Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib Korean Page 627

Page 627

ਜਿ ਕਰਾਵੈ ਸੋ ਕਰਣਾ ॥ 당신이 동물을 만드는 것은 무엇이든, 그들은 합니다
ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾ ॥੨॥੭॥੭੧॥ 다스 나낙이 너희에게 피난처를 마련했다. 2. 7. 71
ਸੋਰਠਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 소르티 마할라 5
ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਰਿਦੈ ਪਰੋਇਆ ॥ 우리가 하나님의 이름을 우리 마음에 엮어 온 이래로,
ਸਭੁ ਕਾਜੁ ਹਮਾਰਾ ਹੋਇਆ ॥ 우리의 모든 작업이 완료되었습니다
ਪ੍ਰਭ ਚਰਣੀ ਮਨੁ ਲਾਗਾ ॥ 하나님의 발치에서 그의 마음이 발견됩니다
ਪੂਰਨ ਜਾ ਕੇ ਭਾਗਾ ॥੧॥ 완전한 행운을 가진 사람. 1
ਮਿਲਿ ਸਾਧਸੰਗਿ ਹਰਿ ਧਿਆਇਆ ॥ 삿상가니에 합류함으로써 우리는 하나님을 경배했습니다
ਆਠ ਪਹਰ ਅਰਾਧਿਓ ਹਰਿ ਹਰਿ ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲੁ ਪਾਇਆ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 여덟 시에 하나님을 예배함으로써 우리는 원하는 결과를 얻었습니다. 1
ਪਰਾ ਪੂਰਬਲਾ ਅੰਕੁਰੁ ਜਾਗਿਆ ॥ 우리의 원초와 과거 행위의 묘목이 깨어 났고
ਰਾਮ ਨਾਮਿ ਮਨੁ ਲਾਗਿਆ ॥ 마음은 램의 이름에 잠겨 있습니다
ਮਨਿ ਤਨਿ ਹਰਿ ਦਰਸਿ ਸਮਾਵੈ ॥ 이제 몸과 마음은 하리의 철학에 몰두하고 있습니다
ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਚੇ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ॥੨॥੮॥੭੨॥ 다스 나낙은 참 하나님을 찬양합니다. 2. 8. 72
ਸੋਰਠਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 소르티 마할라 5
ਗੁਰ ਮਿਲਿ ਪ੍ਰਭੂ ਚਿਤਾਰਿਆ ॥ 우리는 구루를 만났고 주님을 기억했습니다
ਕਾਰਜ ਸਭਿ ਸਵਾਰਿਆ ॥ 결과적으로 모든 작업이 완료되었습니다
ਮੰਦਾ ਕੋ ਨ ਅਲਾਏ ॥ 아무도 더 이상 우리에게 나쁜 말을하지 않습니다
ਸਭ ਜੈ ਜੈ ਕਾਰੁ ਸੁਣਾਏ ॥੧॥ 모두가 우리를 응원합니다. 1
ਸੰਤਹੁ ਸਾਚੀ ਸਰਣਿ ਸੁਆਮੀ ॥ 오 헌애자들이여! 그 참 하나님의 피난처는 영원합니다
ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਭਿ ਹਾਥਿ ਤਿਸੈ ਕੈ ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 모든 생명체는 그의 통제 아래 있고, 주님은 무소부재하신다. 머무르다
ਕਰਤਬ ਸਭਿ ਸਵਾਰੇ ॥ ਪ੍ਰਭਿ ਅਪੁਨਾ ਬਿਰਦੁ ਸਮਾਰੇ ॥ 주님은 우리의 모든 일을 하셨고 그분의 명령에 순종하셨습니다
ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮਾ ॥ 주님의 이름은 죄인들을 거룩하게 하시는 분입니다
ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨਾ ॥੨॥੯॥੭੩॥ 다스 나낙은 항상 그에게 희생합니다. 2. 6. 73
ਸੋਰਠਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 소르티 마할라 5
ਪਾਰਬ੍ਰਹਮਿ ਸਾਜਿ ਸਵਾਰਿਆ ॥ ਇਹੁ ਲਹੁੜਾ ਗੁਰੂ ਉਬਾਰਿਆ ॥ Parabrahma-Parmeshwar는 우리 아들 (Harigovind)을 창조하고 아름답게했습니다. 이 어린 소년 (Harigovind)은 구루 (Guru)에 의해 보호되었습니다
ਅਨਦ ਕਰਹੁ ਪਿਤ ਮਾਤਾ ॥ ਪਰਮੇਸਰੁ ਜੀਅ ਕਾ ਦਾਤਾ ॥੧॥ 오, 부모님! 그것을 즐기십시오. 하나님은 생명을 주시는 분이십니다. 1
ਸੁਭ ਚਿਤਵਨਿ ਦਾਸ ਤੁਮਾਰੇ ॥ 주! 당신의 종들은 모든 사람의 안녕을 생각합니다
ਰਾਖਹਿ ਪੈਜ ਦਾਸ ਅਪੁਨੇ ਕੀ ਕਾਰਜ ਆਪਿ ਸਵਾਰੇ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 당신은 당신의 종의 존엄성을 유지하고 그의 일을 돌봅니다. 여기에 머무르세요
ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੁ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ॥ 나의 주님은 매우 자비로우시며,
ਪੂਰਨ ਕਲ ਜਿਨਿ ਧਾਰੀ ॥ 모든 예술(힘)을 소유한 자
ਨਾਨਕ ਸਰਣੀ ਆਇਆ ॥ 나낙은 그의 피난처에 왔고
ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲੁ ਪਾਇਆ ॥੨॥੧੦॥੭੪॥ 그는 원하는 결과를 얻었습니다. 2. 10. 74
ਸੋਰਠਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 소르티 마할라 5
ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਰਿ ਜਾਪੇ ॥ 나는 항상 하리를 숭배한다
ਪ੍ਰਭ ਬਾਲਕ ਰਾਖੇ ਆਪੇ ॥ 주님께서 친히 아이를 보호하셨습니다(하리고빈드)
ਸੀਤਲਾ ਠਾਕਿ ਰਹਾਈ ॥ 그는 친절하게도 Sheetala (천연두)를 억제했습니다
ਬਿਘਨ ਗਏ ਹਰਿ ਨਾਈ ॥੧॥ 우리의 모든 장애물은 하리남의 기억에 의해 파괴되었습니다. 1
ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੁ ਹੋਆ ਸਦਾ ਦਇਆਲਾ ॥ 나의 주님은 항상 나에게 친절하셨습니다
ਅਰਦਾਸਿ ਸੁਣੀ ਭਗਤ ਅਪੁਨੇ ਕੀ ਸਭ ਜੀਅ ਭਇਆ ਕਿਰਪਾਲਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 그는 헌애자의 기도를 들으셨고 모든 생명체에게 은혜를 베푸셨습니다. 여기에 머무르세요
ਪ੍ਰਭ ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਮਰਾਥਾ ॥ 하나님은 모든 일을 하는 데 전능하십니다
ਹਰਿ ਸਿਮਰਤ ਸਭੁ ਦੁਖੁ ਲਾਥਾ ॥ 모든 슬픔은 하나님의 심란을 행함으로써 제거되었습니다
ਅਪਣੇ ਦਾਸ ਕੀ ਸੁਣੀ ਬੇਨੰਤੀ ॥ 그분은 그의 종의 기도를 들으셨습니다
ਸਭ ਨਾਨਕ ਸੁਖਿ ਸਵੰਤੀ ॥੨॥੧੧॥੭੫॥ 오 나낙이여! 이제 모두가 행복합니다. 2. 11. 75입니다
ਸੋਰਠਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 소르티 마할라 5
ਅਪਨਾ ਗੁਰੂ ਧਿਆਏ ॥ 나는 나의 스승을 묵상했다
ਮਿਲਿ ਕੁਸਲ ਸੇਤੀ ਘਰਿ ਆਏ ॥ 나는 효율적으로 집으로 돌아 왔습니다
ਨਾਮੈ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ॥ 하나님의 이름에는 너무나 많은 영광이 있습니다
ਤਿਸੁ ਕੀਮਤਿ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਈ ॥੧॥ 평가할 수 없습니다. 1
ਸੰਤਹੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਆਰਾਧਹੁ ॥ 오 헌애자들이여! 하나님을 경배하는 이유
ਹਰਿ ਆਰਾਧਿ ਸਭੋ ਕਿਛੁ ਪਾਈਐ ਕਾਰਜ ਸਗਲੇ ਸਾਧਹੁ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 하나님을 경배하면 모든 것이 이루어지고 너의 모든 사역이 성공할 것이다. 머무르다
ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤਿ ਪ੍ਰਭ ਲਾਗੀ ॥ ਸੋ ਪਾਏ ਜਿਸੁ ਵਡਭਾਗੀ ॥ 우리의 마음은 하나님의 사랑과 헌신에 잠겨 있지만 운이 좋은 사람만이 그것을 받습니다
ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ॥ 다스 나낙(Das Nanak)은 주님의 이름을 묵상했습니다
ਤਿਨਿ ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਫਲ ਪਾਇਆ ॥੨॥੧੨॥੭੬॥ 그는 모든 행복의 열매를 받았습니다. 2. 12. 76
ਸੋਰਠਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 소르티 마할라 5
ਪਰਮੇਸਰਿ ਦਿਤਾ ਬੰਨਾ ॥ 하나님은 우리에게 아들을 주셨고
ਦੁਖ ਰੋਗ ਕਾ ਡੇਰਾ ਭੰਨਾ ॥ 모든 슬픔과 질병이 사라졌습니다
ਅਨਦ ਕਰਹਿ ਨਰ ਨਾਰੀ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭਿ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ॥੧॥ 이제 모든 남성과 여성이 즐길 수 있습니다. 하리 프라부께서 은혜를 베푸셨기 때문입니다. 1
Scroll to Top
jp1131 https://login-bobabet.net/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://e-learning.akperakbid-bhaktihusada.ac.id/storages/gacor/
https://siakba.kpu-mamuju.go.id/summer/gcr/
jp1131 https://login-bobabet.net/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://e-learning.akperakbid-bhaktihusada.ac.id/storages/gacor/
https://siakba.kpu-mamuju.go.id/summer/gcr/