Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib Korean Page 549

Page 549

ਮਨਮੁਖ ਮੂਲਹੁ ਭੁਲਾਇਅਨੁ ਵਿਚਿ ਲਬੁ ਲੋਭੁ ਅਹੰਕਾਰੁ ॥ 자발적인 유기체는 탐욕, 탐욕 및 자아로 가득 차 있기 때문에 옛날부터 길을 걸어 왔습니다
ਝਗੜਾ ਕਰਦਿਆ ਅਨਦਿਨੁ ਗੁਦਰੈ ਸਬਦਿ ਨ ਕਰੈ ਵੀਚਾਰੁ ॥ 다투는 동안 밤낮이 지나가고, 그는 그 말을 생각하지 않는다
ਸੁਧਿ ਮਤਿ ਕਰਤੈ ਹਿਰਿ ਲਈ ਬੋਲਨਿ ਸਭੁ ਵਿਕਾਰੁ ॥ 창조주 주님은 그의 순수한 지혜를 거두어 가셨기 때문에 그분의 모든 말씀은 악덕으로 가득 차 있습니다
ਦਿਤੈ ਕਿਤੈ ਨ ਸੰਤੋਖੀਅਨਿ ਅੰਤਰਿ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਬਹੁਤੁ ਅਗ੍ਯ੍ਯਾਨੁ ਅੰਧਾਰੁ ॥ 그런 사람들에게 아무리 많이 주어도 마음 속에는 갈증과 극도의 무지의 어둠이 있기 때문에 만족하지 않습니다
ਨਾਨਕ ਮਨਮੁਖਾ ਨਾਲਹੁ ਤੁਟੀਆ ਭਲੀ ਜਿਨਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿ ਪਿਆਰੁ ॥੧॥ 오 나낙이여! 마야 애착에 대한 사랑이 많은 자발적인 생물과 헤어지는 것이 낫습니다. 1
ਮਃ ੩ ॥ 궁전 3
ਤਿਨ੍ਹ੍ਹ ਭਉ ਸੰਸਾ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਿਰਿ ਕਰਤਾਰੁ ॥ 두려움과 의심은 사트구루가 카르타르 수호자인 하인들에게 어떤 영향을 미칠 수 있습니까
ਧੁਰਿ ਤਿਨ ਕੀ ਪੈਜ ਰਖਦਾ ਆਪੇ ਰਖਣਹਾਰੁ ॥ 태곳적부터 하나님은 그들을 보호해 오셨습니다
ਮਿਲਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਸਚੈ ਸਬਦਿ ਵੀਚਾਰਿ ॥ 그들은 참된 말씀을 묵상하고 사랑하는 사람을 만나서 행복하다고 느낍니다
ਨਾਨਕ ਸੁਖਦਾਤਾ ਸੇਵਿਆ ਆਪੇ ਪਰਖਣਹਾਰੁ ॥੨॥ 이봐 나낙! 우리는 자신을 살피시는 분이신 하나님을 경배했습니다. 2
ਪਉੜੀ ॥ 파우리
ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਭਿ ਤੇਰਿਆ ਤੂ ਸਭਨਾ ਰਾਸਿ ॥ 오, 이런! 이 모든 생물은 당신에게 속해 있으며, 당신은 그들 모두의 수도입니다
ਜਿਸ ਨੋ ਤੂ ਦੇਹਿ ਤਿਸੁ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਮਿਲੈ ਕੋਈ ਹੋਰੁ ਸਰੀਕੁ ਨਾਹੀ ਤੁਧੁ ਪਾਸਿ ॥ 당신이 당신의 선물을 주는 사람은 모든 것을 얻고, 당신과 같은 동등한 경쟁자는 없습니다
ਤੂ ਇਕੋ ਦਾਤਾ ਸਭਸ ਦਾ ਹਰਿ ਪਹਿ ਅਰਦਾਸਿ ॥ 이봐 하리! 당신께 드리는 우리의 기도는 당신이 모든 존재를 주시는 분이십니다
ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਦੀ ਤੂ ਮੰਨਿ ਲੈਹਿ ਸੋ ਜਨੁ ਸਾਬਾਸਿ ॥ 당신은 당신이 좋아하는 기도를 하는 사람의 기도를 받아들이고, 그런 헌애자는 매우 운이 좋습니다
ਸਭੁ ਤੇਰਾ ਚੋਜੁ ਵਰਤਦਾ ਦੁਖੁ ਸੁਖੁ ਤੁਧੁ ਪਾਸਿ ॥੨॥ 오 나의 주님! 당신은 모든 곳에서 칭찬을 받고 있으며, 모든 생명체의 슬픔과 행복이 당신 앞에 있습니다. 2
ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥ 슐로카 마할라 3
ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਚੈ ਭਾਵਦੇ ਦਰਿ ਸਚੈ ਸਚਿਆਰ ॥ 구루무크 사람들은 참 하나님을 매우 좋아하며 진리의 법정에서 진실한 것으로 간주됩니다
ਸਾਜਨ ਮਨਿ ਆਨੰਦੁ ਹੈ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰ ॥ 그런 신사의 마음에는 기쁨이 있고, 그는 항상 구루의 말에 대해 계속 생각합니다
ਅੰਤਰਿ ਸਬਦੁ ਵਸਾਇਆ ਦੁਖੁ ਕਟਿਆ ਚਾਨਣੁ ਕੀਆ ਕਰਤਾਰਿ ॥ 그들은 그들의 마음에 말씀을 심어 주어 그들의 슬픔을 없애고 그들 안에 지식의 빛을 가져다줍니다
ਨਾਨਕ ਰਖਣਹਾਰਾ ਰਖਸੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰਿ ॥੧॥ 오 나낙이여! 온 세상의 보호자이신 하나님께서는 은혜를 품고 그들을 보호하십니다. 1
ਮਃ ੩ ॥ 궁전 3
ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਚਾਕਰੀ ਭੈ ਰਚਿ ਕਾਰ ਕਮਾਇ ॥ 구루의 봉사는 그를 두려워하여 이루어져야합니다
ਜੇਹਾ ਸੇਵੈ ਤੇਹੋ ਹੋਵੈ ਜੇ ਚਲੈ ਤਿਸੈ ਰਜਾਇ ॥ 그의 구루의 뜻을 따르는 사람은 그가 섬기는 것처럼됩니다
ਨਾਨਕ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਆਪਿ ਹੈ ਅਵਰੁ ਨ ਦੂਜੀ ਜਾਇ ॥੨॥ 이봐 나낙! 하나님은 모든 것이고 그분 외에는 갈 곳이 없습니다. 2
ਪਉੜੀ ॥ 파우리
ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਤੂਹੈ ਜਾਣਦਾ ਤੁਧੁ ਜੇਵਡੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥ 오, 이런! 당신은 당신 자신의 영광을 알고 당신보다 더 큰 사람은 없습니다
ਤੁਧੁ ਜੇਵਡੁ ਹੋਰੁ ਸਰੀਕੁ ਹੋਵੈ ਤਾ ਆਖੀਐ ਤੁਧੁ ਜੇਵਡੁ ਤੂਹੈ ਹੋਈ ॥ 당신과 같은 다른 사람이 있다면, 우리는 말할 것이지만 당신은 당신만큼 큽니다
ਜਿਨਿ ਤੂ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨਿ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਹੋਰੁ ਤਿਸ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰੇ ਕਿਆ ਕੋਈ ॥ 주! 당신을 경배한 사람은 행복만 찾았을 뿐인데, 어찌 그와 견줄 수 있겠습니까
ਤੂ ਭੰਨਣ ਘੜਣ ਸਮਰਥੁ ਦਾਤਾਰੁ ਹਹਿ ਤੁਧੁ ਅਗੈ ਮੰਗਣ ਨੋ ਹਥ ਜੋੜਿ ਖਲੀ ਸਭ ਹੋਈ ॥ 오 주시는 분이시여, 당신은 창조와 멸망에 전능하시며, 온 세상이 당신 앞에 서서 그것을 구했습니다
ਤੁਧੁ ਜੇਵਡੁ ਦਾਤਾਰੁ ਮੈ ਕੋਈ ਨਦਰਿ ਨ ਆਵਈ ਤੁਧੁ ਸਭਸੈ ਨੋ ਦਾਨੁ ਦਿਤਾ ਖੰਡੀ ਵਰਭੰਡੀ ਪਾਤਾਲੀ ਪੁਰਈ ਸਭ ਲੋਈ ॥੩॥ 나는 너희와 같은 어떤 베푸는 자도 못하며, 너희는 블록들과, 행성들과, 지하 세계들과, 순수성들과, 모든 세계들과 모든 살아있는 존재들에게 사랑을 주었다. 3
ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥ 쉴록 마할라 3
ਮਨਿ ਪਰਤੀਤਿ ਨ ਆਈਆ ਸਹਜਿ ਨ ਲਗੋ ਭਾਉ ॥ 오, 이런! 네가 하나님을 믿지 않는다면 자연스레 하나님을 사랑하지 않는 것이다
ਸਬਦੈ ਸਾਦੁ ਨ ਪਾਇਓ ਮਨਹਠਿ ਕਿਆ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥ 말씀의 맛을 느끼지 못했는데 마음의 완고함으로 주님께 무슨 찬양을 드리겠습니까
ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਸੋ ਪਰਵਾਣੁ ਹੈ ਜਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਚਿ ਸਮਾਇ ॥੧॥ 오 나낙이여! 이 세상에 그 생물이 도착하는 것은 성공적이며, 구루무크가 되어 진리와 합쳐집니다. 1
ਮਃ ੩ ॥ 궁전 3
ਆਪਣਾ ਆਪੁ ਨ ਪਛਾਣੈ ਮੂੜਾ ਅਵਰਾ ਆਖਿ ਦੁਖਾਏ ॥ 속이는 생물은 자신 (자아)을 인식하지 못하지만 부드러운 말로 다른 사람들을 계속 불행하게 만듭니다
ਮੁੰਢੈ ਦੀ ਖਸਲਤਿ ਨ ਗਈਆ ਅੰਧੇ ਵਿਛੁੜਿ ਚੋਟਾ ਖਾਏ ॥ 기만적인 피조물의 본성은 변하지 않았으며, 하나님과 분리되어 계속해서 형벌을 받고 있다
ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਭੈ ਭੰਨਿ ਨ ਘੜਿਓ ਰਹੈ ਅੰਕਿ ਸਮਾਏ ॥ 그는 진정한 구루에 대한 두려움으로 자신의 본성을 바로잡지 않았기 때문에 주님의 무릎에 계속 몰두했습니다
Scroll to Top
slot gacor https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/
slot gacor https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/