Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib Korean Page 642

Page 642

ਮਨ ਕਾਮਨਾ ਤੀਰਥ ਜਾਇ ਬਸਿਓ ਸਿਰਿ ਕਰਵਤ ਧਰਾਏ ॥ 그는 또한 자신의 소원을 위해 순례지로 가고, 또한 톱 아래에 머리를 넣고,
ਮਨ ਕੀ ਮੈਲੁ ਨ ਉਤਰੈ ਇਹ ਬਿਧਿ ਜੇ ਲਖ ਜਤਨ ਕਰਾਏ ॥੩॥ 이 방법으로 수백만 가지 조치를 취하더라도 마음의 먼지는 사라지지 않습니다. 3
ਕਨਿਕ ਕਾਮਿਨੀ ਹੈਵਰ ਗੈਵਰ ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਦਾਨੁ ਦਾਤਾਰਾ ॥ 인간은 기증자가 됨으로써 금, 카냐 (기증), 귀중한 코끼리, 말과 같은 많은 종류의 기부를합니다
ਅੰਨ ਬਸਤ੍ਰ ਭੂਮਿ ਬਹੁ ਅਰਪੇ ਨਹ ਮਿਲੀਐ ਹਰਿ ਦੁਆਰਾ ॥੪॥ 그는 음식, 의복 및 많은 땅을 제공하지만 여전히 이런 식으로 하나님의 문을 찾지 못합니다. 4
ਪੂਜਾ ਅਰਚਾ ਬੰਦਨ ਡੰਡਉਤ ਖਟੁ ਕਰਮਾ ਰਤੁ ਰਹਤਾ ॥ 그는 또한 예배, dandavat pranam, shat-karma에 몰두하지만 여전히
ਹਉ ਹਉ ਕਰਤ ਬੰਧਨ ਮਹਿ ਪਰਿਆ ਨਹ ਮਿਲੀਐ ਇਹ ਜੁਗਤਾ ॥੫॥ 그는 매우 이기적이고 속박에 빠지며, 이러한 속임수로도 하나님을 얻지 못합니다. 5
ਜੋਗ ਸਿਧ ਆਸਣ ਚਉਰਾਸੀਹ ਏ ਭੀ ਕਰਿ ਕਰਿ ਰਹਿਆ ॥ 인간은 이렇게 함으로써 요가와 싯다의 차우라시 아사나를 잃는다
ਵਡੀ ਆਰਜਾ ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ ਜਨਮੈ ਹਰਿ ਸਿਉ ਸੰਗੁ ਨ ਗਹਿਆ ॥੬॥ 장수하더라도 니란카르와의 연합 부족으로 계속해서 방황한다. 6
ਰਾਜ ਲੀਲਾ ਰਾਜਨ ਕੀ ਰਚਨਾ ਕਰਿਆ ਹੁਕਮੁ ਅਫਾਰਾ ॥ 인간은 왕으로 통치하고 큰 부를 창출하며 백성을 다스리고
ਸੇਜ ਸੋਹਨੀ ਚੰਦਨੁ ਚੋਆ ਨਰਕ ਘੋਰ ਕਾ ਦੁਆਰਾ ॥੭॥ 백단향과 향수를 몸에 바르면 아름다운 현자에게 행복을 누리지 만이 모든 즐거움이 그를 지옥으로 밀어 넣습니다. 7
ਹਰਿ ਕੀਰਤਿ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਹੈ ਸਿਰਿ ਕਰਮਨ ਕੈ ਕਰਮਾ ॥ 모든 행동 중 가장 좋은 것은 satsangi에 가입하고 Hari의 찬양을 부르는 것입니다
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਭਇਓ ਪਰਾਪਤਿ ਜਿਸੁ ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲਹਨਾ ॥੮॥ Nanak은 조화의 성취는 또한 전생의 행위에 따라 운명이 쓰여지는 것이라고 말합니다. 8
ਤੇਰੋ ਸੇਵਕੁ ਇਹ ਰੰਗਿ ਮਾਤਾ ॥ 오, 이런! 당신의 하인은 이 색에 푹 빠져 있습니다
ਭਇਓ ਕ੍ਰਿਪਾਲੁ ਦੀਨ ਦੁਖ ਭੰਜਨੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਕੀਰਤਨਿ ਇਹੁ ਮਨੁ ਰਾਤਾ ॥ ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ ॥੧॥੩॥ 가난한 이들의 고통을 멸하시는 하느님께서 내게 친절을 베풀어 주셨기 때문에, 이 마음은 이제 그분을 경배하는 데 몰두하고 있다. 두 번째를 유지하십시오. 1. 3
ਰਾਗੁ ਸੋਰਠਿ ਵਾਰ ਮਹਲੇ ੪ ਕੀ 라구 소르티 전쟁 마할레 4기
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ 신은 사트구루의 은총으로 찾을 수 있는 한 분이시다
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥ 쉴록 마할라 1
ਸੋਰਠਿ ਸਦਾ ਸੁਹਾਵਣੀ ਜੇ ਸਚਾ ਮਨਿ ਹੋਇ ॥ 진리 (신)가 마음에 있다면 Sorthi Ragini는 항상 즐겁습니다
ਦੰਦੀ ਮੈਲੁ ਨ ਕਤੁ ਮਨਿ ਜੀਭੈ ਸਚਾ ਸੋਇ ॥ 그의 이빨에 악이 없고, 그의 마음에 악의가 없으며, 혀가 계속해서 진리를 영화롭게 하십시오
ਸਸੁਰੈ ਪੇਈਐ ਭੈ ਵਸੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਿ ਨਿਸੰਗ ॥ 그녀는 세상과 내세에서 하나님을 두려워하며 두려움 없이 계속해서 사트구루를 섬기고 있습니다
ਪਰਹਰਿ ਕਪੜੁ ਜੇ ਪਿਰ ਮਿਲੈ ਖੁਸੀ ਰਾਵੈ ਪਿਰੁ ਸੰਗਿ ॥ 그녀가 우주의 메이크업을 떠나 사랑하는 사람에게 갈 때, 그녀는 사랑하는 사람과 함께 행복을 누립니다
ਸਦਾ ਸੀਗਾਰੀ ਨਾਉ ਮਨਿ ਕਦੇ ਨ ਮੈਲੁ ਪਤੰਗੁ ॥ 그녀는 항상 그녀의 마음 속에 그녀의 이름으로 장식되어 있으며 그 안에 먼지가 없을 수도 있습니다
ਦੇਵਰ ਜੇਠ ਮੁਏ ਦੁਖਿ ਸਸੂ ਕਾ ਡਰੁ ਕਿਸੁ ॥ 처남과 처남(성장애)이 슬픔으로 죽었을 때 시어머니(마야)에 대한 두려움은 무엇입니까
ਜੇ ਪਿਰ ਭਾਵੈ ਨਾਨਕਾ ਕਰਮ ਮਣੀ ਸਭੁ ਸਚੁ ॥੧॥ 오 나낙이여! 살아있는 영혼이 사랑하는 주님을 좋아한다면 운명이 이마에 빛나고 모든 진실을 봅니다. 1
ਮਃ ੪ ॥ 궁전 4
ਸੋਰਠਿ ਤਾਮਿ ਸੁਹਾਵਣੀ ਜਾ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਢੰਢੋਲੇ ॥ Sorthi Ragini는 살아있는 영혼이 그것을 통해 Hari-Naam을 발견할 때만 아름답게 보입니다
ਗੁਰ ਪੁਰਖੁ ਮਨਾਵੈ ਆਪਣਾ ਗੁਰਮਤੀ ਹਰਿ ਹਰਿ ਬੋਲੇ ॥ 그가 구루를 기쁘게 하고 구루 설교를 통해 계속해서 하나님의 이름을 외치게 하소서
ਹਰਿ ਪ੍ਰੇਮਿ ਕਸਾਈ ਦਿਨਸੁ ਰਾਤਿ ਹਰਿ ਰਤੀ ਹਰਿ ਰੰਗਿ ਚੋਲੇ ॥ 그녀는 밤낮으로 신의 사랑에 끌리고 몸의 드레스는 하리의 사랑에 열중해 버린다
ਹਰਿ ਜੈਸਾ ਪੁਰਖੁ ਨ ਲਭਈ ਸਭੁ ਦੇਖਿਆ ਜਗਤੁ ਮੈ ਟੋਲੇ ॥ 온 세상을 샅샅이 뒤졌지만 하나님과 같은 신은 하나도 발견하지 못했다
ਗੁਰਿ ਸਤਿਗੁਰਿ ਨਾਮੁ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਮਨੁ ਅਨਤ ਨ ਕਾਹੂ ਡੋਲੇ ॥ 구루 (Guru)는 내 마음이 다른 곳으로 방황하지 않도록 내 안에 하나님의 이름을 강화했습니다
ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਹਰਿ ਕਾ ਦਾਸੁ ਹੈ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਗੋਲ ਗੋਲੇ ॥੨॥ 나낙은 신의 종이자 구루-사트구루의 하인들의 종이다. 2
ਪਉੜੀ ॥ 파우리
ਤੂ ਆਪੇ ਸਿਸਟਿ ਕਰਤਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰਿਆ ॥ 오 창조주 하나님! 당신 자신이이 창조의 창조주입니다
ਤੁਧੁ ਆਪੇ ਖੇਲੁ ਰਚਾਇ ਤੁਧੁ ਆਪਿ ਸਵਾਰਿਆ ॥ 당신은 당신 자신이이 세계 게임을 만들었고 당신은 그것을 아름답게 만들었습니다
ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਪਿ ਆਪਿ ਭੋਗਣਹਾਰਿਆ ॥ 당신 자신은 주는 사람이고 행하는 사람이며, 당신은 고통받는 사람입니다
ਸਭੁ ਤੇਰਾ ਸਬਦੁ ਵਰਤੈ ਉਪਾਵਣਹਾਰਿਆ ॥ 오 세상의 창조주여! 당신의 말씀은 어디에나 있습니다
ਹਉ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀ ਗੁਰ ਕਉ ਵਾਰਿਆ ॥੧॥ 제 온 마음과 영혼을 다해 제 구루께 절하며, 그분을 통해 항상 당신을 찬양합니다. 1
Scroll to Top
jp1131 https://login-bobabet.net/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://e-learning.akperakbid-bhaktihusada.ac.id/storages/gacor/
https://siakba.kpu-mamuju.go.id/summer/gcr/
jp1131 https://login-bobabet.net/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://e-learning.akperakbid-bhaktihusada.ac.id/storages/gacor/
https://siakba.kpu-mamuju.go.id/summer/gcr/