Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib Korean Page 74

Page 74

ਸੁਣਿ ਗਲਾ ਗੁਰ ਪਹਿ ਆਇਆ ॥ 전문가의 제자들로부터 들은 후, 저는 그 전문가에게 왔습니다
ਨਾਮੁ ਦਾਨੁ ਇਸਨਾਨੁ ਦਿੜਾਇਆ ॥ 전문가는 내가 이름, 자선 및 목욕을 결정하게했다
ਸਭੁ ਮੁਕਤੁ ਹੋਆ ਸੈਸਾਰੜਾ ਨਾਨਕ ਸਚੀ ਬੇੜੀ ਚਾੜਿ ਜੀਉ ॥੧੧॥ 오, 나낙! 전 세계가 이름의 진정한 배에 탑승하여 저장되었습니다. 11
ਸਭ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਸੇਵੇ ਦਿਨੁ ਰਾਤਿ ਜੀਉ ॥ 주! 모든 창조는 당신의 서비스의 유익한 낮과 밤입니다
ਦੇ ਕੰਨੁ ਸੁਣਹੁ ਅਰਦਾਸਿ ਜੀਉ ॥ 오 신이시여! 귀에 귀를 기울이고 기도를 들으십시오
ਠੋਕਿ ਵਜਾਇ ਸਭ ਡਿਠੀਆ ਤੁਸਿ ਆਪੇ ਲਇਅਨੁ ਛਡਾਇ ਜੀਉ ॥੧੨॥ 나는 모든 사람들이 잘 결정하는 것을 보았다. 오직 오직 너희만이 자신의 행복으로 존재들에게 구원을 준다. 12
ਹੁਣਿ ਹੁਕਮੁ ਹੋਆ ਮਿਹਰਵਾਣ ਦਾ ॥ 이제 경건한 신의 질서가 발행되었습니다
ਪੈ ਕੋਇ ਨ ਕਿਸੈ ਰਞਾਣਦਾ ॥ 아무도 슬퍼하지 않습니다
ਸਭ ਸੁਖਾਲੀ ਵੁਠੀਆ ਇਹੁ ਹੋਆ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜੁ ਜੀਉ ॥੧੩॥ 온 세상이 행복하게 살고 있습니다. 왜냐하면 지금 사트빅 왕국이 이곳에 세워졌기 때문입니다. 13.
ਝਿੰਮਿ ਝਿੰਮਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਵਰਸਦਾ ॥ 사티구루는 구름처럼 꿀을 샤워하고 있습니다
ਬੋਲਾਇਆ ਬੋਲੀ ਖਸਮ ਦਾ ॥ 나는 하나님께서 나를 부르신 대로 말한다
ਬਹੁ ਮਾਣੁ ਕੀਆ ਤੁਧੁ ਉਪਰੇ ਤੂੰ ਆਪੇ ਪਾਇਹਿ ਥਾਇ ਜੀਉ ॥੧੪॥ 오 제공자! 저는 여러분을 자랑스럽게 생각합니다 |. 당신은 자신이 내 증서를 지정하고 그들을 성공 14
ਤੇਰਿਆ ਭਗਤਾ ਭੁਖ ਸਦ ਤੇਰੀਆ ॥ 주! 당신의 신봉자들은 항상 당신의 비전을 갈망합니다
ਹਰਿ ਲੋਚਾ ਪੂਰਨ ਮੇਰੀਆ ॥ 주! 원하는 소망을 실현하십시오
ਦੇਹੁ ਦਰਸੁ ਸੁਖਦਾਤਿਆ ਮੈ ਗਲ ਵਿਚਿ ਲੈਹੁ ਮਿਲਾਇ ਜੀਉ ॥੧੫॥ 아, 이것은 기쁨입니다! 시현을 내게 주고 목구멍으로 나를 붙잡으십시오. 15
ਤੁਧੁ ਜੇਵਡੁ ਅਵਰੁ ਨ ਭਾਲਿਆ ॥ 나는 당신만큼 위대한 사람이 없다
ਤੂੰ ਦੀਪ ਲੋਅ ਪਇਆਲਿਆ ॥ 당신은 지구, 하늘과 기이에 넓은
ਤੂੰ ਥਾਨਿ ਥਨੰਤਰਿ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਚੁ ਅਧਾਰੁ ਜੀਉ ॥੧੬॥ 당신의 빛은 일곱 섬과 경연에서 전송됩니다. 오, 나낙! 신도들은 하나님의 지지를 받고 있습니다. 16
ਹਉ ਗੋਸਾਈ ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨੜਾ ॥ 나는 주님주님의 작은 레슬링 선수이다
ਮੈ ਗੁਰ ਮਿਲਿ ਉਚ ਦੁਮਾਲੜਾ ॥ 전문가를 만난 후, 나는 고액 처벌을 받았다
ਸਭ ਹੋਈ ਛਿੰਝ ਇਕਠੀਆ ਦਯੁ ਬੈਠਾ ਵੇਖੈ ਆਪਿ ਜੀਉ ॥੧੭॥ 내 레슬링을 보기 위해 안경 관찰자의 군중이 모여 자비로운 하나님 자신 앉아보고있다. 17
ਵਾਤ ਵਜਨਿ ਟੰਮਕ ਭੇਰੀਆ ॥ 경기장에서 는 바제, 나가다, 투티가 연주됩니다
ਮਲ ਲਥੇ ਲੈਦੇ ਫੇਰੀਆ ॥ 레슬링 선수들은 경기장에 들어와 주위를 돌고 있습니다
ਨਿਹਤੇ ਪੰਜਿ ਜੁਆਨ ਮੈ ਗੁਰ ਥਾਪੀ ਦਿਤੀ ਕੰਡਿ ਜੀਉ ॥੧੮॥ 나는 다섯 명의 청남(일, 분노, 탐욕, 탐욕, 자아)을 단독으로 물리쳤고, 전문가는 제게 축복을 주었습니다. 18
ਸਭ ਇਕਠੇ ਹੋਇ ਆਇਆ ॥ 모든 살아 있는 존재들은 세상에 태어나고 모였습니다
ਘਰਿ ਜਾਸਨਿ ਵਾਟ ਵਟਾਇਆ ॥ 그들은 다른 형태로 머물며 집에서 사람들에게 갈 것입니다.
ਗੁਰਮੁਖਿ ਲਾਹਾ ਲੈ ਗਏ ਮਨਮੁਖ ਚਲੇ ਮੂਲੁ ਗਵਾਇ ਜੀਉ ॥੧੯॥ 구르무크 남은 자본의 이익을 얻어갈 것이고, 만무크는 원래의 이익을 잃게 될 것이다. 19
ਤੂੰ ਵਰਨਾ ਚਿਹਨਾ ਬਾਹਰਾ ॥ 주! 색상이나 기호가 없습니다.
ਹਰਿ ਦਿਸਹਿ ਹਾਜਰੁ ਜਾਹਰਾ ॥ 하나님은 모든 사람에게 시현을 주시합니다
ਸੁਣਿ ਸੁਣਿ ਤੁਝੈ ਧਿਆਇਦੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਤੇ ਗੁਣਤਾਸੁ ਜੀਉ ॥੨੦॥ 오 자질의 창고! 오 하나님! 당신의 신도들은 끊임없이 당신의 찬양을 듣고, 당신을 예배하며, 자신의 색깔에 몰두한다. 20
ਮੈ ਜੁਗਿ ਜੁਗਿ ਦਯੈ ਸੇਵੜੀ ॥ 저는 모든 시대를 경배해 왔습니다
ਗੁਰਿ ਕਟੀ ਮਿਹਡੀ ਜੇਵੜੀ ॥ 전문가는 마야 반단의 족쇄를 차단했다
ਹਉ ਬਾਹੁੜਿ ਛਿੰਝ ਨ ਨਚਊ ਨਾਨਕ ਅਉਸਰੁ ਲਧਾ ਭਾਲਿ ਜੀਉ ॥੨੧॥੨॥੨੯॥ 나는 다시 폭동을 다시 세계의 경기장에 가지 않을 것이다, 오 나낙 때문에! 저는 그 사람의 진정한 가치를 알면 사람의 삶을 의미있게 만들었습니다. 21. 2. 29
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ 하나님은 사구의 은혜로 찾을 수 있는 사람이다
ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਪਹਰੇ ਘਰੁ ੧ ॥ 스리라구 마할라 1 파하레 가루
ਪਹਿਲੈ ਪਹਰੈ ਰੈਣਿ ਕੈ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿਤ੍ਰਾ ਹੁਕਮਿ ਪਇਆ ਗਰਭਾਸਿ ॥ 오, 내 친구! 하나님의 순서에 따라, 삶의 밤의 첫 번째 시간에, 생물은 어머니의 자궁에 온다
ਉਰਧ ਤਪੁ ਅੰਤਰਿ ਕਰੇ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿਤ੍ਰਾ ਖਸਮ ਸੇਤੀ ਅਰਦਾਸਿ ॥ 오, 내 친구! 그는 자궁에 거꾸로 매달려 참회를하고 하나님 앞에서 기도계속한다
ਖਸਮ ਸੇਤੀ ਅਰਦਾਸਿ ਵਖਾਣੈ ਉਰਧ ਧਿਆਨਿ ਲਿਵ ਲਾਗਾ ॥ 그는 거꾸로 매달려 하나님의 관심에 surti를 둔다
ਨਾ ਮਰਜਾਦੁ ਆਇਆ ਕਲਿ ਭੀਤਰਿ ਬਾਹੁੜਿ ਜਾਸੀ ਨਾਗਾ ॥ 그는 의식의 존엄성없이 세상에 알몸으로 와서 사후 알몸으로 간다
ਜੈਸੀ ਕਲਮ ਵੁੜੀ ਹੈ ਮਸਤਕਿ ਤੈਸੀ ਜੀਅੜੇ ਪਾਸਿ ॥ 비다타가 카르마에 따라 생물의 머리에 그려진 운명선에 따르면, 그는 행복과 슬픔을 얻는다
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਪਹਿਲੈ ਪਹਰੈ ਹੁਕਮਿ ਪਇਆ ਗਰਭਾਸਿ ॥੧॥ 전문가 나낙 데브 지는 그 생물이 밤의 첫 시간에 하나님의 뜻에 따라 자궁에 들어간다고 말합니다.॥1॥
Scroll to Top
jp1131 https://login-bobabet.net/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://e-learning.akperakbid-bhaktihusada.ac.id/storages/gacor/
https://siakba.kpu-mamuju.go.id/summer/gcr/
jp1131 https://login-bobabet.net/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://e-learning.akperakbid-bhaktihusada.ac.id/storages/gacor/
https://siakba.kpu-mamuju.go.id/summer/gcr/