Urdu-Raw-Page-1198

ਇਨਬਿਧਿਹਰਿਮਿਲੀਐਵਰਕਾਮਨਿਧਨਸੋਹਾਗੁਪਿਆਰੀ॥
in biDh har milee-ai var kaaman Dhan sohaag pi-aaree.
This is the way to meet your Husband Lord. Blessed is the soul-bride who is loved by her Husband Lord.
O’ bride (soul), this is how (by believing that God is always in our company, we) meet God our spouse, and blessed is such a loving (bride soul).
ਹੇਜੀਵ-ਇਸਤ੍ਰੀਏ! ਇਸਤਰੀਕੇਨਾਲਹੀ (ਭਾਵ, ਉਸਪ੍ਰਭੂਦੇਅੰਗ-ਸੰਗਹੋਣਤੇਯਕੀਨਕੀਤਿਆਂਹੀ) ਪਤੀ-ਪ੍ਰਭੂਮਿਲਦਾਹੈ, (ਜਿਸਨੂੰਮਿਲਪਿਆਹੈ) ਉਸਜੀਵ-ਇਸਤ੍ਰੀਦਾਚੰਗਾਭਾਗਜਾਗਪਿਆਹੈ, ਉਹਪਤੀ-ਪ੍ਰਭੂਦੀਪਿਆਰੀਹੋਗਈਹੈ।
اِنبِدھِہرِمِلیِئےَۄرکامنِدھنسوہاگُپِیاریِ॥
ان بدھ۔ اس طریقے سے ۔ ہر در ملیئے ۔ خدا سے ملاپ ہوتا ہے ۔ کامن ۔ عورت ۔ سوہاگ ۔ خوش قسمتی ۔ دھن۔ عورت۔
اے انسان اس ترکیب اور طریقے سے مراد الہٰی ساتھ سے ہی (الہٰی ) خدا کا وصل و دیدار ہوتا ہے وہ خوش قسمت ہو جاتا ہے

ਜਾਤਿਬਰਨਕੁਲਸਹਸਾਚੂਕਾਗੁਰਮਤਿਸਬਦਿਬੀਚਾਰੀ॥੧॥
jaat baran kul sahsaa chookaa gurmat sabad beechaaree. ||1||
Social class and status, race, ancestry and skepticism are eliminated, following the Guru’s Teachings and contemplating the Word of the Shabad. ||1||
Further, by reflecting on (Gurbani) the word of the Guru, her illusions about caste or color are removed. ||1||
ਗੁਰੂਦੀਮੱਤਲੈਕੇਗੁਰੂਦੇਸ਼ਬਦਦੀਰਾਹੀਂਉਹਜੀਵ-ਇਸਤ੍ਰੀਵਿਚਾਰਵਾਨਹੋਜਾਂਦੀਹੈ, ਜਾਤਿਵਰਨਕੁਲ (ਆਦਿਕ) ਬਾਰੇਉਸਦਾਭਰਮਦੂਰਹੋਜਾਂਦਾਹੈ॥੧॥
جاتِبرنکُلسہساچوُکاگُرمتِسبدِبیِچاریِ॥੧॥
سہسا۔ فکر۔ چوکا۔ مٹا ۔ گرمت سبد وچاہی ۔ سبق مرشد سے کلام کو سمجھ کر (1)
خدا پر یقین اور ایمان لانے پر وہ محبوب خدا ہو جاتا ہے نیک خیالات کا مالک ہو جاتا ہے فرقے اور ذات پات کا وہم وگمان مٹ جاتا ہے (1)

ਜਿਸੁਮਨੁਮਾਨੈਅਭਿਮਾਨੁਨਤਾਕਉਹਿੰਸਾਲੋਭੁਵਿਸਾਰੇ॥
jis man maanai abhimaan na taa ka-o hinsaa lobh visaaray.
One whose mind is pleased and appeased, has no egotistical pride. Violence and greed are forgotten.
She whose mind gets convinced (about the truth in Guru‟s word), doesn‟t have any self-conceit and forsakes all cruelty and greed.
ਜਿਸਦਾਮਨ (ਇਹ) ਮੰਨਜਾਂਦਾਹੈ (ਕਿਪ੍ਰਭੂਸਦਾਮੇਰੇਅੰਗ-ਸੰਗਹੈ) ਉਸਨੂੰਅਹੰਕਾਰਨਹੀਂਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਿਰਦਇਤਾਤੇਲਾਲਚਨੂੰ (ਆਪਣੇਅੰਦਰੋਂ) ਭੁਲਾਦੇਂਦੀਹੈ,
جِسُمنُمانےَابھِمانُنتاکءُہِنّسالوبھُۄِسارے॥
ابھیمان ۔ غرور ۔ ہنسا۔ بے رحبی ۔ لوبھ ۔ لالچ۔
جسکے دل میں خدا کے ساتھ بسنے کا یقین ہوجاتا ہے نہ اس میں غرور و تکبر رہتا ہے نہ بے رحمی نہ لالچ دل میں رہتا ہے ۔

ਸਹਜਿਰਵੈਵਰੁਕਾਮਣਿਪਿਰਕੀਗੁਰਮੁਖਿਰੰਗਿਸਵਾਰੇ॥੨॥
sahj ravai var kaaman pir kee gurmukh rang savaaray. ||2||
The soul-bride intuitively ravishes and enjoys her Husband Lord; as Gurmukh, she is embellished by His Love. ||2||
Such a loving bride (soul) embellishes herself with Guru‟s love and calmly enjoys her Groom‟s company. ||2||
ਪਤੀ-ਪ੍ਰਭੂਦੀਪਿਆਰੀਉਹਜੀਵ-ਇਸਤ੍ਰੀਅਡੋਲਅਵਸਥਾਵਿਚਟਿਕਕੇਪਤੀ-ਪ੍ਰਭੂਨੂੰਮਿਲੀਰਹਿੰਦੀਹੈ, ਗੁਰੂਦੀਸਰਨਪੈਕੇਪ੍ਰਭੂਦੇਪਿਆਰਵਿਚਉਹਆਪਣੇਆਪਨੂੰਸਵਾਰਦੀਹੈ॥੨॥
سہجِرۄےَۄرُکامنھِپِرکیِگُرمُکھِرنّگِسۄارے॥੨॥
سہج روے ۔ روحانی سکون پانی ہے ۔ درکامن پر کی ۔ خاوند کی پیاری عورت ۔ مراد خدا کا محبوب انسان۔ گورمکھ۔ مرید مرشد۔ رنگ ۔پریم۔سارے ۔ اپنے کردار کو درست کرتا ہے (2)
وہ خدا کا محبوب پرسکون ہو جاتا ہے ۔ اور مرید مرشد ہوکر اپنے اعمال و کردار کو راہ راست پر لاتا ہے (2)

ਜਾਰਉਐਸੀਪ੍ਰੀਤਿਕੁਟੰਬਸਨਬੰਧੀਮਾਇਆਮੋਹਪਸਾਰੀ॥
jaara-o aisee pareet kutamb sanbanDhee maa-i-aa moh pasaaree.
Burn away any love of family and relatives, which increases your attachment to Maya.
I would rather burn such a love for my family or relatives, which is nothing but expanse of worldly attachment.
ਮੈਂਪਰਵਾਰਤੇਸਨਬੰਧੀਆਂਦੇਐਸੇਮੋਹ-ਪਿਆਰਨੂੰ (ਆਪਣੇਅੰਦਰੋਂ) ਸਾੜਦਿਆਂਜੋ (ਮੇਰੇਅੰਦਰ) ਮਾਇਆਦੇਮੋਹਦਾਖਿਲਾਰਾਹੀਖਿਲਾਰਦਾਹੈ।
جارءُایَسیِپ٘ریِتِکُٹنّبسنبنّدھیِمائِیاموہپساریِ॥
جارؤ۔جلاؤ ۔ پریت ۔ کٹنب ۔ اپنے پر یوار کے پیار کو جلاؤ ۔ مائیا موہ ۔ دولت کا پیار ۔ پساری ۔ پھیلاؤ ۔
دنیاوی دولت کے پھیلاؤ اور خاندانی محبت کو جلا دو ۔

ਜਿਸੁਅੰਤਰਿਪ੍ਰੀਤਿਰਾਮਰਸੁਨਾਹੀਦੁਬਿਧਾਕਰਮਬਿਕਾਰੀ॥੩॥
jis antar pareet raam ras naahee dubiDhaa karam bikaaree. ||3||
One who does not savor the Lord’s Love deep within, lives in duality and corruption. ||3||
Because within whom is no love for the relish of God‟s (Name), all that person‟s deeds are motivated by duality and sinful intent. ||3||
ਜਿਸਦੇਹਿਰਦੇਵਿਚਪ੍ਰਭੂਦਾਪਿਆਰਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ-ਮਿਲਾਪਦਾਆਨੰਦਨਹੀਂ (ਉਪਜਦਾ), ਉਹਮੇਰ-ਤੇਰਅਤੇ (ਹੋਰ) ਵਿਕਾਰਾਂਦੇਕੰਮਾਂਵਿਚਹੀਪ੍ਰਵਿਰਤਰਹਿੰਦੀਹੈ॥੩॥
جِسُانّترِپ٘ریِتِرامرسُناہیِدُبِدھاکرمبِکاریِ॥੩॥
پریت رام رس ۔ الہٰی لطف کی محبت ۔ دبدھا۔ دوئی ۔ دوچتی ۔ پس و پیش ۔ کرم بکاری ۔ بداعمال (3)
جس میں الہٰی لطفف سے محبت نہیں جو بداعمالوںبد کرداروں میں مصروف ہے (3)

ਅੰਤਰਿਰਤਨਪਦਾਰਥਹਿਤਕੌਦੁਰੈਨਲਾਲਪਿਆਰੀ॥
antar ratan padaarath hit kou durai na laal pi-aaree.
His Love is a priceless jewel deep within my being; the Lover of my Beloved is not hidden.
That loving bride (soul), in whose (heart) is enshrined the invaluable jewel of God‟s love, doesn‟t remain hidden from others for long.
ਜਿਸਜੀਵ-ਇਸਤ੍ਰੀਦੇਹਿਰਦੇਵਿਚਪ੍ਰਭੂ-ਚਰਨਾਂਦਾਪਿਆਰਪੈਦਾਕਰਨਵਾਸਤੇਪ੍ਰਭੂਦੀਸਿਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹਦੇਰਤਨਮੌਜੂਦਹਨ, ਪ੍ਰਭੂਦੀਉਹਪਿਆਰੀਜੀਵ-ਇਸਤ੍ਰੀ (ਜਗਤਵਿਚ) ਗੁੱਝੀਨਹੀਂਰਹਿੰਦੀ।
انّترِرتنپدارتھہِتکوَدُرےَنلالپِیاریِ॥
رتن پدارتھ ۔ قیمتی نعمتیں ۔ ہت کو۔ پیار کے لئے ۔ درئے ۔ پوشیدہ ۔
جس کے دل میں الہٰی محبت کی قیمتی اوصاف موجود ہیں وہ پوشیدہ رہ نہیں سکتا ۔

ਨਾਨਕਗੁਰਮੁਖਿਨਾਮੁਅਮੋਲਕੁਜੁਗਿਜੁਗਿਅੰਤਰਿਧਾਰੀ॥੪॥੩॥
naanak gurmukh naam amolak jug jug antar Dhaaree. ||4||3||
O Nanak, as Gurmukh, enshrine the Priceless Naam deep within your being, all the ages through. ||4||3||
O‟ Nanak, age after age, seeking the shelter of the Guru, she has been enshrining the priceless (jewel of God‟s) Name in her heart. ||4||3||
ਹੇਨਾਨਕ! ਹਰੇਕਜੁਗਵਿਚਹੀ (ਭਾਵ, ਸਦਾਤੋਂਹੀਅਜੇਹੀਜੀਵ-ਇਸਤ੍ਰੀ) ਗੁਰੂਦੀਸਰਨਪੈਕੇਆਪਣੇਹਿਰਦੇਵਿਚਪ੍ਰਭੂਦਾਅਮੋਲਕਨਾਮਧਾਰਦੀਚਲੀਆਈਹੈ (ਭਾਵ, ਜਗਤਦੇਆਰੰਭਤੋਂਹੀਇਹਮਰਯਾਦਾਚਲੀਆਰਹੀਹੈਕਿਪ੍ਰਭੂਦੀਸਿਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹਕੀਤਿਆਂਪ੍ਰਭੂ-ਚਰਨਾਂਨਾਲਪਿਆਰਬਣਦਾਹੈ) ॥੪॥੩॥
نانکگُرمُکھِنامُامولکُجُگِجُگِانّترِدھاریِ॥੪॥੩॥
جگ جگ ۔ ہر زمانے میں۔
اے نانک۔ ہر زمانے میں مرید مرشد ہوکر الہٰی نام ست سچ حق وحقیقت دلمیں بسانے آئے ہیں۔

ਸਾਰੰਗਮਹਲਾ੪ਘਰੁ੧
saarang mehlaa 4 ghar 1
Saarang, Fourth Mehl, First House:
ਰਾਗਸਾਰੰਗ, ਘਰ੧ਵਿੱਚਗੁਰੂਰਾਮਦਾਸਜੀਦੀਬਾਣੀ।
سارنّگمہلا੪گھرُ੧

ੴਸਤਿਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ॥
ik-oNkaar satgur parsaad.
One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:
ਅਕਾਲਪੁਰਖਇੱਕਹੈਅਤੇਸਤਿਗੁਰੂਦੀਕਿਰਪਾਨਾਲਮਿਲਦਾਹੈ।
ایک اونکار ستِگُرپ٘رسادِ॥
ایک لازوال خدا ، سچے گرو کے فضل سے احساس ہوا

ਹਰਿਕੇਸੰਤਜਨਾਕੀਹਮਧੂਰਿ॥
har kay sant janaa kee ham Dhoor.
I am the dust of the feet of the humble Saints of the Lord.
(O‟ my friends, I humbly serve the saints, as if) I am the dust of the feet of saintly devotees.
ਮੈਂਪਰਮਾਤਮਾਦੇਸੰਤਜਨਾਂਦੇਚਰਨਾਂਦੀਧੂੜ (ਹੋਇਆਰਹਿੰਦਾਹਾਂ)।
ہرِکےسنّتجناکیِہمدھوُرِ॥
ہرکے سنت۔ محبوبان خدا۔ دہور۔ دہول ۔ خاک۔
محبوبان الہٰی کے قدموں کی خاک ہیں ہم۔

ਮਿਲਿਸਤਸੰਗਤਿਪਰਮਪਦੁਪਾਇਆਆਤਮਰਾਮੁਰਹਿਆਭਰਪੂਰਿ॥੧॥ਰਹਾਉ॥
mil satsangat param pad paa-i-aa aatam raam rahi-aa bharpoor. ||1|| rahaa-o.
Joining the Sat Sangat, the True Congregation, I have obtained the supreme status. The Lord, the Supreme Soul, is all-pervading everywhere. ||1||Pause||
By joining the true company (of saints) I have obtained the supreme status (and I see) that God is pervading everywhere. ||1||Pause||
ਸੰਤਜਨਾਂਦੀਸੰਗਤਵਿਚਮਿਲਕੇਸਭਤੋਂਉੱਚਾਆਤਮਕਦਰਜਾਪ੍ਰਾਪਤਹੋਜਾਂਦਾਹੈ, ਅਤੇਪਰਮਾਤਮਾਸਭਥਾਈਂਵੱਸਦਾਦਿੱਸਪੈਂਦਾਹੈ॥੧॥ਰਹਾਉ॥
مِلِستسنّگتِپرمپدُپائِیاآتمرامُرہِیابھرپوُرِ॥੧॥رہاءُ॥
پرم پد۔ بلندر رتبہ ۔ آتم رام۔ خداوند کریم (1) رہاؤ۔
پارساؤں محبوبان خدا کی صحبت و قربت کی برکت و عنائیت سے سب سے بلندر روحانی درجہ نصیب ہوا ہے ۔ جسکی بدولت خدا بستاہر جگہ دکھائی دیتا ہے ۔ رہاؤ۔

ਸਤਿਗੁਰੁਸੰਤੁਮਿਲੈਸਾਂਤਿਪਾਈਐਕਿਲਵਿਖਦੁਖਕਾਟੇਸਭਿਦੂਰਿ॥
satgur sant milai saaNt paa-ee-ai kilvikhdukh kaatay sabhdoor.
Meeting the Saintly True Guru, I have found peace and tranquility. Sins and painful mistakes are totally erased and taken away.
When we meet the saint true Guru, we obtain peace and he rids us of our sins and sorrows.
ਜਦੋਂਗੁਰੂਸੰਤਮਿਲਪੈਂਦਾਹੈ, ਤਦੋਂਆਤਮਕਠੰਢਪ੍ਰਾਪਤਹੋਜਾਂਦੀਹੈ, ਗੁਰੂ (ਮਨੁੱਖਦੇ) ਸਾਰੇਪਾਪਸਾਰੇਦੁੱਖਕੱਟਕੇਦੂਰਕਰਦੇਂਦਾਹੈ।
ستِگُرُسنّتُمِلےَساںتِپائیِئےَکِلۄِکھدُکھکاٹےسبھِدوُرِ॥
ستگر سنت۔ محبوب الہٰی سچا مرشد ۔ سانت ۔ ذہنی سکون۔ کل وکھ۔ گناہ۔ وکھ ۔ مصیبت ۔ عذاب ۔
سچا مرشد محبوب خدا کے ملاپ سے سکون لیتا ہےسارے گناہ مٹ جاتے ہیں ۔

ਆਤਮਜੋਤਿਭਈਪਰਫੂਲਿਤਪੁਰਖੁਨਿਰੰਜਨੁਦੇਖਿਆਹਜੂਰਿ॥੧॥
aatam jotbha-ee parfoolit purakh niranjan daykhi-aa hajoor. ||1||
The Divine Light of the soul radiates forth, gazing upon the Presence of the Immaculate Lord God. ||1||
Then our soul blossoms in delight and we see the immaculate Being in front of us. ||1||
(ਗੁਰੂਨੂੰਮਿਲਿਆਂ) ਜਿੰਦਖਿੜਪੈਂਦੀਹੈ, ਨਿਰਲੇਪਅਤੇਸਰਬ-ਵਿਆਪਕਪ੍ਰਭੂਅੰਗ-ਸੰਗਵੱਸਦਾਵੇਖਲਈਦਾਹੈ॥੧॥
آتمجوتِبھئیِپرپھوُلتِپُرکھُنِرنّجنُدیکھِیاہجوُرِ॥੧॥
آتم جوت ۔ روحانی نور ۔ پر پھلت ۔ کھلی ۔ روشن ہوئی ۔ پرکھ نرنجن۔ پاک خدا۔ حضور۔ حاضر ناطر (1)
ذہنی نور روشن ہواپاک خدا کو حاضر ناظر پائیا (1)

ਵਡੈਭਾਗਿਸਤਸੰਗਤਿਪਾਈਹਰਿਹਰਿਨਾਮੁਰਹਿਆਭਰਪੂਰਿ॥
vadai bhaag satsangat paa-ee har har naam rahi-aa bharpoor.
By great good fortune, I have found the Sat Sangat; the Name of the Lord, Har, Har, is all-prevading everywhere.
(O‟ my friends), by good fortune, the person who has obtained the company of saintly persons, (has realized that) God‟s Name is fully pervading everywhere.
ਜਿਸਮਨੁੱਖਨੇਵੱਡੀਕਿਸਮਤਨਾਲਸਾਧਸੰਗਤਪ੍ਰਾਪਤਕਰਲਈ, ਉਸਨੇਸਭਥਾਂਭਰਪੂਰਪਰਮਾਤਮਾਦਾਨਾਮ (ਹਿਰਦੇਵਿਚਵਸਾਲਿਆ),
ۄڈےَبھاگِستسنّگتِپائیِہرِہرِنامُرہِیابھرپوُرِ॥
ست ستگت ۔ سچے نیک بارساؤں کا ساتھ ۔ وڈے بھاگے ۔ بلند قسمت سے ۔ ہر نام۔ الہٰی نام (ست ) بھر پور۔ مکمل طور پر ۔
بلند قسمت سے پاکدامن پارساؤں کی صحبت و قربت نصیب ہوئی الہٰی نام ست ۔

ਅਠਸਠਿਤੀਰਥਮਜਨੁਕੀਆਸਤਸੰਗਤਿਪਗਨਾਏਧੂਰਿ॥੨॥
athsathtirath majan kee-aa satsangat pag naa-ay Dhoor. ||2||
I have taken my cleansing bath at the sixty-eight sacred shrines of pilgrimage, bathing in the dust of the feet of the True Congregation. ||2||
By (humbly listening to the immaculate words of holy persons, as if) bathing in the dust of the feet of the saintly persons, that person has (earned the merit of) bathing in the sixty eight holiest places. ||2||
ਸਤ-ਸੰਗੀਆਂਦੇਚਰਨਾਂਦੀਧੂੜਵਿਚਨ੍ਹਾਕੇਉਸਨੇ (ਮਾਨੋ) ਅਠਾਹਠਤੀਰਥਾਂਦਾਇਸ਼ਨਾਨਕਰਲਿਆ॥੨॥
اٹھسٹھِتیِرتھمجنُکیِیاستسنّگتِپگناۓدھوُرِ॥੨॥
مجن ۔ اشنان ۔ غسل ۔ زیارت ۔ پگ نائے وہور ۔ خاک پا میں نہائے (2)
سچ حق و حقیقت دل میں بسی ۔ ست سنگت کے قدموں کی دہول میں نہائے جسے اڑسٹھ تیرتھوں کا رتبہ حاصل ہے ۔

ਦੁਰਮਤਿਬਿਕਾਰਮਲੀਨਮਤਿਹੋਛੀਹਿਰਦਾਕੁਸੁਧੁਲਾਗਾਮੋਹਕੂਰੁ॥
durmat bikaar maleen mat hochhee hirdaa kusuDh laagaa moh koor.
Evil-minded and corrupt, filthy-minded and shallow, with impure heart, attached to enticement and falsehood.
(O‟ my friends), one who remains afflicted with the false (worldly) love, his or her heart remains impure and polluted by the evils of bad intellect.
ਜਿਸਮਨੁੱਖਨੂੰਮਾਇਆਦਾਝੂਠਾਮੋਹਚੰਬੜਿਆਰਹਿੰਦਾਹੈ, ਉਸਦਾਹਿਰਦਾ (ਵਿਕਾਰਾਂਨਾਲ) ਗੰਦਾ (ਹੋਇਆਰਹਿੰਦਾਹੈ) ਉਸਦੀਮੱਤਵਿਕਾਰਾਂਨਾਲਖੋਟੀਮੈਲੀਅਤੇਹੋਛੀਹੋਈਰਹਿੰਦੀਹੈ।
دُرمتِبِکارملیِنمتِہوچھیِہِرداکُسُدھُلاگاموہکوُرُ॥
درمت ۔ بدعقلی ۔ بکار۔ برے کار۔ ملین مت۔ برائیوں کی وجہ سے ناپاک ۔ ہردا کسدھ ۔ ناپاکقلب یا دل ۔ کور ۔ جھوٹھا۔
جسے کفر سے محبت ہے دل ناپاک ہے بدکار ہے کم عقل ہے عادات گندی ہیں۔

ਬਿਨੁਕਰਮਾਕਿਉਸੰਗਤਿਪਾਈਐਹਉਮੈਬਿਆਪਿਰਹਿਆਮਨੁਝੂਰਿ॥੩॥
bin karmaa ki-o sangat paa-ee-ai ha-umai bi-aap rahi-aa man jhoor. ||3||
Without good karma, how can I find the Sangat? Engrossed in egotism, the mortal remains stuck in regret. ||3||
Without good fortune, we don‟t obtain the company (of saints) and our mind agonizes in ego. ||3||
ਪਰਮਾਤਮਾਦੀਮਿਹਰਤੋਂਬਿਨਾਸਾਧਸੰਗਤਦਾਮਿਲਾਪਹਾਸਲਨਹੀਂਹੁੰਦਾ, ਹਉਮੈਵਿਚਫਸਿਆਹੋਇਆਮਨੁੱਖਦਾਮਨਸਦਾਚਿੰਤਾ-ਫ਼ਿਕਰਾਂਵਿਚਟਿਕਿਆਰਹਿੰਦਾਹੈ॥੩॥
بِنُکرماکِءُسنّگتِپائیِئےَہئُمےَبِیاپِرہِیامنُجھوُرِ॥੩॥
جھور ۔ پچھتاوا۔ ہونمے ویاپرہیا ۔ خودی بستی ہے (3)
بغیر الہٰی کرم و عنائیت و رحمت سچی پاکدامن صحبت و قربت نصیب نہیں ہوتیخودی میں گرفتارپچھتاتا ہے (3)

ਹੋਹੁਦਇਆਲਕ੍ਰਿਪਾਕਰਿਹਰਿਜੀਮਾਗਉਸਤਸੰਗਤਿਪਗਧੂਰਿ॥
hohu da-i-aal kirpaa kar har jee maaga-o satsangat pag Dhoor.
Be kind and show Your Mercy, O Dear Lord; I beg for the dust of the feet of the Sat Sangat.
(O’ God), be kind and show mercy on me. I beg for (the humble service) the dust of the feet of the holy congregation.
ਹੇਪ੍ਰਭੂਜੀ! (ਮੇਰੇਉਤੇ) ਦਇਆਵਾਨਹੋ, ਮਿਹਰਕਰ।ਮੈਂ (ਤੇਰੇਦਰਤੋਂ) ਸਤ-ਸੰਗੀਆਂਦੇਚਰਨਾਂਦੀਧੂੜਮੰਗਦਾਹਾਂ।
ہوہُدئِیالک٘رِپاکرِہرِجیِماگءُستسنّگتِپگدھوُرِ॥
اے خدا مہربانی کرکے مہربانی فرمان میں سچے ساتھیوں کے قدموں کی دہول کی بھیک مانگتا ہوں۔

ਨਾਨਕਸੰਤੁਮਿਲੈਹਰਿਪਾਈਐਜਨੁਹਰਿਭੇਟਿਆਰਾਮੁਹਜੂਰਿ॥੪॥੧॥
naanak sant milai har paa-ee-ai jan har bhayti-aa raam hajoor. ||4||1||
O Nanak, meeting with the Saints, the Lord is attained. The Lord’s humble servant obtains the Presence of the Lord. ||4||1||
O‟ Nanak, on meeting the saint (Guru), we obtain God, and a devotee sees God in front of him or her. ||4||1||
ਹੇਨਾਨਕ! ਜਦੋਂਗੁਰੂਮਿਲਪੈਂਦਾਹੈ, ਤਦੋਂਪਰਮਾਤਮਾਮਿਲਪੈਂਦਾਹੈ।ਜਿਸਨੂੰਪਰਮਾਤਮਾਦਾਦਾਸ (ਗੁਰੂ) ਮਿਲਦਾਹੈ, ਉਸਨੂੰਪਰਮਾਤਮਾਅੰਗ-ਸੰਗਵੱਸਦਾਦਿੱਸਦਾਹੈ॥੪॥੧॥
نانکسنّتُمِلےَہرِپائیِئےَجنُہرِبھیٹِیارامُہجوُرِ॥੪॥੧॥
بھٹیا رام ۔ الہٰی ملاپ ۔
اے نانک محبوبان خدا کے ملاپ سے خدا کا ملاپ نصیب ہوتا ہے جیسے ملاپ محبوب خدا نصیب ہو جاتا ہے اسے خدا بستا دکھائی دینے لگتا ہے ۔

ਸਾਰੰਗਮਹਲਾ੪॥
saarang mehlaa 4.
Saarang, Fourth Mehl:
سارنّگمہلا੪॥

ਗੋਬਿੰਦਚਰਨਨਕਉਬਲਿਹਾਰੀ॥
gobind charnan ka-o balihaaree.
I am a sacrifice to the Feet of the Lord of the Universe.
I am a sacrifice to God‟s feet (His immaculate Name.
ਪਰਮਾਤਮਾਦੇਚਰਨਾਂਤੋਂਸਦਕੇਜਾਣਾਚਾਹੀਦਾਹੈ।
گوبِنّدچرننکءُبلِہاریِ॥
بلہاری ۔ صدقے ۔ قربان ۔
قربان ہوں پاک خدا کے مقدس قدموں پر

ਭਵਜਲੁਜਗਤੁਨਜਾਈਤਰਣਾਜਪਿਹਰਿਹਰਿਪਾਰਿਉਤਾਰੀ॥੧॥ਰਹਾਉ॥
bhavjal jagat na jaa-ee tarnaa jap har har paar utaaree. ||1|| rahaa-o.
I cannot swim across the terrifying world ocean. But chanting the Name of the Lord, Har, Har, I am carried across across. ||1||Pause||
I have realized that without it) the dreadful worldly ocean cannot be crossed. Therefore, you should again and again meditate on God‟s (Name), it would ferry you across (this ocean). ||1||Pause||
(ਪਰਮਾਤਮਾਦਾਨਾਮਜਪਣਤੋਂਬਿਨਾ) ਜਗਤ (ਦੇਵਿਕਾਰਾਂ) ਤੋਂਸੰਸਾਰ-ਸਮੁੰਦਰਤੋਂਪਾਰਨਹੀਂਲੰਘਿਆਜਾਸਕਦਾ। (ਪਰਮਾਤਮਾਦਾਨਾਮ) ਜਪਿਆਕਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ (ਵਿਕਾਰਾਂ-ਭਰੇਜਗਤਤੋਂ) ਪਾਰਲੰਘਾਦੇਂਦਾਹੈ॥੧॥ਰਹਾਉ॥
بھۄجلُجگتُنجائیِترنھاجپِہرِہرِپارِاُتاریِ॥੧॥رہاءُ॥
بھوجل۔ خوفناک دنیاوی زندگی کا سمندر۔ (1) رہاؤ۔
اس دنیاوی زندگی کے سمندر کے عبور نہیں کیا جاسکتا ۔ خدا کی یاد ور یاض سے پار ہو سکتے ہیں۔ (1) رہاو۔

ਹਿਰਦੈਪ੍ਰਤੀਤਿਬਨੀਪ੍ਰਭਕੇਰੀਸੇਵਾਸੁਰਤਿਬੀਚਾਰੀ॥
hirdai parteet banee parabh kayree sayvaa surat beechaaree.
Faith in God came to fill my heart; I serve Him intuitively, and contemplate Him.
By reflecting with a sense of service and dedication, confidence in God has welled up in my heart.
(ਮਨੁੱਖਦੇ) ਹਿਰਦੇਵਿਚਪਰਮਾਤਮਾਵਾਸਤੇਸਰਧਾਬਣਜਾਂਦੀਹੈ, ਮਨੁੱਖਦੀਸੁਰਤਸੇਵਾ-ਭਗਤੀਵਿਚਜੁੜੀਰਹਿੰਦੀਹੈ।
ہِردےَپ٘رتیِتِبنیِپ٘ربھکیریِسیۄاسُرتِبیِچاریِ॥
ہردے دل میں ۔ پرتیت یقین ۔ محبت۔ کیری۔ کی سیوا ۔ سرت بیچاری۔ خدمتگار نا سمجھ کا خیال ۔
ول میں خدا میں یقین و ایمان پیدا ہو گیا ہے ۔ انسان کے دل میں خدمتگار نہ جذبہ پیدا ہو گیا ہے ۔

ਅਨਦਿਨੁਰਾਮਨਾਮੁਜਪਿਹਿਰਦੈਸਰਬਕਲਾਗੁਣਕਾਰੀ॥੧॥
an-din raam naam jap hirdai sarab kalaa gunkaaree. ||1||
Night and day, I chant the Lord’s Name within my heart; it is all-powerful and virtuous. ||1||
So I daily meditate on the meritorious all-powerful God‟s Name in my heart. ||1||
ਸਾਰੀਆਂਤਾਕਤਾਂਦੇਮਾਲਕਸਾਰੇਗੁਣਾਂਦੇਮਾਲਕਪਰਮਾਤਮਾਦਾਨਾਮਹਰਵੇਲੇਹਿਰਦੇਵਿਚਜਪਕੇਪਰਮਾਤਮਾਦੇਗੁਣਮਨਵਿਚਆਵੱਸਦੇਹਨ॥੧॥
اندِنُرامنامُجپِہِردےَسربکلاگُنھکاریِ॥੧॥
اندن۔ ہر روز۔ سرب کالا گنکاری ۔ ساری طاقتوں واصاف مارک (1)
روزہ مرہ کی یاد وریاض سے الہٰی اوصاف دل میں بس جاتے ہیں (1)

ਪ੍ਰਭੁਅਗਮਅਗੋਚਰੁਰਵਿਆਸ੍ਰਬਠਾਈਮਨਿਤਨਿਅਲਖਅਪਾਰੀ॥
parabh agam agochar ravi-aa sarab thaa-ee man tan alakh apaaree.
God is Inaccessible and Unfathomable, All-pervading everywhere, in all minds and bodies; He is Infinite and Invisible.
(O‟ my friends, the) unperceivable and unfathomable God is pervading everywhere. That infinite and incomprehensible God is abiding in our body and mind.
(ਜਿਹੜਾ) ਪਰਮਾਤਮਾ (ਜੀਵਾਂਦੀ) ਪਹੁੰਚਤੋਂਪਰੇਹੈ (ਜੀਵਾਂਦੇ) ਗਿਆਨ-ਇੰਦ੍ਰਿਆਂਦੀਪਹੁੰਚਤੋਂਪਰੇਹੈ, (ਜਿਹੜਾ) ਸਭਨੀਂਥਾਈਂਮੌਜੂਦਹੈ, ਸਭਨਾਂਦੇਮਨਵਿਚਤਨਵਿਚਵੱਸਦਾਹੈ, ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟਹੈਤੇਬੇਅੰਤਹੈ,
پ٘ربھُاگماگوچرُرۄِیاس٘ربٹھائیِمنِتنِالکھاپاریِ॥
اگم اگوچر انسانی عقل و ہوش سے بلند اوررسائی سے باہر ۔
خدا انسان عقل و ہوش اور رسائی سے بعید ہے ۔ ہر جگہ موجود ہے اور بستا ہے اوجھل ہے اعداد و شما اور کمینے اندازے سے باہر ہے ۔

ਗੁਰਕਿਰਪਾਲਭਏਤਬਪਾਇਆਹਿਰਦੈਅਲਖੁਲਖਾਰੀ॥੨॥
gur kirpaal bha-ay tab paa-i-aa hirdai alakh lakhaaree. ||2||
When the Guru bebomes merciful, then the Unseen Lord is seen within the heart. ||2||
When the Guru became gracious, I obtained Him and realized that incomprehensible God in my heart. ||2||
ਉਹਪਰਮਾਤਮਾਤਦੋਂਮਿਲਪੈਂਦਾਹੈਜਦੋਂ (ਮਨੁੱਖਉਤੇ) ਸਤਿਗੁਰੂਜੀਦਇਆਵਾਨਹੁੰਦੇਹਨ, ਤਦੋਂਮਨੁੱਖਉਸਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟਪ੍ਰਭੂਨੂੰਆਪਣੇਹਿਰਦੇਵਿਚ (ਹੀ) ਵੇਖਲੈਂਦਾਹੈ॥੨॥
گُرکِرپالبھۓتبپائِیاہِردےَالکھُلکھاریِ॥੨॥
سرب ٹھائی ۔ ہر جگہ۔ ایکھن اوجھل۔ لکھاری ۔ دکھائیا (2)
جب مرشد جب مہربان ہوتا ہے اس اوجھل خدا کو تکب انسان اپنے ذہن و قلب میں دیدار پا لیتا ہے (2)

ਅੰਤਰਿਹਰਿਨਾਮੁਸਰਬਧਰਣੀਧਰਸਾਕਤਕਉਦੂਰਿਭਇਆਅਹੰਕਾਰੀ॥
antar har naam sarab DharneeDhar saakat ka-o door bha-i-aa ahaNkaaree.
Deep within the inner being is the Name of the Lord, the Support of the entire earth, but to the egotistical shaakta, the faithless cynic, He seems far away.
(O‟ my friends), the Name (of God), the support of the entire earth is present in all creatures, but to the arrogant worshippers of power, He appears far away.
ਧਰਤੀਦੇਆਸਰੇਪਰਮਾਤਮਾਦਾਨਾਮਸਭਜੀਵਾਂਦੇਅੰਦਰਮੌਜੂਦਹੈ, ਪਰਪਰਮਾਤਮਾਨਾਲੋਂਟੁੱਟੇਹੋਏਅਹੰਕਾਰੀਮਨੁੱਖਾਂਨੂੰਉਹਕਿਤੇਦੂਰਵੱਸਦਾਜਾਪਦਾਹੈ।
انّترِہرِنامُسربدھرنھیِدھرساکتکءُدوُرِبھئِیااہنّکاریِ॥
ہر نام۔ الہٰی نام سرب دھر نیدھ ۔ سب کو زمین کا آسرا ۔ ساکت ۔ منکر ۔ مادہ پرست۔ اہنکاری۔ مغرور ۔
الہٰی نام ست سچ حق و حقیقت زمین کا آسرا سب کے اندر موجود ہے ۔ مگر منکر خودی پسند اور مغرور اسے کہین دور بستا دیکھتے ہیں۔

ਤ੍ਰਿਸਨਾਜਲਤਨਕਬਹੂਬੂਝਹਿਜੂਐਬਾਜੀਹਾਰੀ॥੩॥
tarisnaa jalat na kabhoo boojheh joo-ai baajee haaree. ||3||
His burning desire is never quenched, and he loses the game of life in the gamble. ||3||
Always burning in the fire of desire, (the self-conceited persons never understand this thing so they have wasted their human birth, as if) they have lost the game (of life) in gamble. ||3||
ਮਾਇਆਦੀਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਦੀਅੱਗਵਿਚਸੜਰਹੇਉਹਮਨੁੱਖਕਦੇ (ਇਸਭੇਤਨੂੰ) ਨਹੀਂਸਮਝਦੇ, ਉਹਨਾਂਨੇਮਨੁੱਖਾ-ਜੀਵਨਦੀਬਾਜ਼ੀਹਾਰਦਿੱਤੀਹੁੰਦੀਹੈ (ਜਿਵੇਂਜੁਆਰੀਏਨੇ) ਜੂਏਵਿਚ (ਆਪਣੀਮਾਇਆ) ॥੩॥
ت٘رِسناجلتنکبہوُبوُجھہِجوُئےَباجیِہاریِ॥੩॥
برشنا جلت۔ خواہشات میں جلتے ۔ بہؤ کبھی۔ بوجھیہہ۔ سمجھے ۔ باجی ۔ بازی ۔ کھیل (3)
خواہشات کی آگ میں جلنے والوں کو کبھی سمجمھ نہیں آتی انہوں نے اپنی زندگی کا کھیل جوئے میں ہر ادیا (3)

ਊਠਤਬੈਠਤਹਰਿਗੁਨਗਾਵਹਿਗੁਰਿਕਿੰਚਤਕਿਰਪਾਧਾਰੀ॥
oothat baithat har gun gaavahi gur kichant kirpaa Dhaaree.
Standing up and sitting down, the mortal sings the Glorious Praises of the Lord, when the Guru bestows even a tiny bit of His Grace.
He on to whom the Guru shows even a tiny bit of grace, whether sitting or standing, sings God‟s praises (at all times).
ਜਿਨ੍ਹਾਂਮਨੁੱਖਾਂਉੱਤੇਗੁਰੂਨੇਥੋੜ੍ਹੀਜਿਤਨੀਭੀਮਿਹਰਕਰਦਿੱਤੀ, ਉਹਉਠਦੇਬੈਠਦੇਹਰਵੇਲੇਪਰਮਾਤਮਾਦੇਗੁਣਗਾਂਦੇਰਹਿੰਦੇਹਨ।
اوُٹھتبیَٹھتہرِگُنگاۄہِگُرِکِنّچتکِرپادھاریِ॥
کنچت۔ تھوڑی سی ۔ ندر۔ نظر عنائیت وشفقت ۔
مرشد نے تھوڑی سی کرم و عنائیت فرمائی اُٹھتے بیٹھتےہر وقت الہٰی حمدو ثناہ کرتے ہین۔

ਨਾਨਕਜਿਨਕਉਨਦਰਿਭਈਹੈਤਿਨਕੀਪੈਜਸਵਾਰੀ॥੪॥੨॥
naanak jin ka-o nadar bha-ee hai tin kee paij savaaree. ||4||2||
O Nanak, those who are blessed by His Glance of Grace – He saves and protects their honor. ||4||2||
O‟ Nanak they on whom has been cast the glance of (God‟s) grace, their honor has been saved. ||4||2||
ਹੇਨਾਨਕ! ਜਿਨ੍ਹਾਂਉਤੇਗੁਰੂਪਰਮਾਤਮਾਦੀਮਿਹਰਦੀਨਿਗਾਹਹੋਈ, ਪਰਮਾਤਮਾਨੇਉਹਨਾਂਦੀ (ਲੋਕਪਰਲੋਕਵਿਚ) ਲਾਜਰੱਖਲਈ॥੪॥੨॥
نانکجِنکءُندرِبھئیِہےَتِنکیِپیَجسۄاریِ॥੪॥੨॥
سہج سواری۔ عت بنائ۔
اے نانک جن پر خدا کی نظر و عنائیت و شقت ہو گئی ہے ۔ انہیں عظمت و حشمت حاصل ہوئی ہر دو عالموں میں ۔