Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib Telugu Page 1247

Page 1247

ਪਉੜੀ ॥ పౌరీ:
ਗੜ੍ਹ੍ਹਿ ਕਾਇਆ ਸੀਗਾਰ ਬਹੁ ਭਾਂਤਿ ਬਣਾਈ ॥ మానవులు తమ కోటలాంటి శరీరాన్ని అనేక విధాలుగా అలంకరిస్తారు;
ਰੰਗ ਪਰੰਗ ਕਤੀਫਿਆ ਪਹਿਰਹਿ ਧਰਮਾਈ ॥ ఈ సంపన్నులు రంగురంగుల సిల్క్ దుస్తులను ధరిస్తారు,
ਲਾਲ ਸੁਪੇਦ ਦੁਲੀਚਿਆ ਬਹੁ ਸਭਾ ਬਣਾਈ ॥ మరియు ఎరుపు మరియు తెలుపు రగ్గులపై అనేక సమావేశాలను నిర్వహిస్తారు.
ਦੁਖੁ ਖਾਣਾ ਦੁਖੁ ਭੋਗਣਾ ਗਰਬੈ ਗਰਬਾਈ ॥ వారు ఎల్లప్పుడూ తమ అహంకార గర్వంలో ఉంటారు మరియు వారు తినేది బాధను తెస్తుంది మరియు వారు దుఃఖాన్ని భరిస్తారు.
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਨ ਚੇਤਿਓ ਅੰਤਿ ਲਏ ਛਡਾਈ ॥੨੪॥ ఓ నానక్, చివరికి ఈ బాధ నుండి వారిని విముక్తి చేయగల దేవుని పేరును వారు ప్రేమగా గుర్తుచేసుకోరు.|| 24||
ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥ శ్లోకం, మూడవ గురువు:
ਸਹਜੇ ਸੁਖਿ ਸੁਤੀ ਸਬਦਿ ਸਮਾਇ ॥ గురువు మాటలో లీనమై, సమతూకంతో, అంతఃశాంతితో జీవించే వాడు,
ਆਪੇ ਪ੍ਰਭਿ ਮੇਲਿ ਲਈ ਗਲਿ ਲਾਇ ॥ దేవుడు ఆమెను తనతో ఐక్యం చేస్తాడు మరియు ఆమెను తన కౌగిలిలో దగ్గరగా ఉంచుతాడు.
ਦੁਬਿਧਾ ਚੂਕੀ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ ॥ ఆమె ద్వంద్వ భావన సహజంగా అదృశ్యమవుతుంది,
ਅੰਤਰਿ ਨਾਮੁ ਵਸਿਆ ਮਨਿ ਆਇ ॥ మరియు లోపల ఉన్న దేవుని నామము ఆమె మనస్సులో వ్యక్తమవుతుంది.
ਸੇ ਕੰਠਿ ਲਾਏ ਜਿ ਭੰਨਿ ਘੜਾਇ ॥ దేవుడు తమ మునుపటి ఆలోచనను తుడిచివేసి, తమను తాము సంస్కరించుకునే అటువంటి వ్యక్తులను తన కౌగిలిలో దగ్గరగా కౌగిలించుకుంటాడు.
ਨਾਨਕ ਜੋ ਧੁਰਿ ਮਿਲੇ ਸੇ ਹੁਣਿ ਆਣਿ ਮਿਲਾਇ ॥੧॥ ఓ' నానక్, వారు ఐక్యంగా (దేవునితో) ఉండటానికి ముందే నిర్ణయించబడ్డారు, అతను ఇప్పుడు వారితో ఐక్యం అయ్యాడు. || 1||
ਮਃ ੩ ॥ మూడవ గురువు:
ਜਿਨ੍ਹ੍ਹੀ ਨਾਮੁ ਵਿਸਾਰਿਆ ਕਿਆ ਜਪੁ ਜਾਪਹਿ ਹੋਰਿ ॥ దేవుని నామాన్ని విడిచిపెట్టిన వారు, వారు ఇంకా ఎవరిని ధ్యాని౦చి ఆరాధి౦చినా సరే?
ਬਿਸਟਾ ਅੰਦਰਿ ਕੀਟ ਸੇ ਮੁਠੇ ਧੰਧੈ ਚੋਰਿ ॥ ఇప్పటికీ అవి మురికిలో పురుగులవలె ఉన్నాయి, ఎందుకంటే వారు దొంగల వంటి ప్రపంచ చిక్కులచే మోసగించబడ్డారు.
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਨ ਵੀਸਰੈ ਝੂਠੇ ਲਾਲਚ ਹੋਰਿ ॥੨॥ ఓ నానక్, దేవుని నామాన్ని ఎన్నడూ మరచిపోకు౦డా ఉ౦డమని ప్రార్థి౦చ౦డి, ఎ౦దుక౦టే మరేదైనా దురాశ పనికిరాదు. || 2||
ਪਉੜੀ ॥ పౌరీ:
ਨਾਮੁ ਸਲਾਹਨਿ ਨਾਮੁ ਮੰਨਿ ਅਸਥਿਰੁ ਜਗਿ ਸੋਈ ॥ దేవుని నామమును స్తుతి౦చి, దాన్ని తమ మనస్సులో ప్రతిష్ఠి౦చే ఈ లోక౦లో ఆధ్యాత్మిక౦గా అమర్త్య౦గా ఉ౦టారు.
ਹਿਰਦੈ ਹਰਿ ਹਰਿ ਚਿਤਵੈ ਦੂਜਾ ਨਹੀ ਕੋਈ ॥ తన హృదయంలో ఎప్పుడూ భగవంతుణ్ణి గుర్తుంచుకునేవాడు, మరెవరూ కాదు,
ਰੋਮਿ ਰੋਮਿ ਹਰਿ ਉਚਰੈ ਖਿਨੁ ਖਿਨੁ ਹਰਿ ਸੋਈ ॥ దేవుని నామము తన శరీరపు ప్రతి రంధ్రం నుండి పఠించబడుతున్నదని మరియు అతను ప్రతి క్షణం దేవుణ్ణి గుర్తుంచుకుంటాడని భావిస్తాడు,
ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਨਮੁ ਸਕਾਰਥਾ ਨਿਰਮਲੁ ਮਲੁ ਖੋਈ ॥ అటువంటి గురు అనుచరుడి జీవితం విజయం అవుతుంది, ఎందుకంటే అతను లోపల నుండి దుర్గుణాల మురికిని తొలగించడం ద్వారా నిష్కల్మషంగా మారతాడు.
ਨਾਨਕ ਜੀਵਦਾ ਪੁਰਖੁ ਧਿਆਇਆ ਅਮਰਾ ਪਦੁ ਹੋਈ ॥੨੫॥ నిత్యదేవుడిని ఎల్లప్పుడూ ప్రేమగా గుర్తు౦చుకు౦టున్న ఓ నానక్ ఆధ్యాత్మిక అమరత్వ హోదాను పొ౦దుతు౦ది. || 25||
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੩ ॥ శ్లోకం, మూడవ గురువు:
ਜਿਨੀ ਨਾਮੁ ਵਿਸਾਰਿਆ ਬਹੁ ਕਰਮ ਕਮਾਵਹਿ ਹੋਰਿ ॥ నామాన్ని విడిచిపెట్టి, ఇతర రకాల క్రియలను చేసిన వారు:
ਨਾਨਕ ਜਮ ਪੁਰਿ ਬਧੇ ਮਾਰੀਅਹਿ ਜਿਉ ਸੰਨ੍ਹ੍ਹੀ ਉਪਰਿ ਚੋਰ ॥੧॥ ఓ' నానక్, వారు (రెడ్ హ్యాండెడ్) చొరబడేటప్పుడు పట్టుబడిన దొంగల వలె మరణ రాక్షసుడి చేత బంధించబడతారు మరియు శిక్షించబడతారు, || 1||
ਮਃ ੫ ॥ ఐదవ గురువు:
ਧਰਤਿ ਸੁਹਾਵੜੀ ਆਕਾਸੁ ਸੁਹੰਦਾ ਜਪੰਦਿਆ ਹਰਿ ਨਾਉ ॥ దేవుని నామాన్ని ప్రేమతో గుర్తు౦చుకు౦టున్నవారికి భూమి, ఆకాశ౦ అ౦ద౦గా కనిపిస్తాయి.
ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਿਹੂਣਿਆ ਤਿਨ੍ਹ੍ਹ ਤਨ ਖਾਵਹਿ ਕਾਉ ॥੨॥ నామం లేని ఓ నానక్, తమ శరీరాలను కాకులు తింటున్నట్లు దుర్గుణాల వేదనతో బాధపడుతున్నారు. || 2||
ਪਉੜੀ ॥ పౌరీ:
ਨਾਮੁ ਸਲਾਹਨਿ ਭਾਉ ਕਰਿ ਨਿਜ ਮਹਲੀ ਵਾਸਾ ॥ దేవుని నామమును ప్రేమపూర్వక౦గా స్తుతి౦చేవారు తమ హృదయ౦లోనే దేవుని నివాస౦లో స్థానాన్ని పొ౦దుతు౦టారు.
ਓਇ ਬਾਹੁੜਿ ਜੋਨਿ ਨ ਆਵਨੀ ਫਿਰਿ ਹੋਹਿ ਨ ਬਿਨਾਸਾ ॥ వారు ఆధ్యాత్మికంగా చనిపోరు, కాబట్టి వారు ఇకపై పునర్జన్మల్లోకి వెళ్ళరు.
ਹਰਿ ਸੇਤੀ ਰੰਗਿ ਰਵਿ ਰਹੇ ਸਭ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸਾ ॥ ప్రతి శ్వాస మరియు ముద్దతో, వారు ప్రేమతో దేవునిలో మునిగిపోతారు.
ਹਰਿ ਕਾ ਰੰਗੁ ਕਦੇ ਨ ਉਤਰੈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਰਗਾਸਾ ॥ ఈ గురు అనుచరులు దైవిక జ్ఞానోదయం పొందినవారు, దేవుని పట్ల వారి ప్రేమ ఎన్నటికీ మసకబారదు.
ਓਇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿ ਕੈ ਮੇਲਿਅਨੁ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਪਾਸਾ ॥੨੬॥ ఓ నానక్, దయను చూపిస్తూ, దేవుడు వారిని తనతో ఏకం చేస్తాడు మరియు వారు ఎల్లప్పుడూ ఆయనకు దగ్గరగా ఉంటారు. || 26||
ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥ శ్లోకం, మూడవ గురువు:
ਜਿਚਰੁ ਇਹੁ ਮਨੁ ਲਹਰੀ ਵਿਚਿ ਹੈ ਹਉਮੈ ਬਹੁਤੁ ਅਹੰਕਾਰੁ ॥ మాయ తరంగాలవల్ల మనస్సు ఊగిసలాడినట్లు ఉన్నంత కాలం, అప్పటి వరకు అది చాలా అహంమరియు అహంకారంతో ఉబ్బిపోతుంది,
ਸਬਦੈ ਸਾਦੁ ਨ ਆਵਈ ਨਾਮਿ ਨ ਲਗੈ ਪਿਆਰੁ ॥ అది గురువాక్యాన్ని ఆస్వాదించదు మరియు దేవుని నామముపై ప్రేమను స్వీకరించదు;
ਸੇਵਾ ਥਾਇ ਨ ਪਵਈ ਤਿਸ ਕੀ ਖਪਿ ਖਪਿ ਹੋਇ ਖੁਆਰੁ ॥ దాని సేవ ఆమోది౦చబడలేదు (దేవుని స౦బ౦ధిత) పదే పదే నిష్ఫలమైన ప్రయత్నాలు చేయడ౦లో హి౦సి౦చబడి౦ది.
ਨਾਨਕ ਸੇਵਕੁ ਸੋਈ ਆਖੀਐ ਜੋ ਸਿਰੁ ਧਰੇ ਉਤਾਰਿ ॥ ఓ నానక్, ఆ వ్యక్తిని మాత్రమే నిజమైన భక్తుడు అని పిలుస్తారు, అతను తన అహాన్ని మరియు తెలివితేటలను విడిచిపెట్టి, గురువు ముందు పూర్తిగా లొంగిపోయాడు,
ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿ ਲਏ ਸਬਦੁ ਰਖੈ ਉਰ ਧਾਰਿ ॥੧॥ సత్య గురు సంకల్పానికి లోబడి గురువు మాటను తన హృదయంలో పొందుపరుస్తూ ఉంటాడు. || 1||
ਮਃ ੩ ॥ మూడవ గురువు:
ਸੋ ਜਪੁ ਤਪੁ ਸੇਵਾ ਚਾਕਰੀ ਜੋ ਖਸਮੈ ਭਾਵੈ ॥ గురువును సంతోషపరిచే పని, స్వయంగా ఆరాధన, తపస్సు మరియు సేవ;
ਆਪੇ ਬਖਸੇ ਮੇਲਿ ਲਏ ਆਪਤੁ ਗਵਾਵੈ ॥ తన స్వభక్తిని త్యజించి, తన స్వత౦త దేవునిమీద తాను క్షమి౦చి, తనను తాను ఐక్య౦ చేసుకుంటాడు.
ਮਿਲਿਆ ਕਦੇ ਨ ਵੀਛੁੜੈ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਮਿਲਾਵੈ ॥ అటువంటి వ్యక్తి ఒకసారి ఐక్యమైనప్పుడు, మళ్ళీ ఎన్నడూ విడిపోడు మరియు అతని వెలుగు (ఆత్మ) దేవునితో ఒకటిగా మారుతుంది.
ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਸੋ ਬੁਝਸੀ ਜਿਸੁ ਆਪਿ ਬੁਝਾਵੈ ॥੨॥ ఓ నానక్, గురువు దయవల్ల, దేవుడు స్వయంగా ఆశీర్వదించే ఈ చిక్కుముడిని ఆ వ్యక్తి మాత్రమే అర్థం చేసుకుంటాడు. || 2||
ਪਉੜੀ ॥ పౌరీ:
ਸਭੁ ਕੋ ਲੇਖੇ ਵਿਚਿ ਹੈ ਮਨਮੁਖੁ ਅਹੰਕਾਰੀ ॥ ప్రతి ఒక్కరూ దేవుని ఆజ్ఞ ప్రకారం జీవించాలి, కానీ అహంకారి స్వీయ సంకల్పం కలిగిన వ్యక్తి దీనిని అర్థం చేసుకోలేడు,
ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਕਦੇ ਨ ਚੇਤਈ ਜਮਕਾਲੁ ਸਿਰਿ ਮਾਰੀ ॥ దేవుని నామమును ఆయన ఎన్నడూ జ్ఞాపకము చేసుకోడు, కాబట్టి మరణపు రాక్షసుడు అతనిని కఠినముగా శిక్షిస్తాడు.
Scroll to Top
https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/wp-content/upgrade/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/magister/ http://ppid.bnpp.go.id/upload/game-gratis/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/blocks/code/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/css/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://survey.radenintan.ac.id/data/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/dashboard/nbmaxwin/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/ https://sikelor.parigimoutongkab.go.id/files/jp1131/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/
https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/wp-content/upgrade/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/magister/ http://ppid.bnpp.go.id/upload/game-gratis/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/blocks/code/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/css/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://survey.radenintan.ac.id/data/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/dashboard/nbmaxwin/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/ https://sikelor.parigimoutongkab.go.id/files/jp1131/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/