Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib Tamil Page 1037

Page 1037

ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਇ ਸੁ ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਣੈ ਮਾਨੈ ਹੁਕਮੁ ਸਮਾਇਦਾ ॥੯॥ குருமுகன் ஒருவன், அவர் மட்டுமே கடவுளின் கட்டளையை அங்கீகரித்து அதற்குக் கீழ்ப்படிந்து தனது வரிசையில் இணைகிறார்.
ਹੁਕਮੇ ਆਇਆ ਹੁਕਮਿ ਸਮਾਇਆ ॥ ஒவ்வொரு உயிரும் இறைவனின் கட்டளைப்படி பிறக்கிறது உத்தரவின்படி அதில் இணைக்கப்பட்டது.
ਹੁਕਮੇ ਦੀਸੈ ਜਗਤੁ ਉਪਾਇਆ ॥ கண்ணுக்குப் புலப்படும் உலகம் முழுவதும் அவனுடைய கட்டளையால்தான் உண்டானது.
ਹੁਕਮੇ ਸੁਰਗੁ ਮਛੁ ਪਇਆਲਾ ਹੁਕਮੇ ਕਲਾ ਰਹਾਇਦਾ ॥੧੦॥ அவரது கட்டளையின் கீழ், சொர்க்கம், மரணம் மற்றும் நரகம் உருவாக்கப்பட்டன கட்டளைப்படி அவர்களில் அதிகாரத்தை நிறுவினார்
ਹੁਕਮੇ ਧਰਤੀ ਧਉਲ ਸਿਰਿ ਭਾਰੰ ॥ கடவுளின் ஆணைப்படி, மதம் என்ற வடிவில் கொடி பூமியின் பாரத்தைத் தன் தலையில் சுமந்திருக்கிறது.
ਹੁਕਮੇ ਪਉਣ ਪਾਣੀ ਗੈਣਾਰੰ ॥ காற்றும் நீரும் அவனது கட்டளையால் மட்டுமே செயல்படுகின்றன.
ਹੁਕਮੇ ਸਿਵ ਸਕਤੀ ਘਰਿ ਵਾਸਾ ਹੁਕਮੇ ਖੇਲ ਖੇਲਾਇਦਾ ॥੧੧॥ சிவன் (ஜீவசக்தியின் (மாய வீட்டில் அவரது ஆணைப்படி வசித்து வந்தார் வாழ்க்கை ஒழுங்கின் விளையாட்டை விளையாடுகிறது
ਹੁਕਮੇ ਆਡਾਣੇ ਆਗਾਸੀ ॥ வானத்தின் விரிவு கட்டளையிடுகிறது.
ਹੁਕਮੇ ਜਲ ਥਲ ਤ੍ਰਿਭਵਣ ਵਾਸੀ ॥ மூவுலகிலும் வசிப்பவர்கள் நீரிலும் நிலத்திலும் அவருடைய கட்டளைப்படி வாழ்கிறார்கள்.
ਹੁਕਮੇ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਸਦਾ ਫੁਨਿ ਹੁਕਮੇ ਦੇਖਿ ਦਿਖਾਇਦਾ ॥੧੨॥ அவரது உத்தரவின் பேரில் அந்த உயிரினம் சாஸ்-கிராஸை எடுத்துக்கொள்கிறது கட்டளையில் மட்டுமே பார்க்கிறது மற்றும் காட்டுகிறது
ਹੁਕਮਿ ਉਪਾਏ ਦਸ ਅਉਤਾਰਾ ॥ கடவுளின் கட்டளையின் கீழ், பத்து அவதாரங்கள் (மச்சா, கச்ச, வராஹ, நரசிம்ம, வாமன, ராமர், கிருஷ்ணர், பரசுராமர் போன்றவை) பிறந்தன.
ਦੇਵ ਦਾਨਵ ਅਗਣਤ ਅਪਾਰਾ ॥ எண்ணிலடங்கா தேவர்களும் அசுரர்களும் கட்டளைப்படி படைக்கப்பட்டார்கள்.
ਮਾਨੈ ਹੁਕਮੁ ਸੁ ਦਰਗਹ ਪੈਝੈ ਸਾਚਿ ਮਿਲਾਇ ਸਮਾਇਦਾ ॥੧੩॥ அவரது கட்டளைக்குக் கீழ்ப்படிபவர் அவரது நீதிமன்றத்தில் பெருமைக்குரியவராக மாறுகிறார் முழுமையான உண்மையுடன் இணைகிறது.
ਹੁਕਮੇ ਜੁਗ ਛਤੀਹ ਗੁਦਾਰੇ ॥ ஆணைப்படி, கடவுள் பூஜ்ஜிய சமாதியில் முப்பத்தாறு யுகங்களைக் கழித்தார்.
ਹੁਕਮੇ ਸਿਧ ਸਾਧਿਕ ਵੀਚਾਰੇ ॥ சிந்தனைமிக்க சாதனையாளர்கள் அவருடைய ஆணையால்தான் பிறக்கிறார்கள்.
ਆਪਿ ਨਾਥੁ ਨਥੀ ਸਭ ਜਾ ਕੀ ਬਖਸੇ ਮੁਕਤਿ ਕਰਾਇਦਾ ॥੧੪॥ அவர் பிரபஞ்சத்தின் எஜமானர் மற்றும் அனைத்தும் அவரது கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது. அவர் விரும்பியவரை விடுவிக்கிறார்
ਕਾਇਆ ਕੋਟੁ ਗੜੈ ਮਹਿ ਰਾਜਾ ॥ உடலைப் போன்ற கோட்டையில் மனமே அரசன்.
ਨੇਬ ਖਵਾਸ ਭਲਾ ਦਰਵਾਜਾ ॥ செயல் உறுப்புகளும் அறிவின் உறுப்புகளும் அதன் துணை மற்றும் சிறப்புப் பணியாளர்கள் மற்றும் வாய் அதன் கதவு.
ਮਿਥਿਆ ਲੋਭੁ ਨਾਹੀ ਘਰਿ ਵਾਸਾ ਲਬਿ ਪਾਪਿ ਪਛੁਤਾਇਦਾ ॥੧੫॥ ஆனால் தவறான பேராசையால், ஆன்மா உண்மையான வீட்டில் தங்காது, பேராசை, பாவம் காரணமாக வருந்துகிறது.
ਸਤੁ ਸੰਤੋਖੁ ਨਗਰ ਮਹਿ ਕਾਰੀ ॥ உண்மையும் திருப்தியும் உடலின் நகரத்தில் அதிகாரிகளாகும்.
ਜਤੁ ਸਤੁ ਸੰਜਮੁ ਸਰਣਿ ਮੁਰਾਰੀ ॥ அறம், அறம், தன்னடக்கம் ஆகியவற்றால் கடவுளின் தங்குமிடம் செல்ல மன வடிவில் அரசனைத் தூண்டுபவர்கள்.
ਨਾਨਕ ਸਹਜਿ ਮਿਲੈ ਜਗਜੀਵਨੁ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਪਤਿ ਪਾਇਦਾ ॥੧੬॥੪॥੧੬॥ ஹே நானக்! கடவுள் இயற்கையாகவே காணப்படுகிறார் குரு என்ற சொல்லின் மூலம்தான் உயிரினம் மரியாதை பெறுகிறது
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥ மரு மஹாலா 1॥
ਸੁੰਨ ਕਲਾ ਅਪਰੰਪਰਿ ਧਾਰੀ ॥ கடவுள் முதலில் பூஜ்ஜிய கல்லறையை எடுத்தார்.
ਆਪਿ ਨਿਰਾਲਮੁ ਅਪਰ ਅਪਾਰੀ ॥ அவரே எல்லையற்றுப் பிரிந்திருந்தார்.
ਆਪੇ ਕੁਦਰਤਿ ਕਰਿ ਕਰਿ ਦੇਖੈ ਸੁੰਨਹੁ ਸੁੰਨੁ ਉਪਾਇਦਾ ॥੧॥ அவனே இயற்கையைப் படைத்து பார்க்கிறான். பூஜ்ஜியம் கல்லறையில் உள்ள பூஜ்ஜியத்திலிருந்து அனைத்தையும் உருவாக்குகிறது.
ਪਉਣੁ ਪਾਣੀ ਸੁੰਨੈ ਤੇ ਸਾਜੇ ॥ ஒன்றுமில்லாமல் காற்றையும் நீரையும் படைத்தார்.
ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਉਪਾਇ ਕਾਇਆ ਗੜ ਰਾਜੇ ॥ பிரபஞ்சத்தைப் படைத்த பிறகு, உடல் போன்ற கோட்டையில் மனம் போன்ற அரசனைப் படைத்தார்.
ਅਗਨਿ ਪਾਣੀ ਜੀਉ ਜੋਤਿ ਤੁਮਾਰੀ ਸੁੰਨੇ ਕਲਾ ਰਹਾਇਦਾ ॥੨॥ அட கடவுளே ! நீங்கள் நெருப்பு, நீர் மற்றும் வாழ்வில் ஒளி மற்றும் அனைத்து சக்தியும் பூஜ்ஜியத்தில் நிலைப்படுத்தப்படுகிறது.
ਸੁੰਨਹੁ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਿਸਨੁ ਮਹੇਸੁ ਉਪਾਏ ॥ பிரம்மா, விஷ்ணு, மகேஷ் ஆகியோர் ஒன்றுமில்லாமல் படைக்கப்பட்டார்கள்.
ਸੁੰਨੇ ਵਰਤੇ ਜੁਗ ਸਬਾਏ ॥ அனைத்து வயதினரும் வெற்றிடத்தில் கடந்தனர்.
ਇਸੁ ਪਦ ਵੀਚਾਰੇ ਸੋ ਜਨੁ ਪੂਰਾ ਤਿਸੁ ਮਿਲੀਐ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਇਦਾ ॥੩॥ இந்த இடுகையை கருத்தில் கொண்ட நபர், அவர் முழு அறிவாளி மற்றும் அவரை சந்திப்பதன் மூலம் குழப்பம் நீங்கும்.
ਸੁੰਨਹੁ ਸਪਤ ਸਰੋਵਰ ਥਾਪੇ ॥ கடவுள் ஒன்றுமில்லாமல் ஏழு ஏரிகளை (ஐந்து புலன்கள், மனம்-புத்தி) படைத்தார்.
ਜਿਨਿ ਸਾਜੇ ਵੀਚਾਰੇ ਆਪੇ ॥ அதை உருவாக்கியவர், அவரே அவர்களைப் பற்றி சிந்திக்கிறார்.
ਤਿਤੁ ਸਤ ਸਰਿ ਮਨੂਆ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਵੈ ਫਿਰਿ ਬਾਹੁੜਿ ਜੋਨਿ ਨ ਪਾਇਦਾ ॥੪॥ இந்த ஏழு ஏரிகளில் மனம் குளிக்கும் குர்முக், அவர் பின்வாங்குவதில்லை.
ਸੁੰਨਹੁ ਚੰਦੁ ਸੂਰਜੁ ਗੈਣਾਰੇ ॥ அவர் சந்திரன், சூரியன் மற்றும் வானம் ஆகியவற்றை ஒன்றுமில்லாமல் படைத்தார்
ਤਿਸ ਕੀ ਜੋਤਿ ਤ੍ਰਿਭਵਣ ਸਾਰੇ ॥ அவரது ஒளி மூன்று உலகங்களிலும் பரவியுள்ளது
ਸੁੰਨੇ ਅਲਖ ਅਪਾਰ ਨਿਰਾਲਮੁ ਸੁੰਨੇ ਤਾੜੀ ਲਾਇਦਾ ॥੫॥ அலக், அளவிட முடியாத அக்கறையற்ற கடவுளே வெற்றிடத்தில் அடங்கியுள்ளார் ஒரு கல்லறையை பூஜ்ஜியத்தில் மட்டுமே வைக்கிறது.
ਸੁੰਨਹੁ ਧਰਤਿ ਅਕਾਸੁ ਉਪਾਏ ॥ ஒன்றுமில்லாதவற்றிலிருந்து பூமியையும் வானத்தையும் படைத்தார்
ਬਿਨੁ ਥੰਮਾ ਰਾਖੇ ਸਚੁ ਕਲ ਪਾਏ ॥ ஒரு தூண் இல்லாமல், அது அதன் சத்தியத்தின் சக்தியால் நிறுவப்பட்டது.
ਤ੍ਰਿਭਵਣ ਸਾਜਿ ਮੇਖੁਲੀ ਮਾਇਆ ਆਪਿ ਉਪਾਇ ਖਪਾਇਦਾ ॥੬॥ மூன்று உலகங்களையும் படைத்து மாயை என்ற கயிற்றால் பிணைத்தார். அவனே படைத்து அழிக்கிறான்
ਸੁੰਨਹੁ ਖਾਣੀ ਸੁੰਨਹੁ ਬਾਣੀ ॥ ஒன்றுமில்லாததிலிருந்து உயிரினங்களின் தோற்றத்திற்கான நான்கு ஆதாரங்கள் தோன்றின நான்கு குரல்களும் ஒன்றுமில்லாமல் வெளிவந்தன.
ਸੁੰਨਹੁ ਉਪਜੀ ਸੁੰਨਿ ਸਮਾਣੀ ॥ இவை அனைத்தும் ஒன்றுமில்லாததில் இருந்து தோன்றி ஒன்றுமில்லாத நிலையில் இணைந்தன.
ਉਤਭੁਜੁ ਚਲਤੁ ਕੀਆ ਸਿਰਿ ਕਰਤੈ ਬਿਸਮਾਦੁ ਸਬਦਿ ਦੇਖਾਇਦਾ ॥੭॥ செய்பவர் தனது வார்த்தைகளால் தாவரங்களை உருவாக்கி அற்புதமான செயலைக் காட்டியுள்ளார்.
ਸੁੰਨਹੁ ਰਾਤਿ ਦਿਨਸੁ ਦੁਇ ਕੀਏ ॥ அவர் இரவும்-பகலும் இரண்டையும் ஒன்றுமில்லாமல் படைத்தார்
ਓਪਤਿ ਖਪਤਿ ਸੁਖਾ ਦੁਖ ਦੀਏ ॥ இதனாலேயே உயிர்களுக்கு பிறப்பு-இறப்பு, துக்கம், இன்பம் ஆகியன வழங்கப்பட்டுள்ளன.
ਸੁਖ ਦੁਖ ਹੀ ਤੇ ਅਮਰੁ ਅਤੀਤਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਿਜ ਘਰੁ ਪਾਇਦਾ ॥੮॥ சுகமும் துக்கமும் இல்லாததால் குருமுகன் அழியாதவன். அவர் தனது உண்மையான வீட்டில் ஒரு இடத்தைக் கண்டார்.
Scroll to Top
slot gacor https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/
slot gacor https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/