Urdu-Raw-Page-1283

ਗੁਰਮੁਖਿਆਪੁਵੀਚਾਰੀਐਲਗੈਸਚਿਪਿਆਰੁ॥
gurmukh aap veechaaree-ai lagai sach pi-aar.
The Gurmukh reflects on the self, lovingly attached to the True Lord.
When through the Guru, we reflect on ourselves, we are imbued with the love of the eternal (God).
ਜਿਹੜਾਮਨੁੱਖਗੁਰੂਦੇਸਨਮੁਖਹੁੰਦਾਹੈਉਹਆਪਣੇਆਤਮਕਜੀਵਨਨੂੰਪੜਤਾਲਦਾਰਹਿੰਦਾਹੈ, ਤੇਉਸਦਾਪਿਆਰ (ਇਹਨਾਂਭੁੱਖਤ੍ਰਿਹਆਦਿਕਵਾਲੇਪਦਾਰਥਾਂਦੇਥਾਂ) ਸਦਾ-ਥਿਰਰਹਿਣਵਾਲੇਪ੍ਰਭੂਵਿਚਬਣਦਾਹੈ।
گُرمُکھِآپُۄیِچاریِئےَلگےَسچِپِیارُ॥
گورمکھ ۔ مرشد کے ذریعے ۔ آپ و چاریئے ۔ اپنے اعمال و کردار کو سمجہو
مرید مرشد ہوکر کرا گر اپنے خوئش امعال و کردار کو سوچا سمجھا جائے تبھی خدا سے پیار پیدا ہوتا ہے ۔

ਨਾਨਕਕਿਸਨੋਆਖੀਐਆਪੇਦੇਵਣਹਾਰੁ॥੧੦॥
naanak kis no aakhee-ai aapay dayvanhaar. ||10||
O Nanak, whom can we ask? He Himself is the Great Giver. ||10||
O’ Nanak, (this gift of self-reflection) He Himself gives (to some), and we cannot ask anyone else (for this gift). ||10||
ਪਰ, ਹੇਨਾਨਕ! ਇਹਦਾਤਉਹਆਪਹੀਦੇਂਦਾਹੈ, ਕਿਸੇਹੋਰਅੱਗੇਕੁਝਕਿਹਾਨਹੀਂਜਾਸਕਦਾ॥੧੦॥
نانککِسنوآکھیِئےَآپےدیۄنھہارُ॥੧੦॥
۔ دیونہار۔ دینے کی توفیق رکھتا ہے ۔
اے نانک۔ کس سے کہیں کہ دے مجھے جب خود ہی دینے والا ہے ۔

ਸਲੋਕਮਃ੩॥
salok mehlaa 3.
Shalok, Third Mehl:
سلوکمਃ੩॥

ਬਾਬੀਹਾਏਹੁਜਗਤੁਹੈਮਤਕੋਭਰਮਿਭੁਲਾਇ॥
baabeehaa ayhu jagat hai mat ko bharam bhulaa-ay.
This world is a rainbird; let no one be deluded by doubt.
(O’ my friends), let no one stray in doubt (about the nature of) this world, (because in reality) this world is like a Papeeha.
(ਲਫ਼ਜ਼ਪਪੀਹਾਸੁਣਕੇ) ਮਤਾਂਕੋਈਭੁਲੇਖਾਖਾਜਾਏ, ਪਪੀਹਾਇਹਜਗਤਹੈ,
بابیِہاایہُجگتُہےَمتکوبھرمِبھُلاءِ॥
جگت ۔ دنیا ۔ عالم ۔ بھرم۔ وہم و گمان۔ بھٹکن۔ بھلائے ۔ گمراہ ۔
یہ دنیا ایک ببیہا ہےایسا نہ ہو کہ کوئی بھول میں رہے گمراہ رہے

ਇਹੁਬਾਬੀਂਹਾਪਸੂਹੈਇਸਨੋਬੂਝਣੁਨਾਹਿ॥
ih baabeeNhaa pasoo hai is no boojhan naahi.
This rainbird is an animal; it has no understanding at all.
This Papeeha is (ignorant like) an animal and it doesn’t have any understanding.
ਇਹਪਪੀਹਾ (-ਜੀਵ) ਪਸ਼ੂ (-ਸੁਭਾਉ) ਹੈ, ਇਸਨੂੰਇਹਸਮਝਨਹੀਂ,
اِہُبابیِݩہاپسوُہےَاِسنوبوُجھنھُناہِ॥
پسو۔ حیوان۔ بوجھن۔ سمجھ ۔
بایہا یہ دنیا یہ عالم ہے یہ ببیہا تو حیوان ہے ۔ اسے سمجھ نہیں

ਅੰਮ੍ਰਿਤੁਹਰਿਕਾਨਾਮੁਹੈਜਿਤੁਪੀਤੈਤਿਖਜਾਇ॥
amrit har kaa naam hai jit peetai tikh jaa-ay.
The Name of the Lord is Ambrosial Nectar; drinking it in, thirst is quenched.
(It doesn’t know that God’s) Name is that immortalizing elixir upon drinking which, one’s thirst (for worldly things) goes away.
(ਕਿ) ਪਰਮਾਤਮਾਦਾਨਾਮ (ਐਸਾ) ਅੰਮ੍ਰਿਤਹੈਜਿਸਨੂੰਪੀਤਿਆਂ (ਮਾਇਆਦੀ) ਤ੍ਰਿਹਮਿਟਜਾਂਦੀਹੈ।
انّم٘رِتُہرِکانامُہےَجِتُپیِتےَتِکھجاءِ॥
انمرت۔ آب حیات ۔ تکھ ۔ پیاس
کہ الہٰی نام آب حیات ہے جسے پینے سے پیاس مت جاتی ہے ۔

ਨਾਨਕਗੁਰਮੁਖਿਜਿਨ੍ਹ੍ਹਪੀਆਤਿਨ੍ਹ੍ਹਬਹੁੜਿਨਲਾਗੀਆਇ॥੧॥
naanak gurmukh jinH pee-aa tinH bahurh na laagee aa-ay. ||1||
O Nanak, those Gurmukhs who drink it in shall never again be afflicted by thirst. ||1||
O’ Nanak, the Guru’s followers who have partaken of (this nectar), have not been afflicted (with this worldly thirst) again. ||1||
ਹੇਨਾਨਕ! ਜਿਨ੍ਹਾਂਬੰਦਿਆਂਨੇਗੁਰੂਦੇਸਨਮੁਖਹੋਕੇ (ਨਾਮ-ਅੰਮ੍ਰਿਤ) ਪੀਤਾਹੈਉਹਨਾਂਨੂੰਮੁੜਕੇ (ਮਾਇਆਦੀ) ਤ੍ਰੇਹਨਹੀਂਲੱਗਦੀ॥੧॥
نانکگُرمُکھِجِن٘ہ٘ہپیِیاتِن٘ہ٘ہبہُڑِنلاگیِآءِ॥੧॥
۔ بہوڑ۔ دوبارہ ۔
اے نانک۔ جنہوں نے یہ آب حیات پیا ہے انہیں دوبارہ پیاس نہیں لگتی ۔

ਮਃ੩॥
mehlaa 3.
Third Mehl:
مਃ੩॥

ਮਲਾਰੁਸੀਤਲਰਾਗੁਹੈਹਰਿਧਿਆਇਐਸਾਂਤਿਹੋਇ॥
malaar seetal raag hai har Dhi-aa-i-ai saaNt ho-ay.
Malaar is a calming and soothing raga; meditating on the Lord brings peace and tranquility.
Malhar is a very soothing melody, (but) we obtain true peace when (through this melody) we meditate on God.
(ਭਾਵੇਂ) ‘ਮਲਾਰ’ ਠੰਢਾਰਾਗਹੈ (ਭਾਵ, ਠੰਢਪਾਣਵਾਲਾਹੈ), ਪਰ (ਅਸਲ) ਸ਼ਾਂਤੀਤਾਂਹੀਹੁੰਦੀਹੈਜੇ (ਇਸਰਾਗਦੀਰਾਹੀਂ) ਪ੍ਰਭੂਦੀਸਿਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹਕਰੀਏ।
ملارُسیِتلراگُہےَہرِدھِیائِئےَساںتِہوءِ॥
سیتل ۔ ٹھنڈا۔ ہر دھیائے ۔ خدا میں دھیان لگانے سے ۔ سانت۔ سکون۔
ملا ر ٹھنڈک یا سکون پہنچانے والا راگ ہے ۔ خدا میں دھیان لگانے سے سکون ملتا ہے ۔

ਹਰਿਜੀਉਅਪਣੀਕ੍ਰਿਪਾਕਰੇਤਾਂਵਰਤੈਸਭਲੋਇ॥
har jee-o apnee kirpaa karay taaN vartai sabh lo-ay.
When the Dear Lord grants His Grace, then the rain falls on all the people of the world.
When the beloved God shows His mercy, then just like rainfall, (this peace) pervades the entire world.
ਜੇਪ੍ਰਭੂਆਪਣੀਦਇਆਕਰੇਤਾਂ (ਇਹਸ਼ਾਂਤੀ) ਸਾਰੇਜਗਤਵਿਚ (ਇਉਂ) ਵਰਤੇ,
ہرِجیِءُاپنھیِک٘رِپاکرےتاںۄرتےَسبھلوءِ॥
ورتے سبھ لوئے ۔ سبھ لوگوں مراد ساری دنیا میں۔
اگر خدا کی کرم و عنایت کرے تو سب میں بستا معلوم ہوتا ہے

ਵੁਠੈਜੀਆਜੁਗਤਿਹੋਇਧਰਣੀਨੋਸੀਗਾਰੁਹੋਇ॥
vuthai jee-aa jugat ho-ay Dharnee no seegaar ho-ay.
From this rain, all creatures find the ways and means to live, and the earth is embellished.
The earth gets embellished and the creatures feel energized with new life.
ਜਿਵੇਂਮੀਂਹਪਿਆਂਜੀਵਾਂਵਿਚਜੀਵਨ-ਜੁਗਤੀ (ਭਾਵ, ਸੱਤਿਆ) ਆਉਂਦੀਹੈਅਤੇਧਰਤੀਨੂੰਹੀਹਰਿਆਵਲਰੂਪਸੁਹੱਪਣਮਿਲਜਾਂਦਾਹੈ।
ۄُٹھےَجیِیاجُگتِہوءِدھرنھیِنوسیِگارُہوءِ॥
وٹھے ۔ برسنے پر۔ جیا۔ جانداروں کو ۔ جیا جگت۔ زندگی گذارنے کا طریقہ ۔ دھرنی ۔ زمین ۔ سیگار۔ سجاوٹ
۔ جیسے ظاہر ۔ بادل برسنے پر زمین سر سبز ہو جاتی ہے ۔ سبزہ زار پھولوں پھلوں سے خوبصورت دکھائی دینے لگتی ہے ۔

ਨਾਨਕਇਹੁਜਗਤੁਸਭੁਜਲੁਹੈਜਲਹੀਤੇਸਭਕੋਇ॥
naanak ih jagat sabh jal hai jal hee tay sabh ko-ay.
O Nanak, this world is all water; everything came from water.
O’ Nanak this entire world is like the water (of God’s Name). It is from this water (of God’s Name) that everything emerges.
ਹੇਨਾਨਕ! (ਅਸਲਵਿਚ) ਇਹਜਗਤਪਰਮਾਤਮਾਦਾਰੂਪਹੈ (ਕਿਉਂਕਿ) ਹਰੇਕਜੀਵਪਰਮਾਤਮਾਤੋਂਹੀਪੈਦਾਹੁੰਦਾਹੈ;
نانکاِہُجگتُسبھُجلُہےَجلہیِتےسبھکوءِ॥
اے نانک سارا عالم ہی الہٰی شکل وصورت ہے کیونکہ ہر شے خدا کی ہی پیدا کی ہوئی ہے اس طرح سے زندگی گذارنے کے طور طریقے نیک اوصاف سے پر نور ہو جاتے ہیں۔

ਗੁਰਪਰਸਾਦੀਕੋਵਿਰਲਾਬੂਝੈਸੋਜਨੁਮੁਕਤੁਸਦਾਹੋਇ॥੨॥
gur parsaadee ko virlaa boojhai so jan mukat sadaa ho-ay. ||2||
By Guru’s Grace, a rare few realize the Lord; such humble beings are liberated forever. ||2||
However by Guru’s grace only some rare person understands this thing and that person is emancipated forever. ||2||
ਪਰਕੋਈਵਿਰਲਾਬੰਦਾ (ਇਹਗੱਲ) ਗੁਰੂਦੀਮਿਹਰਨਾਲਸਮਝਦਾਹੈ (ਤੇਜੋਸਮਝਲੈਂਦਾਹੈ) ਉਹਮਨੁੱਖਵਿਕਾਰਾਂਤੋਂਰਹਿਤਹੋਜਾਂਦਾਹੈ॥੨॥
گُرپرسادیِکوۄِرلابوُجھےَسوجنُمُکتُسداہوءِ॥੨॥
۔ گر پرسادی ۔ رحمت مرشد سے ۔ بوجھے ۔ سمجھے ۔ مکت۔ آزادی۔
اسکو رحمت مرشد سے کوئی ہی سمجھتا ہے ۔ وہ نجات پاتا ہے ۔

ਪਉੜੀ॥
pa-orhee.
Pauree:
پئُڑیِ॥

ਸਚਾਵੇਪਰਵਾਹੁਇਕੋਤੂਧਣੀ॥
sachaa vayparvaahu iko too Dhanee.
O True and Independent Lord God, You alone are my Lord and Master.
O’ God, You are the only one immortal carefree Master.
ਹੇਪ੍ਰਭੂ! ਤੂੰਸਦਾਕਾਇਮਰਹਿਣਵਾਲਾਵੇਪਰਵਾਹ (ਬੇ-ਮੁਥਾਜ) ਮਾਲਕਹੈ;
سچاۄیپرۄاہُاِکوتوُدھنھیِ॥
دھنی ۔ مالک
اے خدا تو صدیوی بے محتاج مالک ہے

ਤੂਸਭੁਕਿਛੁਆਪੇਆਪਿਦੂਜੇਕਿਸੁਗਣੀ॥
too sabh kichh aapay aap doojay kis ganee.
You Yourself are everything; who else is of any account?
You, by Yourself are everything, who else can I count (as Your equal)?
ਤੂੰਆਪਹੀਸਭਕੁਝ (ਕਰਨਕਰਾਨਜੋਗਾ) ਹੈਂ, ਕੇਹੜੇਦੂਜੇਨੂੰਮੈਂਤੇਰੇਵਰਗਾਮਿਥਾਂ?
توُسبھُکِچھُآپےآپِدوُجےکِسُگنھیِ॥
۔ گنی ۔ سمجھوں ۔
۔ اے خدا تو خود ہی سب کچھ کرنےا ور کرانیکی توفیق رکھتا ہے ۔ دوسرے کس کو تیرےجیسا سمجھو

ਮਾਣਸਕੂੜਾਗਰਬੁਸਚੀਤੁਧੁਮਣੀ॥
maanas koorhaa garab sachee tuDh manee.
False is the pride of man. True is Your glorious greatness.
False is human pride (for anything); true is only Your glory.
(ਦੁਨੀਆਦੀਕਿਸੇਵਡਿਆਈਨੂੰਪ੍ਰਾਪਤਕਰਕੇ) ਮਨੁੱਖਦਾ (ਕੋਈ) ਅਹੰਕਾਰਕਰਨਾਵਿਅਰਥਹੈਤੇਰੀਵਡਿਆਈਹੀਸਦਾਕਾਇਮਰਹਿਣਵਾਲੀਹੈ;
مانھسکوُڑاگربُسچیِتُدھُمنھیِ॥
کوڑا گربھ ۔ جھوٹا غرور۔ منی ۔ وقارو عظمت
۔ انسان کا غرور فضول ہے ۔ تیرے عظمت ہی صدیوی ہے ۔

ਆਵਾਗਉਣੁਰਚਾਇਉਪਾਈਮੇਦਨੀ॥
aavaa ga-on rachaa-ay upaa-ee maydnee.
Coming and going in reincarnation, the beings and species of the world came into being.
Setting up the (process of) coming and going, You created this universe.
ਤੂੰਹੀ ‘ਜਨਮਮਰਨ’ (ਦੀਮਰਯਾਦਾ) ਬਣਾਕੇਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਪੈਦਾਕੀਤੀਹੈ।
آۄاگئُنھُرچاءِاُپائیِمیدنیِ॥
۔ میدنی ۔ زمین
جو اپنے مرشد کے سبق پر عمل کرتا ہے اسی کی زندگی برآور ہے

ਸਤਿਗੁਰੁਸੇਵੇਆਪਣਾਆਇਆਤਿਸੁਗਣੀ॥
satgur sayvay aapnaa aa-i-aa tis ganee.
But if the mortal serves his True Guru, his coming into the world is judged to be worthwhile.
But the coming of that one should be counted (fruitful) who serves (and follows) one’s true Guru.
ਜਿਹੜਾਮਨੁੱਖਆਪਣੇਗੁਰੂਦੇਕਹੇਉਤੇਤੁਰਦਾਹੈਉਸਦਾ (ਜਗਤਵਿਚ) ਆਉਣਾਸਫਲਹੈ।
ستِگُرُسیۄےآپنھاآئِیاتِسُگنھیِ॥
۔ گنی ۔ سمجہو۔
لیکن اس کے آنے کا شمارہونا چاہئے جو سچے گرو کی خدمت کرتا ہے اور اس کی پیروی کرتا ہے

ਜੇਹਉਮੈਵਿਚਹੁਜਾਇਤਕੇਹੀਗਣਤਗਣੀ॥
jay ha-umai vichahu jaa-ay ta kayhee ganat ganee.
And if he eradicates egotism from within himself, then how can he be judged?
If (one’s) ego departs from within, then (one doesn’t feel the necessity) of doing any kind of counting.
ਜੇਮਨੁੱਖਦੇਅੰਦਰੋਂਹਉਮੈਦੂਰਹੋਜਾਏਤਾਂ (ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਆਦਿਕਦੇਅਧੀਨਹੋਕੇ) ਤੌਖ਼ਲੇਕਰਨਦੀਲੋੜਨਹੀਂਰਹਿਜਾਂਦੀ।
جےہئُمےَۄِچہُجاءِتکیہیِگنھتگنھیِ॥
ہونمے ۔ خودی۔ کیہی ۔ کیسی ۔ گنت گنی ۔ عداد و شمار۔
۔ اگر دل سے خودی دور ہو جائے تو اعمال کے حساب کی ضرورت نہیں رہتی

ਮਨਮੁਖਮੋਹਿਗੁਬਾਰਿਜਿਉਭੁਲਾਮੰਝਿਵਣੀ॥
manmukh mohi bubaar ji-o bhulaa manjh vanee.
The self-willed manmukh is lost in the darkness of emotional attachment, like the man lost in the wilderness.
But the self-conceited person keeps wandering in darkness of (worldly) attachments) like the one lost in a jungle.
(ਪਰ) ਆਪਣੇਮਨਦੇਪਿੱਛੇਤੁਰਨਵਾਲਾਮਨੁੱਖਮੋਹ-ਰੂਪਹਨੇਰੇਵਿਚ (ਇਉਂ) ਭਟਕਰਿਹਾਹੈ, ਜਿਵੇਂ (ਰਾਹੋਂ) ਭੁੱਲਾਹੋਇਆਮਨੁੱਖਜੰਗਲਾਂਵਿਚ (ਭਟਕਦਾਹੈ)।
منمُکھموہِگُبارِجِءُبھُلامنّجھِۄنھیِ॥
غبار۔ اندھیرا ۔ ۔ بھلا منجھ ونی ۔ جنگل میں بھولا ہوا۔
۔ خودی پسند محبت کے اندھیرے میں اس طرح بھتکتا رہتا ہے جیسے جنگل راستہ بھولا ہو ۔

ਕਟੇਪਾਪਅਸੰਖਨਾਵੈਇਕਕਣੀ॥੧੧॥
katay paap asaNkh naavai ik kanee. ||11||
Countless sins are erased, by even a tiny particle of the Lord’s Name. ||11||
However even a drop (of God’s) Name can eradicate myriad of sins. ||11||
ਪ੍ਰਭੂਆਪਣੇ ‘ਨਾਮ’ ਦਾਇਕਕਿਣਕਾਦੇਕੇਬੇਅੰਤਪਾਪਕੱਟਦੇਂਦਾਹੈ॥੧੧॥
کٹےپاپاسنّکھناۄےَاِککنھیِ॥੧੧॥
گنی ۔ سمہو ۔ پاب اسنکھ ۔ بیشمار گناہ۔ ناوے اک گنی ۔ نام کا ایک ذرہ ۔
بیشمار گناہوں کو الہٰی نام سچ حق وحقیقت کا ایک ذرہ ختم کر دیتا ہے ۔

ਸਲੋਕਮਃ੩॥
salok mehlaa 3.
Shalok, Third Mehl:
سلوکمਃ੩॥

ਬਾਬੀਹਾਖਸਮੈਕਾਮਹਲੁਨਜਾਣਹੀਮਹਲੁਦੇਖਿਅਰਦਾਸਿਪਾਇ॥
baabeehaa khasmai kaa mahal na jaanhee mahal daykh ardaas paa-ay.
O rainbird, you do not know the Mansion of your Lord and Master’s Presence. Offer your prayers to see this Mansion.
O’ Papeeha (like seeker), you don’t know the mansion of (your real) Master (and you are crying before powerless entities, that is why your prayers are not being answered. First you should pray to) see the mansion (of the true Master.
ਹੇ (ਜੀਵ) ਪਪੀਹੇ! ਤੂੰਆਪਣੇਮਾਲਕਦਾਘਰਨਹੀਂਜਾਣਦਾ (ਤਾਹੀਂਏਮਾਇਆਦੀਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਨਾਲਆਤੁਰਹੋਰਿਹਾਹੈਂ), (ਮਾਲਕਦਾ) ਘਰਵੇਖਣਲਈਅਰਜ਼ੋਈਕਰ।
بابیِہاکھسمےَکامہلُنجانھہیِمہلُدیکھِارداسِپاءِ॥
یہاں انسان کو باپپیہے سے تشبیح دی ہے۔ خصمے ۔ مالک ۔ خدا۔ محل۔ ٹھکانہ ۔ نہ جانہی ۔ نہیں جانتا۔ ارداس پائے ۔ عرض گذار
اے انسان تجھے خدا کے گھر کا پتہ نہیں گھر کے دیکھنے کے لئے عرض گذار اپنی مرضی سے زیادہ پکار کرتا ہے

ਆਪਣੈਭਾਣੈਬਹੁਤਾਬੋਲਹਿਬੋਲਿਆਥਾਇਨਪਾਇ॥
aapnai bhaanai bahutaa boleh boli-aa thaa-ay na paa-ay.
You speak as you please, but your speech is not accepted.
As long as) guided by your own self-conceit, you keep crying, that crying won’t bring any fruit.
(ਜਿਤਨਾਚਿਰ) ਤੂੰਆਪਣੇ (ਮਨਦੀ) ਮਰਜ਼ੀਪਿੱਛੇਤੁਰਕੇਬਹੁਤਾਬੋਲਦਾਹੈਂ, ਇਹਬੋਲਣਾਪ੍ਰਵਾਨਨਹੀਂਹੁੰਦਾ।
آپنھےَبھانھےَبہُتابولہِبولِیاتھاءِنپاءِ॥
۔ آپنے بھانے ۔ اپنی مرضی سے ۔ بہتا بولیا۔ زیادہ غرور ۔ تھائے ۔ ٹھکانے
آپ اپنی مرضی کے مطابق بولتے ہیں ، لیکن آپ کی تقریر قبول نہیں کی گئی ہے ۔ اس لئے پکار قبول نہیں ہوتی ۔

ਖਸਮੁਵਡਾਦਾਤਾਰੁਹੈਜੋਇਛੇਸੋਫਲਪਾਇ॥
khasam vadaa daataar hai jo ichhay so fal paa-ay.
Your Lord and Master is the Great Giver; whatever you desire, you shall receive from Him.
(But the true Master) is a great Giver. (If you pray before Him) you would obtain whatever you wish.
(ਹੇਜੀਵ!) ਮਾਲਕਬੜੀਆਂਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ਾਂਕਰਨਵਾਲਾਹੈ (ਉਸਦੇਦਰਤੇਪਿਆਂ) ਜੋਮੰਗੀਏਸੋਮਿਲਜਾਂਦਾਹੈ।
کھسمُۄڈاداتارُہےَجواِچھےسوپھلپاءِ॥
۔ داتار۔ سخی۔ دانی ۔ چھے ۔ خواہش مراد ۔ سو ۔ وہی ۔ پھل۔ نتیجہ
مالک بھاری سخی ہے اس سے مرادیں خواہشات پوری ہوتی ہیں۔

ਬਾਬੀਹਾਕਿਆਬਪੁੜਾਜਗਤੈਕੀਤਿਖਜਾਇ॥੧॥
baabeehaa ki-aa bapurhaa jagtai kee tikh jaa-ay. ||1||
Not only the thirst of the poor rainbird, but the thirst of the whole world is quenched. ||1||
(Actually), what to speak of a poor Papeeha (like ordinary human being, by praying at His door) the thirst of the entire world goes away. ||1||
ਇਹ (ਜੀਵ) ਪਪੀਹਾਵਿਚਾਰਾਕੀਹਹੈ? (ਪ੍ਰਭੂਦੇਦਰਤੇਅਰਜ਼ੋਈਕੀਤਿਆਂ) ਸਾਰੇਜਗਤਦੀ (ਮਾਇਆਦੀ) ਤ੍ਰੇਹਮਿਟਜਾਂਦੀਹੈ॥੧॥
بابیِہاکِیابپُڑاجگتےَکیِتِکھجاءِ॥੧॥
۔ بیچارہ ۔ تکھ ۔ پیاس۔
انسان اکیلا بیچارہ تو کیا سارے عالم کی پیار بجھاتا ہے ۔

ਮਃ੩॥
mehlaa 3.
Third Mehl:
مਃ੩॥

ਬਾਬੀਹਾਭਿੰਨੀਰੈਣਿਬੋਲਿਆਸਹਜੇਸਚਿਸੁਭਾਇ॥
baabeehaa bhinnee rain boli-aa sehjay sach subhaa-ay.
The night is wet with dew; the rainbird sings the True Name with intuitive ease.
When during the dewy, wet night (early morning, like) a Papeeha in its true innate nature, one prays (for the water of God’s Name and says):
(ਜਦੋਂ) (ਜੀਵ-) ਪਪੀਹਾਅੰਮ੍ਰਿਤਵੇਲੇਅਡੋਲਅਵਸਥਾਵਿਚਪ੍ਰਭੂ-ਚਰਨਾਂਵਿਚਜੁੜਕੇ (ਜੁੜੇ) ਮਨਦੀਮੌਜਨਾਲਅਰਜ਼ੋਈਕਰਦਾਹੈ,
بابیِہابھِنّنیِریَنھِبولِیاسہجےسچِسُبھاءِ॥
بھنی ۔ رین ۔ پر سرور یا پیار۔ سہجے سچ سبھائے ۔ پر سکون حالت میں ۔ حقیقت سمجھ کر اسکے پریم پیار سے ۔
رات اوس کی لپیٹ میں ہے۔ بارش برد نے بدیہی آسانی کے ساتھ صحیح نام گایا

ਇਹੁਜਲੁਮੇਰਾਜੀਉਹੈਜਲਬਿਨੁਰਹਣੁਨਜਾਇ॥
ih jal mayraa jee-o hai jal bin rahan na jaa-ay.
This water is my very soul; without water, I cannot survive.
This water (of God’s Name) is my very life. Without this water I cannot survive, (God answers one’s prayer.
ਕਿਪ੍ਰਭੂਦਾਨਾਮਮੇਰੀਜਿੰਦਹੈ, ‘ਨਾਮ’ ਤੋਂਬਿਨਾਮੈਂਜੀਊਨਹੀਂਸਕਦਾ,
اِہُجلُمیراجیِءُہےَجلبِنُرہنھُنجاءِ॥
یہ جل ۔ میرا دالہٰی نام حقیقت
انسان اعلے الصبح پر سکون دلی پیار سے عرض گذارتا ہے کہ الہٰی نام ست سچ حق وحقیقت ہی میری زندگی ہے ۔ اس کے بغیر میرا جینا محال ہے ۔

ਗੁਰਸਬਦੀਜਲੁਪਾਈਐਵਿਚਹੁਆਪੁਗਵਾਇ॥
gur sabdee jal paa-ee-ai vichahu aap gavaa-ay.
Through the Word of the Guru’s Shabad, this water is obtained, and egotism is eradicated from within.
This is how, by making a prayer) through the Guru’s word and shedding our self-conceit, we obtain the water (of God’s Name).
(ਤਾਂਇਸਤਰ੍ਹਾਂ) ਮਨਵਿਚੋਂਆਪਾ-ਭਾਵਗਵਾਕੇਗੁਰੂਦੇਸ਼ਬਦਦੀਰਾਹੀਂਨਾਮ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਿਲਦਾਹੈ।
گُرسبدیِجلُپائیِئےَۄِچہُآپُگۄاءِ॥
۔ گر پرسادی ۔ رحمت مرشد سے ۔ آپ ۔ خودی ۔ اور اپناپن
دل سے خودی اور خویشتا ختم کرکے کلام مرشد کے ذریعے

ਨਾਨਕਜਿਸੁਬਿਨੁਚਸਾਨਜੀਵਦੀਸੋਸਤਿਗੁਰਿਦੀਆਮਿਲਾਇ॥੨॥
naanak jis bin chasaa na jeevdee so satgur dee-aa milaa-ay. ||2||
O Nanak, I cannot live without Him, even for a moment; the True Guru has led me to meet Him. ||2||
O’ Nanak, without whom one cannot survive even for a moment, the true Guru unites (a seeker) with that God. ||2||
ਹੇਨਾਨਕ! ਜਿਸਪ੍ਰਭੂਤੋਂਬਿਨਾਇਕਪਲਕਭਰਭੀਜੀਵਿਆਨਹੀਂਜਾਸਕਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂਨੇ (ਅਰਜ਼ੋਈਕਰਨਵਾਲੇਨੂੰ) ਉਹਪ੍ਰਭੂਮਿਲਾਦਿੱਤਾਹੈ (ਭਾਵ, ਮਿਲਾਦੇਂਦਾਹੈ) ॥੨॥
نانکجِسُبِنُچسانجیِۄدیِسوستِگُرِدیِیامِلاءِ॥੨॥
۔ چسا ۔ تھوڑے سے وقت کے لئے ۔ جیودی ۔ زندگی ۔
۔ اے نانک۔ جس کے بغیر ایک بل کے لئے زندگی محال ہے اسے سچے مرشد نے ملا دیا ہے ۔

ਪਉੜੀ॥
pa-orhee.
Pauree:
پئُڑیِ॥

ਖੰਡਪਤਾਲਅਸੰਖਮੈਗਣਤਨਹੋਈ॥
khand pataal asaNkh mai ganat na ho-ee.
There are countless worlds and nether regions; I cannot calculate their number.
(O’ God), myriads are the worlds and underworlds (in Your universe) that I cannot count.
(ਇਸਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਦੇ) ਬੇਅੰਤਧਰਤੀਆਂਤੇਪਾਤਾਲਹਨ, ਮੈਥੋਂਗਿਣੇਨਹੀਂਜਾਸਕਦੇ।
کھنّڈپتالاسنّکھمےَگنھتنہوئیِ॥
زمین اسکے حصے جذیرے اور زیر زمین اتنی ہیں کہ شمار نہیں کیا جا سکتا ۔

ਤੂਕਰਤਾਗੋਵਿੰਦੁਤੁਧੁਸਿਰਜੀਤੁਧੈਗੋਈ॥
too kartaa govindtuDh sirjee tuDhai go-ee.
You are the Creator, the Lord of the Universe; You create it, and You destroy it.
You are its Creator and You are its Master. You have created this universe and You have destroyed it.
(ਹੇਪ੍ਰਭੂ!) ਤੂੰ (ਇਸਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਨੂੰ) ਪੈਦਾਕਰਨਵਾਲਾਹੈਂਤੂੰਹੀਇਸਦੀਸਾਰਲੈਣਵਾਲਾਹੈਂ, ਤੂੰਹੀਪੈਦਾਕੀਤੀਹੈਤੂੰਹੀਨਾਸਕਰਦਾਹੈਂ।
توُکرتاگوۄِنّدُتُدھُسِرجیِتُدھےَگوئیِ॥
سرجی ۔ سازی ۔ پیدا کی ۔ تدھے گوئی۔ مٹائی۔
اے خدا تو ہی سازدہ ہے ان کا تو نے ہی یہ عالم پیدا کیا ہے تو ہی اسے مٹانیوالا ہے

ਲਖਚਉਰਾਸੀਹਮੇਦਨੀਤੁਝਹੀਤੇਹੋਈ॥
lakh cha-oraaseeh maydnee tujh hee tay ho-ee.
The 8.4 million species of beings issued forth from You.
It is from You that millions of species have come to be.
ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਦੀਚੌਰਾਸੀਲਖਜੂਨਤੈਥੋਂਹੀਪੈਦਾਹੋਈਹੈ।
لکھچئُراسیِہمیدنیِتُجھہیِتےہوئیِ॥
میدنی ۔ زمین ۔ تجھ ہی ۔ تو نے ہی
۔ چوراسی لاکھ قسم کے جاندار تو نے ہی اس روئے زمین پر پیدا کیے ہیں

ਇਕਿਰਾਜੇਖਾਨਮਲੂਕਕਹਹਿਕਹਾਵਹਿਕੋਈ॥
ik raajay khaan malook kaheh kahaaveh ko-ee.
Some are called kings, emperors and nobles.
There are many who call themselves kings, chiefs, and emperors.
(ਇਥੇ) ਕਈਆਪਣੇਆਪਨੂੰਰਾਜੇਖ਼ਾਨਤੇਮਲਕਆਖਦੇਹਨਤੇਅਖਵਾਂਦੇਹਨ,
اِکِراجےکھانملوُککہہِکہاۄہِکوئیِ॥
۔ راجے ۔ حکمران ۔ خان۔ دس ہزاری ۔ ملوک۔ ملکوں کے بادشاہ ۔ شہنشاہ ۔
۔ ایک راجے یا حکمران خان یا سردار اور مالکان ملکوں کے مراد بادشاہ شہنشاہ کہلاتے ہیں۔

ਇਕਿਸਾਹਸਦਾਵਹਿਸੰਚਿਧਨੁਦੂਜੈਪਤਿਖੋਈ॥
ik saah sadaaveh sanch Dhan doojai patkho-ee.
Some claim to be bankers and accumulate wealth, but in duality they lose their honor.
Amassing wealth some call themselves rich bankers, but being in love with the other (worldly wealth, instead of God), they have lost their honor.
ਕਈਧਨਇਕੱਠਾਕਰਕੇ (ਆਪਣੇਆਪਨੂੰ) ਸ਼ਾਹਸਦਾਂਦੇਹਨ, (ਪਰ) ਇਸਦੂਜੇਮੋਹਵਿਚਪੈਕੇਇੱਜ਼ਤਗਵਾਲੈਂਦੇਹਨ।
اِکِساہسداۄہِسنّچِدھنُدوُجےَپتِکھوئیِ
ساہ ۔ شاہوکار۔ سداویہہ۔ کہلاتے ہین۔ سنچ دھن۔ دولت اکھٹی کرتے ہیں۔ دوجے ۔ دویت ۔ پت۔ عزت
ایک دولت اکھٹی کرتے ہیں اور شاہوکار کہلاتے ہیں اور دوئی دویت میں عزت گنواتے ہیں

ਇਕਿਦਾਤੇਇਕਮੰਗਤੇਸਭਨਾਸਿਰਿਸੋਈ॥
ik daatay ik mangtay sabhnaa sir so-ee.
Some are givers, and some are beggars; God is above the heads of all.
There are some givers, and some beggars, but above all is that (same God).
ਇਥੇਕਈਦਾਤੇਹਨਕਈਮੰਗਤੇਹਨ (ਪਰਕੀਹਦਾਤੇਤੇਕੀਹਮੰਗਤੇ) ਸਭਨਾਂਦੇਸਿਰਉਤੇਉਹਪ੍ਰਭੂਹੀਖਸਮਹੈ।
اِکِداتےاِکمنّگتےسبھناسِرِسوئیِ॥
۔ داتے ۔ سخی ۔ نگتے ۔ بھکاری ۔ سبھنا سر۔ سب کے اوپر ۔ سوئی ۔ وہی ۔
ایک سخی ہیں اور ایک بھکاری منگر سب پر ہے سایہ اسی خدا کا اور سب کا ہے مالک وہ ۔

ਵਿਣੁਨਾਵੈਬਾਜਾਰੀਆਭੀਹਾਵਲਿਹੋਈ॥
vin naavai baajaaree-aa bheehaaval ho-ee.
Without the Name, they are vulgar, dreadful and wretched.
(All those) who are bereft of God’s Name are (like) street clowns and remain dread stricken.
(ਭਾਵੇਂਰਾਜੇਸਦਾਣਭਾਵੇਂਸ਼ਾਹਅਖਵਾਣ) ਪ੍ਰਭੂਦੇਨਾਮਤੋਂਬਿਨਾਜੀਵ (ਮਾਨੋ) ਬਹੁ-ਰੂਪੀਏਹਨ (ਧਰਤੀਇਹਨਾਂਦੇਭਾਰਨਾਲ) ਭੈ-ਭੀਤਹੋਈਹੋਈਹੈ।
ۄِنھُناۄےَباجاریِیابھیِہاۄلِہوئیِ॥
کوڑ۔ کفر۔ جھوٹ ۔ ہن ناوے ۔ سچ ۔ حق وحقیقت کے بغیر۔ باجا ری
مگر الہٰی نام ست سچ حق وحقیقت کے بغیر تمام بہروپیئے اور مسخرے ہیں۔

ਕੂੜਨਿਖੁਟੇਨਾਨਕਾਸਚੁਕਰੇਸੁਹੋਈ॥੧੨॥
koorh nikhutay naankaa sach karay so ho-ee. ||12||
Falsehood shall not last, O Nanak; whatever the True Lord does, comes to pass. ||12||
O’ Nanak, the falsehood (and all false pretension) perishes (in the end), and only that remains which the eternal (God) does. ||12||
ਹੇਨਾਨਕ! (ਇਹਰਾਜੇਤੇਸ਼ਾਹੂਕਾਰਆਦਿਕ) ਕੂੜਦੇਸੌਦੇਮੁੱਕਜਾਂਦੇਹਨ (ਭਾਵਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ-ਅਧੀਨਹੋਕੇਰਾਜਧਨਆਦਿਕਦਾਮਾਣਕੂੜਾਹੈ) ਜੋਕੁਝਸਦਾ-ਥਿਰਰਹਿਣਵਾਲਾਪ੍ਰਭੂਕਰਦਾਹੈਉਹੀਹੈ॥੧੨॥
کوُڑنِکھُٹےنانکاسچُکرےسُہوئیِ॥੧੨॥
۔ بہروییئے ۔ مسخرے ۔ بھیہاول ۔ خوف زدہ ۔ نکھٹے ۔ مٹ جاتا ہے ۔
اے نانک۔ بالا آخر کفر مٹ جاتا ہے ۔ سچ حق وحقیقت اور سچ و خدا جو کرتا ہے وہی ہوتا ہے ۔

ਸਲੋਕਮਃ੩॥
salok mehlaa 3.
Shalok, Third Mehl:
سلوکمਃ੩॥

ਬਾਬੀਹਾਗੁਣਵੰਤੀਮਹਲੁਪਾਇਆਅਉਗਣਵੰਤੀਦੂਰਿ॥
baabeehaa gunvantee mahal paa-i-aa a-uganvantee door.
O rainbird, the virtuous soul-bride attains the Mansion of her Lord’s Presence; the unworthy, unvirtuous one is far away.
O’ Pappeeha (like seeker), the virtuous bride (soul) finds (God’s mansion; but) the unworthy remains far removed from it.
ਹੇ (ਜੀਵ-) ਪਪੀਹੇ! ਗੁਣਾਂਵਾਲੀ (ਜੀਵ-ਇਸਤ੍ਰੀ) ਨੂੰਰੱਬਦਾਘਰਲੱਭਪੈਂਦਾਹੈ, ਪਰਅਉਗਣਿਆਰੀਉਸਤੋਂਵਿਥਤੇਰਹਿੰਦੀਹੈ।
بابیِہاگُنھۄنّتیِمہلُپائِیاائُگنھۄنّتیِدوُرِ॥
گنھونتی ۔ بااوصاف ۔ وصف ولاے ۔ گنوان ۔ محل۔ ٹھکانہ ۔ منزل ۔ مقصد ۔ اوگنونتی ۔ بدکار۔ بداوصاف۔ دور ۔ خدا سے دور
اے انسان گنواے انسان منزل پا لیتے ہیں اوگنوں والوں سے منزل دور ہو جاتی ہے

ਅੰਤਰਿਤੇਰੈਹਰਿਵਸੈਗੁਰਮੁਖਿਸਦਾਹਜੂਰਿ॥
antar tayrai har vasai gurmukh sadaa hajoor.
Deep within your inner being, the Lord abides. The Gurmukh beholds Him ever-present.
(O’ bride soul), God abides within you and through Guru’s grace you can always see Him right in front of you.
ਹੇ (ਜੀਵ-) ਪਪੀਹੇ! ਤੇਰੇਅੰਦਰਹੀਰੱਬਵੱਸਦਾਹੈ, ਗੁਰੂਦੇਸਨਮੁਖਹੋਇਆਂਸਦਾਅੰਗ-ਸੰਗਦਿੱਸਦਾਹੈ।
انّترِتیرےَہرِۄسےَگُرمُکھِسداہجوُرِ॥
۔ انتر ۔ ذہن و قلب۔ میں۔ گورمکھ سدا حضور۔ مرید مرشد کےد لمیں بستا ہے
۔ اے انسان خدا تیرے ذہن و قلب میں بستا ہے اور مرید مرشد کے ساتھ اور ھاضر رہتا ہے

ਕੂਕਪੁਕਾਰਨਹੋਵਈਨਦਰੀਨਦਰਿਨਿਹਾਲ॥
kook pukaar na hova-ee nadree nadar nihaal.
When the Lord bestows His Glance of Grace, the mortal no longer weeps and wails.
(Once one sees Him), then no hue and cry happens, because just by His glance of grace one is delighted.
(ਗੁਰੂਦੀਸਰਨਪਿਆਂ) ਕਿਸੇਕੂਕਪੁਕਾਰਦੀਲੋੜਨਹੀਂਰਹਿੰਦੀ, ਮੇਹਰਾਂਦੇਸਾਂਈਦੀਮਿਹਰਦੀਨਜ਼ਰਨਾਲਨਿਹਾਲਹੋਜਾਈਦਾਹੈ।
کوُکپُکارنہوۄئیِندریِندرِنِہال॥
۔ کوک پکار۔ آہ وازاری ۔ ندری ۔ نظر عنایت و شفقت سے ۔ ندرنہال۔ نظر سے خوش۔
۔ نہ عرض کی ضرورت رہتی ہے نہ آہ وزاری و شکایت کی رحمان الرحیم کی نظر عنایت و شفقت سے خوشیاں اور لہریں بہریں ہو جاتی ہیں۔

ਨਾਨਕਨਾਮਿਰਤੇਸਹਜੇਮਿਲੇਸਬਦਿਗੁਰੂਕੈਘਾਲ॥੧॥
naanak naam ratay sehjay milay sabad guroo kai ghaal. ||1||
O Nanak, those who are imbued with the Naam intuitively merge with the Lord; they practice the Word of the Guru’s Shabad. ||1||
O’ Nanak, they who are imbued with the love of (God’s) Name, imperceptibly meet (God) by doing the hard work (of meditating on God’s Name) through (Gurbani) the word of the Guru. ||1||
ਹੇਨਾਨਕ! ਪ੍ਰਭੂਦੇਨਾਮਵਿਚਰੰਗੇਹੋਏਬੰਦੇਗੁਰੂਦੇਸ਼ਬਦਵਿਚ (ਜੁੜਕੇ) ਘਾਲਕਮਾਈਕਰਕੇਆਤਮਕਅਡੋਲਤਾਵਿਚਟਿਕੇਰਹਿਕੇਉਸਨੂੰਮਿਲਪੈਂਦੇਹਨ॥੧॥
نانکنامِرتےسہجےمِلےسبدِگُروُکےَگھال॥੧॥
نام رتے ۔ نام میں محو ومجذوب مراد ست سچ حق وحقیقت اپنانے سے ۔ سہجے ۔ آسانی سے ۔ سبد گروکے گھال۔ کلام سبق وواعظ مرشد پر عمل کرنیپر۔
اے نانک الہٰی نام ست سچ حق اور حقیقت پر عمل کرنے سے اور کلام سبق واعظ و جھوٹ پر عمل کرنے سے آسانی سے الہٰی وصل ملاپ و دیدار حاصل ہوجاتا ہے ۔