Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib Telugu Page 1223

Page 1223

ਸਾਜਨ ਮੀਤ ਸਖਾ ਹਰਿ ਮੇਰੈ ਗੁਨ ਗੋੁਪਾਲ ਹਰਿ ਰਾਇਆ ॥ నేను పాడుతున్న భూస్వామి, సర్వాధిపతి అయిన దేవుడు నా ప్రాణ స్నేహితుడు మరియు సహచరుడు.
ਬਿਸਰਿ ਨ ਜਾਈ ਨਿਮਖ ਹਿਰਦੈ ਤੇ ਪੂਰੈ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਇਆ ॥੧॥ పరిపూర్ణ గురువు నన్ను భగవంతుడితో ఏకం చేశారు, కంటి రెప్పపాటు కూడా నేను మరచిపోను.|| 1||
ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਰਾਖੇ ਦਾਸ ਅਪਨੇ ਜੀਅ ਜੰਤ ਵਸਿ ਜਾ ਕੈ ॥ అన్ని జీవులు మరియు జీవులు ఎవరి నియంత్రణలో ఉన్న దేవుడు, ఎల్లప్పుడూ తన భక్తులను వారికి దయను అందించడం ద్వారా రక్షిస్తాడు.
ਏਕਾ ਲਿਵ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸੁਰ ਭਉ ਨਹੀ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੈ ॥੨॥੭੩॥੯੬॥ సర్వజన్మాన ఉన్న సర్వోన్నత దేవునితో ఎల్లప్పుడూ ప్రేమలో ఉండే ఓ నానక్, అతని మనస్సులో భయం మిగిలి ఉండదు. || 2|| 73|| 96||
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ రాగ్ సారంగ్, ఐదవ గురువు:
ਜਾ ਕੈ ਰਾਮ ਕੋ ਬਲੁ ਹੋਇ ॥ ఓ' నా స్నేహితులారా, ఆయన హృదయంలో దేవుని మద్దతు యొక్క ఆశీర్వాదాలు ఉన్న వ్యక్తి,
ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਤਾਹੂ ਕੇ ਦੂਖੁ ਨ ਬਿਆਪੈ ਕੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ఆయన లక్ష్యాలన్నీ నెరవేరుతాయి, ఏ దుఃఖమూ ఆయనను ఎన్నడూ ప్రభావితం చేయదు. || 1|| విరామం||
ਜੋ ਜਨੁ ਭਗਤੁ ਦਾਸੁ ਨਿਜੁ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸੁਣਿ ਜੀਵਾਂ ਤਿਸੁ ਸੋਇ ॥ దేవుని స్వంత భక్తుడిగా మారిన ఆ వ్యక్తి యొక్క మహిమను వినడం ద్వారా నేను ఆధ్యాత్మికంగా పునరుజ్జీవం పొందుతాను.
ਉਦਮੁ ਕਰਉ ਦਰਸਨੁ ਪੇਖਨ ਕੌ ਕਰਮਿ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ॥੧॥ నేను అతనిని చూడటానికి మరియు సందర్శించడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తాను, కాని ఈ అవకాశం దేవుని దయతో మాత్రమే వస్తుంది. || 1||
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਨਿਹਾਰਉ ਦੂਸਰ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥ గురువు గారి దయవల్ల నేను భగవంతుడితో సమానమైన వారు మరొకరు లేరని నా కళ్ళతో చూస్తాను.
ਦਾਨੁ ਦੇਹਿ ਨਾਨਕ ਅਪਨੇ ਕਉ ਚਰਨ ਜੀਵਾਂ ਸੰਤ ਧੋਇ ॥੨॥੭੪॥੯੭॥ ఓ దేవుడా, నా భక్తుడా, నానక్, నేను సాధువుల పాదాలను కడగడం ద్వారా ఆధ్యాత్మిక జీవితాన్ని గడపగలఈ ఆశీర్వాదం (వినయంతో వారికి సేవ చేయడం) మంజూరు చేయండి. || 2|| 74|| 97||
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ రాగ్ సారంగ్, ఐదవ గురువు:
ਜੀਵਤੁ ਰਾਮ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥ దేవుని పాటలని పాడడ౦ ద్వారా ఒకరు ఆధ్యాత్మిక౦గా సజీవ౦గా ఉ౦టారు.
ਕਰਹੁ ਕ੍ਰਿਪਾ ਗੋਪਾਲ ਬੀਠੁਲੇ ਬਿਸਰਿ ਨ ਕਬ ਹੀ ਜਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ విశ్వానికి యజమాని అయిన ఓ దేవుడా, నేను మిమ్మల్ని ఎప్పటికీ మరచిపోకుండా నన్ను కరుణిస్తాడు. || 1|| విరామం||
ਮਨੁ ਤਨੁ ਧਨੁ ਸਭੁ ਤੁਮਰਾ ਸੁਆਮੀ ਆਨ ਨ ਦੂਜੀ ਜਾਇ ॥ ఓ' నా గురుదేవా, నా మనస్సు, శరీరం మరియు సంపద అన్నీ మీరు ఇచ్చారు; నేను వెళ్ళడానికి వేరే స్థలం లేదు.
ਜਿਉ ਤੂ ਰਾਖਹਿ ਤਿਵ ਹੀ ਰਹਣਾ ਤੁਮ੍ਹ੍ਰਾ ਪੈਨੈ੍ ਖਾਇ ॥੧॥ మీరు నన్ను ఉంచేటప్పుడు నేను జీవిస్తున్నాను, మరియు మీరు నాకు ఇచ్చేదాన్ని నేను తింటాను మరియు ధరిస్తాను. || 1||
ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਕੈ ਬਲਿ ਬਲਿ ਜਾਈ ਬਹੁੜਿ ਨ ਜਨਮਾ ਧਾਇ ॥ నేను ఎల్లప్పుడూ పవిత్ర స౦ఘానికి సమర్పి౦చడ౦; పరిశుద్ధుల ఆశీర్వాదాలతో పునర్జన్మలలో తిరుగుడు.
ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਇ ॥੨॥੭੫॥੯੮॥ ఓ దేవుడా, నీ భక్తుడా, నానక్ నీ ఆశ్రయానికి వచ్చాడు; దయచేసి మీకు నచ్చిన విధంగా జీవితం ద్వారా నాకు మార్గనిర్దేశం చేయండి. || 2|| 75|| 98||
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ రాగ్ సారంగ్, ఐదవ గురువు:
ਮਨ ਰੇ ਨਾਮ ਕੋ ਸੁਖ ਸਾਰ ॥ ఓ' నా మనసా, ప్రేమతో మరియు భక్తితో దేవుని నామాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోవడం యొక్క ఆనందం ఇతర అన్ని ఆనందాల కంటే ఉన్నతమైనది.
ਆਨ ਕਾਮ ਬਿਕਾਰ ਮਾਇਆ ਸਗਲ ਦੀਸਹਿ ਛਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ మాయ కోసం ఇతర అన్ని క్రియలు, ప్రపంచ సంపద మరియు శక్తి కోసం, వ్యర్థమైనవి మరియు అవన్నీ బూడిదలా కనిపిస్తాయి. || 1|| విరామం||
ਗ੍ਰਿਹਿ ਅੰਧ ਕੂਪ ਪਤਿਤ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨਰਕ ਘੋਰ ਗੁਬਾਰ ॥ ప్రాపంచిక సంపదల వెనక పరిగెత్తే వ్యక్తి నరకం యొక్క కటిక చీకటి ఉన్న ఇంటి చీకటి, గుడ్డి బావిలో పడే వ్యక్తిలాంటివాడు.
ਅਨਿਕ ਜੋਨੀ ਭ੍ਰਮਤ ਹਾਰਿਓ ਭ੍ਰਮਤ ਬਾਰੰ ਬਾਰ ॥੧॥ అతను మళ్ళీ మళ్ళీ వివిధ అవతారాలలో తిరుగుతూ అలసిపోతాడు. || 1||
ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਭਗਤਿ ਬਛਲ ਦੀਨ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ॥ పాపుల యొక్క శుద్ధి, ఓ' భక్తి ఆరాధన ప్రేమికుడా, ఓ ' సాత్వికుల పట్ల దయగలవాడా,
ਕਰ ਜੋੜਿ ਨਾਨਕੁ ਦਾਨੁ ਮਾਂਗੈ ਸਾਧਸੰਗਿ ਉਧਾਰ ॥੨॥੭੬॥੯੯॥ నన్ను సాధువుల సాంగత్యంలో ఉంచడం ద్వారా నన్ను (మాయ యొక్క అట్టడుగు గొయ్యి నుండి) రక్షించమని నానక్ చేతులు జోడించి వేడుకున్నాడు. || 2|| 76|| 99||
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ రాగ్ సారంగ్, ఐదవ గురువు:
ਬਿਰਾਜਿਤ ਰਾਮ ਕੋ ਪਰਤਾਪ ॥ తన హృదయ౦లో దేవుని నామ శక్తి గలవాడు,
ਆਧਿ ਬਿਆਧਿ ਉਪਾਧਿ ਸਭ ਨਾਸੀ ਬਿਨਸੇ ਤੀਨੈ ਤਾਪ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ అతని మానసిక, శారీరక మరియు సామాజిక పరిస్థితులకు సంబంధించిన మూడు బాధలు పూర్తిగా అదృశ్యమవుతాయి. || 1|| విరామం||
ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਬੁਝੀ ਪੂਰਨ ਸਭ ਆਸਾ ਚੂਕੇ ਸੋਗ ਸੰਤਾਪ ॥ (దేవుని నామము యొక్క శక్తి గలవాడు) అతని లోకవాంఛలన్నీ తీర్చబడతాయి, అతని ప్రతి నిరీక్షణ నెరవేరుతుంది, మరియు అతని దుఃఖాలు మరియు బాధలు అదృశ్యమవుతాయి.
ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਅਚੁਤ ਅਬਿਨਾਸੀ ਮਨ ਤਨ ਆਤਮ ਧ੍ਰਾਪ ॥੧॥ ఆయన మనస్సు, శరీరం, చైతన్యం నిత్య దేవుని పాటలని పాడటం ద్వారా పూర్తిగా సతాయిస్తాయి. || 1||
ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮਦ ਮਤਸਰ ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗਿ ਖਾਪ ॥ ఓ దేవుడా, నన్ను పరిశుద్ధుల సాంగత్యంలో ఉంచుట ద్వారా కామము, కోపము, దురాశ, అహం మరియు అసూయ వంటి నా దుర్గుణాలను నాశనము చేయుము;
ਭਗਤਿ ਵਛਲ ਭੈ ਕਾਟਨਹਾਰੇ ਨਾਨਕ ਕੇ ਮਾਈ ਬਾਪ ॥੨॥੭੭॥੧੦੦॥ ఓ' భక్తి ఆరాధనను ప్రేమి౦చేవాడా, భయాన్ని నిర్బ౦ధి౦చేవాడు, నానక్ త౦డ్రి, తల్లి దయచేసి నా ప్రార్థనను అ౦గీకరి౦చ౦డి. || 2|| 77|| 100||
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ రాగ్ సారంగ్, ఐదవ గురువు:
ਆਤੁਰੁ ਨਾਮ ਬਿਨੁ ਸੰਸਾਰ ॥ ఓ’ నా స్నేహితులారా, దేవుని నామాన్ని మరచి, ప్రపంచం మొత్తం దుర్భరంగా ఉంది,
ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਨ ਹੋਵਤ ਕੂਕਰੀ ਆਸਾ ਇਤੁ ਲਾਗੋ ਬਿਖਿਆ ਛਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ అది ఈ బూడిదకు అ౦టిపెట్టుకుని ఉ౦టు౦ది, దాని కుక్కలా౦టి కామ౦ ఎన్నడూ స౦తృప్తి చె౦దదు. || 1|| విరామం||
ਪਾਇ ਠਗਉਰੀ ਆਪਿ ਭੁਲਾਇਓ ਜਨਮਤ ਬਾਰੋ ਬਾਰ ॥ దేవుడు స్వయంగా మాయను సృష్టించాడు; వారి క్రియల కారణంగా, ప్రజలు మాయచేత మోసగించబడతారు మరియు తప్పుదారి పట్టి పునర్జన్మలలో తిరుగుతారు.
ਹਰਿ ਕਾ ਸਿਮਰਨੁ ਨਿਮਖ ਨ ਸਿਮਰਿਓ ਜਮਕੰਕਰ ਕਰਤ ਖੁਆਰ ॥੧॥ మానవుడు కన్ను మిరుమిట్లు గొలిపేవరకు కూడా దేవుని నామాన్ని గుర్తుచేసుకోడు, అందువల్ల మరణ రాక్షసుడు అతన్ని శిక్షిస్తూనే ఉంటాడు.|| 1||
ਹੋਹੁ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਦੀਨ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਿਆ ਸੰਤਹ ਕੀ ਰਾਵਾਰ ॥ ఓ' దేవుడా, సాత్వికుల దుఃఖాలను నాశనం చేసే దేవుడు, నాపై దయను చూపండి, నేను మీ సాధువుల పాదాల ధూళిని (వినయసేవకుడు).
Scroll to Top
jp1131 https://login-bobabet.net/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://e-learning.akperakbid-bhaktihusada.ac.id/storages/gacor/
https://siakba.kpu-mamuju.go.id/summer/gcr/
jp1131 https://login-bobabet.net/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://e-learning.akperakbid-bhaktihusada.ac.id/storages/gacor/
https://siakba.kpu-mamuju.go.id/summer/gcr/