آب حیات مراد زندگی کو روحانی اورخلاقی طور پر پاک بناتا ہے لطف اُٹھا۔ (3)

ਕਬੀਰ ਕੰਚਨ ਕੇ ਕੁੰਡਲ ਬਨੇ ਊਪਰਿ ਲਾਲ ਜੜਾਉ ॥
kabeer kanchan kay kundal banay oopar laal jarhaa-o.
Kabeer, earrings made of gold and studded with jewels,
O’ Kabir, even the golden earrings studded with jewels,
ਹੇ ਕਬੀਰ! ਜੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ‘ਵਾਲੇ’ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ‘ਵਾਲਿਆਂ ਉਤੇ ਲਾਲ ਜੜੇ ਹੋਣ, (ਤੇ ਇਹ ‘ਵਾਲੇ’ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ ਪਾਏ ਹੋਣ);
کبیِرکنّچنکےکُنّڈلبنےاوُپرِلالجڑاءُ॥
کنچن ۔ سونا۔ کنڈل۔ بالیاںیا بالے ۔
اے کبیراگر سونے کے لعل زمرد جڑاؤ بالے بننے ہوں اور کانوں میں ڈالے ہوں

ਦੀਸਹਿ ਦਾਧੇ ਕਾਨ ਜਿਉ ਜਿਨ੍ਹ੍ਹ ਮਨਿ ਨਾਹੀ ਨਾਉ ॥੪॥
deeseh daaDhay kaan ji-o jinH man naahee naa-o. ||4||
look like burnt twigs, if the Name is not in the mind. ||4||
-look like burnt straws in the ears of those in whose heart is not (enshrined God’s) Name. ||4||
ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਵੱਸਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕੁੰਡਲ ਸੜੇ ਹੋਏ ਕਾਨਿਆਂ ਵਾਂਗ ਦਿੱਸਦੇ ਹਨ (ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਲਿਸ਼ਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਆਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ) ॥੪॥
دیِسہِدادھےکانجِءُجِن٘ہ٘ہمنِناہیِناءُ॥੪॥
دییہہ۔ دکھائی دیتے ہوں ۔ دادھے ۔ جلے ۔ کان۔ کانے ۔
جن کے دلمیں الہٰی نام ست سچ حق اور حقیقت نہیں بستی انکے کنڈل جلے ہوئے کانوں کی مانند ہیں دکھائی۔ (4)

ਕਬੀਰ ਐਸਾ ਏਕੁ ਆਧੁ ਜੋ ਜੀਵਤ ਮਿਰਤਕੁ ਹੋਇ ॥
kabeer aisaa ayk aaDh jo jeevat mirtak ho-ay.
Kabeer, rare is such a person, who remains dead while yet alive.
O’ Kabir, there is only a rare person who (has so completely shed off his or her self- conceit, as if that person) is dead while alive.
ਹੇ ਕਬੀਰ! ਅਜੇਹਾ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੁਨੀਆਵੀ ਸੁਖਾਂ ਵਲੋਂ ਬੇ-ਪਰਵਾਹ ਰਹੇ, ਸੁਖ ਮਿਲੇ ਚਾਹੇ ਦੁੱਖ ਆਵੇ-
کبیِرایَساایکُآدھُجوجیِۄتمِرتکُہوءِ॥
ایک آدھ ۔ جوجیوت مربک ہوئے ۔ جو دوران حیات اپنی خواہشات ختم کرے ۔
اے کبیر ایسے انسان بہت کم ہوتے ہیں جو دوران حیات پانی خواہشات مٹا کر

ਨਿਰਭੈ ਹੋਇ ਕੈ ਗੁਨ ਰਵੈ ਜਤ ਪੇਖਉ ਤਤ ਸੋਇ ॥੫॥
nirbhai ho-ay kai gun ravai jat paykha-o tat so-ay. ||5||
Singing the Glorious Praises of the Lord, he is fearless. Wherever I look, the Lord is there. ||5||
Becoming fear- free, such a person utters God’s praises and says; “wherever I see, I see that same God. ||5||
ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਧਰ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਉਧਰ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ॥੫॥
نِربھےَہوءِکےَگُنرۄےَجتپیکھءُتتسوءِ॥੫॥
نربھے ۔ بیخوف۔ گن روے ۔ الہٰی حمدوثناہ کرے ۔ جت پیکھؤ۔ جدھر نظر دوڑاتا ہون ۔ تتسوئے وہوہیں۔
بیخوف ہوکر الہٰی حمدوثناہ کرتےہیں۔ اُس خدا کی جو جدھر جاتی ہے نظر وہاں موجود ہے (5)

ਕਬੀਰ ਜਾ ਦਿਨ ਹਉ ਮੂਆ ਪਾਛੈ ਭਇਆ ਅਨੰਦੁ ॥
kabeer jaa din ha-o moo-aa paachhai bha-i-aa anand.
Kabeer, on the day when I die, afterwards there shall be bliss.
O’ Kabir, when my sense of “I am ness’ was so completely erased, (as if it had died), bliss prevailed (in my mind).
ਹੇ ਕਬੀਰ! (ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਚੇਤੇ ਕਰ ਕੇ) ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ‘ਮੈਂ, ਮੈਂ’ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਉ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਤਦੋਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੁਖ ਬਣ ਗਿਆ।
کبیِرجادِنہءُموُیاپاچھےَبھئِیااننّدُ॥
جادن ۔ جس دن۔ ہؤ۔ خودی۔ خوئشتا۔ انند۔ سکون ۔
اے کبیر جس دن سے میری خودی و خوئشتا ختم ہوگئی مجھے سکون ملا ۔ میرا ملاپ میرے خدا سے ہوا۔

ਮੋਹਿ ਮਿਲਿਓ ਪ੍ਰਭੁ ਆਪਨਾ ਸੰਗੀ ਭਜਹਿ ਗੋੁਬਿੰਦੁ ॥੬॥
mohi mili-o parabh aapnaa sangee bhajeh gobind. ||6||
I shall meet with my Lord God. Those with me shall meditate and vibrate on the Lord of the Universe. ||6||
After that I obtained my God and my companions (sense organs) also started worshipping God. ||6||
(ਨਿਰਾ ਸੁਖ ਹੀ ਨਾਹ ਬਣਿਆ) ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਰੱਬ ਮਿਲ ਪਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਗਿਆਨ-ਇੰਦ੍ਰੇ ਭੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਗਿਆਨ-ਇੰਦ੍ਰਿਆਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ) ॥੬॥
موہِمِلِئوپ٘ربھُآپناسنّگیِبھجہِگد਼بِنّدُ॥੬॥
سنگی ۔ ساتھی۔ بھجیہہ۔ یادوریاض ۔
میرے ساتھی مراد اعضائے جسمانی یادالہٰی میں محو ہوگئے (6)

ਕਬੀਰ ਸਭ ਤੇ ਹਮ ਬੁਰੇ ਹਮ ਤਜਿ ਭਲੋ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥
kabeer sabhtay ham buray ham taj bhalo sabh ko-ay.
Kabeer, I am the worst of all. Everyone else is good.
O’ Kabir, I am the worst of all; except me, all are good.
ਹੇ ਕਬੀਰ! (ਹਰਿ-ਨਾਮ ਸਿਮਰ ਕੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ‘ਮੈਂ, ਮੈਂ’ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਉ ਹਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ) ਮੈਂ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਮਾੜਾ ਹਾਂ, ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਮੈਥੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ;
کبیِرسبھتےہمبُرےہمتجِبھلوسبھُکوءِ॥
ہم تج۔ مجھے چھوڑ کر ۔ بھلے ۔ نیک۔
اے کبیر میں سب سے خراب ہوں۔ باقی سب اچھے ہیں۔

ਜਿਨਿ ਐਸਾ ਕਰਿ ਬੂਝਿਆ ਮੀਤੁ ਹਮਾਰਾ ਸੋਇ ॥੭॥
jin aisaa kar boojhi-aa meet hamaaraa so-ay. ||7||
Whoever understands this is a friend of mine. ||7||
Whosoever has realized like this, that one alone is my (true) friend. ||7||
(ਨਿਰਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ) ਜਿਸ ਜਿਸ ਭੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਭੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਿਤ੍ਰ ਮਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ॥੭॥
جِنِایَساکرِبوُجھِیامیِتُہماراسوءِ॥੭॥
لوجھیا۔ سمجھ لیا۔ میت۔ دوست۔ سوئے ۔ وہی ۔
جو بھی اس کو سمجھتا ہے وہ میرا دوست ہے۔

ਕਬੀਰ ਆਈ ਮੁਝਹਿ ਪਹਿ ਅਨਿਕ ਕਰੇ ਕਰਿ ਭੇਸ ॥
kabeer aa-ee mujheh peh anik karay kar bhays.
Kabeer, she came to me in various forms and disguises.
O’ Kabir, (this sense of ego) tried to tempt me also in different guises,
ਹੇ ਕਬੀਰ! (ਇਹ ਹਉਮੈ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਿਵੇਂ) ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੀ ਕਈ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਆਈ।
کبیِرآئیِمُجھہِپہِانِککرےکرِبھیس॥
کبیر ، وہ میرے پاس مختلف شکلوں اور بھیس میں آیا تھا۔

ਹਮ ਰਾਖੇ ਗੁਰ ਆਪਨੇ ਉਨਿ ਕੀਨੋ ਆਦੇਸੁ ॥੮॥
ham raakhay gur aapnay un keeno aadays. ||8||
My Guru saved me, and now she bows humbly to me. ||8||
-but I was saved by my Guru. Therefore, I saluted (and thanked) him for that. ||8||
ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ (ਇਸ ਤੋਂ) ਬਚਾ ਲਿਆ, ਉਸ ਹਉਮੈ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ (ਉਹ ਹਉਮੈ ਬਦਲ ਕੇ ਨਿਮ੍ਰਤਾ ਬਣ ਗਈ) ॥੮॥
ہمراکھےگُرآپنےاُنِکیِنوآدیسُ॥੮॥
میرے گرو نے مجھے بچایا ، اور اب وہ میرے سامنے عاجزی کے ساتھ جھکے ہیں۔

ਕਬੀਰ ਸੋਈ ਮਾਰੀਐ ਜਿਹ ਮੂਐ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥
kabeer so-ee maaree-ai jih moo-ai sukh ho-ay.
Kabeer, kill only that, which, when killed, shall bring peace.
O’ Kabir, we should kill that (ego), stilling which would bring peace.
ਹੇ ਕਬੀਰ! ਇਸ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਰਿਆਂ ਸੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
کبیِرسوئیِماریِئےَجِہموُئےَسُکھُہوءِ॥
کبیرصرف تب قتل کرو ، جب قتل سے امن پیدا ہو۔

ਭਲੋ ਭਲੋ ਸਭੁ ਕੋ ਕਹੈ ਬੁਰੋ ਨ ਮਾਨੈ ਕੋਇ ॥੯॥
bhalo bhalo sabh ko kahai buro na maanai ko-ay. ||9||
Everyone shall call you good, very good, and no one shall think you are bad. ||9||
(For doing this) every one would call you good, and no one would mind (your humility). ||9||
ਹਉਮੈ ਦੇ ਤਿਆਗ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਸਲਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ ॥੯॥
بھلوبھلوسبھُکوکہےَبُرونمانےَکوءِ॥੯॥
ہر ایک آپ کو اچھا ، بہت اچھا کہے گا ، اور کوئی بھی یہ نہیں سمجھے گا کہ آپ برا ہیں۔

ਕਬੀਰ ਰਾਤੀ ਹੋਵਹਿ ਕਾਰੀਆ ਕਾਰੇ ਊਭੇ ਜੰਤ ॥
kabeer raatee hoveh kaaree-aa kaaray oobhay jant.
Kabeer, the night is dark, and men go about doing their dark deeds.
O’ Kabir, when the nights become dark, the evil men rise up and holding nooses in their hands.
ਹੇ ਕਬੀਰ! ਜਦੋਂ ਰਾਤਾਂ ਹਨ੍ਹੇਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਚੋਰ ਆਦਿਕ ਕਾਲੇ ਦਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ (ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ) ਉੱਠ ਖਲੋਂਦੇ ਹਨ,
کبیِرراتیِہوۄہِکاریِیاکارےاوُبھےجنّت॥
کبیر ، رات تاریک ہے ، اور مرد اپنے اندھیرے افعال کرتے رہتے ہیں۔