Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib Tamil Page 1393

Page 1393

ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਰਸਨਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਬਰਦਾਯਉ ਉਲਟਿ ਗੰਗ ਪਸ੍ਚਮਿ ਧਰੀਆ ॥ ஹரி நாமம் பொருள் நானக்கின் மூக்கில் அமைத்து விளையாட்டுப் படுத்தி, அதை ஆர்வமாள் மார்க்க மேல்மன்னிப் படுத்தியுள்ளார்கள் மற்றும் (தன் சிஷ்யனாகிய பிரார்த்தனை ஆன்மீகமாக பொருத்தி) கங்கையை மேற்க்குறித்த திசையில் இருந்து கால்களை வழிபட்டார்கள்.
ਸੋਈ ਨਾਮੁ ਅਛਲੁ ਭਗਤਹ ਭਵ ਤਾਰਣੁ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਰ ਕਉ ਫੁਰਿਆ ॥੧॥ ஹரி நாமமஎன்ற அசல் பெயர், பக்தர்களை புகழத்தில் சர்வலோக வாழ்க்கையில் மேகத்தனமாகப் பயன்படுத்தி, அமரர் ஆடியாக உள்ளது.
ਸਿਮਰਹਿ ਸੋਈ ਨਾਮੁ ਜਖ੍ ਅਰੁ ਕਿੰਨਰ ਸਾਧਿਕ ਸਿਧ ਸਮਾਧਿ ਹਰਾ ॥ யக்ஷா, கின்னரர், சித்த-சாதகர், சிவன் ஆகிய மூவரும் அந்த ஹரிநாமத்தைப் பாடுகிறார்கள்.
ਸਿਮਰਹਿ ਨਖ੍ਯ੍ਯਤ੍ਰ ਅਵਰ ਧ੍ਰੂ ਮੰਡਲ ਨਾਰਦਾਦਿ ਪ੍ਰਹਲਾਦਿ ਵਰਾ ॥ பல நட்சத்திரங்கள், பக்தர்கள் துருவ மண்டலம், நாரத முனி, பிரஹலாத் பக்தர்களும் இதையே பாடுகிறார்கள்.
ਸਸੀਅਰੁ ਅਰੁ ਸੂਰੁ ਨਾਮੁ ਉਲਾਸਹਿ ਸੈਲ ਲੋਅ ਜਿਨਿ ਉਧਰਿਆ ॥ கற்களையும் மலைகளையும் கூட காப்பாற்றிய ஹரி நாமத்தின் பெயரை சூரியனும் சந்திரனும் விரும்புகின்றனர்.
ਸੋਈ ਨਾਮੁ ਅਛਲੁ ਭਗਤਹ ਭਵ ਤਾਰਣੁ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਰ ਕਉ ਫੁਰਿਆ ॥੨॥ உலகப் பெருங்கடலில் இருந்து பக்தர்களை விடுவிக்கும் அந்த அச்சல் நாமம், குரு அமர்தாஸ் ஜியின் மனதிலும் நிலைத்துவிட்டது.
ਸੋਈ ਨਾਮੁ ਸਿਵਰਿ ਨਵ ਨਾਥ ਨਿਰੰਜਨੁ ਸਿਵ ਸਨਕਾਦਿ ਸਮੁਧਰਿਆ ॥ அதே பரிபூரண ஸ்வரூபத்தில், கௌரக், மச்சந்தர் முதலான ஆறு நாதர்களும், சிவருக்கு உட்பட்ட சனகாதி முனிவர்களும் உடன்பட்ட விடுமுறையால் விடுவித்தனர்.
ਚਵਰਾਸੀਹ ਸਿਧ ਬੁਧ ਜਿਤੁ ਰਾਤੇ ਅੰਬਰੀਕ ਭਵਜਲੁ ਤਰਿਆ ॥ எண்பத்து நான்கு சித்தர்கள், யாருடைய பெயரில் புத்தர் மூழ்கினார், மன்னர் அம்பரிகாவும் பவசாகரை நீந்தினார்.
ਉਧਉ ਅਕ੍ਰੂਰੁ ਤਿਲੋਚਨੁ ਨਾਮਾ ਕਲਿ ਕਬੀਰ ਕਿਲਵਿਖ ਹਰਿਆ ॥ கலியுகத்தில் ஹரிநாமத்தால் உத்தவ், அக்ரூர், திரிலோச்சன், நாம தேவன் கபீர் ஆகியோரும் பாவங்களைப் போக்கினர்.
ਸੋਈ ਨਾਮੁ ਅਛਲੁ ਭਗਤਹ ਭਵ ਤਾਰਣੁ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਰ ਕਉ ਫੁਰਿਆ ॥੩॥ உலகப் பெருங்கடல்களைக் கடந்து பக்தர்களை அழைத்துச் செல்லக்கூடிய ஹரிநாம் என்ற அந்த வஞ்சகமற்ற பெயர், குரு அமர்தாஸ் மனதிலும் பதிந்துவிட்டது.
ਤਿਤੁ ਨਾਮਿ ਲਾਗਿ ਤੇਤੀਸ ਧਿਆਵਹਿ ਜਤੀ ਤਪੀਸੁਰ ਮਨਿ ਵਸਿਆ ॥ முப்பத்து முக்கோடி தேவர்களும் அந்த ஹரிநாமத்தில் ஆழ்ந்து தியானம் செய்கிறார்கள், பெரிய பிரம்மச்சாரிகள் மற்றும் துறவிகள் கூட தங்கள் மனதில் பெயரைப் பதித்திருக்கிறார்கள்.
ਸੋਈ ਨਾਮੁ ਸਿਮਰਿ ਗੰਗੇਵ ਪਿਤਾਮਹ ਚਰਣ ਚਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਿਆ ॥ கங்காபுத்தனாய் பீஷ்ம பிதாமஹன் அவர்கள் அந்த ஹரிநாமத்தை நினைத்துவிட்டு, தேவர் பாதங்களில் மனம் சிரித்து, அம௃த நாமத்தின் ரசத்தையும் அனுபவித்தனர்.
ਤਿਤੁ ਨਾਮਿ ਗੁਰੂ ਗੰਭੀਰ ਗਰੂਅ ਮਤਿ ਸਤ ਕਰਿ ਸੰਗਤਿ ਉਧਰੀਆ ॥ அந்த நாமத்தில் மூழ்கி, உறுதியான மன உறுதி கொண்ட மக்கள் ஆழ்ந்த குருவால் காப்பாற்றப்படுகிறார்கள்.
ਸੋਈ ਨਾਮੁ ਅਛਲੁ ਭਗਤਹ ਭਵ ਤਾਰਣੁ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਰ ਕਉ ਫੁਰਿਆ ॥੪॥ பக்தர்களுக்கு முக்தி வழங்கும் அந்த அச்சல் ஹரி நாமம் குரு அமரதாசரின் உள்ளிருக்கும் மேல் உள்ளது.
ਨਾਮ ਕਿਤਿ ਸੰਸਾਰਿ ਕਿਰਣਿ ਰਵਿ ਸੁਰਤਰ ਸਾਖਹ ॥ கல்பவிருட்சத்தின் கிளைகள் நறுமணம் பரப்புவது போல, ஹரிநாமத்தின் புகழ் சூரியனின் கதிர்களைப் போல உலகில் பரவுகிறது.
ਉਤਰਿ ਦਖਿਣਿ ਪੁਬਿ ਦੇਸਿ ਪਸ੍ਚਮਿ ਜਸੁ ਭਾਖਹ ॥ வடக்கு, தெற்கு, கிழக்கு, மேற்கு ஆகிய நாடுகளில் வாழும் மக்கள் கடவுளின் மகிமையை மட்டுமே பாடுகிறார்கள்.
ਜਨਮੁ ਤ ਇਹੁ ਸਕਯਥੁ ਜਿਤੁ ਨਾਮੁ ਹਰਿ ਰਿਦੈ ਨਿਵਾਸੈ ॥ கடவுளின் பெயர் யாருடைய இதயத்தில் அமைந்திருக்கிறதோ, அவர் தனது பிறப்பில் வெற்றி பெறுகிறார்.
ਸੁਰਿ ਨਰ ਗਣ ਗੰਧਰਬ ਛਿਅ ਦਰਸਨ ਆਸਾਸੈ ॥ தேவர்கள், மனிதர்கள், கணங்கள், கந்தர்வர்கள், ஆனாலும் ஆறு தர்சன யோகிகள், சன்னியாசிகள், வைஷ்ணவர்கள் முதன்முதலில் ஹரிநாமத்தின் ஆசையை அடைக்கின்றனர்.
ਭਲਉ ਪ੍ਰਸਿਧੁ ਤੇਜੋ ਤਨੌ ਕਲ੍ਯ੍ਯ ਜੋੜਿ ਕਰ ਧ੍ਯ੍ਯਾਇਅਓ ॥ பல்லா குலத்தில் புகழ் பெற்ற தேஜ்பான் ஜியின் மகன் அமர்தாஸ் ஜியிடம் கவிஞர் கால் கூப்பிய கைகளுடன் பிரார்த்தனை செய்கிறார்
ਸੋਈ ਨਾਮੁ ਭਗਤ ਭਵਜਲ ਹਰਣੁ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਤੈ ਪਾਇਓ ॥੫॥ ஹே குரு அமர்தாஸ்! உலக பந்தங்களிலிருந்து பக்தர்களுக்கு விடுதலை அளிக்கும் கடவுள் என்ற பெயரையும் பெற்றுள்ளீர்கள்.
ਨਾਮੁ ਧਿਆਵਹਿ ਦੇਵ ਤੇਤੀਸ ਅਰੁ ਸਾਧਿਕ ਸਿਧ ਨਰ ਨਾਮਿ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਧਾਰੇ ॥ முப்பத்திரிசத் திருமூலர்கள், சித்தர்கள் மற்றும் மனிதர்களும் அனைவரும் தெய்வத்தின் பெயரையே மனசார செய்கின்றனர், இருண்ட பிரபஞ்சம் முழுவதும் பெயரிடப்பட்டுள்ளது.
ਜਹ ਨਾਮੁ ਸਮਾਧਿਓ ਹਰਖੁ ਸੋਗੁ ਸਮ ਕਰਿ ਸਹਾਰੇ ॥ இறைவனைத் தியானித்தவர்கள், இன்பத்தையும் துன்பத்தையும் சமமாகக் கருதுகின்றனர்.
ਨਾਮੁ ਸਿਰੋਮਣਿ ਸਰਬ ਮੈ ਭਗਤ ਰਹੇ ਲਿਵ ਧਾਰਿ ॥ ஹரி நாமமதான் உயர்ந்தது, பக்தர்கள் அதையே தியானிக்கிறார்கள்.
ਸੋਈ ਨਾਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਅਮਰ ਗੁਰ ਤੁਸਿ ਦੀਓ ਕਰਤਾਰਿ ॥੬॥ ஹே குரு அமர்தாஸ்! கடவுள் உங்களை மகிழ்வித்து, ஹரிநாமத்தின் அதே பொருளைத் தந்துள்ளார்.
ਸਤਿ ਸੂਰਉ ਸੀਲਿ ਬਲਵੰਤੁ ਸਤ ਭਾਇ ਸੰਗਤਿ ਸਘਨ ਗਰੂਅ ਮਤਿ ਨਿਰਵੈਰਿ ਲੀਣਾ ॥ குரு அமரதாஸமெய்யின் சூரியன், தன்னால் சீர்மிகுந்தமானவர் மற்றும் உதாரவாத மனம் உடையவர், அவருடைய சிஷ்யர் பல எண்ணம் உள்ளனர், அவர் பெரும்பாலும் உயர்ந்தவர், ஞானமுடையவர் மற்றும் காதலுடன் பிரம்மத்தில் இருக்கின்றனர்.
ਜਿਸੁ ਧੀਰਜੁ ਧੁਰਿ ਧਵਲੁ ਧੁਜਾ ਸੇਤਿ ਬੈਕੁੰਠ ਬੀਣਾ ॥ யாருடைய பொறுமை சைகந்தில் இருக்கிறதோ, அதாவது குருஜியின் பொறுமையே சங்கத்தை வழிநடத்துகிறது.
ਪਰਸਹਿ ਸੰਤ ਪਿਆਰੁ ਜਿਹ ਕਰਤਾਰਹ ਸੰਜੋਗੁ ॥ எல்லாப் பரிசுத்தவான்களும் கடவுளோடு ஐக்கியம் கொண்டவரை நேசிக்கிறார்கள்.
ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵਿ ਸੁਖੁ ਪਾਇਓ ਅਮਰਿ ਗੁਰਿ ਕੀਤਉ ਜੋਗੁ ॥੭॥ சத்குருவின் சேவையில் அனைவரும் மகிழ்ச்சி அடைவதை குரு அமர்தாஸ் அவர்கள் தகுதியுடையவராக ஆக்கியுள்ளார்.
ਨਾਮੁ ਨਾਵਣੁ ਨਾਮੁ ਰਸ ਖਾਣੁ ਅਰੁ ਭੋਜਨੁ ਨਾਮ ਰਸੁ ਸਦਾ ਚਾਯ ਮੁਖਿ ਮਿਸ੍ਟ ਬਾਣੀ ॥ ஹரி நாமம் தான் குரு அமரதாஸ் ் சுதந்திர திருமழிப்பு, ஹரிநாமம் ஜபிக்கும் போதும் அவரின் உணவு மற்றும் உணவாகும். ஹரிநாமம் உவமையான உணவுப் போலவே இருக்கின்றது, மொத்தம் அவர்கள் மிதக்கும் சுவையான வார்த்தைகள் பேசுகின்றனர்.
ਧਨਿ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਿਓ ਜਿਸੁ ਪਸਾਇ ਗਤਿ ਅਗਮ ਜਾਣੀ ॥ அவர் சேவை செய்த சத்குரு அங்கத் தேவ் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர், அவருடைய அருளால் அவர் இறைவனின் மகிமையை அறிந்து கொண்டார்.
ਕੁਲ ਸੰਬੂਹ ਸਮੁਧਰੇ ਪਾਯਉ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸੁ ॥ குரகுலக் குழுவைக் காப்பாற்றினார், அவர்கள் ஹரிநாமத்தின் பெயரில் மூழ்கியிருந்தனர்.
Scroll to Top
https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/wp-content/upgrade/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/magister/ http://ppid.bnpp.go.id/upload/game-gratis/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/blocks/code/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/css/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://survey.radenintan.ac.id/data/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/dashboard/nbmaxwin/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/ https://sikelor.parigimoutongkab.go.id/files/jp1131/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/
https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/wp-content/upgrade/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/magister/ http://ppid.bnpp.go.id/upload/game-gratis/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/blocks/code/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/css/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://survey.radenintan.ac.id/data/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/dashboard/nbmaxwin/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/ https://sikelor.parigimoutongkab.go.id/files/jp1131/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/