Urdu-Raw-Page-1359

ਜੇਨਕਲਾਮਾਤਗਰਭਪ੍ਰਤਿਪਾਲੰਨਹਛੇਦੰਤਜਠਰਰੋਗਣਹ॥
jayn kalaa maat garabh paritpaalaN nah chhaydant jathar rognah.
His Power provides nourishment in the womb of the mother, and does not let disease strike.
who by His power sustains a creature in the womb of its mother, and the pain of the fire in mother’s womb cannot harm it,
ਜਿਸਅਕਾਲਪੁਰਖਨੇਆਪਣੀਸੱਤਿਆਨਾਲਮਾਂਦੇਪੇਟਵਿਚਜੀਵਾਂਦੀਰਾਖੀ (ਦਾਪ੍ਰਬੰਧਕੀਤਾਹੋਇਆਹੈ), ਮਾਂਦੇਪੇਟਦੀਅੱਗ-ਰੂਪਰੋਗਜੀਵਦਾਨਾਸਨਹੀਂਕਰਸਕਦਾ।
جینکلاماتگربھپ٘رتِپالنّنہچھیدنّتجٹھرروگنھہ॥
مات ماں روگنھہ بیماری
اس کی طاقت ماں کے پیٹ میں پرورش فراہم کرتی ہے ، اور بیماری کو روکنے نہیں دیتی ہے

ਤੇਨਕਲਾਅਸਥੰਭੰਸਰੋਵਰੰਨਾਨਕਨਹਛਿਜੰਤਿਤਰੰਗਤੋਯਣਹ॥੫੩॥
tayn kalaa asthambhaN sarovaraN naanak nah chhijanttarang toyneh. ||53||
His Power holds back the ocean, O Nanak, and does not allow the waves of water to destroy the land. ||53||
O’ Nanak, it is that (God’s) power which has provided support to this (worldly) ocean, and the waves in its water cannot do any harm to it.||53||
ਹੇਨਾਨਕ! ਉਸਪ੍ਰਭੂਨੇਇਸ (ਸੰਸਾਰ-) ਸਰੋਵਰਨੂੰਆਪਣੀਤਾਕਤਨਾਲਆਸਰਾਦਿੱਤਾਹੋਇਆਹੈ, ਇਸਸਰੋਵਰਦੇਪਾਣੀਦੀਆਂਲਹਿਰਾਂ (ਜੀਵਾਂਦਾ) ਨਾਸਨਹੀਂਕਰਸਕਦੀਆਂ॥੫੩॥
تینکلااستھنّبھنّسروۄرنّنانکنہچھِجنّتِترنّگتوزنھہ॥੫੩॥
اے نانک ، اس کی طاقت نے سمندر کو روک لیا ہے اور پانی کی لہروں کو زمین کو تباہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔

ਗੁਸਾਂਈਗਰਿਸ੍ਟਰੂਪੇਣਸਿਮਰਣੰਸਰਬਤ੍ਰਜੀਵਣਹ॥
gusaaN-ee garist roopayn simarnaN sarbatar jeevnah.
The Lord of the World is Supremely Beautiful; His Meditation is the Life of all.
That God of the universe has the greatest power. His meditation is the life of all (creatures).
ਜਗਤਦਾਮਾਲਕਪਰਮਾਤਮਾਸਭਤੋਂਵੱਡੀਹਸਤੀਹੈ, ਉਸਦਾਸਿਮਰਨਸਭਜੀਵਾਂਦਾਜੀਵਨ (ਸਹਾਰਾ) ਹੈ।
گُساںئیِگرِس٘ٹروُپینھسِمرنھنّسربت٘رجیِۄنھہ॥
جیِۄنھہ زندگی
خداوند عالم بے حد خوبصورت ہے۔ اس کا مراقبہ سب کی زندگی ہے۔

ਲਬਧ੍ਯ੍ਯੰਸੰਤਸੰਗੇਣਨਾਨਕਸ੍ਵਛਮਾਰਗਹਰਿਭਗਤਣਹ॥੫੪॥
labDha-yaN sant sangayn naanak savachh maarag har bhagat-neh. ||54||
In the Society of the Saints, O Nanak, He is found on the path of devotional worship of the Lord. ||54||
O’ Nanak, the meditation of God is the most immaculate way of life, which is obtained in the company of saintly people.||54||
ਹੇਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾਦੀਭਗਤੀਹੀ (ਇਨਸਾਨੀਜ਼ਿੰਦਗੀਦੇਸਫ਼ਰਦਾ) ਨਿਰਮਲਰਸਤਾਹੈ, ਜੋਸਾਧਸੰਗਤਵਿਚਲੱਭਦਾਹੈ॥੫੪॥
لبدھ٘ز٘زنّسنّتسنّگینھنانکس٘ۄچھمارگہرِبھگتنھہ॥੫੪॥
سنّگینھ سوسائٹی
سنتوں کی سوسائٹی میں ، اے نانک ، وہ خداوند کی عقیدت مند عبادت کے راستے پر پائے جاتے ہیں۔

ਮਸਕੰਭਗਨੰਤਸੈਲੰਕਰਦਮੰਤਰੰਤਪਪੀਲਕਹ॥
maskaNbhagnant sailaN kardamaNtarant papeelkeh.
The mosquito pierces the stone, the ant crosses the swamp,
O’ Nanak, (even if one is a tiny creature like a) mosquito,one can break the mountain (of ego. Similarly in spite of being weak like an) ant, one can cross through the mire (of worldly attachment; in spite of being handicapped like) a cripple,
ਉਹ (ਮਨੁੱਖਪਹਿਲਾਂ) ਮੱਛਰ (ਵਾਂਗਨਿਤਾਣਾਹੁੰਦਿਆਂਭੀ) ਪਹਾੜ (ਅਹੰਕਾਰ) ਨੂੰਤੋੜਲੈਂਦਾਹੈ, ਕੀੜੀ (ਵਾਂਗਕਮਜ਼ੋਰਹੁੰਦਿਆਂਭੀਹੁਣ) ਚਿੱਕੜ (ਮੋਹ) ਤੋਂਤਰਜਾਂਦਾਹੈ,
مسکنّبھگننّتسیَلنّکردمنّترنّتپپیِلکہ॥
پپیِلکہ چیونٹی
مچھر پتھر کو چھید دیتا ہے ، چیونٹی دلدل کو عبور کرتی ہے

ਸਾਗਰੰਲੰਘੰਤਿਪਿੰਗੰਤਮਪਰਗਾਸਅੰਧਕਹ॥
saagraN laNghant pi-angaNtam pargaas anDhkah.
the cripple crosses the ocean, and the blind sees in the darkness,
one can cross the (worldly) ocean; (and in spite of being in the) darkness (of ignorance) becomes the illumination (of wisdom).
ਲੂਲ੍ਹੇਸਮਾਨ (ਨਿਆਸਰਾਹੁੰਦਿਆਂਭੀਹੁਣਸੰਸਾਰ-) ਸਮੁੰਦਰਤੋਂਪਾਰਲੰਘਜਾਂਦਾਹੈ, (ਉਸਅਗਿਆਨੀ) ਅੰਨ੍ਹੇਦਾਹਨੇਰਾ (ਵੀ) ਚਾਨਣਬਣਜਾਂਦਾਹੈ,
ساگرنّلنّگھنّتِپِنّگنّتمپرگاسانّدھکہ॥
لنگڑا سمندر سے پار ہوتا ہے ، اور اندھے اندھیرے میں دیکھتے ہیں ،کوئی (دنیاوی) سمندر پار کرسکتا ہے۔ (اور اس کے باوجود) اندھیرے (جہالت کی) روشنی (حکمت) کی روشنی بن جاتی ہے۔

ਸਾਧਸੰਗੇਣਿਸਿਮਰੰਤਿਗੋਬਿੰਦਸਰਣਿਨਾਨਕਹਰਿਹਰਿਹਰੇ॥੫੫॥
saaDh sangayn simrant gobind saran naanak har har haray. ||55||
meditating on the Lord of the Universe in the Saadh Sangat. Nanak seeks the Sanctuary of the Lord, Har, Har, Haray. ||55||
but if one seeks the support of God and meditates on Him in the company of saints, ||55||
ਹੇਨਾਨਕ! ਜੋਮਨੁੱਖਸਾਧਸੰਗਤਦੀਰਾਹੀਂਪਰਮਾਤਮਾਦੀਓਟਲੈਕੇਗੋਬਿੰਦਦਾਸਿਮਰਨਕਰਦਾਹੈ॥੫੫॥
سادھسنّگینھِسِمرنّتِگوبِنّدسرنھِنانکہرِہرِہرے॥੫੫॥
سعد سنگت میں رب کائنات کا دھیان دینا۔ نانک رب ، حار ، حار ، ہرے کے حرم کو تلاش کرتا ہے۔

ਤਿਲਕਹੀਣੰਜਥਾਬਿਪ੍ਰਾਅਮਰਹੀਣੰਜਥਾਰਾਜਨਹ॥
tilak heenaN jathaa bipraa amar heenaN jathaa raajnah.
Like a Brahmin without a sacred mark on his forehead, or a king without the power of command,
O’ Nanak, just as is a Brahmin without frontal mark, a king without the power to command,
ਜਿਵੇਂਤਿਲਕਤੋਂਬਿਨਾਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਜਿਵੇਂਹੁਕਮ (ਦੀਸਮਰਥਾ) ਤੋਂਬਿਨਾਰਾਜਾ,
تِلکہیِنھنّجتھابِپ٘راامرہیِنھنّجتھاراجنہ॥
تِلک۔ ماتھے پر کوئی مقدس نشان
جیسے کسی برہمن کے ماتھے پر کوئی مقدس نشان نہیں ، یا بادشاہ بغیر حکم کی ،

ਆਵਧਹੀਣੰਜਥਾਸੂਰਾਨਾਨਕਧਰਮਹੀਣੰਤਥਾਬੈਸ੍ਨਵਹ॥੫੬॥
aavaDh heenaN jathaa sooraa naanak Dharam heenaNtathaa baisnveh. ||56||
or a warrior without weapons, so is the devotee of God without Dharmic Faith. ||56||
a warrior without a weapon (doesn’t look good), similar is that Vishnu (or God’s devotee) who is without (sense of) righteousness.||56||
ਜਿਵੇਂਸ਼ਸਤ੍ਰਤੋਂਬਿਨਾਸੂਰਮਾ (ਸੋਭਾਨਹੀਂਪਾਂਦਾ), ਤਿਵੇਂ, ਹੇਨਾਨਕ! ਧਰਮਤੋਂਸੱਖਣਾਵਿਸ਼ਨੂ-ਭਗਤ (ਸਮਝੋ) ॥੫੬॥
آۄدھہیِنھنّجتھاسوُرانانکدھرمہیِنھنّتتھابیَس٘نۄہ॥੫੬॥
سوُرا ۔ دلیر
یا ہتھیاروں کے بغیر کوئی یودقا ، اسی طرح خدا کا عقیدت مند مذہب کے بغیر ہے۔

ਨਸੰਖੰਨਚਕ੍ਰੰਨਗਦਾਨਸਿਆਮੰ॥
na saNkhaN na chakaraN na gadaa na si-aamaN.
God has no conch-shell, no religious mark, no paraphernalia; he does not have blue skin.
(O’ my friends, that God) neither carries a conch, disc, or a bludgeon, nor He is of dark skin.
ਉਸਦੇਹੱਥਵਿਚਨਾਹਸੰਖਹੈਨਾਹਚੱਕ੍ਰਹੈਨਾਹਗਦਾਹੈ, ਨਾਹਹੀਉਹਕਾਲੇਰੰਗਵਾਲਾਹੈ। (ਭਾਵ, ਨਾਹਹੀਉਹਵਿਸ਼ਨੂਹੈਨਾਹਹੀਉਹਕ੍ਰਿਸ਼ਨਹੈ)।
نسنّکھنّنچک٘رنّنگدانسِیامنّ॥
خدا کے پاس کوئی شنک شیل نہیں ہے ، نہ کوئی مذہبی نشان ، اور نہ ہی کوئی پارہ۔ اس کی نیلی جلد نہیں ہے۔

ਅਸ੍ਚਰਜਰੂਪੰਰਹੰਤਜਨਮੰ॥
ascharaj roopaN rahant janmaN.
His Form is Wondrous and Amazing. He is beyond incarnation.
Wondrous is His form and He is not born. (To whatever thing or entity we may compare Him to),
ਉਹਜਨਮਤੋਂਰਹਿਤਹੈ, ਉਸਦਾਰੂਪਅਚਰਜਹੈ (ਜੋਬਿਆਨਨਹੀਂਹੋਸਕਦਾ),
اس٘چرجروُپنّرہنّتجنمنّ॥
اس کا فارم حیرت انگیز اور حیرت انگیز ہے۔ وہ اوتار سے بالاتر ہے۔

ਨੇਤਨੇਤਕਥੰਤਿਬੇਦਾ॥
nayt nayt kathant baydaa.
The Vedas say that He is not this, and not that.
Vedas say again and again that He is not like that.
ਵੇਦਆਖਦੇਹਨਕਿਉਸਵਰਗਾਹੋਰਕੋਈਨਹੀਂਹੈ,
نیتنیتکتھنّتِبیدا॥
کتھنّتِبیدا۔ وید کہتے ہیں
وید کہتے ہیں کہ وہ یہ نہیں ہے ، اور ایسا نہیں ہے۔

ਊਚਮੂਚਅਪਾਰਗੋਬਿੰਦਹ॥
ooch mooch apaar gobindah.
The Lord of the Universe is Lofty and High, Great and Infinite.
That God is the highest, greatest, and limitless.
ਗੋਬਿੰਦਬੇਅੰਤਹੈ, (ਬਹੁਤ) ਉੱਚਾਹੈ, (ਬਹੁਤ) ਵੱਡਾਹੈ,
اوُچموُچاپارگوبِنّدہ
اوُچموُچ۔ سب سے اعلی
کہ خدا سب سے اعلی ، عظیم اور لا محدود ہے۔

ਬਸੰਤਿਸਾਧਰਿਦਯੰਅਚੁਤਬੁਝੰਤਿਨਾਨਕਬਡਭਾਗੀਅਹ॥੫੭॥
basant saaDh rid-yaN achut bujhant naanak badbhaagee-ah. ||57||
The Imperishable Lord abides in the hearts of the Holy. He is understood, O Nanak, by those who are very fortunate. ||57||
That unborn (God) resides in the hearts of the saints. O’ Nanak, only very fortunate persons understand (His mystery).||57||
ਉਹਅਵਿਨਾਸੀਪ੍ਰਭੂਗੁਰਮੁਖਾਂਦੇਹਿਰਦੇਵਿਚਵੱਸਦਾਹੈ।ਹੇਨਾਨਕ! ਵੱਡੇਭਾਗਾਂਵਾਲੇਬੰਦੇਹੀ (ਇਹਗੱਲ) ਸਮਝਦੇਹਨ॥੫੭॥
بسنّتِسادھرِدزنّاچُتبُجھنّتِنانکبڈبھاگیِئہ॥੫੭॥
بسنّتِ۔ بستا ہے
رب پاک لوگوںکے دلوں میں بستا ہے۔ اوہ سمجھا جاتا ہےنانک ، ان کی قسم جو بہت خوش قسمت ہیں۔

ਉਦਿਆਨਬਸਨੰਸੰਸਾਰੰਸਨਬੰਧੀਸ੍ਵਾਨਸਿਆਲਖਰਹ॥
udi-aan basanaN saNsaaraN sanbanDhee savaan si-aal kharah.
Living in the world, it is like a wild jungle. One’s relatives are like dogs, jackals and donkeys.
(O’ my friends, for a person to live in this world is like) living in a jungle, where dogs, jackals and donkeys have become one’s relatives (because one is surrounded by relatives and friends who are greedy, coward, and stupid).
ਜੀਵਦਾਵਾਸਾਇਕਐਸੇਸੰਸਾਰ-ਜੰਗਲਵਿਚਹੈਜਿਥੇਕੁੱਤੇ, ਗਿੱਦੜ, ਖੋਤੇਇਸਦੇਸੰਬੰਧੀਹਨ (ਭਾਵ, ਜੀਵਦਾਸੁਭਾਉਕੁੱਤੇਗਿੱਦੜਖੋਤੇਵਰਗਾਹੈ)।
اُدِیانبسننّسنّسارنّسنبنّدھیِس٘ۄانسِیالکھرہ॥
سنّسار۔ جنگل
دنیا میں رہنا ، یہ جنگلی جنگل کی طرح ہے۔ کسی کے رشتے دار کتے ، گیدڑ کی طرح ہوتے ہیں اور گدھے

ਬਿਖਮਸਥਾਨਮਨਮੋਹਮਦਿਰੰਮਹਾਂਅਸਾਧਪੰਚਤਸਕਰਹ॥
bikham sathaan man moh madiraN mahaaN asaaDh panch taskarahi.
In this difficult place, the mind is intoxicated with the wine of emotional attachment; the five unconquered thieves lurk there.
One’s mind is caught in a very difficult place and is intoxicated with the wine of (worldly) attachment.
ਜੀਵਦਾਮਨਬੜੇਔਖੇਥਾਂ (ਫਸਿਆਪਿਆ) ਹੈ, ਮੋਹਦੀਸ਼ਰਾਬ (ਵਿਚਮਸਤਹੈ), ਵੱਡੇਅਜਿੱਤਪੰਜ (ਕਾਮਾਦਿਕ) ਚੋਰ (ਇਸਦੇਲਾਗੂਹਨ)।
بِکھمستھانمنموہمدِرنّمہاںاسادھپنّچتسکرہ॥
پنّچتسکرہ۔ پانچ بدانتظام
اس مشکل جگہ پر ، دماغ جذباتی لگاؤ کی شراب سے نشے میں ہے۔ پانچ بدانتظام چور وہاں گھوم رہے ہیں۔

ਹੀਤਮੋਹਭੈਭਰਮਭ੍ਰਮਣੰਅਹੰਫਾਂਸਤੀਖ੍ਯ੍ਯਣਕਠਿਨਹ॥
heet moh bhai bharam bharmanaN ahaN faaNs teekh-yan kathineh.
The mortals wander lost in love and emotional attachment, fear and doubt; they are caught in the sharp, strong noose of egotism.
One is caught in the unbreakable sharp noose of ego and wanders about afflicted by dread, doubt and attachment.
ਇਤ, ਮੋਹ, (ਅਨੇਕਾਂ) ਸਹਿਮ, ਭਟਕਣਾਂ (ਵਿਚਜੀਵਕਾਬੂਆਇਆਹੋਇਆਹੈ), ਹਉਮੈਦੀਔਖੀਤ੍ਰਿੱਖੀਫਾਹੀ (ਇਸਦੇਗਲਵਿਚਪਈਹੋਈਹੈ)।
ہیِتموہبھےَبھرمبھ٘رمنھنّاہنّپھاںستیِکھ٘ز٘زنھکٹھِنہ॥
پھاںس۔ پھنس گئے
بشر محبت اور جذباتی لگاؤ ، خوف اور شک میں گم ہو جاتے ہیں۔ وہ مغروریت کی تیز ، مضبوط پھندے میں پھنس گئے ہیں۔

ਪਾਵਕਤੋਅਅਸਾਧਘੋਰੰਅਗਮਤੀਰਨਹਲੰਘਨਹ॥
paavak to-a asaaDhghoraN agam teer nah langhnah.
The ocean of fire is terrifying and impassable. The distant shore is so far away; it cannot be reached.
(One is drowning in such a terrible ocean) where the fire of (worldly) desire is burning and the water (of indulgence is rising like a storm) and it is impossible to cross over to the other shore.
(ਜੀਵਇਕਐਸੇਸਮੁੰਦਰਵਿਚਗੋਤੇਖਾਰਿਹਾਹੈਜਿਥੇ) ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਦੀਅੱਗਲੱਗੀਹੋਈਹੈ, ਭਿਆਨਕਅਸਾਧਵਿਸ਼ਿਆਂਦਾਪਾਣੀ (ਠਾਠਾਂਮਾਰਰਿਹਾਹੈ), (ਉਸਸਮੁੰਦਰਦਾ) ਕੰਢਾਅਪਹੁੰਚਹੈ, ਪਾਰਨਹੀਂਲੰਘਿਆਜਾਸਕਦਾ।
پاۄکتوءاسادھگھورنّاگمتیِرنہلنّگھنہ॥
لنّگھنہ۔ رسائی
آگ کا سمندر خوفناک اور ناقابل تلافی ہے۔ بہت دور کی دوری ہے۔ اس تک رسائی نہیں ہوسکتی ہے۔

ਭਜੁਸਾਧਸੰਗਿਗੋੁਪਾਲਨਾਨਕਹਰਿਚਰਣਸਰਣਉਧਰਣਕ੍ਰਿਪਾ॥੫੮॥
bhaj saaDhsang gopaal naanak har charan saran uDhran kirpaa. ||58||
Vibrate and meditate on the Lord of the World, in the Saadh Sangat, the Company of the Holy; O Nanak, by His Grace, we are saved at the Lotus Feet of the Lord. ||58||
O’ Nanak, (if you want to save yourself, then) meditate on God in the company of saints, because it is only by seeking the shelter of His feet and by His grace that one can save oneself (from drowning in this terrible worldly ocean).||58||
ਹੇਨਾਨਕ! ਸਾਧਸੰਗਤਵਿਚਜਾਕੇਗੋਪਾਲਦਾਭਜਨਕਰ, ਪ੍ਰਭੂਦੇਚਰਨਾਂਦੀਓਟਲਿਆਂਹੀਉਸਦੀਮੇਹਰਨਾਲ (ਇਸਭਿਆਨਕਸੰਸਾਰ-ਸਮੁੰਦਰਵਿਚੋਂਬਚਾਉਹੋਸਕਦਾਹੈ॥੫੮॥
بھجُسادھسنّگِگد਼پالنانکہرِچرنھسرنھاُدھرنھک٘رِپا॥੫੮॥
خداوند عالم کی صحبت ، صحبت سنگت میں ، کمپن اور غور کرو۔ نانک ، اس کی مہربانی سے ، ہم رب کے لوٹس پاؤں پر محفوظ ہوئے ہیں۔

ਕ੍ਰਿਪਾਕਰੰਤਗੋਬਿੰਦਗੋਪਾਲਹਸਗਲ੍ਯ੍ਯੰਰੋਗਖੰਡਣਹ॥
kirpaa karant gobind gopaalah sagal-yaN rog khandnah.
When the Lord of the Universe grants His Grace, all illnesses are cured.
O’ Nanak, when in the company of saints we sing praises of God
ਜਦੋਂਗੋਬਿੰਦਗੋਪਾਲ (ਜੀਵਉਤੇ) ਕਿਰਪਾਕਰਦਾਹੈਤਾਂ (ਉਸਦੇ) ਸਾਰੇਰੋਗਨਾਸਕਰਦੇਂਦਾਹੈ।
ک٘رِپاکرنّتگوبِنّدگوپالہسگل٘ز٘زنّروگکھنّڈنھہ॥
ک٘رِپا۔ فضل، روگ۔ بیماریاں
جب رب کائنات اپنی فضل سے نوازتا ہے تو تمام بیماریاں ٹھیک ہوجاتی ہیں۔

ਸਾਧਸੰਗੇਣਿਗੁਣਰਮਤਨਾਨਕਸਰਣਿਪੂਰਨਪਰਮੇਸੁਰਹ॥੫੯॥
saaDh sangayn gun ramat naanak saran pooran parmaysureh. ||59||
Nanak chants His Glorious Praises in the Saadh Sangat, in the Sanctuary of the Perfect Transcendent Lord God. ||59||
and seek the shelter of the perfect all pervading God, that Master of the universe shows mercy and destroys all our maladies (and protects us from all pains, fears, and dangers, and we easily cross the dreadful worldly ocean).||59||
ਹੇਨਾਨਕ! ਸਾਧਸੰਗਤਦੀਰਾਹੀਂਹੀਪਰਮਾਤਮਾਦੀਸਿਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹਕੀਤੀਜਾਸਕਦੀਹੈ, ਤੇਪੂਰਨਪਰਮੇਸਰਦਾਆਸਰਾਲਿਆਜਾਸਕਦਾਹੈ॥੫੯॥
سادھسنّگینھِگُنھرمتنانکسرنھِپوُرنپرمیسُرہ॥੫੯॥
نانک نے انحرافات صحیفہ میں ، ساد سنگت میں انکی مدح سرائی کی کامل ماورائے خداوند۔

ਸਿਆਮਲੰਮਧੁਰਮਾਨੁਖ੍ਯ੍ਯੰਰਿਦਯੰਭੂਮਿਵੈਰਣਹ॥
si-aamalaN maDhur maanukh-yaN rid-yaNbhoom vairnah.
The mortal is beautiful and speaks sweet words, but in the farm of his heart, he harbors cruel vengeance.
One might be very charming to look at, and may be very sweet tongued, but if (one has evil designs in one’s mind, as if) within the farm of one’s heart is the seed of enmity,
ਮਨੁੱਖ (ਵੇਖਣਨੂੰ) ਸੋਹਣਾਹੋਵੇ, ਅਤੇਮਿਠ-ਬੋਲਾਹੋਵੇ, ਪਰਜੇਉਸਦੇਹਿਰਦੇ-ਧਰਤੀਵਿਚਵੈਰ (ਦਾਬੀਜ) ਹੋਵੇ,
سِیاملنّمدھُرمانُکھ٘ز٘زنّرِدزنّبھوُمِۄیَرنھہ॥
بشر خوبصورت ہے اور خوبصورت الفاظ بولتا ہے ، لیکن اپنے دل کے کھیت میں ، وہ بندروں کا ظالمانہ انتقام۔

ਨਿਵੰਤਿਹੋਵੰਤਿਮਿਥਿਆਚੇਤਨੰਸੰਤਸ੍ਵਜਨਹ॥੬੦॥
nivant hovant mithi-aa chaytnaN sant savajniH. ||60||
He pretends to bow in worship, but he is false. Beware of him, O friendly Saints. ||60||
then one’s bowing (or show of humility) before others is false. The saintly virtuous persons remain beware of such possibility.||60||
ਤਾਂਉਸਦਾ (ਦੂਜਿਆਂਅੱਗੇ) ਲਿਫਣਾ (ਨਿਰੀ) ਠੱਗੀਹੈ।ਭਲੇਮਨੁੱਖਸੰਤਜਨ (ਇਸਉਕਾਈਵਲੋਂ) ਸਾਵਧਾਨਰਹਿੰਦੇਹਨ॥੬੦॥
نِۄنّتِہوۄنّتِمِتھِیاچیتننّسنّتس٘ۄجنہ॥੬੦॥
وہ عبادت میں رکوع کرنے کا ڈرامہ کرتا ہے ، لیکن وہ جھوٹا ہے۔ اے دوست دوست سنتوں ، اس سے بچو۔

ਅਚੇਤਮੂੜਾਨਜਾਣੰਤਘਟੰਤਸਾਸਾਨਿਤਪ੍ਰਤੇ॥
achayt moorhaa na jaanantghatant saasaa nit partay.
The thoughtless fool does not know that each day, his breaths are being used up.
The unaware foolish man doesn’t know that one’s life breaths are decreasing day by day,
ਬੇ-ਸਮਝਮੂਰਖਮਨੁੱਖਇਹਨਹੀਂਜਾਣਦਾਕਿਸੁਆਸਸਦਾਘਟਦੇਰਹਿੰਦੇਹਨ,
اچیتموُڑانجانھنّتگھٹنّتساسانِتپ٘رتے॥
اچیت۔ لاپرواہ
لاپرواہ احمق نہیں جانتا کہ ہر روز اس کی سانسیں استعمال ہورہی ہیں اوپر

ਛਿਜੰਤਮਹਾਸੁੰਦਰੀਕਾਂਇਆਕਾਲਕੰਨਿਆਗ੍ਰਾਸਤੇ॥
chhijant mahaa sundree kaaN-i-aa kaal kanniaa garaastay.
His most beautiful body is wearing away; old age, the daughter of death, has seized it.
beauteous body is becoming frail, and the old age is tightening its grip.
ਬੜਾਸੁੰਦਰਸਰੀਰ (ਦਿਨੋ-ਦਿਨ) ਕਮਜ਼ੋਰਹੁੰਦਾਜਾਂਦਾਹੈ, ਬਿਰਧ-ਅਵਸਥਾਆਪਣਾਜ਼ੋਰਪਾਂਦੀਜਾਂਦੀਹੈ।
چھِجنّتمہاسُنّدریِکاںئِیاکالکنّنِیاگ٘راستے॥
سُنّدریِکاںئِیا۔ خوبصورت جسم
اس کا سب سے خوبصورت جسم پہنا ہوا ہے۔ بڑھاپے ، موت کی بیٹی ، ہے اس پر قبضہ کر لیا

ਰਚੰਤਿਪੁਰਖਹਕੁਟੰਬਲੀਲਾਅਨਿਤਆਸਾਬਿਖਿਆਬਿਨੋਦ॥
rachant pukhah kutamb leelaa anit aasaa bikhi-aa binod.
He is engrossed in family play; placing his hopes in transitory things, he indulges in corrupt pleasures.
(But even in this situation, one) remains involved in the frolics of one’s family and keeps harboring the hopes of enjoying the pleasures of short-lived worldly wealth.
(ਅਜੇਹੀਹਾਲਤਵਿਚਭੀ) ਬੰਦਾਆਪਣੇਪਰਵਾਰਦੇਕਲੋਲਾਂਵਿਚਮਸਤਰਹਿੰਦਾਹੈ, ਅਤੇਨਿੱਤਨਾਹਰਹਿਣਵਾਲੀਮਾਇਆਦੀਆਂਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂਦੀਆਂਆਸਾਂ (ਬਣਾਈਰੱਖਦਾਹੈ)।
رچنّتِپُرکھہکُٹنّبلیِلاانِتآسابِکھِیابِنود॥
کُٹنّب۔خاندان
وہ فیملی کھیل میں مگن ہے۔ عبوری چیزوں پر اپنی امیدیں رکھے ہوئے ، وہ کرپٹ خوشیوں میں ملوث ہے۔

ਭ੍ਰਮੰਤਿਭ੍ਰਮੰਤਿਬਹੁਜਨਮਹਾਰਿਓਸਰਣਿਨਾਨਕਕਰੁਣਾਮਯਹ॥੬੧॥
bharmantbharmant baho janam haari-o saran naanak karunaa ma-yeh. ||61||
Wandering lost in countless incarnations, he is exhausted. Nanak seeks the Sanctuary of the Embodiment of Mercy. ||61||
(As a result), one gets exhausted wandering in innumerable existences. Therefore, Nanak says, (O’ man, if you want to save yourself from the perpetual and painful rounds of births and deaths, then) seek the shelter of the merciful (God).||61||
(ਸਿੱਟਾਇਹਨਿਕਲਦਾਹੈਕਿ) ਅਨੇਕਾਂਜੂਨਾਂਵਿਚਭਟਕਦਾਜੀਵਥੱਕਜਾਂਦਾਹੈ।ਹੇਨਾਨਕ! (ਇਸਕਲੇਸ਼ਤੋਂਬਚਣਲਈ) ਦਇਆ-ਸਰੂਪਪ੍ਰਭੂਦਾਆਸਰਾਲੈ॥੬੧॥
بھ٘رمنّتِبھ٘رمنّتِبہُجنمہارِئوسرنھِنانککرُنھامزہ॥੬੧॥
ان گنت اوتار میں کھوئے پھرتے ، وہ تھک جاتا ہے۔ نانک رحمت کے مجسمہ کی پناہ گاہ کو ڈھونڈتا ہے۔

ਹੇਜਿਹਬੇਹੇਰਸਗੇਮਧੁਰਪ੍ਰਿਅਤੁਯੰ॥
hay jihbay hay rasgay maDhur pari-a tu-yaN.
O tongue, you love to enjoy the sweet delicacies.
O’ (my) tongue, enjoyer of different relishes, you love sweet dishes,
ਹੇਜੀਭ! ਹੇ (ਸਭ) ਰਸਾਂਦੇਜਾਣਨਵਾਲੀ! (ਹੇਚਸਕਿਆਂਨਾਲਸਾਂਝਪਾਰੱਖਣਵਾਲੀ! ਹੇਚਸਕਿਆਂਵਿਚਫਸੀਹੋਈ!) ਮਿੱਠੇਪਦਾਰਥਤੈਨੂੰਪਿਆਰੇਲੱਗਦੇਹਨ।
ہےجِہبےہےرسگےمدھُرپ٘رِءتُزنّ॥
ہےجِہبے۔ اے زبان
اے زبان ، آپ میٹھے پکوانوں سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں۔

ਸਤਹਤੰਪਰਮਬਾਦੰਅਵਰਤਏਥਹਸੁਧਅਛਰਣਹ॥
sat hataN param baadaN avrat aythah suDh achharneh.
You are dead to the Truth, and involved in great disputes. Instead, repeat the holy words:
but when it comes to remembering the eternal (God, you behave as if) you are dead, (and you are always eager to enter in) great conflicts.(Why don’t you) utter again and again the pure words
ਪਰਪਰਮਾਤਮਾਦੇਨਾਮ (-ਸਿਮਰਨ) ਵਲੋਂਤੂੰਮਰੀਪਈਹੈਂ, ਤੇਹੋਰਵੱਡੇਵੱਡੇਝਗੜੇਸਹੇੜਦੀਹੈਂ।ਹੇਜੀਭ! ਇਹਪਵਿੱਤ੍ਰਸ਼ਬਦਤੂੰਮੁੜਮੁੜਉਚਾਰਨਕਰ-
ستہتنّپرمبادنّاۄرتایتھہسُدھاچھرنھہ॥
آپ حق سے مر چکے ہیں ، اور بڑے تنازعات میں ملوث ہیں۔ اس کے بجائے ، دہرائیں مقدس الفاظ:

ਗੋਬਿੰਦਦਾਮੋਦਰਮਾਧਵੇ॥੬੨॥
gobinddaamodar maaDhvay. ||62||
Gobind, Daamodar, Maadhav. ||62||
Gobind, Damodar, and Maadhavey (and thus remember by His various sweet names).||62||
‘ਗੋਬਿੰਦ’ ‘ਦਾਮੋਦਰ’ ‘ਮਾਧੋ’- (ਤਦੋਂਹੀਤੂੰਜੀਭਅਖਵਾਣਦੇਯੋਗਹੋਵੇਂਗੀ) ॥੬੨॥
گوبِنّددامودرمادھۄے॥੬੨॥
گوبند ، دامودر ، ماادھاوا۔

ਗਰਬੰਤਿਨਾਰੀਮਦੋਨਮਤੰ॥
garbant naaree madon mataN.
Those who are proud, and intoxicated with the pleasures of sex,
The person who remains intoxicated with the lust of a woman,
(ਜਿਹੜਾ) ਮਨੁੱਖਇਸਤ੍ਰੀਦੇਮਦਵਿਚਮਸਤਿਆਹੋਇਆ-
گربنّتِناریِمدونمتنّ॥
وہ جو فخر کرتے ہیں اور جنسی لذتوں سے نشہ کرتے ہیں ،

ਬਲਵੰਤਬਲਾਤਕਾਰਣਹ॥
balvant balaat kaarnah.
and asserting their power over others,
or being powerful commits rapes,
ਆਪਣੇਆਪਨੂੰਬਲਵਾਨਜਾਣਕੇਅਹੰਕਾਰਕਰਦਾਹੈ, ਤੇ (ਹੋਰਨਾਂਉਤੇ) ਧੱਕਾਕਰਦਾਹੈ,
بلۄنّتبلاتکارنھہ॥
بلاتکارنھہ۔ عصمت دری
اور دوسروں پر اپنی طاقت کا تاکید کرتے ہوئے ،یا طاقتور ہونے کی وجہ سے عصمت دری کا ارتکاب ہوتا ہے ،

ਚਰਨਕਮਲਨਹਭਜੰਤਤ੍ਰਿਣਸਮਾਨਿਧ੍ਰਿਗੁਜਨਮਨਹ॥
charan kamal nah bhajanttarin samaan Dharig janamneh.
never contemplate the Lord’s Lotus Feet. Their lives are cursed, and as worthless as straw.
but never worships the lotus feet of God, accursed is the life of such a straw like insignificant person.
ਉਹਪਰਮਾਤਮਾਦੇਸੋਹਣੇਚਰਨਾਂਦਾਧਿਆਨਨਹੀਂਧਰਦਾ, (ਇਸਕਰਕੇਉਸਦੀਹਸਤੀ) ਤੀਲੇਦੇਬਰਾਬਰਹੈ, ਉਸਦਾਜੀਵਨਫਿਟਕਾਰ-ਜੋਗਹੈ।
چرنکملنہبھجنّتت٘رِنھسمانِدھ٘رِگُجنمنہ॥
رب کے لوٹس کے پاؤں پر کبھی غور نہ کریں۔ ان کی زندگیوں پر لعنت ہے اور تنکے کی طرح بے کار ہے۔

ਹੇਪਪੀਲਕਾਗ੍ਰਸਟੇਗੋਬਿੰਦਸਿਮਰਣਤੁਯੰਧਨੇ॥
hay papeelkaa garastay gobind simrantu-yaNDhanay.
You are as tiny and insignificant as an ant, but you shall become great, by the Wealth of the Lord’s Meditation.
On the other hand I say O’ ant, if meditation of God is your wealth,(then in spite of being so tiny) you are greater (and more powerful than that ego-intoxicated person)
ਹੇਕੀੜੀ! (ਜੇ) ਗੋਬਿੰਦਦਾਸਿਮਰਨਤੇਰਾਧਨਹੈ, (ਤਾਂਤੂੰਨਿੱਕੀਜਿਹੀਹੁੰਦਿਆਂਭੀ) ਭਾਰੀਹੈਂ (ਤੇਰੇਮੁਕਾਬਲੇਤੇਉਹਬਲਵਾਨਮਨੁੱਖਹੌਲਾਤੀਲੇ-ਸਮਾਨਹੈ)।
ہےپپیِلکاگ٘رسٹےگوبِنّدسِمرنھتُزنّدھنے॥
آپ چیونٹی کی طرح چھوٹے اور معمولی ہیں ، لیکن خداوند کے مراقبہ کی دولت سے آپ عظیم ہوجائیں گے۔

ਨਾਨਕਅਨਿਕਬਾਰਨਮੋਨਮਹ॥੬੩॥
naanak anik baar namo namah. ||63||
Nanak bows in humble worship, countless times, over and over again. ||63||
and Nanak bows before you many times.||63||
ਹੇਨਾਨਕ! ਅਨੇਕਾਂਵਾਰੀ (ਪਰਮਾਤਮਾਅੱਗੇ) ਨਮਸਕਾਰਕਰ॥੬੩॥
نانکانِکبارنمونمہ॥੬੩॥
نانک بار بار عاجزانہ عبادت میں جھکتا ہے۔

ਤ੍ਰਿਣੰਤਮੇਰੰਸਹਕੰਤਹਰੀਅੰ॥
tarinta mayraN sehkaNta haree-aN.
The blade of grass becomes a mountain, and the barren land becomes green.
even though one might be bereft of any merits, one becomes full of merits, as if) from a straw one has become a mountain, and from a dried (out twig) has become a blossoming green (tree).
ਉਹਤੀਲੇਤੋਂਸੁਮੇਰਪਰਬਤਬਣਜਾਂਦਾਹੈ, ਸੁਕੇਤੋਂਹਰਾਹੋਜਾਂਦਾਹੈ,
ت٘رِنھنّتمیرنّسہکنّتہریِئنّ॥
گھاس کا داغ پہاڑ بن جاتا ہے ، اور بنجر زمین ہرے رنگ کی ہو جاتی ہے۔

ਬੂਡੰਤਤਰੀਅੰਊਣੰਤਭਰੀਅੰ॥
boodaNta taree-aN oonaNta bharee-aN.
The drowning one swims across, and the empty is filled to overflowing.
(One who meditates on God’s Name, on that person God shows mercy, then Such a person (so overcomes all troubles, as if) instead of drowning, one safely swims across (to the other shore).
(ਵਿਚਾਰਾਂਵਿਚ) ਡੁੱਬਦਾਤਰਜਾਂਦਾਹੈ, (ਗੁਣਾਂਤੋਂ) ਸੱਖਣਾ (ਗੁਣਾਂਨਾਲ) ਭਰਜਾਂਦਾਹੈ,
بوُڈنّتتریِئنّاوُنھنّتبھریِئنّ॥
بوُڈنّ۔ ڈوبنے والا، بھریِئنّ۔ بھر جاتا ہے
ڈوبنے والا تیر بھر جاتا ہے ، اور خالی بھر جاتا ہے۔

ਅੰਧਕਾਰਕੋਟਿਸੂਰਉਜਾਰੰ॥
anDhkaar kot soor ujaaraN.
Millions of suns illuminate the darkness,
One who is empty (of any merits) becomes brimful (with virtues. From being enveloped by) pitch darkness (of ignorance), one’s mind gets so illuminated with divine wisdom, (as if there is) light of millions of suns (in his mind).
(ਉਸਦੇਵਾਸਤੇ) ਹਨੇਰੇਤੋਂਕ੍ਰੋੜਾਂਸੂਰਜਾਂਦਾਚਾਨਣਹੋਜਾਂਦਾਹੈ,
انّدھکارکوٹِسوُراُجارنّ॥
جو خالی ہے (کسی خوبی کے ساتھ) دہک گیا ہو گا (خوبیاں سے دماغ).

ਬਿਨਵੰਤਿਨਾਨਕਹਰਿਗੁਰਦਯਾਰੰ॥੬੪॥
binvant naanak har gur dayaaraN. ||64||
prays Nanak, when the Guru, the Lord, becomes Merciful. ||64||
Nanak submits, (these are the kinds of blessings a person receives) on whom the Guru (God) becomes gracious.||64||
ਨਾਨਕਬੇਨਤੀਕਰਦਾਹੈ (ਜਿਸਉਤੇ) ਗੁਰੂਪਰਮਾਤਮਾਦਿਆਲਹੋਜਾਏ॥੬੪॥
بِنۄنّتِنانکہرِگُردزارنّ॥੬੪॥
نانک کی دعا ہے ، جب گرو ، رب ، مہربان ہوجاتا ہے۔