Urdu-Raw-Page-1276

ੴਸਤਿਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ॥
ik-oNkaar satgur parsaad.
One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:
ਅਕਾਲਪੁਰਖਇੱਕਹੈਅਤੇਸਤਿਗੁਰੂਦੀਕਿਰਪਾਨਾਲਮਿਲਦਾਹੈ।
ایک اونکارستِگُرپ٘رسادِ॥
ایک لازوال خالق خدا جو سچے گرو کے فضل سے جانا گیا

ਕਰਮੁਹੋਵੈਤਾਸਤਿਗੁਰੁਪਾਈਐਵਿਣੁਕਰਮੈਪਾਇਆਨਜਾਇ॥
karam hovai taa satgur paa-ee-ai vin karmai paa-i-aa na jaa-ay.
If it is in his karma, then he finds the True Guru; without such karma, He cannot be found.
(O’ my friends), only when we are blessed with the grace of God do we obtain (the guidance of) the true Guru. The (true Guru) cannot be obtained without (divine) grace).
ਜਦੋਂਪਰਮਾਤਮਾਦੀਮਿਹਰਹੁੰਦੀਹੈਤਦੋਂਗੁਰੂਮਿਲਦਾਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾਦੀਮਿਹਰਤੋਂਬਿਨਾਗੁਰੂਨਹੀਂਮਿਲਸਕਦਾ।
کرمُہوۄےَتاستِگُرُپائیِئےَۄِنھُکرمےَپائِیانجاءِ॥
کرم۔بخشش۔ کنچن ۔ سونا۔ جاں۔ یا رجائے ۔
اگر الہٰی بخشش اور کرم و عنایت ہو تبھی سچا مرشد ملتا ہے ۔ بغیر بخشش نہیں ملتا

ਸਤਿਗੁਰੁਮਿਲਿਐਕੰਚਨੁਹੋਈਐਜਾਂਹਰਿਕੀਹੋਇਰਜਾਇ॥੧॥
satgur mili-ai kanchan ho-ee-ai jaaN har kee ho-ay rajaa-ay. ||1||
He meets the True Guru, and he is transformed into gold, if it is the Lord’s Will. ||1||
But when God so wills it, we meet the true Guru and become (pure like) gold (by following Guru’s advice). ||1||
ਜੇਗੁਰੂਮਿਲਪਏਤਾਂਮਨੁੱਖ (ਸ਼ੁੱਧ) ਸੋਨਾਬਣਜਾਂਦਾਹੈ। (ਪਰਇਹਤਦੋਂਹੀਹੁੰਦਾਹੈ) ਜਦੋਂਪਰਮਾਤਮਾਦੀਰਜ਼ਾਹੋਵੇ॥੧॥
ستِگُرُمِلِئےَکنّچنُہوئیِئےَجاںہرِکیِہوءِرجاءِ॥੧॥
رضائے ۔ فرمان (1)
۔ سچے مرشد ملنے پر انسان سونے کی مانند قابل قدر ہوجاتا ہے یا رضائے الہٰی ہو (1)

ਮਨਮੇਰੇਹਰਿਹਰਿਨਾਮਿਚਿਤੁਲਾਇ॥
man mayray har har naam chit laa-ay.
O my mind, focus your consciousness on the Name of the Lord, Har, Har.
O’ my mind, attune your self to God’s Name.
ਹੇਮੇਰੇਮਨ! ਸਦਾਪਰਮਾਤਮਾਦੇਨਾਮਵਿਚਸੁਰਤਜੋੜੀਰੱਖ।
منمیرےہرِہرِنامِچِتُلاءِ॥
اے دل الہٰی نام ست سچ حق وحقیقت سے پیار کر ۔

ਸਤਿਗੁਰਤੇਹਰਿਪਾਈਐਸਾਚਾਹਰਿਸਿਉਰਹੈਸਮਾਇ॥੧॥ਰਹਾਉ॥
satgur tay har paa-ee-ai saachaa har si-o rahai samaa-ay. ||1|| rahaa-o.
The Lord is found through the True Guru, and then he remains merged with the True Lord. ||1||Pause||
(Remember that) it is only through the true Guru that we obtain eternal God and remain merged in God. ||1||Pause||
ਸਦਾਕਾਇਮਰਹਿਣਵਾਲਾਪਰਮਾਤਮਾਗੁਰੂਦੀਰਾਹੀਂਮਿਲਦਾਹੈ, (ਜਿਸਮਨੁੱਖਨੂੰਗੁਰੂਮਿਲਪੈਂਦਾਹੈਉਹਮਨੁੱਖ) ਪਰਮਾਤਮਾਵਿਚਲੀਨਰਹਿੰਦਾਹੈ॥੧॥ਰਹਾਉ॥
ستِگُرتےہرِپائیِئےَساچاہرِسِءُرہےَسماءِ॥੧॥رہاءُ॥
ساچا۔ صدیوی سچا۔ سمائے محو ومجذوب ۔ رہاؤ۔
سچے مرشد کے ذریعے الہٰی ملاپ حاصل ہوتا ہے ۔ جو سچا ہے صدیوی ہے ۔ اس میں محو ومجذوب رہو ۔ رہاؤ

ਸਤਿਗੁਰਤੇਗਿਆਨੁਊਪਜੈਤਾਂਇਹਸੰਸਾਜਾਇ॥
satgur tay gi-aan oopjai taaN ih sansaa jaa-ay.
Spiritual wisdom wells up through the True Guru, and then this cynicism is dispelled.
(O’ my friends, when through the guidance of the) true Guru (divine) wisdom wells up in us, this dread (of birth and death) goes away.
ਜਦੋਂਗੁਰੂਦੀਰਾਹੀਂ (ਮਨੁੱਖਦੇਅੰਦਰ) ਆਤਮਕਜੀਵਨਦੀਸੂਝਪੈਦਾਹੁੰਦੀਹੈ, ਤਦੋਂਮਨੁੱਖਦੇਮਨਦੀਭਟਕਣਾਦੂਰਹੋਜਾਂਦੀਹੈ।
ستِگُرتےگِیانُاوُپجےَتاںاِہسنّساجاءِ॥
گیان۔ اپپجے ۔ سمجھ آتی ہے ۔ علم پیدا ہوتا ہے ۔ سنسا۔ فکر ۔تشویش ۔
سچے مرشد سے علم اور سمجھ آتی ہے تب انسانی دل کی بھٹکن اور تشویش دور ہوتی ہے ۔

ਸਤਿਗੁਰਤੇਹਰਿਬੁਝੀਐਗਰਭਜੋਨੀਨਹਪਾਇ॥੨॥
satgur tay har bujhee-ai garabh jonee nah paa-ay. ||2||
Through the True Guru, the Lord is realized, and then, he is not consigned to the womb of reincarnation ever again. ||2||
From the true Guru we realize God and then one doesn’t fall into existences again. ||2||
ਗੁਰੂਦੀਰਾਹੀਂਪਰਮਾਤਮਾਨਾਲਸਾਂਝਬਣਦੀਹੈ, ਤੇ, ਮਨੁੱਖਜੰਮਣਮਰਨਦੇਗੇੜਵਿਚਨਹੀਂਪੈਂਦਾ॥੨॥
ستِگُرتےہرِبُجھیِئےَگربھجونیِنہپاءِ॥੨॥
بھیئے ۔ سمجھ آتی ہے ۔ گربھجونی ۔ تناسخ ۔ آواگون (2)
مرشد کے ذیرعے الہیی ہستی کی سمجھ آتی ہے تب انسان پس و پیش و تناسخ میں نہیں پڑتا (2)

ਗੁਰਪਰਸਾਦੀਜੀਵਤਮਰੈਮਰਿਜੀਵੈਸਬਦੁਕਮਾਇ॥
gur parsaadee jeevat marai mar jeevai sabad kamaa-ay.
By Guru’s Grace, the mortal dies in life, and by so dying, lives to practice the Word of the Shabad.
(O’ my friends, when one follows Guru’s guidance, then) by Guru’s grace (one erases one’s ego so completely, as if one has died to the world and after) so dying, one lives (an entirely new spiritual life) by acting in accordance with the (Guru’s) word.
ਗੁਰੂਦੀਕਿਰਪਾਨਾਲਮਨੁੱਖਦੁਨੀਆਦੀਕਿਰਤ-ਕਾਰਕਰਦਾਹੋਇਆਹੀਮਾਇਆਦੇਮੋਹਤੋਂਬਚਿਆਰਹਿੰਦਾਹੈ।ਗੁਰੂਦੇਸ਼ਬਦਅਨੁਸਾਰਆਪਣਾਜੀਵਨਬਣਾਕੇਮਨੁੱਖਵਿਕਾਰਾਂਵਲੋਂਹਟਕੇਆਤਮਕਜੀਵਨਹਾਸਲਕਰਲੈਂਦਾਹੈ।
گُرپرسادیِجیِۄتمرےَمرِجیِۄےَسبدُکماءِ॥
گرپر سادی رحمت مرشد سے ۔ جیوت مرئے ۔ دنیاوی ۔ جھمیلوں سے بے نیاز۔ مرجیے ۔ روحانی واخلای زندگی بسر کرے ۔ سبد کمائے ۔ سبق مرشد پر عمل پیرا ہو۔ اور اپنا اسکے مطابق اخلاق اور ال چلن بنائے
سچے مرشد کی رھمت سے دوران حیات دنیاوی دولت پر ست زندگی ترک کرکے سبق مرسشد پر عمل پیرا ہو جاتا ہے ۔

ਮੁਕਤਿਦੁਆਰਾਸੋਈਪਾਏਜਿਵਿਚਹੁਆਪੁਗਵਾਇ॥੩॥
mukatdu-aaraa so-ee paa-ay je vichahu aap gavaa-ay. ||3||
He alone finds the Door of Salvation, who eradicates self-conceit from within himself. ||3||
(In this way), only that one obtains the door to salvation (from worldly attachments) who dispels all self- (conceit). ||3||
ਉਹੀਮਨੁੱਖਵਿਕਾਰਾਂਵਲੋਂਖ਼ਲਾਸੀਦਾਰਸਤਾਲੱਭਸਕਦਾਹੈ, ਜਿਹੜਾਆਪਣੇਅੰਦਰੋਂਆਪਾ-ਭਾਵਦੂਰਕਰਦਾਹੈ॥੩॥
مُکتِدُیاراسوئیِپاۓجِۄِچہُآپُگۄاءِ॥੩॥
۔ مکتدوآر ۔ راہ نجات۔ آپ ۔ خودی۔ اپناپن۔ خوئشتا (3)
مگر نجات وہی پاتا ہے جو دل سے خود پرستی مٹاتا ہے (3)

ਗੁਰਪਰਸਾਦੀਸਿਵਘਰਿਜੰਮੈਵਿਚਹੁਸਕਤਿਗਵਾਇ॥
gur parsaadee siv ghar jammai vichahu sakat gavaa-ay.
By Guru’s Grace, the mortal is reincarnated into the Home of the Lord, having eradicated Maya from within.
(O’ my friends), through Guru’s grace one (is so transformed into a pious person, as if one) is reborn in the divine house, because one completely dispels the material thoughts (from one’s mind.
ਗੁਰੂਦੀਕਿਰਪਾਨਾਲਮਨੁੱਖਆਪਣੇਅੰਦਰੋਂਮਾਇਆਦਾਪ੍ਰਭਾਵਦੂਰਕਰਕੇਪਰਮਾਤਮਾਦੇਘਰਵਿਚਜੰਮਪੈਂਦਾਹੈ (ਪਰਮਾਤਮਾਦੀਯਾਦਵਿਚਜੁੜਿਆਰਹਿਕੇਨਵਾਂਆਤਮਕਜੀਵਨਬਣਾਲੈਂਦਾਹੈ)।
گُرپرسادیِسِۄگھرِجنّمےَۄِچہُسکتِگۄاءِ॥
شوکرجمے ۔ خدا پرست۔ سکت۔ دولت پرستی ۔
رحمت مرشد سےانسان دولتی پرستی اور خود پرستی چھوڑ کر خدا پرست ہوجاتا ہے ۔ بدیاں برائیاں شہوت پرستی لالچ غرور و تکبر اور غصہ وغیرہ جنکا تدارک محال ہے ترک کر دیتا ہے

ਅਚਰੁਚਰੈਬਿਬੇਕਬੁਧਿਪਾਏਪੁਰਖੈਪੁਰਖੁਮਿਲਾਇ॥੪॥
achar charai bibayk buDh paa-ay purkhai purakh milaa-ay. ||4||
He eats the uneatable, and is blessed with a discriminating intellect; he meets the Supreme Person, the Primal Lord God. ||4||
Such a person obtains the sense of discrimination (between good and bad from the Guru, meditates on God’s Name and thus) eats the uneatable. (The Guru, then) unites such a human being to the (supreme) Being. ||4||
(ਗੁਰੂਦੀਰਾਹੀਂ) ਮਨੁੱਖਇਸਅਮੋੜਮਨਨੂੰਵੱਸਵਿਚਲੈਆਉਂਦਾਹੈ, ਚੰਗੇਮੰਦੇਕੰਮਦੀਪਰਖਦੀਸੂਝਹਾਸਲਕਰਲੈਂਦਾਹੈ, ਤੇ, ਇਸਤਰ੍ਹਾਂਗੁਰੂ-ਪੁਰਖਦੀਰਾਹੀਂਮਨੁੱਖਅਕਾਲਪੁਰਖਨੂੰਮਿਲਪੈਂਦਾਹੈ॥੪॥
اچرُچرےَبِبیکبُدھِپاۓپُرکھےَپُرکھُمِلاءِ॥੪॥
اچر۔ چربے ۔ جنکو کھائیا نہ جا سکے ۔ بدیوں برائیوںببیک بدھ۔ تمیز کے قابل سوچ و سمجھ ۔ جو نیک دبد کو سمجھ سکے ۔ پرکھے پرکھ ملائے ۔ جو مرشد کے وسیلے سے خدا کا ملاپ حاصل کرے (4
تو نیک و بد کی تمیز کرنیوالی سوچ و سمجھ حاصل ہو جاتی ہے اس طرح مرشد کے وسیلے سے الہٰی ملاپ حاصل ہ کر لیتا ہے (4)

ਧਾਤੁਰਬਾਜੀਸੰਸਾਰੁਅਚੇਤੁਹੈਚਲੈਮੂਲੁਗਵਾਇ॥
Dhaatur baajee sansaar achayt hai chalai mool gavaa-ay.
The world is unconscious, like a passing show; the mortal departs, having lost his capital.
(O’ my friends), this world is a passing show, but the world is unconscious about it. Therefore one goes away from here loosing even the capital (of one’s life breaths).
ਇਹਜਗਤਨਾਸਵੰਤਖੇਡ (ਹੀ) ਹੈ। (ਉਹਮਨੁੱਖ) ਮੂਰਖਹੈ (ਜਿਹੜਾਇਸਨਾਸਵੰਤਖੇਡਦੀਖ਼ਾਤਰਆਪਣੇਆਤਮਕਜੀਵਨਦਾਸਾਰਾ) ਸਰਮਾਇਆਗਵਾਕੇ (ਇਥੋਂ) ਤੁਰਦਾਹੈ।
دھاتُرباجیِسنّسارُاچیتُہےَچلےَموُلُگۄاءِ॥
) وھاتر بازی۔ مٹ جانیوالی کھیل اچیت ۔ غافل۔ مول۔ بنیاد۔ اصل ۔ حقیقت
یہ دنیا ایک مٹ جانے والا تماش ہے ۔ انسان غافل اور بے سمجھ ہے اور اس دنیا س ے روحانیت واخلاق کا بنیادی سرمایہ ختم کرکے اس علام سے ہجرت کر جاتا ہے ۔

ਲਾਹਾਹਰਿਸਤਸੰਗਤਿਪਾਈਐਕਰਮੀਪਲੈਪਾਇ॥੫॥
laahaa har satsangat paa-ee-ai karmee palai paa-ay. ||5||
The profit of the Lord is obtained in the Sat Sangat, the True Congregation; by good karma, it is found. ||5||
It is only in the company of saint (Guru, and only) through (God’s) grace, that we obtain the (true) profit (of God’s Name). ||5||
ਨਫ਼ਾਪਰਮਾਤਮਾ (ਦਾਨਾਮਹੈ, ਇਹਨਫ਼ਾ) ਸਾਧਸੰਗਤਵਿਚਮਿਲਦਾਹੈ, (ਪਰਪਰਮਾਤਮਾਦੀ) ਮਿਹਰਨਾਲਹੀ (ਮਨੁੱਖਇਹਨਫ਼ਾ) ਹਾਸਲਕਰਦਾਹੈ॥੫॥
لاہاہرِستسنّگتِپائیِئےَکرمیِپلےَپاءِ॥੫॥
۔ لاہا۔ منافع۔ ست سنگت۔ پاک ساتھیوں سے ۔ کرمی پلے پائے ۔ الہٰی بخشش سے حاصل ہوتا ہے (5)
اس زندگی کی نفع پاک صحبت و ربت اور پاک ساتھیوں سے حاصل ہوتا ہے جو الہٰی بخشش سے حاصل ہوتی ہے (5)

ਸਤਿਗੁਰਵਿਣੁਕਿਨੈਨਪਾਇਆਮਨਿਵੇਖਹੁਰਿਦੈਬੀਚਾਰਿ॥
satgur vin kinai na paa-i-aa man vaykhhu ridai beechaar.
Without the True Guru, no one finds it; see this in your mind, and consider this in your heart.
(O’ my friends), you can reflect on this thing in your mind and judge for yourself that without the (guidance of the) true Guru, nobody has ever obtained (God).
ਆਪਣੇਮਨਵਿਚਹਿਰਦੇਵਿਚਵਿਚਾਰਕੇਵੇਖਲਵੋ, ਕਿਸੇਭੀਮਨੁੱਖਨੇ (ਇਹਹਰਿ-ਨਾਮ-ਲਾਭ) ਗੁਰੂ (ਦੀਸਰਨ) ਤੋਂਬਿਨਾਹਾਸਲਨਹੀਂਕੀਤਾ।
ستِگُرۄِنھُکِنےَنپائِیامنِۄیکھہُرِدےَبیِچارِ॥
ردے وچار۔ دلمیں سوچ کر وڈبھاگی ۔ بلند قسمت سے
اے انسانوں دلمیں سوچ سمجھ کر دیکھ لو کہ بگیر رہبر کسی کو کچھ حاصل نہیں ہوا

ਵਡਭਾਗੀਗੁਰੁਪਾਇਆਭਵਜਲੁਉਤਰੇਪਾਰਿ॥੬॥
vadbhaagee gur paa-i-aa bhavjal utray paar. ||6||
By great good fortune, the mortal finds the Guru, and crosses over the terrifying world-ocean. ||6||
By good fortune, they who have obtained the (guidance of the) true Guru have been ferried across the dreadful (worldly) ocean. ||6||
(ਜਿਨ੍ਹਾਂਮਨੁੱਖਾਂਨੇ) ਵੱਡੇਭਾਗਾਂਨਾਲਗੁਰੂਲੱਭਲਿਆ, ਉਹਸੰਸਾਰ-ਸਮੁੰਦਰਤੋਂਪਾਰਲੰਘਗਏ॥੬॥
ۄڈبھاگیِگُرپائِیابھۄجلُاُترےپارِ॥੬॥
۔ بھوجل۔ زندگی کا خوفناک سمندر۔ اترے پار۔ زندگی کامیاب ہوئی (6)
۔ بلند قسمت سے جب رہبر ملتا ہے تو کامیابی حاصل ہوتی ہے (6)

ਹਰਿਨਾਮਾਂਹਰਿਟੇਕਹੈਹਰਿਹਰਿਨਾਮੁਅਧਾਰੁ॥
har naamaaN har tayk hai har har naam aDhaar.
The Name of the Lord is my Anchor and Support. I take only the Support of the Name of the Lord, Har, Har.
(O’ my friends), for me God’s Name is my support and God’s Name is my mainstay.
(ਮੇਰੇਵਾਸਤੇਤਾਂ) ਹਰੀਪਰਮਾਤਮਾਦਾਨਾਮ (ਹੀ) ਸਹਾਰਾਹੈ, ਹਰੀਦਾਨਾਮਹੀਆਸਰਾਹੈ।
ہرِناماںہرِٹیکہےَہرِہرِنامُادھارُ॥
ہرناما۔الہٰی نام۔ ست سچ حق وحقیقت ۔ ہریک ۔ آسرا ۔ ادھار۔ اسرا۔۔
الہٰی نام ست سچ حق وحیت ہی ایک سہارا ہے اور الہیی نام ہی ایک اسرا

ਕ੍ਰਿਪਾਕਰਹੁਗੁਰੁਮੇਲਹੁਹਰਿਜੀਉਪਾਵਉਮੋਖਦੁਆਰੁ॥੭॥
kirpaa karahu gur maylhu har jee-o paava-o mokhdu-aar. ||7||
O Dear Lord, please be kind and lead me to meet the Guru, that I may find the Door of Salvation. ||7||
(So I pray): “O’ God, please show mercy and unite me with the Guru so that I may find the door to salvation. ||7||
ਹੇਪ੍ਰਭੂਜੀ! ਮਿਹਰਕਰੋ, (ਮੈਨੂੰ) ਗੁਰੂਮਿਲਾਓ, ਮੈਂ (ਗੁਰੂਦੀਰਾਹੀਂਮਾਇਆਦੇਮੋਹਤੋਂਖ਼ਲਾਸੀਦਾ) ਰਸਤਾਲੱਭਸਕਾਂ॥੭॥
ک٘رِپاکرہُگُرُمیلہُہرِجیِءُپاۄءُموکھدُیارُ॥੭॥
موکھ دوآر۔ راہ نجات (7)
اے خدا کرم و عنایت فرماو مرشد ملاؤ تاکہ درو راہ نجات حاصل کروں (7)

ਮਸਤਕਿਲਿਲਾਟਿਲਿਖਿਆਧੁਰਿਠਾਕੁਰਿਮੇਟਣਾਨਜਾਇ॥
mastak lilaat likhi-aa Dhur thaakur maytnaa na jaa-ay.
The pre-ordained destiny inscribed on the mortal’s forehead by our Lord and Master cannot be erased.
(O’ my friends), in whose destiny God has written (the union with the Guru) that cannot be erased.
(ਜਿਨ੍ਹਾਂਮਨੁੱਖਾਂਦੇ) ਮੱਥੇਉੱਤੇਧੁਰਦਰਗਾਹਤੋਂਮਾਲਕ-ਪ੍ਰਭੂਨੇ (ਗੁਰੂ-ਮਿਲਾਪਦਾਲੇਖ) ਲਿਖਦਿੱਤਾ, (ਉਹਲੇਖਕਿਸੇਪਾਸੋਂ) ਮਿਟਾਇਆਨਹੀਂਜਾਸਕਦਾ।
مستکِلِلاٹِلِکھِیادھُرِٹھاکُرِمیٹنھانجاءِ॥
مستک للاٹ۔ پیشانی پر تحریر الہٰی فرمان
جنکی پیشانی پر خدا نے کندہ کر دیا ہے اسے مٹائیا نہیں جاسکتا

ਨਾਨਕਸੇਜਨਪੂਰਨਹੋਏਜਿਨਹਰਿਭਾਣਾਭਾਇ॥੮॥੧॥
naanak say jan pooran ho-ay jin har bhaanaa bhaa-ay. ||8||1||
O Nanak, those humble beings are perfect, who are pleased by the Lord’s Will. ||8||1||
O’ Nanak, those persons have become perfect to whom God’s will sounds sweet. ||8||1||
ਹੇਨਾਨਕ! (ਗੁਰੂ-ਸਰਨਦੀਬਰਕਤਿਨਾਲ) ਜਿਨ੍ਹਾਂਮਨੁੱਖਾਂਨੂੰਪਰਮਾਤਮਾਦੀਰਜ਼ਾਪਿਆਰੀਲੱਗਣਲੱਗਪਈ, ਉਹਮਨੁੱਖਮੁਕੰਮਲ (ਆਤਮਕਜੀਵਨਵਾਲੇ) ਬਣਗਏ॥੮॥੧॥
نانکسےجنپوُرنہوۓجِنہرِبھانھابھاءِ॥੮॥੧॥
۔ پورن ۔ کامل۔ بھانا بھائے ۔ جنہوں نے رضائے الہٰی سے پیار کیا۔
۔ اے نانک کامل انسان وہی ہوئے ہیں جو الہٰی رضا میں راضی ہیں۔

ਮਲਾਰਮਹਲਾ੩॥
malaar mehlaa 3.
Malaar, Third Mehl:
ملارمہلا੩॥

ਬੇਦਬਾਣੀਜਗੁਵਰਤਦਾਤ੍ਰੈਗੁਣਕਰੇਬੀਚਾਰੁ॥
bayd banee jag varatdaa tarai gun karay beechaar.
The world is involved with the words of the Vedas, thinking about the three gunas – the three dispositions.
(O’ my friends), the world is engaged in living by the (rituals propagated in) Vedas which basically reflect on the three modes of Maya (the impulses for vice, virtue, or power).
ਜਗਤ (ਕਰਮਕਾਂਡਵਿਚਹੀਰੱਖਣਵਾਲੀਸ਼ਾਸਤ੍ਰਾਂ) ਵੇਦਾਂਦੀਬਾਣੀਵਿਚਪਰਚਿਆਰਹਿੰਦਾਹੈ, ਮਾਇਆਦੇਤਿੰਨਾਂਗੁਣਾਂਦੀ (ਹੀ) ਵਿਚਾਰਕਰਦਾਰਹਿੰਦਾਹੈ (ਪ੍ਰਭੂਦਾਨਾਮਨਹੀਂਸਿਮਰਦਾ)।
بیدبانھیِجگُۄرتدات٘رےَگُنھکرےبیِچارُ॥
ویدبانی۔ ویدوں شاشتروں کا کلام سبق یا واعظ۔ درندا۔ رائج۔ تریگن۔ تینوں اوصاف پر مشتمل ۔
سارا عالم میں ویدوں کی تعلیم رائج ہے اور تینوں اوصاف ک ہی سوچ سمجھ ہوتی ہے

ਬਿਨੁਨਾਵੈਜਮਡੰਡੁਸਹੈਮਰਿਜਨਮੈਵਾਰੋਵਾਰ॥
bin naavai jam dand sahai mar janmai vaaro vaar.
Without the Name, it suffers punishment by the Messenger of Death; it comes and goes in reincarnation, over and over again.
But without meditating on (God’s) Name it has to bear punishment given by the demon of death and it keeps dying and taking birth again and again.
ਪਰਮਾਤਮਾਦੇਨਾਮਤੋਂਬਿਨਾ (ਜਗਤ) ਜਮਦੂਤਾਂਦੀਸਜ਼ਾਸਹਾਰਦਾਹੈ, ਮੁੜਮੁੜਜਨਮਮਰਨਦੇਗੇੜਵਿਚਪਿਆਰਹਿੰਦਾਹੈ।
بِنُناۄےَجمڈنّڈُسہےَمرِجنمےَۄاروۄار॥
رجو۔ حکومتی ۔ ستو۔ سہچ حق وحقیقت ۔ ڈنڈ ۔ سز
۔ مگر نام کے بغیر یعنی ست سچ حق وحقیقت کے بغیر فرشتہ موت کی سزا پاتا ہے ۔

ਸਤਿਗੁਰਭੇਟੇਮੁਕਤਿਹੋਇਪਾਏਮੋਖਦੁਆਰੁ॥੧॥
satgur bhaytay mukat ho-ay paa-ay mokhdu-aar. ||1||
Meeting with the True Guru, the world is liberated, and finds the Door of Salvation. ||1||
(Only the person who) meets the true Guru (and follows his advice) obtains emancipation and finds the door to salvation. ||1||
(ਜਿਹੜਾਮਨੁੱਖ) ਗੁਰੂਨੂੰਮਿਲਪੈਂਦਾਹੈ, ਉਸਨੂੰਮਾਇਆਦੇਮੋਹਤੋਂਖ਼ਲਾਸੀਮਿਲਜਾਂਦੀਹੈਉਹਮਨੁੱਖਮਾਇਆਦੇਮੋਹਤੋਂਖ਼ਲਾਸੀਦਾਰਾਹਲੱਭਲੈਂਦਾਹੈ॥੧॥
ستِگُربھیٹےمُکتِہوءِپاۓموکھدُیارُ॥੧॥
۔ موکھ دوآر۔ درنجات (1)
تناسخ اور پس و پیش اور آواگون میں رہتا ہے جو سچے مرشد سے ملاپ کر لیتا ہے ونجات پالیتا ہے اور نجات کا دروازہ پالیتا ہے

ਮਨਰੇਸਤਿਗੁਰੁਸੇਵਿਸਮਾਇ॥
man ray satgur sayv samaa-ay.
O mortal, immerse yourself in service to the True Guru.
O’ my mind, remain merged in (God’s) Name by serving (and following the advice of) the true Guru.
ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਮਨ! ਗੁਰੂਦੀਸਰਨਪੈਕੇ (ਪਰਮਾਤਮਾਦੇਨਾਮਵਿਚ) ਲੀਨਹੋਇਆਰਹੁ।
منرےستِگُرسیۄِسماءِ॥
ستگر سیو۔ سچے مرشد کی کدمت ۔ سمائے ۔ محو۔
اے دل خدمت مرشد میں محو ومجذوب رہ

ਵਡੈਭਾਗਿਗੁਰੁਪੂਰਾਪਾਇਆਹਰਿਹਰਿਨਾਮੁਧਿਆਇ॥੧॥ਰਹਾਉ॥
vadai bhaag gur pooraa paa-i-aa har har naam Dhi-aa-ay. ||1|| rahaa-o.
By great good fortune, the mortal finds the Perfect Guru, and meditates on the Name of the Lord, Har, Har. ||1||Pause||
By good fortune, one who has obtained the perfect Guru always meditates on God’s Name. ||1||Pause||
(ਜਿਸਮਨੁੱਖਨੇ) ਵੱਡੀਕਿਸਮਤਨਾਲਪੂਰਾਗੁਰੂਲੱਭਲਿਆ, ਉਹਸਦਾਹਰੀਦਾਨਾਮਧਿਆਉਂਦਾਰਹਿੰਦਾਹੈ॥੧॥ਰਹਾਉ॥
ۄڈےَبھاگِگُرپوُراپائِیاہرِہرِنامُدھِیاءِ॥੧॥رہاءُ॥
گرپور۔ کامل مرشد۔ نام دھیائے ۔ نام میں تتوجہ دیکر (1) رہاو۔
۔ بلند قسمت سے کامل مرشد ملتا ہے ۔ الہٰی نام میں دھیان لگاتا ہے ۔ لگانے سے (1) رہاؤ۔

ਹਰਿਆਪਣੈਭਾਣੈਸ੍ਰਿਸਟਿਉਪਾਈਹਰਿਆਪੇਦੇਇਅਧਾਰੁ॥
har aapnai bhaanai sarisat upaa-ee har aapay day-ay aDhaar.
The Lord, by the Pleasure of His Own Will, created the Universe, and the Lord Himself gives it sustenance and support.
(O’ my friends), in His own will God has created this universe and He Himself provides sustenance.
ਪਰਮਾਤਮਾਨੇਆਪਣੀਰਜ਼ਾਵਿਚਇਹਜਗਤਪੈਦਾਕੀਤਾਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾਆਪਹੀ (ਜੀਵਾਂਨੂੰ) ਆਸਰਾਦੇਂਦਾਹੈ।
ہرِآپنھےَبھانھےَس٘رِسٹِاُپائیِہرِآپےدےءِادھارُ॥
اپنے بھانے اپنی رضا وفرمان سے ۔ سرشٹ ۔ دنیا علام ۔ اپائے ۔ پیدا کیا۔ ادھار۔ اسرا۔
خدا نے اپنی رضا سے یہ عالم پیدا کیا اور خود ہی آسرا دیتا ہے

ਹਰਿਆਪਣੈਭਾਣੈਮਨੁਨਿਰਮਲੁਕੀਆਹਰਿਸਿਉਲਾਗਾਪਿਆਰੁ॥
har aapnai bhaanai man nirmal kee-aa har si-o laagaa pi-aar.
The Lord, by His Own Will, makes the mortal’s mind immaculate, and lovingly attunes him to the Lord.
In His will, (whose) mind God has purified, that person is imbued with God’s love.
(ਜਿਸਮਨੁੱਖਦਾ) ਮਨਪਰਮਾਤਮਾਨੇਆਪਣੀਰਜ਼ਾਵਿਚ (ਗੁਰੂਦੀਰਾਹੀਂ) ਪਵਿੱਤਰਕਰਦਿੱਤਾਹੈ, ਉਸਮਨੁੱਖਦਾਪਿਆਰਪ੍ਰਭੂਚਰਨਾਂਨਾਲਬਣਗਿਆ।
ہرِآپنھےَبھانھےَمنُنِرملُکیِیاہرِسِءُلاگاپِیارُ॥
نرمل۔ پاک ۔ بھیئیا ۔ ملاپ کیا۔
دل کو اپنی رضا سے پاک بنائیا اور اسکی محبت خدا سے ہوگئی

ਹਰਿਕੈਭਾਣੈਸਤਿਗੁਰੁਭੇਟਿਆਸਭੁਜਨਮੁਸਵਾਰਣਹਾਰੁ॥੨॥
har kai bhaanai satgur bhayti-aa sabh janam savaaranhaar. ||2||
The Lord, by His Own Will, leads the mortal to meet the True Guru, the Embellisher of all his lives. ||2||
In God’s will, that person meets the true Guru who embellishes one’s entire life. ||2||
ਸਾਰੇਮਨੁੱਖਾਜੀਵਨਨੂੰਚੰਗਾਬਣਾਸਕਣਵਾਲਾਗੁਰੂ (ਉਸਮਨੁੱਖਨੂੰ) ਪਰਮਾਤਮਾਦੀਰਜ਼ਾਅਨੁਸਾਰਮਿਲਪਿਆ॥੨॥
ہرِکےَبھانھےَستِگُرُبھیٹِیاسبھُجنمُسۄارنھہارُ॥੨॥
جنم سوارنہار۔ جو زندگی درست کرنے کی توفیق رکھتا ہے (2)
الہٰی رضا و فرمان سے سچے مرشد سے ملاپ ہوا جو زندگی راہ راست پر لانے کی توفیق رکھتا ہے (2)

ਵਾਹੁਵਾਹੁਬਾਣੀਸਤਿਹੈਗੁਰਮੁਖਿਬੂਝੈਕੋਇ॥
vaahu vaahu banee sat hai gurmukh boojhai ko-ay.
Waaho! Waaho! Blessed and Great is the True Word of His Bani. Only a few, as Gurmukh, understand.
(O’ my friends), only through the Guru a rare person understands that eternal is the wonderful word of the Guru.
ਗੁਰੂਦੀਸਰਨਪੈਕੇ (ਹੀ) ਕੋਈਵਿਰਲਾਮਨੁੱਖ (ਇਹ) ਸਮਝਦਾਹੈ (ਕਿ) ਪਰਮਾਤਮਾਦੀਸਿਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹਦੀਬਾਣੀਹੀਸਦਾਕਾਇਮਰਹਿਣਵਾਲੀਹੈ।
ۄاہُۄاہُبانھیِستِہےَگُرمُکھِبوُجھےَکوءِ॥
واہو واہو ۔ شاباش۔ ست۔ سچی صدیوی
قابل تعریف کلام سچ اور صدیوی ہے مرید مرشد ہوکر اسکی سمجھ آتی ہے

ਵਾਹੁਵਾਹੁਕਰਿਪ੍ਰਭੁਸਾਲਾਹੀਐਤਿਸੁਜੇਵਡੁਅਵਰੁਨਕੋਇ॥
vaahu vaahu kar parabh salaahee-ai tis jayvad avar na ko-ay.
Waaho! Waaho! Praise God as Great! No one else is as Great as He.
We should praise that God by saying, “how wonderful is He” again and again. There is no one equal to Him.
(ਪ੍ਰਭੂ) ‘ਅਸਚਰਜਹੈਅਸਚਰਜਹੈ’-ਇਹਆਖਆਖਕੇਪਰਮਾਤਮਾਦੀਸਿਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹਕਰਦੇਰਹਿਣਾਚਾਹੀਦਾਹੈ, (ਉਸਦੇਬਰਾਬਰਦਾਹੋਰਕੋਈਨਹੀਂਹੈ।
ۄاہُۄاہُکرِپ٘ربھُسالاہیِئےَتِسُجیۄڈُاۄرُنکوءِ॥
۔ صلاحییئے ۔ تعریف کرؤ۔ تس۔ جیو۔ اس جتنا وڈا۔ اور دیگر ۔
۔ حیران کن کہہ کر الہٰی حمدوثناہ کرؤ اس جتنا بلند رتبہ کوئی نہیں۔

ਆਪੇਬਖਸੇਮੇਲਿਲਏਕਰਮਿਪਰਾਪਤਿਹੋਇ॥੩॥
aapay bakhsay mayl la-ay karam paraapat ho-ay. ||3||
When God’s Grace is received, He Himself forgives the mortal, and unites him with Himself. ||3||
On His own He forgives a person and unites with Himself, (but this union) is obtained by His grace alone. ||3||
ਪ੍ਰਭੂਆਪਹੀਜਿਸਮਨੁੱਖਉਤੇ) ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ਕਰਦਾਹੈ (ਉਸਨੂੰਆਪਣੇਚਰਨਾਂਵਿਚ) ਮਿਲਾਲੈਂਦਾਹੈ। (ਉਸਦੀ) ਮਿਹਰਨਾਲ (ਹੀਉਸਦਾ) ਮਿਲਾਪਹੁੰਦਾਹੈ॥੩॥
آپےبکھسےمیلِلۓکرمِپراپتِہوءِ॥੩॥
کرم ۔ بخشش۔ پراپت۔ حاصل (3)
خود ہی جس پر کرم و عنایت کرتا ہے اسے اپناے ساتھ ملاتا ہے (3)

ਸਾਚਾਸਾਹਿਬੁਮਾਹਰੋਸਤਿਗੁਰਿਦੀਆਦਿਖਾਇ॥
saachaa saahib maahro satgur dee-aa dikhaa-ay.
The True Guru has revealed our True, Supreme Lord and Master.
(O’ my friends), whom the true Guru has shown that the eternal God is the supreme ruler of the world,
ਸਦਾਕਾਇਮਰਹਿਣਵਾਲਾਪ੍ਰਭੂਹੀ (ਸਾਰੇਜਗਤਦਾ) ਪ੍ਰਧਾਨਹੈਮਾਲਕਹੈ।ਜਿਸ (ਮਨੁੱਖਨੂੰ) ਗੁਰੂਨੇਉਸਦਾਦਰਸਨਕਰਾਦਿੱਤਾ;
ساچاساہِبُماہروستِگُرِدیِیادِکھاءِ॥
ماہرو ۔ مکنن ۔ ماہر
صدیوی سچا مالک ہی مالک عالم ہے سچے مرشد نے دکھادیا۔

ਅੰਮ੍ਰਿਤੁਵਰਸੈਮਨੁਸੰਤੋਖੀਐਸਚਿਰਹੈਲਿਵਲਾਇ॥
amrit varsai man santokhee-ai sach rahai liv laa-ay.
The Ambrosial Nectar rains down and the mind is satisfied, remaining lovingly attuned to the True Lord.
(that person obtains such bliss, as if) a rain of nectar is falling on his or her mind. (Moreover, such a person’s) mind becomes contented and remains attuned to the eternal God.
(ਉਸਦੇਅੰਦਰ) ਆਤਮਕਜੀਵਨਦੇਣਵਾਲੇਨਾਮ-ਜਲਦੀਵਰਖਾਹੋਣਲੱਗਪੈਂਦੀਹੈ, (ਉਸਦਾ) ਮਨਸੰਤੋਖੀਹੋਜਾਂਦਾਹੈ, ਉਹਮਨੁੱਖਸਦਾ-ਥਿਰਹਰਿਨਾਮਵਿਚਸੁਰਤਜੋੜੀਰੱਖਦਾਹੈ।
انّم٘رِتُۄرسےَمنُسنّتوکھیِئےَسچِرہےَلِۄلاءِ॥
۔ انمرت۔ آب حیات ۔ برسے ۔ برستا ہے ۔ سنتو کھیئے ۔ صابر۔ بولائے ۔ پیار کرے ۔
جسے دیدار کرائیا اسکے من و ذہن میں روحانیت وخوش اخلاق کی آب حیات کی بارش ہونے لگتی ہے دل صابر ہو جاتا ہے ۔

ਹਰਿਕੈਨਾਇਸਦਾਹਰੀਆਵਲੀਫਿਰਿਸੁਕੈਨਾਕੁਮਲਾਇ॥੪॥
har kai naa-ay sadaa haree-aavalee fir sukai naa kumlaa-ay. ||4||
In the Lord’s Name, it is forever rejuvenated; it shall never wither and dry up again. ||4||
(Then just as with the green and it neither dries nor withers (similarly that person’s mind never feels depressed and always remains delighted). ||4||
(ਜਿਵੇਂਪਾਣੀਨਾਲਖੇਤੀਹਰੀਹੋਜਾਂਦੀਹੈ, ਨਾਹਸੁੱਕਦੀਹੈਨਾਹਕੁਮਲਾਂਦੀਹੈ, ਤਿਵੇਂਜਿਸਮਨੁੱਖਨੂੰਗੁਰੂਨੇਪਰਮਾਤਮਾਦਾਦਰਸਨਕਰਾਦਿੱਤਾ; ਉਸਦੀਜਿੰਦ) ਪਰਮਾਤਮਾਦੇਨਾਮ (-ਜਲ) ਦੀਬਰਕਤਿਨਾਲਸਦਾਹਰੀ-ਭਰੀ (ਆਤਮਕਜੀਵਨਵਾਲੀ) ਰਹਿੰਦੀਹੈ, ਨਾਹਕਦੇਸੁੱਕਦੀਹੈ (ਨਾਹਕਦੇਆਤਮਕਮੌਤਸਹੇੜਦੀਹੈ) ਨਾਹਕਦੇਕੁਮਲਾਂਦੀਹੈ (ਨਾਹਕਦੇਡੋਲਦੀਹੈ) ॥੪॥
ہرِکےَناءِسداہریِیاۄلیِپھِرِسُکےَناکُملاءِ॥੪॥
ہر کے نائے ۔ الہٰی نام سے ہریاولی ۔ خوشباش (4)
سچ وحقیقت سے محبت ہوجاتی ہے الہٰی نام کی برکت سے زندگی خوشیوں سے بھر جاتی ہے اداسی غمگینی کبھی کبھی نمودار نہیں ہوتی (4)