Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib Telugu Page 1248

Page 1248

ਪਾਪ ਬਿਕਾਰ ਮਨੂਰ ਸਭਿ ਲਦੇ ਬਹੁ ਭਾਰੀ ॥ తప్పులు, దుశ్చర్యలను మోస్తున్నవారికి పనికిరాని, బరువైన ఇనుప భారాన్ని మోయడం వంటిది.
ਮਾਰਗੁ ਬਿਖਮੁ ਡਰਾਵਣਾ ਕਿਉ ਤਰੀਐ ਤਾਰੀ ॥ జీవిత మార్గం చాలా కష్టంగా మారుతుంది, కాబట్టి వారు దుర్గుణాల యొక్క ప్రపంచ సముద్రాన్ని ఎలా దాటగలరు?
ਨਾਨਕ ਗੁਰਿ ਰਾਖੇ ਸੇ ਉਬਰੇ ਹਰਿ ਨਾਮਿ ਉਧਾਰੀ ॥੨੭॥ గురువు రక్షించిన ఓ నానక్, దుర్గుణాల నుండి విముక్తి పొందగా, దేవుని పేరు వారిని రక్షించింది. || 27||
ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥ శ్లోకం, మూడవ గురువు:
ਵਿਣੁ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਸੁਖੁ ਨਹੀ ਮਰਿ ਜੰਮਹਿ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ॥ సత్య గురువు బోధనలను పాటించకుండా, అంతఃశాంతి లేదు, మరియు వారు జనన మరియు మరణ చక్రం గుండా పదే పదే వెళతారు;
ਮੋਹ ਠਗਉਲੀ ਪਾਈਅਨੁ ਬਹੁ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਵਿਕਾਰ ॥ దేవుడు అటువంటి కషాయమును నిర్వహించాడు, వారు (దేవుణ్ణి ప్రేమించడానికి బదులుగా) మాయపై ప్రేమ కోసం పడి అనేక చెడు క్రియలను చేస్తారు;
ਇਕਿ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਉਬਰੇ ਤਿਸੁ ਜਨ ਕਉ ਕਰਹਿ ਸਭਿ ਨਮਸਕਾਰ ॥ కాని గురువు కృపవలన మాయ ప్రభావము నుండి విముక్తి పొందినవారు చాలా మంది ఉన్నారు; అలా రక్షి౦చబడిన అలా౦టి భక్తుని ప్రతి ఒక్కరూ గౌరవిస్తారు.
ਨਾਨਕ ਅਨਦਿਨੁ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ਤੂ ਅੰਤਰਿ ਜਿਤੁ ਪਾਵਹਿ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ॥੧॥ ఓ నానక్, మీరు (కూడా) ప్రతిరోజూ మీ హృదయం యొక్క అంతర్భాగం నుండి దేవుని పేరును ప్రేమగా గుర్తుంచుకోవాలి, దీని ద్వారా మీరు దుర్గుణాల నుండి విముక్తి పొందుతారు. || 1||
ਮਃ ੩ ॥ మూడవ గురువు:
ਮਾਇਆ ਮੋਹਿ ਵਿਸਾਰਿਆ ਸਚੁ ਮਰਣਾ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ॥ మరణము అనివార్యము, దేవుడు నిత్యుడు కాని లోక అనుబంధాల ప్రభావములో దానిని మరచినవాడు;
ਧੰਧਾ ਕਰਤਿਆ ਜਨਮੁ ਗਇਆ ਅੰਦਰਿ ਦੁਖੁ ਸਹਾਮੁ ॥ తన జీవితమంతా లోక అన్వేషణలలో వృధాగా ఉంటుంది మరియు అతను లోపల బాధను భరిస్తాడు.
ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਿ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹ੍ਹ ਪੂਰਬਿ ਲਿਖਿਆ ਕਰਾਮੁ ॥੨॥ ఓ నానక్, ముందుగా నిర్ణయించబడిన వారు, సత్య గురు బోధనలను అనుసరించడం ద్వారా అంతర్గత శాంతిని అనుభవిస్తారు. || 2||
ਪਉੜੀ ॥ పౌరీ:
ਲੇਖਾ ਪੜੀਐ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਫਿਰਿ ਲੇਖੁ ਨ ਹੋਈ ॥ దేవుని నామమును ప్రేమపూర్వక౦గా గుర్తు౦చుకు౦టే ఆయన చేసిన క్రియల గురి౦చి ఏ వృత్తా౦త౦ కూడా చెప్పవలసిన అవసరం లేదు;
ਪੁਛਿ ਨ ਸਕੈ ਕੋਇ ਹਰਿ ਦਰਿ ਸਦ ਢੋਈ ॥ ఏ సందర్భంలో, దేవుని సాన్నిధ్యములో ఎల్లప్పుడూ ఆశ్రయము పొందగలరు, మరియు చేసిన ఏ క్రియల గురించి ఎవరూ ఒక ప్రశ్నను లేవనెత్తలేరు;
ਜਮਕਾਲੁ ਮਿਲੈ ਦੇ ਭੇਟ ਸੇਵਕੁ ਨਿਤ ਹੋਈ ॥ మరణభూతం తనను గౌరవప్రదంగా కలుసుకుంటాడు మరియు శాశ్వతంగా సేవకుడిగా మారతాడు.
ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਮਹਲੁ ਪਾਇਆ ਪਤਿ ਪਰਗਟੁ ਲੋਈ ॥ ఈ విధంగా పరిపూర్ణ గురువు ద్వారా భగవంతుని సమక్షంలోనే వెళ్ళవచ్చు, మరియు ప్రపంచమంతట ఒకరి మహిమ వ్యక్తమవుతుంది.
ਨਾਨਕ ਅਨਹਦ ਧੁਨੀ ਦਰਿ ਵਜਦੇ ਮਿਲਿਆ ਹਰਿ ਸੋਈ ॥੨੮॥ ఓ నానక్, అతను దేవుణ్ణి గ్రహించినప్పుడు, అతని మనస్సులో నిరంతర దైవిక శ్రావ్యత ఆడటం ప్రారంభిస్తుంది. || 28||
ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥ శ్లోకం, మూడవ గురువు:
ਗੁਰ ਕਾ ਕਹਿਆ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਖੀ ਹੂ ਸੁਖੁ ਸਾਰੁ ॥ గురువు బోధనలను అనుసరిస్తే, అతను అత్యంత ఉన్నతమైన సంతృప్తిని పొందుతాడు.
ਗੁਰ ਕੀ ਕਰਣੀ ਭਉ ਕਟੀਐ ਨਾਨਕ ਪਾਵਹਿ ਪਾਰੁ ॥੧॥ గురువు బోధనల ప్రకారం వ్యవహరించడం ద్వారా, ప్రాపంచిక భయమంతా తొలగిపోయింది, మరియు ఓ నానక్, మీరు భయంకరమైన ప్రపంచ-దుర్సముద్రాన్ని దాటారు. || 1||
ਮਃ ੩ ॥ మూడవ గురువు:
ਸਚੁ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾ ਥੀਐ ਨਾਮੁ ਨ ਮੈਲਾ ਹੋਇ ॥ సత్య౦ తన చట్టబద్ధతను ఎన్నడూ కోల్పోదు, దేవుని నామ౦ ఎన్నడూ అపవిత్ర౦ కాదు.
ਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਜੇ ਚਲੈ ਬਹੁੜਿ ਨ ਆਵਣੁ ਹੋਇ ॥ గురువు సంకల్పం ప్రకారం జీవితాన్ని నడిపిస్తే, అతను మళ్ళీ జనన మరియు మరణ చక్రం గుండా వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు.
ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਵਿਸਾਰਿਐ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਦੋਇ ॥੨॥ ఓ' నానక్, మనం నామాన్ని విడిచిపెడితే, అప్పుడు మనం పుట్టుక మరియు మరణం రెండింటినీ కొనసాగిస్తాం. || 2||
ਪਉੜੀ ॥ పౌరీ:
ਮੰਗਤ ਜਨੁ ਜਾਚੈ ਦਾਨੁ ਹਰਿ ਦੇਹੁ ਸੁਭਾਇ ॥ ఓ దేవుడా, నీ ఈ భక్తుడు భిక్షాటనను వెతికేవాడు; దయచేసి మీ దయతో నన్ను బలవంతం చేయండి;
ਹਰਿ ਦਰਸਨ ਕੀ ਪਿਆਸ ਹੈ ਦਰਸਨਿ ਤ੍ਰਿਪਤਾਇ ॥ ఓ దేవుడా, నీ ఉనికిని అనుభూతి చెందుదునని నేను ఆరాటపడుతున్నాను, నీ ఆశీర్వాద దృష్టి మాత్రమే నా ఈ దాహాన్ని తీర్చగలదు.
ਖਿਨੁ ਪਲੁ ਘੜੀ ਨ ਜੀਵਊ ਬਿਨੁ ਦੇਖੇ ਮਰਾਂ ਮਾਇ ॥ ఓ' మా అమ్మ, దేవుణ్ణి దృశ్యమానం చేయకుండా నేను ఆధ్యాత్మికంగా చనిపోతున్నట్లు కనిపిస్తుంది, మరియు నేను ఒక్క క్షణం కూడా జీవించలేను.
ਸਤਿਗੁਰਿ ਨਾਲਿ ਦਿਖਾਲਿਆ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਸਭ ਥਾਇ ॥ సత్య గురువు నా పక్కన ఉన్న దేవుణ్ణి వెల్లడించినప్పుడు, నేను ప్రతిచోటా ఆయన వ్యాప్తిచెందుతున్నట్లు ఊహించాను.
ਸੁਤਿਆ ਆਪਿ ਉਠਾਲਿ ਦੇਇ ਨਾਨਕ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥੨੯॥ ఓ నానక్, దేవుడు స్వయంగా మాయపట్ల ప్రేమ యొక్క నిద్ర నుండి వారిని మేల్కొల్పుతాడు మరియు నామంపై దృష్టి పెట్టడానికి వారిని ప్రేరేపిస్తాడు. || 29||
ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥ శ్లోకం, మూడవ గురువు:
ਮਨਮੁਖ ਬੋਲਿ ਨ ਜਾਣਨ੍ਹ੍ਹੀ ਓਨਾ ਅੰਦਰਿ ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਅਹੰਕਾਰੁ ॥ కామం, కోపం, అహంకారము వారి మనస్సులలో పైచేయిని కలిగి ఉంటాయి కనుక, మాట్లాడేటప్పుడు తగిన పదాలను ఎలా ఉపయోగించాలో స్వీయ సంకల్పిత ప్రజలకు తెలియదు;
ਥਾਉ ਕੁਥਾਉ ਨ ਜਾਣਨੀ ਸਦਾ ਚਿਤਵਹਿ ਬਿਕਾਰ ॥ వారు ఎల్లప్పుడూ చెడు ఆలోచనలను ఆలోచిస్తారు మరియు ఏదైనా చెప్పడానికి సరైన ప్రదేశం ఏమిటో తెలియదు;
ਦਰਗਹ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਐ ਓਥੈ ਹੋਹਿ ਕੂੜਿਆਰ ॥ వారి క్రియలను లెక్కచేయమని అడిగినప్పుడు, వారు దేవుని సమక్షంలో అబద్ధాలు చెప్పేవారిగా తీర్పు ఇవ్వబడతారు.
ਆਪੇ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਉਪਾਈਅਨੁ ਆਪਿ ਕਰੇ ਬੀਚਾਰੁ ॥ కానీ దేవుడు స్వయంగా విశ్వాన్ని సృష్టించాడు మరియు అతను స్వయంగా ప్రతిదాని గురించి ఆలోచిస్తాడు;
ਨਾਨਕ ਕਿਸ ਨੋ ਆਖੀਐ ਸਭੁ ਵਰਤੈ ਆਪਿ ਸਚਿਆਰੁ ॥੧॥ దేవుడు అన్ని ప్రాణులలోను, ప్రా౦తాల్లోను ప్రవేశి౦చినప్పుడు మన౦ ఎవరిని చెడ్డవారిగా పరిగణి౦చగలమో ఓ నానక్ || 1||
ਮਃ ੩ ॥ మూడవ గురువు:
ਹਰਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਤਿਨ੍ਹ੍ਹੀ ਅਰਾਧਿਆ ਜਿਨ੍ਹ੍ਹ ਕਰਮਿ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ॥ గురు అనుచరులు మాత్రమే దేవుని జ్ఞాపకార్థం ఆశీర్వదించబడిన దేవుణ్ణి ప్రేమగా స్మరించారు.
ਨਾਨਕ ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿਨ੍ਹ੍ਹ ਕਉ ਜਿਨ੍ਹ੍ਹ ਹਰਿ ਮਨਿ ਵਸਿਆ ਸੋਇ ॥੨॥ ఓ నానక్, దేవుడు ఎవరి మనస్సులో పొందుపరచబడ్డాడో వారికి నేను అంకితం చేయబడ్డాను. || 2||
ਪਉੜੀ ॥ పౌరీ:
ਆਸ ਕਰੇ ਸਭੁ ਲੋਕੁ ਬਹੁ ਜੀਵਣੁ ਜਾਣਿਆ ॥ తమ జీవితం సుదీర్ఘమైనదని భావించి, ప్రజలందరూ అనేక ఆశలను పెంచుకుపోతారు,
ਨਿਤ ਜੀਵਣ ਕਉ ਚਿਤੁ ਗੜ੍ਹ੍ਹ ਮੰਡਪ ਸਵਾਰਿਆ ॥ వారు నిత్యము జీవించునిరీక్షణతో, తమ కోటలను, భవంతులను అలంకరించుకొ౦టారు.
ਵਲਵੰਚ ਕਰਿ ਉਪਾਵ ਮਾਇਆ ਹਿਰਿ ਆਣਿਆ ॥ అన్ని రకాల మోసపూరితమైన మార్గాలను ఉపయోగించి, వారు ఇతరుల సంపదను దొంగిలించి ఇంటికి తీసుకువస్తారు,
ਜਮਕਾਲੁ ਨਿਹਾਲੇ ਸਾਸ ਆਵ ਘਟੈ ਬੇਤਾਲਿਆ ॥ ఈ దిక్కుతోచని వ్యక్తుల జీవితకాలం రోజురోజుకూ తగ్గుతో౦డగా మరణపు రాక్షసుడు శ్వాసల వైపు చూస్తాడు.
Scroll to Top
https://mail.e-rekonbpkad.muratarakab.go.id/koneksi/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/wp-content/upgrade/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/magister/ http://ppid.bnpp.go.id/upload/game-gratis/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/blocks/code/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/css/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://survey.radenintan.ac.id/data/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/dashboard/nbmaxwin/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/ https://sikelor.parigimoutongkab.go.id/files/jp1131/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/
https://mail.e-rekonbpkad.muratarakab.go.id/koneksi/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/wp-content/upgrade/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/magister/ http://ppid.bnpp.go.id/upload/game-gratis/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/blocks/code/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/css/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://survey.radenintan.ac.id/data/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/dashboard/nbmaxwin/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/ https://sikelor.parigimoutongkab.go.id/files/jp1131/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/