Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib Tamil Page 1372

Page 1372

ਜਿਉ ਜਿਉ ਭਗਤਿ ਕਬੀਰ ਕੀ ਤਿਉ ਤਿਉ ਰਾਮ ਨਿਵਾਸ ॥੧੪੧॥ பக்தியுடன் வழிபடும்போது, கடவுள் அவர்கள் மனதில் தோன்றுகிறார்.
ਕਬੀਰ ਗਹਗਚਿ ਪਰਿਓ ਕੁਟੰਬ ਕੈ ਕਾਂਠੈ ਰਹਿ ਗਇਓ ਰਾਮੁ ॥ கபீர் கூறுகிறார், ஒரு நபர் தனது வாழ்நாள் முழுவதும் தனது மகன்-மனைவி போன்ற குடும்பத்துடன் பிஸியாக இருக்கிறார், ராம் பஜன் அவரது தொண்டையில் சிக்கிக் கொள்கிறார்.
ਆਇ ਪਰੇ ਧਰਮ ਰਾਇ ਕੇ ਬੀਚਹਿ ਧੂਮਾ ਧਾਮ ॥੧੪੨॥ இந்த பரபரப்பின் மத்தியில், எமராஜனின் தூதர்கள் அழைத்துச் செல்ல வருகிறார்கள்
ਕਬੀਰ ਸਾਕਤ ਤੇ ਸੂਕਰ ਭਲਾ ਰਾਖੈ ਆਛਾ ਗਾਉ ॥ கபீர் உபதேசிக்கிறார், மலத்தை உண்ணும் இடத்தைச் சுத்தமாக வைத்திருக்கும் மழுப்பலான மனிதனை விட பன்றி சிறந்தது.
ਉਹੁ ਸਾਕਤੁ ਬਪੁਰਾ ਮਰਿ ਗਇਆ ਕੋਇ ਨ ਲੈਹੈ ਨਾਉ ॥੧੪੩॥ ஆனால் அந்த மழுப்பலான மனிதனின் பெயரைக் கூட அவன் இறந்த பிறகு யாரும் எடுப்பதில்லை. பல தீய செயல்களைச் செய்தவர்.
ਕਬੀਰ ਕਉਡੀ ਕਉਡੀ ਜੋਰਿ ਕੈ ਜੋਰੇ ਲਾਖ ਕਰੋਰਿ ॥ கபீர் கூறுகிறார், ஒவ்வொரு பைசாவையும் வசூலிப்பதன் மூலம் ஒரு நபர் பல லட்சம் ரூபாய் குவிக்கிறார்.
ਚਲਤੀ ਬਾਰ ਨ ਕਛੁ ਮਿਲਿਓ ਲਈ ਲੰਗੋਟੀ ਤੋਰਿ ॥੧੪੪॥ இறுதியில், உலகம் முழுவதும் நடக்கும்போது, அவருக்கு எதுவும் கிடைக்காது மற்றும் அவரது இடுப்புக்கு கீழே இறக்கிவிடப்படுகிறது.
ਕਬੀਰ ਬੈਸਨੋ ਹੂਆ ਤ ਕਿਆ ਭਇਆ ਮਾਲਾ ਮੇਲੀਂ ਚਾਰਿ ॥ கழுத்தில் நான்கு மாலைகள் போட்டுக்கொண்டு ஒருவர் வைஷ்ணவராக மாறினால் என்ன பெரிய விஷயம் என்கிறார் கபீர் ஜி.
ਬਾਹਰਿ ਕੰਚਨੁ ਬਾਰਹਾ ਭੀਤਰਿ ਭਰੀ ਭੰਗਾਰ ॥੧੪੫॥ ஏனென்றால், வெளியில் இருந்து பார்த்தால், சமுதாயத்தின் முன் நீங்கள் தூய தங்கமாகத் தோன்றினாலும், உங்கள் மனம் அசுத்தத்தால் நிறைந்துள்ளது.
ਕਬੀਰ ਰੋੜਾ ਹੋਇ ਰਹੁ ਬਾਟ ਕਾ ਤਜਿ ਮਨ ਕਾ ਅਭਿਮਾਨੁ ॥ கபீர் கூறுகிறார்- உங்கள் மனதின் பெருமையை விட்டுவிட்டு, வழியில் கல்லாக இருங்கள், அதனால் மக்கள் கடந்து செல்கின்றனர்.
ਐਸਾ ਕੋਈ ਦਾਸੁ ਹੋਇ ਤਾਹਿ ਮਿਲੈ ਭਗਵਾਨੁ ॥੧੪੬॥ அப்படிப்பட்ட அருளாளன் இருந்தால்தான் கடவுள் கிடைக்கும்.
ਕਬੀਰ ਰੋੜਾ ਹੂਆ ਤ ਕਿਆ ਭਇਆ ਪੰਥੀ ਕਉ ਦੁਖੁ ਦੇਇ ॥ கபீர் இந்த விஷயத்தில் மீண்டும் கூறுகிறார், வழியில் கல்லாக மாறினால் என்ன பெரிய விஷயம், அது பயணிப்பவரின் காலில் குத்தி துக்கத்தையே தரும்.
ਐਸਾ ਤੇਰਾ ਦਾਸੁ ਹੈ ਜਿਉ ਧਰਨੀ ਮਹਿ ਖੇਹ ॥੧੪੭॥ கடவுளின் பக்தன் பூமியில் உள்ள மண்ணைப் போல (மென்மையான உள்ளம்) இருக்க வேண்டும்.
ਕਬੀਰ ਖੇਹ ਹੂਈ ਤਉ ਕਿਆ ਭਇਆ ਜਉ ਉਡਿ ਲਾਗੈ ਅੰਗ ॥ மண்ணாகவும் மாறினாலும் அதில் பெரிய விஷயமில்லை என்கிறார் கபீர் ஏனென்றால் தூசி கூட பறந்து அழுக்காகிவிடும்.
ਹਰਿ ਜਨੁ ਐਸਾ ਚਾਹੀਐ ਜਿਉ ਪਾਨੀ ਸਰਬੰਗ ॥੧੪੮॥ எனவே, ஹரியின் பக்தன் எல்லாவற்றிலும் கலக்கும் தண்ணீரைப் போல இருக்க வேண்டும்.
ਕਬੀਰ ਪਾਨੀ ਹੂਆ ਤ ਕਿਆ ਭਇਆ ਸੀਰਾ ਤਾਤਾ ਹੋਇ ॥ தண்ணீர் கூட சில சமயம் குளிர்ச்சியாகவும், சில சமயங்களில் சூடாகவும் இருப்பதால், நீங்கள் தண்ணீரைப் போல் ஆகிவிட்டால், அது பெரிய விஷயமல்ல என்று கபீர் ஜி நல்ல அறிவுரை கூறுகிறார்.
ਹਰਿ ਜਨੁ ਐਸਾ ਚਾਹੀਐ ਜੈਸਾ ਹਰਿ ਹੀ ਹੋਇ ॥੧੪੯॥ அதனால்தான் ஹரியின் பக்தன் ஹரியின் வடிவமாக மாற வேண்டும்.
ਊਚ ਭਵਨ ਕਨਕਾਮਨੀ ਸਿਖਰਿ ਧਜਾ ਫਹਰਾਇ ॥ உயர்ந்த வீடும், செல்வமும், அழகிய பெண்ணும் இருந்தால், புகழ் எங்கும் பரவ வேண்டும் என்பதில் ஐயமில்லை.
ਤਾ ਤੇ ਭਲੀ ਮਧੂਕਰੀ ਸੰਤਸੰਗਿ ਗੁਨ ਗਾਇ ॥੧੫੦॥ இதையெல்லாம் மீறி, பிச்சை ரொட்டி நல்லது, யாரைப் பற்றி துறவிகளின் கூட்டில் இறைவன் போற்றப்படுகிறார்.
ਕਬੀਰ ਪਾਟਨ ਤੇ ਊਜਰੁ ਭਲਾ ਰਾਮ ਭਗਤ ਜਿਹ ਠਾਇ ॥ ஹே கபீர்! மக்கள் வசிக்கும் நகரத்தை விட பாழடைந்த இடம் சிறந்தது, கடவுளின் பக்தர்கள் வழிபடும் இடம்.
ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ ਬਾਹਰਾ ਜਮ ਪੁਰੁ ਮੇਰੇ ਭਾਂਇ ॥੧੫੧॥ கடவுள் அன்பர்கள் இல்லாத இடம், அவர் எனக்கு யாம்பூரி போன்றவர்
ਕਬੀਰ ਗੰਗ ਜਮੁਨ ਕੇ ਅੰਤਰੇ ਸਹਜ ਸੁੰਨ ਕੇ ਘਾਟ ॥ கங்கா-யமுனைக்குள் (இடா-பிங்கலா) சூன்ய நிலையில் நம்மை நிலைநிறுத்திக் கொண்டோம் என்று கபீர் கூறுகிறார்.
ਤਹਾ ਕਬੀਰੈ ਮਟੁ ਕੀਆ ਖੋਜਤ ਮੁਨਿ ਜਨ ਬਾਟ ॥੧੫੨॥ முனிவர்கள் கண்டுபிடிக்கும் பாதையை கபீர் அங்கு வைத்துள்ளார்
ਕਬੀਰ ਜੈਸੀ ਉਪਜੀ ਪੇਡ ਤੇ ਜਉ ਤੈਸੀ ਨਿਬਹੈ ਓੜਿ ॥ ஹே கபீர்! ஒரு புதிய செடியின் மென்மையும் மென்மையும் போல, அத்தகைய (பக்தி) இறுதிவரை இருந்தால், பிறகு
ਹੀਰਾ ਕਿਸ ਕਾ ਬਾਪੁਰਾ ਪੁਜਹਿ ਨ ਰਤਨ ਕਰੋੜਿ ॥੧੫੩॥ என்ன ஒரு மோசமான வைரம், கோடிக் கணக்கான நகைகள் கூட அதை அடைய முடியாது.
ਕਬੀਰਾ ਏਕੁ ਅਚੰਭਉ ਦੇਖਿਓ ਹੀਰਾ ਹਾਟ ਬਿਕਾਇ ॥ கபீர் கூறுகிறார், கடையில் வைரம் விற்கப்படுகிறது, ஆனால் அதன் ரசனையாளர் இல்லாமல், அது சில்லறை விலையில் போகிறது என்று ஒரு அற்புதமான லீலாவைப் பார்த்தேன்.
ਬਨਜਨਹਾਰੇ ਬਾਹਰਾ ਕਉਡੀ ਬਦਲੈ ਜਾਇ ॥੧੫੪॥ இந்த மனிதப் பிறப்பு வைரத்தைப் போல விலைமதிப்பற்றது. அதை இறைவன் பக்தியில் பயன்படுத்தாதவன், உலகப் பணிகளில் அதை வீணாக்குகிறான்.
ਕਬੀਰਾ ਜਹਾ ਗਿਆਨੁ ਤਹ ਧਰਮੁ ਹੈ ਜਹਾ ਝੂਠੁ ਤਹ ਪਾਪੁ ॥ கபீர் உபதேசிக்கிறார், எங்கே அறிவு இருக்கிறதோ, அங்கே மதம் இருக்கிறது, எங்கே பொய் இருக்கிறதோ, அங்கே பாவம் மட்டுமே மிஞ்சும்.
ਜਹਾ ਲੋਭੁ ਤਹ ਕਾਲੁ ਹੈ ਜਹਾ ਖਿਮਾ ਤਹ ਆਪਿ ॥੧੫੫॥ பேராசையும் இருக்கும் இடத்தில் மரணம் இருக்கிறது. கருணையும் மன்னிப்பும் இருக்கும் இடத்தில் கடவுள் இருக்கிறார்.
ਕਬੀਰ ਮਾਇਆ ਤਜੀ ਤ ਕਿਆ ਭਇਆ ਜਉ ਮਾਨੁ ਤਜਿਆ ਨਹੀ ਜਾਇ ॥ கபீர் உபதேசிக்கிறார், அகந்தையை விடவில்லை என்றால், மாயையை விட்டும் பயனில்லை.
ਮਾਨ ਮੁਨੀ ਮੁਨਿਵਰ ਗਲੇ ਮਾਨੁ ਸਭੈ ਕਉ ਖਾਇ ॥੧੫੬॥ இந்தப் பெருமை பெரிய ஞானிகளைக் கூட அழித்துவிட்டது. உண்மையில் கௌரவம் அனைத்தையும் தின்றுவிடும்
ਕਬੀਰ ਸਾਚਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੈ ਮਿਲਿਆ ਸਬਦੁ ਜੁ ਬਾਹਿਆ ਏਕੁ ॥ கபீர் ி கூறுகிறார், இப்போது நான் ஒரு உண்மையான குருவைக் கண்டுபிடித்தேன், அவர் ஒரு உபதேச அம்பினால் என்னைத் தாக்கினார்.
ਲਾਗਤ ਹੀ ਭੁਇ ਮਿਲਿ ਗਇਆ ਪਰਿਆ ਕਲੇਜੇ ਛੇਕੁ ॥੧੫੭॥ அது என்னைத் தொட்டவுடன் நான் பூமியைச் சந்தித்தேன், என் இதயம் குருவின் அன்பில் மூழ்கியது.
ਕਬੀਰ ਸਾਚਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਕਿਆ ਕਰੈ ਜਉ ਸਿਖਾ ਮਹਿ ਚੂਕ ॥ கபீர் கூறுகிறார், சீடர்களிடம் குறைகளும் தவறுகளும் இருந்தால் உண்மையான குருவால் கூட என்ன நன்மை செய்ய முடியும்.
ਅੰਧੇ ਏਕ ਨ ਲਾਗਈ ਜਿਉ ਬਾਂਸੁ ਬਜਾਈਐ ਫੂਕ ॥੧੫੮॥ முட்டாளுக்கு எவ்வளவு கல்வி கொடுத்தாலும் பரவாயில்லை, இது மூங்கில் ஊதுவது போன்றது.
ਕਬੀਰ ਹੈ ਗੈ ਬਾਹਨ ਸਘਨ ਘਨ ਛਤ੍ਰਪਤੀ ਕੀ ਨਾਰਿ ॥ யானைகள், குதிரைகள், தேர்கள் போன்ற ஆடம்பரங்களைக் கொண்ட ஒரு பெரிய அரசனின் ராணி என்று கபீர் உபதேசிக்கிறார
Scroll to Top
slot gacor https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.net/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://e-learning.akperakbid-bhaktihusada.ac.id/storages/gacor/
https://siakba.kpu-mamuju.go.id/summer/gcr/
slot gacor https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.net/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://e-learning.akperakbid-bhaktihusada.ac.id/storages/gacor/
https://siakba.kpu-mamuju.go.id/summer/gcr/