Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib Tamil Page 1406

Page 1406

ਕਵਿ ਕੀਰਤ ਜੋ ਸੰਤ ਚਰਨ ਮੁੜਿ ਲਾਗਹਿ ਤਿਨ੍ਹ੍ਹ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਜਮ ਕੋ ਨਹੀ ਤ੍ਰਾਸੁ ॥ துறவி குரு ராமதாஸ் காலில் விழுபவன் அமைதி மூட்டையாகிய அவனுடைய காமம், கோபம், யம பயம் ஆகியவை நீங்கும் என்கிறார் கவிஞர் கிராத்.
ਜਿਵ ਅੰਗਦੁ ਅੰਗਿ ਸੰਗਿ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤਿਵ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਕੈ ਗੁਰੁ ਰਾਮਦਾਸੁ ॥੧॥ மாத்துவோர் அங்கத் தேவர் ஆனது திருமாவணபுரத்தின் அருளில் போய்விட்டார், அப்போது குரு அமரதாஸருக்குப் பெற்றோர் ஆனவராக குரு ராமதாஸர் இருந்தார்கள்.
ਜਿਨਿ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਿ ਪਦਾਰਥੁ ਪਾਯਉ ਨਿਸਿ ਬਾਸੁਰ ਹਰਿ ਚਰਨ ਨਿਵਾਸੁ ॥ அமரதாஸருக்குப் பெற்றோராக உள்ளவர் குரு ராமதாஸர், அவர் திருமாவணபுரத்தில் சரணாயுதம் பெற்றுள்ள அமைப்பில் நிரந்தரமாக உள்ளார் மற்றும் திருநாம மூலத்தை அடைந்துள்ளார், இவர்கள் தினம் ராத்திரி புனித சரணங்களில் அடிக்கப்பட்டிருக்கின்றனர்.
ਤਾ ਤੇ ਸੰਗਤਿ ਸਘਨ ਭਾਇ ਭਉ ਮਾਨਹਿ ਤੁਮ ਮਲੀਆਗਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸੁਬਾਸੁ ॥ அவருடைய சிஷ்ய மண்டலம் மிகுந்தது, அவருடைய காதல் மனோதாத்திரையை அனுமானிக்கிறதும் அவர் சந்தனக்குருவின் புவியாக வெளிப்படுகிறார்கள்.
ਧ੍ਰੂ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਕਬੀਰ ਤਿਲੋਚਨ ਨਾਮੁ ਲੈਤ ਉਪਜੵੋ ਜੁ ਪ੍ਰਗਾਸੁ ॥ துவ், பிரஹலாத், கபீர், திரிலோச்சன் ஆகியோர் கடவுளின் திருநாமத்தை உச்சரித்து ஒளி பெற்றனர்
ਜਿਹ ਪਿਖਤ ਅਤਿ ਹੋਇ ਰਹਸੁ ਮਨਿ ਸੋਈ ਸੰਤ ਸਹਾਰੁ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸੁ ॥੨॥ அந்த தரிசனம் மனதிற்கு அளவற்ற மகிழ்ச்சியைத் தருகிறது, குரு ராமதாஸ் மாண்புமிகு உதவியாளர்.
ਨਾਨਕਿ ਨਾਮੁ ਨਿਰੰਜਨ ਜਾਨੵਉ ਕੀਨੀ ਭਗਤਿ ਪ੍ਰੇਮ ਲਿਵ ਲਾਈ ॥ குருநானக் கடவுளின் பெயரை நம்பி, பக்தியுடன் அவருக்கு அன்பான பக்தி செய்தார்.
ਤਾ ਤੇ ਅੰਗਦੁ ਅੰਗ ਸੰਗਿ ਭਯੋ ਸਾਇਰੁ ਤਿਨਿ ਸਬਦ ਸੁਰਤਿ ਕੀ ਨੀਵ ਰਖਾਈ ॥ பின்னர் (குரு நானக்கின் உயர்ந்த சீடர் பாய் லஹானா) அன்பின் கடல் குரு அங்கத் தேவ் தனது சேவையில் மூழ்கி, சப்த்-சூரியின் வலுவான அடித்தளத்தை அமைத்தார்.பின்னர், குரு நானக்கின் முதன்முதலான அடிமை பிரேம அகராதியான குரு அங்கத் தேவர் அவர்களின் சேவையில் முழுமையாக இருந்துவிட்டார் மற்றும் அவர்கள் சப்ததையை மூடியதாக வைத்தனர்.
ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਕੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਹੈ ਇਕ ਜੀਹ ਕਛੁ ਕਹੀ ਨ ਜਾਈ ॥ குரு அமர்தாஸின் கதை சொல்லப்படாதது, அவருடைய குணங்களை ஒரு வார்த்தையால் விவரிக்க முடியாது.
ਸੋਢੀ ਸ੍ਰਿਸ੍ਟਿ ਸਕਲ ਤਾਰਣ ਕਉ ਅਬ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕਉ ਮਿਲੀ ਬਡਾਈ ॥੩॥ சோதி வம்சத்தைச் சேர்ந்த சுல்தான் குரு ராம்தாஸ் இப்போது முழு பிரபஞ்சத்தையும் உலகப் பெருங்கடலைக் கடந்து புகழ் பெற்றுள்ளார்.
ਹਮ ਅਵਗੁਣਿ ਭਰੇ ਏਕੁ ਗੁਣੁ ਨਾਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਛਾਡਿ ਬਿਖੈ ਬਿਖੁ ਖਾਈ ॥ அருளாளர் ராமதாஸே! நாம் பிழைகளால் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளோம், நாம் ஒரு குணம் மட்டும் இல்லை. நாமஜபம் போன்ற அம்ருதத்தை விட்டு, நாம் பரவல்லைகளின் விஷ சேவையை மட்டும் செய்கின்றோம்.
ਮਾਯਾ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਭੂਲੇ ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਗਾਈ ॥ மாயையின் மாயையில் வழிதவறி, தன் மகன் மற்றும் மனைவியிடம் மட்டுமே பற்று கொள்கிறான்.
ਇਕੁ ਉਤਮ ਪੰਥੁ ਸੁਨਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤਿ ਤਿਹ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤ੍ਰਾਸ ਮਿਟਾਈ ॥ குருவின் சகவாசமே சிறந்த வழி என்றும், அவருடன் தொடர்பு கொண்டால் யம பயம் நீங்கும் என்றும் கேள்விப்பட்டது.
ਇਕ ਅਰਦਾਸਿ ਭਾਟ ਕੀਰਤਿ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖਹੁ ਸਰਣਾਈ ॥੪॥੫੮॥ பட் கீரத்தின் ஒரே பிரார்த்தனை ஓ குரு ராமதாஸ்! என்னை உங்கள் தங்குமிடத்தில் வைத்திருங்கள்.
ਮੋਹੁ ਮਲਿ ਬਿਵਸਿ ਕੀਅਉ ਕਾਮੁ ਗਹਿ ਕੇਸ ਪਛਾੜ੍ਉ ॥ ஆர்வம் தீர்த்து அதை முதலே விட்டுவிட்டு மனச்சாட்சி செய்யும் திருட்டையும் அவசியமாக நீக்கியுள்ளீர்கள், பணி குடுத்து பல்வேறு மீதும் முகத்தால் தள்ளிப் பிடித்துவிட்டீர்கள், இப்படியான மிக்க நன்மைகளையும் செய்துவிட்டீர்கள்.
ਕ੍ਰੋਧੁ ਖੰਡਿ ਪਰਚੰਡਿ ਲੋਭੁ ਅਪਮਾਨ ਸਿਉ ਝਾੜ੍ਉ ॥ அவர் கடுமையான கோபத்தின் துண்டுகளை மட்டுமே வெட்டியுள்ளார், அவர் பேராசை மற்றும் அவமானத்தை அழித்து முடித்தார்.
ਜਨਮੁ ਕਾਲੁ ਕਰ ਜੋੜਿ ਹੁਕਮੁ ਜੋ ਹੋਇ ਸੁ ਮੰਨੈ ॥ பிறப்பும் இறப்பும் உங்கள் ஒவ்வொரு கட்டளைக்கும் கூப்பிய கைகளுடன் கீழ்ப்படிகின்றன.
ਭਵ ਸਾਗਰੁ ਬੰਧਿਅਉ ਸਿਖ ਤਾਰੇ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨੈ ॥ நீங்கள் சமுத்திரத்தைக் கட்டி, உங்கள் சீடர்களுக்கு மகிழ்ந்து முக்தி தருகிறீர்கள்.
ਸਿਰਿ ਆਤਪਤੁ ਸਚੌ ਤਖਤੁ ਜੋਗ ਭੋਗ ਸੰਜੁਤੁ ਬਲਿ ॥ உங்கள் தலையில் ஒரு விதானம் உள்ளது, நீங்கள் அசைக்க முடியாத சிம்மாசனத்தில் அமர்ந்திருக்கிறீர்கள், நீங்கள் யோகம் மற்றும் இன்பம் இரண்டையும் ஏற்றுக்கொண்டீர்கள்.
ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਸਚੁ ਸਲ੍ ਭਣਿ ਤੂ ਅਟਲੁ ਰਾਜਿ ਅਭਗੁ ਦਲਿ ॥੧॥ உண்மைதான் சொல்கிறது குரு ராமதாஸ்! உங்கள் ஆட்சி உறுதியானது, உங்கள் கட்சி உடைக்கப்படாமல் உள்ளது
ਤੂ ਸਤਿਗੁਰੁ ਚਹੁ ਜੁਗੀ ਆਪਿ ਆਪੇ ਪਰਮੇਸਰੁ ॥ ஓ சதிகுரு ராமதாஸ்! நான்கு காலங்களிலும் என்றும் நிலைத்திருப்பவர் நீரே, நித்திய கடவுள் நீரே.
ਸੁਰਿ ਨਰ ਸਾਧਿਕ ਸਿਧ ਸਿਖ ਸੇਵੰਤ ਧੁਰਹ ਧੁਰੁ ॥ கடவுள்கள், மனிதர்கள், சித்தர்கள், சாதகர்கள் மற்றும் சீடர்கள் ஆதியில் இருந்து சேவை செய்து வருகிறார்கள்.
ਆਦਿ ਜੁਗਾਦਿ ਅਨਾਦਿ ਕਲਾ ਧਾਰੀ ਤ੍ਰਿਹੁ ਲੋਅਹ ॥ பழங்காலத்திலிருந்தே, மூன்று உலகங்களிலும், உங்கள் சக்தி ஆதிக்கம் செலுத்துகிறது.
ਅਗਮ ਨਿਗਮ ਉਧਰਣ ਜਰਾ ਜੰਮਿਹਿ ਆਰੋਅਹ ॥ நீங்கள் வேதங்களைக் காப்பாற்றினீர்கள், நீங்கள் முதுமை, பிறப்பு மற்றும் இறப்பு ஆகியவற்றிலிருந்து விடுபட்டீர்கள்.
ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸਿ ਥਿਰੁ ਥਪਿਅਉ ਪਰਗਾਮੀ ਤਾਰਣ ਤਰਣ ॥ குரு அமர்தாஸ் ஜி அதை ஒரு நிரந்தர வழியில் நிறுவினார், அவர் தன்னை சுதந்திரமாக இருக்க வேண்டும் மற்றும் அவரது சீடர்கள் மற்றும் உலகப் பெருங்கடலின் குறுக்கே மற்றவர்களை அழைத்துச் செல்லும் கப்பலாக இருங்கள்.
ਅਘ ਅੰਤਕ ਬਦੈ ਨ ਸਲ੍ ਕਵਿ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸਰਣ ॥੨॥੬੦॥ சல் என்பது கவிஞரின் கூற்று குரு ராமதாஸ்! உன்னிடம் அடைக்கலம் புகுந்தவன் பாவங்களிலிருந்தும் மரணத்திலிருந்தும் விடுபடுகிறான்.
ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਪੰਜਵੇ ਕੇ ੫ சவையா மஹாலே பஞ்ச்வே கே 5
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ੴ சதிகுர் பிரசாதி ॥ அந்த பரபிரம்மம் ஒன்றுதான் (ஓம்கார்-ஸ்வரூப்), அது சத்குருவின் அருளால் அடையப்படுகிறது.
ਸਿਮਰੰ ਸੋਈ ਪੁਰਖੁ ਅਚਲੁ ਅਬਿਨਾਸੀ ॥ நான் அந்த அசையாத, அழியாத உன்னத மனிதனை, படைப்பாளனைப் பாடுகிறேன்,
ਜਿਸੁ ਸਿਮਰਤ ਦੁਰਮਤਿ ਮਲੁ ਨਾਸੀ ॥ பாராயணம் செய்வது தீய அழுக்குகளை நீக்கும்.
ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਣ ਕਵਲ ਰਿਦਿ ਧਾਰੰ ॥ சத்குரு நானக்கின் தாமரை பாதங்களை என் இதயத்தில் வைக்கிறேன்
Scroll to Top
jp1131 https://login-bobabet.net/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://e-learning.akperakbid-bhaktihusada.ac.id/storages/gacor/
https://siakba.kpu-mamuju.go.id/summer/gcr/
jp1131 https://login-bobabet.net/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://e-learning.akperakbid-bhaktihusada.ac.id/storages/gacor/
https://siakba.kpu-mamuju.go.id/summer/gcr/