Urdu-Raw-Page-1219

ਸਾਰਗਮਹਲਾ੫॥
saarag mehlaa 5.
Saarang, Fifth Mehl:
سارگمہلا੫॥

ਹਰਿਕੇਨਾਮਕੀਗਤਿਠਾਂਢੀ॥
har kay naam kee gatthaaNdhee.
The Name of the Lord is cooling and soothing.
“(O’ my friends), cool (and soothing) is the effect of God’s Name.
ਪਰਮਾਤਮਾਦਾਨਾਮਸ਼ਾਂਤੀਦੇਣਵਾਲਾਪ੍ਰਭਾਵਹੈ-
ہرِکےنامکیِگتِٹھاںڈھیِ॥
گت ٹھامڈھی ۔ حالت تکسین و سکون دلانے والی ہے ۔
رب کا نام ٹھنڈا اور راحت بخش ہے

ਬੇਦਪੁਰਾਨਸਿਮ੍ਰਿਤਿਸਾਧੂਜਨਖੋਜਤਖੋਜਤਕਾਢੀ॥੧॥ਰਹਾਉ॥
bayd puraan simrit saaDhoo jan khojatkhojat kaadhee. ||1|| rahaa-o.
Searching, searching the Vedas, the Puraanas and the Simritees, the Holy Saints have realized this. ||1||Pause||
After researching again and again, this is what (the Hindu scriptures) Vedas, Puranas, Simritis, and the saintly people have found.”||1||pause||
ਇਹੀਗੱਲਵੇਦਾਂਪੁਰਾਣਾਂਸਿਮ੍ਰਿਤੀਆਂਅਤੇਸਾਧੂਜਨਾਂਨੇਖੋਜਖੋਜਕੇਦੱਸੀਹੈ॥੧॥ਰਹਾਉ॥
بیدپُرانسِم٘رِتِسادھوُجنکھوجتکھوجتکاڈھیِ॥੧॥رہاءُ॥
کھوجت کھوجت۔ تلاش کرتے کرتے ۔ کاڈھی ۔ یہ نتیجہ اخذ کیا ہے ۔ اس نتیجے پر پہنچے ہیں۔ رہاؤ۔
ویدوں ، پورانوں اور سمرتیوں کی تلاش ، تلاش کرنا ، مقدس سنتوں کو اس کا احساس ہوا ہے

ਸਿਵਬਿਰੰਚਅਰੁਇੰਦ੍ਰਲੋਕਤਾਮਹਿਜਲਤੌਫਿਰਿਆ॥
siv biranch ar indar lok taa meh jaltou firi-aa.
In the worlds of Shiva, Brahma and Indra, I wandered around, burning up with envy.
“Even in the cities of Shiva, Brahma, and Indira, one roams around burning in the fire of jealousy.
ਸ਼ਿਵ-ਲੋਕ, ਬ੍ਰਹਮ-ਲੋਕ, ਇੰਦ੍ਰ-ਲੋਕ-ਇਹਨਾਂ (ਲੋਕਾਂ) ਵਿਚਪਹੁੰਚਿਆਹੋਇਆਭੀਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਦੀਅੱਗਵਿਚਸੜਦਾਹੀਫਿਰਦਾਹੈ।
سِۄبِرنّچارُاِنّد٘رلوکتامہِجلتوَپھِرِیا॥
شو ۔ برنچ ۔اندر لوک۔ سوجی ۔
برہما اور اندر کے پرستش کا لوگ یا ان کی سلطنت یا زہر سایہ رہنے والے بھی خواہشات حسدبعضو کیندہ کی آگ میں جلتے رہے ہیں ۔

ਸਿਮਰਿਸਿਮਰਿਸੁਆਮੀਭਏਸੀਤਲਦੂਖੁਦਰਦੁਭ੍ਰਮੁਹਿਰਿਆ॥੧॥
simar simar su-aamee bha-ay seetal dookhdaradbharam hiri-aa. ||1||
Meditating, meditating in remembrance on my Lord and Master, I became cool and calm; my pains, sorrows and doubts are gone. ||1||
But by meditating on the Master again and again (the devotees) become calm and their sorrow, pain, and doubt is dispelled.”||1||
ਸੁਆਮੀ-ਪ੍ਰਭੂਦਾਨਾਮਸਿਮਰਸਿਮਰਕੇਜੀਵਸ਼ਾਂਤ-ਮਨਹੋਜਾਂਦੇਹਨ। (ਸਿਮਰਨਦੀਬਰਕਤਿਨਾਲ) ਸਾਰਾਦੁੱਖਦਰਦਅਤੇਭਟਕਣਾਦੂਰਹੋਜਾਂਦਾਹੈ॥੧॥
سِمرِسِمرِسُیامیِبھۓسیِتلدوُکھُدردُبھ٘رمُہِرِیا॥੧॥
الہٰی یاد وریاض سے سکون ملا ہے ۔ عذاب اور بھٹکن دور ہوئی ہے ۔ (1)

ਜੋਜੋਤਰਿਓਪੁਰਾਤਨੁਨਵਤਨੁਭਗਤਿਭਾਇਹਰਿਦੇਵਾ॥
jo jo tari-o puraatan navtan bhagatbhaa-ay har dayvaa.
Whoever has been saved in the past or the present, was saved through loving devotional worship of the Divine Lord.
“(O’ my friends), whether belonging to the past or recent time, whatever devotee was emancipated, it was due to his or her loving devotion for God the embodiment of divine light.
ਪੁਰਾਣੇਸਮੇਦਾਚਾਹੇਨਵੇਂਸਮੇਦਾਜਿਹੜਾਜਿਹੜਾਭੀ (ਭਗਤ) ਸੰਸਾਰ-ਸਮੁੰਦਰਤੋਂਪਾਰਲੰਘਿਆਹੈ, ਉਹਪ੍ਰਭੂ-ਦੇਵਦੀਭਗਤੀਦੀਬਰਕਤਿਨਾਲਪ੍ਰੇਮਦੀਬਰਕਤਿਨਾਲਹੀਲੰਘਿਆਹੈ।
جوجوترِئوپُراتنُنۄتنُبھگتِبھاءِہرِدیۄا॥
پرانے وقتوں میں اور نیئے زمانے میں جسے برائیوں سے نجات زندگی میں کامیابی حاصل ہوئی ہے وہ الہٰی خدمت عبادت و ریاضت کی برکت اور پریم پیار سے حاصل ہوئی ہے ۔

ਨਾਨਕਕੀਬੇਨੰਤੀਪ੍ਰਭਜੀਉਮਿਲੈਸੰਤਜਨਸੇਵਾ॥੨॥੫੨॥੭੫॥
naanak kee baynantee parabh jee-o milai sant jan sayvaa. ||2||52||75||
This is Nanak’s prayer: O Dear God, please let me serve the humble Saints. ||2||52||75||
Therefore, O’ my respected God, the humble request of Nanak is that he may be blessed with the service of the saintly people (so that under their guidance he too may meditate on God’s Name).”||2||52||75||
ਹੇਪ੍ਰਭੂਜੀ! (ਤੇਰੇਦਾਸ) ਨਾਨਕਦੀ (ਤੇਰੇਦਰਤੇਇਹੀ) ਬੇਨਤੀਹੈਕਿ (ਮੈਨੂੰਤੇਰੇ) ਸੰਤਜਨਾਂਦੀ (ਸਰਨਵਿਚਰਹਿਕੇ) ਸੇਵਾਕਰਨਦਾਮੌਕਾਮਿਲਜਾਏ॥੨॥੫੨॥੭੫॥
نانککیِبیننّتیِپ٘ربھجیِءُمِلےَسنّتجنسیۄا॥੨॥੫੨॥੭੫॥
اے کدا۔ نانک کیتیرے در پر گذارش ہے کہ الہٰی ملاپ الہٰی محبوب و خادم خدا کی خدمت سے حاصل ہوتا ہے ۔

ਸਾਰਗਮਹਲਾ੫॥
saarag mehlaa 5.
Saarang, Fifth Mehl;
سارگمہلا੫॥

ਜਿਹਵੇਅੰਮ੍ਰਿਤਗੁਣਹਰਿਗਾਉ॥
jihvay amrit gun har gaa-o.
O my tongue, sing the Ambrosial Praises of the Lord.
“O’ my tongue, sing the life rejuvenating praises of God.
ਹੇ (ਮੇਰੀ) ਜੀਭ! ਪਰਮਾਤਮਾਦੇਆਤਮਕਜੀਵਨਦੇਣਵਾਲੇਗੁਣਗਾਇਆਕਰ।
جِہۄےانّم٘رِتگُنھہرِگاءُ॥
جہوے ۔ اے زبان۔ انمرت گن ۔ آب حیات کا وصف ۔ اوصاف جس سے زندگی روحانی اور اخلاقی طور پر راہ راست پر آجاتی ہے ۔
اے زباں آب حیات اوصاف جس سے زندگی روحانی اور اخلاقی طور پر پاک ہو جاتی ہے

ਹਰਿਹਰਿਬੋਲਿਕਥਾਸੁਨਿਹਰਿਕੀਉਚਰਹੁਪ੍ਰਭਕੋਨਾਉ॥੧॥ਰਹਾਉ॥
har har bol kathaa sun har kee uchrahu parabh ko naa-o. ||1|| rahaa-o.
Chant the Name of the Lord, Har, Har, listen to the Lord’s Sermon, and chant God’s Name. ||1||Pause||
Again and again utter God’s Name, listen to the gospel of God, and recite God’s Name.”||1||pause||
ਪਰਮਾਤਮਾਦਾਨਾਮਉਚਾਰਿਆਕਰ, ਪ੍ਰਭੂਦੀਸਿਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹਸੁਣਿਆਕਰ,ਪ੍ਰਭੂਦਾਨਾਮਉਚਾਰਿਆਕਰ॥੧॥ਰਹਾਉ॥
ہرِہرِبولِکتھاسُنِہرِکیِاُچرہُپ٘ربھکوناءُ॥੧॥رہاءُ॥
ہر ہر بول۔ خدا خدا کہہ۔ کتھا ۔ کہانی ۔ اچر ہو۔ بولو۔ پربھ کا ناؤ۔ خدا کا نام (ست) جو صدیوی ہے جو سچ حق و حقیقت ہے ۔ رہاؤ۔
کی حمدوثناہ کرؤ۔ خدا کا نام ست کہو اور صفت صلاح سنا کرؤ۔ اور نام لو ۔ ڑہاؤ۔

ਰਾਮਨਾਮੁਰਤਨਧਨੁਸੰਚਹੁਮਨਿਤਨਿਲਾਵਹੁਭਾਉ॥
raam naam ratan Dhan sanchahu man tan laavhu bhaa-o.
So gather in the jewel, the wealth of the Lord’s Name; love God with your mind and body.
“(O’ my friends), amass the wealth of the jewel like (precious) God’s Name and imbue your mind and body with (God’s) love.
ਪਰਮਾਤਮਾਦਾਨਾਮਹੀਕੀਮਤੀਧਨਹੈ, ਇਹਧਨਇਕੱਠਾਕਰਿਆਕਰ।ਆਪਣੇਮਨਵਿਚਆਪਣੇਹਿਰਦੇਵਿਚਪ੍ਰਭੂਦਾਪਿਆਰਬਣਾਇਆਕਰ।
رامنامُرتندھنُسنّچہُمنِتنِلاۄہُبھاءُ॥
رتن ۔ قیمتی ۔ سنچہ۔ اکھٹا کرؤ۔ بھاؤ۔ پیار۔
الہٰی نام جو ایک قیمتی اشیا ہے اکھٹا کرؤ اس سے دل و جان سے پیار کرؤ

ਆਨਬਿਭੂਤਮਿਥਿਆਕਰਿਮਾਨਹੁਸਾਚਾਇਹੈਸੁਆਉ॥੧॥
aan bibhoot mithi-aa kar maanhu saachaa ihai su-aa-o. ||1||
You must realize that all other wealth is false; this alone is the true purpose of life. ||1||
Deem all other kinds of wealth as illusory, only this (wealth of God’s) Name is everlasting.”||1||
(ਨਾਮਤੋਂਬਿਨਾ) ਹੋਰਹੋਰਧਨ-ਪਦਾਰਥਨੂੰਨਾਸਵੰਤਸਮਝ। (ਪਰਮਾਤਮਾਦਾਨਾਮਹੀ) ਸਦਾਕਾਇਮਰਹਿਣਵਾਲਾਜੀਵਨ-ਮਨੋਰਥਹੈ॥੧॥
آنُبِبھوُتمِتھِیاکرِمانہُساچااِہےَسُیاءُ॥੧॥
آن ببھوت ۔ دوسرے اثاثے ۔ متھیا ۔ جھوٹے ۔ سوآؤ ۔ منورتھ ۔ مقصد (1)
اور دوسرے تمام اثاثے اور نعمتیں بھوٹے اور مٹ جانیوالے سمجھو یہی حقیقی مدعا و مقصد ہے (1)

ਜੀਅਪ੍ਰਾਨਮੁਕਤਿਕੋਦਾਤਾਏਕਸਸਿਉਲਿਵਲਾਉ॥
jee-a paraan mukat ko daataa aykas si-o liv laa-o.
He is the Giver of the soul, the breath of life and liberation; lovingly tune in to the One and Only Lord.
“(O’ my friends, God) is the Giver of life breath and salvation, attune your mind to that one (God) alone.
ਸਿਰਫ਼ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੇਨਾਮ) ਨਾਲਲਗਨਪੈਦਾਕਰ, ਪਰਮਾਤਮਾਹੀਜਿੰਦਦੇਣਵਾਲਾਹੈ, ਪ੍ਰਾਣਦੇਣਵਾਲਾਹੈ, ਮੁਕਤੀ (ਉੱਚੀਆਤਮਕਦਸ਼ਾ) ਦੇਣਵਾਲਾਹੈ।
جیِءپ٘رانمُکتِکوداتاایکسسِءُلِۄلاءُ॥
جیئہ ۔ مخلوق ۔ روح ۔ پران ۔ زندگی ۔ مکت ۔ نجات۔ آزادی ۔ ایکس۔ داحد ۔ لو ۔ لگنمحبت ۔
واحد خدا جس نے یہ زندگی بخشی جو بدیوں برائیوں سے نجات دہندہ ہے اس سے پیار کرؤ۔

ਕਹੁਨਾਨਕਤਾਕੀਸਰਣਾਈਦੇਤਸਗਲਅਪਿਆਉ॥੨॥੫੩॥੭੬॥
kaho naanak taa kee sarnaa-ee dayt sagal api-aa-o. ||2||53||76||
Says Nanak, I have entered His Sanctuary; He gives sustenance to all. ||2||53||76||
Nanak says, seek only the shelter of that (God), who gives (us) all necessities (of life).”||2||53||76||
ਨਾਨਕਆਖਦਾਹੈ- ਉਸਪਰਮਾਤਮਾਦੀਸਰਨਪਿਆਰਹੁਜੋਸਾਰੇਖਾਣਪੀਣਦੇਪਦਾਰਥਦੇਂਦਾਹੈ॥੨॥੫੩॥੭੬॥
کہُنانکتاکیِسرنھائیِدیتسگلاپِیاءُ॥੨॥੫੩॥੭੬॥
سر نائی پناہ۔ اپیاؤ ۔ کھانے پینے کی نعمتیں۔
اے نانک بتادے کہ اسکے زیر سایہ و پناہ رہو جو سب کو خورودونوش عنائیت کرتا ہے ۔

ਸਾਰਗਮਹਲਾ੫॥
saarag mehlaa 5.
Saarang, Fifth Mehl:
سارگمہلا੫॥

ਹੋਤੀਨਹੀਕਵਨਕਛੁਕਰਣੀ॥
hotee nahee kavan kachh karnee.
I cannot do anything else.
“(O’ my friends, I have concluded that) no good (deed) can be done by me.
ਮੈਥੋਂਕੋਈਸੁਚੱਜਾਕਰਤੱਬਨਹੀਂਹੋਸਕਿਆ।
ہوتیِنہیِکۄنکچھُکرنھیِ॥
کرنی ۔ نیکاعمال ۔
میرے سےکوئی نیک اعمال نہیں ہوتا۔

ਇਹੈਓਟਪਾਈਮਿਲਿਸੰਤਹਗੋਪਾਲਏਕਕੀਸਰਣੀ॥੧॥ਰਹਾਉ॥
ihai ot paa-ee mil santeh gopaal ayk kee sarnee. ||1|| rahaa-o.
I have taken this Support, meeting the Saints; I have entered the Sanctuary of the One Lord of the World. ||1||Pause||
Therefore, meeting with the saints (Guru), I have found only this support that it is best to seek only the shelter of one God.”||1||pause||
ਸੰਤਜਨਾਂਨੂੰਮਿਲਕੇਸਿਰਫ਼ਪਰਮਾਤਮਾਦੀਸਰਨਪਏਰਹਿਣਾ-ਸਿਰਫ਼ਇਹੀਆਸਰਾਮੈਂਲੱਭਾਹੈ॥੧॥ਰਹਾਉ॥
اِہےَاوٹپائیِمِلِسنّتہگوپالایککیِسرنھیِ॥੧॥رہاءُ॥
اوٹ ۔ آسرا۔ گوپال ۔ ایک داحد خدا۔ سرنی ۔ پناہ۔ رہاؤ۔
مرشد کے ملاپ سے خدا کی پناہ و سایہ کا آسرا لیا ہے ۔ رہاؤ۔

ਪੰਚਦੋਖਛਿਦ੍ਰਇਆਤਨਮਹਿਬਿਖੈਬਿਆਧਿਕੀਕਰਣੀ॥
panch dokhchhidar i-aa tan meh bikhai bi-aaDh kee karnee.
The five wicked enemies are within this body; they lead the mortal to practice evil and corruption.
“(O’ my friends), within this body (of ours) are five evils (of lust, anger, greed, ego and attachment) and other vices, so our conduct is full of sinful and vicious deeds.
(ਕਾਮਾਦਿਕ) ਪੰਜੇਵਿਕਾਰਅਤੇਹੋਰਐਬ (ਜੀਵਦੇ) ਇਸਸਰੀਰਵਿਚਟਿਕੇਰਹਿੰਦੇਹਨ, ਵਿਸ਼ੇ-ਵਿਕਾਰਾਂਵਾਲੀਕਰਣੀ (ਜੀਵਦੀ) ਬਣੀਰਹਿੰਦੀਹੈ।
پنّچدوکھچھِد٘راِیاتنمہِبِکھےَبِیادھِکیِکرنھیِ॥
پنچ دوکھ ۔ پانچ عیب ۔ چھدر ۔ عیب ۔ برائیاں۔ وکھے بیادھ ۔ کی کرنی ۔ بدیوں۔ برائیوں کے اعمال۔
پانچ عیب بد احساسات ، شہوت ، غصہ ، لالچ دنیاوی محبت اور غرور و تکبر بھرے اعمال ہیں

ਆਸਅਪਾਰਦਿਨਸਗਣਿਰਾਖੇਗ੍ਰਸਤਜਾਤਬਲੁਜਰਣੀ॥੧॥
aas apaar dinas gan raakhay garsat jaat bal jarnee. ||1||
He has infinite hope, but his days are numbered, and old age is sapping his strength. ||1||
Our hopes and desires are unlimited, but our days are numbered, and old age keeps eroding our vitality.”||1||
(ਜੀਵਦੀਆਂ) ਆਸਾਂਬੇਅੰਤਹੁੰਦੀਆਂਹਨ, ਪਰਜ਼ਿੰਦਗੀਦੇਦਿਨਗਿਣੇ-ਮਿੱਥੇਹੁੰਦੇਹਨ।ਬੁਢੇਪਾ (ਜੀਵਦੇਸਰੀਰਕ) ਬਲਨੂੰਖਾਈਜਾਂਦਾਹੈ॥੧॥
آساپاردِنسگنھِراکھےگ٘رستجاتبلُجرنھیِ॥੧॥
آس اپار۔ امیدیں نہایت زیادہ ۔ دنس گن رکاھے ۔ عمر تھوڑی گنتی کے دن ۔ گرست جات بل جرنی ۔ برھاپا طاقت کھا رہا ہے ۔ (1)
امیدیں بیشمار ہیں مگر زندگی تھوڑے سے عرصے کے لئےبڑھا پا طاوقت کو کھا رہا ہے ۔ (1)

ਅਨਾਥਹਨਾਥਦਇਆਲਸੁਖਸਾਗਰਸਰਬਦੋਖਭੈਹਰਣੀ॥
anaathah naath da-i-aal sukh saagar sarab dokhbhai harnee.
He is the Help of the helpless, the Merciful Lord, the Ocean of Peace, the Destroyer of all pains and fears.
“O’ the Support of the supportless, merciful Ocean of peace and Destroyer of all maladies and fears,
ਹੇਅਨਾਥਾਂਦੇਨਾਥਪ੍ਰਭੂ! ਹੇਦਇਆਦੇਸੋਮੇਪ੍ਰਭੂ! ਹੇਸੁਖਾਂਦੇਸਮੁੰਦਰ! ਹੇ (ਜੀਵਾਂਦੇ) ਸਾਰੇਵਿਕਾਰਤੇਡਰਦੂਰਕਰਨਵਾਲੇ!
اناتھہناتھدئِیالسُکھساگرسربدوکھبھےَہرنھیِ॥
ناتھیہہ ناتھ ۔ بے مالکوں کا مالک دیال ۔ مہربان ۔ سکھ ساگر۔ آرام و آسائش کس سمندر ۔ سربدوکھ ۔ سارے عیب ۔ برائیاں بھے ہرنی ۔ خوف مٹانیوالا ۔
بے مالکوں کا مالک مہربان آرام و آسائشکا سمنر سارے عیب اور برائیوں وخوف مٹانیوا دلی مرادیں پوری کرنیوالا کو

ਮਨਿਬਾਂਛਤਚਿਤਵਤਨਾਨਕਦਾਸਪੇਖਿਜੀਵਾਪ੍ਰਭਚਰਣੀ॥੨॥੫੪॥੭੭॥
man baaNchhat chitvat naanak daas paykh jeevaa parabh charnee. ||2||54||77||
Slave Nanak longs for this blessing, that he may live, gazing upon the Feet of God. ||2||54||77||
slave Nanak keeps wishing in his mind that he may live (so humbly serving You and meditating on You Name, as if he is living under the shelter of) God’s feet.”||2||54||77||
ਤੇਰਾਦਾਸਨਾਨਕ (ਤੇਰੇਦਰਤੋਂਇਹ) ਮਨ-ਮੰਗੀਮੁਰਾਦਚਾਹੁੰਦਾਹੈਕਿਹੇਪ੍ਰਭੂ! ਤੇਰੇਚਰਨਾਂਦਾਦਰਸਨਕਰਕੇਮੈਂਆਤਮਕਜੀਵਨਪ੍ਰਾਪਤਕਰਦਾਰਹਾਂ॥੨॥੫੪॥੭੭॥
منِباںچھتچِتۄتنانکداسپیکھِجیِۄاپ٘ربھچرنھیِ॥੨॥੫੪॥੭੭॥
من بانچھت ۔ دلی مدادیں۔ چتوت ۔ دلمیں بناتا ہے ۔ داس ۔ غلام ۔ جیوا۔ زندہ ہوں۔
خادم نانک پاؤں کے دیدار سے روحانی و آخلاقی زندگی پاؤں۔

ਸਾਰਗਮਹਲਾ੫॥
saarag mehlaa 5.
Saarang, Fifth Mehl:
سارگمہلا੫॥

ਫੀਕੇਹਰਿਕੇਨਾਮਬਿਨੁਸਾਦ॥
feekay har kay naam bin saad.
Without the Lord’s Name, flavors are tasteless and insipid.
“(O’ my friends), except for the (relish of) God’s Name insipid are all other relishes.
ਪਰਮਾਤਮਾਦੇਨਾਮਤੋਂਬਿਨਾ (ਮਾਇਕਪਦਾਰਥਾਂਦੇ) ਸੁਆਦਫਿੱਕੇਹਨ।
پھیِکےہرِکےنامبِنُساد॥
پیکھے ۔ بد مزہ ۔ ساد ۔ لطف۔
الہٰی نام (ست) سچ حق و حقیقت کے بگیر تمام لطف بد مزہ ہیں۔

ਅੰਮ੍ਰਿਤਰਸੁਕੀਰਤਨੁਹਰਿਗਾਈਐਅਹਿਨਿਸਿਪੂਰਨਨਾਦ॥੧॥ਰਹਾਉ॥
amrit ras keertan har gaa-ee-ai ahinis pooran naad. ||1|| rahaa-o.
Sing the Sweet Ambrosial Praises of the Lord’s Kirtan; day and night, the Sound-current of the Naad will resonate and resound. ||1||Pause||
We should sing the nectar sweet praise of God, (by doing which) blissful (divine) melodies keep playing in our mind day and night.”||1||pause||
ਪ੍ਰਭੂਦਾਕੀਰਤਨਹੀਆਤਮਕਜੀਵਨਦੇਣਵਾਲਾਰਸਹੈ, ਹਰੀਦਾਕੀਰਤਨਹੀਗਾਣਾਚਾਹੀਦਾਹੈ (ਜਿਹੜਾਮਨੁੱਖਗਾਂਦਾਹੈ, ਉਸਦੇਅੰਦਰ) ਦਿਨਰਾਤਆਤਮਕਆਨੰਦਦੇਵਾਜੇਵੱਜਦੇਰਹਿੰਦੇਹਨ॥੧॥ਰਹਾਉ॥
انّم٘رِترسُکیِرتنُہرِگائیِئےَاہِنِسِپوُرنناد॥੧॥رہاءُ॥
انمرت رس۔ روحانیو اخلاقی زندگی بنانے والاآب حیات ۔ کبیر تن ۔ حمدوٹناہ ۔ اہنس ۔ روز و شب ۔ دن رات۔ پورنناد۔ سنکھ بجانا ۔ خوشیوں کے راگ۔ (1)
آب حیات کی ماندن میٹھا لطف الہٰی حمدوثناہ میں ہے اسکے ذہن و روح میں روحانی و ذہنی سکون والہٰی دجد طاری رہتا ہے روحانی سنگیت ہوتارہتا ہے ۔ رہاؤ۔

ਸਿਮਰਤਸਾਂਤਿਮਹਾਸੁਖੁਪਾਈਐਮਿਟਿਜਾਹਿਸਗਲਬਿਖਾਦ॥
simrat saaNt mahaa sukh paa-ee-ai mit jaahi sagal bikhaad.
Meditating in remembrance on the Lord, total peace and bliss are obtained, and all sorrows are taken away.
“(O’ my friends), by meditating (on God’s Name), we obtain peace, great calmness, and all our worldly conflicts are ended.
ਪਰਮਾਤਮਾਦਾਨਾਮਸਿਮਰਦਿਆਂਆਤਮਕਸ਼ਾਂਤੀਮਿਲਦੀਹੈਬੜਾਸੁਖਪ੍ਰਾਪਤਕਰੀਦਾਹੈ, (ਅੰਦਰੋਂ) ਸਾਰੇਦੁੱਖ-ਕਲੇਸ਼ਮਿਟਜਾਂਦੇਹਨ।
سِمرتساںتِمہاسُکھُپائیِئےَمِٹِجاہِسگلبِکھاد॥
سمرت ۔ الہٰی یاد وریاض سے ۔ سانت ۔ سکون ۔ دکھاد۔ عذاب جھگڑے ۔
الہٰی یا دوریاض سے جہاں روحانی سکون ملتا ہے وہان تمام برائیاں جھگڑے مٹ جاتے ہیں۔

ਹਰਿਹਰਿਲਾਭੁਸਾਧਸੰਗਿਪਾਈਐਘਰਿਲੈਆਵਹੁਲਾਦਿ॥੧॥
har har laabh saaDhsang paa-ee-ai ghar lai aavhu laad. ||1||
The profit of the Lord, Har, Har, is found in the Saadh Sangat, the Company of the Holy; so load it and bring it on home. ||1||
But only in the company of saints, do we obtain the profit of God’s Name and bring it safely home (and enshrine it in our heart).”||1||
ਪਰਪਰਮਾਤਮਾਦਾਨਾਮਸਿਮਰਨਦਾਇਹਲਾਭਸਾਧਸੰਗਤਵਿਚਹੀਮਿਲਦਾਹੈ। (ਜਿਹੜੇਮਨੁੱਖਗੁਰੂਦੀਸੰਗਤਵਿਚਮਿਲਬੈਠਦੇਹਨਉਹ) ਆਪਣੇਹਿਰਦੇ-ਘਰਵਿਚਇਹਖੱਟੀਲੱਦਕੇਲੈਆਉਂਦੇਹਨ॥੧॥
ہرِہرِلابھُسادھسنّگِپائیِئےَگھرِلےَآۄہُلادِ॥੧॥
لابھ ۔ منافع ۔ سادھ سنگ ۔ صحبت و قربت مرشد۔ گھر ۔ دلمیں (1)
مگر الہٰی نام کی یا دوریاض کا فائدہ خدا رسیدہ پارساؤں کی صحبت و قربت سے ہی ملتا ہے وہ اس منافع کو دل میں بسا لیتے ہیں۔ (1)

ਸਭਤੇਊਚਊਚਤੇਊਚੋਅੰਤੁਨਹੀਮਰਜਾਦ॥
sabhtay ooch ooch tay oocho ant nahee marjaad.
He is the Highest of all, the Highest of the high; His celestial ecomony has no limit.
“(O’ my friends, God) is the highest of the high; there is no end or limit to His status.
(ਹੇਭਾਈ!) ਪਰਮਾਤਮਾਸਭਨਾਂਨਾਲੋਂਉੱਚਾਹੈ, ਉੱਚਿਆਂਤੋਂਉੱਚਾਹੈ, ਉਸਦੇਹੱਦ-ਬੰਨੇਦਾਅੰਤਨਹੀਂਪਾਇਆਜਾਸਕਦਾ।
سبھتےاوُچاوُچتےاوُچوانّتُنہیِمرجاد॥
مرجاو۔ شرع ۔
اے نانکہر ماتما بلند سے بلند ترین عظیم ہستی ہے اعداد و شمار سے باہر ہے ۔

ਬਰਨਿਨਸਾਕਉਨਾਨਕਮਹਿਮਾਪੇਖਿਰਹੇਬਿਸਮਾਦ॥੨॥੫੫॥੭੮॥
baran na saaka-o naanak mahimaa paykh rahay bismaad. ||2||55||78||
Nanak cannot even express His Glorious Grandeur; gazing upon Him, he is wonder-struck. ||2||55||78||
(I) Nanak cannot describe His glory, because I get wonder-struck (immediately upon) seeing it.”||2||55||78||
ਹੇਨਾਨਕ! ਮੈਂਉਸਦੀਵਡਿਆਈਬਿਆਨਨਹੀਂਕਰਸਕਦਾ, ਵੇਖਕੇਹੀਹੈਰਾਨਰਹਿਜਾਈਦਾਹੈ॥੨॥੫੫॥੭੮॥
برنِنساکءُنانکمہِماپیکھِرہےبِسماد॥੨॥੫੫॥੭੮॥
برن نہ ساکو ۔ بیان نہیں کر سکتا۔ مہما ۔ عطمت ۔ بلندی ۔ بسماد ۔ حیران۔
اسکی عطمت بیان نہیں کیجاسکتی نانک اسکی عظمت دیکھکر حیران رہ جات اہے ۔

ਸਾਰਗਮਹਲਾ੫॥
saarag mehlaa 5.
Saarang, Fifth Mehl:
سارگمہلا੫॥

ਆਇਓਸੁਨਨਪੜਨਕਉਬਾਣੀ॥
aa-i-o sunan parhan ka-o banee.
The mortal came to hear and chant the Word of the Guru’s Bani.
“(O’ my friends), mortal has come (to this world) to listen and recite the (Guru’s) word (in praise of God).
(ਜਗਤਵਿਚਜੀਵ) ਪਰਮਾਤਮਾਦੀਸਿਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹਸੁਣਨਪੜ੍ਹਨਵਾਸਤੇਆਇਆਹੈ (ਇਹੀਹੈਇਸਦਾਅਸਲਜਨਮ-ਮਨੋਰਥ)।
آئِئوسُننپڑنکءُبانھیِ॥
آیؤ ۔ یہ زندگی ملی ہے ۔ بانی ۔ کلام۔
یہ زندگی انسان کو سننے پڑھنے الہٰی حمدوثناہ کے لئے حاصل ہوئی ہے ۔

ਨਾਮੁਵਿਸਾਰਿਲਗਹਿਅਨਲਾਲਚਿਬਿਰਥਾਜਨਮੁਪਰਾਣੀ॥੧॥ਰਹਾਉ॥
naam visaar lageh an laalach birthaa janam paraanee. ||1|| rahaa-o.
But he has forgotten the Naam, the Name of the Lord, and he has become attached to other temptations. His life is totally worthless! ||1||Pause||
Fruitless is the birth of those mortals, who forsaking God’s Name are lured by other (worldly) greed.”||1||pause||
ਪਰਜਿਹੜੇਪ੍ਰਾਣੀ (ਪਰਮਾਤਮਾਦਾ) ਨਾਮਭੁਲਾਕੇਹੋਰਲਾਲਚਵਿਚਲੱਗੇਰਹਿੰਦੇਹਨ, ਉਹਨਾਂਦਾਮਨੁੱਖਜਨਮਵਿਅਰਥਚਲਾਜਾਂਦਾਹੈ॥੧॥ਰਹਾਉ॥
نامُۄِسارِلگہِانلالچِبِرتھاجنمُپرانھیِ॥੧॥رہاءُ॥
نام سچ وحقیقت ۔وسار۔ بھلا کر ۔ ان لالچ۔ دوسرے لالچوں میں۔ برتھا۔ بیفائدہ ۔ جنم ۔ زندگی ۔ پرانی ۔ اے انسان ۔ رہاؤ۔
جو نام بھال کر دوسرے لالچوں میں لگے رہتے ہیں انکی زندگی ضائع ہو جاتی ہے ۔ رہاؤ۔

ਸਮਝੁਅਚੇਤਚੇਤਿਮਨਮੇਰੇਕਥੀਸੰਤਨਅਕਥਕਹਾਣੀ॥
samajh achayt chayt man mayray kathee santan akath kahaanee.
O my unconscious mind, become conscious and figure it out; the Saints speak the Unspoken Speech of the Lord.
“O’ my unconscious mind, wake up (even now), and remember His indescribable discourse, which the saints have described.
ਹੇਮੇਰੇਗ਼ਾਫ਼ਿਲਮਨ! ਹੋਸ਼ਕਰ, ਅਕੱਥਪ੍ਰਭੂਦੀਜਿਹੜੀਸਿਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹਸੰਤਜਨਾਂਨੇਦੱਸੀਹੈਉਸਨੂੰਚੇਤੇਕਰਿਆਕਰ।
سمجھُاچیتچیتِمنمیرےکتھیِسنّتناکتھکہانھیِ॥
اچیت۔ جاہل۔ چیت۔ یاد کر۔ کتھی ۔ بیان کی ۔ اکتھ ۔ جو بیان نہ ہو سکے ۔
اے غافل و جاہل دل ہوش کر بیدار ہو بیان سے بعید خدا کی حمدوچناہ جو بتائی ہے

ਲਾਭੁਲੈਹੁਹਰਿਰਿਦੈਅਰਾਧਹੁਛੁਟਕੈਆਵਣਜਾਣੀ॥੧॥
laabh laihu har ridai aaraaDhahu chhutkai aavan jaanee. ||1||
So gather in your profits – worship and adore the Lord within your heart; your coming and going in reincarnation shall end. ||1||
(O’ my friends), earn the profit of remembering Him in your heart, so that your coming and going (or rounds of birth and death) may cease.”||1||
ਪਰਮਾਤਮਾਨੂੰਆਪਣੇਹਿਰਦੇਵਿਚਵਸਾਓ, ਇਹਲਾਭਖੱਟੋ। (ਇਸਖੱਟੀਨਾਲ) ਜਨਮਮਰਨਦਾਗੇੜਮੁੱਕਜਾਂਦਾਹੈ॥੧॥
لابھُلیَہُہرِرِدےَارادھہُچھُٹکےَآۄنھجانھیِ॥੧॥
لابھ ۔ فائدہ ۔ ارادہو۔ بساؤ۔ چھٹکے آون جانی ۔ تناسخ سے نجات حاصل ہوا۔ (1)
اسے یاد کیا کر خدا کو دل مین بسانے کا فائدہ حاصل کرؤ۔ اسےسے تناسخ مٹ جاتا ہے (1)

ਉਦਮੁਸਕਤਿਸਿਆਣਪਤੁਮ੍ਹ੍ਹਰੀਦੇਹਿਤਨਾਮੁਵਖਾਣੀ॥
udam sakat si-aanap tumHree deh ta naam vakhaanee.
Efforts, powers and clever tricks are Yours; if You bless me with them, I repeat Your Name.
“(O’ God), all effort, (will) power, and wisdom are Yours, only if You give me these that I can utter (Your) Name.
ਹੇਪ੍ਰਭੂ! ਤੇਰਾਹੀਦਿੱਤਾਉੱਦਮਤੇਰੀਹੀਦਿੱਤੀਸ਼ਕਤੀਤੇਸਿਆਣਪ (ਅਸੀਂਜੀਵਵਰਤਸਕਦੇਹਾਂ), ਜੇਤੂੰ (ਉੱਦਮਸ਼ਕਤੀਸਿਆਣਪ) ਦੇਵੇਂ, ਤਾਂਹੀਮੈਂਨਾਮਜਪਸਕਦਾਹਾਂ।
اُدمُسکتِسِیانھپتُم٘ہ٘ہریِدیہِتنامُۄکھانھیِ॥
اوم ۔ کوشش۔ سکت ۔ طاقت ۔ سیانپ۔ دانشمندی ۔ نام وکھانی ۔ بیان کرؤ ۔ کہوں۔ سوئی ۔ وہی ۔
تیری بخشی ہوئی قوت اور کوشش و دانشمندی اگر تو بخشے تب ہی تیرے نام کی یاد وریآض ہو سکتی ہے ۔

ਸੇਈਭਗਤਭਗਤਿਸੇਲਾਗੇਨਾਨਕਜੋਪ੍ਰਭਭਾਣੀ॥੨॥੫੬॥੭੯॥
say-ee bhagatbhagat say laagay naanak jo parabhbhaanee. ||2||56||79||
They alone are devotees, and they alone are attached to devotional worship, O Nanak, who are pleasing to God. ||2||56||79||
O’ Nanak, they alone are (true devotes) and they alone engage in His meditation, who are pleasing to God.”||2||56||79||
ਹੇਨਾਨਕ! ਉਹੀਮਨੁੱਖਭਗਤ (ਬਣਸਕਦੇਹਨ) ਉਹੀਪਰਮਾਤਮਾਦੀਭਗਤੀਵਿਚਲੱਗਸਕਦੇਹਨ, ਜਿਹੜੇਪ੍ਰਭੂਨੂੰਪਸੰਦਆਜਾਂਦੇਹਨ॥੨॥੫੬॥੭੯॥
سیئیِبھگتبھگتِسےلاگےنانکجوپ٘ربھبھانھیِ॥੨॥੫੬॥੭੯॥
بھگت۔ عابد۔ پربھ بھانی ۔ جو ہیں محبوب خدا۔
وہی انسان عابد وریاض کار ہیں اے نانک جو محبوب خدا ہے ۔

ਸਾਰਗਮਹਲਾ੫॥
saarag mehlaa 5.
Saarang, Fifth Mehl:
سارگمہلا੫॥

ਧਨਵੰਤਨਾਮਕੇਵਣਜਾਰੇ॥
Dhanvant naam kay vanjaaray.
Those who deal in the Naam, the Name of the Lord, are wealthy.
“(O’ my friends), truly rich are the dealers in God’s Name,
ਅਸਲਧਨਾਢਮਨੁੱਖਉਹਹਨਜਿਹੜੇਪਰਮਾਤਮਾਦੇਨਾਮਦਾਵਣਜਕਰਦੇਹਨ।
دھنۄنّتنامکےۄنھجارے॥
دھنونت۔ سرمایہ دار۔ ونجارے ۔ سوداگر ۔
حقیقتاً سرمایہ دار وہ ہیں جو الہٰی نام ست جو صدیوی ہے

ਸਾਂਝੀਕਰਹੁਨਾਮਧਨੁਖਾਟਹੁਗੁਰਕਾਸਬਦੁਵੀਚਾਰੇ॥੧॥ਰਹਾਉ॥
saaNjhee karahu naam Dhan khaatahu gur kaa sabad veechaaray. ||1|| rahaa-o.
So become a partner with them, and earn the wealth of the Naam. Contemplate the Word of the Guru’s Shabad. ||1||Pause||
(who meditate themselves and inspire others to meditate on God’s Name. Therefore) enter into partnership (with such people, and) earn the wealth of God’s Name by reflecting on (Gurbani) the Guru’s word.”||1||pause||
ਉਹਨਾਂਨਾਲਸਾਂਝਬਣਾਓ, ਅਤੇਗੁਰੂਦਾਸ਼ਬਦਆਪਣੇਮਨਵਿਚਵਸਾਕੇਪਰਮਾਤਮਾਦਾਨਾਮ-ਧਨਖੱਟੋ॥੧॥ਰਹਾਉ॥
ساںجھیِکرہُنامدھنُکھاٹہُگُرکاسبدُۄیِچارے॥੧॥رہاءُ॥
ساسجھی ۔ مشترکہ ۔ اشتراکیت ۔ نام دھن کھانہو۔ نام جو سچ ہے ست ہے صدیوی ہے حق ہے ۔ حقیقت ہے ۔ کھا کیو عمل کرو۔ سببد وچارو۔ کلام کا خیال کرؤ ۔رہاؤ۔
جو سچ صا قائم رہنے والا جو انسان کے لئے حق واجب اور جائز ہے سبق مرشد دل میں بساؤ اس سرمایے کو کماؤ۔ رہاؤ۔