Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib Korean Page 525

Page 525

ਗੂਜਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕੇ ਪਦੇ ਘਰੁ ੧॥ 구자리 스리 남데브 지스 파다 가루 1
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ 신은 사트구루의 은총으로 찾을 수 있는 한 분이시다
ਜੌ ਰਾਜੁ ਦੇਹਿ ਤ ਕਵਨ ਬਡਾਈ ॥ 오, 이런! 설령 당신이 나에게 왕국을 주신다 할지라도, 그 안에서 제 잘못이 무엇입니까
ਜੌ ਭੀਖ ਮੰਗਾਵਹਿ ਤ ਕਿਆ ਘਟਿ ਜਾਈ ॥੧॥ 나를 거지로 만들고 자선을 구해도 나에게 무슨 일이 일어날까요? 1
ਤੂੰ ਹਰਿ ਭਜੁ ਮਨ ਮੇਰੇ ਪਦੁ ਨਿਰਬਾਨੁ ॥ 맙소사! 하리를 숭배하면 구원의 칭호를 얻을 수 있습니다
ਬਹੁਰਿ ਨ ਹੋਇ ਤੇਰਾ ਆਵਨ ਜਾਨੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 이렇게 하면 너희는 이 세상에서 태어나거나 죽지 않을 것이다. 1. 여기에 머무르세요
ਸਭ ਤੈ ਉਪਾਈ ਭਰਮ ਭੁਲਾਈ ॥ 주! 당신은 모든 창조물을 스스로 창조했고 그것을 환상 속으로 이끌었습니다
ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਵਹਿ ਤਿਸਹਿ ਬੁਝਾਈ ॥੨॥ 너희가 평화를 주시는 분은 너희를 이해하신다. 2
ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲੈ ਤ ਸਹਸਾ ਜਾਈ ॥ Satguru가 발견되면 마음의 딜레마가 파괴됩니다
ਕਿਸੁ ਹਉ ਪੂਜਉ ਦੂਜਾ ਨਦਰਿ ਨ ਆਈ ॥੩॥ 맙소사! 내가 너희 외에 누구를 경배하리요? 다른 재능이 보이지 않기 때문입니다. 3
ਏਕੈ ਪਾਥਰ ਕੀਜੈ ਭਾਉ ॥ 돌(우상을 만듦으로써)이 경건하게 숭배되고
ਦੂਜੈ ਪਾਥਰ ਧਰੀਐ ਪਾਉ ॥ 두 번째 돌은 발에서 던져집니다
ਜੇ ਓਹੁ ਦੇਉ ਤ ਓਹੁ ਭੀ ਦੇਵਾ ॥ 하나의 돌이 신이라면 다른 돌도 신입니다
ਕਹਿ ਨਾਮਦੇਉ ਹਮ ਹਰਿ ਕੀ ਸੇਵਾ ॥੪॥੧॥ Namdev는 우리가 신만을 섬긴다고 말합니다 (우상 숭배 제외). 4. 1
ਗੂਜਰੀ ਘਰੁ ੧ ॥ 구자리 하우스 1
ਮਲੈ ਨ ਲਾਛੈ ਪਾਰ ਮਲੋ ਪਰਮਲੀਓ ਬੈਠੋ ਰੀ ਆਈ ॥ 오 언니! 그 신은 흙을 초월하여 거룩하고 순결하며 백단향의 향기와 같이 모든 사람의 마음 속에 있습니다
ਆਵਤ ਕਿਨੈ ਨ ਪੇਖਿਓ ਕਵਨੈ ਜਾਣੈ ਰੀ ਬਾਈ ॥੧॥ 하나님이 오는 것을 본 사람이 없는데, 그의 모습이 어떠한지 누가 알 수 있겠느냐? 1
ਕਉਣੁ ਕਹੈ ਕਿਣਿ ਬੂਝੀਐ ਰਮਈਆ ਆਕੁਲੁ ਰੀ ਬਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 오 언니! 무소부재한 주님의 속성을 누가 설명할 수 있고, 누가 그의 현현을 이해할 수 있겠느냐? 그는 그것 전혀가 없습니다. 1. 여기에 머무르세요
ਜਿਉ ਆਕਾਸੈ ਪੰਖੀਅਲੋ ਖੋਜੁ ਨਿਰਖਿਓ ਨ ਜਾਈ ॥ 새가 하늘을 날지만 그 길을 볼 수 없는 것처럼,
ਜਿਉ ਜਲ ਮਾਝੈ ਮਾਛਲੋ ਮਾਰਗੁ ਪੇਖਣੋ ਨ ਜਾਈ ॥੨॥ 물고기가 물속에서 헤엄치는 것처럼 그 길은 보이지 않습니다. 2
ਜਿਉ ਆਕਾਸੈ ਘੜੂਅਲੋ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਭਰਿਆ ॥ 물이 가득 찬 주전자가 신기루처럼 하늘에 나타나도 확실한 장소를 찾지 못하는 것처럼, 마찬가지로 하나님의 확실한 장소를 찾을 수 없습니다
ਨਾਮੇ ਚੇ ਸੁਆਮੀ ਬੀਠਲੋ ਜਿਨਿ ਤੀਨੈ ਜਰਿਆ ॥੩॥੨॥ Namdev의 영주인 Vitthal Bhagwan은 세 가지 분노를 모두 파괴한 것과 같습니다. 3. 2
ਗੂਜਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕੇ ਪਦੇ ਘਰੁ ੩ 구즈리 슈리 라비다스 지스 파다 가루 3
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ 신은 사트구루의 은총으로 찾을 수 있는 한 분이시다
ਦੂਧੁ ਤ ਬਛਰੈ ਥਨਹੁ ਬਿਟਾਰਿਓ ॥ 송아지는 젖소의 뱃속에 우유를 저장했습니다
ਫੂਲੁ ਭਵਰਿ ਜਲੁ ਮੀਨਿ ਬਿਗਾਰਿਓ ॥੧॥ 꽃은 소용돌이에 의해 냄새를 맡았고 물은 물고기에 의해 더러워졌습니다. 1
ਮਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਪੂਜਾ ਕਹਾ ਲੈ ਚਰਾਵਉ ॥ 맙소사! 고빈드를 숭배하기 위해 어떤 선물을 드려야 합니까
ਅਵਰੁ ਨ ਫੂਲੁ ਅਨੂਪੁ ਨ ਪਾਵਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 나는 다른 아름다운 꽃을 찾을 수 없다, 그것 없이는 신을 찾을 수 없다? 1. 여기에 머무르세요
ਮੈਲਾਗਰ ਬੇਰ੍ਹੇ ਹੈ ਭੁਇਅੰਗਾ ॥ 독사가 백단향 나무를 감쌌습니다
ਬਿਖੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਬਸਹਿ ਇਕ ਸੰਗਾ ॥੨॥ 독과 과즙은 바다에서 함께 산다. 2
ਧੂਪ ਦੀਪ ਨਈਬੇਦਹਿ ਬਾਸਾ ॥ 주! 향, 등불, 제물 및 향기로
ਕੈਸੇ ਪੂਜ ਕਰਹਿ ਤੇਰੀ ਦਾਸਾ ॥੩॥ 당신의 종이 어떻게 예배할 수 있습니까? 그들도 부정하기 때문입니다. 3
ਤਨੁ ਮਨੁ ਅਰਪਉ ਪੂਜ ਚਰਾਵਉ ॥ 몸과 마음을 하나님께 바쳐 예배를 드린다면
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦਿ ਨਿਰੰਜਨੁ ਪਾਵਉ ॥੪॥ 구루의 은총으로 Niranjan Prabhu를 찾을 수 있습니다. 4
ਪੂਜਾ ਅਰਚਾ ਆਹਿ ਨ ਤੋਰੀ ॥ 라비다스가 말하기를, "오 하나님! 내가 너를 숭배 할 수 없다면
ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਕਵਨ ਗਤਿ ਮੋਰੀ ॥੫॥੧॥ 그러면 다음 속도는 어떻게 될까요? 5. 1
ਗੂਜਰੀ ਸ੍ਰੀ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਜੀਉ ਕੇ ਪਦੇ ਘਰੁ ੧ 구자리 슈리 트릴로찬 지우스 포스트 하우스 1 (Gujari Shri Trilochan Jiu's Post House 1)
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ 신은 사트구루의 은총으로 찾을 수 있는 한 분이시다
ਅੰਤਰੁ ਮਲਿ ਨਿਰਮਲੁ ਨਹੀ ਕੀਨਾ ਬਾਹਰਿ ਭੇਖ ਉਦਾਸੀ ॥ 그 차이가 더럽고 깨끗하지 않고 외부와 무관심한 것으로 위장하더라도 그것은 무엇을 의미합니까
ਹਿਰਦੈ ਕਮਲੁ ਘਟਿ ਬ੍ਰਹਮੁ ਨ ਚੀਨ੍ਹ੍ਹਾ ਕਾਹੇ ਭਇਆ ਸੰਨਿਆਸੀ ॥੧॥ 이봐, 오빠! 왜 너희는 너희의 연꽃 마음 속에 있는 브라흐마를 알아보지 못한 채 산야시가 되고 있느냐? 1
Scroll to Top
http://ppid.bnpp.go.id/upload/game-gratis/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/blocks/code/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/css/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://survey.radenintan.ac.id/data/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/dashboard/nbmaxwin/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/
http://ppid.bnpp.go.id/upload/game-gratis/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/blocks/code/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/css/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://survey.radenintan.ac.id/data/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/dashboard/nbmaxwin/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/