Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib Tamil Page 1369

Page 1369

ਕਬੀਰ ਮਨੁ ਪੰਖੀ ਭਇਓ ਉਡਿ ਉਡਿ ਦਹ ਦਿਸ ਜਾਇ ॥ ஹே கபீர்! பத்து திசைகளிலும் பறக்கும் ஒரு பறவையாக மனம் மாறிவிட்டது.
ਜੋ ਜੈਸੀ ਸੰਗਤਿ ਮਿਲੈ ਸੋ ਤੈਸੋ ਫਲੁ ਖਾਇ ॥੮੬॥ அது பெறும் நிறுவனத்திற்கு ஏற்ப சுப பலன்களைப் பெறுகிறது.
ਕਬੀਰ ਜਾ ਕਉ ਖੋਜਤੇ ਪਾਇਓ ਸੋਈ ਠਉਰੁ ॥ கபீர் கூறுகிறார் - அவர் யாரைத் தேடிக்கொண்டிருந்தார், அதே இடம் கிடைத்தது.
ਸੋਈ ਫਿਰਿ ਕੈ ਤੂ ਭਇਆ ਜਾ ਕਉ ਕਹਤਾ ਅਉਰੁ ॥੮੭॥ உன்னிலிருந்து வேறுபட்டதாக நீ கருதும் கடவுள், நீங்கள் அப்படி ஆகிவிட்டீர்கள்
ਕਬੀਰ ਮਾਰੀ ਮਰਉ ਕੁਸੰਗ ਕੀ ਕੇਲੇ ਨਿਕਟਿ ਜੁ ਬੇਰਿ ॥ கபீர் கூறுகிறார், வாழைப்பழத்தின் அருகில் இருக்கும் பெர்ரியைப் போல கெட்ட சகவாசம் ஒரு மனிதனைக் கொன்றுவிடுகிறது.
ਉਹ ਝੂਲੈ ਉਹ ਚੀਰੀਐ ਸਾਕਤ ਸੰਗੁ ਨ ਹੇਰਿ ॥੮੮॥ அதனால் வானில் பறந்து வருகின்றது, ஆனால் அதன் முள்மரங்கள் அதன் காட்சியில் பிரிக்குகின்றன, ஆகவே பொது மக்களுடன் சேர்ந்துவிட வேண்டாம், (இல்லையெனில் தடை அனுபவிக்க மட்டுமே உங்கள் செலவில் தவறு நீங்க)"
ਕਬੀਰ ਭਾਰ ਪਰਾਈ ਸਿਰਿ ਚਰੈ ਚਲਿਓ ਚਾਹੈ ਬਾਟ ॥ ஹே கபீர்! உயிரினத்தின் தலையில் (கண்டனம்) அன்னிய சுமை ஏற்றப்படுகிறது மற்றும் அதை எடுப்பதன் மூலம் வழியை தீர்மானிக்க விரும்புகிறார்.
ਅਪਨੇ ਭਾਰਹਿ ਨਾ ਡਰੈ ਆਗੈ ਅਉਘਟ ਘਾਟ ॥੮੯॥ ஆனால் முன்னால் மிகவும் கடினமான பாதை இருப்பதாக அவர் தனது கெட்ட அல்லது பாவச் செயல்களின் எடையைக் கண்டு பயப்படுவதில்லை
ਕਬੀਰ ਬਨ ਕੀ ਦਾਧੀ ਲਾਕਰੀ ਠਾਢੀ ਕਰੈ ਪੁਕਾਰ ॥ கபீர் எச்சரிக்கிறார் (பாவ செயல்களின் விளைவுகளைத் தவிர்க்க) காட்டின் எரிந்த மரம் அழைக்கிறது.
ਮਤਿ ਬਸਿ ਪਰਉ ਲੁਹਾਰ ਕੇ ਜਾਰੈ ਦੂਜੀ ਬਾਰ ॥੯੦॥ நான் கொல்லனின் கைகளில் சிக்காதபடி, இல்லாவிட்டால் நான் இரண்டாவது முறை எரிந்து சாம்பலாகிவிடுவேன்.
ਕਬੀਰ ਏਕ ਮਰੰਤੇ ਦੁਇ ਮੂਏ ਦੋਇ ਮਰੰਤਹ ਚਾਰਿ ॥ ஹே கபீர்! ஒருவரைக் கொல்வது (மனம்) இருவரைக் கொல்கிறது (நம்பிக்கை மற்றும் ஆசை). இவ்விரண்டையும் கொல்வதன் மூலம் நான்கும் (காமம், கோபம், பேராசை, பற்று) முடிவடைகிறது.
ਚਾਰਿ ਮਰੰਤਹ ਛਹ ਮੂਏ ਚਾਰਿ ਪੁਰਖ ਦੁਇ ਨਾਰਿ ॥੯੧॥ நான்கு பேரும் கொல்லப்பட்டால், ஆறு பேர் இறக்கிறார்கள் இந்த ஆறில், இரண்டு பெண்களும் (நம்பிக்கை-திருஷ்ணா) நான்கு ஆண்களும் காமம், கோபம், பேராசை, பற்றுதல்.
ਕਬੀਰ ਦੇਖਿ ਦੇਖਿ ਜਗੁ ਢੂੰਢਿਆ ਕਹੂੰ ਨ ਪਾਇਆ ਠਉਰੁ ॥ ஹே கபீர்! உலகில் முயன்றும், தேடியும் எங்கும் அமைதி கிடைக்கவில்லை.
ਜਿਨਿ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਨ ਚੇਤਿਓ ਕਹਾ ਭੁਲਾਨੇ ਅਉਰ ॥੯੨॥ கடவுளை தியானிக்காதவர்கள் வேறு எங்கும் அலைகிறார்கள்.
ਕਬੀਰ ਸੰਗਤਿ ਕਰੀਐ ਸਾਧ ਕੀ ਅੰਤਿ ਕਰੈ ਨਿਰਬਾਹੁ ॥ கபீர் நல்ல அறிவுரைகளை வழங்குகிறார் - நாம் முனிவர்களுடனும் பெரிய மனிதர்களுடனும் பழக வேண்டும். இது கடைசி வரை உதவும்.
ਸਾਕਤ ਸੰਗੁ ਨ ਕੀਜੀਐ ਜਾ ਤੇ ਹੋਇ ਬਿਨਾਹੁ ॥੯੩॥ ஆனால் வக்கிரமானவர்களுடன் பழகாதீர்கள், அதனால் வாழ்க்கை அழிக்கப்படுகிறது.
ਕਬੀਰ ਜਗ ਮਹਿ ਚੇਤਿਓ ਜਾਨਿ ਕੈ ਜਗ ਮਹਿ ਰਹਿਓ ਸਮਾਇ ॥ கபீர் கூறுகிறார், உலகில் வியாபித்திருக்கும் கடவுளை நினைக்கிறவர்களின் பிறப்பு வெற்றியடைந்தது.
ਜਿਨ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਨ ਚੇਤਿਓ ਬਾਦਹਿ ਜਨਮੇਂ ਆਇ ॥੯੪॥ ஆனால் கடவுளை வணங்காதவர்கள், அவர்கள் வீணாகப் பிறக்கிறார்கள்.
ਕਬੀਰ ਆਸਾ ਕਰੀਐ ਰਾਮ ਕੀ ਅਵਰੈ ਆਸ ਨਿਰਾਸ ॥ ஹே கபீர்! ராம் மீது மட்டும் நம்பிக்கை, மற்ற நம்பிக்கை ஏமாற்றப் போகிறது.
ਨਰਕਿ ਪਰਹਿ ਤੇ ਮਾਨਈ ਜੋ ਹਰਿ ਨਾਮ ਉਦਾਸ ॥੯੫॥ கடவுளின் பெயரை விட்டு விலகி இருப்பவர்களை நரகத்தில் கிடப்பவர்களாகவே கருத வேண்டும்.
ਕਬੀਰ ਸਿਖ ਸਾਖਾ ਬਹੁਤੇ ਕੀਏ ਕੇਸੋ ਕੀਓ ਨ ਮੀਤੁ ॥ [கபீர் திமிர்பிடித்த குருக்கள் மற்றும் முனிவர்களைச் சுட்டிக்காட்டுகிறார்) கபீர் ஜி, தான் பல சீடர்களை உருவாக்கினார், ஆனால் கடவுளை தனது நண்பராக்கவில்லை என்று கூறுகிறார்.
ਚਾਲੇ ਥੇ ਹਰਿ ਮਿਲਨ ਕਉ ਬੀਚੈ ਅਟਕਿਓ ਚੀਤੁ ॥੯੬॥ கடவுளை சந்திப்பதாக சபதம் எடுத்திருந்தார் ஆனால் (அவரது சேவை வழிபாடு மற்றும் புகழுக்காக) அவரது இதயம் நடுவழியில் சிக்கிக்கொண்டது.
ਕਬੀਰ ਕਾਰਨੁ ਬਪੁਰਾ ਕਿਆ ਕਰੈ ਜਉ ਰਾਮੁ ਨ ਕਰੈ ਸਹਾਇ ॥ கபீர் கூறுகிறார், கடவுள் உதவி செய்யாவிட்டால், ஒரு ஏழை ஒரு வேலையை முடிக்க என்ன செய்ய முடியும்.
ਜਿਹ ਜਿਹ ਡਾਲੀ ਪਗੁ ਧਰਉ ਸੋਈ ਮੁਰਿ ਮੁਰਿ ਜਾਇ ॥੯੭॥ கால் வைக்கப்படும் மரத்தின் கிளை, அது உடைந்து விடும் (இறைவன் அருள் இல்லாமல் வெற்றி இல்லை).
ਕਬੀਰ ਅਵਰਹ ਕਉ ਉਪਦੇਸਤੇ ਮੁਖ ਮੈ ਪਰਿ ਹੈ ਰੇਤੁ ॥ ஹே கபீர்! பிறருக்கு உபதேசம் செய்பவர்கள், அதை அவர்களே பின்பற்றுவதில்லை, அவமானத்தின் தூசி அவர்கள் வாயில் விழுகிறது.
ਰਾਸਿ ਬਿਰਾਨੀ ਰਾਖਤੇ ਖਾਯਾ ਘਰ ਕਾ ਖੇਤੁ ॥੯੮॥ இப்படிப்பட்டவர்கள் மற்றவர்களின் வீட்டைப் பாதுகாக்கும் அதே வேளையில் தங்கள் வீட்டையே அழித்து விடுகிறார்கள்.
ਕਬੀਰ ਸਾਧੂ ਕੀ ਸੰਗਤਿ ਰਹਉ ਜਉ ਕੀ ਭੂਸੀ ਖਾਉ ॥ உலர் உணவு மட்டுமே கிடைத்தாலும், ஞானிகளின் சகவாசத்தில் இருக்க வேண்டும் என்று கபீர் ி அறிவுறுத்துகிறார்.
ਹੋਨਹਾਰੁ ਸੋ ਹੋਇਹੈ ਸਾਕਤ ਸੰਗਿ ਨ ਜਾਉ ॥੯੯॥ கவலைப்படாதே, நடக்க வேண்டியது நடக்கும். ஆனால் வக்கிரமானவர்களுடன் ஒருபோதும் பழகாதீர்கள்.
ਕਬੀਰ ਸੰਗਤਿ ਸਾਧ ਕੀ ਦਿਨ ਦਿਨ ਦੂਨਾ ਹੇਤੁ ॥ கபீர்உபதேசிக்கிறார், முனிவர்களுடன் பழகுவதால் கடவுள் மீதான அன்பு நாளுக்கு நாள் அதிகரிக்கிறது.
ਸਾਕਤ ਕਾਰੀ ਕਾਂਬਰੀ ਧੋਏ ਹੋਇ ਨ ਸੇਤੁ ॥੧੦੦॥ வளைந்த நபர்கள் கருப்பு போர்வை போன்றவர்கள் (இதயத்தில் கருப்பு), கழுவிய பிறகும் வெள்ளையாக மாறாது
ਕਬੀਰ ਮਨੁ ਮੂੰਡਿਆ ਨਹੀ ਕੇਸ ਮੁੰਡਾਏ ਕਾਂਇ ॥ கபீர் கூறுகிறார்- ஹே சகோதரர்ரே என் மனதை சவரம் செய்யவில்லை (அதாவது சுத்தம் செய்யவில்லை) பிறகு ஏன் உங்கள் தலைமுடியை ஷேவ் செய்தீர்கள்?
ਜੋ ਕਿਛੁ ਕੀਆ ਸੋ ਮਨ ਕੀਆ ਮੂੰਡਾ ਮੂੰਡੁ ਅਜਾਂਇ ॥੧੦੧॥ ஏனென்றால், யார் நல்லது செய்தாலும் கெட்டாலும் அவன் விரும்பியதைச் செய்கிறான், தேவையில்லாமல் தலையை மொட்டையடித்துக்கொண்டான், இந்த ஏழையின் தவறு என்ன
ਕਬੀਰ ਰਾਮੁ ਨ ਛੋਡੀਐ ਤਨੁ ਧਨੁ ਜਾਇ ਤ ਜਾਉ ॥ ஹே கபீர்! ராமர் பெயரை விடக்கூடாது. உடலும் செல்வமும் அழிந்தாலும் கவலைப்படாதே, அழிந்து விடு.
ਚਰਨ ਕਮਲ ਚਿਤੁ ਬੇਧਿਆ ਰਾਮਹਿ ਨਾਮਿ ਸਮਾਉ ॥੧੦੨॥ உங்கள் மனதை இறைவனின் பாத தாமரைகளில் பதிய வைத்து, ராமர் நாமத்தில் ஆழ்ந்து விடுங்கள்.
ਕਬੀਰ ਜੋ ਹਮ ਜੰਤੁ ਬਜਾਵਤੇ ਟੂਟਿ ਗਈਂ ਸਭ ਤਾਰ ॥ ஹே கபீர்! உடல் வடிவில் நாம் வாசித்த கருவி, அவருடைய நட்சத்திரங்கள் அனைத்தும் உடைந்தன.
ਜੰਤੁ ਬਿਚਾਰਾ ਕਿਆ ਕਰੈ ਚਲੇ ਬਜਾਵਨਹਾਰ ॥੧੦੩॥ இந்த ஏழை இப்போது என்ன செய்ய முடியும்? வீரர்கள் உயிர் இழந்த போது.
ਕਬੀਰ ਮਾਇ ਮੂੰਡਉ ਤਿਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਜਾ ਤੇ ਭਰਮੁ ਨ ਜਾਇ ॥ ஹே கபீர்! அந்த குருவின் தாயாரின் தலையை மொட்டையடிக்க வேண்டும். இதனால் மனதின் குழப்பம் நீங்கவில்லை.
Scroll to Top
slot gacor https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.net/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://e-learning.akperakbid-bhaktihusada.ac.id/storages/gacor/
https://siakba.kpu-mamuju.go.id/summer/gcr/
slot gacor https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.net/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://e-learning.akperakbid-bhaktihusada.ac.id/storages/gacor/
https://siakba.kpu-mamuju.go.id/summer/gcr/