Urdu-Raw-Page-1311

ਪੰਕਜ ਮੋਹ ਨਿਘਰਤੁ ਹੈ ਪ੍ਰਾਨੀ ਗੁਰੁ ਨਿਘਰਤ ਕਾਢਿ ਕਢਾਵੈਗੋ ॥
pankaj moh nighrat hai paraanee gur nighrat kaadh kadhaavaigo.
The mortal beings are sinking in the swamp of emotional attachment; the Guru lifts them up, and saves them from sinking.
(O’ my friends, ordinarily) a human being keeps sinking in the quagmire of worldly attachments (and involvements), but the Guru pulls the person out from sinking (in such marshes).
ਮਨੁੱਖ (ਮਾਇਆ ਦੇ) ਮੋਹ ਦੇ ਖੋਭੇ ਵਿਚ ਖੁੱਭਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ (ਇਸ ਖੋਭੇ ਵਿਚ) ਖੁੱਭ ਰਹੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ (ਖੋਭੇ ਵਿਚੋਂ) ਕੱਢ ਕੇ ਬੰਨੇ ਲਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
پنّکجموہنِگھرتُہےَپ٘رانیِگُرُنِگھرتکاڈھِکڈھاۄیَگو॥
پنکج موہ ۔ محبت کی دلدل ۔ نگھرت۔ دھنستا ہے ۔
محبت کی دلدل میں دھنستا جاتا ہے مرشد دھنستے انسان کو باہر نکال دیتا ہے ۔

ਤ੍ਰਾਹਿ ਤ੍ਰਾਹਿ ਸਰਨਿ ਜਨ ਆਏ ਗੁਰੁ ਹਾਥੀ ਦੇ ਨਿਕਲਾਵੈਗੋ ॥੪॥
taraahi taraahi saran jan aa-ay gur haathee day niklaavaigo. ||4||
Crying, “Save me! Save me!”, the humble come to His Sanctuary; the Guru reaches out His Hand, and lifts them up. ||4||
They who come to (the Guru’s) shelter) crying “save us, save us”; by extending his hand the Guru pulls them out (of the quagmires of worldly problems). ||4||
‘ਬਚਾ ਲੈ ਬਚਾ ਲੈ’-ਇਹ ਆਖਦੇ (ਜਿਹੜੇ) ਮਨੁੱਖ (ਗੁਰੂ ਦੀ) ਸਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਫੜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ਵਿਚੋਂ) ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥
ت٘راہِت٘راہِسرنِجنآۓگُرُہاتھیِدےنِکلاۄیَگو॥੪॥
ترا ہے ترا ہے ۔ بچا لو بچالو۔ ہاتھی ۔ ہاتھ ۔ بازور۔
بھٹکتا انسان جب پناہ آتا ہے بچا لو بچالو کہتا ہوا مرشد ہاتھ پکڑ کر اس محبت کی دلدل سے نکال لیتا ہے

ਸੁਪਨੰਤਰੁ ਸੰਸਾਰੁ ਸਭੁ ਬਾਜੀ ਸਭੁ ਬਾਜੀ ਖੇਲੁ ਖਿਲਾਵੈਗੋ ॥
supnantar sansaar sabh baajee sabh baajee khayl khilaavaigo.
The whole world is like a game in a dream, all a game. God plays and causes the game to be played.
(O’ my friends, just as we see a play) in a dream, (similarly) this entire world is like a play, and God is making us participate in this play (of the worldly drama.
ਇਹ ਸੰਸਾਰ (ਮਨੁੱਖ ਦੇ) ਮਨ ਦੀ ਭਟਕਣਾ (ਦਾ ਮੂਲ) ਹੈ, (ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚਾਣ ਲਈ) ਸਾਰਾ ਜਗਤ (ਇਕ) ਖੇਡ (ਜਿਹੀ ਹੀ) ਹੈ। ਇਹ ਖੇਡ (ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ) ਖਿਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
سُپننّترُسنّسارُسبھباجیِسبھُباجیِکھیلُکھِلاۄیَگو॥
سپننتر۔ خوآب۔ باجی ۔ بازی ۔ کھیل ۔ کھلا ویگو ۔ کھلاتا ۔
یہ دنیا ایک خوآب ہے ۔ یہ ایک کھیل ہے خدا کھیل کھلاتا ہے ۔

ਲਾਹਾ ਨਾਮੁ ਗੁਰਮਤਿ ਲੈ ਚਾਲਹੁ ਹਰਿ ਦਰਗਹ ਪੈਧਾ ਜਾਵੈਗੋ ॥੫॥
laahaa naam gurmat lai chaalahu har dargeh paiDhaa jaavaigo. ||5||
So earn the Profit of the Naam by following the Guru’s Teachings; you shall go to the Court of the Lord in robes of honor. ||5||
I suggest that) following Guru’s instruction, you amass and depart from here with the profit of God’s Name. (By doing so) you would go to God’s court wearing the robe of honor. ||5||
(ਇਸ ਖੇਡ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ) ਨਾਮ (ਹੀ) ਲਾਭ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਲਾਭ ਖੱਟ ਕੇ ਜਾਵੋ। (ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਲਾਭ ਖੱਟ ਕੇ ਇਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ॥੫॥
لاہانامُگُرمتِلےَچالہُہرِدرگہپیَدھاجاۄیَگو॥੫॥
لاہا۔ منافع۔ درگیہہ ۔ عدالت خدا۔ پیدھا۔ سروپا۔ سر سے پاؤں تک ۔ خلعت ۔ پاؤے گے (5)
الہٰی نام کا سبق مرشد کی مطابق فائدہ اُٹھاؤ اس سے الہٰی عدالت میں خلعت مراد قدروقیمت منزلت حاصل ہوگی (5)

ਹਉਮੈ ਕਰੈ ਕਰਾਵੈ ਹਉਮੈ ਪਾਪ ਕੋਇਲੇ ਆਨਿ ਜਮਾਵੈਗੋ ॥
ha-umai karai karaavai ha-umai paap ko-ilay aan jamaavaigo.
They act in egotism, and make others act in egotism; they collect and gather up the blackness of sin.
(O’ my friends), one who does deeds intoxicated with ego, or makes others satisfy his or her ego, that one’s conduct is like sowing coals like sins (in the farm of one’s mind).
ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ‘ਹਉਂ, ਹਉਂ’ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ (ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕ ਖੇਤੀ ਵਿਚ) ਪਾਪ ਕੋਲੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬੀਜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ہئُمےَکرےَکراۄےَہئُمےَپاپکوئِلےآنِجماۄیَگو॥
ہونمے ۔ خودی ۔ خود پسندی ۔ کوئیلے پاپ ۔ گناہوں کی راکھ پا کوئلے ۔ جماویگو ۔ سیجے ہیں ۔
جو انسان ہمیشہ خودی میں محصور رہتا ہے اور گناہوں کو بوتا ہے جو بوسیدہ اور کویلے ہوتے ہیں

ਆਇਆ ਕਾਲੁ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋਏ ਜੋ ਬੀਜੇ ਸੋ ਖਵਲਾਵੈਗੋ ॥੬॥
aa-i-aa kaal dukh-daa-ee ho-ay jo beejay so khalaavaigo. ||6||
And when death comes, they suffer in agony; they must eat what they have planted. ||6||
When death comes near (one has to bear the consequences of one’s misdeeds done to others). Such a person suffers in pain and has to eat what he or she has sown. ||6||
ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ; (ਉਹ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਕਮਾਏ ਹੋਏ ਪਾਪ) ਦੁਖਦਾਈ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ (ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?) ਜਿਹੜੇ ਕੋਲੇ-ਪਾਪ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ (ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ) ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ॥੬॥
آئِیاکالُدُکھدائیِہوۓجوبیِجےسوکھۄلاۄیَگو॥੬॥
کال ۔ موت ۔ کھو لاویگو ۔ کھلائیگا۔ (6)
جب موت آتی ہے یا بوقت انجام و اخرت جو گناہ بوئے ہوئے ہیں مراد گناہوں کی سزا پاتا ہے (6)

ਸੰਤਹੁ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਧਨੁ ਸੰਚਹੁ ਲੈ ਖਰਚੁ ਚਲੇ ਪਤਿ ਪਾਵੈਗੋ ॥
santahu raam naam Dhan sanchahu lai kharach chalay pat paavaigo.
O Saints, gather the Wealth of the Lord’s Name; if you depart after packing these provisions, you shall be honored.
O’ my dear saints, earn and amass the wealth of God’s Name, because when you depart with (this wealth) as the fare on your journey (after death), you would obtain honor in God’s court.
ਹੇ ਸੰਤ ਜਨੋ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, (ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ-ਸਫ਼ਰ ਵਿਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਨਾਮ-) ਖ਼ਰਚ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਹਨ, (ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ) ਇੱਜ਼ਤ-ਮਾਣ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
سنّتہُرامنامُدھنُسنّچہُلےَکھرچُچلےپتِپاۄیَگو॥
رام نام دھن سنچہو ۔ الہٰی نام ست سچ حق وحقیقت کی حقیقی دولت اکھٹی کرؤ ۔ پت ۔ عزت۔
اے عاشقان الہٰی الہٰی نام ست سچ حق و حقیقت کی دولت جمع کرؤ جب دامن میں زندگی کے سفر میں بطور خرچ ہوگی تو عزت پاؤگے ۔

ਖਾਇ ਖਰਚਿ ਦੇਵਹਿ ਬਹੁਤੇਰਾ ਹਰਿ ਦੇਦੇ ਤੋਟਿ ਨ ਆਵੈਗੋ ॥੭॥
khaa-ay kharach dayveh bahutayraa har dayday tot na aavaigo. ||7||
So eat, spend, consume and give abundantly; the Lord will give – there will be no deficiency. ||7||
(They who meditate on God’s Name themselves, inspire others to do the same, as if) after consuming and spending it themselves, they give it to others, while giving, they never come across any shortage. ||7||
ਉਹ ਮਨੁੱਖ (ਇਹ ਨਾਮ-ਧਨ ਆਪ) ਖੁਲ੍ਹਾ ਵਰਤ ਕੇ (ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਭੀ) ਬਹੁਤ ਵੰਡਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਹਰਿ-ਨਾਮ ਧਨ ਦੇ ਵੰਡਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ॥੭॥
کھاءِکھرچِدیۄہِبہُتیراہرِدیدےتوٹِنآۄیَگو॥੭॥
ٹوٹ ۔ کمی (7)
جو اس دولت کو خود خرچ کریگا اور دوسروں کو تقسیم کریگا۔ اس میں کمی واقع نہ ہوگی (7)

ਰਾਮ ਨਾਮ ਧਨੁ ਹੈ ਰਿਦ ਅੰਤਰਿ ਧਨੁ ਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ਪਾਵੈਗੋ ॥
raam naam Dhan hai rid antar Dhan gur sarnaa-ee paavaigo.
The wealth of the Lord’s Name is deep within the heart. In the Sanctuary of the Guru, this wealth is found.
(O’ my friends), the wealth of God’s Name is present in the heart (of every human being). But this wealth is only obtained through Guru’s shelter.
(ਹੇ ਭਾਈ!) ਇਹ ਨਾਮ-ਧਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪਿਆਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਨਾਮ-ਧਨ ਵੱਸਦਾ ਹੈ,
رامنامدھنُہےَرِدانّترِدھنُگُرسرنھائیِپاۄیَگو॥
ردھ انتر۔ دلمیں ۔ ذہن ۔ دل و دماغ میں۔ دھن گر سرنائی ۔ پناہ مرشد کا سرمایہ ۔
یہ الہٰی نام کی دولت پناہ مرشد سے ملتا ہے اور دلمیں بستا ہے جیسے خدا اپنی کرم و عنایت سے بخشش کرتا ہے ۔

ਨਾਨਕ ਦਇਆ ਦਇਆ ਕਰਿ ਦੀਨੀ ਦੁਖੁ ਦਾਲਦੁ ਭੰਜਿ ਸਮਾਵੈਗੋ ॥੮॥੫॥
naanak da-i-aa da-i-aa kar deenee dukh daalad bhanj samaavaigo. ||8||5||
O Nanak, God has been kind and compassionate; He has blessed me. Removing pain and poverty, He has blended me with Himself. ||8||5||
Nanak (says), showing His mercy whom (God) has given (this wealth), destroying all his or her pain and poverty, that person merges (into God Himself). ||8||5||
ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਮ-ਧਨ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਹਰ ਕਰ ਕੇ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਰੇਕ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ (ਆਤਮਕ) ਗਰੀਬੀ ਮੁਕਾ ਕੇ ਨਾਮ ਵਿਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ॥੮॥੫॥
نانکدئِیادئِیاکرِدیِنیِدُکھُدالدُبھنّجِسماۄیَگو॥੮॥੫॥
دکھ والا۔ غریبی ۔ ناداری کا عذاب۔ بھنج ۔ مٹا کر ۔
اے نانک۔۔ اسکے عذاب و مصائب مٹا کر نام میں محوومجذوب ہو جاتا ہے

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥
kaanrhaa mehlaa 4.
Kaanraa, Fourth Mehl:
کانڑامہلا੪॥

ਮਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਨਿ ਧਿਆਵੈਗੋ ॥
man satgur saran Dhi-aavaigo.
O mind, seek the Sanctuary of the True Guru, and meditate.
under the shelter of the true Guru, (whose) mind meditates on God’s (Name, that person acquires the merits of the Guru of motivating others to meditate on God also).
(ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ) ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ,
منُستِگُرسرنِدھِیاۄیَگو॥
دھیاویگو ۔ توجہ دیتا ہے ۔ دھیان لگاتا ہے ۔
جسکا دل پناہ مرشد میں پر کر خدا دھیان لگاتا ہے ۔

ਲੋਹਾ ਹਿਰਨੁ ਹੋਵੈ ਸੰਗਿ ਪਾਰਸ ਗੁਨੁ ਪਾਰਸ ਕੋ ਹੋਇ ਆਵੈਗੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
lohaa hiran hovai sang paaras gun paaras ko ho-ay aavaigo. ||1|| rahaa-o.
Iron is transformed into gold by touching the philosopher’s stone; it takes on its qualities. ||1||Pause||
(O’ my friends), just as upon coming in touch with the philosopher’s stone a piece of iron acquires the merits of that stone (of turning other pieces of iron into gold ||1||Pause||
(ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਛੁਹ ਨਾਲ ਉੱਚੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ) ਪਾਰਸ ਨਾਲ (ਛੁਹ ਕੇ) ਲੋਹਾ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਰਸ ਦੀ ਛੁਹ ਦਾ ਗੁਣ ਉਸ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
لوہاہِرنُہوۄےَسنّگِپارسگُنپارسکوہوءِآۄیَگو॥੧॥رہاءُ॥
ہرن ۔ سونا ۔ گن ۔ وصف۔ رہاؤ۔
جیسے لوہا پارس سے چھونے سے سونا بن جاتا ہے پارس سے لگاؤ کا وصف اس میں اجاتا ہے ۔ رہاو۔

ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਹਾ ਪੁਰਖੁ ਹੈ ਪਾਰਸੁ ਜੋ ਲਾਗੈ ਸੋ ਫਲੁ ਪਾਵੈਗੋ ॥
satgur mahaa purakh hai paaras jo laagai so fal paavaigo.
The True Guru, the Great Primal Being, is the philosopher’s stone. Whoever is attached to Him receives fruitful rewards.
(O’ my friends), the sublime being true Guru is like a philosopher’s stone: whosoever comes in contact with him obtains the fruit (of God’s Name).
ਗੁਰੂ (ਭੀ) ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੁਰਖ ਹੈ, (ਗੁਰੂ ਭੀ) ਪਾਰਸ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ (ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨੀਂ) ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ (ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ) ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ستِگُرُمہاپُرکھُہےَپارسُجولاگےَسوپھلُپاۄیَگو॥
مہا پرکھ ۔ بلند عظمت انسان ۔
سچا مرد پارس کی طرح ہے جو اسکی محبت کرتا ہے پھل پاتا ہے

ਜਿਉ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸਿ ਤਰੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦਾ ਗੁਰੁ ਸੇਵਕ ਪੈਜ ਰਖਾਵੈਗੋ ॥੧॥
ji-o gur updays taray par-hilaadaa gur sayvak paij rakhaavaigo. ||1||
Just as Prahlaad was saved by the Guru’s Teachings, the Guru protects the honor of His servant. ||1||
Just as by following Guru’s advice (many devotees like) Prehlad have been saved, similarly the Guru would save the honor of his servants (who follow his advice). ||1||
ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਰਕਤਿ ਨਾਲ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ (ਆਦਿਕ ਕਈ) ਪਾਰ ਲੰਘ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ (ਸੇਵਕ) ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ (ਜ਼ਰੂਰ) ਰੱਖਦਾ ਹੈ ॥੧॥
جِءُگُراُپدیسِترےپ٘رہِلاداگُرُسیۄکپیَجرکھاۄیَگو॥੧॥
گراپدیس ۔ واعظ مرشد۔ سیوک ۔ خادم۔ خدمتگار ۔ پیج ۔ عزت (1)
جس طرح سے سبق و واعظ مرشد سے پر ہلا و کامیاب ہوآ مرشد خدمتگار کی عزت بچاتا ہے (1)

ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨੁ ਬਚਨੁ ਹੈ ਨੀਕੋ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪਾਵੈਗੋ ॥
satgur bachan bachan hai neeko gur bachnee amrit paavaigo.
The Word of the True Guru is the most Sublime and Noble Word. Through the Guru’s Word, the Ambrosial Nectar is obtained.
(O’ my friends), the word of the true Guru is most sublime, it is through the Guru’s word that you obtain the nectar (of God’s Name).
ਯਕੀਨ ਜਾਣ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ (ਬੜਾ) ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤਿ ਨਾਲ (ਮਨੁੱਖ) ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ستِگُربچنُبچنُہےَنیِکوگُربچنیِانّم٘رِتُپاۄیَگو॥
نیکو۔ نیک۔ اچھے ۔ انمرت آب حیات ۔ وہ پانی جس کے پینے سے انسانی زندگی روحانی اور اخلاقی طور پر پاک و پائس ہو جاتی ہے ۔
کلام مرشد نیک ہیں کلام مرشد سے زندگی روحانی واخلاقی طور پر پاک و پائس ہو جاتی ہے ۔

ਜਿਉ ਅੰਬਰੀਕਿ ਅਮਰਾ ਪਦ ਪਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਖ ਬਚਨ ਧਿਆਵੈਗੋ ॥੨॥
ji-o ambreek amraa pad paa-ay satgur mukh bachan Dhi-aavaigo. ||2||
Ambreek the king was blessed with the status of immortality, meditating on the Word of the True Guru. ||2||
Just as devotee Ambreek obtained immortal status by meditating on God, (similarly believing) in the truth of the words uttered by the Guru’s tongue (one who meditates on God, obtains immortal status). ||2||
(ਜਿਹੜਾ ਭੀ ਮਨੁੱਖ) ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਚਾਰਿਆ ਸ਼ਬਦ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਵਸਾਂਦਾ ਹੈ (ਉਹ ਉੱਚਾ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ) ਜਿਵੇਂ ਅੰਬਰੀਕ ਨੇ ਉਹ ਆਤਮਕ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਪੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ॥੨॥
جِءُانّبریِکِامراپدپاۓستِگُرمُکھبچندھِیاۄیَگو॥੨॥
امراپد ۔ جاویداں تربتہ۔ (2)
جس طرح سے انبریک نے حیات جاویداں پائی سچے مرشد کی زبان سے نکلے کلام میں دھیان لگانیسے (2)

ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਨਿ ਸਰਨਿ ਮਨਿ ਭਾਈ ਸੁਧਾ ਸੁਧਾ ਕਰਿ ਧਿਆਵੈਗੋ ॥
satgur saran saran man bhaa-ee suDhaa suDhaa kar Dhi-aavaigo.
The Sanctuary, the Protection and Sanctuary of the True Guru is pleasing to the mind. It is sacred and pure – meditate on it.
(O’ my friends), to whose mind the shelter of the Guru seems pleasing, deeming (God’s Name) as immortalizing nectar, that person meditates on it.
ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪਏ ਰਹਿਣਾ (ਆਪਣੇ) ਮਨ ਵਿਚ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ (ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ) ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ-ਦਾਤਾ ਨਿਸ਼ਚੇ ਕਰ ਕੇ (ਉਸਨੂੰ) ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ستِگُرسرنِسرنِمنِبھائیِسُدھاسُدھاکرِدھِیاۄیَگو॥
من بھائی ۔ پیاری لگی ۔ سدھا سدھا ۔ آب حیات ۔
سچے مرشد کی پناہ میرے دل کو اچھی لگی وہ کلام مرشد کو روحانیت اور اخلاق بخشنے والا سمجھ کر دلمیں بساتا ہے ۔

ਦਇਆਲ ਦੀਨ ਭਏ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਹਰਿ ਮਾਰਗੁ ਪੰਥੁ ਦਿਖਾਵੈਗੋ ॥੩॥
da-i-aal deen bha-ay hai satgur har maarag panth dikhaavaigo. ||3||
The True Guru has become Merciful to the meek and the poor; He has shown me the Path, the Way to the Lord. ||3||
The merciful true Guru becomes gracious on such a person and he shows the devotee the way to (meet) God. ||3||
ਗੁਰੂ ਦੀਨਾਂ ਉਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥
دئِیالدیِنبھۓہےَستِگُرہرِمارگُپنّتھُدِکھاۄیَگو॥੩॥
دیال دین غریب پرور۔ ہر مارگ ۔ الہٰی راستہ (3)
مرشد غریب پرور ہوتا ہے وہا لہٰی راہیں دکھلاتا ہے (3)

ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਨਿ ਪਏ ਸੇ ਥਾਪੇ ਤਿਨ ਰਾਖਨ ਕਉ ਪ੍ਰਭੁ ਆਵੈਗੋ ॥
satgur saran pa-ay say thaapay tin raakhan ka-o parabh aavaigo.
Those who enter the Sanctuary of the True Guru are firmly established; God comes to protect them.
(O’ my friends), they who seek the shelter of the true Guru, are anointed (with glory, because) God (Himself) comes to save them.
ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ ਬਹੁੜਦਾ ਹੈ।
ستِگُرسرنِپۓسےتھاپےتِنراکھنکءُپ٘ربھُآۄیَگو॥
تھاپے ۔ شرف حاصل کیے ۔ راکھن ۔ بچاؤ ۔ حفاظت ۔
جو پناہ مرشد میں آتے ہیں عظمت و حشمت قدرومنزلت پاتے ہیں ۔ خدا خود ان کا محافظ بنتا ہے ۔

ਜੇ ਕੋ ਸਰੁ ਸੰਧੈ ਜਨ ਊਪਰਿ ਫਿਰਿ ਉਲਟੋ ਤਿਸੈ ਲਗਾਵੈਗੋ ॥੪॥
jay ko sar sanDhai jan oopar fir ulto tisai lagaavaigo. ||4||
If someone aims an arrow at the Lord’s humble servant, it will turn around and hit him instead. ||4||
(So much so, that one who tries to harm them is destroyed, as if the one) who aims an arrow towards the devotees, that arrow turns around to injure that (shooter). ||4||
ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਉਤੇ ਤੀਰ ਚਲਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੀਰ ਪਰਤ ਕੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ॥੪॥
جےکوسرُسنّدھےَجناوُپرِپھِرِاُلٹوتِسےَلگاۄیَگو॥੪॥
سر ۔ تیر ۔ سندھے ۔ نشانہ بناتا ہے ۔ الٹو ۔ بدل کر۔
جو انہیں ان پر تیرکا نشانہ باندھتا ہے وہ تیرا ان کو ہی نشانہ بناتا ہے ۔

ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਸਰੁ ਸੇਵਹਿ ਤਿਨ ਦਰਗਹ ਮਾਨੁ ਦਿਵਾਵੈਗੋ ॥
har har har har har sar sayveh tin dargeh maan divaavaigo.
Those who bathe in the Sacred Pool of the Lord, Har, Har, Har, Har, Har, are blessed with honor in His Court.
(O’ my friends, they who keep singing God’s praises in the company of saintly persons, as if) they keep bathing in the sacred tank of holy congregation, (God) gets them honored in His court.
ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿਵਾਂਦਾ ਹੈ।
ہرِہرِہرِہرِہرِسرُسیۄہِتِندرگہمانُدِۄاۄیَگو॥
ہرسر۔ الہٰی سمندر۔ مراد پاک صحبت و قربت ۔ نیک ساتھیو کا ساتھ ۔ درگیہہ۔ عدالت الہٰی ۔ مان ۔ عزت۔ وقار۔ منزلت۔ ۔ دواویگو ۔ دلائے گا۔
جو خدا خدا کا تالاب سچے انسانوں کی صحبت و قربت کا سہارا لیتے ہیں عدالت الہٰی میں وقار و منزلت پاتے ہیں

ਗੁਰਮਤਿ ਗੁਰਮਤਿ ਗੁਰਮਤਿ ਧਿਆਵਹਿ ਹਰਿ ਗਲਿ ਮਿਲਿ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਵੈਗੋ ॥੫॥
gurmat gurmat gurmat Dhi-aavahi har gal mil mayl milaavaigo. ||5||
Those who meditate on the Guru’s Teachings, the Guru’s Instructions, the Guru’s Wisdom, are united in the Lord’s Union; He hugs them close in His Embrace. ||5||
Yes, following Guru’s instruction they who meditate on Him, embracing them to His bosom, God unites them with Him. ||5||
ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਸਦਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਕ-ਮਿਕ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੫॥
گُرمتِگُرمتِگُرمتِدھِیاۄہِہرِگلِمِلِمیلِمِلاۄیَگو॥੫॥
گرمت ۔ دھیاویہہ۔ سبق مرشد سے دھیان لگائے ۔ گل مل۔ گلے ملکر ۔ میل ۔ ساتھ (5)
جو ہمیشہ سبق واعظ مرشد پر عمل کرتے ہیں اور دھیان دیتے ہیں خدا انکو گلے لگاتا ہے اور وصل عنایت کرتا ہے (5)

ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਦੁ ਬੇਦੁ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਗੁਰ ਪਰਚੈ ਨਾਮੁ ਧਿਆਵੈਗੋ ॥
gurmukh naad bayd hai gurmukh gur parchai naam Dhi-aavaigo.
The Guru’s Word is the Sound-current of the Naad, The Guru’s Word is the wisdom of the Vedas; coming in contact with the Guru, meditate on the Naam.
(O’ my friends), for a Guru’s follower the Guru is the Naad (or primal word), and Guru is his or her Veda (or holy book), to please the Guru, such a person meditates on God’s Name.
ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਹੀ ਨਾਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਹੀ ਵੇਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪਏ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਹਰਿ-ਨਾਮ ਸਿਮਰਦਾ ਹੈ।
گُرمُکھِنادُبیدُہےَگُرمُکھِگُرپرچےَنامُدھِیاۄیَگو॥
گورمکھ ۔ مرید مرشد۔ ناد۔ آواز۔ دید ۔ مذہبی کتاب۔ گر پر چے ۔ مرشد خوش ہونے سے ۔ نام دھیاویگو۔ الہٰی نام ست سچ و حق و حقیقت میں دھیان و توجو ہوتی ہے ۔
مرید مرشد ایک صدا ہے ایک مذہبی کتاب ہے اور مرشد کی خوشنودی حاصل کرکے الہٰی نام ست سچ حق وحقیقت میں دھیان لگاتا ہے ۔

ਹਰਿ ਹਰਿ ਰੂਪੁ ਹਰਿ ਰੂਪੋ ਹੋਵੈ ਹਰਿ ਜਨ ਕਉ ਪੂਜ ਕਰਾਵੈਗੋ ॥੬॥
har har roop har roopo hovai har jan ka-o pooj karaavaigo. ||6||
In the Image of the Lord, Har, Har, one becomes the Embodiment of the Lord. The Lord makes His humble servant worthy of worship. ||6||
Seeing the form of God (everywhere, such a person) becomes the form of God, (and God) gets His devotee honored (very much). ||6||
ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ (ਭੀ ਹਰ ਥਾਂ) ਉਸ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ ॥੬॥
ہرِہرِروُپُہرِروُپوہوۄےَہرِجنکءُپوُجکراۄیَگو॥੬॥
ہر روپ ۔ الہٰی شکل ۔ مانند خدا۔ ہر جن۔ خادم خدا۔ پوج ۔ پستش (6)
وہ مانند خدا ہو جاتا ہے ۔ خدا اسے عظمت و حشمت قدرومنزلت بخشتا ہے (6)

ਸਾਕਤ ਨਰ ਸਤਿਗੁਰੁ ਨਹੀ ਕੀਆ ਤੇ ਬੇਮੁਖ ਹਰਿ ਭਰਮਾਵੈਗੋ ॥
saakat nar satgur nahee kee-aa tay baymukh har bharmaavaigo.
The faithless cynic does not submit to the True Guru; the Lord makes the non-believer wander in confusion.
(O’ my friends), the worshippers of power who haven’t sought the shelter of the true Guru, God makes them wander around (in existences).
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਨੂੰ (ਆਪਣਾ ਆਸਰਾ) ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਦੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਵਲੋਂ ਮੂੰਹ ਭਵਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਟਕਣਾ ਵਿਚ ਪਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ,
ساکتنرستِگُرُنہیِکیِیاتےبیمُکھہرِبھرماۄیَگو॥
ساکت ۔ مادہ پرست ۔ منکر الہٰی ۔ بیمک ۔ بے توجہی ۔ بھرمادیگو ۔ بھٹکائیگا۔
مادہ پرست منکر الہٰی جس نے مرشد نہیں اپنائیا اور مرشد میں جسکا دھیان اور توجہ نہیں خدا ان کو بھٹکاتا ہے

ਲੋਭ ਲਹਰਿ ਸੁਆਨ ਕੀ ਸੰਗਤਿ ਬਿਖੁ ਮਾਇਆ ਕਰੰਗਿ ਲਗਾਵੈਗੋ ॥੭॥
lobh lahar su-aan kee sangat bikh maa-i-aa karang lagaavaigo. ||7||
The waves of greed are like packs of dogs. The poison of Maya sticks to the body-skeleton. ||7||
The wave of greed (in one’s mind is like the) company of a dog. (Just as a dog keeps) licking the skeletons of dead animals (similarly a greedy) person keeps licking the poison (of worldly riches). ||7||
(ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ) ਲੋਭ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, (ਇਹ ਲਹਿਰ) ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਸੁਭਾਵ ਵਰਗੀ ਹੈ, (ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤਾ) ਮੁਰਦਾਰ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਮੁਰਦਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਲੋਭ-ਲਹਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ) ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮਾਇਆ-ਜ਼ਹਰ ਨੂੰ ਚੰਬੜਿਆ ਰਹਿਦਾ ਹੈ ॥੭॥
لوبھلہرِسُیانکیِسنّگتِبِکھُمائِیاکرنّگِلگاۄیَگو॥੭॥
لوبھ لہر۔ لالچ کی لہریں۔ ۔ سوآن کی سنگت۔ کتے کی صحبت ۔ وکھ مائیا۔ زہریلی دنیاوی دولت کرنگ۔ مردار لگاویگو۔ لگاتا ہے ۔(7)
ان کے دلمیں لالچ کی لہریں اُٹھتی ہیں اسکے اندر جس طرح کتے کو مردار کو کھانے سے خوشی محسوس ہوتی ہے ۔ اس طرح لالچ میں ملوث انسان روحانی واخلاقی موت کا باعث بننے والی دولت کی زہر میں ملوث رہتا ہے (7)

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਸਭ ਜਗ ਕਾ ਤਾਰਕੁ ਲਗਿ ਸੰਗਤਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਵੈਗੋ ॥
raam naam sabh jag kaa taarak lag sangat naam Dhi-aavaigo.
The Lord’s Name is the Saving Grace of the whole world; join the Sangat, and meditate on the Naam.
(O’ my friends), God’s Name is like a ship to ferry across the entire world. Therefore joining the congregation of saintly persons you should meditate on (God’s) Name.
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦਾ ਪਾਰ ਲੰਘਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। (ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ) ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਟਿਕ ਕੇ ਹਰਿ-ਨਾਮ ਸਿਮਰਦਾ ਹੈ (ਉਹ ਸੰਸਾਰ-ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)।
رامنامُسبھجگکاتارکُلگِسنّگتِنامُدھِیاۄیَگو॥
خدا کا نام ست سچ حق وحقیقت سارے عالم کو کامیاب بنانے کا وسیلہ اور ذریعہ ہے ۔ مگر جو سچی نیک انسانوں پارساؤں خدا رسیدہ پاکدامن کی صحبت قربت اختیار کریں گے وہی اس میں توجہ دیں گے دھیان لگائیں گے

ਨਾਨਕ ਰਾਖੁ ਰਾਖੁ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਸਤਸੰਗਤਿ ਰਾਖਿ ਸਮਾਵੈਗੋ ॥੮॥੬॥ ਛਕਾ ੧ ॥
naanak raakh raakh parabh mayray satsangat raakh samaavaigo. ||8||6|| chhakaa 1.
O my God, please protect and preserve Nanak in the Sat Sangat, the True Congregation; save him, and let him merge in You. ||8||6|| Chhakaa 1.
Nanak prays, O’ God, save me, save me and merge me in You by keeping me in the congregation of saintly persons. ||8||6|| Chhakaa 1.
ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਅਰਦਾਸ ਕਰ) ਹੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ! (ਮੈਨੂੰ ਭੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿਚ) ਰੱਖੀ ਰੱਖ। (ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ) ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ (ਆਪਣੇ ਵਿਚ) ਲੀਨ ਕਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ॥੮॥੬॥ਛਕਾ ੧ ॥
نانکراکھُراکھُپ٘ربھمیرےستسنّگتِراکھِسماۄیَگو॥੮॥੬॥چھکا੧॥
راکھ راکھو ۔ بچالو بچالو۔ سماویگومحو ومجذوب ۔
اے میرے خدا نانک کو بچا حفاظت کر مجھے سچی پاک صحبت و قربت عنایت کر میں اس میں محو ومجذوب ہوں ۔