Urdu-Page-206

ਜਿਸਨੋਦਇਆਲੁਹੋਵੈਮੇਰਾਸੁਆਮੀਤਿਸੁਗੁਰਸਿਖਗੁਰੂਉਪਦੇਸੁਸੁਣਾਵੈ
jis no da-i-aalhovaimayraasu-aameetis gursikhgurooupdayssunaavai.
The Guru bestows such teachings only on that Gursikh (disciple) on whom God becomes gracious.
ਜਿਸਤੇਪਿਆਰਾਪ੍ਰਭੂਦਿਆਲਹੁੰਦਾਹੈ, ਉਸਗੁਰਸਿੱਖਨੂੰਸਤਿਗੁਰੂਸਿੱਖਿਆਦੇਂਦਾਹੈ l
جِس نۄ دئِیالُ ہۄوےَ میرا سُیامی تِسُ گُرسِکھ گُرۄُ اُپدیسُ سُݨاوےَ
میرا سُیامی . میرا خدا
گرو ایسی تعلیمات صرف اسی گورکھ (شاگرد) پر عطا کرتا ہے جس پر خدا مہربان ہوتا ہے۔


ਜਨੁਨਾਨਕੁਧੂੜਿਮੰਗੈਤਿਸੁਗੁਰਸਿਖਕੀਜੋਆਪਿਜਪੈਅਵਰਹਨਾਮੁਜਪਾਵੈ
jannanakDhoorhmangaitis gursikhkeejoaapjapaiavrahnaamjapaavai. ||2||
Nanak humbly submits himself to that Gursikh (disciple), who meditates on God’s Name with loving devotion and inspires others to do the same. ||2||
ਦਾਸਨਾਨਕ (ਭੀ) ਉਸਗੁਰਸਿੱਖਦੀਚਰਨਧੂੜਮੰਗਦਾਹੈਜੋਆਪਨਾਮਜਪਦਾਹੈਤੇਹੋਰਨਾਂਨੂੰਜਪਾਉਂਦਾਹੈ
جنُ نانکُ دھۄُڑِ منّگےَ تِسُ گُرسِکھ کی جۄ آپِ جپےَ اورہ نامُ جپاوےَ 2
نانک عاجزی کے ساتھ اپنے آپ کو اس گورشیخ کے سپرد کرتا ہے ، جو محبت کے ساتھ خدا کے نام پر غور کرتا ہے اور دوسروں کو بھی ایسا کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔


ਪਉੜੀ
pa-orhee.
Pauree:
پئُڑی
پیوری :
ਜੋਤੁਧੁਸਚੁਧਿਆਇਦੇਸੇਵਿਰਲੇਥੋੜੇ
jotuDhsachDhi-aa-iday say virlaythorhay.
O’ God, very rare are those who meditate upon You with love and devotion.
ਹੇਸੱਚੇਪ੍ਰ੍ਹ੍ਹਭੂ! ਉਹਬਹੁਤਥੋਹੜੇਜੀਵਹਨ, ਜੋ (ਇਕਾਗਰਚਿੱਤ) ਤੇਰਾਸਿਮਰਨਕਰਦੇਹਨ
جۄ تُدھُ سچُ دھِیائِدے سے وِرلے تھۄڑے
وِرلے ۔کم
خدایا ، بہت کم لوگ ہیں جو آپ کو پیار اور عقیدت کے ساتھ غور کرتے ہیں۔


ਜੋਮਨਿਚਿਤਿਇਕੁਅਰਾਧਦੇਤਿਨਕੀਬਰਕਤਿਖਾਹਿਅਸੰਖਕਰੋੜੇ
jo man chitikaraaDhday tin keebarkatkhaahiasaNkhkarorhay.
Countless people spiritually benefit from those who meditate upon You with total concentration of their mind.
ਪੂਰਨਇਕਾਗ੍ਰਤਾਵਿਚਜੋਮਨੁੱਖਇੱਕਦਾਅਰਾਧਨਕਰਦੇਹਨ, ਉਹਨਾਂਦੀਕਮਾਈਬੇਅੰਤਜੀਵਖਾਂਦੇਹਨ
جۄ منِ چِتِ اِکُ ارادھدے تِن کی برکتِ کھاہِ اسنّکھ کرۄڑے
منِ چِتِ ۔دل سے یاد کرنا
لاتعداد افراد روحانی طور پر ان لوگوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں جو اپنے ذہن کی پوری حراستی کے ساتھ آپ پر غور کرتے ہیں ۔


ਤੁਧੁਨੋਸਭਧਿਆਇਦੀਸੇਥਾਇਪਏਜੋਸਾਹਿਬਲੋੜੇ
tuDhunosabhDhi-aa-idee say thaa-ay pa-ay josaahiblorhay.
O’ God, although the entire world remembers You, but they alone are approved whom You, the Master-God likes.
ਹੇਹਰੀ! (ਉਂਞਤਾਂ) ਸਾਰੀਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਤੇਰਾਧਿਆਨਧਰਦੀਹੈ, ਪਰਪਰਵਾਨਉਹਹੁੰਦੇਹਨਜਿਨ੍ਹਾਂਨੂੰਤੂੰਮਾਲਕਪਸੰਦਕਰਦਾਹੈਂ
تُدھُنۄ سبھ دھِیائِدی سے تھاءِ پۓ جۄ صاحِب لۄڑے
لۄڑے۔پسند کرتے ہیں
اے خدا ، اگرچہ ساری دنیا آپ کو یاد کرتی ہے ، لیکن وہ تنہا منظور ہیں جسے آپ ، مالک خدا پسند کرتے ہیں۔


ਜੋਬਿਨੁਸਤਿਗੁਰਸੇਵੇਖਾਦੇਪੈਨਦੇਸੇਮੁਏਮਰਿਜੰਮੇਕੋੜ੍ਹੇ
jo bin satgursayvaykhaadaypainday say mu-ay mar jammaykorhHay.
Those wretched who go about their daily life without following the Guru’s teachings, keep suffering in the cycles of birth and death.
ਸਤਿਗੁਰੂਦੀਸੇਵਾਤੋਂਸੱਖਣੇਰਹਿਕੇਜੋਮਨੁੱਖਖਾਣਪੀਣਤੇਪੈਨਣਦੇਰਸਾਂਵਿਚਲੱਗੇਹੋਏਹਨ, ਉਹਕੋੜ੍ਹੇਮੁੜਮੁੜਜੰਮਦੇਹਨ
جۄ بِنُ ستِگُر سیوے کھادے پیَندے سے مُۓ مرِ جنّمے کۄڑ٘ہے
بِنُ ستِگُر ۔مرشد کے بغیر
وہ بدبخت جو گرو کی تعلیمات پر عمل کیے بغیر اپنی روز مرہ زندگی گزارتے ہیں ، پیدائش اور موت کے چکروں میں مبتلا رہتے ہیں ۔


ਓਇਹਾਜਰੁਮਿਠਾਬੋਲਦੇਬਾਹਰਿਵਿਸੁਕਢਹਿਮੁਖਿਘੋਲੇ
o-ayhaajarmithaaboldaybaaharviskadhehmukhgholay.
In one’s presence they utter sweet words, but slander them behind their back. ਇਹੋਜਿਹੇਮਨੁੱਖਸਾਹਮਣੇਤਾਂਮਿੱਠੀਆਂਗੱਲਾਂਕਰਦੇਹਨਪਰ)ਪਿਛੋਂਮੂੰਹਵਿਚੋਂਵਿਹੁਘੋਲਕੇਕੱਢਦੇਹਨਭਾਵ, ਰੱਜਕੇਨਿੰਦਾਕਰਦੇਹਨ
اۄءِ ہاجرُ مِٹھا بۄلدے باہرِ وِسُ کڈھہِ مُکھِ گھۄلے
ہاجرُ ۔سامنے
کسی کی موجودگی میں وہ میٹھے الفاظ بولتے ہیں ، لیکن ان کی پیٹھ کے پیچھے بہتان لگاتے ہیں۔


ਮਨਿਖੋਟੇਦਯਿਵਿਛੋੜੇ੧੧
mankhotayda-yivichhorhay. ||11||
God casts such evil minded persons away from Him. ||11||
ਇਹੋਜਿਹੇਮਨੋਂਖੋਟਿਆਂਨੂੰਖਸਮਨੇਆਪਣੇਨਾਲੋਂਵਿਛੋੜਦਿੱਤਾਹੈ
منِ کھۄٹے دېِ وِچھۄڑے 11
وِچھۄڑے۔دور کرتا ہے
خدا ایسے بد دماغ لوگوں کو اس سے دور کرتا ہے۔


ਸਲੋਕਮਃ੪
salokmehlaa 4.
Salok, Fourth Guru:
سلۄک م: 4
صلوک ، چوتھا گرو:
ਮਲੁਜੂਈਭਰਿਆਨੀਲਾਕਾਲਾਖਿਧੋਲੜਾਤਿਨਿਵੇਮੁਖਿਵੇਮੁਖੈਨੋਪਾਇਆ
maljoo-eebhari-aaneelaakaalaakhiDholrhaatin vaimukhvaymukhai no paa-i-aa.
A faithless master made his faithless servant to put on a lice laden filthy black and blue gown to lodge a complaint against the Guru.
ਮਲਤੇਜੂਆਂਨਾਲਭਰਿਆਹੋਇਆਨੀਲਾਤੇਕਾਲਾਜੁੱਲਾਉਸਬੇਮੁਖਨੇਬੇਮੁਖਨੂੰਪਾਦਿੱਤਾ,
ملُ جۄُئی بھرِیا نیِلا کالا کھِدھۄلڑا تِنِ ویمُکھِ ویمُکھےَ نۄ پائِیا
جۄُئی بھرِیا ۔ جوؤں سے بھرا ہوا گندے سیاہ
ایک عقیدے سے کم مالک نے اپنے بے وفا بندے کو گرو کے خلاف شکایت درج کرنے کے لئے جوؤں سے بھرا ہوا گندے سیاہ اور نیلے رنگ کا گاؤن پہنایا۔


ਪਾਸਿਨਦੇਈਕੋਈਬਹਣਿਜਗਤਮਹਿਗੂਹਪੜਿਸਗਵੀਮਲੁਲਾਇਮਨਮੁਖੁਆਇਆ
paasnaday-eeko-eebahanjagat meh goohparhsagvee mal laa-ay manmukhaa-i-aa.
The faithless servant returned in more disgrace after losing the case, and no one in the world would let him sit near.
ਸੰਸਾਰਵਿਚਉਸਨੂੰਕੋਈਕੋਲਬਹਿਣਨਹੀਂਦੇਂਦਾ, ਗੰਦਪੈਕੇਸਗੋਂਬਹੁਤੀਮੈਲਲਾਕੇਮਨਮੁਖ (ਵਾਪਸ) ਆਇਆ
پاسِ ن دیئی کۄئی بہݨِ جگت مہِ گۄُہ پڑِ سگوی ملُ لاءِ منمُکھُ آئِیا
بے وقوف بندہ مقدمہ ہار جانے کے بعد مزید بدنامی میں لوٹ آیا ، اور دنیا میں کوئی بھی اسے قریب نہیں رہنے دیتا تھا۔


ਪਰਾਈਜੋਨਿੰਦਾਚੁਗਲੀਨੋਵੇਮੁਖੁਕਰਿਕੈਭੇਜਿਆਓਥੈਭੀਮੁਹੁਕਾਲਾਦੁਹਾਵੇਮੁਖਾਦਾਕਰਾਇਆ
paraa-eejonindaachuglee no vaimukhkarkaibhayji-aaothaibheemuhukaalaaduhaavaymukhaadaakaraa-i-aa.
The faithless person, who was sent to slander and backbite the Guru was put to shame along with the faithless master.
ਜੋਮਨਮੁਖਪਰਾਈਨਿੰਦਾਤੇਚੁਗਲੀਕਰਨਲਈ (ਸਾਲਾਹ) ਕਰਕੇਭੇਜਿਆਗਿਆਸੀ, ਉਥੇਭੀਦੋਹਾਂਦਾਮੂੰਹਕਾਲਾਕੀਤਾਗਿਆ
پرائی جۄ نِنّدا چُغلی نۄ ویمُکھُ کرِ کےَ بھیجِیا اۄتھےَ بھی مُہُ کالا دُہا ویمُکھا دا کرائِیا
نندا۔غیبت
بے وفا شخص کو ، جسے گرو کے پیچھے بدنام کرنے اور پیچھے ہٹانے کے لئے بھیجا گیا تھا ، بے وفا مالک کے ساتھ ہی شرمندہ تعبیر ہوا۔


ਤੜਸੁਣਿਆਸਭਤੁਜਗਤਵਿਚਿਭਾਈਵੇਮੁਖੁਸਣੈਨਫਰੈਪਉਲੀਪਉਦੀਫਾਵਾਹੋਇਕੈਉਠਿਘਰਿਆਇਆ
tarhsuni-aasabhatjagatvichbhaa-eevaimukhsanainafraipa-ulee pa-udeefaavaa ho-ay kaiuthgharaa-i-aa.
O’ brother, instantly everyone came to know that this faithless master along with his servant were thrashed and came back home in utter shame.
ਹੇਭਾਈ! ਸੰਸਾਰਵਿਚਸਭਨੀਂਪਾਸੀਂਤੁਰਤਸੁਣਿਆਗਿਆਕਿਬੇਮੁਖਨੂੰਨੌਕਰਸਮੇਤਜੁੱਤੀਆਂਪਈਆਂਤੇਚੰਗਾਹੌਲਾਹੋਕੇਘਰਨੂੰਉੱਠਆਇਆਹੈ
تڑ سُݨِیا سبھتُ جگت وِچِ بھائی ویمُکھُ سݨےَ نفرےَ پئُلی پئُدی فاوا ہۄءِ کےَ اُٹھِ گھرِ آئِیا
اے بھائی ، فورا. ہی سب کو معلوم ہوگیا کہ اس بے وفا مالک کو اپنے نوکر سمیت پیٹا گیا اور بے شرمی سے گھر واپس آگئے۔


ਅਗੈਸੰਗਤੀਕੁੜਮੀਵੇਮੁਖੁਰਲਣਾਨਮਿਲੈਤਾਵਹੁਟੀਭਤੀਜੀਫਿਰਿਆਣਿਘਰਿਪਾਇਆ
agaisangteekurhmeevaimukhralnaanamilaitaavahuteebhateejeeN fir aangharpaa-i-aa.
The faithless master was not allowed to mingle with the society and his family (wife and niece) brought him home.
ਅੱਗੋਂਸੰਗਤਾਂਤੇਕੁੜਮਾਂਵਿਚਬੇਮੁਖਨੂੰਬਹਿਣਾਨਾਮਿਲੇ, ਤਾਂਫਿਰਵਹੁਟੀਤੇਭਤੀਜਿਆਂਨੇਲਿਆਕੇਘਰਵਿਚਟਿਕਾਣਾਦਿੱਤਾ l
اگےَ سنّگتی کُڑمی ویمُکھُ رلݨا ن مِلےَ تا وہُٹی بھتیِجیِں پھِرِ آݨِ گھرِ پائِیا
سنّگتی ۔دوست، پھِرِ آݨِ گھرِ پائِیا۔ اسے گھر لے آیا۔
بے وفا مالک کو معاشرے میں گھل مل جانے کی اجازت نہیں تھی اور اس کا کنبہ (بیوی اور بھانجی) اسے گھر لے آیا۔


ਹਲਤੁਪਲਤੁਦੋਵੈਗਏਨਿਤਭੁਖਾਕੂਕੇਤਿਹਾਇਆ
halatpalatdovaiga-ay nitbhukhaakookaytihaa-i-aa.
He has lost his honor both here and hereafter; he cries out continually in agony.
ਉਸਦੇਲੋਕਪਰਲੋਕਦੋਵੇਂਅਜਾਈਂਗਏਤੇ (ਹੁਣ) ਭੁੱਖਾਤੇਤਿਹਾਇਆਕੂਕਦਾਹੈ
ہلتُ پلتُ دۄوےَ گۓ نِت بھُکھا کۄُکے تِہائِیا
ہلتُ پلتُ دونوںجہاں
اس نے دنیا اور آخرت دونوں کو کھو دیا ہے۔ وہ بھوک اور پیاس میں مستقل طور پر پکارتا ہے


ਧਨੁਧਨੁਸੁਆਮੀਕਰਤਾਪੁਰਖੁਹੈਜਿਨਿਨਿਆਉਸਚੁਬਹਿਆਪਿਕਰਾਇਆ
DhanDhansu-aameekartaapurakhhaijinni-aa-o sachbahiaapkaraa-i-aa.
Great is the Creator, Who Himself got this true judgment delivered,
ਧੰਨਸਿਰਜਣਹਾਰਮਾਲਕਹੈਜਿਸਨੇਆਪਗਹੁਨਾਲਸੱਚਾਨਿਆਉਂਕਰਾਇਆਹੈ,
دھنُ دھنُ سُیامی کرتا پُرکھُ ہےَ جِنِ نِیاءُ سچُ بہِ آپِ کرائِیا
دھنُ دھنُ ۔مبارک
مبارک ، برکت والا خالق ، بنیادی وجود ، ہمارا مالک اور مالک ہے۔ وہ خود ہی انصاف پسندی کرتا ہے۔


ਜੋਨਿੰਦਾਕਰੇਸਤਿਗੁਰਪੂਰੇਕੀਸੋਸਾਚੈਮਾਰਿਪਚਾਇਆ
jonindaakaraysatgurpooraykee so saachai maar pachaa-i-aa.
that, the one who slanders the perfect true Guru is spiritually destroyed by the eternal God Himself.
ਕਿਜੋਮਨੁੱਖਪੂਰੇਸਤਿਗੁਰੂਦੀਨਿੰਦਾਕਰਦਾਹੈ, ਸੱਚਾਪ੍ਰਭੂਉਸਨੂੰਆਪਆਤਮਕਮੌਤਮਾਰਕੇਦੁਖੀਕਰਦਾਹੈ
جۄ نِنّدا کرے ستِگُر پۄُرے کی سۄ ساچےَ مارِ پچائِیا
نِنّدا ۔ غیبت
وہ ، جو کامل سچے گرو کی غیبت کرتا ہے وہ ابدی خدا نے خود روحانی طور پر تباہ کردیا ہے۔


ਏਹੁਅਖਰੁਤਿਨਿਆਖਿਆਜਿਨਿਜਗਤੁਸਭੁਉਪਾਇਆ
ayhuakhartin aakhi-aajinjagatsabhupaa-i-aa. ||1||
This Word of true justice is uttered by the One who created this universe.||1||
ਇਹਨਿਆਂਦਾਬਚਨਉਸਪ੍ਰਭੂਨੇਆਪਆਖਿਆਹੈਜਿਸਨੇਸਾਰਾਸੰਸਾਰਪੈਦਾਕੀਤਾਹੈ l
ایہُ اکھرُ تِنِ آکھِیا جِنِ جگتُ سبھُ اُپائِیا 1
حقیقی انصاف کا یہ کلمہ اس کائنات کو تخلیق کرنے والے کے ذریعہ بیان ہوا ہے۔


ਮਃ੪
mehlaa 4.
Salok, Fourth Guru:
م: 4
صلوک ، چوتھا گرو:
ਸਾਹਿਬੁਜਿਸਕਾਨੰਗਾਭੁਖਾਹੋਵੈਤਿਸਦਾਨਫਰੁਕਿਥਹੁਰਜਿਖਾਏ
saahibjiskaanangaabhukhaahovaitis daanafarkithhu raj khaa-ay.
How can that devotee be spiritually satiated whose master himself is spiritually bankrupt.
ਜਿਸਨੌਕਰਦਾਮਾਲਕਕੰਗਾਲਹੋਵੇ, ਉਸਦੇਨੌਕਰਨੇਕਿੱਥੋਂਰੱਜਕੇਖਾਣਾਹੋਇਆ?
صاحِبُ جِس کا ننّگا بھُکھا ہۄوےَ تِس دا نفرُ کِتھہُ رجِ کھاۓ ۔
ننّگا بھُکھا ۔غریب
اس عقیدت مند کو روحانی طور پر کس طرح راضی کیا جاسکتا ہے جس کا مالک خود روحانی طور پر دیوالیہ ہو۔


ਜਿਸਾਹਿਬਕੈਘਰਿਵਥੁਹੋਵੈਸੁਨਫਰੈਹਥਿਆਵੈਅਣਹੋਦੀਕਿਥਹੁਪਾਏ
jesaahibkaigharvathhovai so nafrai hath aavaianhodeekithhupaa-ay.
If there is something in his master’s house, he can get it; but how can he get what is not there?
ਨੌਕਰਨੂੰਉਹੋਵਸਤਮਿਲਸਕਦੀਹੈਜੋਮਾਲਕਦੇਘਰਵਿਚਹੋਵੇ, ਜੇਘਰਵਿਚਹੀਨਾਹੋਵੇਤਾਂਉਸਨੂੰਕਿੱਥੋਂਮਿਲੇ?
جِ صاحِب کےَ گھرِ وتھُ ہۄوےَ سُ نفرےَ ہتھِ آوےَ اݨہۄدی کِتھہُ پاۓ ۔
سُ نفرےَ ہتھِ آوےَ ۔انسان کو کچھ ملے گا
اگر اس کے مالک کے گھر میں کچھ ہے ، تو وہ اسے حاصل کرسکتا ہے۔ لیکن وہ کیسے حاصل کرسکتا ہے جو وہاں نہیں ہے؟


ਜਿਸਦੀਸੇਵਾਕੀਤੀਫਿਰਿਲੇਖਾਮੰਗੀਐਸਾਸੇਵਾਅਉਖੀਹੋਈ
jisdeesayvaakeetee fir laykhaamangee-aisaasayvaa a-ukhee ho-ee.
It is useless to perform the service for the bankrupt master, after doing which one is still asked to account for his deeds.
ਜਿਸਦੀਸੇਵਾਕੀਤਿਆਂਫਿਰਭੀਲੇਖਾਮੰਗਿਆਜਾਣਾਹੋਵੇ, ਉਹਸੇਵਾਮੁਸ਼ਕਲਹੈ (ਭਾਵ, ਉਹਦੇਕਰਨਦਾਕੀਹਲਾਹਹੈ?)
جِس دی سیوا کیِتی پھِرِ لیکھا منّگیِۓَ سا سیوا ائُکھی ہۄئی
سیوا ۔خدمت
اس کی خدمت ، اس کے اکاؤنٹ کے لئے جواب دینے کے لئے کس کو بلایا جائے گا؟ وہ خدمت تکلیف دہ اور بیکار ہے


ਨਾਨਕਸੇਵਾਕਰਹੁਹਰਿਗੁਰਸਫਲਦਰਸਨਕੀਫਿਰਿਲੇਖਾਮੰਗੈਨਕੋਈ
nanaksayvaakarahuhargursafaldarsankee fir laykhaamangainako-ee. ||2||
O’ Nanak, lovingly meditate on that Guru and God whose blessed vision makes human life fruitful, and no one asks for the account of his deeds. ||2||
ਹੇਨਾਨਕ! ਜਿਸਹਰੀਤੇਗੁਰੂਦਾਦਰਸ਼ਨਮਨੁੱਖਾਜਨਮਨੂੰਸਫਲਾਕਰਦਾਹੈ, ਉਹਨਾਂਦੀਸੇਵਾਕਰਹੁਤਾਕਿਫਿਰਕੋਈਲੇਖਾਨਾਮੰਗੇ l
نانک سیوا کرہُ ہرِ گُر سپھل درسن کی پھِرِ لیکھا منّگےَ ن کۄئی 2
لیکھا منّگےَ ۔حساب کتاب مانگے
اے نانک ، اس گرو اور خدا کا پیار سے دھیان کرو جس کا بصیرت نظر انسان کی زندگی کو نتیجہ خیز بنا دیتا ہے ، اور کوئی بھی اس کے اعمال کا حساب نہیں مانگتا ہے۔


ਪਉੜੀ
pa-orhee.
Pauree:
پئُڑی
پیوری :
ਨਾਨਕਵੀਚਾਰਹਿਸੰਤਜਨਚਾਰਿਵੇਦਕਹੰਦੇ
naanakvichaarehsantjanchaarvaydkahanday.
O Nanak, the Saints think, and the four Vedas (religious books) proclaim,
ਹੇਨਾਨਕ! ਸੰਤਆਪਣੀਵੀਚਾਰਦੱਸਦੇਹਨਤੇਚਾਰੇਵੇਦ (ਭਾਵ, ਪੁਰਾਤਨਧਰਮਪੁਸਤਕਭੀਇਹੀਗੱਲ) ਆਖਦੇਹਨ,
نانک ویِچارہِ سنّت جن چارِ وید کہنّدے
ویِچارہِ۔غور کرو
نانک ، سنتوں پر غور کریں ، اور چاروں وید اعلان کرتے ہیں


ਭਗਤਮੁਖੈਤੇਬੋਲਦੇਸੇਵਚਨਹੋਵੰਦੇ
bhagatmukhaitaybolday say vachanhovanday.
that whatever God’s devotees utter comes to pass.
(ਕਿ) ਭਗਤਜਨਜੋਬਚਨਮੂੰਹੋਂਬੋਲਦੇਹਨਉਹਸਹੀਹੁੰਦੇਹਨ
بھگت مُکھےَ تے بۄلدے سے وچن ہۄونّدے
وچن ۔وعدہ
کہ جو کچھ بھی خداوند کے بھکت اپنے منہ سے کہے وہی ہوگا


ਪ੍ਰਗਟਪਹਾਰਾਜਾਪਦਾਸਭਿਲੋਕਸੁਣੰਦੇ
pargatpahaaraajaapdaasabhloksunanday.
The devotees become known in the entire world and people listen to them.
ਭਗਤਸਾਰੇਜਗਤਵਿਚਉੱਘੇਹੋਜਾਂਦੇਹਨ, ਉਹਨਾਂਦੀਸੋਭਾਸਾਰੇਲੋਕਸੁਣਦੇਹਨ
پ٘رگٹ پہارا جاپدا سبھِ لۄک سُݨنّدے
سُݨنّدے۔سنتے ہیں
عقیدت مند پوری دنیا میں مشہور ہو جاتے ہیں اور لوگ ان کی باتیں سنتے ہیں۔


ਸੁਖੁਨਪਾਇਨਿਮੁਗਧਨਰਸੰਤਨਾਲਿਖਹੰਦੇ
sukhnapaa-in mugaDhnarsantnaalkhahanday.
But the fools who envy the Saints never get any peace.
ਜੋਮੂਰਖਮਨੁੱਖ (ਅਜੇਹੇ) ਸੰਤਾਂਨਾਲਵੈਰਕਰਦੇਹਨਉਹਸੁਖਨਹੀਂਪਾਂਦੇ
سُکھُ ن پائِنِ مُگدھ نر سنّت نالِ کھہنّدے
مُگدھ۔بیوقوف
لیکن بیوقوف جو سنتوں سے رشک کرتے ہیں انہیں کبھی سکون نہیں ملتا۔


ਓਇਲੋਚਨਿਓਨਾਗੁਣੈਨੋਓਇਅਹੰਕਾਰਿਸੜੰਦੇ
o-aylochanonaagunai no o-ay ahaNkaarsarhanday.
They burn in their egos but yearn for the virtues of the Saints.
ਉਹਸੜਦੇਤਾਂਅਹੰਕਾਰਵਿਚਹਨ, ਪਰਸੰਤਜਨਾਂਦੇਗੁਣਾਂਨੂੰਤਰਸਦੇਹਨ
اۄءِ لۄچنِ اۄنا گُݨےَ نۄ اۄءِ اہنّکارِ سڑنّدے
وہ اپنے گھمنڈوں میں جلتے ہیں لیکن سنتوں کی خوبیوں کے لئے ترس جاتے ہیں۔


ਓਇਵਿਚਾਰੇਕਿਆਕਰਹਿਜਾਭਾਗਧੁਰਿਮੰਦੇ
o-ayvichaarayki-aakarahijaabhaagDhurmanday.
What can these wretched ones do, when such is their ill-fated destiny?
ਉਹਨਿਕਰਮਣਕੀਕਰਸਕਦੇਹਨ, ਚੂੰਕਿਮੁੱਢਤੋਂਹੀਉਨ੍ਹਾਂਦੀਕਿਸਮਤਮਾੜੀਹੈ?
اۄءِ وِچارے کِیا کرہِ جا بھاگ دھُرِ منّدے
دھُرِ منّدے۔بدبخت
یہ بدبخت لوگ کیا کر سکتے ہیں ، چونکہ ابتدا ہی سے ، ان کی تقدیر برائی کے ساتھ ملعون ہے۔


ਜੋਮਾਰੇਤਿਨਿਪਾਰਬ੍ਰਹਮਿਸੇਕਿਸੈਨਸੰਦੇ
jomaaraytin paarbarahm say kisainasanday.
Those who are struck down by the Supreme God are not faithful to anyone.
ਜੋਮਨੁੱਖਰੱਬਵਲੋਂਮੋਏਹੋਏਹਨ, ਉਹਕਿਸੇਦੇ (ਸੱਕੇ) ਨਹੀਂ
جۄ مارے تِنِ پارب٘رہمِ سے کِسےَ ن سنّدے
کِسےَ ن سنّدے۔ کسی کے کام نہیں آتے
جو لوگ خداوند تعالٰی کے ہاتھوں مارے جاتے ہیں وہ کسی کے کام نہیں آتے۔


ਵੈਰੁਕਰਹਿਨਿਰਵੈਰਨਾਲਿਧਰਮਨਿਆਇਪਚੰਦੇ
vairkarahinirvairnaalDharamni-aa-ay pachanday.
They harbor enmity against even those who bear no grudge against anybody, and according to the true justice of God, they suffer in agony.
ਨਿਰਵੈਰਾਂਨਾਲਭੀਵੈਰਕਰਦੇਹਨਤੇਪਰਮਾਤਮਾਦੇਧਰਮਨਿਆਂਅਨੁਸਾਰਦੁਖੀਹੁੰਦੇਹਨ
ویَرُ کرہِ نِرویَر نالِ دھرم نِیاءِ پچنّدے
پچنّدے۔ وہ ہلاک ہوجائیں گے۔
وہ لوگ جو اس سے نفرت کرتے ہیں جس سے کوئی نفرت نہیں ہے – دھرم کے حقیقی انصاف کے مطابق ، وہ ہلاک ہوجائیں گے۔


ਜੋਜੋਸੰਤਿਸਰਾਪਿਆਸੇਫਿਰਹਿਭਵੰਦੇ
jojosantsaraapi-aa say firehbhavanday.
Those who are cursed by the Saints will continue wandering aimlessly.
ਜੋਜੋਮਨੁੱਖਸੰਤ (ਗੁਰੂ) ਵਲੋਂਫਿਟਕਾਰੇਹੋਏਹਨ (ਭਾਵ, ਗੁਰੂਦੇਦਰਤੋਂਵਾਂਜੇਹੋਏਹਨ) ਉਹਭਟਕਦੇਫਿਰਦੇਹਨ
جۄ جۄ سنّتِ سراپِیا سے پھِرہِ بھونّدے
بھونّدے۔ بھٹکتے رہیں گے
جن جن پر سنتوں نے لونت بھیجی ہے وہ بے مقصد بھٹکتے رہیں گے


ਪੇਡੁਮੁੰਢਾਹੂੰਕਟਿਆਤਿਸੁਡਾਲਸੁਕੰਦੇ੧੨
paydmuNdhaahooNkati-aatis daalsukanday. ||12||
They, who are cursed by the Saints are destroyed along with their families , just like the tree which is cut off its roots. ||12||
ਜੋਰੁੱਖਮੁਢੋਂਪੁਟਿਆਜਾਏ, ਉਸਦੇਟਾਹਣਭੀਸੁੱਕਜਾਂਦੇਹਨ l
پیڈُ مُنّڈھاہۄُنّ کٹِیا تِسُ ڈال سُکنّدے 12
سُکنّدے۔ مرجھا جانا
جب درخت اپنی جڑوں سے منقطع ہو جاتا ہے ، تو شاخیں مرجھا کر مر جاتی ہیں


ਸਲੋਕਮਃ੪
salokmehlaa 4.
Salok, Fourth Guru:
سلۄک م: 4
صلوک ، چوتھا گرو :

error: Content is protected !!