Urdu-Raw-Page-102

ਠਾਕੁਰਕੇਸੇਵਕਹਰਿਰੰਗਮਾਣਹਿ॥
thaakur kay sayvak har rang maaneh.
The devotees of God enjoy the Love and Affection of God.
(ਹੇਭਾਈ)! ਪਾਲਣਹਾਰਪ੍ਰਭੂਦੇਸੇਵਕਪ੍ਰਭੂਦੇਮਿਲਾਪਦੇਆਤਮਕਅਨੰਦਮਾਣਦੇਹਨ।
ٹھاکُرکےسیۄکہرِرنّگمانھہِ॥
رنگ ۔ خوشی ۔
الہٰی خادم اور مخدوم کا بھید مٹ جاتا ہے

ਜੋਕਿਛੁਠਾਕੁਰਕਾਸੋਸੇਵਕਕਾਸੇਵਕੁਠਾਕੁਰਹੀਸੰਗਿਜਾਹਰੁਜੀਉ॥੩॥
jo kichhthaakur kaa so sayvak kaa sayvak thaakur hee sang jaahar jee-o. ||3||
Whatever belongs to God, in a way belongs to the devotee as well. Because of his association with the Master, the devotee also becomes known in the world. ਪਾਲਣਹਾਰਪ੍ਰਭੂਦਾਆਪਾਉਸਦੇਸੇਵਕਦਾਆਪਾਬਣਜਾਂਦਾਹੈ।ਸੇਵਕਆਪਣੇਠਾਕੁਰਦੇਚਰਨਾਂਵਿਚਜੁੜਿਆਰਹਿਕੇਹੀਉਘਾਤੇਉਜਾਗਰਹੁੰਦਾਹੈ।
جوکِچھُٹھاکُرکاسوسیۄککاسیۄکُٹھاکُرہیِسنّگِجاہرُجیِءُ॥੩॥
جاہر۔ظاہر
جو آقا ہے وہ خادم کا ہوجاتا ہے ۔ خادم کی آقا کی صحبت سے شہرت وحشت ملتی ہے ۔ نانک اس خادم پر قربان ہے وہ کرتا ۔

ਅਪੁਨੈਠਾਕੁਰਿਜੋਪਹਿਰਾਇਆ॥
apunai thaakur jo pehraa-i-aa.
The person who has beenhonorably recognized by His master,
ਜਿਸ (ਸੇਵਕ) ਨੂੰਪਿਆਰੇਠਾਕੁਰ-ਪ੍ਰਭੂਨੇ (ਸੇਵਾਭਗਤੀਦਾ) ਸਿਰੋਪਾਬਖ਼ਸ਼ਿਆਹੈ,
اپُنےَٹھاکُرِجوپہِرائِیا॥
جسےخدا نے ایک دفعہ خلعت عطا فرمائیں خدمت کے لئے

ਬਹੁਰਿਨਲੇਖਾਪੁਛਿਬੁਲਾਇਆ॥
bahur na laykhaa puchh bulaa-i-aa.
is not called to answer for his account of past actions.
ਉਸਨੂੰਮੁੜਕਰਮਾਂਦਾਲੇਖਾਨਹੀਂਪੁੱਛਿਆ (ਲੇਖਾਪੁੱਛਣਵਾਸਤੇ) ਨਹੀਂਸੱਦਿਆ l
بہُرِنلیکھاپُچھِبُلائِیا॥
بہور ۔دوبارہ ۔
تو دوبارہ اسکے اعمال کے لئے باز پرسی نہیں کرتا

ਤਿਸੁਸੇਵਕਕੈਨਾਨਕਕੁਰਬਾਣੀਸੋਗਹਿਰਗਭੀਰਾਗਉਹਰੁਜੀਉ॥੪॥੧੮॥੨੫॥
tis sayvak kai naanak kurbaanee so gahir gabheeraa ga-uhar jee-o. ||4||18||25||
O’ Nanak, I dedicate myself to such a devotee, because he is deep and profound, and honorable.
ਹੇਨਾਨਕ! ਮੈਂਉਸਸੇਵਕਤੋਂਸਦਕੇਜਾਂਦਾਹਾਂ।ਉਹਡੂੰਘੇਸੁਭਾਉਵਾਲਾਵੱਡੇਜਿਗਰੇਵਾਲਾਤੇਉੱਚੇਅਮੋਲਕਜੀਵਨਵਾਲਾਹੋਜਾਂਦਾਹੈ
تِسُسیۄککےَنانککُربانھیِسوگہِرگبھیِراگئُہرُجیِءُ
گوہر ۔موتی ۔
نانک اس خادم پر قربان ہے وہ نہایت سنجیدہ مستقل مزاج اور بیش قیمت زندگی والا ہے ۔

ਮਾਝਮਹਲਾ੫॥
maajh mehlaa 5.
Raag Maajh, by the Fifth Guru:
ماجھمہلا੫॥

ਸਭਕਿਛੁਘਰਮਹਿਬਾਹਰਿਨਾਹੀ॥
sabh kichhghar meh baahar naahee.
All peace and harmony is present in one’s own heart, and nothing is outside.
ਸਾਰਾਆਤਮਕਸੁਖਹਿਰਦੇਵਿਚਟਿਕੇਰਹਿਣਵਿਚਹੈ, ਬਾਹਰਭਟਕਣਵਿਚਨਹੀਂਮਿਲਦਾ।
سبھکِچھُگھرمہِباہرِناہیِ॥
سب کچھ۔ تمام ۔
دنیا کی تمام اشیا اس ذہن دل و دماغ میں ہیں ۔

ਬਾਹਰਿਟੋਲੈਸੋਭਰਮਿਭੁਲਾਹੀ॥
baahar tolai so bharam bhulaahee.
The one who searches for tranquillity outside is deluded by doubt.
ਜੇਹੜਾਮਨੁੱਖਬਾਹਰਸੁੱਖਦੀਭਾਲਕਰਦਾਹੈਉਹਭਟਕਣਾਵਿਚਪੈਕੇਕੁਰਾਹੇਜਾਂਦਾਹੈ
باہرِٹولےَسوبھرمِبھُلاہیِ॥
اے انسان جنہیں تو باہر بھول میں پڑکر تلاش کر رہا ہے ۔

ਗੁਰਪਰਸਾਦੀਜਿਨੀਅੰਤਰਿਪਾਇਆਸੋਅੰਤਰਿਬਾਹਰਿਸੁਹੇਲਾਜੀਉ॥੧॥
gur parsaadee jinee antar paa-i-aa so antar baahar suhaylaa jee-o. ||1||
By Guru’s Grace, one who has realized God within, is at peace with himself and others.
ਗੁਰੂਦੀਕਿਰਪਾਨਾਲਜਿਸਮਨੁੱਖਨੇਆਪਣੇਹਿਰਦੇਵਿਚਹੀਪਰਮਾਤਮਾਨੂੰਲੱਭਲਿਆਹੈ, ਉਹਅੰਤਰਆਤਮੇਸਿਮਰਨਕਰਦੇਹੋਏਤੇਜਗਤਨਾਲਪ੍ਰੇਮਦੀਵਰਤੋਂਕਰਦੇਹੋਏਸਦਾਸੁਖੀਰਹਿੰਦਾਹੈ l
گُرپرسادیِجِنیِانّترِپائِیاسوانّترِباہرِسُہیلاجیِءُ॥੧॥
سہیلا۔ سکھی ۔
رحمت مرشد سے جنہوں نے اسے اپنے اندر ڈھونڈ لیا۔ وہ دنیای اور روحانی طور پر پرسکون وخوشباش ہوئے

ਝਿਮਿਝਿਮਿਵਰਸੈਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰਾ॥
jhim jhim varsai amritDhaaraa.
Slowly, gently, drop by drop, the stream of nectar of Naam trickles down within.
ਆਤਮਕਅਡੋਲਤਾਦੀਹਾਲਤਵਿਚਉਸਦੇਅੰਦਰਨਾਮ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਦੀਧਾਰਸਹਜੇਸਹਜੇਵਰ੍ਹਦੀਹੈ,
جھِمِجھِمِۄرسےَانّم٘رِتدھارا॥
جھم جھم۔ بوندا۔ باندی ۔ آہستہ آہستہ بارش کا برسنا ۔
دھیمی دھیمی رفتار سے آب حیات کی بوندیں ٹپک رہی ہیں

ਮਨੁਪੀਵੈਸੁਨਿਸਬਦੁਬੀਚਾਰਾ॥
man peevai sun sabad beechaaraa.
The mind absorbs it, listening and reflecting on the Guru’s word.
ਤਦੋਂਮਨੁੱਖਦਾਮਨਗੁਰੂਦਾਸ਼ਬਦਸੁਣਕੇ (ਪ੍ਰਭੂਦੇਗੁਣਾਂਦੀ) ਵਿਚਾਰਸੁਣਕੇਉਸਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰਨੂੰਪੀਂਦਾਜਾਂਦਾਹੈ l
منُپیِۄےَسُنِسبدُبیِچارا॥
۔ تب انسانی ذہن کلام مرشد کو سنکر الہٰی الوصاف کے خیالات جو آب حیات کی مانند ہیں ۔ دل میں بسایا ہے

ਅਨਦਬਿਨੋਦਕਰੇਦਿਨਰਾਤੀਸਦਾਸਦਾਹਰਿਕੇਲਾਜੀਉ॥੨॥
anad binod karay din raatee sadaa sadaa har kaylaa jee-o. ||2||
Day and Night the mind enjoys bliss and ecstasy and always enjoys the peace arising from union with God.
ਮਨਹਰਵੇਲੇਆਤਮਕਆਨੰਦਮਾਣਦਾਹੈ, ਸਦਾਪਰਮਾਤਮਾਦੇਮਿਲਾਪਦਾਸੁਖਲੈਂਦਾਹੈ l
اندبِنودکرےدِنراتیِسداسداہرِکیلاجیِءُ॥੨॥
انند ونود ۔ خوشیوں اور سکون بھرے کھیل تماشے
۔ اور ہر وقت روحانی سکون پاتا ہے اور الہٰی ملاپ کا لطف اٹھاتا ہے

ਜਨਮਜਨਮਕਾਵਿਛੁੜਿਆਮਿਲਿਆ॥
janam janam kaa vichhurhi-aa mili-aa.
After separation of many lifetimes; the mortal obtains union with God.
ਜਨਮਾਂਜਨਮਾਂਤਰਾਂਦਾਵਿੱਛੁੜਿਆਹੋਇਆਜੀਵਪ੍ਰਭੂਚਰਨਾਂਨਾਲਮਿਲਾਪਹਾਸਲਕਰਲੈਂਦਾਹੈ।
جنمجنمکاۄِچھُڑِیامِلِیا॥
یرینہ جدائی کے بعد وصل پاتا ہے اور
ਸਾਧਕ੍ਰਿਪਾਤੇਸੂਕਾਹਰਿਆ॥
saaDh kirpaa tay sookaa hari-aa.
By the Guru’s grace, dried up mind (devoid of Naam), blossoms again.
ਰੁੱਖਾਹੋਚੁੱਕਾਮਨਗੁਰੂਦੀਕਿਰਪਾਨਾਲਪਿਆਰਰਸਨਾਲਤਰਹੋਜਾਂਦਾਹੈ।
سادھک٘رِپاتےسوُکاہرِیا॥
رحمت عارف سے پزمردہ دل آشفتہ ہوکر تر و تازگی پاتا ہے

ਸੁਮਤਿਪਾਏਨਾਮੁਧਿਆਏਗੁਰਮੁਖਿਹੋਏਮੇਲਾਜੀਉ॥੩॥
sumat paa-ay naam Dhi-aa-ay gurmukh ho-ay maylaa jee-o.||3||
By lovingly meditating on Naam through the Guru’s sublime teaching and grace, union with God is attained.
ਗੁਰੂਪਾਸੋਂਜਦੋਂਮਨੁੱਖਸ੍ਰੇਸ਼ਟਮਤਿਲੈਂਦਾਹੈ, ਤਾਂਪਰਮਾਤਮਾਦਾਨਾਮਸਿਮਰਦਾਹੈ।ਗੁਰੂਦੀਸਰਨਪਿਆਂਜੀਵਦਾਪਰਮਾਤਮਾਨਾਲਮਿਲਾਪਹੋਜਾਂਦਾਹੈ l
سُمتِپاۓنامُدھِیاۓگُرمُکھِہوۓمیلاجیِءُ॥੩॥
۔ اور نیک اور اچھے صلاح و مشور سے ریاض الہٰی پاتا ہے

ਜਲਤਰੰਗੁਜਿਉਜਲਹਿਸਮਾਇਆ॥
jal tarang ji-o jaleh samaa-i-aa.
Just as a wave merges back into water from which it is formed, ਜਿਵੇਂਨਦੀਦੇਪਾਣੀਦੀਲਹਿਰਉਸਨਦੀਵਿਚੋਂਉੱਭਰਕੇਮੁੜਉਸਪਾਣੀਵਿਚਹੀਰਲਜਾਂਦੀਹੈ,
جلترنّگُجِءُجلہِسمائِیا॥
جل ترنگ۔ پانی کی لہریں ۔
جیسے پانی کی لہر پانی میں ملکر اسکی شناحت ختم ہو جاتی ہے ۔

ਤਿਉਜੋਤੀਸੰਗਿਜੋਤਿਮਿਲਾਇਆ॥
ti-o jotee sang jot milaa-i-aa.
similarly the soul-light unites with God’s supreme Light,
ਤਿਵੇਂ (ਗੁਰੂਦੀਸਰਨਪੈਕੇਸਿਮਰਨਕਰਨਨਾਲਮਨੁੱਖਦੀ) ਸੁਰਤ (ਜੋਤਿ) ਪ੍ਰਭੂਦੀਜੋਤਿਵਿਚਮਿਲਜਾਂਦੀਹੈ,
تِءُجوتیِسنّگِجوتِمِلائِیا॥
ایسے ہی انسان نور نور الہٰی سے ملکر اپنی خویش پہچان کھو دیتا ہے اور خدا سے یکسوئی پا لیتا ہے

ਕਹੁਨਾਨਕਭ੍ਰਮਕਟੇਕਿਵਾੜਾਬਹੁੜਿਨਹੋਈਐਜਉਲਾਜੀਉ॥੪॥੧੯॥੨੬॥
kaho nanakbharam katay kvarh bahurh na ho-ee-ai ja-ulaa jee-o. ||4||19||26||
Says Nanak, The veil of illusion has been cut away, and the mortal shall not go out wandering after Maya any more.
ਨਾਨਕਆਖਦਾਹੈ- ਭਟਕਣਾਰੂਪਤਖ਼ਤੇ (ਜਿਨ੍ਹਾਂਦੀਕੈਦਵਿਚਇਹਬੰਦਪਿਆਰਹਿੰਦ) ਹੈਖੁਲ੍ਹਜਾਂਦੇਹਨ, ਤੇਮੁੜਮਨੁੱਖਮਾਇਆਦੇਪਿੱਛੇਦੌੜਭੱਜਕਰਨਵਾਲੇਸੁਭਾਵਦਾਨਹੀਂਰਹਿੰਦਾ l
کہُنانکبھ٘رمکٹےکِۄاڑابہُڑِنہوئیِئےَجئُلاجیِءُ
کواڑ ۔ دروازہ ۔ جولا ۔ بھٹکن ۔ تک و دو
اے نانک بتا دے ۔ کہ اس طرح وہم و گمان کا پردہ ختم ہو جاتا ہے ۔ دنیاوی تگ و دؤ اور دنیاوی دولت کی دوڑ دھوپ ختم ہوجاتی ہے ۔

ਮਾਝਮਹਲਾ੫॥
maajh mehlaa 5.
Raag Maajh, by the Fifth Guru:
ماجھمہلا੫॥

ਤਿਸੁਕੁਰਬਾਣੀਜਿਨਿਤੂੰਸੁਣਿਆ॥
tis kurbaanee jin tooN suni-aa.
I dedicate myself to the one who listens to Your praises.
(ਹੇਪ੍ਰਭੂ!)ਜੋਸਦਾਤੇਰੀਸਿਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹਸੁਣਦਾਹੈ, ਮੈਂਉਸਤੋਂਸਦਕੇਜਾਂਦਾਹਾਂ।
تِسُکُربانھیِجِنِتوُنّسُنھِیا॥
قربان ہوں خدا اس پر جو تیری حمد و ثناہ سنتا ہے

ਤਿਸੁਬਲਿਹਾਰੀਜਿਨਿਰਸਨਾਭਣਿਆ॥
tis balihaaree jin rasnaa bhani-aa.
I dedicate myself to the one who recites Your praises.
ਜੋਮਨੁੱਖਤੇਰੀਸਿਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹਕਰਦਾਰਹਿੰਦਾਹੈ, ਉਸਤੋਂਮੈਂਵਾਰਨੇਜਾਂਦਾਹਾਂ।
تِسُبلِہاریِجِنِرسنابھنھِیا॥
بھنیا ۔ بیان کیا
اور قربان ہوں اس پر جو دل و جان سے تیرا نام بیان وضاحت سے کرتا ہے

ਵਾਰਿਵਾਰਿਜਾਈਤਿਸੁਵਿਟਹੁਜੋਮਨਿਤਨਿਤੁਧੁਆਰਾਧੇਜੀਉ॥੧॥
vaar vaar jaa-ee tis vitahu jo man tan tuDh aaraaDhay jee-o. ||1||
O’ God, I dedicate myself to the one, who lovingly meditates on You.
(ਹੇਪ੍ਰਭੂ!) ਮੈਂਉਸਮਨੁੱਖਤੋਂ (ਮੁੜਮੁੜ) ਕੁਰਬਾਨਜਾਂਦਾਹਾਂ, ਜੋਆਪਣੇਮਨਨਾਲਆਪਣੇਸਰੀਰਨਾਲਤੈਨੂੰਯਾਦਕਰਦਾਰਹਿੰਦਾਹੈ
ۄارِۄارِجائیِتِسُۄِٹہُجومنِتنِتُدھُآرادھےجیِءُ॥੧॥
۔ جو دل و جان سے تجھے یاد کرتا ہے ۔ قربان ہوں اس پر ۔

ਤਿਸੁਚਰਣਪਖਾਲੀਜੋਤੇਰੈਮਾਰਗਿਚਾਲੈ॥
tis charan pakhaalee jo tayrai maarag chaalai.
(O’ God), I will like to wash the feet of (humbly serve) the person who walks on the path to attain union with You.
(ਹੇਪ੍ਰਭੂ!) ਜੇਹੜਾਮਨੁੱਖਤੇਰੇ (ਮਿਲਾਪਦੇ) ਰਾਹਤੇਤੁਰਦਾਹੈ, ਮੈਂਉਸਦੇਪੈਰਧੋਂਦਾਹਾਂ।
تِسُچرنھپکھالیِجوتیرےَمارگِچالےَ॥
۔۔ پکہالے۔ چھاڑنا ۔ مارگ ۔راستہ
میں اسکے پاؤں صاف کرتا ہوں دھوتا ہوں جو تیرے راہ پر چلتا ہے ۔

ਨੈਨਨਿਹਾਲੀਤਿਸੁਪੁਰਖਦਇਆਲੈ॥
nain nihaalee tis purakhda-i-aalai.
With my eyes, I long to behold that kind of person.
ਆਪਣਿਆਂਨੇਤ੍ਰਾਂਨਾਲਮੈਂਉਸਮਿਹਰਬਾਨਪੁਰਸ਼ਨੂੰਵੇਖਣਲਈਲੋਚਦਾਹਾਂ।
نیَننِہالیِتِسُپُرکھدئِیالےَ॥
۔ نہاے۔دیکھنا ۔
میں اس رحمان الرحیم کا اپنی آنکھوں سے دیدار چاہتا ہوں

ਮਨੁਦੇਵਾਤਿਸੁਅਪੁਨੇਸਾਜਨਜਿਨਿਗੁਰਮਿਲਿਸੋਪ੍ਰਭੁਲਾਧੇਜੀਉ॥੨॥
mandayvaa tis apunay saajan jin gur mil so parabh laaDhay jee-o. ||2||
I surrender myself to such a friend, who by meeting the Guru has realized God.
ਮੈਂਆਪਣਾਮਨਆਪਣੇਉਸਸੱਜਣਦੇਹਵਾਲੇਕਰਨਨੂੰਤਿਆਰਹਾਂਜਿਸਨੇਗੁਰੂਨੂੰਮਿਲਕੇਉਸਪ੍ਰਭੂਨੂੰਲੱਭਲਿਆਹੈ
منُدیۄاتِسُاپُنےساجنجِنِگُرمِلِسوپ٘ربھُلادھےجیِءُ॥੨॥
لادھے۔ ملا
۔ میں اسے اپنا دل و جان پیش کرتا ہوں ۔ جس نے ملاپ مرشد سے خدا پالیا ۔

ਸੇਵਡਭਾਗੀਜਿਨਿਤੁਮਜਾਣੇ॥
say vadbhaagee jin tum jaanay.
Very fortunate are those who have realized You.
(ਹੇਪ੍ਰਭੂ!) ਜਿਸਜਿਸਮਨੁੱਖਨੇਤੇਰੇਨਾਲਸਾਂਝਪਾਲਈਹੈ, ਉਹ (ਸਭ) ਭਾਗਾਂਵਾਲੇਹਨ।
سےۄڈبھاگیِجِنِتُمجانھے॥
وہ خوش قسمت ہے جس نے خدا پا لیا تیری پہچان کر لی

ਸਭਕੈਮਧੇਅਲਿਪਤਨਿਰਬਾਣੇ॥
sabh kai maDhay alipat nirbaanay.
He, while living in the midst of all, remains aloof and free from all worldly desires and vices.
ਸਾਰਿਆਂਦੇਵਿਚਕਾਰਉਹਮਨੁੱਖਨਿਰਲੇਪਤੇਵਾਸਨਾ-ਰਹਿਤਰਹਿੰਦਾਹੈ।
سبھکےَمدھےالِپتنِربانھے॥
الپت ۔ بیلاگ ۔ نربانے ۔بلا بندش ۔عادات سے آزاد ۔
۔ میں بسنے کے باوجود بیلاگ ہے عارفوں کی صحبت و قربت سے

ਸਾਧਕੈਸੰਗਿਉਨਿਭਉਜਲੁਤਰਿਆਸਗਲਦੂਤਉਨਿਸਾਧੇਜੀਉ॥੩॥
saaDh kai sang un bha-ojal tari-aa sagal doot un saaDhay jee-o. ||3||
In the company of the saint (Guru), he has crossed over the terrifying worldly ocean, and has conquered all the demons (vices).
ਸਾਧਸੰਗਤਿਵਿਚਰਹਿਕੇਉਸਨੇਸੰਸਾਰ-ਸਮੁੰਦਰਤਰਲਿਆਹੈ, ਉਸਨੇ (ਕਾਮਾਦਿਕ) ਸਾਰੇਵਿਕਾਰਆਪਣੇਵੱਸਵਿਚਕਰਲਏਹਨ l
سادھکےَسنّگِاُنِبھئُجلُترِیاسگلدوُتاُنِسادھےجیِءُ॥੩॥
دوت۔ دشمن ۔ سادھے ۔ راہ راست پر لائے
اس دنیاوی سمندر پر عبور اور فتح حاصل کر لی اور تمام گناہوں سے پاک ہو گیا

ਤਿਨਕੀਸਰਣਿਪਰਿਆਮਨੁਮੇਰਾ॥ਮਾਣੁਤਾਣੁਤਜਿਮੋਹੁਅੰਧੇਰਾ॥
tin kee saran pari-aa man mayraa.maantaantaj moh anDhayraa.
Renouncing its ego, pride, and darkness of ignorance (love of Maya), my mind has sought the shelter of such godly persons.
ਮੇਰਾਮਨਉਹਨਾਂਦੀਸਰਨਪੈਂਦਾਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂਨੇਦੁਨੀਆਵਾਲਾਮਾਣਛੱਡਕੇ, ਤਾਣਛੱਡਕੇਜੀਵਨ-ਰਾਹਵਿਚਹਨੇਰਾਪੈਦਾਕਰਨਵਾਲਾਮਾਇਆਦਾਮੋਹਛੱਡਕੇਸਾਰੇਦੂਤਵੱਸਕਰਲਏਹਨ।
تِنکیِسرنھِپرِیامنُمیرا॥مانھُتانھُتجِموہُانّدھیرا॥
مان ۔وقار
وقار و عزت ناموس و محبت کا اندھیرا چھوڑ کر میرا دل ان کی پناہ میں آگیا ہے ۔

ਨਾਮੁਦਾਨੁਦੀਜੈਨਾਨਕਕਉਤਿਸੁਪ੍ਰਭਅਗਮਅਗਾਧੇਜੀਉ॥੪॥੨੦॥੨੭॥
naam daan deejai naanak ka-o tis parabh agam agaaDhay jee-o. ||4||20||27||
(Nanak requests them) Please bless Nanak with the Gift of the Naam, the Name of the Inaccessible and Unfathomable God.
(ਉਹਨਾਂਅੱਗੇਅਰਦਾਸਕਰਦਾਹੈਕਿ) ਮੈਨੂੰਨਾਨਕਨੂੰ (ਭੀ) ਉਸਅਪਹੁੰਚ, ਅਥਾਹਪ੍ਰਭੂਦਾਨਾਮਦਾਨ (ਵਜੋਂ) ਦੇਹੋ l
نامُدانُدیِجےَنانککءُتِسُپ٘ربھاگماگادھےجیِءُ
اگم ۔ انسانی رسائی سے بلند و بالا ۔ اگادھ ۔ اعداد و شمار سے بعید ۔
اے نانک اب نام عنایت فرمایئےاے اعداد و شمار سے بعید اور انسانی رسائی سے بلند و بالا میرے خدا ۔

ਮਾਝਮਹਲਾ੫॥
maajh mehlaa 5.
Raag Maajh, by the Fifth Guru:
ماجھمہلا੫॥

ਤੂੰਪੇਡੁਸਾਖਤੇਰੀਫੂਲੀ॥
tooN payd saakhtayree foolee.
O’ God, You are like a big tree, and this world is Your blossoming branches.
ਹੇਪ੍ਰਭੂ! ਤੂੰਮਾਨੋ, ਇਕਰੁੱਖਹੈਂ, ਇਹਸੰਸਾਰਤੈਂ-ਰੁੱਖਤੋਂਫੁੱਟੀਆਂਹੋਈਆਂਤੇਰੀਆਂਟਾਹਣੀਆਂਹਨ।
توُنّپیڈُساکھتیریِپھوُلیِ॥
پیڈ ۔ رکھ ۔ شجر ۔ ساکھ ۔شاخ ۔ ٹہنی ۔ پہولی ۔کونپلنس
اے خدا تو اس درخت کی مانند ہے جسکی شاخیں

ਤੂੰਸੂਖਮੁਹੋਆਅਸਥੂਲੀ॥
tooN sookham ho-aa asthoolee.
You are the subtle essence, which has become tangible as this visible world.
ਤੂੰਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟਹੈਂ (ਆਪਣੇਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟਰੂਪਤੋਂ) ਦਿੱਸਦਾਜਗਤਬਣਿਆਹੈਂ।
توُنّسوُکھمُہویااستھوُلیِ॥
سوکھم۔ دبلا ۔پوشیدہ ۔ سھتول۔ سخت ۔
اور کونپلیں پھوٹی ہوئی ہوں تو پوشیدہ بھی ہے اور ظاہر بھی ہے

ਤੂੰਜਲਨਿਧਿਤੂੰਫੇਨੁਬੁਦਬੁਦਾਤੁਧੁਬਿਨੁਅਵਰੁਨਭਾਲੀਐਜੀਉ॥੧॥
tooN jalniDhtooN fayn budbudaa tuDh bin avar na bhaalee-ai jee-o. ||1||
O’ God, You are like the ocean, and this world is like bubbles and froth arising from it. Except You, I do not see anything else.
ਹੇਪ੍ਰਭੂ! ਤੂੰਮਾਨੋ, ਇਕਸਮੁੰਦਰਹੈਂਇਹਸਾਰਾਜਗਤ, ਮਾਨੋਝੱਗਤੇਬੁਲਬੁਲਾਭੀਤੂੰਆਪਹੀਹੈਂ।ਤੈਥੋਂਬਿਨਾਹੋਰਕੁਝਭੀਨਹੀਂਦਿਸਦਾ l
توُنّجلنِدھِتوُنّپھینُبُدبُداتُدھُبِنُاۄرُنبھالیِئےَجیِءُ॥੧॥
جل ندھ۔ سمندر ۔ پھین ۔ جھاگ ۔ بدبدا۔ بلبلہ ۔
۔تو ایک سمندر ۔ جھاگ اور بلبلہ بھی ہے ۔ تیرے بغیر اور کچھ دکھائی نہیں دیتا

ਤੂੰਸੂਤੁਮਣੀਏਭੀਤੂੰਹੈ॥
tooN soot manee-ay bhee tooNhai.
O’ God, this world is like a necklace and You are thethread and beads
(ਇਹਸਾਰਾਜਗਤ-ਪਸਾਰਾਤੈਥੋਂਬਣਿਆਤੇਰਾਹੀਸਰੂਪ, ਮਾਨੋ, ਇਕਮਾਲਾਹੈ।ਉਸਮਾਲਾਦਾ) ਧਾਗਾਤੂੰਆਪਹੈਂ, ਮਣਕੇਭੀਤੂੰਹੈਂ,
توُنّسوُتُمنھیِۓبھیِتوُنّہےَ॥
سوت۔ دھاگا ۔ منیئے ۔ منکے۔
دھاگا بھی تو سوت بھی تو منکے بھی تو اور

ਤੂੰਗੰਠੀਮੇਰੁਸਿਰਿਤੂੰਹੈ॥
tooN ganthee mayr sir tooNhai.
Even the knot at the end is You, and the crown bead is also You.
(ਮਣਕਿਆਂਉੱਤੇ) ਗੰਢਭੀਤੂੰਹੀਹੈਂ, (ਸਭਮਣਕਿਆਂਦੇ) ਸਿਰਉੱਤੇਮੇਰੂ-ਮਣਕਾਭੀਤੂੰਹੀਹੈਂ।
توُنّگنّٹھیِمیرُسِرِتوُنّہےَ॥
گنھئی۔ گانتھ ۔ میر۔ سرے والا منکا
گانٹھ بھی تو اور سب کے اوپر تسبیح کے سیرے والا منکا بھی تو ہے

ਆਦਿਮਧਿਅੰਤਿਪ੍ਰਭੁਸੋਈਅਵਰੁਨਕੋਇਦਿਖਾਲੀਐਜੀਉ॥੨॥
aad maDh ant parabh so-ee avar na ko-ay dikhaalee-ai jee-o. ||2||
it is You who is in the beginning, middle and end of the world created by You. I do not see any other except You.
ਜਗਤ-ਰਚਨਾਦੇਸ਼ੁਰੂਵਿਚਮੱਧਵਿਚਤੇਅੰਤਵਿਚਪ੍ਰਭੂਆਪਹੀਆਪਹੈ।ਉਸਤੋਂਬਿਨਾਹੋਰਕੋਈਨਹੀਂਦਿੱਸਦਾ
آدِمدھِانّتِپ٘ربھُسوئیِاۄرُنکوءِدِکھالیِئےَجیِءُ॥੨॥
۔ آو ۔ آغاز ۔ مدھ ۔متوسط ۔ درمیان ۔ انت آخرت ۔
۔ آغاز بھی تو۔درمیان بھی تو ، آخر بھی تو ہے۔ تیرے بغیر نہیں کوئی دوسرا دکھائی نہیں دیتا

ਤੂੰਨਿਰਗੁਣੁਸਰਗੁਣੁਸੁਖਦਾਤਾ॥
tooN nirgun sargun sukh-daata.
O’ God, You are the subtle and You are tangible. You are the Giver of all peace.
ਹੇਪ੍ਰਭੂ!ਤੂੰਲਛਣਾ-ਰਹਿਤ, ਲਛਣਾ-ਸਹਿਤਅਤੇਆਰਾਮਬਖਸ਼ਣਹਾਰਹੈਂ।
توُنّنِرگُنھُسرگُنھُسُکھداتا॥
نرگن۔ دنیاوی دولت کے تینوں اوصافوں کے بغیر
اے خدا تو دنیاوی ہرسہ اوصاف سے تیرا کوئی واسطہ نہیں مگر تینوں اوصاف پر مشتمل پھیلاؤ بھی تو ہی ہے ۔

ਤੂੰਨਿਰਬਾਣੁਰਸੀਆਰੰਗਿਰਾਤਾ॥
tooN nirbaan rasee-aa rang raataa.
You are detached and yet attached that You enjoy all kinds of joys and relishes.
ਤੂੰਵਾਸਨਾਰਹਿਤਹੈਂ (ਸਭਜੀਵਾਂਵਿਚਵਿਆਪਕਹੋਕੇ) ਰਸਾਂਦੇਭੋਗਣਵਾਲਾਭੀਹੈਂਤੇਰਸਾਂਦੇਪਿਆਰਵਿਚਮਸਤਭੀਹੈਂ।
توُنّنِربانھُرسیِیارنّگِراتا॥
۔ نربان ۔دنیاوی بندھنوں سے آزاد
سب جانداروں کو آرام و آسائش پہنچانے والا بھی تو ہی ہے اور تو ہی پرہیز گار ہے اور لطف لینے والا بھی تو ہے

ਅਪਣੇਕਰਤਬਆਪੇਜਾਣਹਿਆਪੇਤੁਧੁਸਮਾਲੀਐਜੀਉ॥੩॥
apnay kartab aapay jaaneh aapay tuDh samaalee-ai jee-o. ||3||
Only You know Your wonders, and You Yourself sustain Your creation.
ਹੇਪ੍ਰਭੂ! ਇਹਆਪਣੇਖੇਡ-ਤਮਾਸ਼ੇਤੂੰਆਪਹੀਜਾਣਦਾਹੈਂ।ਤੂੰਆਪਹੀਸਾਰੀਸੰਭਾਲਭੀਕਰਰਿਹਾਹੈਂ l
اپنھےکرتبآپےجانھہِآپےتُدھُسمالیِئےَجیِءُ॥੩॥
کرتب۔ نجات۔چھٹکارہ ۔
یہ اپنے کھیل تماشے اور کار تو ہی جانتا ہے اور سب کی خبر گیری کرنیوالا بھی تو ہی ہے

ਤੂੰਠਾਕੁਰੁਸੇਵਕੁਫੁਨਿਆਪੇ॥
tooNthaakur sayvak fun aapay.
You are the Master, and then again, You are the humble devotee.
ਹੇਪ੍ਰਭੂ! ਮਾਲਕਭੀਤੂੰਹੈਂਤੇਸੇਵਕਭੀਤੂੰਆਪਹੀਹੈਂ।
توُنّٹھاکُرُسیۄکُپھُنِآپے॥
تو خود ہی آقا اور خادم بھی تو ہے

ਤੂੰਗੁਪਤੁਪਰਗਟੁਪ੍ਰਭਆਪੇ॥
tooN gupat pargat parabh aapay.
O God, You Yourself are the Manifest and the Unmanifest.
ਹੇਪ੍ਰਭੂ! (ਸਾਰੇਸੰਸਾਰਵਿਚ) ਤੂੰਲੁਕਿਆਹੋਇਆਭੀਹੈਂਤੇ (ਸੰਸਾਰ-ਰੂਪਹੋਕੇ) ਤੂੰਪ੍ਰਤੱਖਭੀਦਿੱਸਰਿਹਾਹੈਂ।
توُنّگُپتُپرگٹُپ٘ربھآپے॥
۔ تو ہی پوشیدہ راز اور ظاہر بھی تو ۔

ਨਾਨਕਦਾਸੁਸਦਾਗੁਣਗਾਵੈਇਕਭੋਰੀਨਦਰਿਨਿਹਾਲੀਐਜੀਉ॥੪॥੨੧॥੨੮॥
naanak daas sadaa gun gaavai ik bhoree nadar nihaalee-ai jee-o. ||4||21||28||
O’ Nanak, this humble devotee of Yours always sings Your praises. Please, just for a moment, bless him with Your Glance of Grace.
ਹੇਨਾਨਕ! ਤੇਰਾਇਹਦਾਸਸਦਾਤੇਰੇਗੁਣਗਾਂਦਾਹੈ।ਰਤਾਕੁਸਮਾਹੀ (ਇਸਦਾਸਵਲ) ਮਿਹਰਦੀਨਿਗਾਹਨਾਲਵੇਖ l
نانکداسُسداگُنھگاۄےَاِکبھوریِندرِنِہالیِئےَجیِءُ
۔ بہوری ۔ ذرہ بھر۔ نہالیئے دیکھنا
خادم نانک ہمیشہ تیری حمد و ثناہ کرتا ہے اے خدا ذرا بھراپنی نگاہ شفقت ڈالیئے۔