Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib Tamil Page 1400

Page 1400

ਤਾਰਣ ਤਰਣ ਸਮ੍ਰਥੁ ਕਲਿਜੁਗਿ ਸੁਨਤ ਸਮਾਧਿ ਸਬਦ ਜਿਸੁ ਕੇਰੇ ॥ கலியுகத்தில் அது மட்டுமே சந்தித்துவதற்குரிய மோசங்களில் முக்தியடையும் மற்றும் அனைத்துக் கலைகளையும் மற்றும் சக்திவாய்ந்தவனாக உள்ளார், அவரின் பவித்த உபதேசத்தைக் கேள்விப்படும்போது ஜீவன் தியானத்தில் அழகியுள்ளதாக உள்ளது.
ਫੁਨਿ ਦੁਖਨਿ ਨਾਸੁ ਸੁਖਦਾਯਕੁ ਸੂਰਉ ਜੋ ਧਰਤ ਧਿਆਨੁ ਬਸਤ ਤਿਹ ਨੇਰੇ ॥ அவர் மகிழ்ச்சியைத் தரும் சூரியன், அவரைத் தியானிப்பவர், குரு (ராமதாஸ்) அவர் அருகில் இருக்கிறார், பின்னர் துக்கங்கள் அழிக்கப்படுகின்றன.
ਪੂਰਉ ਪੁਰਖੁ ਰਿਦੈ ਹਰਿ ਸਿਮਰਤ ਮੁਖੁ ਦੇਖਤ ਅਘ ਜਾਹਿ ਪਰੇਰੇ ॥ அவர் ஒரு முழுமையான மனிதர், அவர் தனது மனதில் கடவுளை நினைவு செய்கிறார், அவருடைய தரிசனங்களால் பாவங்கள் மற்றும் தவறுகள் ஓய்வு பெறுகின்றன.
ਜਉ ਹਰਿ ਬੁਧਿ ਰਿਧਿ ਸਿਧਿ ਚਾਹਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰੁ ਕਰੁ ਮਨ ਮੇਰੇ ॥੫॥੯॥ ஞானமும், வெற்றியும், கடவுளும் பெற வேண்டுமானால், ஓ மனமே! குருவைப் போற்றி, குரு-குரு என்று சொல்லிக்கொண்டே இருங்கள்.
ਗੁਰੂ ਮੁਖੁ ਦੇਖਿ ਗਰੂ ਸੁਖੁ ਪਾਯਉ ॥ குரு அமர்தாஸ் சகோதரர் ஜேதா, அதாவது குரு ராம்தாஸ் தரிசனம் செய்தபோது, அவர் இறுதியான மகிழ்ச்சியைப் பெற்றார்.
ਹੁਤੀ ਜੁ ਪਿਆਸ ਪਿਊਸ ਪਿਵੰਨ ਕੀ ਬੰਛਤ ਸਿਧਿ ਕਉ ਬਿਧਿ ਮਿਲਾਯਉ ॥ அவரின் மனதில் தடங்குகளைப் பெரும்பான்மையுடன் மருந்துகளை அமைத்துவிட்டது. அதன் வேறுபாடு பொதுவான அதிர்ஷ்டத்தைப் பெற குரு அமர்தாஸின் தானியங்கி அமைந்த சாப்பிட்டியை சேர்த்துக் கொடுத்தது.
ਪੂਰਨ ਭੋ ਮਨ ਠਉਰ ਬਸੋ ਰਸ ਬਾਸਨ ਸਿਉ ਜੁ ਦਹੰ ਦਿਸਿ ਧਾਯਉ ॥ ஆசைகளை நாடி பத்து திசைகளிலும் ஓடிக்கொண்டிருந்த மனம் குருவின் சங்கமத்தால் திருப்தியடைந்து நிலைபெற்றது.
ਗੋਬਿੰਦ ਵਾਲੁ ਗੋਬਿੰਦ ਪੁਰੀ ਸਮ ਜਲੵਨ ਤੀਰਿ ਬਿਪਾਸ ਬਨਾਯਉ ॥ பணிவு மற்றும் அன்பின் உருவகமான குரு அமர்தாஸ் ஜி, வியாஸ் நதிக்கரையில் வைகுண்டம் போன்ற கோயிண்ட்வால் நகரத்தை நிறுவினார்.
ਗਯਉ ਦੁਖੁ ਦੂਰਿ ਬਰਖਨ ਕੋ ਸੁ ਗੁਰੂ ਮੁਖੁ ਦੇਖਿ ਗਰੂ ਸੁਖੁ ਪਾਯਉ ॥੬॥੧੦॥ அந்த குருவின் தரிசனத்தால் குரு ராம்தாஸ் அவர்கள் மிகுந்த மகிழ்ச்சியைப் பெற்றார், அவருடைய வருடங்களின் துயரங்கள் நீங்கின.
ਸਮਰਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰਿ ਹਥੁ ਧਰੵਉ ॥ சமர்த் குரு அமர்தாஸ் குரு ராம்தாஸின் தலையில் கை வைத்தார் (அதாவது அவரை ஆசீர்வதித்து அவரை சீடராக்கினார்),
ਗੁਰਿ ਕੀਨੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਦੀਅਉ ਜਿਸੁ ਦੇਖਿ ਚਰੰਨ ਅਘੰਨ ਹਰ੍ਉ ॥ அந்த குரு, சத்குரு அமர்தாஸின் பாதங்களை தரிசிப்பதன் மூலம் பாவங்கள் கழுவப்படும் கருணையின் திருவுருவமான ஹரி நாமத்தை அவருக்கு அருளினார்.
ਨਿਸਿ ਬਾਸੁਰ ਏਕ ਸਮਾਨ ਧਿਆਨ ਸੁ ਨਾਮ ਸੁਨੇ ਸੁਤੁ ਭਾਨ ਡਰ੍ਉ ॥ அப்படியே, அவர்கள் நாளைக்குப் பகலிலும் இரவிலும் ஹரிக்கு தியானிக்கப்பட்டுவிட்டனர், ஆகையால் அந்த ஹரிநாமத்தைக் கேட்டுக்கொண்டு சூரிய மகனான யமராஜும் பயப்படாதுவிட்டார்.
ਭਨਿ ਦਾਸ ਸੁ ਆਸ ਜਗਤ੍ਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਾਰਸੁ ਭੇਟਿ ਪਰਸੁ ਕਰ੍ਉ ॥ தான் நல் சொன்னதுபோல், அவர்களுக்கு ஜகத்குருவின் ஆர்வம் அமைந்திருந்தது, அதனால் பாராசின்றி மகானான புருஷரான குரு அமரதாஸ் கட்டுப்பட்டதும், அவர்களும் பாராசின்றி மகானாக ஆனார்கள்.
ਰਾਮਦਾਸੁ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਤਿ ਕੀਯਉ ਸਮਰਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰਿ ਹਥੁ ਧਰ੍ਉ ॥੭॥੧੧॥ கடவுள் குரு ராம்தாஸை பிடிவாதமாக ஆக்கினார், சமர்த்த குரு அமர்தாஸ் தலையில் கை வைத்திருந்தார்
ਅਬ ਰਾਖਹੁ ਦਾਸ ਭਾਟ ਕੀ ਲਾਜ ॥ ஹே பூர்ணகுரு! இப்போது இப்படி தாஸ் நல் பாட்டின் அவமானத்தை காப்பாற்றுங்கள்
ਜੈਸੀ ਰਾਖੀ ਲਾਜ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕੀ ਹਰਨਾਖਸ ਫਾਰੇ ਕਰ ਆਜ ॥ பக்தர் பிரஹலாதன் அவமானம் காப்பாற்றப்பட்டது மற்றும் தீய ஹிரண்யகசிபு தனது நகங்களால் துண்டாக்கப்பட்டார்.
ਫੁਨਿ ਦ੍ਰੋਪਤੀ ਲਾਜ ਰਖੀ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਛੀਨਤ ਬਸਤ੍ਰ ਦੀਨ ਬਹੁ ਸਾਜ ॥ அட கடவுளே ! மீண்டும் நீ திரௌபதியின் அவமானத்தைக் காப்பாற்றினாய், அவளுடைய ஆடைகள் பறிக்கப்படப் போகின்றன, அதனால் அவளுக்குப் பல ஆடைகளைக் கொடுத்தாய்.
ਸੋਦਾਮਾ ਅਪਦਾ ਤੇ ਰਾਖਿਆ ਗਨਿਕਾ ਪੜ੍ਹਤ ਪੂਰੇ ਤਿਹ ਕਾਜ ॥ சுதாமா சிரமங்களிலிருந்து காப்பாற்றப்பட்டார், மேலும் ராமரின் நாமத்தை உச்சரிப்பதன் மூலம் வேசியின் வாழ்க்கையும் வெற்றி பெற்றது.
ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ ਕਲਜੁਗ ਹੋਇ ਰਾਖਹੁ ਦਾਸ ਭਾਟ ਕੀ ਲਾਜ ॥੮॥੧੨॥ ஹே எஜமானே சத்குரு! இப்போது இந்த கலியுகத்தில் மகிழ்ச்சியாக இருங்கள், தாஸ் நல் பத்தின் அவமானத்தைக் காப்பாற்றுங்கள்.
ਝੋਲਨਾ ॥ சுமக்க.
ਗੁਰੂ ਗੁਰੁ ਗੁਰੂ ਗੁਰੁ ਗੁਰੂ ਜਪੁ ਪ੍ਰਾਨੀਅਹੁ ॥ ஹே ஜீவராசிகளே, எப்போதும் 'குரு-குரு-குரு' என்று ஜபம் செய்யுங்கள்.
ਸਬਦੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਪੈ ਨਾਮੁ ਨਵ ਨਿਧਿ ਅਪੈ ਰਸਨਿ ਅਹਿਨਿਸਿ ਰਸੈ ਸਤਿ ਕਰਿ ਜਾਨੀਅਹੁ ॥ அவரும் ஹரி நாமம் மட்டுமே பாடுகிறார். அவர் தனது சீடர்களை-விசாரணையாளர்களை மகிழ்ச்சியின் களஞ்சியம் என்று பெயரிட்டு, இரவும் பகலும் தனது நாக்கால் ஹரிநாமத்தை உச்சரிக்கிறார், இந்த உண்மையை ஏற்றுக்கொள்.
ਫੁਨਿ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਪਾਈਐ ਗੁਰਮੁਖਹਿ ਧਿਆਈਐ ਅੰਨ ਮਾਰਗ ਤਜਹੁ ਭਜਹੁ ਹਰਿ ਗੵਾਨੀਅਹੁ ॥ மன்னிக்கவும், பார்த்தபடியாக உங்களுக்கு பிரியம் ஏற்படும் அறிவாளிகளே! பரமாத்மாவைப் பக்தியுடன் அரசிக்கொள்ள மற்ற வழி ஒன்றையும் விட்டுவிடுங்கள்.
ਬਚਨ ਗੁਰ ਰਿਦਿ ਧਰਹੁ ਪੰਚ ਭੂ ਬਸਿ ਕਰਹੁ ਜਨਮੁ ਕੁਲ ਉਧਰਹੁ ਦ੍ਵਾਰਿ ਹਰਿ ਮਾਨੀਅਹੁ ॥ குருவின் வசனத்தை இருதயத்தில் வைத்துக் கொள்ளும்படி ஐந்து விகாரங்கள் அடைந்து வருகின்றன, பிறர்களையும் கொள்ளையடிப்பதற்கும், குலம் முழுவதும் உடைத்துக் கொள்வதற்கும், திருமாதவரின் மூலம் மகிழ்ந்து வருகின்றன மற்றும் ஆராதித்துக் கொள்வதற்கும் அவர் துணையாக இருக்கின்றனர்.
ਜਉ ਤ ਸਭ ਸੁਖ ਇਤ ਉਤ ਤੁਮ ਬੰਛਵਹੁ ਗੁਰੂ ਗੁਰੁ ਗੁਰੂ ਗੁਰੁ ਗੁਰੂ ਜਪੁ ਪ੍ਰਾਨੀਅਹੁ ॥੧॥੧੩॥ ஹே உயிரினங்களே, நீங்கள் இம்மையிலும் மறுமையிலும் அனைத்து இன்பங்களையும் பெற விரும்பினால், 'குரு-குரு-குரு' என்று ஜபித்துக் கொண்டே இருங்கள்.
ਗੁਰੂ ਗੁਰੁ ਗੁਰੂ ਗੁਰੁ ਗੁਰੂ ਜਪਿ ਸਤਿ ਕਰਿ ॥ குருவை உண்மையாகக் கருதி, அவரை எப்பொழுதும் ஜபித்து, குரு-குருவை ஜபித்துக்கொண்டே இருங்கள்.
ਅਗਮ ਗੁਨ ਜਾਨੁ ਨਿਧਾਨੁ ਹਰਿ ਮਨਿ ਧਰਹੁ ਧੵਾਨੁ ਅਹਿਨਿਸਿ ਕਰਹੁ ਬਚਨ ਗੁਰ ਰਿਦੈ ਧਰਿ ॥ முழுமையான குணங்களையும் ஆராதித்துக் கொள்ளுங்கள், திருமாதவரை மனதில் நினைத்துக் கொள்ளுங்கள், தினமும்-இரவும் குருவின் வசனத்தை இருதயத்தில் நினைத்துக் கொள்ளுங்கள்.
ਫੁਨਿ ਗੁਰੂ ਜਲ ਬਿਮਲ ਅਥਾਹ ਮਜਨੁ ਕਰਹੁ ਸੰਤ ਗੁਰਸਿਖ ਤਰਹੁ ਨਾਮ ਸਚ ਰੰਗ ਸਰਿ ॥ துறவிகளே, குருவின் சீடர்களே, குருவின் வடிவில் எல்லையற்ற தூய நீரைக் கொண்ட கடலில் மீண்டும் நீராடுங்கள்! உண்மையான பெயரின் ஏரியில் நீந்திக்கொண்டே இருங்கள்.
ਸਦਾ ਨਿਰਵੈਰੁ ਨਿਰੰਕਾਰੁ ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ ਪ੍ਰੇਮ ਗੁਰ ਸਬਦ ਰਸਿ ਕਰਤ ਦ੍ਰਿੜੁ ਭਗਤਿ ਹਰਿ ॥ அச்சமற்ற, உருவமற்ற மற்றும் அச்சமற்ற கடவுளை எப்போதும் பாடும் குரு (ராம்தாஸ்), குரு என்ற வார்த்தையின் அன்பு மற்றும் ஆர்வத்தின் மூலம் கடவுள் மீதான தனது பக்தியை வலுப்படுத்துகிறார்.
ਮੁਗਧ ਮਨ ਭ੍ਰਮੁ ਤਜਹੁ ਨਾਮੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਭਜਹੁ ਗੁਰੂ ਗੁਰੁ ਗੁਰੂ ਗੁਰੁ ਗੁਰੂ ਜਪੁ ਸਤਿ ਕਰਿ ॥੨॥੧੪॥ ஹே முட்டாள் மனமே! மாயையை விட்டுவிட்டு குரு-கடவுளை வணங்குங்கள், குருவை உண்மையாகக் கருதி ஜபிக்கவும், குரு-குரு என்று ஜபிக்கவும்
Scroll to Top
slot gacor https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/
slot gacor https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/