Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib Korean Page 498

Page 498

ਆਠ ਪਹਰ ਹਰਿ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਵੈ ਭਗਤਿ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸਿ ਮਾਤਾ ॥ 나는 여덟 시에도 하리를 계속 찬양하고 사랑과 헌신으로 하리 라사에 몰두하고 있습니다
ਹਰਖ ਸੋਗ ਦੁਹੁ ਮਾਹਿ ਨਿਰਾਲਾ ਕਰਣੈਹਾਰੁ ਪਛਾਤਾ ॥੨॥ 나는 기쁨과 슬픔이 모두 결백하며 나의 창조주를 인정했습니다. 2
ਜਿਸ ਕਾ ਸਾ ਤਿਨ ਹੀ ਰਖਿ ਲੀਆ ਸਗਲ ਜੁਗਤਿ ਬਣਿ ਆਈ ॥ 내가 종이 된 주님은 나를 보호해 주셨고 나의 모든 계획이 성취되었습니다
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਪੁਰਖ ਦਇਆਲਾ ਕੀਮਤਿ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਈ ॥੩॥੧॥੯॥ 오 나낙이여! 그 자비로우신 주님에 대한 평가는 이루 말할 수 없습니다. 3. 1. 9
ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਦੁਪਦੇ ਘਰੁ ੨॥ 구자리 말라 5 Dupade Ghar 2
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ 신은 사트구루의 은총으로 찾을 수 있는 한 분이시다
ਪਤਿਤ ਪਵਿਤ੍ਰ ਲੀਏ ਕਰਿ ਅਪੁਨੇ ਸਗਲ ਕਰਤ ਨਮਸਕਾਰੋ ॥ 하나님께서는 또한 타락한 자들을 거룩하게 하시고 그들을 자신의 것으로 만드셨고 온 세상이 그들에게 경의를 표합니다
ਬਰਨੁ ਜਾਤਿ ਕੋਊ ਪੂਛੈ ਨਾਹੀ ਬਾਛਹਿ ਚਰਨ ਰਵਾਰੋ ॥੧॥ 이제 아무도 그의 카스트와 신조에 대해 묻지 않고 사람들은 그의 발을 갈망하고 있습니다. 1
ਠਾਕੁਰ ਐਸੋ ਨਾਮੁ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹਾਰੋ ॥ 이봐 타쿠르! 당신의 이름에는 영광이 있습니다
ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਕੋ ਧਣੀ ਕਹੀਜੈ ਜਨ ਕੋ ਅੰਗੁ ਨਿਰਾਰੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 당신은 전체 창조의 주인이라고 불리며 당신의 헌애자들에게 다르게 호의를 베풉니다. 1. 머무르다
ਸਾਧਸੰਗਿ ਨਾਨਕ ਬੁਧਿ ਪਾਈ ਹਰਿ ਕੀਰਤਨੁ ਆਧਾਰੋ ॥ Nanak은 satsangat에서 지혜를 얻었고 Hari의 bhajans와 kirtans를 노래하는 것이 그의 삶의 기초입니다
ਨਾਮਦੇਉ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨੁ ਕਬੀਰ ਦਾਸਰੋ ਮੁਕਤਿ ਭਇਓ ਚੰਮਿਆਰੋ ॥੨॥੧॥੧੦॥ 남데브(Namdev), 트릴로찬(Trilochan), 카부다스(Kabirdas), 라비다스 차마르(Ravidas Chamar)도 하리-키르탄(Hari-Kirtan)으로부터 해방을 얻었다. 2. 1. 10
ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 구자리 마할라 5
ਹੈ ਨਾਹੀ ਕੋਊ ਬੂਝਨਹਾਰੋ ਜਾਨੈ ਕਵਨੁ ਭਤਾ ॥ 그 하나님을 이해하는 사람, 하나님의 속임수를 알 수 있는 사람은 아무도 없습니다
ਸਿਵ ਬਿਰੰਚਿ ਅਰੁ ਸਗਲ ਮੋਨਿ ਜਨ ਗਹਿ ਨ ਸਕਾਹਿ ਗਤਾ ॥੧॥ 시바, 브라흐마, 무니잔조차도 그의 움직임을 이해할 수 없다. 1
ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਅਗਮ ਅਗਾਧਿ ਕਥਾ ॥ 주님의 이야기는 이해할 수 없고 위로할 수 없습니다
ਸੁਨੀਐ ਅਵਰ ਅਵਰ ਬਿਧਿ ਬੁਝੀਐ ਬਕਨ ਕਥਨ ਰਹਤਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 그것은 들어야 할 다른 것이지만 이해해야 할 다른 것입니다. 그것은 설명과 진술을 넘어선 것입니다. 1. 여기에 머무르세요
ਆਪੇ ਭਗਤਾ ਆਪਿ ਸੁਆਮੀ ਆਪਨ ਸੰਗਿ ਰਤਾ ॥ 하나님 자신은 헌애자이고 그 자신은 주인입니다. 그것은 그 자체로 붙어 있습니다
ਨਾਨਕ ਕੋ ਪ੍ਰਭੁ ਪੂਰਿ ਰਹਿਓ ਹੈ ਪੇਖਿਓ ਜਤ੍ਰ ਕਤਾ ॥੨॥੨॥੧੧॥ 나낙의 주님은 온 우주에 무소부재하시며 모든 곳에서 그분을 보십니다. 2. 2. 11
ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 구자리 말라 5
ਮਤਾ ਮਸੂਰਤਿ ਅਵਰ ਸਿਆਨਪ ਜਨ ਕਉ ਕਛੂ ਨ ਆਇਓ ॥ 주님의 종은 어떤 충고와 영리함도 모릅니다
ਜਹ ਜਹ ਅਉਸਰੁ ਆਇ ਬਨਿਓ ਹੈ ਤਹਾ ਤਹਾ ਹਰਿ ਧਿਆਇਓ ॥੧॥ 위기의 기회가 있을 때마다 그는 하리를 묵상합니다. 1
ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਭਗਤਿ ਵਛਲੁ ਬਿਰਦਾਇਓ ॥ 헌애자가 되는 것은 신의 헌애자입니다
ਕਰੇ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ ਬਾਰਿਕ ਕੀ ਨਿਆਈ ਜਨ ਕਉ ਲਾਡ ਲਡਾਇਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 그분은 당신의 종들을 어린아이처럼 부양하시고 친자식처럼 애지중지하십니다. 머무르다
ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਕਰਮ ਧਰਮ ਹਰਿ ਕੀਰਤਨੁ ਜਨਿ ਗਾਇਓ ॥ 하인은 하리 키르탄을 불렀고 하리의 키르탄은 그의 노래, 참회, 자제, 법카르마입니다
ਸਰਨਿ ਪਰਿਓ ਨਾਨਕ ਠਾਕੁਰ ਕੀ ਅਭੈ ਦਾਨੁ ਸੁਖੁ ਪਾਇਓ ॥੨॥੩॥੧੨॥ 오 나낙이여! 하인은 그의 Thakur ji의 피난처에 있으며 그에게서 abhayadan의 즐거움을 얻었습니다. 2. 3. 12
ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 구자리 말라 5
ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ਆਰਾਧਹੁ ਪਿਆਰੋ ਨਿਮਖ ਨ ਕੀਜੈ ਢੀਲਾ ॥ 친애하는 신자 여러분! 밤낮으로 하나님을 경배하고 한순간도 지체하지 마십시오
ਸੰਤ ਸੇਵਾ ਕਰਿ ਭਾਵਨੀ ਲਾਈਐ ਤਿਆਗਿ ਮਾਨੁ ਹਾਠੀਲਾ ॥੧॥ 교만과 고집을 버리고 경건한 마음으로 성도를 섬기십시오. 1
ਮੋਹਨੁ ਪ੍ਰਾਨ ਮਾਨ ਰਾਗੀਲਾ ॥ Mohan Prabhu는 매우 다채로워서 제 삶과 영광입니다
ਬਾਸਿ ਰਹਿਓ ਹੀਅਰੇ ਕੈ ਸੰਗੇ ਪੇਖਿ ਮੋਹਿਓ ਮਨੁ ਲੀਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 그는 내 마음과 함께 거하고 내 마음은 그의 릴라에 매료됩니다. 1. 여기에 머무르세요
ਜਿਸੁ ਸਿਮਰਤ ਮਨਿ ਹੋਤ ਅਨੰਦਾ ਉਤਰੈ ਮਨਹੁ ਜੰਗੀਲਾ ॥ 마음에 기쁨이 있고 마음 (전쟁)이 제거되는 명상으로,
ਮਿਲਬੇ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਬਰਨਿ ਨ ਸਾਕਉ ਨਾਨਕ ਪਰੈ ਪਰੀਲਾ ॥੨॥੪॥੧੩॥ 그러한 주님의 연합의 영광은 말로 표현할 수 없습니다. 오 나낙이여! 그분의 영광은 상상을 초월합니다. 2. 4. 13
ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 구자리 말라 5
ਮੁਨਿ ਜੋਗੀ ਸਾਸਤ੍ਰਗਿ ਕਹਾਵਤ ਸਭ ਕੀਨ੍ਹ੍ਹੇ ਬਸਿ ਅਪਨਹੀ ॥ 마야는 스스로를 무니, 요기, 경전 학자라고 부르는 모든 사람들을 통제했습니다
ਤੀਨਿ ਦੇਵ ਅਰੁ ਕੋੜਿ ਤੇਤੀਸਾ ਤਿਨ ਕੀ ਹੈਰਤਿ ਕਛੁ ਨ ਰਹੀ ॥੧॥ 마야의 강력한 힘을 보았을 때, 브라흐마, 비슈누, 마하 데브, 그리고 33 명의 신과 여신들의 놀라움에는 한계가 없었습니다. 1
Scroll to Top
http://ppid.bnpp.go.id/upload/game-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/
http://ppid.bnpp.go.id/upload/game-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/