Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib Korean Page 546

Page 546

ਅਮਿਅ ਸਰੋਵਰੋ ਪੀਉ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮਾ ਰਾਮ ॥ 오, 이런! 하리는 꿀의 호수, 그 하리암리트를 마신다
ਸੰਤਹ ਸੰਗਿ ਮਿਲੈ ਜਪਿ ਪੂਰਨ ਕਾਮਾ ਰਾਮ ॥ 오직 성도들의 모임에서만 하나님을 발견할 수 있고, 하나님을 경배함으로써 모든 사역이 완성된다
ਸਭ ਕਾਮ ਪੂਰਨ ਦੁਖ ਬਿਦੀਰਨ ਹਰਿ ਨਿਮਖ ਮਨਹੁ ਨ ਬੀਸਰੈ ॥ 그분은 모든 사역을 완성하시는 분이시고, 슬픔을 해부하시는 분이시니 우리는 마음속으로 한순간도 그분을 잊어서는 안 되겠습니다
ਆਨੰਦ ਅਨਦਿਨੁ ਸਦਾ ਸਾਚਾ ਸਰਬ ਗੁਣ ਜਗਦੀਸਰੈ ॥ 전능하신 자그디쉬와르는 밤낮으로 기뻐하며 항상 진실합니다
ਅਗਣਤ ਊਚ ਅਪਾਰ ਠਾਕੁਰ ਅਗਮ ਜਾ ਕੋ ਧਾਮਾ ॥ 그 Thakur는 무한하고 최고이며 거대하며 그의 거처에 접근 할 수 없습니다
ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਇਛ ਪੂਰਨ ਮਿਲੇ ਸ੍ਰੀਰੰਗ ਰਾਮਾ ॥੩॥ 나낙은 내가 하나님을 찾았기 때문에 내 소원이 이루어지기를 기도합니다. 3
ਕਈ ਕੋਟਿਕ ਜਗ ਫਲਾ ਸੁਣਿ ਗਾਵਨਹਾਰੇ ਰਾਮ ॥ 주님을 찬양하는 것을 듣고 노래하는 사람들은 몇 십억의 희생의 열매를 받습니다
ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਕੁਲ ਸਗਲੇ ਤਾਰੇ ਰਾਮ ॥ 하나님의 이름을 외치는 사람들의 모든 족보는 세상의 바다를 건너고 있습니다
ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਸੋਹੰਤ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤਾ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਿਤ ਗਨਾ ॥ 하리의 이름을 외침으로써, 그 생물은 우아하게되고, 그 영광은 묘사 될 수 없다
ਹਰਿ ਬਿਸਰੁ ਨਾਹੀ ਪ੍ਰਾਨ ਪਿਆਰੇ ਚਿਤਵੰਤਿ ਦਰਸਨੁ ਸਦ ਮਨਾ ॥ 오 사랑하는 하나님! 제 마음이 항상 당신의 비전을 갈망하기 때문에 당신을 잊을 수 없습니다
ਸੁਭ ਦਿਵਸ ਆਏ ਗਹਿ ਕੰਠਿ ਲਾਏ ਪ੍ਰਭ ਊਚ ਅਗਮ ਅਪਾਰੇ ॥ 접근하기 어렵고 지극히 대하신 주님께서 그분의 포옹으로 우리를 감싸 안으신 바로 그 상서로운 날이 왔습니다
ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਸਫਲੁ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੇ ਅਤਿ ਪਿਆਰੇ ॥੪॥੩॥੬॥ 나낙은 가장 사랑하시는 주님을 찾으실 때 모든 것이 성공하기를 기도합니다. 4. 3. 6
ਬਿਹਾਗੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ਛੰਤ ॥ 궁전은 5입니다
ਅਨ ਕਾਏ ਰਾਤੜਿਆ ਵਾਟ ਦੁਹੇਲੀ ਰਾਮ ॥ 오 인간! 왜 쓸모없는 것에 집착합니까? 이런 삶의 방식은 매우 어렵 기 때문입니다
ਪਾਪ ਕਮਾਵਦਿਆ ਤੇਰਾ ਕੋਇ ਨ ਬੇਲੀ ਰਾਮ ॥ 오 죄인들이여! 당신은 세상에 파트너가 없습니다
ਕੋਏ ਨ ਬੇਲੀ ਹੋਇ ਤੇਰਾ ਸਦਾ ਪਛੋਤਾਵਹੇ ॥ 아무도 당신의 동반자가 아니라면, 그는 항상 자신의 행동을 회개 할 것입니다
ਗੁਨ ਗੁਪਾਲ ਨ ਜਪਹਿ ਰਸਨਾ ਫਿਰਿ ਕਦਹੁ ਸੇ ਦਿਹ ਆਵਹੇ ॥ 세상의 주인 인 고팔 (Gopal)의 자질을 열정으로 외치지 않으면 언제 다시 삶의 행운을 얻을 수 있습니까
ਤਰਵਰ ਵਿਛੁੰਨੇ ਨਹ ਪਾਤ ਜੁੜਤੇ ਜਮ ਮਗਿ ਗਉਨੁ ਇਕੇਲੀ ॥ 나무의 부러진 잎사귀가 나무와 다시 연결될 수 없듯이 살아있는 영혼은 죽음의 길을 홀로 걷습니다
ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਬਿਨੁ ਨਾਮ ਹਰਿ ਕੇ ਸਦਾ ਫਿਰਤ ਦੁਹੇਲੀ ॥੧॥ 나낙은 하리라는 이름이 없으면 살아있는 영혼이 항상 슬픔과 분노 속에서 방황하기를 기도합니다. 1
ਤੂੰ ਵਲਵੰਚ ਲੂਕਿ ਕਰਹਿ ਸਭ ਜਾਣੈ ਜਾਣੀ ਰਾਮ ॥ 오, 이런! 당신은 비밀리에 속임수를 쓰지만 주님은 모든 것을 알고 계십니다
ਲੇਖਾ ਧਰਮ ਭਇਆ ਤਿਲ ਪੀੜੇ ਘਾਣੀ ਰਾਮ ॥ 다르마라자가 내세에서 너희의 행위를 기록할 때, 너희는 너희의 악행으로 인해 두더지처럼 짓밟힐 것이다
ਕਿਰਤ ਕਮਾਣੇ ਦੁਖ ਸਹੁ ਪਰਾਣੀ ਅਨਿਕ ਜੋਨਿ ਭ੍ਰਮਾਇਆ ॥ kirat kamaanay dukh saho paraanee anik jon bharmaa-i-aa. 오 필멸의 피조물이여! 당신은 당신의 행위에 대한 슬픔의 형벌을 겪어야 할 것이며 많은 질의 순환에서 계속 방황 할 것입니다
ਮਹਾ ਮੋਹਨੀ ਸੰਗਿ ਰਾਤਾ ਰਤਨ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥ Maha Mohini의 매력에 갇힌 생물은 다이아몬드처럼 소중한 인간의 생명을 잃습니다
ਇਕਸੁ ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਬਾਝਹੁ ਆਨ ਕਾਜ ਸਿਆਣੀ ॥ 한 신의 이름을 제외하고, 생명체는 모든 일에 능숙하고 영리하다
ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਲੇਖੁ ਲਿਖਿਆ ਭਰਮਿ ਮੋਹਿ ਲੁਭਾਣੀ ॥੨॥ 나낙은 그러한 글에 쓰여진 행위를 하는 사람들이 딜레마와 세속적인 집착에 빠져 있기를 기도합니다. 2
ਬੀਚੁ ਨ ਕੋਇ ਕਰੇ ਅਕ੍ਰਿਤਘਣੁ ਵਿਛੁੜਿ ਪਇਆ ॥ 배은망덕한 인간은 하나님과 분리되어 있으며 아무도 그의 중보자가 아닙니다
ਆਏ ਖਰੇ ਕਠਿਨ ਜਮਕੰਕਰਿ ਪਕੜਿ ਲਇਆ ॥ 거친 얌두트가 와서 그를 잡고,
ਪਕੜੇ ਚਲਾਇਆ ਅਪਣਾ ਕਮਾਇਆ ਮਹਾ ਮੋਹਨੀ ਰਾਤਿਆ ॥ 그의 악행의 결과로, 얌두트는 그가 마하모히니에 몰두했기 때문에 그를 앞으로 내세웠습니다
ਗੁਨ ਗੋਵਿੰਦ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨ ਜਪਿਆ ਤਪਤ ਥੰਮ੍ਹ੍ਹ ਗਲਿ ਲਾਤਿਆ ॥ 구르무크가 되어 하나님을 찬양하지 않는 사람은 불타는 기둥에 붙어 있습니다
ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧਿ ਅਹੰਕਾਰਿ ਮੂਠਾ ਖੋਇ ਗਿਆਨੁ ਪਛੁਤਾਪਿਆ ॥ 생명체는 일과 분노와 자존심에 몰두하여 모든 것을 잃고, 지식이 없으면 계속 회개합니다
ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਸੰਜੋਗਿ ਭੂਲਾ ਹਰਿ ਜਾਪੁ ਰਸਨ ਨ ਜਾਪਿਆ ॥੩॥ 나낙은 자신의 행위로 인해 인간이 우연히 신을 잊어버려 잘못된 사람이 되어 자신의 열정으로 슈리하리의 이름을 외치지 않기를 기도합니다. 3
ਤੁਝ ਬਿਨੁ ਕੋ ਨਾਹੀ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖਨਹਾਰਾ ਰਾਮ ॥ 오 나의 주님! 당신만 외에는 보호자가 없습니다
ਪਤਿਤ ਉਧਾਰਣ ਹਰਿ ਬਿਰਦੁ ਤੁਮਾਰਾ ਰਾਮ ॥ 이봐 스리하리! 불순한 자를 구하는 것이 그대의 의무이다
ਪਤਿਤ ਉਧਾਰਨ ਸਰਨਿ ਸੁਆਮੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧਿ ਦਇਆਲਾ ॥ 오 감동적인 구원의 주님! 오, 이런! 오 자비의 집이여! 나는 너희의 피난처에 왔다
ਅੰਧ ਕੂਪ ਤੇ ਉਧਰੁ ਕਰਤੇ ਸਗਲ ਘਟ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਾ ॥ 오 세상의 창조주여! 필멸의 세상의 어둠에서 저를 구원하소서, 당신은 모든 생명체의 지탱자이십니다
ਸਰਨਿ ਤੇਰੀ ਕਟਿ ਮਹਾ ਬੇੜੀ ਇਕੁ ਨਾਮੁ ਦੇਹਿ ਅਧਾਰਾ ॥ 제가 당신의 피난처에 왔으니 저의 세속적인 족쇄를 벗어 버리시고 제 이름의 기초를 제공해 주시옵소서
Scroll to Top
slot gacor https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/
slot gacor https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/