Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib Tamil Page 1040

Page 1040

ਸਰਬ ਨਿਰੰਜਨ ਪੁਰਖੁ ਸੁਜਾਨਾ ॥ அந்த நிரஞ்சன் பரம்புருஷ் மிகவும் புத்திசாலி, எங்கும் நிறைந்தவர்.
ਅਦਲੁ ਕਰੇ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਸਮਾਨਾ ॥ அது அனைத்து உயிர்களுக்கும் நீதி செய்கிறது மற்றும் குருவின் அறிவின் மூலம் அதன் சாதனை சாத்தியமாகும்.
ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਲੈ ਗਰਦਨਿ ਮਾਰੇ ਹਉਮੈ ਲੋਭੁ ਚੁਕਾਇਆ ॥੬॥ காமம், கோபம் ஆகியவற்றை கழுத்தில் பிடித்து அழித்து விடுகிறான் பெருமையை அழிக்கிறது.
ਸਚੈ ਥਾਨਿ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰਾ ॥ உருவமற்ற கடவுள் உண்மையான இடத்தில் வசிக்கிறார்
ਆਪਿ ਪਛਾਣੈ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰਾ ॥ வார்த்தையைச் சிந்திப்பவன் சுயத்தை அடையாளம் கண்டு கொள்கிறான்.
ਸਚੈ ਮਹਲਿ ਨਿਵਾਸੁ ਨਿਰੰਤਰਿ ਆਵਣ ਜਾਣੁ ਚੁਕਾਇਆ ॥੭॥ இவ்வாறே உயிர்கள் உண்மையான வீட்டில் வசிக்கின்றன மற்றும் அவரது இயக்கங்கள் இல்லாமல் போய்விடும்.
ਨਾ ਮਨੁ ਚਲੈ ਨ ਪਉਣੁ ਉਡਾਵੈ ॥ அந்த யோகியின் மனம் அங்கும் இங்கும் அலைவதில்லை, காம காற்றினால் அடித்துச் செல்லப்படுவதில்லை.
ਜੋਗੀ ਸਬਦੁ ਅਨਾਹਦੁ ਵਾਵੈ ॥ மனதில் எல்லையற்ற வார்த்தைகளை விளையாடிக்கொண்டே இருக்கும் யோகி.
ਪੰਚ ਸਬਦ ਝੁਣਕਾਰੁ ਨਿਰਾਲਮੁ ਪ੍ਰਭਿ ਆਪੇ ਵਾਇ ਸੁਣਾਇਆ ॥੮॥ ஐந்து விதமான முடிவில்லா ஒலிகள் அவன் மனதில் ஒலித்துக் கொண்டே இருக்கும். மேலும் இறைவனே வார்த்தை விளையாடியுள்ளார்
ਭਉ ਬੈਰਾਗਾ ਸਹਜਿ ਸਮਾਤਾ ॥ மனதில் பயமும் நம்பிக்கையும் கொண்ட ஒருவன், ஒதுங்கி, எளிதில் அதில் உள்வாங்கப்படுகிறான்.
ਹਉਮੈ ਤਿਆਗੀ ਅਨਹਦਿ ਰਾਤਾ ॥ அகங்காரத்தை கைவிட்டு, அவர் எல்லையற்ற ஒலியில் மூழ்கி இருக்கிறார்
ਅੰਜਨੁ ਸਾਰਿ ਨਿਰੰਜਨੁ ਜਾਣੈ ਸਰਬ ਨਿਰੰਜਨੁ ਰਾਇਆ ॥੯॥ அறிவின் அஞ்சனத்தைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், நிரஞ்சன் பரமேஷ்வர் எங்கும் நிறைந்திருப்பதை அவர் அறிவார்.
ਦੁਖ ਭੈ ਭੰਜਨੁ ਪ੍ਰਭੁ ਅਬਿਨਾਸੀ ॥ அழியாத இறைவன் எல்லா துக்கத்தையும், பயத்தையும் நீக்குபவர்.
ਰੋਗ ਕਟੇ ਕਾਟੀ ਜਮ ਫਾਸੀ ॥ அனைத்து நோய்களையும் எமனையும் தூக்கிலிட்டார்.
ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋ ਭਉ ਭੰਜਨੁ ਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਪਾਇਆ ॥੧੦॥ ஹே நானக்! எனவே கர்த்தர் அஞ்சத்தக்கவர் மற்றும் குருவைச் சந்தித்தால்தான் அவனைக் கண்டுபிடிக்க முடியும்.
ਕਾਲੈ ਕਵਲੁ ਨਿਰੰਜਨੁ ਜਾਣੈ ॥ நிரஞ்சனை அறிந்தவன் காலத்தின் பயத்தையும் தின்றான்.
ਬੂਝੈ ਕਰਮੁ ਸੁ ਸਬਦੁ ਪਛਾਣੈ ॥ இறைவனின் அருளைப் புரிந்துகொள்பவன், வார்த்தையை அறிந்து கொள்கிறான்.
ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪਿ ਪਛਾਣੈ ਸਭੁ ਤਿਸ ਕਾ ਚੋਜੁ ਸਬਾਇਆ ॥੧੧॥ கடவுள் தாமே அறிந்தவர் மற்றும் அங்கீகரிக்கிறார், எல்லாமே அவருடைய நாடகம்.
ਆਪੇ ਸਾਹੁ ਆਪੇ ਵਣਜਾਰਾ ॥ அவரே பணம் கொடுப்பவர் மற்றும் வஞ்சரா
ਆਪੇ ਪਰਖੇ ਪਰਖਣਹਾਰਾ ॥ தன்னை ஆராய்பவன் சோதிப்பான்.
ਆਪੇ ਕਸਿ ਕਸਵਟੀ ਲਾਏ ਆਪੇ ਕੀਮਤਿ ਪਾਇਆ ॥੧੨॥ அவரே விலையை மதிப்பிடுகிறார்
ਆਪਿ ਦਇਆਲਿ ਦਇਆ ਪ੍ਰਭਿ ਧਾਰੀ ॥ இரக்கமுள்ள இறைவன் தாமே அனைவர் மீதும் கருணை காட்டுவான்
ਘਟਿ ਘਟਿ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਬਨਵਾਰੀ ॥ அது எல்லாவற்றிலும் வியாபித்திருக்கிறது.
ਪੁਰਖੁ ਅਤੀਤੁ ਵਸੈ ਨਿਹਕੇਵਲੁ ਗੁਰ ਪੁਰਖੈ ਪੁਰਖੁ ਮਿਲਾਇਆ ॥੧੩॥ மாயாதித் பரம்புருஷ் காமம் மற்றும் அந்த உன்னதமான மனிதருடன் குரு என்ற பெரியவர் மட்டுமே ஐக்கியமாகிறார்.
ਪ੍ਰਭੁ ਦਾਨਾ ਬੀਨਾ ਗਰਬੁ ਗਵਾਏ ॥ புத்திசாலி இறைவன் எல்லா பெருமையையும் அழித்து விடுகிறான்
ਦੂਜਾ ਮੇਟੈ ਏਕੁ ਦਿਖਾਏ ॥ இருமையைத் துடைத்து, தன் வடிவத்தையே நம்மைப் பார்க்க வைக்கிறார்.
ਆਸਾ ਮਾਹਿ ਨਿਰਾਲਮੁ ਜੋਨੀ ਅਕੁਲ ਨਿਰੰਜਨੁ ਗਾਇਆ ॥੧੪॥ அகுல் நிரஞ்சனை பெருமைப்படுத்திய மனிதர், நம்பிக்கையில் கூட அவர் ஒதுங்கியே இருக்கிறார்
ਹਉਮੈ ਮੇਟਿ ਸਬਦਿ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ॥ அகந்தையை துடைத்து, இறுதி மகிழ்ச்சியை வார்த்தையால் அடைகிறது.
ਆਪੁ ਵੀਚਾਰੇ ਗਿਆਨੀ ਸੋਈ ॥ சிந்திக்கும் ஒருவர், அவன் புத்திசாலி.
ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਜਸੁ ਹਰਿ ਗੁਣ ਲਾਹਾ ਸਤਸੰਗਤਿ ਸਚੁ ਫਲੁ ਪਾਇਆ ॥੧੫॥੨॥੧੯॥ ஹே நானக்! கடவுளின் மகிமையையும் துதியையும் பாடினால் மட்டுமே உண்மையான பலன்கள் கிடைக்கும். நல்ல நிறுவனத்தில்தான் உண்மையான பழம் கிடைக்கும்
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥ மரு மஹாலா 1॥
ਸਚੁ ਕਹਹੁ ਸਚੈ ਘਰਿ ਰਹਣਾ ॥ நீங்கள் ஒரு உண்மையான வீட்டில் வாழ விரும்பினால், எப்போதும் உண்மையைப் பேசுங்கள்.
ਜੀਵਤ ਮਰਹੁ ਭਵਜਲੁ ਜਗੁ ਤਰਣਾ ॥ நீங்கள் உலகப் பெருங்கடலில் நீந்த விரும்பினால், உயிருடன் இறக்கவும், அதாவது வாழ்க்கையிலிருந்து விடுபடவும்.
ਗੁਰੁ ਬੋਹਿਥੁ ਗੁਰੁ ਬੇੜੀ ਤੁਲਹਾ ਮਨ ਹਰਿ ਜਪਿ ਪਾਰਿ ਲੰਘਾਇਆ ॥੧॥ குரு என்பது கப்பல், படகு மற்றும் துல்ஹா ஹே மனமே! கடவுளைப் பாடுவதன் மூலம் உலகப் பெருங்கடலைக் கடக்க முடியும்.
ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ ਲੋਭ ਬਿਨਾਸਨੁ ॥ பெருமை, பாசம், பேராசை ஆகியவற்றை அழிப்பவன்,
ਨਉ ਦਰ ਮੁਕਤੇ ਦਸਵੈ ਆਸਨੁ ॥ உடல் வடிவில் ஒன்பது கதவுகளிலிருந்தும் விடுபட்டு பத்தாவது வாசலில் அமர்ந்து கொள்கிறார்.
ਊਪਰਿ ਪਰੈ ਪਰੈ ਅਪਰੰਪਰੁ ਜਿਨਿ ਆਪੇ ਆਪੁ ਉਪਾਇਆ ॥੨॥ எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக கடவுளுக்கு அப்பாற்பட்டது முதன்மையானது, சுயமாக உள்ளது
ਗੁਰਮਤਿ ਲੇਵਹੁ ਹਰਿ ਲਿਵ ਤਰੀਐ ॥ குருவின் போதனைகளை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள்.
ਅਕਲੁ ਗਾਇ ਜਮ ਤੇ ਕਿਆ ਡਰੀਐ ॥ கடவுளைப் புகழ்ந்து எமனுக்கு பயப்பட என்ன இருக்கிறது.
ਜਤ ਜਤ ਦੇਖਉ ਤਤ ਤਤ ਤੁਮ ਹੀ ਅਵਰੁ ਨ ਦੁਤੀਆ ਗਾਇਆ ॥੩॥ அட கடவுளே! நான் எங்கு பார்த்தாலும், நீங்கள் மட்டுமே அங்கு இருக்கிறீர்கள், உங்களைத் தவிர வேறு யாரும் பாராட்டப்படவில்லை.
ਸਚੁ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਸਚੁ ਹੈ ਸਰਣਾ ॥ ஹரியின் நாமம் சத்தியம், அவனுடைய அடைக்கலமும் நித்தியமானது.
ਸਚੁ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਜਿਤੈ ਲਗਿ ਤਰਣਾ ॥ குருவின் வார்த்தையும் உண்மை, அதன் மூலம் உலகப் பெருங்கடலைக் கடக்க முடியும்.
ਅਕਥੁ ਕਥੈ ਦੇਖੈ ਅਪਰੰਪਰੁ ਫੁਨਿ ਗਰਭਿ ਨ ਜੋਨੀ ਜਾਇਆ ॥੪॥ சொல்ல முடியாத இறைவனைப் பற்றி பேசுபவர், அந்த எல்லையில்லாததைக் கண்டு அவன் மீண்டும் கருவறைக்குச் செல்வதில்லை.
ਸਚ ਬਿਨੁ ਸਤੁ ਸੰਤੋਖੁ ਨ ਪਾਵੈ ॥ சத்திய நாமம் இல்லாமல் உண்மையும் திருப்தியும் அடைய முடியாது;
ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਮੁਕਤਿ ਨ ਆਵੈ ਜਾਵੈ ॥ குரு இல்லாமல் விடுதலை இல்லை, ஆன்மா இயக்கத்தில் இருக்கும்
ਮੂਲ ਮੰਤ੍ਰੁ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਰਸਾਇਣੁ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ॥੫॥ ஹே நானக்! இறைவனின் பெயர் அனைத்து மந்திரங்களுக்கும், சாறுகளுக்கும் ஆதாரம் இதனாலேயே பரிபூரண கடவுள் காணப்படுகிறார்.
Scroll to Top
slot gacor https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/
slot gacor https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/