Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib Korean Page 565

Page 565

ਜਿਹਵਾ ਸਚੀ ਸਚਿ ਰਤੀ ਤਨੁ ਮਨੁ ਸਚਾ ਹੋਇ ॥ 그 혀는 진리로 채색된 참입니다. 이런 식으로 몸과 마음도 진실이됩니다
ਬਿਨੁ ਸਾਚੇ ਹੋਰੁ ਸਾਲਾਹਣਾ ਜਾਸਹਿ ਜਨਮੁ ਸਭੁ ਖੋਇ ॥੨॥ 참 하나님이 아닌 다른 사람을 찬양하는 것은 일생을 헛되이 잃는 것입니다. 2
ਸਚੁ ਖੇਤੀ ਸਚੁ ਬੀਜਣਾ ਸਾਚਾ ਵਾਪਾਰਾ ॥ 진리를 계발하면 진리의 씨가 뿌려지고, 참 하나님의 이름만 거래됩니다
ਅਨਦਿਨੁ ਲਾਹਾ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਧਨੁ ਭਗਤਿ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ॥੩॥ 밤낮으로 Satyanaam의 혜택이 얻어지고 경건한 헌신과 부의 저장고가 채워집니다. 3
ਸਚੁ ਖਾਣਾ ਸਚੁ ਪੈਨਣਾ ਸਚੁ ਟੇਕ ਹਰਿ ਨਾਉ ॥ 진리의 음식, 진리의 복장, 하리남의 진정한 지원
ਜਿਸ ਨੋ ਬਖਸੇ ਤਿਸੁ ਮਿਲੈ ਮਹਲੀ ਪਾਏ ਥਾਉ ॥੪॥ 하나님 자신이 은혜롭게 공급하시는 것을 받는 사람은 바로 그 사람입니다. 그런 사람은 하나님의 법정에 자리를 잡습니다. 4
ਆਵਹਿ ਸਚੇ ਜਾਵਹਿ ਸਚੇ ਫਿਰਿ ਜੂਨੀ ਮੂਲਿ ਨ ਪਾਹਿ ॥ 이런 사람은 진리 안으로 들어오고, 진리 안으로 들어가며, 영원히 질의 순환 속으로 들어가지 않는다
ਗੁਰਮੁਖਿ ਦਰਿ ਸਾਚੈ ਸਚਿਆਰ ਹਹਿ ਸਾਚੇ ਮਾਹਿ ਸਮਾਹਿ ॥੫॥ 구루무크는 신의 참된 법정에서 진실하며 진리에 열중합니다. 5
ਅੰਤਰੁ ਸਚਾ ਮਨੁ ਸਚਾ ਸਚੀ ਸਿਫਤਿ ਸਨਾਇ ॥ 구루무크는 내면에서 진실하고, 그들의 마음도 진실하며, 그들은 진정으로하나님을 찬양합니다
ਸਚੈ ਥਾਨਿ ਸਚੁ ਸਾਲਾਹਣਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬਲਿਹਾਰੈ ਜਾਉ ॥੬॥ 그들은 진실한 자리에 앉아서 진실을 찬양하고, 나는 나의 풍자를 희생합니다. 6
ਸਚੁ ਵੇਲਾ ਮੂਰਤੁ ਸਚੁ ਜਿਤੁ ਸਚੇ ਨਾਲਿ ਪਿਆਰੁ ॥ 사람이 참 하나님을 사랑하는 순간은 진리이기도 하고, 그 순간도 진리입니다
ਸਚੁ ਵੇਖਣਾ ਸਚੁ ਬੋਲਣਾ ਸਚਾ ਸਭੁ ਆਕਾਰੁ ॥੭॥ 그러면 진리를 보고, 진리를 말하며, 모든 피조물 속에서 참 하나님에 대한 우주적 체험을 하게 된다. 7
ਨਾਨਕ ਸਚੈ ਮੇਲੇ ਤਾ ਮਿਲੇ ਆਪੇ ਲਏ ਮਿਲਾਇ ॥ 오 나낙이여! 하나님이 그와 합쳐질 때에야 비로소 사람이 그와 합쳐진다
ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਖਸੀ ਆਪੇ ਕਰੇ ਰਜਾਇ ॥੮॥੧॥ 주님께서 좋아하시는 대로 생명체를 지키시고 자신의 뜻대로 행하십니다. 8. 1
ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ 바단수 마할라 3
ਮਨੂਆ ਦਹ ਦਿਸ ਧਾਵਦਾ ਓਹੁ ਕੈਸੇ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ॥ 사람의 마음이 열 방향으로 방황한다면 어떻게 하나님을 찬양할 수 있겠느냐
ਇੰਦ੍ਰੀ ਵਿਆਪਿ ਰਹੀ ਅਧਿਕਾਈ ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਨਿਤ ਸੰਤਾਵੈ ॥੧॥ 몸의 감각은 대부분 악행에 몰두하고 일과 분노는 항상 당신을 슬프게 만듭니다. 1
ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਸਹਜੇ ਗੁਣ ਰਵੀਜੈ ॥ 하나님을 찬양할 때는 자연스럽게 계속 찬양해야 합니다
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਇਸੁ ਜੁਗ ਮਹਿ ਦੁਲਭੁ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਹਰਿ ਰਸੁ ਪੀਜੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 라마의 이름은 이 세상에서 매우 드물며, 하리 라사는 구루의 가르침을 통해서만 마셔야 한다. 1. 머무르다
ਸਬਦੁ ਚੀਨਿ ਮਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਹੋਵੈ ਤਾ ਹਰਿ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ॥ 마음이 말씀을 식별하여 순결할 때, 그것은 하나님을 찬양합니다
ਗੁਰਮਤੀ ਆਪੈ ਆਪੁ ਪਛਾਣੈ ਤਾ ਨਿਜ ਘਰਿ ਵਾਸਾ ਪਾਵੈ ॥੨॥ 사람이 구루의 가르침을 통해 자신의 자아상을 인식할 때, 그는 하나님의 발 앞에 거합니다. 2
ਏ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰੰਗਿ ਰਾਤੇ ਸਦਾ ਹਰਿ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਉ ॥ 맙소사! 항상 사랑의 색에 잠기고 항상 하나님을 찬양하기를 바랍니다
ਹਰਿ ਨਿਰਮਲੁ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਤਾ ਮਨਿ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲੁ ਪਾਉ ॥੩॥ Nirmal Hari는 항상 행복을주는 사람이며 그에게서 원하는 결과를 얻습니다. 3
ਹਮ ਨੀਚ ਸੇ ਊਤਮ ਭਏ ਹਰਿ ਕੀ ਸਰਣਾਈ ॥ 하리의 피난처에 왔을 때, 우리는 열등하고 우월해졌습니다
ਪਾਥਰੁ ਡੁਬਦਾ ਕਾਢਿ ਲੀਆ ਸਾਚੀ ਵਡਿਆਈ ॥੪॥ 우리처럼 가라앉는 돌까지도 바다에서 구해 주신 참 하나님의 위대한 고귀함이 있습니다. 4
ਬਿਖੁ ਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਏ ਗੁਰਮਤਿ ਬੁਧਿ ਪਾਈ ॥ 구루 가르침을 통해 순수한 지혜를 얻음으로써 우리는 독에서 꿀이 되었습니다
ਅਕਹੁ ਪਰਮਲ ਭਏ ਅੰਤਰਿ ਵਾਸਨਾ ਵਸਾਈ ॥੫॥ 우리는 백단향이 되었고 향기는 우리 안에 있었습니다. 5
ਮਾਣਸ ਜਨਮੁ ਦੁਲੰਭੁ ਹੈ ਜਗ ਮਹਿ ਖਟਿਆ ਆਇ ॥ 이 인간의 탄생은 매우 드물며 나는 이 세상에 와서 유익을 얻었습니다
ਪੂਰੈ ਭਾਗਿ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲੈ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ॥੬॥ 운이 좋으면 Satguru를 얻는 사람은 계속해서 Hari의 이름을 외칩니다. 6
ਮਨਮੁਖ ਭੂਲੇ ਬਿਖੁ ਲਗੇ ਅਹਿਲਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥ 악에 사로잡힌 남자는 마야의 독에 잠겨 소중한 탄생을 헛되이 잃어버린다
ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਸਦਾ ਸੁਖ ਸਾਗਰੁ ਸਾਚਾ ਸਬਦੁ ਨ ਭਾਇਆ ॥੭॥ 하리의 이름은 언제나 행복의 바다이지만, 진짜 이름을 사랑하는 남자는 그를 사랑하지 않는다. 7
ਮੁਖਹੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਸਭੁ ਕੋ ਕਰੈ ਵਿਰਲੈ ਹਿਰਦੈ ਵਸਾਇਆ ॥ 그들은 모두 입으로 하나님의 이름을 말하지만, 그 이름을 마음에 두는 일은 드물다
ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਵਸਿਆ ਮੋਖ ਮੁਕਤਿ ਤਿਨ੍ਹ੍ਹ ਪਾਇਆ ॥੮॥੨॥ 오 나낙이여! 마음속에 하리라는 이름이 있는 사람들은 구원과 속박으로부터의 해방을 얻었다. 8. 2
ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੧ ਛੰਤ 바단수 팰리스 1 챈트 (Vadhansu Palace 1 Chhant)
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ 신은 사트구루의 은총으로 찾을 수 있는 한 분이시다
ਕਾਇਆ ਕੂੜਿ ਵਿਗਾੜਿ ਕਾਹੇ ਨਾਈਐ ॥ 거짓으로 오염된 몸을 목욕시킨다는 것은 무슨 뜻인가
ਨਾਤਾ ਸੋ ਪਰਵਾਣੁ ਸਚੁ ਕਮਾਈਐ ॥ 목욕은 진리를 실천하는 사람만이 받아들일 수 있기 때문입니다
ਜਬ ਸਾਚ ਅੰਦਰਿ ਹੋਇ ਸਾਚਾ ਤਾਮਿ ਸਾਚਾ ਪਾਈਐ ॥ 진리가 마음속에 들어와야만 사람이 진실하게 되고 참 하나님을 얻을 수 있다
Scroll to Top
slot gacor https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/
slot gacor https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/