Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib Korean Page 575

Page 575

ਹਰਿ ਧਾਰਹੁ ਹਰਿ ਧਾਰਹੁ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਲੇਹੁ ਉਬਾਰੇ ਰਾਮ ॥ 주! 저에게 자비를 베푸시고 당신의 은혜로 저를 구원하소서
ਹਮ ਪਾਪੀ ਹਮ ਪਾਪੀ ਨਿਰਗੁਣ ਦੀਨ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹਾਰੇ ਰਾਮ ॥ 우리는 죄인이고 덕이 없지만 여전히 당신의 보잘것없는 종입니다
ਹਮ ਪਾਪੀ ਨਿਰਗੁਣ ਦੀਨ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹਾਰੇ ਹਰਿ ਦੈਆਲ ਸਰਣਾਇਆ ॥ 오, 자비로우신 하나님! 우리 죄인들은 죄가 없을지라도 당신의 피난처에 왔습니다
ਤੂ ਦੁਖ ਭੰਜਨੁ ਸਰਬ ਸੁਖਦਾਤਾ ਹਮ ਪਾਥਰ ਤਰੇ ਤਰਾਇਆ ॥ 당신은 슬픔의 파괴자, 모든 행복을주는 사람이며, 우리는 당신을 건너야만 돌을 건널 수 있습니다
ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿ ਰਾਮ ਰਸੁ ਪਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਉਧਾਰੇ ॥ 오 나낙이여! 사트구루를 만나 라마의 주스를 얻은 자들, 그 이름이 그들을 구했다
ਹਰਿ ਧਾਰਹੁ ਹਰਿ ਧਾਰਹੁ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਲੇਹੁ ਉਬਾਰੇ ਰਾਮ ॥੪॥੪॥ 이봐 하리! 저에게 자비를 베푸시고 당신의 은혜로 세상의 바다에서 저를 구원하소서. 4. 4
ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੪ ਘੋੜੀਆ॥ 바단수 마할라 4 마레
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ 신은 사트구루의 은총으로 찾을 수 있는 한 분이시다
ਦੇਹ ਤੇਜਣਿ ਜੀ ਰਾਮਿ ਉਪਾਈਆ ਰਾਮ ॥ 이 몸은 라마가 암말로 만들었습니다
ਧੰਨੁ ਮਾਣਸ ਜਨਮੁ ਪੁੰਨਿ ਪਾਈਆ ਰਾਮ ॥ 이 인간의 삶은 덕행의 결과로 성취된 매우 축복받은 것입니다
ਮਾਣਸ ਜਨਮੁ ਵਡ ਪੁੰਨੇ ਪਾਇਆ ਦੇਹ ਸੁ ਕੰਚਨ ਚੰਗੜੀਆ ॥ 이 인간은 위대한 고결한 행위의 결과로 태어 났으며이 몸은 금처럼 좋습니다
ਗੁਰਮੁਖਿ ਰੰਗੁ ਚਲੂਲਾ ਪਾਵੈ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਵ ਰੰਗੜੀਆ ॥ 구루를 통해 이 몸은 꽃처럼 짙은 색을 띠고 하리-파르메쉬와르의 새로운 색으로 칠해진다
ਏਹ ਦੇਹ ਸੁ ਬਾਂਕੀ ਜਿਤੁ ਹਰਿ ਜਾਪੀ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮਿ ਸੁਹਾਵੀਆ ॥ 이 몸은 매우 아름다워서 하리를 노래하고 하리라는 이름으로 즐거워졌습니다
ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਈ ਨਾਮੁ ਸਖਾਈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਰਾਮਿ ਉਪਾਈਆ ॥੧॥ 이 육신을 받아들인 것은 행운이며, 하나님의 이름이 그 동반자가 되었다. 오 나낙이여! 이 몸은 라마에 의해 창조되었습니다. 1
ਦੇਹ ਪਾਵਉ ਜੀਨੁ ਬੁਝਿ ਚੰਗਾ ਰਾਮ ॥ 나는 숫양의 지혜를 몸의 형태로 암말에 넣었습니다
ਚੜਿ ਲੰਘਾ ਜੀ ਬਿਖਮੁ ਭੁਇਅੰਗਾ ਰਾਮ ॥ 이 몸매를 타고 나는 세상의 이상한 바다를 건넌다
ਬਿਖਮੁ ਭੁਇਅੰਗਾ ਅਨਤ ਤਰੰਗਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਾਰਿ ਲੰਘਾਏ ॥ 이상한 세계의 바다에는 무수한 파도가 있으며, 살아있는 존재가 그것을 건너는 것은 구루를 통해서만 가능합니다
ਹਰਿ ਬੋਹਿਥਿ ਚੜਿ ਵਡਭਾਗੀ ਲੰਘੈ ਗੁਰੁ ਖੇਵਟੁ ਸਬਦਿ ਤਰਾਏ ॥ Hari는 운이 좋게도 배를 건너고 Guru Khewat는 그의 말로 생물을 건넜습니다
ਅਨਦਿਨੁ ਹਰਿ ਰੰਗਿ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਹਰਿ ਰੰਗੀ ਹਰਿ ਰੰਗਾ ॥ 하리의 사랑으로 그려진 하리의 연인은 밤낮으로 하리를 계속 칭찬하고 하리처럼 된다
ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਿਰਬਾਣ ਪਦੁ ਪਾਇਆ ਹਰਿ ਉਤਮੁ ਹਰਿ ਪਦੁ ਚੰਗਾ ॥੨॥ 나낙은 열반의 지위에 올랐고, 하린은 세계 최고, 하리는 최고입니다. 2
ਕੜੀਆਲੁ ਮੁਖੇ ਗੁਰਿ ਗਿਆਨੁ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਰਾਮ ॥ 입에 고삐를 쥐는 대신, 구루는 지식을 강화했습니다
ਤਨਿ ਪ੍ਰੇਮੁ ਹਰਿ ਚਾਬਕੁ ਲਾਇਆ ਰਾਮ ॥ 그는 내 몸에 하나님의 사랑의 채찍을 쳤습니다
ਤਨਿ ਪ੍ਰੇਮੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਲਾਇ ਚਾਬਕੁ ਮਨੁ ਜਿਣੈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜੀਤਿਆ ॥ 구루무크는 하나님의 사랑의 채찍을 몸에 두드림으로써 마음을 얻고 삶의 전투에서 승리합니다
ਅਘੜੋ ਘੜਾਵੈ ਸਬਦੁ ਪਾਵੈ ਅਪਿਉ ਹਰਿ ਰਸੁ ਪੀਤਿਆ ॥ 그는 통제할 수 없는 마음을 다스리고 말씀을 받아들이고 생명을 불어넣는 녹즙을 마신다
ਸੁਣਿ ਸ੍ਰਵਣ ਬਾਣੀ ਗੁਰਿ ਵਖਾਣੀ ਹਰਿ ਰੰਗੁ ਤੁਰੀ ਚੜਾਇਆ ॥ 귀로 구루의 목소리를 들으며 그는 몸의 암말에 하리 사랑의 색을 부여했습니다
ਮਹਾ ਮਾਰਗੁ ਪੰਥੁ ਬਿਖੜਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਪਾਰਿ ਲੰਘਾਇਆ ॥੩॥ 나낙은 죽음의 길을 건넜다. 3
ਘੋੜੀ ਤੇਜਣਿ ਦੇਹ ਰਾਮਿ ਉਪਾਈਆ ਰਾਮ ॥ 이 몸은 민첩한 암말 Ram에 의해 만들어졌습니다
ਜਿਤੁ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਜਾਪੈ ਸਾ ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਤੁਖਾਈਆ ਰਾਮ ॥ 이 몸과 같은 암말은 축복을 받고 축복을 받았으며 이를 통해 Hari-Prabhu를 숭배합니다
ਜਿਤੁ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਜਾਪੈ ਸਾ ਧੰਨੁ ਸਾਬਾਸੈ ਧੁਰਿ ਪਾਇਆ ਕਿਰਤੁ ਜੁੜੰਦਾ ॥ 주님을 노래하는 몸의 형태를 한 암말은 축복 받고 존경받을 만하며, 전생에서 행한 상서로운 행위의 축적에 의해서만 얻을 수 있습니다
ਚੜਿ ਦੇਹੜਿ ਘੋੜੀ ਬਿਖਮੁ ਲਘਾਏ ਮਿਲੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਰਮਾਨੰਦਾ ॥ 생명체는 몸의 형태로 말을 타고 기이한 세계-바다를 건너 구루를 통해 지고한 주를 만난다
ਹਰਿ ਹਰਿ ਕਾਜੁ ਰਚਾਇਆ ਪੂਰੈ ਮਿਲਿ ਸੰਤ ਜਨਾ ਜੰਞ ਆਈ ॥ 완전하신 하나님께서 산 영혼의 결혼을 창조하셨고 성도들의 결혼이 이루어졌습니다
ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਵਰੁ ਪਾਇਆ ਮੰਗਲੁ ਮਿਲਿ ਸੰਤ ਜਨਾ ਵਾਧਾਈ ॥੪॥੧॥੫॥ Nanak은 Hari-Parmeshwar를 혜택으로 발견했다고 말합니다. 성도들은 함께 망갈 노래를 부르며 행운을 빕니다. 4. 1. 5
ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥ 바단수 마할라 4
ਦੇਹ ਤੇਜਨੜੀ ਹਰਿ ਨਵ ਰੰਗੀਆ ਰਾਮ ॥ 이 몸은 하리의 새로운 색깔의 암말입니다
ਗੁਰ ਗਿਆਨੁ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਮੰਗੀਆ ਰਾਮ ॥ 나는 구루에게 진리에 대한 지식을 요청했다
Scroll to Top
http://ppid.bnpp.go.id/upload/game-gratis/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/blocks/code/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/css/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://survey.radenintan.ac.id/data/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/dashboard/nbmaxwin/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/
http://ppid.bnpp.go.id/upload/game-gratis/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/blocks/code/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/css/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://survey.radenintan.ac.id/data/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/dashboard/nbmaxwin/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/