Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib Korean Page 551

Page 551

ਆਪੇ ਜਲੁ ਆਪੇ ਦੇ ਛਿੰਗਾ ਆਪੇ ਚੁਲੀ ਭਰਾਵੈ ॥ 그것은 물 그 자체이며, 치아를 부수는 빨대를 제공하는 것은 당신이며, 당신은 푹신한 사람에게 생명을 불어 넣습니다
ਆਪੇ ਸੰਗਤਿ ਸਦਿ ਬਹਾਲੈ ਆਪੇ ਵਿਦਾ ਕਰਾਵੈ ॥ 그분은 친히 회중을 초대하셔서 그를 보내십니다
ਜਿਸ ਨੋ ਕਿਰਪਾਲੁ ਹੋਵੈ ਹਰਿ ਆਪੇ ਤਿਸ ਨੋ ਹੁਕਮੁ ਮਨਾਵੈ ॥੬॥ 하나님께서는 그분이 은혜를 베푸시는 피조물로부터 그분의 명령에 순종하신다. 6
ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥ 슐로카 마할라 3
ਕਰਮ ਧਰਮ ਸਭਿ ਬੰਧਨਾ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਸਨਬੰਧੁ ॥ 모든 카르마-법은 죄와 미덕과 관련이 있기 때문에 유대입니다
ਮਮਤਾ ਮੋਹੁ ਸੁ ਬੰਧਨਾ ਪੁਤ੍ਰ ਕਲਤ੍ਰ ਸੁ ਧੰਧੁ ॥ 사랑과 애정도 유대이며, 아들과 아내의 애정으로 행해지는 사업은 그들을 곤경에 빠뜨린다
ਜਹ ਦੇਖਾ ਤਹ ਜੇਵਰੀ ਮਾਇਆ ਕਾ ਸਨਬੰਧੁ ॥ 내가 어디를 보아도, 나는 세속적인 애착-마야 관계가 매달려 있는 것을 본다
ਨਾਨਕ ਸਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨੁ ਵਰਤਣਿ ਵਰਤੈ ਅੰਧੁ ॥੧॥ 오 나낙이여! 진짜 이름 외에는 지식이 없는 세계가 마야의 맹목적인 행위에 활발하게 작용하고 있다. 1
ਮਃ ੪ ॥ 궁전 4
ਅੰਧੇ ਚਾਨਣੁ ਤਾ ਥੀਐ ਜਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲੈ ਰਜਾਇ ॥ 지식에 눈이 먼 사람은 신의 뜻에 따라 진정한 구루를 발견해야만 지식의 빛을 얻습니다
ਬੰਧਨ ਤੋੜੈ ਸਚਿ ਵਸੈ ਅਗਿਆਨੁ ਅਧੇਰਾ ਜਾਇ ॥ 그는 구루 (Guru)의 회사에 머물면서 유대를 깨고 진리 안에 거함으로써 무지의 어둠을 제거합니다
ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਦੇਖੈ ਤਿਸੈ ਕਾ ਜਿਨਿ ਕੀਆ ਤਨੁ ਸਾਜਿ ॥ 육신을 창조하시고 창조하신 하나님께서는 모든 것을 그분에게서 보십니다
ਨਾਨਕ ਸਰਣਿ ਕਰਤਾਰ ਕੀ ਕਰਤਾ ਰਾਖੈ ਲਾਜ ॥੨॥ 나낙은 자신이 카르타르의 은신처에 있으며 주님은 그의 수치와 존엄성을 지키는 행위자라고 말합니다. 2
ਪਉੜੀ ॥ 파우리
ਜਦਹੁ ਆਪੇ ਥਾਟੁ ਕੀਆ ਬਹਿ ਕਰਤੈ ਤਦਹੁ ਪੁਛਿ ਨ ਸੇਵਕੁ ਬੀਆ ॥ 하나님이 친히 앉아서 우주를 창조하셨을 때, 그분은 다른 종들과 이 문제를 의논하지 않으셨다
ਤਦਹੁ ਕਿਆ ਕੋ ਲੇਵੈ ਕਿਆ ਕੋ ਦੇਵੈ ਜਾਂ ਅਵਰੁ ਨ ਦੂਜਾ ਕੀਆ ॥ 자신과 같은 다른 사람을 창조하지 않았을 때 무엇을 취할 수 있고 무엇을 줄 수 있습니까
ਫਿਰਿ ਆਪੇ ਜਗਤੁ ਉਪਾਇਆ ਕਰਤੈ ਦਾਨੁ ਸਭਨਾ ਕਉ ਦੀਆ ॥ 그리고 하나님께서 친히 세상을 창조하시고 모든 생명체에게 모든 것을 주셨습니다
ਆਪੇ ਸੇਵ ਬਣਾਈਅਨੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਆਪੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਆ ॥ 그는 구루를 통해 자신의 봉사와 헌신에 대해 우리에게 지시하고 나맘룻을 직접 마셨습니다
ਆਪਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰੁ ਹੈ ਆਪੇ ਆਪੇ ਕਰੈ ਸੁ ਥੀਆ ॥੭॥ 형체가 없는 하나님 자신은 세상의 모습으로 자신을 드러내며, 그분 자신이 하는 일은 우주에서 일어나는 일입니다. 7
ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥ 슐로카 마할라 3
ਗੁਰਮੁਖਿ ਪ੍ਰਭੁ ਸੇਵਹਿ ਸਦ ਸਾਚਾ ਅਨਦਿਨੁ ਸਹਜਿ ਪਿਆਰਿ ॥ 인간인 구루무크는 항상 참된 주님을 경배하고 밤낮으로 그분의 사랑과 헌신에 종사합니다
ਸਦਾ ਅਨੰਦਿ ਗਾਵਹਿ ਗੁਣ ਸਾਚੇ ਅਰਧਿ ਉਰਧਿ ਉਰਿ ਧਾਰਿ ॥ 그들은 늘 진리의 모습으로 하나님을 찬미하고, 마음속에는 무소부재한 하나님을 땅에, 하늘에 모신다
ਅੰਤਰਿ ਪ੍ਰੀਤਮੁ ਵਸਿਆ ਧੁਰਿ ਕਰਮੁ ਲਿਖਿਆ ਕਰਤਾਰਿ ॥ 카르타르는 처음부터 사랑하는 주님만이 자신의 양심에 거하신다는 운명을 기록했습니다
ਨਾਨਕ ਆਪਿ ਮਿਲਾਇਅਨੁ ਆਪੇ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰਿ ॥੧॥ 오 나낙이여! 하나님은 자신의 은혜를 받아들이시고 그것들을 그분과 합치십니다. 1
ਮਃ ੩ ॥ 궁전 3
ਕਹਿਐ ਕਥਿਐ ਨ ਪਾਈਐ ਅਨਦਿਨੁ ਰਹੈ ਸਦਾ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥ 하나님은 말과 묘사로 얻을 수 있는 것이 아니므로 우리는 항상 밤낮으로 하나님을 찬양해야 얻을 수 있습니다
ਵਿਣੁ ਕਰਮੈ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਇਓ ਭਉਕਿ ਮੁਏ ਬਿਲਲਾਇ ॥ 운명이 없었다면 아무도 그것을 얻지 못했을 것이고 주님을 빼앗긴 존재들은 울면서 죽었습니다
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਮਨੁ ਤਨੁ ਭਿਜੈ ਆਪਿ ਵਸੈ ਮਨਿ ਆਇ ॥ 마음과 몸이 구루의 말에 흠뻑 젖을 때, 그것은 저절로 생겨 마음 속에 거합니다
ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈਐ ਆਪੇ ਲਏ ਮਿਲਾਇ ॥੨॥ 오 나낙이여! 신이 자비와 비전을 가지고 있다면, 그는 오직 생명체를 만나고 그 자신이 그를 그와 합친다. 2
ਪਉੜੀ ॥ 파우리
ਆਪੇ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਭਿ ਸਾਸਤ ਆਪਿ ਕਥੈ ਆਪਿ ਭੀਜੈ ॥ 하나님 자신은 베다, 푸라나 및 모든 경전의 저자이며, 그 자신은 그들의 이야기를 들려주고 스스로 듣게되어 기쁩니다
ਆਪੇ ਹੀ ਬਹਿ ਪੂਜੇ ਕਰਤਾ ਆਪਿ ਪਰਪੰਚੁ ਕਰੀਜੈ ॥ 그분 자신이 직접 앉아서 경배하고 창조하시고 퍼뜨리십니다
ਆਪਿ ਪਰਵਿਰਤਿ ਆਪਿ ਨਿਰਵਿਰਤੀ ਆਪੇ ਅਕਥੁ ਕਥੀਜੈ ॥ 그 자신은 우주에서 활동하고 있으며, 그 자신은 우주로부터 분리되어 있으며, 그것은 말할 수없는 진술입니다
ਆਪੇ ਪੁੰਨੁ ਸਭੁ ਆਪਿ ਕਰਾਏ ਆਪਿ ਅਲਿਪਤੁ ਵਰਤੀਜੈ ॥ 그 자신은 유덕하고 모든 유덕 한 행위를 스스로 수행하며, 스스로 고립되어 움직입니다
ਆਪੇ ਸੁਖੁ ਦੁਖੁ ਦੇਵੈ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਬਖਸ ਕਰੀਜੈ ॥੮॥ 그 자신은 세상에 슬픔과 행복을 주며 여러분 모두에게 친절합니다. 8
ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥ 슐로카 마할라 3
ਸੇਖਾ ਅੰਦਰਹੁ ਜੋਰੁ ਛਡਿ ਤੂ ਭਉ ਕਰਿ ਝਲੁ ਗਵਾਇ ॥ 이봐 셰이크! 내면의 완고함을 포기하고 광신을 제거하고 구루를 두려워하십시오
ਗੁਰ ਕੈ ਭੈ ਕੇਤੇ ਨਿਸਤਰੇ ਭੈ ਵਿਚਿ ਨਿਰਭਉ ਪਾਇ ॥ 많은 인간들이 구루를 두려워하여 세계의 바다에서 해방되었고 구루를 두려워하여 두려움없는 신을 얻었습니다
ਮਨੁ ਕਠੋਰੁ ਸਬਦਿ ਭੇਦਿ ਤੂੰ ਸਾਂਤਿ ਵਸੈ ਮਨਿ ਆਇ ॥ 당신은 당신의 단단한 마음을 구루라는 단어로 구별 할 수 있으므로 평화가 와서 당신의 마음에 거할 것입니다
ਸਾਂਤੀ ਵਿਚਿ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ ਸਾ ਖਸਮੁ ਪਾਏ ਥਾਇ ॥ 주인은 평화롭게 행해지는 세속적 인 행동을 받아들입니다
ਨਾਨਕ ਕਾਮਿ ਕ੍ਰੋਧਿ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਇਓ ਪੁਛਹੁ ਗਿਆਨੀ ਜਾਇ ॥੧॥ 이봐 나낙! 어떤 생명체도 정욕과 분노로 하나님을 얻지 못하는데, 이런 맥락에서 지혜로운 위인에게 가서 물어보아도 말이다. 1
ਮਃ ੩ ॥ 궁전 3
Scroll to Top
jp1131 https://login-bobabet.net/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://e-learning.akperakbid-bhaktihusada.ac.id/storages/gacor/
https://siakba.kpu-mamuju.go.id/summer/gcr/
jp1131 https://login-bobabet.net/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://e-learning.akperakbid-bhaktihusada.ac.id/storages/gacor/
https://siakba.kpu-mamuju.go.id/summer/gcr/