Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib Tamil Page 1409

Page 1409

ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਵਤ ਦੇਵ ਸਬੈ ਮੁਨਿ ਇੰਦ੍ਰ ਮਹਾ ਸਿਵ ਜੋਗ ਕਰੀ ॥ எல்லா தேவர்களும், தேவலோக முனிவர் இந்திரன் மற்றும் யோகப் பயிற்சியில் மூழ்கியிருந்த மகாதேவன் சிவன் கூட அந்த குருவின் முடிவைக் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை.
ਫੁਨਿ ਬੇਦ ਬਿਰੰਚਿ ਬਿਚਾਰਿ ਰਹਿਓ ਹਰਿ ਜਾਪੁ ਨ ਛਾਡ੍ਉ ਏਕ ਘਰੀ ॥ பிரம்மா வேதங்களைச் சிந்தித்தார். ஆனால் அவர் ஒரு கணம் கூட கடவுளை பாடுவதை நிறுத்தவில்லை.
ਮਥੁਰਾ ਜਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭੁ ਦੀਨ ਦਯਾਲੁ ਹੈ ਸੰਗਤਿ ਸ੍ਰਿਸ੍ਟਿ ਨਿਹਾਲੁ ਕਰੀ ॥ தன்னை சேவையில் உள்ள மதுரையின் பிரபு குரு அர்ஜுனன் அருளாளி ஆவார், அவர் தனக்குள் உள்ள சங்கத் துறையும் உடன்பட்டு முழு உலகையும் ஆனந்திப்படுத்தி வருகின்றனர்.
ਰਾਮਦਾਸਿ ਗੁਰੂ ਜਗ ਤਾਰਨ ਕਉ ਗੁਰ ਜੋਤਿ ਅਰਜੁਨ ਮਾਹਿ ਧਰੀ ॥੪॥ உலகைக் காப்பாற்ற, குரு ராம்தாஸ் தனது ஒளியை குரு அர்ஜுன் தேவ் மீது செலுத்தியுள்ளார்.
ਜਗ ਅਉਰੁ ਨ ਯਾਹਿ ਮਹਾ ਤਮ ਮੈ ਅਵਤਾਰੁ ਉਜਾਗਰੁ ਆਨਿ ਕੀਅਉ ॥ உலகத்தில் பாவங்களில் இழந்துவிடுவதில் அதிகாரம் உள்ளவர் ஒன்றுமில்லை, அதாவது கடவுள் குரு அர்ஜுனன் என்ற ரூபத்தில் உலகில் வந்து அவதாரம் எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்.
ਤਿਨ ਕੇ ਦੁਖ ਕੋਟਿਕ ਦੂਰਿ ਗਏ ਮਥੁਰਾ ਜਿਨ੍ਹ੍ਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਪੀਅਉ ॥ குருவின் சந்நிதியில் ஹரி நாம அமிர்தம் அருந்தியவர்கள் என்பது மதுரா பாட்டின் கூற்று. அவர்களின் லட்சக்கணக்கான துயரங்கள் நீங்கிவிட்டன.
ਇਹ ਪਧਤਿ ਤੇ ਮਤ ਚੂਕਹਿ ਰੇ ਮਨ ਭੇਦੁ ਬਿਭੇਦੁ ਨ ਜਾਨ ਬੀਅਉ ॥ திருநல்லாரே! இந்த உண்மையை விட மற்றவைகளையும் மறக்க வேண்டாம். குரு அர்ஜுனன் ஈசுவரனிடத்தில் வித்தியானமாக வேறுபாடு உள்ளவரல்லவாம்.
ਪਰਤਛਿ ਰਿਦੈ ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਕੈ ਹਰਿ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮਿ ਨਿਵਾਸੁ ਲੀਅਉ ॥੫॥ குரு அர்ஜுன் தேவ் இதயத்தில் உச்ச பிரம்மா வசிக்கிறார்.
ਜਬ ਲਉ ਨਹੀ ਭਾਗ ਲਿਲਾਰ ਉਦੈ ਤਬ ਲਉ ਭ੍ਰਮਤੇ ਫਿਰਤੇ ਬਹੁ ਧਾਯਉ ॥ நெற்றியில் அதிர்ஷ்டம் உதிக்கும் வரை நாங்கள் நிறைய அலைந்துகொண்டே இருந்தோம்.
ਕਲਿ ਘੋਰ ਸਮੁਦ੍ਰ ਮੈ ਬੂਡਤ ਥੇ ਕਬਹੂ ਮਿਟਿ ਹੈ ਨਹੀ ਰੇ ਪਛੁਤਾਯਉ ॥ கலியுகப் பெருமக்கள் கடலில் மூழ்கியும், உலகம் கடலில் மூழ்கியதால் ஏற்பட்ட வருத்தம் என்றும் அழியவில்லை.
ਤਤੁ ਬਿਚਾਰੁ ਯਹੈ ਮਥੁਰਾ ਜਗ ਤਾਰਨ ਕਉ ਅਵਤਾਰੁ ਬਨਾਯਉ ॥ மதுரை பாட்டாளின் கட்டுரையில் உள்ள முக்கிய மொழி என்னும் உண்மையை விளக்குகின்றது: உலகத்தையே விடுதலைப் பெற ஈஸ்வரர் குரு அர்ஜுனன் ஆகியோரைத் திருமாலிடத்தில் அவதரித்துள்ளார்.
ਜਪ੍ਉ ਜਿਨ੍ਹ੍ਹ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਫਿਰਿ ਸੰਕਟ ਜੋਨਿ ਗਰਭ ਨ ਆਯਉ ॥੬॥ குரு அர்ஜுன் தேவ் என்று கோஷமிட்டவர்கள் மீண்டும் பிரச்சனையில் சிக்கவில்லை.
ਕਲਿ ਸਮੁਦ੍ਰ ਭਏ ਰੂਪ ਪ੍ਰਗਟਿ ਹਰਿ ਨਾਮ ਉਧਾਰਨੁ ॥ கலியுகக் கடலில் இருந்து உலகை விடுவிக்க, குரு அர்ஜுன் தேவ் கடவுளாக அவதரித்தார்.
ਬਸਹਿ ਸੰਤ ਜਿਸੁ ਰਿਦੈ ਦੁਖ ਦਾਰਿਦ੍ਰ ਨਿਵਾਰਨੁ ॥ யாருடைய இதயத்தில் அமைதி மற்றும் உண்மையின் ஆதாரம் உள்ளது, அவர் துன்பத்தையும் வறுமையையும் நீக்குபவர்.
ਨਿਰਮਲ ਭੇਖ ਅਪਾਰ ਤਾਸੁ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥ அவர் ஹரியின் தூய வடிவம், அவரைத் தவிர வேறு யாருமில்லை.
ਮਨ ਬਚ ਜਿਨਿ ਜਾਣਿਅਉ ਭਯਉ ਤਿਹ ਸਮਸਰਿ ਸੋਈ ॥ சொல்லுக்கு மனதைக் கடைப்பிடித்தவன் அப்படி ஆகிவிட்டான்.
ਧਰਨਿ ਗਗਨ ਨਵ ਖੰਡ ਮਹਿ ਜੋਤਿ ਸ੍ਵਰੂਪੀ ਰਹਿਓ ਭਰਿ ॥ பூமி, வானம் மற்றும் ஒன்பது பாகங்களில் ஒளியின் வடிவம் (குரு அர்ஜுன்) மட்டுமே உள்ளது.
ਭਨਿ ਮਥੁਰਾ ਕਛੁ ਭੇਦੁ ਨਹੀ ਗੁਰੁ ਅਰਜੁਨੁ ਪਰਤਖ੍ਯ੍ਯ ਹਰਿ ॥੭॥੧੯॥ குரு அர்ஜுன் தேவ் தான் உண்மையான கடவுள், இதில் எந்த வித்தியாசமும் இல்லை என்று மதுரா பட் கூறுகிறார்.
ਅਜੈ ਗੰਗ ਜਲੁ ਅਟਲੁ ਸਿਖ ਸੰਗਤਿ ਸਭ ਨਾਵੈ ॥ குரு அர்ஜுனர் அவர்களிடம் (ஹரி நாம அமிர்தம் ஆகிய) நிலையான மற்றும் தேவர்களை மேற்கொள்ளாத கங்கையாக உள்ளது, மேலும் அவர் சிஷ்யமண்டலம் மேன்மையாக இதனில் மாற்றுகிறது.
ਨਿਤ ਪੁਰਾਣ ਬਾਚੀਅਹਿ ਬੇਦ ਬ੍ਰਹਮਾ ਮੁਖਿ ਗਾਵੈ ॥ குரு தர்பாரில் நித்யமாக ஹரி நாமம் சொல்லப்படுகின்றது, வாணி ரூபமான புராணங்களை படிக்கின்றனர், மேலும் பிரம்மா முகத்தில் வேதம் பாடுகின்றார், இதனால் குருவின் வாணி புராணங்களும் வேதங்களுமாக உள்ளன.
ਅਜੈ ਚਵਰੁ ਸਿਰਿ ਢੁਲੈ ਨਾਮੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਮੁਖਿ ਲੀਅਉ ॥ அஜய் சைவர் குருவின் தலையில் ஊசலாடுகிறார், மேலும் அவர் தனது வாயால் ஹரி- நாம அமிர்தத்தை பாடுகிறார்.
ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਸਿਰਿ ਛਤ੍ਰੁ ਆਪਿ ਪਰਮੇਸਰਿ ਦੀਅਉ ॥ உண்மையில், குரு அர்ஜுன் தேவ் தலையில் கடவுளே இந்தக் குடையைக் கொடுத்திருக்கிறார்
ਮਿਲਿ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਗੁਰ ਗੁਰੁ ਰਾਮਦਾਸੁ ਹਰਿ ਪਹਿ ਗਯਉ ॥ சிரி குரு நானக் தேவர் ஜி, சிரி குரு அங்கத் தேவர் சிரி குரு அமர்தாஸ் ஜி (அதனைத் தத்தந்திரமாக) சிரி குரு ராமதாஸ் அகார ரூபத்தில் பரமேசுவரத்தில் ஒளிந்து விலீநரானார்கள்.
ਹਰਿਬੰਸ ਜਗਤਿ ਜਸੁ ਸੰਚਰ੍ਉ ਸੁ ਕਵਣੁ ਕਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਮੁਯਉ ॥੧॥ குருவின் புகழ் உலகம் முழுவதும் பரவியுள்ளது, எனவே குரு (ராம்தாஸ் ஜி) உலகில் இல்லை என்று யாரும் கூற முடியாது என்று ஹரிபன்ஸ் கூறுகிறார்.
ਦੇਵ ਪੁਰੀ ਮਹਿ ਗਯਉ ਆਪਿ ਪਰਮੇਸ੍ਵਰ ਭਾਯਉ ॥ ஸ்ரீ குரு ராம்தாஸ் தேவபுரி வைகுண்டத்திற்குச் சென்றார், அது கடவுளின் விருப்பப்படி நடந்தது.
ਹਰਿ ਸਿੰਘਾਸਣੁ ਦੀਅਉ ਸਿਰੀ ਗੁਰੁ ਤਹ ਬੈਠਾਯਉ ॥ கடவுள் ஸ்ரீ குரு ராம்தாஸ் ஜிக்கு சிம்மாசனம் கொடுத்து உட்கார வைத்தார்.
ਰਹਸੁ ਕੀਅਉ ਸੁਰ ਦੇਵ ਤੋਹਿ ਜਸੁ ਜਯ ਜਯ ਜੰਪਹਿ ॥ தெய்வங்கள் மங்களப் பாடல்களைப் பாடி, புகழ் பாடி ஆரவாரம் செய்தனர்.
ਅਸੁਰ ਗਏ ਤੇ ਭਾਗਿ ਪਾਪ ਤਿਨ੍ਹ੍ ਭੀਤਰਿ ਕੰਪਹਿ ॥ பிசாசுகள் எல்லாம் ஓடிப்போய், பாவங்கள் மனதில் நடுங்க ஆரம்பித்தன.
ਕਾਟੇ ਸੁ ਪਾਪ ਤਿਨ੍ਹ੍ ਨਰਹੁ ਕੇ ਗੁਰੁ ਰਾਮਦਾਸੁ ਜਿਨ੍ਹ੍ ਪਾਇਯਉ ॥ ஸ்ரீ குரு ராம்தாஸ் ஜியை அடைந்தவர்களின் அனைத்து பாவங்களும் மன்னிக்கப்படுகின்றன.
ਛਤ੍ਰੁ ਸਿੰਘਾਸਨੁ ਪਿਰਥਮੀ ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਕਉ ਦੇ ਆਇਅਉ ॥੨॥੨੧॥੯॥੧੧॥੧੦॥੧੦॥੨੨॥੬੦॥੧੪੩॥ இந்த வழியில் ஸ்ரீ குரு ராம்தாஸ் பூமியின் குடை மற்றும் சிம்மாசனத்தை குரு அர்ஜுன் தேவ் ஜியிடம் ஒப்படைத்துள்ளார்.
Scroll to Top
https://mail.e-rekonbpkad.muratarakab.go.id/koneksi/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/wp-content/upgrade/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/magister/ http://ppid.bnpp.go.id/upload/game-gratis/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/blocks/code/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/css/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://survey.radenintan.ac.id/data/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/dashboard/nbmaxwin/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/ https://sikelor.parigimoutongkab.go.id/files/jp1131/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/
https://mail.e-rekonbpkad.muratarakab.go.id/koneksi/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/wp-content/upgrade/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/magister/ http://ppid.bnpp.go.id/upload/game-gratis/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/blocks/code/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/css/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://survey.radenintan.ac.id/data/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/dashboard/nbmaxwin/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/ https://sikelor.parigimoutongkab.go.id/files/jp1131/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/